Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-09-24][nuasmeninta nutartis byloje][e2S-1717-431-2015].docx
Bylos nr.: e2S-1717-431/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kauno šaudymo iš lanko asociacija 301490599 trečiasis asmuo
Kategorijos:
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.14. Ieškinys:
3.1.14.8. Atsisakymas priimti ieškinį:
3.1.14.8.5. Atsisakymas priimti ieškinį, kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.1.18.5. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas ir apskundimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:
3.3.2.4. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2S-1717-431/2015

                                                                                               Teisminio proceso Nr. 2-68-3-17658-2015-4                                                                                Procesinio sprendimo kategorija: 110.1.; 110.5.; 122.4.

(S)

 

      VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. liepos 21 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

 

n u s t a t ė :

       

         I.Ginčo esmė

 

  Ieškovas prašė pripažinti atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos sprendimą negaliojančiu. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonessustabdyti Lietuvos lankininkų federacijos tarybos 2015 m. gegužės 10 d. nutarimo diskvalifikuoti ieškovą 3 mėnesiams (nuo 2015 m. gegužės 11 d.) bei šio nutarimo pagrindu priimto Lietuvos lankininkų federacijos prezidento sprendimo Nr.2015.05.11 galiojimą iki galutinio sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo. Nurodė, kad nedalyvaudamas atrankinėse varžybose, ieškovas praras bet kokią galimybę dalyvauti Pasaulio čempionate.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

             Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino visiškai ir sustabdė Lietuvos lankininkų federacijos 2015 m. gegužės 10 d. tarybos nutarimo diskvalifikuoti V. Š. 3 mėn. (nuo 2015 m. gegužės 11 d.) bei šio nutarimo pagrindu priimto Lietuvos lankininkų federacijos prezidento sprendimo Nr.2015.05.11 galiojimą iki galutinio sprendimo nagrinėjamoje šioje byloje įsiteisėjimo.

    Teismas nustatė, kad Lietuvos lankininkų federacijos prezidentas G. M. sprendimu Nr. 15.05.11 nusprendė diskvalifikuoti KSLA sportininką V. Š., draudžiant dalyvauti bet kokio rango šaudymo iš lanko varžybose nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. Tokį savo sprendimo priėmimą prezidentas grindžia išplėstinės 2015 m. gegužės 10 d. Tarybos posėdžio protokolu Nr.2015/05/10. Ieškovas nurodo, kad Lietuvos lankininkų federacijos (toliau LLF) prezidento G. M. sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas, prieštaraujantis LLF įstatams, diskriminacinis bei pažeidžiantis, protingumo, teisingumo principus bei viešąjį interesą, todėl turi būti panaikintas. Preliminariu teismo vertinimu, pagal ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus galima daryti išvadą, kad ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo ieškinio argumentai ir kartu su ieškiniu pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog ieškinio reikalavimas, ieškovui įrodžius ieškinyje nurodytas aplinkybes galėtų būti tenkinamas. Tačiau teismas nurodo, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo reikalavimai bus išnagrinėti ir išspręsti bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Šioje bylos stadijoje, kai tikroji atsakovo pozicija dėl jam pareikštų reikalavimų teismui nėra žinoma, toks atsakovo elgesys gali būti laikomas nesąžiningu. Atsižvelgiant į tai, kad galima preziumuoti, jog egzistuoja reali grėsmė nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas  

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Atskiruoju skundu atsakovas Lietuvos lankininkų federacija prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

