Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas nuosprendis byloje [1-137-468-2010].doc
Bylos nr.: 1-137-468/2010
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

                                          Baudžiamoji byla Nr. 1-137-468/2010

(Proceso Nr. 1-06-1-00146-2009-0)

                           Procesinio sprendimo kategorija: 1.1.4.2.; 1.1.3.7.; 1.2.14.5.2.; 1.2.18.10.; 1.2.29.1

(S)

NUOSPRENDIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2010 m. vasaris 19 d.

Vilnius

 

              Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Daiva Kazlauskienė,

sekretoriaujant Vidai Šuminienei, Indrei Kiršanskaitei,

dalyvaujant prokurorui A. Stankevičiui,

gynėjai ir juridinio asmens atstovei advokatei I. M. Vaitiekaitienei,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

V. B., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), LR pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, gyv. (duomenys neskelbtini), dirbantis UAB (duomenys neskelbtini) direktoriumi, neteistas,

kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. (2000-09-26 Įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), 182 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), 300 str. 2 d. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir

Juridinis asmuo UAB (duomenys neskelbtini) įmonės kodas (duomenys neskelbtini), PVM mokėtojo kodas (duomenys neskelbtini), registruotas 2001-12-14, adresu (duomenys neskelbtini), neteistas,

kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), 300 str. 2 d. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija).

              Teismas, išnagrinėjęs bylą,

n u s t a t ė:

 

V. B. kitų naudai apgaule įgijo svetimą turtą bei panaikino dalį turtinės prievolės, pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent:

jis, panaudojant UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ - įmones nusikalstamai veiklai nuslėpti, pagaminant ir panaudojant netikrus šių įmonių dokumentus, apgaule įgijo bei pasikėsino įgyti svetimą turtą – Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - 202390,48 Lt mokėtiną pridėtinės vertės mokestį,  o  suklastojant ir panaudojant tikrus UAB  (duomenys neskelbtini) dokumentus,  apgaule UAB (duomenys neskelbtini) naudai panaikino dalį turtinės prievolės - 202390,48 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesius, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesius, 2006 m. kovo mėnesį sumokėjimo, o būtent:

V. B., eidamas UAB (duomenys neskelbtini) (registruotos 2001-12-14, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), PVM mokėtojo kodas (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini) vadovaujančias, t.y. direktoriaus pareigas, veikdamas laikotarpiu nuo 2003 m. rugpjūčio mėnesio iki 2006 m. balandžio mėnesio, Vilniaus mieste ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje susitarė su šioje byloje nenustatytais asmenimis, kad šie už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateiks UAB (duomenys neskelbtini) kitų juridinių asmenų vardu išrašytas netikras PVM sąskaitas - faktūras su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis apie tariamai parduotas prekes ir darbus UAB (duomenys neskelbtini) o jis šiuos dokumentus įtrauks į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą ir jų pagrindu pinigines lėšas, tame tarpe į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtiną PVM, pervesdamas bankiniais mokėjimo pavedimais arba atsiskaitydamas grynais imituos atsiskaitymą už tariamai nupirktas prekes ir darbus ir, tokiu būdu, apgaule įgys Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - mokėtiną PVM, o pateiktų netikrų PVM sąskaitų - faktūrų duomenų pagrindu mokesčių administratoriui deklaruojant pirkimo PVM, UAB (duomenys neskelbtini) naudai sumažins Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM ir tokiu būdu panaikins dalį šios bendrovės turtinės prievolės.

Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, V. B. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė šioje byloje nenustatytiems asmenims, UAB (duomenys neskelbtini) rekvizitus bei nurodė kokios prekės ir kokie darbai bei kokiomis kainomis turėtų būti įrašytos juridinių asmenų PVM sąskaitose - faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB (duomenys neskelbtini)

Šioje byloje nenustatyti asmenys, žinodami, kad UAB „Alramina, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ jokių prekių UAB (duomenys neskelbtini) nepardavė, pagal iš V. B. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pagamino netikrus dokumentus, t.y. į faktiškai realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ PVM sąskaitas - faktūras: UAB „Alramina“ - 2003-08-04 serija GFA Nr.1778380, 2003-08-06 serija GFA Nr.1778379, 2003-08-12 serija GFA Nr.1778378, 2003-08-13 serija GFA Nr.1778377, UAB „Kapilasta“ - 2003-11-14 serija LEB Nr.0332541, 2003-11-24 serija LEB Nr.0332545, 2004-01-07 serija LEB Nr.0332555, UAB „Vigpana“ - 2004-04-08 serija LEC Nr.4386922, 2004-09-01 serija LEC Nr.4386936, 2004-09-22 serija LEC Nr.4386942, 2004-11-12 serija VGP Nr.001122, 2004-12-30 serija VGP Nr.001267, UAB „Jogris“ - 2004-06-08 serija JOG Nr.000109, UAB „Intergravis“ - 2004-12-01 Nr.63, UAB „Euroverslas“ - 2004-12-01 serija EUR Nr.0006, UAB „Alvilitas“ - 2005-03-31 serija ALV Nr.000023, 2005-03-30 serija ALV Nr.000021, UAB „Lasvera“ - 2005-04-20 serija LSV Nr.0/5-04-20, 2005-05-20 serija LSV Nr.0/5-05-20, 2005-07-02 serija LSV Nr.0/5-07-02, 2005-07-15 serija LSV Nr.0/5-07-15, 2005-07-27 serija LSV Nr.0/5-07-27, 2005-08-04 serija LSV Nr.0/5-08-04, 2005-08-12 serija LSV Nr.0/5-08-12, 2005-08-15 serija LSV Nr.0/5-08-18, 2005-08-29 serija LSV Nr.0/5-08-29, UAB „MRC1“ - 2006-03-03 serija AMC Nr.60303, 2006-03-08 serija AMC Nr.60308, 2006-03-09 serija AMC Nr.60309, 2006-03-22 serija AMC Nr.60322, 2006-03-23 serija AMC Nr.60323, 2006-03-29 serija AMC Nr.60329, 2006-03-31 serija AMC Nr.60331 kompiuterinės technikos pagalba įrašė žinomai neteisingus duomenis apie tariamai įvykusias ūkines operacijas tarp UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ ir UAB (duomenys neskelbtini) t.y. apie tai, kad UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“ ir UAB „MRC1“ neva pardavė įvairias prekes bei darbus UAB (duomenys neskelbtini) už 1326782,28 Lt, tame tarpe 202390,48 Lt PVM, po ko šiuos žinomai netikrus dokumentus, pasirašius UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“ ir UAB „MRCl“ direktoriams, panaudojo, t.y. tiesiogiai perdavė V. B..

