Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-05-31][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-219-469-2018].docx
Bylos nr.: e3K-3-219-469/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 302692454 atsakovas
UAB ,,AV investicija" 300114003 Ieškovas
UAB ,,Termodinaminiai procesai" 302724877 trečiasis asmuo
UAB ,,Automora" 135208649 trečiojo asmens atstovas
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
2.6.11. Pirkimas-pardavimas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Civilinė byla Nr. e3K-3-219-469/2018

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01484-2017-2

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.11.4.1

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. gegužės 31 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus miesto klinikinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždarosios akcinės bendrovės „Termodinaminiai procesai“ ir „Automora.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių subtiekėjų pasitelkimą pirkimo sutarčiai vykdyti, aiškinimo bei taikymo.
 2. Ieškovė UAB „AV investicija“ (toliau – ir ieškovė) prašė teismo panaikinti atsakovės VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) sprendimus, kuriais trečiųjų asmenų UAB Termodinaminiai procesai“ ir UAB Automora pasiūlymai įtraukti į atsakovės vykdomo atliekų išvežimo paslaugų pirkimo 2 ir 5 dalių pasiūlymų eiles (atitinkamai pirmą ir antrą vietas), UAB Termodinaminiai procesai“ pripažinta pirkimo laimėtoja ir nuspręsta su ja sudaryti pirkimo sutartį.
 3. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Atliekų išvežimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas), jį skaidė į šešias dalis. Ieškovė kartu su jungtinės veiklos partnere UAB „Transeco“ pateikė pasiūlymą dėl Konkurso 2 ir 5 dalių. Atsakovė, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, sudarė Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų eiles, jų pirmoje vietoje esančią UAB Termodinaminiai procesai“ pripažino laimėtoja, antroje pasiūlymų eil vietoje nurodė UAB Automora, trečioje – ieškovę.
 4. Ieškovė teigia, kad susipažinusi su Konkurso dalyvių pasiūlymais nustatė, jog UAB Termodinaminiai procesai“ Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų kaina yra neįprastai maža, o pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas yra netinkamas, todėl šios tiekėjos pasiūlymai dėl Konkurso 2 ir 5 dalių turėjo būti atmesti. Atsižvelgdama į tai, ieškovė 2017 m. birželio 9 d. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai.
 5. Perkančioji organizacija paprašė UAB „Termodinaminiai procesai“ pagrįsti, kad medicininės atliekos bus šalinamos laikantis Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, pagal galiojančius teisės aktus. Įvertinusi paaiškinimus, atsakovė sprendė, kad trečiasis asmuo pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį pagal Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl ieškovės pretenziją atmetė.
 6. Ieškovė kreipėsi į teismą, ieškinyje nurodė, kad Konkurso 2 ir 5 dalimis perkamos ne tik atliekų vežimo, bet ir galutinio atliekų tvarkymo (naudojimo ir (ar) šalinimo) paslaugos. Trečiasis asmuo UAB Termodinaminiai procesai“ neturi teisės vykdyti atliekų apdorojimo – šalinimo ir (ar) naudojimo – veiklos. Paslaugoms teikti jis pasitelkė dvi subtiekėjas – UAB Ekopartneriai“ ir UAB „Toksika“. Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenys patvirtina, kad UAB Ekopartneriai“ turi teisę vykdyti tik atliekų tvarkymo veiklą, kuri neapima atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, taigi ji galėtų būti pasitelkta tik medicininėms atliekoms rinkti ir išvežti. UAB „Toksika“, turinti reikiamas licencijas, paslaugas teikia pagal medicininių atliekų priėmimo įkainius, patvirtintus šios įmonės generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-19. Tačiau trečiojo asmens UAB „Termodinaminiai procesai“ pasiūlymo dėl Konkurso 2 ir 5 dalių kaina yra gerokai (daugiau nei 14 000 Eur) mažesnė nei viena iš pasiūlymo kainos sudėtinių dalių – pagal vienodai taikomus įkainius apskaičiuota subtiekėjai UAB „Toksikamokėtina suma už pavojingų atliekų šalinimą. Dėl to ieškovė daro išvadą, kad trečiasis asmuo negalės tinkamai teikti paslaugų pagal Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir savo pasiūlyme deklaruotas sąlygas.
 7. Jeigu būtų patenkinti ieškinio reikalavimai dėl UAB „Termodinaminiai procesai“, Konkurso 2 ir 5 dalių laimėtoju taptų trečiasis asmuo UAB „Automora“, tačiau, anot ieškovės, jo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, nes UAB „Automora“ neturi teisės teikti pavojingų atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo paslaugų. UAB „Automora minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje melagingai nurodyta subtiekėja UAB „Transeco (ši ieškovės jungtinės veiklos partnerė nebendradarbiauja su UAB „Automora), taigi neįrodyta, kad kito ūkio subjekto (UAB „Transeco“) pajėgumai bus prieinami UAB „Automora visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Dėl to atsakovės sprendimai, kuriais UAB „Automora įtraukta į Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų eiles ir jai skirta antroji vieta, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus ir tikslą racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas, taip pat viešąjį interesą gauti tinkamas medicininių atliekų tvarkymo paslaugas.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog UAB „Termodinaminiai procesai“ pasiūlyta kaina buvo neįprastai maža. Perkančioji organizacija, įvertinusi gautus pasiūlymus ir ieškovės pretenzijos argumentus, du kartus prašė UAB „Termodinaminiai procesai“ paaiškinti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, jos sudedamąsias dalis, įrodymais pagrįsti gebėjimą įvykdyti viešojo pirkimo sutartį pagal Konkurso sąlygų reikalavimus. UAB „Termodinaminiai procesai“ pateikė pasiūlymo kainos pagrindimą, apskaičiavimus, iš ko ji susideda, detalizavo sudėtines kainos dalis, paaiškino, kad vykdydama sutartį naudosis subtiekėjų UAB „Toksika“ ir UAB Ekopartneriai“ pajėgumais, pažymėjo, jog UAB „Ekopartneriai“ yra sudariusi sutartį su Latvijos bendrove „SIA A Holdings“ dėl atliekų tvarkymo, todėl pasiūlyme nurodytos kainos yra mažesnės nei UAB „Toksika“ kainos. Anot šio trečiojo asmens, dalis pavojingų atliekų bus tiekiama subtiekėjai UAB „Ekopartneriai“, ši jas perduos tvarkyti nurodytai Latvijos bendrovei; šias aplinkybes trečiasis asmuo grindė sutartimis su bendrove „AS Dilers“, leidimu vežti bendrovei „SIA A Holdings“ (buvęs pavadinimas „AS Dilers“).
