Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [2A-2117-2013].doc
Bylos nr.: 2A-2117/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Ekonovus" 141686027 atsakovas
"Gargždų švara" 302720220 atsakovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui

Ieškovas Donatas Šulcas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 9 485 Lt turtinės žalos ir 3 500 000 Lt neturtinės žalos atlyginimui

 

 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

s p r e n d i m a s

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. rusėjo 3 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams viešajai įstaigai „Gargždų švara“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“ dėl viešojo pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir alternatyvių sankcijų taikymo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

2012 m. kovo 30 d. atsakovas VšĮ „Gargždų švara“ (toliau – ir perkančioji organizacija) paskelbė viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Komunalinių atliekų surinkimas Klaipėdos rajono teritorijoje ir jų išvežimas šalinti sąvartyne arba atliekų deginimo įmonėje“; pirkimo objektas buvo suskirstytas į dvi dalis. 2012 m. birželio 14 d. abiejų pirkimo dalių laimėtoju pripažintas atsakovas UAB „Ekonovus“ (toliau – ir tiekėjas); 2012 m. liepos 4 d. su juo pasirašytos viešojo pirkimo sutartys. Ieškovas įvertino konkurso dokumentus, nustatė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir viešųjų pirkimų principų pažeidimų, kurie turėjo įtakos pirkimo rezultatams, ir 2012 m. rugsėjo 13 d. pasiūlė perkančiajai organizacijai nutraukti sudarytas sutartis; tai padaryti perkančioji organizacija atsisakė.

Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti viešojo pirkimo sutartis negaliojančiomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą alternatyvią sankciją – skirti perkančiajai organizacijai baudą. Ieškovas nurodė, kad konkurso sąlygų 13 punkto 13 papunktyje buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog tiekėjas privalo turėti bazę atliekų surinkimo transporto priemonių saugojimui Klaipėdos rajone arba nutolusią ne daugiau nei 60 km spinduliu nuo Gargždų centro. Toks reikalavimas yra nepagrįstas ir neproporcingas pirkimo objektui, nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją, nėra susijęs su konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais bei sudarytose viešojo pirkimo sutartyse įtvirtintais šalių įsipareigojimais. Konkurso sąlygų 13 punkto 8 papunktyje buvo nustatytas kitas kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs (užbaigęs vykdyti) bent vieną komunalinių atliekų surinkimo, jų pervežimo ir perdavimo šalinimui arba naudojimui sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 500 000 Lt. Tai reiškia, kad konkurse galėjo dalyvauti tik tie tiekėjai, kurie iki pasiūlymo pateikimo dienos buvo įvykdę nors vieną nurodyto pobūdžio ir vertės sutartį. Tiekėjas UAB „Ekonovus“ buvo pripažintas atitinkančiu šį kvalifikacinį reikalavimą, nors iš jo pateiktų duomenų matyti, kad aptariamo pobūdžio sutartis pasiūlymo pateikimo metu buvo tik vykdoma, o ne įvykdyta. Kadangi tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalaujamos, jo pasiūlymas turėjo būti atmestas, o to nepadariusi perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 32 straipsnio 7 dalį ir neužtikrino skaidrumo principo laikymosi. Konkurso sąlygų 80 punktas nustatė, kad: tiekėjas po pirkimo sutarties sudarymo privalo pateikti besąlyginę sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją; tiekėjas sutarties įvykdymą užtikrina banko garantija; garantijos suma yra 150 000 Lt kiekvienai pirkimo daliai. Analogiškos nuostatos buvo perkeltos į ginčijamas viešojo pirkimo sutartis. Taigi sutarčių įvykdymą tiekėjas UAB „Ekonovus“ turėjo užtikrinti banko garantija, tačiau pasiūlyme nurodė, kad pateiks ne banko garantiją, o draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tai reiškia, kad tiekėjo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų ir, vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, turėjo būti atmestas. Kaip ir nurodė pasiūlyme, tiekėjas viešojo pirkimo sutarčių įvykdymą užtikrino draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Sudarydama tokias sutartis, perkančioji organizacija nesivadovavo savo konkurso sąlygomis, tokiu būdu pažeisdama VPĮ 18 straipsnio 3 dalį ir neužtikrindama skaidrumo principo laikymosi. Ieškovo nuomone, perkančiosios organizacijos parengtos konkurso sąlygos ir atsakovų pasirašytos viešojo pirkimo sutartys lėmė viešojo intereso pažeidimą – neracionalų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Ieškovas taip pat nurodė, kad šiam ieškiniui pareikšti taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 1 dalyje, o ne sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo, kuris yra numatytas VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje, nes ieškovas nėra tiekėjas.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.

Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad viešasis pirkimas buvo vykdomas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje pirkti, sprendė, jog konkurso sąlygų 13 punkto 13 papunktyje buvo visiškai pagrįstai numatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams turėti bazę atliekų surinkimo transporto priemonių saugojimui būtent Klaipėdos rajone arba nutolusią ne daugiau nei 60 km spinduliu nuo Gargždų miesto centro, o ne kurioje kitoje vietovėje. Teismo nuomone, leidžiant dalyvauti pirkime ir tiekėjams, neturintiems tokios bazės netolimu atstumu nuo pačių paslaugų teikimo teritorijos, iškiltų rizika sudarytos viešojo pirkimo sutarties tinkamam ir realiam įvykdymui. Be to, konkurse dalyvavo septyni tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko ginčijamą reikalavimą, todėl nėra pagrindo vertinti jį diskriminaciniu, ribojančiu tiekėjų konkurenciją. Toks reikalavimas atitinka VPĮ ir perkančiosios organizacijos teisėtus interesus.

Teismas, vertindamas konkurso sąlygų 13 punkto 8 papunktyje įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą tiekėjui būti įvykdžius (užbaigus vykdyti) bent vieną komunalinių atliekų surinkimo, jų pervežimo ir perdavimo šalinimui arba naudojimui sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 500 000 Lt, pažymėjo, kad pagal konkurso sąlygas šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas turėjo pateikti įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašą. Iš konkurso sąlygų priedo Nr. 4 taip pat matyti, kad tiekėjas turi pateikti įvykdytų ar vykdomų paslaugų (sutarčių) aprašymą. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų klausimą, ar galima pateikti bent vieną vykdomą aptariamo pobūdžio sutartį, 2012 m. balandžio 20 d. rašte nurodė, jog tiekėjui privaloma pateikti bent vieną sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 500 000 Lt, t. y., teismo vertinimu, perkančioji organizacija akcentavo sutarties vertę, tačiau nepaneigė, kad tiekėjas gali pateikti vykdomą sutartį. Remdamasis išdėstytu, teismas padarė išvadą, kad tiekėjas turėjo teisę pateikti ne tik įvykdytų, bet ir vykdomų sutarčių, kurių vertė ne mažesnė kaip 500 000 Lt, sąrašą. Perkančiajai organizacijai, siekiančiai išsiaiškinti tiekėjo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, šiuo atveju svarbu ne tai, kad sutartis būtų iki galo įvykdyta, o yra svarbu suteiktų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pagal sutartis vertė ir apimtis, nes būtent šie kriterijai leidžia spręsti apie tiekėjo profesionalumą ir pajėgumą vykdyti prievoles pagal sudarytas sutartis. Teismas nurodė, kad iš tiekėjo UAB „Ekonovus“ su pasiūlymu pateikto sutarčių sąrašo matyti, jog sutarties su UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vertė yra 8 820 000 mln. Lt, o 2009 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu tiekėjo suteiktų paslaugų vertė siekė 7 000 000 mln. Lt. Šie duomenys įrodo, kad pasiūlymo pateikimo dieną tiekėjas buvo įvykdęs sutartį didesnei kaip 500 000 Lt vertei, todėl perkančioji organizacija pagrįstai pasiūlymo neatmetė.