V. B., žinodamas, kad UAB (duomenys neskelbtini) realiai jokių prekių ir darbų iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ nepirko, tyčia sąmoningai dalį šių nenustatytų asmenų pateiktų žinomai netikrų dokumentų patvirtino savo, kaip UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus parašu, ir pateikė UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nieko nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, bei nurodė juos įtraukti į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą ir 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesių, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesių, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesių bei 2006 m. kovo mėnesio PVM deklaracijas, po ko, šių žinomai netikrų dokumentų pagrindu, laikotarpiu nuo 2003-10-06 iki 2006-03-31 pagal UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ kasos pajamų orderius: UAB „Kapilasta“ - 2003-10-06 serija LAE Nr. 1453414, 2003-10-07 serija LAE Nr.1453415, 2003-10-08 serija LAE Nr.1453417, 2004-10-09 serija LAE Nr.1453430, 2003-10-10 serija LAE Nr.1453431, 2003-10-14 serija LAE Nr.1453437, 2003-10-15 serija LAE Nr.1453438, 2003-10-16 serija LAE Nr.1453444, 2003-10-17 serija LAE Nr.1453445, 2003-10-20 serija LAE Nr.1453446, 2003-10-21 serija LAE Nr.6859694, 2003-10-23 serija LAE Nr.1453433, 2003-10-24 serija LAE Nr.1453434, 2003-10-27 serija LAE Nr.1453435, 2004-02-04 serija LAE Nr.6859731, 2004-02-12 serija LAE Nr.6859733, 2004-02-18 serija LAE Nr.6859734, 2004-02-24 serija LAE Nr.6859728, UAB „Jogris“ - 2004-06-19 serija JOG Nr. 100041, 2004-06-11 serija JOG Nr. 100043, 2004-06-14 serija JOG Nr. 100045, 2004-06-16 serija JOG Nr.100048, 2004-06-18 serija JOG Nr.100051, 2004-06-21 serija JOG Nr.100054, 2004-06-23 serija JOG Nr.100056, 2004-06-25 serija JOG Nr.100058, 2004-06-29 serija JOG Nr.100060, UAB „Alramina“ - 2004-05-04 serija ABC Nr. 01, 2004-05-17 serija ABC Nr.04, 2004-05-27 serija ABC Nr.03, 2004-05-28 serija ABC Nr.04, UAB „Euroverslas“ - 2004-12-15 serija EOR Nr.00018, 2004-12-21 serija EOR Nr.00019, 2005-02-18 serija EOR Nr.00020, 2005-03-16 serija EOR Nr.00021, UAB „Vigpana“ - 2004-12-06 serija VIG Nr.11521, 2004-12-13 serija VIG Nr.11528, 2004-12-15 serija VIG Nr. 11916, 2004-12-17 serija VIG Nr. 11918, 2004-12-29 serija VIG Nr. 11921, 2004-12-30 serija VIG Nr. 11922, 2004-12-31 serija VIG Nr. 11523, 2004-12-31 serija VIG Nr. 11541, 2004-12-31 serija VIG Nr.11530, 2005-01-06 serija VIG Nr. 11535, 2005-01-17 serija VIG Nr. 11550, 2005-01-21 serija VIG Nr. 11558, UAB „Intergravis“ - 2005-02-24 serija INR Nr.12, 2005-03-18 serija INR Nr.13, 2005-03-23 serija INR Nr.14, UAB „Lasvera“ - 2005-05-25 serija LAS Nr.50525, 2005-06-21 serija LAS Nr.50621, 2005-06-30 serija LAS Nr.5O630, 2005-07-02 serija LAS Nr.50702, 2005-07-15 serija LAS Nr.50715, 2005-07-27 serija LAS Nr.50727, 2005-08-04 serija LAS Nr.50804, 2005-08-12 serija LAS Nr 50812, 2005-08-18 serija LAS Nr.50818, 2005-08-29 serija LAS Nr.50829, UAB „MRC 1“ - 2006-03-03 serija CMA Nr.60303, 2006-03-08 serija CMA Nr.60308, 2006-03-09 serija CMA Nr.60309, 2006-03-22 serija CMA Nr.60322, 2006-03-23 serija CMA Nr.60323, 2006-03-29 serija CMA Nr.60329, 2006-03-31 serija CMA Nr.60331 UAB (duomenys neskelbtini) vardu už tariamai iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ nupirktas prekes ir darbus tariamai sumokėjo šioms įmonėms 1302238,28 Lt, tame tarpe 198643,43 Lt į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM, o realiai pagal iš anksto sutartą apgaulės būdu įgyto svetimo turto - į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM pasidalinimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, nenustatytomis proporcijomis V. B. pasidalino su šioje byloje nenustatytais asmenimis, tuo pačiu, UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinančiam apie tai, kad UAB (duomenys neskelbtini) realiai jokių prekių ir darbų iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ nepirko, šių žinomai netikrų dokumentų pagrindu ir V. B. nurodymu, laikotarpiu nuo 2005-04-20 iki 2005-05-10 bankiniais mokėjimo pavedimais UAB (duomenys neskelbtini) vardu už tariamai iš UAB „Alvilitas“ nupirktas prekes ir darbus į UAB „Alvilitas“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „DnB NORD bankas“, iš UAB (duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank“, pervedus 15000 Lt, tame tarpe 2288 Lt į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM, kuriuos nenustatyti asmenys paėmė grynais Vilniuje iš minėtos UAB „Alvilitas“ banko sąskaitos ir pagal iš anksto sutartą apgaulės būdu įgyto svetimo turto - į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM pasidalinimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, nenustatytomis proporcijomis V. B. pasidalino su nenustatytais asmenimis.

UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką V. B. nurodymu įtraukus į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą pastarojo pateiktus minėtus netikrus UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“ ir UAB „MRC1“ dokumentus ir jų pagrindu UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijose už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesių, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesių, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesių bei 2006 m. kovo mėnesį padidinus įsigytų prekių ir darbų pirkimo PVM 202390,48 Lt sumai bei šias žinomai suklastotas UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijas tiesiogiai pateikus Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, t.y. 2003-09-25 - PVM deklaraciją už 2003 m. rugpjūčio mėnesį, 2003-12-17 - PVM deklaraciją už 2003 m. lapkričio mėnesį, 2004-11-25 - PVM deklaraciją už 2004 m. sausio mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. balandžio mėnesį, 2005-05-12 - PVM deklaraciją už 2004 m. birželio mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. rugsėjo mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. lapkričio mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. gruodžio mėnesį, 2005-06-27 - PVM deklaraciją už 2005 m. kovo mėnesį, 2005-05-25 - PVM deklaraciją už 2005 m. balandžio mėnesį, 2005-06-27 - PVM deklaraciją už 2005 m. gegužės mėnesį, 2005-08-25 - PVM deklaraciją už 2005 m. liepos mėnesį, 2005-09-23 - PVM deklaraciją už 2005 m. rugpjūčio mėnesį, 2006-04-25 - PVM deklaraciją už 2006 m. kovo mėnesį, ir, tokiu būdu, V. B. organizavus minėtų PVM deklaracijų suklastojimą ir jų panaudojimą, apgaule buvo panaikinta dalis UAB (duomenys neskelbtini) turtinės prievolės - sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 202390,48 Lt PVM.

