Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-7-76-2012].doc
Bylos nr.: 3K-7-144/2014
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.2.4.3. Bylos, susijusios su deliktine atsakomybe
2.2.4.3.13. dėl žalos atlyginimo asmens sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.10. Civilinė atsakomybė:
2.5.10.5. Civilinės atsakomybės rūšys:
2.5.10.5.2. Deliktinė atsakomybė:
2.5.10.5.2.14. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos:
3.1.7.11. Kiti su bylinėjimosi išlaidomis susiję klausimai

                     Civilinė byla Nr. 3K-7-349/2011

                                                                      Teisminio proceso Nr. nesuteiktas (S)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2011m. gruodžio 30 d.

Vilnius

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės (kolegijos pirmininkė), Gražinos Davidonienės (pranešėja), Gintaro Godos, Antano Klimavičiaus, Algio Norkūno, Alvydo Pikelio ir Sigitos Rudėnaitės,

 

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo V. P. prašymą civilinėje byloje pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovams D. D., G. Ž., E. Š., J. M., V. S. dėl neturtinės žalos atlyginimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių neturtinės žalos, padarytos nusikalstama veika sunkiai sužalos sveikatą, atlyginimo dydžio bei procesinių palūkanų skaičiavimo momento nustatymą, taip pat proceso teisės normų, reglamentuojančių kelionės išlaidų į teismo posėdį priteisimą, taikymo.

Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovui iš atsakovo D. D. 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 245 Lt ekspertizės išlaidų, iš ieškovo atsakovui E. Š. – 600 Lt atstovavimo ir į valstybės biudžetą – 36,77 Lt pašto išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui solidariai iš visų atsakovų 80 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 1225 Lt ekspertizės išlaidų, penkių procentų dydžio procesinių palūkanų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, išsprendusi klausimą dėl atsakovo V. S. kasacinio skundo priimtinumo, 2011 m. birželio 17 d. nutartimi skundą priėmė ir sustabdė Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar CK 6.270 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu dėl šio šaltinio valdymo netekimo yra ir valdytojo kaltės, tai šis ir didesnio pavojaus šaltinį neteisėtai užvaldęs asmuo atsako solidariai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai bei  konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams; sustabdė civilinės bylos Nr. 3K-7-349/2011 nagrinėjimą iki Konstitucinis Teismas išnagrinės šį prašymą.

Ieškovas V. P. 2011 m. gruodžio 2 d. pateikė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui prašymą pakeisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2011 m. birželio 17 d. nutartį sustabdyti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Ieškovas nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 14 d. nutartyje keliamas klausimas tik dėl V. S. solidariosios atsakomybės pagrįstumo, todėl nėra pagrindo sustabdyti teismų sprendimų vykdymą ir dėl likusių atsakovų.

Išplėstinė septynių teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo prašymas dėl teismų procesinių sprendimų vykdymo sustabdymo yra pagrįstas, nes kreipiantis į Konstitucinį Teismą klausimas dėl prievolės pobūdžio kilo tik dėl vieno atsakovo V. S., todėl nukentėjusiajam apribotos galimybės gauti žalos atlyginimą iš kitų atsakovų, dėl kurių prievolės pobūdžio išplėstinei teisėjų kolegijai nekilo klausimų.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 363 straipsniu:

 

n u t a r i a :

 

              Pakeisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2011 m. birželio 17 d. nutarties dalį dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutarties vykdymo sustabdymo iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka ir sustabdyti nurodytų teismų sprendimų vykdymą tik dėl atsakovo V. S. prievolės.

              Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. 

 

Teisėjai                                                        Dangutė Ambrasienė

 

 

Gražina Davidonienė 

 

 

Gintaras Goda

 

 

Antanas Klimavičius

 

 

Algis Norkūnas

 

 

Alvydas Pikelis

 

 

Sigita Rudėnaitė


Paminėta tekste:
  • CK