 3. Atsižvelgdamas į tai, kad esminiu neįprastai mažos kainos pagrindimo kriterijumi laikytinas tiekėjų sugebėjimas įvykdyti pirkimo sutartį, o ne formalus dokumentų pateikimas dėl visų sudedamųjų kainos dalių, teismas padarė išvadą, jog trečiasis asmuo tinkamai pagrindė savo pasiūlymo kainą. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija įvertino trečiojo asmens pateiktą kainos išskaidymą, ir pripažino, jog trečiasis asmuo į kainą įtraukė visas reikalingas sudedamąsias dalis. Vien ieškovės teiginys, kad kaina yra netinkama, nes yra per maža (neatitinka tą pačią veiklą vykdančio kito subjekto išlaidų dydžio), ir su ieškiniu pateikti subjektyvūs skaičiavimai, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo spręsti, kad už pasiūlytą kainą paslaugos negalės būti suteiktos tinkamai. Teismas kritiškai vertino ieškovės pateiktus skaičiavimus, nes nėra neaišku, kokiais kriterijais remiantis jie atlikti, nenurodyta, kurios rinkoje veikiančios įmonės patiria skaičiavimuose nurodytas išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis).
 4. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad trečiojo asmens nurodyta Latvijos bendrovė „SIA A Holdings“ laikytina ne kitu pasitelkiamu ūkio subjektu, o subtiekėju, kuris turėjo būti nurodytas pasiūlyme. UAB „Termodinaminiai procesai“ nurodė ir paaiškino, o perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad šis trečiasis asmuo sutarčiai įvykdyti pasitelks dvi subtiekėjas – UAB „Ekopartneriai“ ir UAB „Toksika“, o ne Latvijos bendrovę „SIA A Holdings“. Ieškovė per plačiai aiškina tiekėjo pareigą pasiūlyme nurodyti subtiekėjų subtiekėjus (kitus juridinius asmenis), kurių paslaugomis tiekėjas naudosis teikdamas paslaugas. Trečiasis asmuo tinkamai nurodė perkančiajai organizacijai konkrečius subtiekėjus, kurie, pasitelkdami jiems reikalingus resursus, pagal Konkurso sąlygas teiks viešojo pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas.
 5. Konstatavęs, kad trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ tinkamai pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir įrodė savo pasiūlymo rimtumą, dėl ko jis pagrįstai pripažintas Konkurso 2 ir 5 dalių laimėtoju, teismas nevertino ir plačiau nepasisakė dėl antroje pasiūlymų eilių vietoje esančios tiekėjos UAB „Automora“ pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams.
 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. sprendimą paliko nepakeistą; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 7. Teisėjų kolegija sprendė, kad perkančioji organizacija, paprašiusi trečiąjį asmenį pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, veikė neformaliai – visapusiškai įvertino kainą ir jos pagrindimą tiek pasiūlymų vertinimo, tiek ieškovės pretenzijos nagrinėjimo metu, o pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai įvertino ginčo esmę, todėl nėra pagrindo nesutikti su jo išvadomis (CPK 177, 185 straipsniai).
 8. Kolegija atmetė ieškovės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo neatsižvelgė į jos pateiktus skaičiavimus, patvirtinančius, jog trečiojo asmens pasiūlyta neįprastai maža kaina yra nepagrįsta. UAB „Termodinaminiai procesai“ išsamiai atsakė į perkančiosios organizacijos prašymą dėl kainos pagrindimo, todėl kolegijai nekilo abejonių, kad neįprastai maža kaina buvo tinkamai pagrįsta. Ieškovė savo skaičiavimus grindė tik UAB Toksika“ kainomis, neatsižvelgė į aplinkybę, kad trečiasis asmuo sutarčiai vykdyti ketina pasitelkti dvi subtiekėjas – UAB „Toksika“ bei UAB „Ekopartnertiai ir dėl to gali sumažinti pasiūlymo kainą. Kolegija sutiko su atsakove, kad ieškovė negalėjo žinoti, kaip trečiasis asmuo vykdys sutartį, koks darbo užmokestis mokamas jo darbuotojams, kokia jo automobilių keliamoji galia, kiek administracinių išlaidų ir laiko sąnaudų jis patirs, todėl ieškovės pateikti skaičiavimai negali būti pripažinti visapusiškais ir objektyviais (CPK 178 straipsnis).
 9. Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Termodinaminiai procesai“ pasitelkta subtiekėja UAB „Ekopartneriai“ yra sudariusi sutartį su Latvijos bendrove „SIA A Holdings“, kuriai ketina perduoti tvarkyti dalį pavojingų atliekų; šie duomenys buvo pateikti atsakovei. Atsižvelgdama į tai bei remdamasi VPĮ 32 straipsnio 3 dalimi, kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė per plačiai aiškina tiekėjos pareigą pasiūlyme nurodyti subtiekėjos partnerius (kitus juridinius asmenis), kurių paslaugomis bus naudojamasi teikiant paslaugas.
 10. Kolegija nesutiko su ieškove, kad pirmosios instancijos teismas turėjo aiškintis dėl trečiojo asmens UAB „Automora“ pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms. Remiantis Konkurso sąlygų 54, 61 punktais, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš dalyvio, kurio pasiūlymas yra pirmoje sudarytos pasiūlymų eilės vietoje. Kadangi UAB „Automora buvo antroje pasiūlymų eilės vietoje ir dėl to nebuvo pateikusi jokių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, tai atsakovei nekilo pareiga vertinti šio trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismai, padarydami šios nutarties 9 ir 16 punktuose nurodytas išvadas, neatsižvelgė į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ netinkamai įvykdė Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus dėl teisės remtis subtiekėja UAB „Ekopartneriai – nesilaikė Konkurso sąlygų 16 punkto reikalavimo, kad tiekėjo pasitelkti subtiekėjai turi atitikti Konkurso sąlygų 13.1–13.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. UAB Ekopartneriaineturi Konkurso sąlygų 13.4 punkte reikalaujamos atliekų tvarkymo licencijos, suteikiančios teisę naudoti ir (ar) šalinti pavojingas atliekas, todėl, spręsdami dėl šios subtiekėjos kvalifikacijos tinkamumo, teismai neteisėtai vadovavosi vien faktine aplinkybe, kad ji yra sudariusi sutartį su Latvijos bendrove „SIA A Holdings“ dėl atliekų tvarkymo. Tokia išvada neatitinka Konkurso sąlygų 13.4, 16 punktų ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 61, 12 straipsnių reikalavimų.