Nurodo, jog ieškovas nepagrindė savo ieškinio reikalavimų. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis turi realią galimybę patekti į Pasaulio čempionatą, kuris yra atrankinis į 2016 m. Oplimpines žaidynes. Ieškovas jau anksčiau vykusiose varžybose neparodė rezultatų, būtinų pasiekti kreiterijus, reikalingus dalyvavimui Pasaulio čempionate. Manytina, kad tokių rezultatų ieškovas nepasiektų ir ateityje. Ieškovas sąmoningai klaidina teismą, nurodydamas savo praeities pasiekimus, kurie neatspindi šiuo metu esamos situacijos. Nėra jokios realios grėsmės, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Ieškovas pateikė lėktuvo bilietų kopijas, neatitinkančias rašytiniams įrodymams keliamų reikalavimų, nes nėra pateikto vertimo į lietuvių kalbą. Bilietuose nurodoma, kad skrydžiai vyks 2015 m. gegužės 24 ir 29 dienomis, tai yra dar prieš teismo nutarties priėmimą. Ieškovas kreipėsi į teismą, pažeisdamas Lietuvos lankininkų federacijos nustatytą išankstinę ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūrą, kadangi atsakovo įstatuose numatyta, kad ginčus tarp LLF narių ir organų sprendžia LLF Etikos ir ginčų komisija. Todėl ieškinio priėmimas iš esmės prieštarauja CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktui bei pažeidžia išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūrą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, klitų grėsmė varžybų sėkmei, sportininkų rezultatams ir jų galimybėms pilnavertiškai dalyvauti varžybose.

Atsiliepimu į atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ieškovas yra vienintelis LLF sportininkas, atstovaujantis Lietuvos Respubliką tarptauninėse varžybose skriemulių ir olimpinių lankų pogrupiuose. Atrankos į Lietuvos rinktinę kriterijai ir normatyvai nedraudžia dalyvauti atrankoje abiejų šaudymo rungčių pogrupiuose. Ieškovas buvo diskvalifikuotas būtent atrankinių varžybų laikotarpiu. Ši diskvalifikacija yra diskriminacinė, nes ieškovas praranda bet kokias galimybes įvykdyti atrankos normatyvus. Nuo teismo nutarties pradžios dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas iškovojo Baltijos šalių čempiono ir Lietuvos vicečempiono vardus. Be teismo nutarties tai būtų padaryti neįmanoma. Ieškinys su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateiktas teismui 2015 m. gegužės 18 d., iki skrydžio likus 6 dienoms. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos vėliau dėl nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių. Ieškovas kreipėsi į LLF narius dėl LLF tarybos sprendimo sustabdymo ir atšaukimo, 2015 m. gegužės 15 d. išsiuntė skundą dėl diskvalifikacijos Etikos ir ginčų komisijos pirmininkui ir LLF sekretoriui. Gavęs iš etikos ir ginčų komisijos atsakymą, jog skundas nebus greitai nagrinėjamas, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Etikos ir ginčų komisijos išvadų ar atsakymo ieškovas nėra gavęs iki šiol.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsniai).

Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu LLF išplėstinės tarybos 2015 m. gegužės 10 d. nutarimą  diskvalifikuoti ieškovą 3 mėnesiams (nuo 2015 m. gegužės 11 d.), informuojant  apie tai WA bei kitas organizacijas (KKSD, LTOK ir kt.), ir šio nutarimo pagrindu priimtą Lietuvos lankininkų federacijos prezidento sprendimą Nr.15.05.11 diskvalifikuoti sportininką V. Š., draudžiant jam dalyvauti bet kokio rango šaudymo lanko varžybose nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. rugpjūčio 11 d., įpareigojant Lietuvos lankininkų federacijos prezidentą apie tai paskelbti viešai oficialiame federacijos tinklapyje bei pranešti WA, WAE, LTOK, KKSD, Kauno miesto savivaldybės sporto skyriui, KŠLA. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti LLF tarybos 2015 m. gegužės 10 d. nutarimo diskvalifikuoti V. Š. 3 mėnesiams  (nuo 2015 m. gegužės 11 d.) bei šio nutarimo pagrindu priimto Lietuvos lankininkų federacijos prezidento sprendimo Nr.2015.05.11 galiojimą iki galutinio sprendimo nagrinėjamoje  byloje įsiteisėjimo.