Tokiu būdu, V. B., pagaminant ir panaudojant netikrus UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ dokumentus - PVM sąskaitas - faktūras, apgaule įgijo svetimą turtą - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - 200931,43 Lt mokėtiną PVM, bei pasikėsino įgyti svetimą turtą - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - 1459,05 Lt mokėtiną PVM, o suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijas už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesius, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesius bei 2006 m. kovo mėnesį, apgaule UAB (duomenys neskelbtini) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės prievolės - 202390,48 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydamas Lietuvos valstybei didelę 202390,48 Lt turtinę žalą, t.y. V. B. padarė nusikaltimus, numatytus BK 182 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. LY-2314 redakcija) ir BK 300 str. 2 d. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija).  

 

Taip pat V. B. apgaulingai tvarkė UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti šios įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2003-2006 metus, o būtent:

V. B., eidamas UAB (duomenys neskelbtini) (registruotos 2001-12-14, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), PVM mokėtojo kodas (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini) vadovaujančias, t.y. direktoriaus pareigas, turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu, vadovaujantis 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 21 str. 1 d. nuostata, kad „už apskaitos organizavimą, pagal šios įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“ bei to paties Įstatymo 14 str. 2 d. nuostata, kad „už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdamas atsakingas už UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2003 m. rugpjūčio mėnesio iki 2006 m. kovo mėnesio, pažeisdamas 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. nuostatą, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pakeitimu“, žinodamas, kad 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesiais, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesiais, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesiais bei 2006 m. kovo mėnesį UAB (duomenys neskelbtini) realiai jokių prekių ir darbų UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ nepirko, pateikė UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus - UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ PVM sąskaitas - faktūras: UAB „Alramina“ - 2003-08-04 serija GFA Nr.1778380, 2003-08-06 serija GFA Nr.1778379, 2003-08-12 serija GFA Nr.1778378, 2003-08-13 serija GFA Nr.1778377, UAB „Kapilasta“ - 2003-11-14 serija LEB Nr.0332541, 2003-11-24 serija LEB Nr.0332545, 2004-01-07 serija LEB Nr.0332555, UAB „Vigpana“ - 2004-04-08 serija LEC Nr.4386922, 2004-09-01 serija LEC Nr.4386936, 2004-09-22 serija LEC Nr.4386942, 2004-11-12 serija VGP Nr.001122, 2004-12-30 serija VGP Nr.001267, UAB „Jogris“ - 2004-06-08 serija JOG Nr.000109, UAB „Intergravis“ - 2004-12-01 Nr.63, UAB „Euroverslas“ - 2004-12-01 serija EUR Nr.0006, UAB „Alvilitas“ - 2005-03-31 serija ALV Nr.000023, 2005-03-30 serija ALV Nr.000021, UAB „Lasvera“ - 2005-04-20 serija LSV Nr.0/5-04-20, 2005-05-20 serija LSV Nr.0/5-05-20, 2005-07-02 serija LSV Nr.0/5-07-02, 2005-07-15 serija LSV Nr.0/5-07-15, 2005-07-27 serija LSV Nr.0/5-07-27, 2005-08-04 serija LSV Nr.0/5-08-04, 2005-08-12 serija LSV Nr.0/5-08-12, 2005-08-15 serija LSV Nr.0/5-08-18, 2005-08-29 serija LSV Nr.0/5-08-29, UAB „MRC1“ - 2006-03-03 serija AMC Nr.60303, 2006-03-08 serija AMC Nr.60308, 2006-03-09 serija AMC Nr.60309, 2006-03-22 serija AMC Nr.60322, 2006-03-23 serija AMC Nr.60323, 2006-03-29 serija AMC Nr.60329, 2006-03-31 serija AMC Nr.60331, kuriose nurodytų ūkinių operacijų turinys neatitinka tikrovės, nurodė juos įtraukti į buhalterinę apskaitą, ir šiam minėtus tikrovės neatitinkančius dokumentus įtraukus į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesiais, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesiais, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesiais bei 2006 m. kovo mėnesį buvo įformintos neįvykusios ūkinės operacijos - įvairių prekių ir darbų pirkimai iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ viso už 1326782,28 Lt, tame tarpe 202390,48 Lt PVM, tokiu būdu V. B. iškreipė tikrąją UAB (duomenys neskelbtini) ūkinę-komercinę būklę bei duomenis apie jos turtą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti šios įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2003 - 2006 metus, t.y. V. B. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija).

Juridinis asmuo - UAB (duomenys neskelbtini) savo naudai apgaule panaikino dalį turtinės prievolės, suklastojo tikrus dokumentus ir žinomai suklastotus dokumentus panaudojo, o būtent:

jis, suklastojant ir panaudojant žinomai suklastotus dokumentus, panaikino dalį turtinės prievolės - 202390,48 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesius, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesius, 2006 m. kovo mėnesį sumokėjimo, t.y. UAB (duomenys neskelbtini) direktorius, turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu, veikdamas UAB (duomenys neskelbtini) naudai ir interesais, veikdamas išankstine tiesiogine tyčia, panaudojant UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ - įmones nusikalstamai veiklai nuslėpti, pagaminant ir panaudojant netikrus šių įmonių dokumentus, suklastojant ir panaudojant tikrus UAB (duomenys neskelbtini) dokumentus, apgaule UAB (duomenys neskelbtini) naudai panaikino dalį turtinės prievolės - 202390,48 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesius, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesius, 2006 m. kovo mėnesį sumokėjimo, o būtent:

V. B., eidamas UAB (duomenys neskelbtini) (registruotos 2001-12-14, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), PVM mokėtojo kodas (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini)) vadovaujančias, t.y. direktoriaus pareigas, turėdamas teisę priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas šios bendrovės naudai ir interesais, veikdamas laikotarpiu nuo 2003 m. rugpjūčio mėnesio iki 2006 m. balandžio mėnesio, Vilniaus mieste ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje susitarė su šioje byloje nenustatytais asmenimis, kad šie už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateiks UAB (duomenys neskelbtini) kitų juridinių asmenų vardu išrašytas netikras PVM sąskaitas - faktūras su įrašytais žinomai neteisingais duomenimis apie tariamai parduotas prekes ir darbus UAB (duomenys neskelbtini) o jis šiuos dokumentus įtrauks į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą ir jų pagrindu pinigines lėšas, tame tarpe į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtiną PVM, pervesdamas bankiniais mokėjimo pavedimais arba atsiskaitydamas grynais imituos atsiskaitymą už tariamai nupirktas prekes ir darbus ir, tokiu būdu, apgaule įgys Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - mokėtiną PVM, o nenustatytų asmenų pateiktų netikrų PVM sąskaitų - faktūrų duomenų pagrindu mokesčių administratoriui deklaruojant pirkimo PVM, UAB (duomenys neskelbtini) naudai sumažins Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM ir tokiu būdu panaikins dalį šios bendrovės turtinės prievolės.