  2. Remiantis VPĮ 32 straipsnio 3 dalimi, sutartis su ūkio subjektu patvirtina teisę remtis to ūkio subjekto pajėgumais, tačiau ji neįrodo subtiekėjos UAB „Ekopartneriai“ atitikties Konkurso sąlygų 13.4 ir 16 punktų reikalavimams. Trečiasis asmuo UAB Termodinaminiai procesai“ nei atsakovei, nei teismui nagrinėjant bylą nepateikė subtiekėjos UAB Ekopartneriai pasitelktos bendrovės „SIA A Holdings dokumentų dėl jos teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti (Konkurso sąlygų 13.4 punktas), taigi nepagrindė pasitelktos subtiekėjos kvalifikacijos atitikties. Teismai nesivadovavo Konkurso sąlygų reikalavimais, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad trečiasis asmuo tinkamai rėmėsi subtiekėjos UAB „Ekopartneriai“ pajėgumais.
  3. Byloje nustatytos aplinkybės teikia pagrindą daryti išvadą, kad UAB „Termodinaminiai procesai“ Konkurso sąlygose nustatytus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus visiškai atitinka tik kartu su subtiekėja UAB „Toksika“. Nepaisant to, bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad UAB „Termodinaminiai procesai“ iš atsakovės priimtas atliekas (bent dalį jų) perduos ne subtiekėjai UAB „Toksika, bet subtiekėjos UAB „Ekopartneriai pasitelktai Latvijos bendrovei „SIA A Holdings. Ginčą sprendę teismai neatsižvelgė į tai, kad, įrodinėdama atitik kvalifikacijos reikalavimams, UAB „Termodinaminiai procesai“ rėmėsi subtiekėjos UAB Toksika“ pajėgumais, o grįsdama neįprastai mažą pasiūlymo kainą aiškiai patvirtino neketinanti atiduoti atliekų subtiekėjai UAB „Toksika (atliekas ketina šalinti remdamasi UAB „Ekopartneriai, kurios tinkamą kvalifikaciją įrodantys dokumentai atsakovei nebuvo pateikti, pajėgumais). Tokia situacija prieštarauja viešųjų pirkimų esmei.
  4. Atsakovė 2017 m. gruodžio 11 d. (po apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo) paskelbė mažos vertės medicininių atliekų išvežimo paslaugų pirkimą, kurio objektas sutampa su Konkurso 2 ir 5 dalių objektu. Ši aplinkybė patvirtina, kad viešojo pirkimo sutartis su Konkurso 2 ir 5 dalių laimėtoja UAB „Termodinaminiai procesai“, turėjusi galioti iki 2018 m. birželio 30 d., yra nutraukta, bei įrodo, kad UAB „Termodinaminiai procesai“ nesugebėjo tinkamai teikti paslaugų (patvirtina nuoseklią ieškovės poziciją).
  5. Teismai neteisingai aiškino subtiekėjo sąvoką, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad bendrovė „SIA A Holdings“ teisėtai nebuvo išviešinta kaip subtiekėja, pažeidė VPĮ 24 straipsnio 5 dalį, Konkurso sąlygų 16 punktą ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011; 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012; kt.). Kadangi UAB „Termodinaminiai procesai“ dalies perkamų paslaugų teikimą – atliekų utilizavimą ketina per UAB „Ekopartneriai“ perduoti bendrovei „SIA A Holdings (ji pasitelkiama atliekoms naudoti ir (ar) šalinti), tai ši bendrovė pripažintina subtiekėja, kuri privalėjo būti išviešinta trečiojo asmens UAB „Termodinaminiai procesai“ pasiūlyme (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis). Pasiūlyme nurodęs dvi subtiekėjas UAB „Ekopartneriai“ ir UAB Toksika“, trečiasis asmuo neturėjo teisėskeisti. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindime nurodęs, kad daliai paslaugų teikti bus pasitelkdama bendrovė „SIA A Holdings“, trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ nurodė naują subtiekėją, kuri nebuvo išviešinta pasiūlyme.
 2. Atsakovė atsiliepime į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Kasaciniame skunde nurodoma, kad trečiojo asmens UAB „Termodinaminiai procesai“ pasitelktos subtiekėjos UAB „Ekopartneriai kvalifikacija neatitiko nustatytų reikalavimų, nors byloje nebuvo ginčo dėl šios aplinkybės, ji nebuvo nagrinėta nei ikiteisminėje ginčo stadijoje, nei teismuose. Ieškovė savo pretenziją grindė argumentais, kad trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ netinkamai pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą, šiuos argumentus ji išdėstė ir teismui pateiktame ieškinyje, kuriame nekėlė jokių reikalavimų, susijusių su trečiojo asmens ar jo subtiekėjų kvalifikacija.
  2. Kasacinis skundas atmestinas, nes jame remiamasi aplinkybėmis (dėl trečiojo asmens UAB Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Ekopartneriai kvalifikacijos vertinimo), kurios nebuvo nagrinėtos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 347 straipsnio 2 dalis), be to, šie argumentai – fakto klausimas, kurio kasacinis teismas nenagrinėja (CPK 353 straipsnio 1 dalis).
  3. Nei pretenzijoje, nei ieškinyje taip pat nebuvo argumentų, susijusių su ATĮ ar kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų taikymu, nekeltas klausimas dėl UAB Ekopartneriai turimos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos atitikties kvalifikacijos reikalavimams, remtasi tik viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis (VPĮ 40 straipsnio 2, 3 dalimis). Naujų argumentų teikimas kasaciniame skunde vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesu.
  4. Šioje civilinėje byloje sprendžiamas ginčas dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo, todėl kasacinio skundo argumentai apie naujo viešojo pirkimo paskelbimą (šios nutarties 18.4 punktas) yra nesusiję su ginčo objektu. Be to, jie deklaratyvūs ir nepagrįsti.
  5. Trečiasis asmuo UAB Termodinaminiai procesai“ savo pasiūlyme nurodė dvi pasitelktas subtiekėjas ir pateikė su jomis sudarytas subtiekimo sutartis. Trečiojo asmens ir Latvijos bendrovės „SIA A Holdings nesieja jokie prievoliniai santykiai, todėl jis neprivalėjo išviešinti savo subtiekėjų subtiekėjų (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis). Tiekėjas objektyviai nežino ir negali žinoti, su kuo dirba jo pasitelkti subtiekėjai. Kasaciniame skunde nepagrįstai per plačiai aiškinamas subtiekėjų subtiekėjų institutas, todėl skundo argumentai atmestini.
 3. Kitų atsiliepimų į kasacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl tiekėjų pareigos pasiūlyme išviešinti subtiekėjus ir kitus tiesioginiam sutarties vykdymui pasitelkiamus ūkio subjektus (subtiekėjų subtiekėjus)

