Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-31][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-465-690-2018].docx
Bylos nr.: 3K-3-465-690/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kauno dujotiekio statyba 133276384 atsakovas
Požeminės linijos 160427431 Ieškovas
Požeminių linijų statyba 300011327 Ieškovas
"HOTREMA" 302747986 Ieškovas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 188677437 Ieškovas
"Ingeo" 300071349 Ieškovas
KAUNO ARENA 302505310 Ieškovas
Dujotiekis 132121146 Ieškovas
Elmeida 303176914 Ieškovas
Žemnera 301694349 Ieškovas
"RYWAL LT" 301523654 Ieškovas
ICC Engineering 300066206 Ieškovas
Šakių hidrotechnika 174443463 Ieškovas
Eltecha 135148052 Ieškovas
Luminor Bank 112029270 Ieškovas
Baklis 134335280 Ieškovas
SRS SERVISAS 301558858 Ieškovas
Mažeikių statybos kompanija 167368448 Ieškovas
Kauno vandenys 132751369 suinteresuotas asmuo
Pajūrio šaltinis 152663916 trečiasis asmuo
BUAB „Būsto industrijos grupė“ 125443684 trečiasis asmuo
“Klaipėdos administratoriai”, UAB 304719971 trečiojo asmens atstovas
Kategorijos:
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2.8.4. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir teismas atsisakymą priėmė
7.5. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
3.2.8. Bylos nutraukimas

?

                                Civilinė byla Nr. 3K-3-465-690/2018

                                Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01097-2017-3

Procesinio sprendimo kategorija 3.2.8.4

                 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 31 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Andžej Maciejevski ir Donato Šerno,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baklis kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. B2-1183-254/2018, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baklis“ atskirąjį skundą, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto byloje.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl kasacinio skundo atsisakymo priėmimo.

2.       Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB ,,Kauno dujotiekio statyba“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Baklis. Dėl šios neįsiteisėjusios nutarties atsakovė UAB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikė atskirąjį skundą. Sutikęs su atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atskiruoju skundu, Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2018 m. sausio 8 d. nutartimi panaikino 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį ir įpareigojo atsakovės vadovą iki 2018 m. sausio 25 d. pateikti teismui Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, reikalingus nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei nutarė šį klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pripažino atsakovės vadovo atvykimą į 2018 m. sausio 29 d. teismo posėdį būtinu.

3.       Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 8 d. nutarties kopija 2018 m. sausio 10 d. išsiųsta UAB „Baklis“, dalyvaujantiems byloje asmenims, turto arešto aktų registro tvarkytojui, Centrinei hipotekos įstaigai, Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri vykdo bankroto administratorių atranką.

4.       Kauno apygardos teismas, 2018 m. vasario 19 d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kauno dujotiekio statyba“, dalyvaujant trečiajam asmeniui BUAB „Būsto industrijos grupė“, tos pačios dienos nutartimi iškėlė atsakovei bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos atrinktą V. L..

5.       Pareiškėja UAB „Baklis“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties dalį, kuria atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas V. Lemešovas, ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Kauno dujotiekio statyba“ administratore paskirti UAB „Baklis. Pareiškėja atskirajame skunde nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutartimi ji buvo atrinkta ir patvirtinta atsakovės bankroto administratore, todėl 2018 m. vasario 12 d. negalėjo būti paskelbta nauja bankroto administratoriaus atranka ir 2018 m. vasario 19 d. nutartimi patvirtintas kompiuterinės bankroto administratorių atrankos sistemos naujai atrinktas bankroto administratorius.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

6.       Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 21 d. atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Baklis“ atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui. 

7.       Teismo vertinimu, 2018 m. sausio 8 d. nutartimi panaikinus 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį, atitinkamai buvo panaikintas ir UAB „Baklis“ paskyrimas bankroto administratore.

8.       Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį teismas, šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parinkęs administratoriaus kandidatūrą, tą pačią dieną priima nutartį dėl administratoriaus paskyrimo. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Kadangi bankroto administratorių teismas paskiria priimdamas nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, tai tą pačią dieną turi atlikti veiksmus Bankroto administratorių kompiuterinėje programoje dėl bankroto administratoriaus parinkimo. Kitu atveju būtų atliktas „rankinis“ administratoriaus paskyrimas, neatitinkantis įstatyminio reglamentavimo (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys). Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą ir vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalimi, CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teismas atsisakė priimti pareiškėjos atskirąjį skundą.

9.       Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą, 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

10.       Teismas konstatavo, kad 2018 m. vasario 19 d. nutarties dalis dėl Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos atrinkto bankroto administratoriaus paskyrimo negali būti apeliacinio apskundimo objektas, todėl skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pagrįstai atsisakė dėl šios nutarties pareiškėjos paduotą atskirąjį skundą priimti.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

11.       Kasaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjos atskirąjį skundą tiek dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 12 d. procesinio sprendimo vykdyti pakartotinę bankroto administratoriaus atranką, tiek dėl teismo nutarties dalies, kuria UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas V. Lemešovas ir bylą pagal pareiškėjos atskirąjį skundą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas argumentais dėl netinkamo ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo ir be teisinio pagrindo vykdytos naujos atsakovės bankroto administratoriaus atrankos.  

