Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas už akių byloje [2-1372-159-2011].doc
Bylos nr.: 2-1372-159/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Universalūs pastoliai" 1088836 atsakovas
"Inesitas" 242102540 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.6. Kreditoriaus interesų gynimas:
2.5.1.6.1. Actio Pauliana
2.5.8. Sutarčių teisė:
2.5.8.11. Sutarčių pabaiga:
2.5.8.11.3. Sutarties ar jos dalies negaliojimas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.5. Sprendimas už akių:                                                                                                       Civilinė byla Nr. 2-1372-159/2011

                                                              (Proceso Nr. 2-57-3-00134-2011-9)

                                                                                                      Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

                                                                    42.11.3; 116.5                                        

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

SPRENDIMAS UŽ AKIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2011 m. rugsėjo 5 d.

Klaipėda 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Inesitas“ bankroto administratorei V. L., viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inesitas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Universalūs pastoliai“ dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovė 2011-02-08 kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Universalūs pastoliai“. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-28 nutartimi UAB „Inesitas“ iškelta bankroto byla. Patikrinus ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentus nustatyta, kad 2008-11-06 UAB „Inesitas“, atstovaujama direktoriaus A. K. ir UAB „Universalūs pastoliai“, atstovaujama direktoriaus A. K., sudarė įrangos nuomos sutartį Nr. 01/06-11-2008. 2009-12-07 atsakovė pateikė ieškovei priminimą dėl 61 617,11 Lt skolos pagal minėtą sutartį apmokėjimo. 2010-05-28 ieškovė ir atsakovė pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, ja ieškovė UAB „Inesitas“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Universalūs pastoliai“ reikalavimo teisę į      32 000 Lt iš DNSB „Rumpiškės“. Atsakovė UAB „Universalūs pastoliai“ yra 100 proc. ieškovės UAB „Inesitas“ akcijų savininkė ir turi teisę susipažinti su visais ieškovės dokumentais.

Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-28 nutartimi nustatė, kad ieškovė (skolininkė) ginčo sandorį sudarė būdama nemoki. Įmonės nemokumas nustatytas 2010-03-31, ieškovė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais ir negalėjo sudaryti sandorių, pažeidžiančių kreditorių interesus (b. l. 2–5).

Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovė su UAB „Inesitas“ buvo sudariusi nuomos sutartį Nr. 01/06-11-2008 dėl pastolių nuomos, nes pastoliai buvo reikalingi darbams pagal rangos sutartį Nr. 1230, atlikti. Už pastolių nuomą UAB „Inesitas“ iki galo neatsiskaitė. Ieškovei buvo siunčiami priminimai ir raginimai. 2010-05-28 UAB „Inesitas“ ir UAB „Universalūs pastoliai“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, ja atsakovei perleista reikalavimo teisė į 32 000 Lt skolą. Apie reikalavimo teisės perleidimą trečiasis asmuo buvo informuotas ir neginčijo reikalavimo perleidimo sutarties teisėtumo. UAB „Inesitas“ užtikrino, kad sudaromas sandoris kitų asmenų interesų nepažeis (b. l. 1617).

Ieškovės BUAB „Inesitas“ bankroto administratorė V. L. prašo teismą patenkinti ieškinį ir pripažinti negaliojančia 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Universalūs pastoliai. Neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį atsakovės atstovui prašo priimti sprendimą už akių.

Atsakovės atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Atsakovė 2011-09-05 pateikė į bylą prašymą, pranešė, kad nedalyvaus teismo posėdyje (b. l. 26).

Ieškinys tenkintinas.  

Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuota tinkamai. UAB „Universalūs pastoliai“ direktorius A. K. informavo teismą, kad teismo posėdyje nedalyvaus (b. l. 26). Teismas konstatuoja, kad atsakovės atstovo nurodytos neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastys pripažintinos nesvarbiomis, todėl ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 285 str.).

Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-11-06 UAB „Inesitas“ ir UAB „Universalūs pastoliai“ sudarė įrangos nuomos sutartį Nr. 01/06-11-2008 (b. l. 7–9). 2009-12-07 atsakovė pateikė ieškovei priminimą dėl 61 617,11 Lt skolos pagal minėtą sutartį apmokėjimo (b. l. 6). 2010-05-28 ieškovė ir atsakovė pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria ieškovė UAB „Inesitas“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Universalūs pastoliai“ reikalavimo teisę į 32 000 Lt iš DNSB „Rumpiškės“ (b. l. 11–12).

Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-28 nutartimi UAB „Inesitas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė V. L. (b. l. 10). UAB „Inesitas“ administratorė prašo pripažinti 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Universalūs pastoliai“, negaliojančia, motyvuodama tuo, jog sutartis pažeidžia UAB „Inesitas“ kreditorių interesus.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. įtvirtinta administratoriaus pareiga kreiptis į teismą dėl įmonės sandorių, kurie buvo priešingi įmonės tikslams ir (arba) galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Administratorius, gindamas visų įmonės kreditorių interesus, gali ginčyti prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius. Nagrinėjamu atveju bankrutavusios įmonės administratorė ginčija įmonės sudarytą sandorį – reikalavimo perleidimo sutartį CK 6.66 straipsnio pagrindais. CK 6.66 str. numato, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). CK 6.66 straipsnio pirmojoje dalyje pateiktas sąrašas atvejų, iš įrodžius bent vieną pripažintina, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: 1) dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; 2) skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; 3) kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti jo teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkertamas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu bei nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. CK 6.66 straipsnyje nustatytos šios actio Pauliana taikymo sąlygos: būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui; sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, skolininkas jo neprivalėjo sudaryti, tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas; jei sandoris atlygintinis. Šiuo atveju remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorei UAB „Inesitas“ iškelta bankroto byla, todėl ieškovės – bankrutuojančios įmonės – kreditoriai turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d.   14 p.).

Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos, jog sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, konstatuotina, jog šiuo atveju ieškovė turėjo įrodyti, kad reikalavimo perleidimo sutartis turėjo neigiamos įtakos įmonės mokumui ir pažeidė ieškovės kreditorių teises ir interesus. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Inesitas“ direktorius A. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Inesitas“. A. K. yra 100 proc. ieškovės akcijų savininkas ir turėjo teisę susipažinti su visais ieškovės dokumentais. UAB „Inesitas“ direktorius A. K., teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei, kai paaiškėjo aplinkybės, jog ieškovė negali atsiskaityti su kreditoriais negalėjo sudaryti sandorių, kurie pažeidžia kreditorių interesus. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes daro išvadą, kad 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartis turėjo neigiamos įtakos įmonės mokumui ir pažeidė ieškovės kreditorių teises ir interesus.

Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos, jog sandorį nebuvo privaloma sudaryti, pažymėtina, jog nėra jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad UAB „Inesitas“ privalėjo sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį, be to, kaip jau buvo minėta, sutartis turėjo neigiamos įtakos įmonės mokumui ir pažeidė ieškovės kreditorių teises ir interesus, todėl darytina išvada, kad nėra aplinkybių, dėl kurių buvo privaloma sudaryti sandorį.

Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos – šalių nesąžiningumo – atkreiptinas dėmesys, jog CK 6.67 straipsnio 7 punktu preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas – juridinis asmuo – sudaro sandorį su kitu juridiniu asmeniu, kai vienos iš sandorio šalių vadovas ar valdymo organo narys yra asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar artimaisiais giminaičiais turintis nuosavybės teise mažiausiai penkiasdešimt procentų kito juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.).

UAB „Inesitas“ direktorius A. K. iki įmonei iškeliant bankroto bylą buvo UAB „Inesitas“ vadovas bei akcininkas (priklausė 100 proc. akcijų), todėl žinojo apie įmonės finansinę padėtį, ir, įskaitydamas savo paties skolą, pažeidė CK 2.87 str. reikalavimus. Atsakovei UAB „Universalūs pastoliai“ turėjo būti žinoma apie UAB „Inesitas“ finansinius sunkumus, įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą. Klaipėdos apygardos teismo tinklalapyje buvo įregistruotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Ginčo sandorį sudarė verslininkai. Verslininkams, kaip subjektams, nuolat sudarantiems jų veiklai užtikrinti būtinus sandorius, turintiems tokio pobūdžio patirties, įstatyme keliami didesni reikalavimai domėtis kita sudaromo sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeisti įstatymai, kitų asmenų teisės ir interesai. Teismas konstatuoja, kad sandorio šalys elgėsi nesąžiningai (CK 6.66 str. 2 d. CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra visos būtinos įstatymo numatytos sąlygos ieškovės BUAB „Inesitas“ bankroto administratorės ginčijamą sandorį – reikalavimo perleidimo sutartį – pripažinti negaliojančia, todėl ieškinys tenkintinas, 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartis pripažintina negaliojančia.

Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl patenkinus ieškinį, 960 Lt žyminio mokesčio priteistina iš atsakovės UAB ,,Universalūs projektai“. Iš atsakovės taip pat priteistina      7,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 83 str. 1 d. 9 p.; 88 str.   1 d. 3 p.; 96 str. 1 d.).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 285, 286 str., teismas

 

n u s p r e n d ž  i a :

 

ieškinį tenkinti visiškai.

Pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 28 d. reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Inesitasdirektoriaus A. K. ir UAB ,,Universalūs projektai direktoriaus A. K..

Priteisti iš atsakovės UAB ,,Universalūs projektai“, įmonės kodas 1088836, 960 Lt žyminio mokesčio ir 7,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą, iš viso 967,50 Lt.

Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Atsakovei padavus pareiškimą Klaipėdos apygardos teismui, sprendimas už akių per           20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti peržiūrėtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. nustatyta tvarka. Asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei  kasacine tvarka.

Ieškovė sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                         Eugenija Morkūnienė