 

 1. Nagrinėjamoje byloje teismai nustatė ir šalys nekelia ginčo dėl to, kad trečiojo asmens UAB Termodinaminiai procesai“ pateikto pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. Ginčas kilo dėl tokios pasiūlymo kainos pagrindimo – ieškovė skundė perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo UAB „Termodinaminiai procesai“ neįprastai mažos kainos pagrindimas pripažintas tinkamu. Teismai tokį ieškovės reikalavimus atmetė.
 2. Kasaciniame skunde ieškovė nesutinka su teismų padarytomis išvadomis, laikosi pozicijos, kad jie nepagrįstai sprendė, jog trečiojo asmens pasiūlymo neįprastai mažą kainą pagrindžia jo paaiškinimai, kad dalį pavojingų atliekų tvarkys ne teisę tai daryti turinti pasitelkta subtiekėja UAB „Toksika“, bet šias paslaugas už mažesnę kainą teikiantis pasiūlyme nurodytos subtiekėjos UAB „Ekopartneriai“ pasitelktas ūkio subjektas Latvijos bendrovė „SIA A Holdings“. Anot ieškovės, teismai per siaurai aiškino subtiekėjo sąvoką, neatsižvelgė į tai, kad dalį perkamų paslaugų teiksianti Latvijos bendrovė nebuvo nurodyta trečiojo asmens pasiūlyme, nebuvo įvertinta jos kvalifikacija, todėl ji (nauja subtiekėja) negalėjo būti nurodoma grindžiant neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie kasacinio skundo argumentai pripažintini pagrįstais.
 3. Teisėjų kolegija nurodo, kad nors šalių nesutarimas kilo vertinant neįprastai mažos kainos pagrindimo tinkamumą, tačiau iš esmės šalys ginčijasi ne dėl to, ar kainos pagrindimas yra tiek išsamus, pakankamas ir nuoseklus, jog perkančioji organizacija teisėtai jį pripažino tinkamu VPĮ 40 straipsnio prasme, tačiau dėl to, ar trečiasis asmuo galėjo šiame pagrindime naudoti tam tikrus duomenis apie in concreto (konkrečiai) pasiūlyme neišviešintus ūkio subjektus ir jų pajėgumus. Darytina išvada, kad šalių ginčas tik netiesiogiai susijęs su neįprastai mažos kainos institutu, o nagrinėjamoje byloje sprendžiamo ginčo esmė – tiekėjo teisė naudotis subtiekėjo pasitelkiamu pasiūlyme neišviešintu ūkio subjektu (subtiekėjo subtiekėju). Atsižvelgiant į tai, atmetami kaip teisiškai nepagrįsti atsakovės argumentai dėl ieškovės netinkamai įgyvendinamos galimai pažeistų teisių gynybos.
 4. VPĮ 24 straipsnio 5 dalyje (2016 m. rugsėjo 20 d. įstatymo Nr. XII-2624 redakcija), kuri taikytina ir supaprastintiems pirkimams (VPĮ 85 straipsnio 1 dalis), nustatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, jog kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus.
 5. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodytos skirtingos sąvokos, kuriomis apibūdinamas tiekėjo pasitelkiamas kitas subjektas subrangovas, subtiekėjas ar subteikėjas. Tai padaryta siekiant užtikrinti, kad pasitelkiamas subjektas būtų vadinamas pagal būsimos viešojo pirkimo sutarties, prie kurios vykdymo šis subjektas prisidės, objektą, t. y. (atitinkamai) perkamus darbus, prekes ar paslaugas. Pasitelkiamo subjekto išviešinimo aspektu šios sąvokos nesiskiria, nes visais atvejais reiškia kitą subjektą, kuris suteiks (patieks, atliks) dalį perkamų paslaugų (prekių, darbų). Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, šioje nutartyje remiamasi kasacinio teismo praktika, kurioje pasisakyta tiek dėl subtiekėjų, tiek dėl subteikėjų ar subrangovų pasitelkimo.
 6. VPĮ 2 straipsnio 29 dalyje tiekėjas apibrėžiamas kaip kiekvienas ūkio subjektas, galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Dėl to tiekėjo pasitelktas subjektas, patieksiantis dalį perkamų prekių, suteiksiantis dalį perkamų paslaugų ar atliksiantis dalį perkamų darbų, bendrąja prasme vadintinas subtiekėju.
 7. Aiškindamas VPĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad reikalavimo išviešinti subtiekėjus ir jų atliktinų darbų dalį tikslas – patikrinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus subtiekėjo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus. Kai pirkimo sąlygose įtvirtinti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui ir jo subtiekėjams taikytini ne visiems kartu, o atskirai, perkančiajai organizacijai, remiantis pažyma apie tiekėjo ir jo subtiekėjų atliekamus darbus, yra lengviau vertinti visų jų kvalifikacijos atitiktį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 8. Kasacinio teismo nuosekliai pažymima, kad subtiekėjai – ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri tiekėjams keliami reikalavimai: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas) bei tikrinama atitiktis jiems (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014); subtiekimas – vienas iš ūkio subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose būdų, skirtas, be kita ko, ne išvengti pajėgumo vertinimo, o priešingai, atitikti kvalifikacijos reikalavimus, todėl subtiekėjų pasitelkimo aplinkybė negali lemti nelygiaverčio tiekėjų vertinimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016 51 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 9. Sprendžiant dėl subtiekimo ar partnerystės atribojimo nuo kitų ūkio subjektų bendradarbiavimo formų, pagrindiniu kriterijumi pripažįstami trečiųjų asmenų veiksmai dėl pirkimo objekto, t. y. ar šie tiesiogiai ir aktyviai prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimo ar netiesiogiai, tik tiekėjui (pirkimo sutarties kontrahentui) suteikdami priemones, reikalingas viešojo pirkimo sutarčiai vykdyti. Tik tai, kad trečiųjų asmenų veiksmai vienkartinio, trumpalaikio pobūdžio, nedidelės apimties, per se (savaime) neturi reikšmės vertinant jų ir tiekėjų – kontrahentų teisinių santykių kvalifikavimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).