Teismas, vertindamas konkurso sąlygų 80 punktą dėl reikalavimo konkursą laimėjusiam tiekėjui užtikrinti pirkimo sutarties įvykdymą banko garantija, sprendė, kad, tiekėjui UAB „Ekonovus“ pasiūlyme nurodžius, jog sutarties užtikrinimui bus pateikta draudimo bendrovės garantija, bei galiausiai sutarties vykdymą užtikrinant draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimo raštu, aptariamas reikalavimas formaliai buvo pažeistas. Vis dėlto, teismo nuomone, vykdant viešuosius pirkimus reikia vadovautis jų tikslu – siekti sudaryti sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas, todėl negalima formaliai vertinti pirkime pateiktų pasiūlymų, taip pat perkančiosios organizacijos sprendimų dėl jų. Teismo manymu, įvertinus tiek laidavimo, tiek garantijos institutus, darytina išvada, kad ir banko garantija, ir draudimo bendrovės laidavimo raštas tinkamai užtikrina tiekėjo prievolių perkančiajai organizacijai įvykdymą. Tiekėjui UAB „Ekonovus“ pateikus laidavimo draudimo raštus, pirkimo sutartimis prisiimti įsipareigojimai buvo tinkamai užtikrinti, t. y. buvo pasiektas aptariamos konkurso sąlygos tikslas, todėl nėra pagrindo vien tik dėl formalaus pažeidimo nutraukti tinkamai beveik metus vykdomas sutartis.

Teismas, nagrinėdamas ieškinio senaties klausimą, nurodė, kad pagal VPĮ 94 straipsnio 3 dalį tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Teismas nuomone, ieškovas, gindamas viešąjį interesą, turi teisę kreiptis į teismą su analogišku ieškiniu per tokį patį laiką kaip ir kiti viešųjų pirkimų santykių dalyviai. Tačiau, kadangi ieškovas nedalyvavo sutarčių sudaryme, ieškinio padavimo terminas skaičiuojamas remiantis CK 1.127 straipsnio 1 dalimi – nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie teisės pažeidimą. Nagrinėjamu atveju ieškovas apie pažeidimus žinojo nuo 2012 m. rugsėjo 13 d., todėl, pateikdamas ieškinį 2013 m. balandžio 25 d., praleido senaties terminą, ir tai sudaro dar vieną pagrindą atmesti ieškinį.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 

Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

1. Dėl konkurso sąlygų 13 punkto 13 papunkčio kvalifikacinio reikalavimo. Teismo argumentas, kad, leidžiant dalyvauti pirkime ir tiekėjams, neturintiems atliekų surinkimo transporto priemonių bazės netolimu atstumu nuo pačių paslaugų teikimo teritorijos, iškiltų rizika sudarytos viešojo pirkimo sutarties tinkamam ir realiam įvykdymui, pagrįstas tik paties teismo prielaidomis. Teismas nenurodė, kokią konkrečią riziką sutarčių vykdymui gali kelti toliau nei konkurso sąlygose numatyta esanti bazė. Teismas neįvertino ieškinio argumentų, kad aptariamas atstumas neturi jokios įtakos sutarčių šalių teisėms ir pareigoms bei sutarčių kainoms. Nors nagrinėjamas kvalifikacinis reikalavimas visiems tiekėjams buvo taikytas vienodai, tačiau ne visiems vienodai sukėlė tuos pačius padarinius, o šis skirtumas nėra pagrįstas objektyviais ir pateisinamais kriterijais. Tai, kad konkurse dalyvavo septyni tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko šį kvalifikacinį reikalavimą, nereiškia, kad jis nebuvo diskriminacinis, – pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjų skaičius nėra pakankamas pagrindas spręsti dėl konkurso sąlygų teisėtumo.

2. Dėl konkurso sąlygų 13 punkto 8  papunkčio kvalifikacinio reikalavimo. Teismo išvada, kad tiekėjas turėjo teisę pateikti ne tik įvykdytų, bet ir vykdomų sutarčių, kurių verte ne mažesnė už reikalaujamą, yra nepagrįsta. Kol sutartis nėra baigta vykdyti, tol nėra galimybės įvertinti, ar tiekėjas tinkamai šią sutartį įvykdė, kartu nėra galimybės spręsti apie tiekėjo profesionalumą ar pajėgumą. Be to, tiekėjų kvalifikacija turi būti vertinama griežtai pagal konkurso sąlygas, o nagrinėjamame reikalavime buvo aiškiai numatyta, kad tiekėjas turi būti įvykdęs (užbaigęs vykdyti) sutartį; perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų pirkimo sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Teismas supainiojo reikalavimą kvalifikacijai su reikalavimu dokumentams, pagrindžiantiems šią kvalifikaciją, todėl padarė klaidingą išvada, kad atsakovas UAB „Ekonovus“ atitiko aptariamą konkurso sąlygą.