12.       Atsakovės bankroto administratorius V. Lemešovas atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį procesą nutraukti; jeigu pareiškėjos kasacinis skundas bus nagrinėjamas kasacine tvarka – skundą atmesti, skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama ir negali būti apeliacijos objektu (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys, CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis), iš to seka, kad tokia nutartis ar nutarties dalis nėra peržiūrima apeliacine tvarka, o CPK 341 straipsnyje įtvirtinta, jog kasacija negalima dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų ir nutarčių, neperžiūrėtų apeliacine tvarka. Taip pat nesutinkama su argumentais dėl neva atliktos pakartotinės atsakovės bankroto administratoriaus atrankos.

13.       Kasaciniame teisme 2018 m. spalio 25 d. gautas pareiškėjos UAB „Baklis pareiškimas dėl kasacinio skundo atsisakymo.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl šalių teisės atsisakyti kasacinio skundo

 

14.       Kiekvienas asmuo turi subjektinę teisę nuspręsti, ar jo teisės ir įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, ar reikalinga jų teisminė gynyba. Kasacinio skundo atsisakymas yra viena iš kasacinį procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 340 straipsnio 5 dalis, 349 straipsnis). Pagal CPK 349 straipsnio 1 dalį kasatorius turi teisę atsisakyti paduoto kasacinio skundo iki dalyvaujančių byloje asmenų kalbų pabaigos teismo posėdyje, o rašytinio proceso metu – iki teismo posėdžio pradžios. Vėliau atsisakyti kasacinio skundo negalima.

15.       CPK 42 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos šalių teisės, tarp jų ir ieškovo teisė atsisakyti ieškinio. Nurodyta norma taikytina ir kasaciniame procese, nes, pagal CPK 340 straipsnio 5 dalį, jeigu šiame skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas nereglamentuojamas, taikomi šio kodekso 1–300 straipsniai, kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms.

16.       Teisės atsisakyti kasacinio skundo įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, nes kasacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (kasatoriaus) iniciatyva, kai šis įgyvendina procesinę teisę atsisakyti inicijuoto kasacinio proceso. Kasacinio skundo atsisakymas nėra besąlygiškas pagrindas teismui nutraukti kasacinį procesą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima kasacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia kasatoriaus, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 349 straipsnio 3 dalis).

17.       Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėjos UAB „Baklis pateiktas kasacinio skundo atsisakymas prieštarauja įstatymams ar pažeidžia jos ir (ar) kitų asmenų teises bei interesus. Iš pareiškimo dėl kasacinio skundo atsisakymo turinio matyti, kad pareiškėjai teisiniai kasacinio skundo atsisakymo padariniai yra žinomi, t. y. kad atsisakius kasacinio skundo kasacinis procesas nutraukiamas (CPK 349 straipsnio 2 dalis), kasacine tvarka byla dėl to paties įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties gali būti nagrinėjama tik vieną kartą, o pakartotiniai kasaciniai skundai dėl to paties įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties negalimi (CPK 340 straipsnio 3 dalis).

18.       Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kasacinio skundo atsisakymas priimtinas ir kasacinis procesas nutrauktinas (CPK 349 straipsnio 2 dalis).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

19.       CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla šios dalies nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį vadovaujantis šiomis sąlygomis konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir šaliai atsisakant paduoto kasacinio skundo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012; 2012 m. sausio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012; kt.). Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Baklis“ atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už kasacinį skundą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

20.       Byloje nėra duomenų apie šalių patirtas dėl pateikto kasacinio skundo išlaidas, todėl jų priteisimo klausimas nespręstinas (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

21.       Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 67,97 Eur tokių išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja atsisako kasacinio skundo, šios išlaidos valstybei priteistinos iš pareiškėjos.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 349 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baklis kasacinio skundo atsisakymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo ir kasacinį procesą nutraukti.

Priteisti valstybei iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baklis“ (j. a. k. 134335280) 67,97 Eur (šešiasdešimt septinis Eur 97 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                        Egidijus Laužikas  

 

                                        Andžej Maciejevski  

 

                                        Donatas Šernas


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 315 str. Apeliacinio skundo priėmimas
  • CPK 42 str. Šalių teisės ir pareigos
  • CPK 349 str. Kasacinio skundo atsisakymas
  • CPK 340 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka
  • CPK 87 str. Žyminio mokesčio grąžinimas
  • 3K-3-3/2012
  • 3K-3-33/2012
  • CPK 94 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai ieškinio atsisakoma ar sudaroma taikos sutartis