 10. Kasacinio teismo praktika nuosekliai bei nenustatant specifinių išimčių plėtojama ta linkme, kad būtina išviešinti visus subjektus, kurie vykdant sutartį veiks aktyviai, savo veiksmais prisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (teiks dalį paslaugų, vykdys dalį darbų, tiesiogiai prisidės prie prekių tiekimo), pvz., analogiškai kaip subtiekėjai, tiekėjų pasiūlymuose turėtų būti išviešinami būsimi darbuotojai (kvazisubtiekimas), teismo vertinimu, tai atitinka VPĮ reguliavimą dėl subtiekėjų ir jo tikslus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014).
 11. Pažymėtina, kad teisinis tiekėjo ir kito ūkio subjekto ryšys kasacinio teismo praktikoje nepripažįstamas objektyvia kategorija, kurią būtų galima tikslinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017, 44 punktas), t. y. tiekėjas, savo pasiūlyme neišviešinęs tiesioginiam sutarties vykdymui pasitelkiamų ūkio subjektų, netenka teisės savo atitikties kvalifikacijos ar pasiūlymo siaurąja prasme reikalavimams grįsti tokių subjektų turimais pajėgumais.
 12. Nagrinėjamu atveju atsakovei vykdant Konkurso procedūras susiklostė situacija, kai trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė, kad vykdydamas viešojo pirkimo sutartį pasitelks dvi subtiekėjas (UAB „Toksika“ ir UAB Ekopartneriai“), bei pateikė jų atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus, o perkančiosios organizacijos prašymu grįsdamas neįprastai mažą pasiūlymo kainą nurodė, jog dalį pavojingų atliekų tvarkys subtiekėjos UAB „Ekopartneriai“ pasitelkta Latvijos bendrovė „SIA A Holdings“, kurios teikiamų paslaugų įkainiai yra mažesni nei subtiekėjos UAB Toksika“ teikiamų paslaugų įkainiai.
 13. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau nurodytų faktinių bylos aplinkybių kontekste teismai nepagrįstai sprendė, kad trečiojo asmens nepagrįstai mažos kainos pagrindimas buvo tinkamas teikiamų įrodymų leistinumo aspektu. Naujo, pasiūlyme neišviešinto, tačiau neįprastai mažos kainos paaiškinime nurodyto ūkio subjekto pasitelkimas negali būti pripažintas tinkamai pagrindžiančiu neįprastai mažą pasiūlymo kainą, nes toks vėlesnis subjektų pasitelkimas Konkurso procedūrose nėra leistinas (žr. šios nutarties 31 punktą), be to, jis neatitinka pirmiau aptartos kasacinio teismo praktikos dėl tiekėjo pareigos dar pasiūlyme išviešinti pasitelkiamus subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurie teiks dalį perkamų paslaugų arba vykdys dalį darbų.
 14. Teisėjų kolegija pažymi, kadtrečiojo asmens pagrindžiant neįprastai mažą pasiūlymo kainą pateiktos informacijos matyti, jog Latvijos bendrovei „SIA A Holdings“ bus perduotas dalies perkamų paslaugų teikimas (šios aplinkybės savo procesiniuose dokumentuose neginčija ir trečiasis asmuo). Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad bendrovė „SIA A Holdingsprie viešojo pirkimo sutarties vykdymo aktyviais savo veiksmais prisidėsiantis ir dėl to kasacinio teismo praktikoje suformuluotus pripažinimo subtiekėju kriterijus (šios nutarties 27–29 punktai) atitinkantis subjektas privalėjo būti išviešintas trečiojo asmens pasiūlyme. Ši trečiojo asmens pareiga išviešinti paslaugas faktiškai teiksiančius asmenis kyla iš Konkurso sąlygų 16 punkto, kuriame yra perkelta VPĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostata.
 15. Tokios išvados nekeičia aplinkybė, kad pasiūlymą teikiantis trečiasis asmuo UAB Termodinaminiai procesai“ neturi tiesioginių (sutartinių ar kitokio pobūdžio) ryšių su paslaugas teiksiančia bendrove „SIA A Holdings (ją pasitelkė trečiojo asmens subtiekėja UAB Ekopartneriai“). Minėta, kad subtiekimas skirtas ne išvengti pajėgumo vertinimo, o priešingai, atitikti nustatytus reikalavimus. Dėl to tiekėjui nepakanka nurodyti, kad tinkamą paslaugų teikimą užtikrins subtiekėjo pasitelktas ūkio subjektas (neturintis prievolinių ryšių su tiekėju ir dėl to nelaikytinas subtiekėju), tačiau toks subjektas perkančiajai organizacijai turi būti išviešintas, kad ši galėtų visapusiškai įvertinti tiekėjo pasiūlymą, be kita ko, įsitikinti, jog siūlomų paslaugų dalį teiksiantys subjektai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos ar kitus reikalavimus. Teismų padarytas priešingas vertinimas sudarytų sąlygas tiekėjams subtiekimo teisinius santykius viešuosiuose pirkimuose naudoti siekiant išvengti nepalankių pasiūlymų vertinimo rezultatų, todėl pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, sąžiningą ūkio subjektų konkurenciją.