Įgyvendinant nusikalstamą sumanymą, V. B. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pateikė šioje byloje nenustatytiems asmenims, UAB (duomenys neskelbtini) rekvizitus bei nurodė kokios prekės ir kokie darbai bei kokiomis kainomis turėtų būti įrašytos juridinių asmenų PVM sąskaitose - faktūrose kaip tariamai parduodamos UAB (duomenys neskelbtini)

Šioje byloje nenustatyti asmenys, žinodami, kad UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ jokių prekių UAB (duomenys neskelbtini) nepardavė, pagal iš V. B. gautus duomenis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, pagamino netikrus dokumentus, t.y. į faktiškai realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRCl“ PVM sąskaitas - faktūras: UAB „Alramina“ - 2003-08-04 serija GFA Nr.1778380, 2003-08-06 serija GFA Nr.1778379, 2003-08-12 serija GFA Nr.1778378, 2003-08-13 serija GFA Nr.1778377, UAB „Kapilasta“ - 2003-11-14 serija LEB Nr.0332541, 2003-11-24 serija LEB Nr.0332545, 2004-01-07 serija LEB Nr.0332555, UAB „Vigpana“ - 2004-04-08 serija LEC Nr.4386922, 2004-09-01 serija LEC Nr.4386936, 2004-09-22 serija LEC Nr.4386942, 2004-11-12 serija VGP Nr.001122, 2004-12-30 serija VGP Nr.001267, UAB „Jogris“ - 2004-06-08 serija JOG Nr.000109, UAB „Intergravis“ - 2004-12-01 Nr.63, UAB „Euroverslas“ - 2004-12-01 serija EUR Nr.0006, UAB „Alvilitas“ - 2005-03-31 serija ALV Nr.000023, 2005-03-30 serija ALV Nr.000021, UAB „Lasvera“ - 2005-04-20 serija LSV Nr.0/5-04-20, 2005-05-20 serija LSV Nr.0/5-05-20, 2005-07-02 serija LSV Nr.0/5-07-02, 2005-07-15 serija LSV Nr.0/5-07-15, 2005-07-27 serija LSV Nr.0/5-07-27, 2005-08-04 serija LSV Nr.0/5-08-04, 2005-08-12 serija LSV Nr.0/5-08-12, 2005-08-15 serija LSV Nr.0/5-08-18, 2005-08-29 serija LSV Nr.0/5-08-29, UAB „MRCl“ - 2006-03-03 serija AMC Nr.60303, 2006-03-08 serija AMC Nr.60308, 2006-03-09 serija AMC Nr.60309, 2006-03-22 serija AMC Nr.60322, 2006-03-23 serija AMC Nr.60323, 2006-03-29 serija AMC Nr.60329, 2006-03-31 serija AMC Nr.60331 kompiuterinės technikos pagalba įrašė žinomai neteisingus duomenis apie tariamai įvykusias ūkines operacijas tarp UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRCl“ ir UAB (duomenys neskelbtini) t.y. apie tai, kad UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“ ir UAB „MRCl“ neva pardavė įvairias prekes bei darbus UAB (duomenys neskelbtini) už 1326782,28 Lt, tame tarpe 202390,48 Lt PVM, po ko šiuos žinomai netikrus dokumentus, pasirašius UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“ ir UAB „MRCl“ direktoriams, panaudojo, t.y. tiesiogiai perdavė V. B..