3. Dėl konkurso sąlygų 80 punkto reikalavimo ir viešojo pirkimo sutarčių 2.1 punkto nuostatų. Teismo išvada, kad kitokių nei reikalauta konkurso sąlygose pirkimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonių pateikimas yra tik formalus pažeidimas, nesudarantis pagrindo nutraukti sutartis, yra nepagrįsta bei prieštarauja teismų praktikai.

4. Dėl ieškinio senaties. Teismo išvados dėl ieškinio senaties yra neargumentuotos. Teismas, skaičiuodamas senaties terminą, nelogiškai taikė tik dalį CK 1.127 straipsnio 1 dalies (senaties eigos pradžia) ir dalį VPĮ 94 straipsnio 3 dalies (senaties terminas), tokiu būdu iškraipydamas įstatymą.

 

Atsakovas UAB „Ekonovus“ prašo atmesti apeliacinį skundą.

Atsakovo nuomone, įstatyme nėra nustatytas ieškinio senaties terminas, kai dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia kreipiasi ne tiekėjas, o Viešųjų pirkimų tarnyba, ir tai laikytina įstatymo spraga. Tačiau, aiškinant ieškinio senaties institutą ir viešųjų pirkimų reglamentavimą, darytina išvada, kad ir Viešųjų pirkimų tarnybai taikytinas VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje numatytas senaties terminas. Atsakovo teigimu, konkurso sąlygų 13 punkto 13 papunkčio kvalifikacinis reikalavimas nustatytas nepažeidžiant perkančiosios organizacijos diskrecijos teisės, pagrįstas ekonominiais skaičiavimais (atstumo įtaka sutarties kainai), jis suteikia galimybę patikrinti, ar tiekėjo naudojamas transportas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Apeliantas nepateikia jokių konkrečių argumentų, patvirtinančių aptariamo reikalavimo diskriminacinį pobūdį, daro tik hipotetines prielaidas. Septynių reikalavimą atitinkančių tiekėjų dalyvavimas yra realus įrodymas, kad konkurencija nebuvo apribota. Atsakovo manymu, teismo išvada, kad tiekėjai galėjo remtis ne tik įvykdytomis, bet ir vykdomomis sutartimis, taip pat yra pagrįsta. Turi būti vertinamas objektyvus tiekėjo pajėgumas įvykdyti pirkimo sutartį, tuo tarpu užbaigtos vykdyti sutarties reikalavimas akcentuoja ne kvalifikacinio reikalavimo turinį (patirtį), o formalųjį aspektą (patirties įrodymui pateikti užbaigtą sutartį); nagrinėjamu atveju tarp įvykdytos ir vykdomos sutarties nėra jokio objektyvaus skirtumo. Be to, pačios Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose įtvirtinta galimybė įvykdytas sutartis ir vykdomų sutarčių įvykdytas dalis alternatyviai vertinti kaip tiekėjo patirties pakankamumo įrodymą. Atsakovo nuomone, teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad dėl formalaus konkurso sąlygų 80 punkto reikalavimo nesilaikymo nėra pagrindo pirkimo sutartis pripažinti negaliojančiomis. Perkančioji organizacija priėmė pateiktus sutarčių įvykdymo užtikrinimus remdamasi lygiaverčių dokumentų principu, kadangi šie užtikrinimai suteikė tas pačias garantijas, kokių buvo prašoma. Tai, kad pasiūlyme buvo nurodyta, jog sutarčių įvykdymo užtikrinimui bus pateikiama ne banko garantija, o draudimo bendrovės išduotas užtikrinimas, atsižvelgiant į teismų praktiką dėl pasiūlymo trūkumų ištaisymo, nesudarė pagrindo atmesti pasiūlymo.

 

Atsakovas VšĮ „Gargždų švara“ prašo atmesti apeliacinį skundą.

Atsakovas iš esmės pateikia tuos pačius argumentus, kurie nurodyti ir UAB „Ekonovus“ atsiliepime. 