 16. Šiuo aspektu taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiekėjo pasitelkiami subjektai, jų tinkamumas pagal viešojo pirkimo sąlygas ir visų tarpusavio ryšiai bei šių glaudumas yra neatsiejama įprastinės verslo rizikos dalis (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016 66, 67 punktus). Nagrinėjamo ginčo kontekste pažymėtina, kad tiekėjas yra atsakingas už visų trečiųjų asmenų, tiesiogiai prisidedančių prie viešojo pirkimo sutarties vykdymo, išviešinimą pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, jog jų nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Tai, kad tiekėjo tiesioginiai kontrahentai galbūt jo neinformavo apie bendradarbiavimą su kitais ūkio subjektais, nekeičia pirmiau nurodytos tiekėjo pareigos apimties, už kurią jis pats atsakingas, o neigiami jos nevykdymo padariniai jam kyla kaip sudėtinės verslo rizikos dalis.
 17. Sprendžiant dėl trečiojo asmens pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo tinkamumo taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 13.4 punkte buvo nustačiusi reikalavimą, jog tiekėjai turėtų pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, suteikiančią teisę pavojingas atliekas rinkti, vežti, naudoti ir (ar) šalinti. Iš bylos medžiagos matyti ir ginčo dėl to nėra, kad trečiasis asmuo UAB „Termodinaminiai procesai“ neturėjo teisės teikti atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų (tokią teisę turėjo jo pasitelkta subtiekėja UAB „Toksika“), o pasitelkta subtiekėja UAB „Ekopartneriai“ turėjo licenciją teikti atliekų rinkimo ir vežimo paslaugas.
 18. Pripažintini pagrįstais kasacinio skundo argumentai, kad trečiajam asmeniui savo pasiūlyme neišviešinus, jog dalį paslaugų teiks Latvijos bendrovė „SIA A Holdings“, liko neįvertinta, ar ši bendrovė atitinka Konkurso sąlygų 13.1–13.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kurie, remiantis Konkurso sąlygų 16 punktu, taikomi ir tiekėjo pasitelktiems subtiekėjams.
 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad situacija, kai perkančioji organizacija pripažįsta tinkamu ir pagrįstu mažiausios kainos pasiūlymą pateikusio tiekėjo paaiškinimą, jog perkamos paslaugos bus suteiktos pasitelkiant ne pasiūlyme nurodyto kvalifikacijos reikalavimus atitinkančio subtiekėjo pajėgumus, bet kito, pasiūlyme neišviešinto, ūkio subjekto, kurio atitiktis nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams Konkurso procedūrų metu nebuvo patikrinta, pajėgumus, neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.
 20. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo praktiką, kurioje konstatuota, kad pavojingų atliekų tvarkymo srityje įmonės, siekiančios teisėtai užsiimti atitinkama pavojingų atliekų tvarkymo veikla (rinkimu, vežimu, naudojimu ir (ar) šalinimu), turi būti dėl kiekvienos jų atskirai licencijuotos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-431-969/2017, 38 punktas). Byloje, kurioje priimta cituota nutartis, kilęs ginčas iliustruoja, kad, siekiant įsitikinti tiekėjo pajėgumais įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, jo (ar jo pasitelktų subtiekėjų) turimos atliekų tvarkymo licencijos turi būti tikrinamos ir vertinamos itin kruopščiai. Nagrinėjamoje byloje trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindimą pripažinus tinkamu ir taip pripažinus bendrovės „SIA A Holdings“ teisę teikti paslaugų dalį, jos turima kvalifikacija apskritai nebuvo patikrinta.
 21. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad net jei Konkurso laimėtojos subtiekėjos subtiekėjos kvalifikacija atsakovės būtų patikrinta ir pripažinta tinkama, ši aplinkybė nekeistų pirmiau nurodytos tiekėjų pareigos išviešinti visus tiesioginius viešojo pirkimo sutarties vykdytojus ir jos pažeidimo padarinių.
 22. Teisėjų kolegija, remdamasi šioje nutartyje išdėstytais argumentais ir kasacinio teismo praktikos precedentais bei vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, formuluoja tokią teisės aiškinimo taisyklę: įstatymų leidėjo tiekėjams nustatyta pareiga pasiūlymuose viešinti pasitelkiamus trečiuosius asmenis aiškintina taip, kad viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose subtiekėjais pripažintini visi ūkio subjektai, kurie tiesiogiai prisidės prie perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimo, nepriklausomai nuo to, ar jie pasitelkiami pačių pasiūlymus pateikusių tiekėjų (dalyvių).
 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmiau nurodyta teisės aiškinimo taisyklė iš esmės reiškia tai, kad nors civilinėje apyvartoje leidžiami įvairaus pobūdžio teisiniai santykiai ir iš jų kylančios subjektų teisės ir pareigos, tačiau viešųjų pirkimų srityje iš principo neegzistuoja kelių (papildomų) lygių subtiekimo teisinių santykių situacijos, todėl visi ūkio subjektai, tiesiogiai prisidedantys prie perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimo, laikytini lygiaverčiais subtiekėjais, kuriuos reikia išviešinti pasiūlyme.