V. B., žinodamas, kad UAB (duomenys neskelbtini) realiai jokių prekių ir darbų iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRCl“ nepirko, tyčia sąmoningai dalį šių nenustatytų asmenų pateiktų žinomai netikrų dokumentų patvirtino savo, kaip UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus parašu, ir pateikė UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nieko nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką bei nurodė juos įtraukti į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą ir 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesių, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesių, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesių bei 2006 m. kovo mėnesio PVM deklaracijas, po ko, šių žinomai netikrų dokumentų pagrindu, laikotarpiu nuo 2003-10-06 iki 2006-03-31 pagal UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRCl“ kasos pajamų orderius: UAB „Kapilasta“ - 2003-10-06 serija LAE Nr. 1453414, 2003-10-07 serija LAE Nr.1453415, 2003-10-08 serija LAE Nr.1453417, 2004-10-09 serija LAE Nr.1453430, 2003-10-10 serija LAE Nr. 1453431, 2003-10-14 serija LAE Nr.1453437, 2003-10-15 serija LAE Nr.1453438, 2003-10-16 serija LAE Nr.1453444, 2003-10-17 serija LAE Nr.1453445, 2003-10-20 serija LAE Nr.1453446, 2003-10-21 serija LAE Nr.6859694, 2003-10-23 serija LAE Nr.1453433, 2003-10-24 serija LAE Nr.1453434, 2003-10-27 serija LAE Nr.1453435, 2004-02-04 serija LAE Nr.6859731, 2004-02-12 serija LAE Nr.6859733, 2004-02-18 serija LAE Nr.6859734, 2004-02-24 serija LAE Nr.6859728, UAB „Jogris“ -2004-06-19 serija JOG Nr. 100041, 2004-06-11 serija JOG Nr.100043, 2004-06-14 serija JOG Nr.100045, 2004-06-16 serija JOG Nr.100048, 2004-06-18 serija JOG Nr. 100051, 2004-06-21 serija JOG Nr. 100054, 2004-06-23 serija JOG Nr. 100056, 2004-06-25 serija JOG Nr.100058, 2004-06-29 serija JOG Nr.100060, UAB „Alramina“ - 2004-05-04 serija ABC Nr. 01, 2004-05-17 serija ABC Nr.04, 2004-05-27 serija ABC Nr.03, 2004-05-28 serija ABC Nr.04, UAB „Euroverslas“ - 2004-12-15 serija EOR Nr.00018, 2004-12-21 serija EOR Nr.00019, 2005-02-18 serija EOR Nr.00020, 2005-03-16 serija EOR Nr.00021, UAB „Vigpana“ -2004-12-06 serija VIG Nr.11521, 2004-12-13 serija VIG Nr.11528, 2004-12-15 serija VIG Nr.11916, 2004-12-17 serija VIG Nr.11918, 2004-12-29 serija VIG Nr.11921, 2004-12-30 serija VIG Nr. 11922, 2004-12-31 serija VIG Nr. 11523, .2004-12-31 serija VIG Nr.11541, 2004-12-31 serija VIG Nr.11530, 2005-01-06 serija VIG Nr.11535, 2005-01-17 serija VIG Nr.11550, 2005-01-21 serija VIG Nr.l 1558, UAB „Intergravis“ - 2005-02-24 serija INR Nr.12, 2005-03-18 serija INR Nr.13, 2005-03-23 serija INRNr.14, UAB „Lasvera“ - 2005-05-25 serija LAS Nr.50525, 2005-06-21 serija LAS Nr.50621, 2005-06-30 serija LAS Nr.50630, 2005-07-02 serija LAS Nr.50702, 2005-07-15 serija LAS Nr.50715, 2005-07-27 serija LAS Nr.50727, 2005-08-04 serija LAS Nr.50804, 2005-08-12 serija LAS Nr 50812, 2005-08-18 serija LAS Nr.50818, 2005-08-29 serija LAS Nr.50829, UAB „MRC 1“ - 2006-03-03 serija CMA Nr.60303, 2006-03-08 serija CMA Nr.60308, 2006-03-09 serija CMA Nr.60309, 2006-03-22 serija CMA Nr.60322, 2006-03-23 serija CMA Nr.60323, 2006-03-29 serija CMA Nr.60329, 2006-03-31 serija CMA Nr.60331 UAB (duomenys neskelbtini) vardu už tariamai iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ nupirktas prekes ir darbus tariamai sumokėjo šioms įmonėms 1302238,28 Lt, tame tarpe 198643,43 Lt į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM, o realiai pagal iš anksto sutartą apgaulės būdu įgyto svetimo turto - į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM pasidalinimą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, nenustatytomis proporcijomis V. B. pasidalino su šioje byloje nenustatytais asmenimis, tuo pačiu, UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinančiam apie tai, kad UAB (duomenys neskelbtini) realiai jokių prekių ir darbų iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ nepirko, šių žinomai netikrų dokumentų pagrindu ir V. B. nurodymu, laikotarpiu nuo 2005-04-20 iki 2005-05-10 bankiniais mokėjimo pavedimais UAB (duomenys neskelbtini) vardu už tariamai iš UAB „Alvilitas“ nupirktas prekes ir darbus į UAB „Alvilitas“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „DnB NORD bankas“, iš UAB (duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini), esančios AB „Svvedbank“, pervedus 15000 Lt, tame tarpe 2288 Lt į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM, kuriuos šioje byloje nenustatyti asmenys, paėmė grynais Vilniuje iš minėtos UAB „Alvilitas“ banko sąskaitos ir pagal iš anksto sutartą apgaulės būdu įgyto svetimo turto - į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtino PVM pasidalinimą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, nenustatytomis proporcijomis V. B. pasidalino su šioje byloje nenustatytais asmenimis.

UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, V. B. nurodymu įtraukus į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą pastarojo pateiktus minėtus netikrus UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“ ir UAB „MRC1“ dokumentus ir jų pagrindu UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijose už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesių, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesių, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesių bei 2006 m. kovo mėnesį padidinus įsigytų prekių ir darbų pirkimo PVM 202390,48 Lt sumai bei šias žinomai suklastotas UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijas tiesiogiai pateikus Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, t.y. 2003-09-25 - PVM deklaraciją už 2003 m. rugpjūčio mėnesį, 2003-12-17 - PVM deklaraciją už 2003 m. lapkričio mėnesį, 2004-11-25 - PVM deklaraciją už 2004 m. sausio mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. balandžio mėnesį, 2005-05-12 - PVM deklaraciją už 2004 m. birželio mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. rugsėjo mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. lapkričio mėnesį, 2005-04-22 - PVM deklaraciją už 2004 m. gruodžio mėnesį, 2005-06-27 - PVM deklaraciją už 2005 m. kovo mėnesį, 2005-05-25 - PVM deklaraciją už 2005 m. balandžio mėnesį, 2005-06-27 - PVM deklaraciją už 2005 m. gegužės mėnesį, 2005-08-25 - PVM deklaraciją už 2005 m. liepos mėnesį, 2005-09-23 - PVM deklaraciją už 2005 m. rugpjūčio mėnesį, 2006-04-25 - PVM deklaraciją už 2006 m. kovo mėnesį, ir, tokiu būdu, V. B. organizavus minėtų PVM deklaracijų suklastojimą ir jų panaudojimą, apgaule buvo panaikinta dalis UAB (duomenys neskelbtini) turtinės prievolės - sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš viso 202390,48 Lt PVM.

Tokiu būdu, juridinis asmuo - UAB (duomenys neskelbtini) suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijas už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesius, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesius bei 2006 m. kovo mėnesį, apgaule panaikino dalį šios bendrovės turtinės prievolės - 202390,48 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydamas Lietuvos valstybei didelę 202390,48 Lt turtinę žalą, t.y. juridinis asmuo - UAB (duomenys neskelbtini) padarė nusikaltimus, numatytas LR BK 182 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir 300 str. 2 d. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-I968 redakcija).

Taip pat juridinis asmuo - UAB (duomenys neskelbtini) apgaulingai tvarkė savo buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti šios įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2003-2006 metus, o būtent:

V. B., eidamas UAB (duomenys neskelbtini) (registruotos 2001-12-14, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), PVM mokėtojo kodas (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini)) vadovaujančias, t.y. direktoriaus pareigas, turėdamas teisę priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu, veikdamas šios bendrovės naudai ir interesais, vadovaujantis 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 21 str. 1 d. nuostata, kad „už apskaitos organizavimą, pagal šios įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“ bei to paties Įstatymo 14 str. 2 d. nuostata, kad „už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdamas atsakingas už UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2003 m. rugpjūčio mėnesio iki 2006 m. kovo mėnesio, pažeisdamas 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 6 str. 2 d. nuostatą, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pakeitimu“, žinodamas, kad 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesiais, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesiais, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesiais bei 2006 m. kovo mėnesį UAB (duomenys neskelbtini) realiai jokių prekių ir darbų UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ nepirko, pateikė UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, nežinančiam apie vykdomą nusikalstamą veiką, žinomai netikrus dokumentus - UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ PVM sąskaitas - faktūras: UAB „Alramina“ - 2003-08-04 serija GFA Nr.1778380, 2003-08-06 serija GFA Nr.1778379, 2003-08-12 serija GFA Nr.1778378, 2003-08-13 serija GFA Nr.1778377, UAB „Kapilasta“ - 2003-11-14 serija LEB Nr.0332541, 2003-11-24 serija LEB Nr.0332545, 2004-01-07 serija LEB Nr.0332555, UAB „Vigpana“ - 2004-04-08 serija LEC Nr.4386922, 2004-09-01 serija LEC Nr.4386936, 2004-09-22 serija LEC Nr.4386942, 2004-11-12 serija VGP Nr.001122, 2004-12-30 serija VGP Nr.001267, UAB „Jogris“ - 2004-06-08 serija JOG Nr.000109, UAB „Intergravis“ - 2004-12-01 Nr.63, UAB „Euroverslas“ - 2004-12-01 serija EUR Nr.0006, UAB „Alvilitas“ - 2005-03-31 serija ALV Nr.000023, 2005-03-30 serija ALV Nr.000021, UAB „Lasvera“ - 2005-04-20 serija LSV Nr.0/5-04-20, 2005-05-20 serija LSV Nr.0/5-05-20, 2005-07-02 serija LSV Nr.0/5-07-02, 2005-07-15 serija LSV Nr.0/5-07-15, 2005-07-27 serija LSV Nr.0/5-07-27, 2005-08-04 serija LSV Nr.0/5-08-04, 2005-08-12 serija LSV Nr.0/5-08-12, 2005-08-15 serija LSV Nr.0/5-08-18, 2005-08-29 serija LSV Nr.0/5-08-29, UAB „MRC1“ - 2006-03-03 serija AMC Nr.60303, 2006-03-08 serija AMC Nr.60308, 2006-03-09 serija AMC Nr.60309, 2006-03-22 serija AMC Nr.60322, 2006-03-23 serija AMC Nr.60323, 2006-03-29 serija AMC Nr.60329, 2006-03-31 serija AMC Nr.60331, kuriose nurodytų ūkinių operacijų turinys neatitinka tikrovės, nurodė juos įtraukti į buhalterinę apskaitą, ir šiam minėtus tikrovės neatitinkančius dokumentus įtraukus į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesiais, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesiais, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesiais bei 2006 m. kovo mėnesį buvo įformintos neįvykusios ūkinės operacijos - įvairių prekių ir darbų pirkimai iš UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“,  UAB „MRC1“ viso už 1326782,28 Lt, tame tarpe 202390,48 Lt PVM, tokiu būdu, UAB (duomenys neskelbtini) iškreipė tikrąją savo ūkinę-komercinę būklę bei duomenis apie jos turtą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti šios įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2003 - 2006 metus, t.y. juridinis asmuo - UAB (duomenys neskelbtini) padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija).

 

Kaltinamasis V. B. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2003 metais įmonei (duomenys neskelbtini) trūko apyvartinių lėšų. K. P. jam pasiūlė būdą, kaip išgryninti pinigus ir nemokėti į biudžetą 18 procentų PVM. Buvo fiktyviai surašomi įvairių prekių pirkimo ar darbų priėmimo - perdavimo dokumentai, išrašoma sąskaita, kurią jų įmonė apmokėdavo pavedimu per banką arba kasos pajamų orderiais. K. P. pasilikdavo sau 8 procentus, o kitus pinigus grąžindavo jiems. Fiktyvias operacijas atliko su įmonėmis „Alramina“, „Kapilasta“, „Vigpana“, „Jogris“, „Intergravis“, „Euroverslas“, „Alvilitas“, „Lasvera“, „MRC1“. UAB (duomenys neskelbtini) turėjo buhalterę G. B.. Jis apmokėjimui sąskaitas atnešdavo buhalterei ir liepdavo įtraukti į apskaitą, nieko jai neaiškindamas. Išrašytas sąskaitas iš minėtų įmonių jis pats paimdavo, pats pasirašydavo ir sąskaitas-faktūras. Nuo bendros sumos jis atgaudavo apie 90 procentų pajamų. Per laikotarpį nuo 2003 m. rugpjūčio iki 2006 m. kovo bendra atgautų (išgrynintų) pinigų suma sudarė apie milijoną litų. Tos lėšos buvo panaudojamos atsiskaityti už tam tikrus darbus. Jis bendravo tik su K. P., o minėtų įmonių direktorių jis nei vieno nepažįsta. Sąskaitas K. P. dažniausiai atnešdavo jam. Buvo dar A., per kurį įmonė turėjo fiktyvių finansinių operacijų su UAB „Kapilasta“, UAB „Jogris“, UAB „Vigpana“ bei H.. Jie sąskaitas irgi paduodavo. Jis supranta ir pripažįsta, kad tokia veikla yra nelegali. Deklaracijos už laikotarpį nuo 2003 m. rugpjūčio iki 2006 m. kovo mėnesio buvo pildomos jas klastojant, dėl ko į valstybės biudžetą nesumokėta 202390 Lt PVM mokesčio. Su Valstybine mokesčių inspekcija buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis, pagal kurią jie mokėjo padarytą žalą dalimis du metus, dabar truputį sunkiau dėl sumažėjusio įmonės veiklos, todėl mokesčių inspekcija sutiko pratęsti likusios mokestinės nepriemokos išdėstymo laikotarpį. Dėl padarytų veiksmų jis labai gailisi.

UAB (duomenys neskelbtini) atstovė advokatė parodė, kad juridinis asmuo prisipažįsta padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, didžioji dalis žalos atlyginta, o dėl likusios žalos atlyginimo yra sudaryta sutartis su valstybine mokesčių inspekcija.

Tai, jog kaltinamieji padarė jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas be prisipažinimo patvirtina ir rašytinė bylos medžiaga.

