Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [B2-1776-259-2012].doc
Bylos nr.: B2-69-259/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Kauno apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Eurodita 300645961 atsakovas
Bankrotų administravimas 135506460 atsakovo atstovas
Bermanta 135750735 Kreditorius
Turto bankas 112021042 Kreditorius
UAB „Ordinalis“ 301149886 Kreditorius
UAB „Tūta“ 154145096 Kreditorius
"Skolų departamentas" 302680936 Kreditorius
UAB "Kauno hidrogeologija" 15975658 Kreditorius
UAB „Ducato teisinės paslaugos“ 303138931 Kreditorius
Statybų medis 300902612 Kreditorius
Plečkaičio IĮ „Elektra“ 185115813 Kreditorius
VSDFV Kauno skyrius 188677437 Kreditorius
"4 DEBT" 302719008 suinteresuotas asmuo
UAB ,,Eko trade" direktorius Rolanas Kutra 302558487 suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.5. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.14. Ieškinys:
3.1.14.3. Ieškinio trūkumų ištaisymas
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.2.7.2. Pirmosios instancijos teismo nutarčių rūšys, priėmimo tvarka ir turinys
3.2.7.3. Pirmosios instancijos teismo nutarčių nuorašų įteikimas
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2.1. Bankroto proceso esmė ir paskirtis
3.4.2.1. Bankroto proceso esmė ir paskirtis
3.4.2.2. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto bylos iškėlimas teisme
3.4.2.3. Bankrutuojančios įmonės administratorius, jo skyrimas ir įgaliojimai
3.4.2.3. Bankrutuojančios įmonės administratorius, jo skyrimas ir įgaliojimai
3.4.2.3. Bankrutuojančios įmonės administratorius, jo skyrimas ir įgaliojimai
3.4.2.5. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai, jų teisės ir reikalavimų tvirtinimas bei tenkinimas
3.4.2.5. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai, jų teisės ir reikalavimų tvirtinimas bei tenkinimas
3.4.2.5. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai, jų teisės ir reikalavimų tvirtinimas bei tenkinimas
3.4.2.6. Bankroto bylos nutraukimas
3.4.2.7. Bankrutavusios įmonės likvidavimas
3.4.2.8. Kiti su bankroto procesu susiję klausimai
3.4.2.8. Kiti su bankroto procesu susiję klausimai
3.4.2.8. Kiti su bankroto procesu susiję klausimai
3.4.2.8. Kiti su bankroto procesu susiję klausimai

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. B2-1776-259/2012

(Proceso Nr. 2-56-3-00210-2012-4)

Procesinių dokumentų kategorija 113.2, 117.1, 117.2, 126.1, 126.2, 126.3

(S)

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2012 m. balandžio 24 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eurodita“ ir

 

n u s t a t ė :

 

pareiškėjas R. K. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Eurodita“ dėl nemokumo ir įmonės administratoriumi paskirti UAB Bankrotų administravimas“. Pareiškime nurodoma, kad pareiškėjas yra įmonės akcininkas ir direktorius, UAB „Eurodita“ yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė jau keletą mėnesių nebevykdo savo veiklos, jokių galimybių atnaujinti bendrovės veiklą nėra.

Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

Pagal LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. įmonės bendra turto vertė sudarė 39 022 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso 329 335 Lt. 2012-03-11 dienai įmonės bendra turto vertė sudarė 5 743 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso 299 412 Lt (b.l.22). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2012 m. patyrė 3 355 Lt nuostolių (b.l.23). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai savo kreditoriams sudaro 106723,46 Lt (b.l.21). Kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija jos turimo turto pusę vertės, pripažintina, kad įmonė yra nemoki, ji nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Tai sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

ĮBĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą.

Iškėlus bankroto bylą UABEuroditaadministratoriumi skirtina UAB Bankrotų administravimas“ (įmonės kodas 302323756, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 138), kadangi ji atitinka administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, jos kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2012-04-06 raštas Nr.(6.20) A2-1238) (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str., teismas

 

n u t a r i a :

 

Iškelti bankroto bylą atsakovui UAB Eurodita“, įmonės kodas 300645961, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Zanavykų g. 34 A.

UAB „Eurodita administratoriumi paskirti UAB Bankrotų administravimas“, įmonės kodas 302323756, buveinė Baltų pr. 42, Kaunas, adresas korespondencijai A. Smetonos al. 21/Birutės g. 34, Kaunas, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 138.

Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB Eurodita“.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB Euroditavaldymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Išaiškinti UAB Euroditavadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) baudą.

Pavesti bankrutuojančios UAB Eurodita administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte, o taip pat sušaukti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pirmąjį kreditorių susirinkimą.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

 

 

 

 

Teisėjas                                                                                    Arvydas Žibas