 

Dėl procesinės bylos baigties

 

 1. Kasacinis teismas, remdamasis šioje nutartyje nurodytais argumentais, konstatuoja, kad atsakovė nepagrįstai trečiojo asmens neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą pripažino tinkamu (leistinu), tai padarydama nesilaikė VPĮ 24 straipsnio 5 dalies reguliavimo dėl tiekėjo pareigos savo pasiūlyme nurodyti pasitelkiamus subtiekėjus, per siaurai taikė kasacinio teismo praktiką, suformuotą dėl šios teisės normos taikymo, todėl egzistuoja pagrindas pripažinti neteisėtu atsakovės sprendimą, kuriuo trečiojo asmens UAB „Termodinaminiai procesai“ pasiūlymas įtrauktas į Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų eiles, UAB „Termodinaminiai procesai“ pripažinta pirkimo laimėtoja ir nuspręsta su ja sudaryti viešojo pirkimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, naikintina skundžiamų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų dalys, kuriomis šis ieškovės reikalavimas buvo atmestas, ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas iš dalies.
 2. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) duomenų matyti, kad Konkursas yra pasibaigęs 2017 m. rugpjūčio 9 d. atsakovei sudarius viešojo pirkimo sutartį su Konkurso laimėtoju pripažintu trečiuoju asmeniu. Pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu viešasis pirkimas įstatymo pagrindu yra pasibaigęs (taigi jo metu priimti sprendimai nebesukelia teisinių padarinių) viešojo pirkimo sutarties sudarymu, teismas, konstatavęs, kad viešojo pirkimo procedūros vyko neteisėtai, ex officio (pagal pareigas) pripažįsta viešojo pirkimo sutarties sudarymą neteisėtu ir sprendžia dėl įstatyme įtvirtintų padarinių: viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir jos panaikinimo arba jos išsaugojimo ir alternatyviųjų sankcijų taikymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).
 3. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Skirdamas pirmiau nurodyto straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į faktines ginčo aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – nepripažinti neteisėtai sudaryto sandorio niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų – baudą (VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
 4. Įvertinusi perkančiosios organizacijos atlikto pažeidimo svarbą, kilusius padarinius, atsižvelgdama į viešojo pirkimo sutarties pobūdį ir vertę (CVP IS duomenimis, sandorio vertė – 40 801,20 Eur), tai, kad VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodyta bauda turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės, pažymėdama, kad skirtina bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir turėti atgrasantį poveikį perkančiajai organizacijai (skatinti vengti VPĮ pažeidimų), teisėjų kolegija atsakovei skiria 2000 Eur (apie 4,9 proc. viešojo pirkimo sutarties vertės) baudą, kuri priteistina valstybės naudai.
 5. Savo ieškinyje ieškovė taip pat ginčijo atsakovės sprendimus dėl Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų eilių antroje vietoje esančios tiekėjos UAB „Automora, teigė, kad jos pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, nes UAB „Automora“ neturi teisės teikti pavojingų atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo paslaugas – jos pasiūlyme nurodyta subtiekėja UAB Transeco“ (ieškovės jungtinės veiklos partnerė) nebendradarbiauja su UAB „Automora“. Teismai šių ieškinio argumentų nevertino. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pasiūlymų eilių antroje vietoje esančios tiekėjos, nes konstatavo, kad pasiūlymų eilių pirmoje vietoje esanti tiekėja UAB „Termodinaminiai procesai“ pagrįstai buvo pripažinta Konkurso laimėtoja; apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad UAB „Automora“ nebuvo pateikusi atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų (pateikė tik minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją), todėl nebuvo pagrindo vertinti jos kvalifikacijos.
 6. Teisėjų kolegija, pažymėdama, kad kasacinis teismas bylos faktų netiria, yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių; neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu (CPK 353 straipsnio 1dalis), negali pasisakyti dėl ieškinio argumentų, susijusių su UAB „Automora“ pasiūlymo vertinimu. Tam, kad jie būtų išnagrinėti ir dėl jų būtų motyvuotai pasisakyta, ši bylos dalis turėtų būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vis dėlto, atsižvelgdama į šios nutarties 44–47 punktuose nurodytas ginčo aplinkybes bei procesinę bylos baigtį, siekdama užtikrinti proceso ekonomiškumą ir koncentruotumą (CPK 7 straipsnis), teisėjų kolegija nesprendžia dėl šios bylos dalies grąžinimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.
 7. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad liekančios galioti skundžiamų teismų procesinių sprendimų dalys, kuriomis, plačiau nepasisakius dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su UAB Automora“ pasiūlymo vertinimu, ir išsamiai neišnagrinėjus, atmestas visas ieškovės ieškinys, t. y. ir jos reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimus dėl UAB „Automora“, neturi res judicata (galutinis teismo sprendimas) galios (CPK 279 straipsnio 4 dalis).
 8. Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, be kita ko, susijusių su naujo mažos vertės viešojo pirkimo paskelbimu, kaip neturinčių teisinės reikšmės šios bylos rezultatui, teisėjų kolegija nepasisako.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad skundžiamų teismų procesinių sprendimų dalys naikintinos ir dėl jų priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas iš dalies, atitinkamai iš naujo turėtų būti paskirstytos šalių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).
 2. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys).
 3. Kasacinio teismo viešųjų pirkimų ginčų praktikoje ne kartą spręsta, kad tais atvejais, kai dėl byloje susidėjusių aplinkybių ar kitų svarbių priežasčių nėra pagrindo patenkinti dalies ar visų ieškovo (tiekėjo) ieškinio reikalavimų, tačiau procese nustatyti neteisėti pirkėjo veiksmai, galima nukrypti nuo pirmiau nurodytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).
 4. Nagrinėjamoje byloje ieškinys tenkintinas iš dalies (pripažinti neteisėtais ginčijami atsakovės sprendimai, susiję su Konkurso 2 ir 5 dalių laimėtoja pripažinta UAB „Termodinaminiai procesai“), tačiau iš esmės tokiu sprendimu buvo pripažintas ieškovės materialiųjų reikalavimų pagrįstumas, dėl to jai priteistinas visų turėtų bylinėjimosi išlaidų, neviršijančių Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatytų dydžių, atlyginimas.
 5. Taip pat pažymėtina, kad kasacinio teismo ne kartą konstatuota, jog kai ieškovė savo interesus gina prieš du procesinius varžovus (paprastai prieš perkančiąją organizaciją ir viešojo pirkimo laimėtoją), nustačius pastarųjų bylos šalių argumentų nepagrįstumą, yra teisinga iš jų lygiomis dalimis priteisti ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 4 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015).
 6. Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad pateikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 217 Eur, o pateikdama apeliacinį ir kasacinį skunduspo 1500 Eur žyminio mokesčio. Patenkinus kasacinį skundą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies, šių ieškovės išlaidų atlyginimas, remiantis šios nutarties 56 punkte nurodyta kasacinio teismo praktika, jai priteistinas lygiomis dalimis iš atsakovės ir trečiojo asmens UAB Termodinaminiai procesai“, iš kiekvienos po 1608,50 Eur.
 7. Ieškovė savo ieškinyje prašė priteisti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kadangi CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais (iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pirmosios instancijos teisme pabaigos) tokias išlaidas ir jų dydį patvirtinantys duomenys nebuvo pateikti, tai šis ieškovės prašymas netenkintinas.
 8. Konstatavus, kad ieškovės ieškinys tenkintinas, atsakovės ir trečiojo asmens proceso metu teikti prašymai turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisti iš ieškovės atmestini.
 9. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 6,19 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Patenkinus ieškovės kasacinį skundą, šios bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovės ir trečiojo asmens UAB Termodinaminiai procesai“, iš kiekvienos po 3,10 Eur (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. nutarties dalis, kuriomis atmestas ieškovės UAB „AV investicija“ reikalavimas panaikinti skundžiamus atsakovės VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sprendimus, susijusius su trečiuoju asmeniu UAB Termodinaminiai procesai“, ir paskirstytos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos, bei dėl šio ieškinio reikalavimo priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