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Dėl ieškinio senaties termino reikalavimui pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia, kai tokį reikalavimą reiškia Viešųjų pirkimų tarnyba

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas užtikrina vienodos teismų praktikos formavimąsi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4 str.). Aiškindamas nagrinėjamai bylai aktualią VPĮ 94 straipsnio 3 dalies normą, pagal kurią tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ši norma taikoma tik tiekėjams (ir tik tam tikrais atvejais), o ne Viešųjų pirkimų tarnybai, kad ši norma negali būti taikoma Viešųjų pirkimų tarnybai ir pagal įstatymo analogiją, taip pat priminęs, kad viešųjų pirkimų teisiniams santykiams pagal analogiją netaikoma ir CK 1.125 straipsnio 3 dalis, numatanti, jog sutrumpintas 1 mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Viešųjų pirkimų tarnyba v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-415/2013). Šis išaiškinimas teismams yra privalomas, todėl teisėjų kolegija, juo vadovaudamasi, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškinys praleisto senaties termino pagrindu negalėjo būti atmestas. Įvertinus nurodytą kasacinio teismo poziciją ir argumentus, galima spręsti, kad Viešųjų pirkimų tarnybos ieškiniui dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančiu turėtų būti taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas – 10 metų. Toks terminas šioje byloje nėra praleistas.

 

Dėl konkurso sąlygų 13 punkto 8 ir 13 papunkčių kvalifikacinių reikalavimų, jų laikymosi

Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu pripažinti, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas atitiko konkurso sąlygų 13 punkto 8 papunkčio reikalavimą, kad konkurso sąlygų 13 punkto 13 papunkčio reikalavimas neprieštarauja VPĮ ir viešųjų pirkimų principams, taip pat su šias išvadas grindžiančiais argumentais, todėl papildomai jų nekartoja. Teisėjų kolegija pasisako tik dėl tų apeliacinio skundo argumentų, kuriais tiesiogiai ginčijamos teismo padarytos išvados.

Pirma, priešingai nei interpretuoja apeliantas, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laimėjusio tiekėjo atitiktį konkurso sąlygų 13 punkto 8 papunkčio kvalifikaciniam reikalavimui, šio reikalavimo su atitiktį jam pagrindžiančiais dokumentais nesupainiojo. Teismas aptariamą kvalifikacinį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus nagrinėjo siekdamas išsiaiškinti paties reikalavimo turinį – ar prašomo pobūdžio ir vertės sutartis turi būti įvykdyta ar ji gali būti dar vykdoma. Išvada, kad tokia sutartis gali būti vykdoma, jei įvykdyta sutarties dalis atitinka konkurso sąlygose nustatytą sutarties vertę, padaryta tinkamai taikant sisteminio ir teleologinio aiškinimo metodus. Svarbi reikšmė pagrįstai suteikta perkančiosios organizacijos aptariamos sąlygos paaiškinimui, pateiktam iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (b. l. 113), kuriame akcentuojama būtent sutarties vertė, o ne tai, tokia sutartis turi būti baigta vykdyti ar gali būti tebevykdoma. Pažymėtina, kad nurodytas perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų paaiškinimas yra sudedamoji pirkimo dokumentų dalis (VPĮ 2 str. 21 d., 27 str. 2 d.; konkurso sąlygų 48 p.). Apelianto pozicija, kad tik baigta vykdyti sutartis gali būti pagrindas spręsti apie tiekėjo profesionalumą ir pajėgumą, taip pat yra nepagrįsta. Toks aiškinimas paslaugų pirkimo atveju, kaip teisingai pastebėjo vienas iš atsakovų, akivaizdžiai prieštarauja paties apelianto parengtoms Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėms rekomendacijoms (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1S-100). Šių rekomendacijų 20.1 punkte aiškiai numatyta perkančiosios organizacijos galimybė reikalauti iš tiekėjų pateikti ne tik įvykdytas, bet ir vykdomas sutartis, kurios pagrįstų tiekėjų patirtį. Pastebėtina, kad nagrinėjamą pirkimą laimėjusio tiekėjo pateikti duomenys apie įvykdytos reikalaujamo pobūdžio sutarties dalies vertę atitinka nurodytoje rekomendacijų nuostatoje nustatytus reikalavimus, taikomus tuomet, kai tiekėjas patirtį grindžia vykdoma sutartimi. Šios bylos atveju perkančioji organizacija pirko atliekų surinkimo ir išvežimo šalinti paslaugas ir reikalavo tokių paslaugų teikimo patirties. Atliekų surinkimas ir išvežimas šalinti yra tęstinė, daugkartinio pobūdžio veikla, nesusijusi su kažkokio galutinio objekto sukūrimu, su kuriuo, kaip visų paslaugų ar darbų baigtiniu rezultatu, galėtų būti siejamas tiekėjo patyrimas, tinkamas įsipareigojimų vykdymas. Taigi šiame pirkime aptariamo pobūdžio sutarties vykdymas buvo tinkamas patvirtinti perkančiosios organizacijos prašytą tiekėjo patirtį.