Ginčijamu LLF tarybos nutarimu ir LLF prezidento sprendimu ieškovas buvo diskvalifikuotas ir prarado teisę dalyvauti bet kokiose šaudymo iš lanko varžybose nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. Kadangi šių metų gegužės ir liepos mėnesiais vyksta atrankinės varžybos į Pasaulio čempionatą Kopenhagoje, nuo kurio priklausys galimybė LLF sportininkams iškovoti kelialapį į 2016 m. Olimpines žaidynes, ieškovas dėl ginčijamų nutarimo ir sprendimo prarado galimybę dalyvauti ir minėtose atrankinėse varžybose. Todėl pripažintina, kad ginčijami LLF nutarimai, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius jų galiojimo iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, gali padaryti ieškovo sportinei karjerai didelės žalos, kurios nebebus galima kompensuoti, jeigu vėliau teismas priimtų galimai ieškovui palankų sprendimą. Taigi pripažintina, kad ieškovas įrodė, jog atsakovo veiksmai kelia grėsmę jo teisėms ir interesams. Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas bylą, neturi kompetencijos spręsti ir vertinti ieškovo sportinių pasiekimų ir jo galimybių patekti į atrankinį Pasaulio čempionatą. Atrankinės varžybos ir yra organizuojamos tam, kad nustatyti pajėgiausius sportininkus. Todėl tik jų rezultatai ir gali parodyti, ar ieškovas pateks į šias varžybas, ar ne. Tačiau bet kokios galimybės ieškovui dalyvauti sportininkų atrankoje atėmimas dėl ginčijamų atsakovo sprendimų, pripažintinas darančiu žalą ieškovo teisėtiems interesams.

Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą ir teisėtumą, taip pat nesprendžia ieškinio priėmimo klausimo ir nevertina, ar pirmos instancijos teismas jį pagrįstai priėmė. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė ir pateikė tam tikrus duomenis, jog jis yra kreipęsis į Etikos ir ginčų komisiją dėl LLF sprendimų. Taigi aplinkybė, ar ieškovas nepažeidė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme procedūros, yra taip pat ginčo klausimas, kurio apeliacinės instancijos teismas pagal turimus duomenis šiuo metu negali tinkamai išspręsti ir įvertinti. Pirmos instancijos teismas yra jau priėmęs ieškinį ir paskyręs parengiamąjį teismo posėdį 2015 m. rugsėjo 16 d. Todėl tik šiame posėdyje pirmos instancijos teismas galės tinkamai įvertinti ieškovo ir atsakovo nurodomas aplinkybes dėl to, ar ginčas turi būti ir ar buvo nagrinėtas išankstine neteismine tvarka.

CPK 145 straipsnyje 2 dalyje įvirtintas ekonomiškumo principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi teismas turi parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo interesus. Ekonomiškumo principas glaudžiai siejasi su proporcingumo principu, kurio taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

Kaip jau buvo minėta aukščiau, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas praras galimybę dalyvauti atrankinėse varžybose į Pasaulinį čempionatą, o tuo pačiu ir galimybę patekti į 2016 m. Olimpines žaidynes, kurios vyksta tik kas ketverius metus. Todėl, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą ir konstatavus nepagrįstą sportininko diskvalifikaciją, ieškovui jau būtų padaryta neatitaisoma žala, kadangi atrankos varžybos jau būtų pasibaigusios. Tuo tarpu atmetus ieškovo ieškinį, atsakovo taikyta diskvalifikacija įsigaliotų ir ieškovas trims mėnesiams prarastų teisę dalyvauti bet kokiose šaudymo iš lanko varžybose. Atsakovas skunde nenurodė, kokią realią grėsmę pritaikytos laikinosios priemonės gali kelti varžybų sėkmei, sportininkų rezultatams bei jų galimybėms pilnavertiškai dalyvauti varžybose. Todėl nesutiktina su atsakovo argumentu, jog teismas skundžiama nutartimi būtų iškėlęs ieškovo interesus aukščiau už LLF ir trečiųjų asmenų interesus.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atsakovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti.

Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 € sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo  2015 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

 

 

 

Teisėja                                                                                                           Laima Gerasičkinienė

 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK 137 str. Ieškinio priėmimas
  • CPK
  • CPK 144 str. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms
  • 2-1565/2010
  • 2-1286/2012