Pripažinti neteisėtais atsakovės VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sprendimus, kuriais trečiojo asmens UAB Termodinaminiai procesai“ pasiūlymas įtrauktas į Konkurso 2 ir 5 dalių pasiūlymų eiles, UAB Termodinaminiai procesai“ pripažinta Konkurso laimėtoja ir nuspręsta su ja sudaryti viešojo pirkimo sutartis.

Skirti atsakovei VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei (j. a. k. 302692454) 2000 (dviejų tūkstančių) Eur baudą (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 6800).

Kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Paskirstyti proceso metu šalių turėtas ir valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Priteisti ieškovei UAB „AV investicija“ (j. a. k. 300114003) iš atsakovės VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (j. a. k. 302692454) 1608,50 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuonis Eur 50 ct) už ieškinį ir apeliacinį bei kasacinius skundus sumokėto žyminio mokesčio.

Priteisti ieškovei UAB „AV investicija“ (j. a. k. 300114003) iš trečiojo asmens UAB Termodinaminiai procesai“ (j. a. k. 302724877) 1608,50 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuonis Eur 50 ct) už ieškinį ir apeliacinį bei kasacinius skundus sumokėto žyminio mokesčio.

Priteisti valstybei iš atsakovės VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (j. a. k. 302692454) 3,10 Eur (tris Eur 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Priteisti valstybei iš trečiojo asmens UAB „Termodinaminiai procesai“ (j. a. k. 302724877) 3,10 Eur (tris Eur 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gražina Davidonienė

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sigita Rudėnaitė

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dalia Vasarienė


Paminėta tekste:
 • CPK
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • 3K-3-297/2011
 • CPK 347 str. Kasacinio skundo turinys
 • CPK 353 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • 3K-3-376/2014
 • e3K-3-291-969/2016
 • 3K-3-411/2014
 • 3K-3-475/2014
 • e3K-3-354-690/2017
 • e3K-3-112-969/2016
 • e3K-3-431-969/2017
 • CPK 7 str. Proceso koncentracija ir ekonomiškumas
 • CPK 279 str. Sprendimo įsiteisėjimas
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • 3K-3-119/2011
 • 3K-3-60-378/2015