Antra, negalima sutikti su apeliantu, kad konkurso sąlygų 13 punkto 13 papunkčio kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams turėti bazę atliekų surinkimo transporto priemonių saugojimui Klaipėdos rajone arba nutolusią ne daugiau nei 60 km spinduliu nuo Gargždų miesto centro yra nesusijęs su sudarytose pirkimo sutartyse įtvirtintomis šalių teisėmis ir pareigomis. Ginčijamų pirkimo sutarčių 1.1 punktuose numatyta, kad tiekėjas paslaugas teikia pagal konkurso sąlygų ir šių sutarčių nustatytus reikalavimus. Techninėje specifikacijoje, kuri yra konkurso sąlygų dalis, be kita ko, buvo numatyti reikalavimai transporto priemonėms, skirtoms atliekoms surinkti, pavyzdžiui, reikalavimai, susiję su techniniais parametrais, kokybe, švara, taip pat numatyta, kad šiose priemonėse privalo būti ir funkcionuoti GPS siųstuvai, kurių pagalba perkančioji organizacija galėtų stebėti transporto priemonės buvimo vietą (b. l. 27). Perkančioji organizacija, pirkimo metu pagrįsdama aptariamą kvalifikacinį reikalavimą, nurodė, kad ji tikrins transporto priemonių kokybę, švarą, sutikrins GPS duomenis, kitus paslaugos kokybės užtikrinimo duomenų srautus (b. l. 39). Tiekėjo pareiga leisti perkančiajai organizacijai naudotis įdiegta GPS tiesiogiai įtvirtinta ir pirkimo sutarčių 4.1.12 punktuose. Suprantama, kad nurodytas teises perkančioji organizacija gali veiksmingai ir protingai įgyvendinti, jei paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės nebus pernelyg nutolusios nuo paslaugų teikimo vietos. Vertinant, ar aptariamas kvalifikacinis reikalavimas nėra skirtas dirbtinai riboti konkurenciją, atsižvelgtina ir į tai, kad nurodytu atstumu reikalauta turėti tik transporto priemonių saugojimo bazę, be to, pagrindžiant atitiktį šiam reikalavimui, buvo galima remtis ūkio subjektų grupės pajėgumais (konkurso sąlygų 18 p.). Didelis pasiūlymus pateikusių ir šį kvalifikacinį reikalavimą atitikusių tiekėjų skaičius – 7 tiekėjai – taip pat neleidžia spręsti apie dirbtinį konkurencijos ribojimą. Be to, jokių pretenzijų dėl tokios konkurso sąlygos nebuvo gauta. Taigi, vertinant nurodytų aplinkybių visumą, nėra pagrindo laikyti konkurso sąlygų 13 punkto 13 papunkčio kvalifikacinį reikalavimą neteisėtu.