Iš FNTT prie LR VRM Ūkinės-finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-01 specialisto išvados Nr.5-1/179 matyti, kad pagal pateiktus UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“, UAB (duomenys neskelbtini) dokumentus atlikus UAB (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. iki 2006 m. kovo mėn. pagrindžiant tariamus sandorius tarp UAB (duomenys neskelbtini) ir UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ į buhalterinę apskaitą buvo įtraukta 33 vnt. juridinės galios neturinčių UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ PVM sąskaitų-faktūrų: UAB „Alramina“ - 2003-08-04 serija GFA Nr.1778380, 2003-08-06 serija GFA Nr.1778379, 2003-08-12 serija GFA Nr.1778378, 2003-08-13 serija GFA Nr.1778377, UAB „Kapilasta“ - 2003-11-14 serija LEB Nr.0332541, 2003-11-24 serija LEB Nr.0332545, 2004-01-07 serija LEB Nr.0332555, UAB „Vigpana“ - 2004-04-08 serija LEC Nr.4386922, 2004-09-01 serija LEC Nr.4386936, 2004-09-22 serija LEC Nr.4386942, 2004-11-12 serija VGP Nr.001122, 2004-12-30 serija VGP Nr.001267, UAB „Jogris“ - 2004-06-08 serija JOG Nr.000109, UAB „Intergravis“ - 2004-12-01 Nr.63, UAB „Euroverslas“ - 2004-12-01 serija EUR Nr.0006, UAB „Alvilitas“ - 2005-03-31 serija ALV Nr.000023, 2005-03-30 serija ALV Nr.000021, UAB „Lasvera“ - 2005-04-20 serija LSV Nr.0/5-04-20, 2005-05-20 serija LSV Nr.0/5-05-20, 2005-07-02 serija LSV Nr.0/5-07-02, 2005-07-15 serija LSV Nr.0/5-07-15, 2005-07-27 serija LSV Nr.0/5-07-27, 2005-08-04 serija LSV Nr.0/5-08-04, 2005-08-12 serija LSV Nr.0/5-08-12, 2005-08-15 serija LSV Nr.0/5-08-18, 2005-08-29 serija LSV Nr.0/5-08-29, UAB „MRC1“ - 2006-03-03 serija AMC Nr.60303, 2006-03-08 serija AMC Nr.60308, 2006-03-09 serija AMC Nr.60309, 2006-03-22 serija AMC Nr.60322, 2006-03-23 serija AMC Nr.60323, 2006-03-29 serija AMC Nr.60329, 2006-03-31 serija AMC Nr.60331 dėl tariamų prekių ir paslaugų pardavimų UAB (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. iki 2006 m. kovo mėn. už 1326782,28 Lt, tame tarpe 202390,48 Lt PVM, dėl ko UAB (duomenys neskelbtini) buvo nepagrįstai padidintas ir VMI deklaruotas pirkimo, tuo pačiu, sumažintas mokėtinas PVM 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesiais, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesiais, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesiais bei 2006 m. kovo mėnesį 202390,48 sumai. Pagal UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ vardu išrašytus juridinės galios neturinčius dokumentus į UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą įrašius neteisingus duomenis apie įmonės vykdytas ūkines operacijas, susijusias su turto, įsipareigojimų dydžio pasikeitimu ir tuo pažeidus 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 nuostatas, tyrimo metu iš dalies negalima nustatyti UAB (duomenys neskelbtini) veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio už 2003-2006 m. (t 1, b.l. 75-94).

2006-05-18 kratos protokolo (t 1, b.l. 51-52) matyti, kad kaltinamojo V. B. gyvenamojoje patalpoje, adresu (duomenys neskelbtini), atlikus kratą rasti su inkriminuojama nusikalstama veika susiję dokumentai.

Kratų metu paimti dokumentai dėl UAB (duomenys neskelbtini) tariamų sandorių su UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris, UAB „Intergravis, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1 yra saugomi prie baudžiamosios bylos Nr.06-1-00024-06.

 

V. B. ir UAB (duomenys neskelbtini) pareikštuose kaltinimuose buvo nurodyta, kad V. B. veikė bendrininkų grupėje kartu su organizuotų grupių (suburtų ir veikiančių tikslu apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą - į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtiną pridėtinės vertės mokestį (toliau PVM) ir padėti Lietuvos Respublikos ūkio subjektams apgaule panaikinti didelės vertės turtinės prievolės - į Lietuvos Respublikos biudžetą mokėtino PVM sumokėjimo) nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00024-06. Vadovaujantis LR BPK 255 str., teisme byla yra nagrinėjama tik dėl tų kaltinimų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Nagrinėdamas baudžiamąją bylą, teismas turi teisę vertinti tik teismui perduotų kaltinamųjų veiksmus, todėl šioje baudžiamojoje byloje aplinkybė dėl veikimo bendrininkų grupe kartu su kitais organizuotos grupės nariais yra šalintina iš kaltinimo, kadangi šioje baudžiamojoje byloje yra sprendžiamas tik V. B. ir UAB (duomenys neskelbtini) kaltės klausimas, o kitiems asmenims kaltinimai šioje baudžiamojoje byloje nėra pateikti, todėl negali būti sprendžiamas ir šių asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimas bei klausimas dėl nusikalstamos veikos padarymo bendrininkų ar organizuotoje grupėje, todėl šios aplinkybės iš kaltinimo pašalintinos.

 

Tokiu būdu, atsižvelgiant į kaltinamųjų parodymus ir aukščiau aptartus rašytinius įrodymus, laikytina byloje įrodyta, kad V. B., būdamas UAB (duomenys neskelbtini) direktoriumi, pagaminant ir panaudojant netikrus UAB „Alramina“, UAB „Kapilasta“, UAB „Vigpana“, UAB „Jogris“, UAB „Intergravis“, UAB „Euroverslas“, UAB „Alvilitas“, UAB „Lasvera“, UAB „MRC1“ dokumentus - PVM sąskaitas - faktūras, apgaule įgijo svetimą turtą - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - 200931,43 Lt mokėtiną PVM, bei pasikėsino įgyti svetimą turtą - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - 1459,05 Lt mokėtiną PVM, o suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijas už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesius, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesius bei 2006 m. kovo mėnesį, apgaule UAB (duomenys neskelbtini) naudai panaikino dalį šios bendrovės turtinės prievolės - 202390,48 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydamas Lietuvos valstybei didelę 202390,48 Lt turtinę žalą.

Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus - PVM sąskaitas - faktūras, atliko tapačius veiksmus, nukreiptus į vieną tikslą, apgaule įgyti svetimą turtą - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas - mokėtiną PVM. Teismas daro išvadą, kad V. B. inkriminuotas pasikėsinimas apgaule įgyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias lėšas (1459,05 Lt mokėtiną PVM), gali būti inkriminuotas atskirai tik tada, jei byloje esančias įrodymais būtų nustatyta, kad šiuo atveju kaltinamojo tyčia atlikti šiems nusikalstamiems veiksmams susiformulavo iš naujo, tačiau bylos nagrinėjimo metu tai nustatyta nebuvo. Teismo nuomone, kaltinamojo V. B. veiksmai tiek apgaule įgyjant svetimą didelės vertės turtą, tiek jo pasikėsinimas įgyti svetimą turtą, esant vieningai tyčiai, kvalifikuotini kaip baigtas sukčiavimas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., todėl kaltinamojo veiksmai kvalifikuotini be nuorodos į BK 22 str. 1 d.

Taip pat byloje įrodyta, kad V. B. apgaulingai tvarkė UAB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti šios įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2003-2006 metus, todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314).