 

Dėl konkurso sąlygų 80 punkte numatyto pirkimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo

Pagal VPĮ 30 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Konkurso sąlygų 80 punkte buvo numatyta, kad tiekėjas po pirkimo sutarties sudarymo privalo pateikti besąlyginę sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kad tokia garantija yra banko garantija, o jos suma siekia 150 000 Lt kiekvienai pirkimo daliai, bei duota nuoroda į 7 priedą, kuriame pateikta garantijos forma. Iš šioje formoje išdėstytų nuostatų matyti, kad reikalauta banko garantija taip pat turi būti neatšaukiama, o garantas garantijos sumą perkančiajai organizacija turi išmokėti per trumpą terminą po pareikalavimo ir be jokių prieštaravimų ar teisminių nagrinėjimų (b. l. 37) (VPĮ 2 str. 21 d.). Aptariamos konkurso sąlygų nuostatos buvo perkeltos į ginčijamų pirkimo sutarčių 2.1 punktą, be to, su reikalautų garantijų pateikimu susietas šių sutarčių įsigaliojimas.

Atsakovą UAB „Ekonovus“ pripažinus pirkimo laimėtoju ir jam pasiūlius sudaryti pirkimo sutartis, šis atsakovas pateikė perkančiajai organizacijai ne prašytas banko garantijas, o draudimo bendrovės įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimus (b. l. 46-49). Pagal šių užtikrinimo priemonių sąlygas, be kita ko, laiduojama suma mažėja proporcingai tiekėjo pagal sutartis įvykdytų paslaugų sumai, draudiko atsakomybė apribota tik tiesioginiais nuostoliais, o perkančioji organizacija, prašydama išmokėti laidavimo sumą, turi pagrįsti savo reikalavimą. Pastebėtina, kad tiekėjas savo pasiūlyme buvo nurodęs, jog sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiks draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją (b. l. 42).

Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose numatytą banko garantiją reglamentuoja CK 6.90-6.96 straipsniai, o draudimo bendrovės suteiktas laidavimo draudimas turi tiek CK 6.76-6.89 straipsniuose reglamentuojamo laidavimo bruožų, tiek yra viena iš negyvybės draudimo šakos grupių (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 str. 3 d. 15 p.). Nors perkančioji organizacija turi teisę pati pasirinkti, kokios sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės reikalauti, nagrinėjamam ginčui, be kita ko, svarbu yra ir tai, kad bendrai paėmus banko garantija ženkliai geriau užtikrina perkančiosios organizacijos interesus nei laidavimo draudimas: banko garantija nėra priklausoma nuo pagrindinės (užtikrinamos) prievolės ir garantijos sumos išmokėjimas nesiejamas su skolininko ir kreditoriaus ginčo dėl garantija užtikrintų įsipareigojimų vykdymo išsprendimu (CK 6.90 str. 2 d., 6.93 str.); laidavimo savybės yra visiškai priešingos (pavyzdžiui, CK 6.76, 6.82 str.). Kiti reikšmingi šių užtikrinimo priemonių skirtumai konkrečiu atveju matosi iš aukščiau nurodytų prašytos garantijos ir pateikto laidavimo draudimo nuostatų.

Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad UAB „Ekonovus“ pateiktas laidavimo draudimas pažeidė nurodytas konkurso sąlygas ir pirkimo sutarčių 2.1 punktų nuostatas. Atsakovų argumentas, kad šiuo atveju turi būti vadovaujamasi lygiaverčių dokumentų principu, įtvirtintu, be kita ko, VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje, yra visiškai nepagrįstas, nes šiuo atveju problema kyla ne dėl atitinkamų dokumentų pateikimo formos, o dėl dokumentų skirtingo turinio – netapačių prievolių užtikrinimo būdų. Teisėjų kolegijos nuomone, perkančioji organizacija, iš tiekėjo pasiūlymo matydama ketinimą pateikti draudimo bendrovės, o ne banko išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę, turėjo paprašyti patikslinti šiuos duomenis, o tiekėjui toliau nurodant, kad prievolių užtikrinimo subjektas bus kitas nei prašoma, – pasiūlymą atmesti (VPĮ 39 str. 1 d., 2 d. 2 p.). Net to nepadarius, aptariamoje situacijoje pirkimo sutartys negalėjo būti sudarytos, nes jų sudarymas reiškia imperatyvaus draudimo sudarant sutartį keisti pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas nesilaikymą (VPĮ 18 str. 3 d.). Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai akivaizdžiai pažeidė VPĮ 18 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2 punkto nuostatas ir skaidrumo principą.

Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad aptariamas pažeidimas yra formalus. Konkurso sąlygų 80 punkto tikslas buvo ne gauti bet kokią sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę, o būtent banko garantiją; šis tikslas nebuvo pasiektas. Tai, kad pirkimo sutartys, atsakovų teigimu, yra tinkamai vykdomos, nepateisina VPĮ ir viešųjų pirkimų principų pažeidimo, neleidžia jo vertinti švelnesniu, ne tokiu reikšmingu.

 

Dėl pirkimo sutarčių galiojimo

Ieškovas prašo pripažinti sutartis negaliojančiomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir papildomai taikyti vieną iš alternatyvių sankcijų – skirti perkančiajai organizacijai baudą. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose ieškinio reikalavimai teismo nesaisto (CPK 4238 str. 2, 3 d.).

Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į tai, kad pirkimo sutarčių dalykas – atliekų surinkimas ir išvežimas šalinti – yra neabejotinai susiję su viešuoju interesu – visuomenės teise į švarią ir saugią aplinką. Pripažinus sutartis negaliojančiomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, toks paslaugų teikimas sutriktų, kartu kiltų pavojaus nurodytiems visuomenės poreikiams. Akivaizdu, kad perkančiajai organizacijai skirta bauda nepadėtų išvengti tokių neigiamų padarinių ar neutralizuoti. Todėl, kolegijos vertinimu, būtų pagrįsta taikyti kitą sankciją – sutrumpinti sutarčių galiojimą (VPĮ 952 str. 4 d. 1 p.). Tai užkirstų kelią pavojaus viešiesiems interesams kilimui.

Spręsdama dėl sutarčių sutrumpinimo trukmės, kolegija atsižvelgia į tai, kad nustatyti pažeidimai buvo visiškai akivaizdūs – jie nėra susiję su tam tikrų VPĮ ir pirkimo dokumentų nuostatų interpretavimui, kad perkančiosios organizacijos iš tiekėjo priimtas sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdas savo turiniu yra mažiau jai palankus nei buvo reikalauta konkurso sąlygose. Teisėjų kolegijos nuomone, perkančioji organizacija turėtų visas galimybes iki 2014 m. balandžio 1 d. įvykdyti naują aptariamų paslaugų viešąjį pirkimą, todėl sutarčių galiojimą sutrumpintinas būtent iki šio termino. Nustatant ilgesnį sutarčių galiojimo laikotarpį, kolegijos vertinimu, nebūtų pasiekti sankcijai taikomi veiksmingumo, proporcingumo ir prevencijos reikalavimai (VPĮ 952 str. 4, 5 d.).

 

Remiantis išdėstytu, pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl netinkamo aptartų materialinės teisės normų taikymo naikinimas ir priimamas naujas sprendimas sutrumpinti viešojo pirkimo sutarčių galiojimą (CPK 329 str.).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

Priėmus tokį sprendimą, laikytina, kad apelianto ieškinys iš esmės yra tenkintas, todėl atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos visiškai (CPK 93 str. 1, 5 d.). Už apelianto ieškinį ir apeliacinį skundą mokėtina po 1 000 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 4 d.). Kadangi apeliantas nuo šio mokesčio mokėjimo atleistas, jis lygiomis dalimis valstybei priteistinas iš atsakovų (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d.).

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

Sutrumpinti 2012 m. liepos 4 d. tarp atsakovų viešosios įstaigos „Gargždų švara“ (kodas 302720220) ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ (kodas 141686027) sudarytų viešojo pirkimo sutarčių Nr. 2012/07/04-01 ir Nr. 2012/07/04-02 galiojimo terminą iki 2014 m. balandžio 1 d.

Priteisti valstybei iš atsakovų viešosios įstaigos „Gargždų švara“ (kodas 302720220) ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ (kodas 141686027) po 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

 

 

 

 

 

Teisėjai

Danutė Gasiūnienė

 

 

 

 

Gintaras Pečiulis

 

 

 

 

Vigintas Višinskis

 

 


Paminėta tekste:
  • CK
  • CK1 1.127 str. Ieškinio senaties termino pradžia
  • CPK
  • CK1 1.125 str. Ieškinio senaties terminai
  • 3K-3-415/2013
  • CK6 6.90 str. Garantijos samprata
  • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
  • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
  • CPK 80 str. Žyminio mokesčio dydis