 

Sutinkamai su  2000 m. LR BK 20 str., juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą LR BK Specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. LR BK 20 str. 2 dalyje yra nustatytos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Juridinis asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn tik tuo atveju jeigu:

1. fizinis asmuo  padarė nusikalstamą veiką;

2. fizinis asmuo veiką padarė juridinio asmens naudai ar interesams, veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu;

3. jeigu toks fizinis asmuo eina tam tikras vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti įmonės vardu sprendimus, kontroliuoti juridinio asmens veiklą.

Visos aukščiau nurodytos sąlygos yra būtinos.

Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis byloje esančiais įrodymais, yra nustatyta, jog V. B., būdamas UAB (duomenys neskelbtini) direktoriumi, turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB (duomenys neskelbtini) vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir nusikaltimus padarė UAB (duomenys neskelbtini) naudai ir interesais, laikytina, jog yra visos LR BK 20 str. 2 d. nustatytos juridinio asmens atsakomybei kilti būtinos sąlygos.

Tokiu būdu byloje įrodyta, kad juridinis asmuo UAB (duomenys neskelbtini) suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijas už 2003 m. rugpjūčio, lapkričio mėnesius, 2004 m. sausio, balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2005 m. kovo, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio mėnesius bei 2006 m. kovo mėnesį, apgaule panaikino dalį šios bendrovės turtinės prievolės - 202390,48 Lt mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą PVM sumokėjimo, tuo padarydamas Lietuvos valstybei didelę 202390,48 Lt turtinę žalą, todėl UAB (duomenys neskelbtini) veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 182 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir 300 str. 2 d. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-I968 redakcija). Taip pat byloje įrodyta, kad UAB (duomenys neskelbtini) apgaulingai tvarkė savo buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti šios įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2003-2006 metus, todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314).

 

Bausmių skyrimas

Kaltinamojo V. B. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, taip pat tai, kad jis savanoriškai atlygino dalį nusikaltimu padarytos žalos bei susitarė dėl likusios žalos atlyginimo. V. B. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Kaltinamasis V. B. anksčiau neteistas (t 4, b.l. 63), administracine tvarka nebaustas (t 4, b.l. 65), Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje negydytas, Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (t 4, b.l. 70).

Kaltinamojo padarytas nusikaltimas, numatytas BK 182 str. 2 d. yra priskiriamas prie sunkių nusikaltimų, nusikaltimai, numatyti BK 300 str. 2 d. ir BK 222 str. 1 d., yra priskiriami prie apysunkių nusikaltimų. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į tai, jog kaltinamasis dėl padarytų nusikaltimų kaltu prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi, savanoriškai atlygino didžiąją dalį padarytos žalos ir susitarė dėl likusios žalos atlyginimo (t 5, b.l. 12-18), anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, vysto verslą, išlaiko darbo vietas, turi sveikatos problemų, išlaiko nepilnamečius vaikus ir senus tėvus.

Nusikaltimas numatytas BK 182 str. 2d. priskiriamas prie sunkių, numatančių tik laisvės atėmimo bausmę, įvertinant BK 75 str. nuostatas neleidžiančias taikyti BK 75 str., teismas, išanalizavęs kaltinamojo asmenybę  bei bylos aplinkybes, mano, jog kaltinamojo atžvilgiu galima taikyti BK 54 str. 2 d. ir BK 62 str., ir skirti švelnesnę nei įstatymo numatyta bausmę - baudą. Teismo nuomone tokios bausmė paskyrimas galimas, nes kaltinamasis nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios davė nuoseklius ir teisingus parodymus bei tuo padėjo ikiteisminiam tyrimui ir teismui išsiaiškinti padarytas veikas, jis prisipažįsta įvykdęs nusikalstama sveikas ir dėl to nuoširdžiai gailisi, nuosekliai laikosi savo įsipareigojimų atlyginti padarytą žalą, anksčiau neteistas, išlaiko  nepilnamečius vaikus ir senus tėvus.

Pagal BK 300 str. 2 d. ir BK 222 str. 1 d skirtinos baudos, jų dydžius, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, nustatant mažesnius nei sankcijoje numatytos bausmės vidurkis.

Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės subendrintinos tarpusavyje dalinio bausmių sudėjimo būdu. Paskiriant bausmes, taikomas nusikalstamų veikų padarymo metu galiojęs MGL dydis, t.y. 125 Lt.

Vadovaujantis LR BK 66 str., į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas nuo 2006-05-18 iki 2006-05-19 (viena para).

V. B. paskirtos kardomosios priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje paliktinos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinos ir vykdytinas nuosprendis.

 

Juridinio asmens UAB (duomenys neskelbtini) atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad juridinio asmens atstovė pripažino juridinio asmens kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų, didžioji nusikalstamais veiksmais pardarytos žalos dalis yra atlyginta, juridinio asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Juridinis asmuo UAB (duomenys neskelbtini) anksčiau neteistas, vykdo savo veiklą, sunkmečio sąlygomis išlaiko darbo veitas, todėl pagrįstai laikytina, kad bausmės tikslai bus pasiekti UAB (duomenys neskelbtini) skiriant švelniausią bausmę – baudą. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės subendrintinos tarpusavyje dalinio bausmių sudėjimo būdu.

Paskiriant bausmes, taikomas nusikalstamų veikų padarymo metu galiojęs MGL dydis, t.y. 125 Lt.

Civilinis ieškinys byloje nepareikštas (t 3, b.l. 112).

Išnagrinėjęs bylą, bei vadovaudamasis LR BPK 297-305, 307 str., teismas

 

n u s p r e n d ė:

 

V. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir paskirti 60 MGL baudą;

- pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija) ir paskirti 50 MGL baudą;

- pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir paskirti 80 MGL baudą

Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti tarpusavyje dalinio bausmių sudėjimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 100 MGL (12 500 Lt) baudą.

Vadovaujantis LR BK 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2006-05-18 iki 2006-05-19 (vieną parą), kas vadovaujantis LR BK 65 str., nuostatomis atitinka 2 MGL dydžio baudą, todėl išaiškinti, jog galutinis bausmės dydis 98 MGL bauda(12250 LT), nustatant baudą sumokėti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

V. B. paskirtas kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti ir vykdyti nuosprendį.

 

Juridinį asmenį UAB (duomenys neskelbtini) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir paskirti 80 MGL

- pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. (2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija) ir paskirti 50 MGL

- pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija) ir paskirti 80 MGL

Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti tarpusavyje dalinio bausmių sudėjimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 120 MGL (15 000 Lt) baudą, nustatant baudą sumokėti per 9 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

 

Išaiškinti, kad bauda mokama banke į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas – 6801. Mokėjimo kvitą būtina nedelsiant pristatyti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą, 415 kab.

 

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                 Daiva Kazlauskienė