Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-07-13][nuasmenintas sprendimas byloje][I-2673-1063-2018].docx
Bylos nr.: I-2673-1063/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
A. Praškevičiaus individuali įmonė 158895049 pareiškėjas
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariatas 191008196 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
55.1. Teismo sprendimas
55.1. Teismo sprendimas
34.2. Alkoholio kontrolė
34.2. Alkoholio kontrolė
55.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
55.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
55. Teismo procesiniai dokumentai
55. Teismo procesiniai dokumentai

 

Administracinė byla Nr. I-2673-1063/2018

Proceso Nr. 3-61-3-01276-2018-0

Procesinio sprendimo kategorijos: 34.2.; 55.1.3

(S)

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. liepos 11 d.

Vilnius

 

              Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Tomas Blinstrubis,

dalyvaujant pareiškėjos A. P. individualios įmonės atstovui A. P.,

atsakovės Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovui Rokui Dakniui,

              viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. P. individualios įmonės skundą atsakovei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo.

 

              Teismas

 

n u s t a t ė:

 

              Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–2) prašydama panaikinti Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) 2018 m. kovo 8 d. nutarimą Nr. ATK2-21/18 (toliau – ir Nutarimas).

              Paaiškino, kad skundžiamas Nutarimas pareiškėjos atžvilgiu buvo priimtas dėl to, kad pareiškėjos įmonei priklausančios degalinės, neturinčios licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, patalpose, 2018 m. sausio 12 d. apie 18.05 val. atlikto patikrinimo metu buvo rasta 44 pakeliai cigarečių, iš kurių 29 pakeliai „Minsk Capital Qs“ nepaženklinti banderolėmis, 10 pakelių „Fest“ paženklintų akcizų mokesčio sumokėjimą Baltarusijos Respublikoje liudijančiais ženklais ir 5 pakeliai cigarečių „Minsk Super Slims“ nepaženklintų banderolėmis.

              Pareiškėja Departamentui paaiškino, kad rastos cigaretės įmonei nepriklauso. Rastas cigaretes asmeniniais tikslais slapčia į įmonės patalpas atsinešė realizavimui įmonės degalinės operatorė D. K.. Įmonės vadovas gyvena Alytuje, o įmonei priklausanti degalinė randasi kito rajono ribose, todėl nėra galimybės pilnai užtikrinti įmonės kontrolės.

              Mano, kad įmonei nuobauda skirta vadovaujantis formaliais pagrindais, neatsižvelgiant į faktines cigarečių įmonės patalpoje atsiradimo aplinkybes ir įmonės pastangomis nustatytą kaltą asmenį. Įmonė jokiais tabako gaminiais niekada neprekiavo, neprekiauja ir jų nelaiko degalinės patalpose.

              Prieštaravo, kad įmonei paskirta bauda yra neproporcingai didelė. Tuo atveju, jei būtų nuspręsta, kad pagal teisės aktus įmonė yra solidariai atsakinga už padarytą pažeidimą, prašė paskirtą baudą sumažinti.

              Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skundo argumentus, prašė skundą patenkinti.

              Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti.

              Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika nurodė, kad įmonė neturi nustatyta tvarka išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, todėl, nagrinėjamu atveju, nėra svarbios aplinkybės, kurių pagrindu 44 vienetai cigarečių pakelių, kurie yra be Lietuvos Respublikoje nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, atsirado įmonės patalpose. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) nuostatos draudžia verstis cigarečių prekyba neturint išduotos licencijos bei draudžia laikyti, gabenti, parduoti tabako gaminius, be tabako gaminių įsigijimo dokumentų.

              Pažymėjo, kad paskirta bauda proporcinga padarytam pažeidimui. Nutarimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus.

              Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, prašė skundą atmesti.

             

              Teismas

 

k o n s t a t u o j a:

 

              1. Ginčas byloje kilo dėl Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2018 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. ATK2-21/18, kuriuo pareiškėjai, už Įstatymo nuostatų pažeidimus, taikyta ekonominė sankcija, teisėtumo ir pagrįstumo.

              2. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnai 2018 m. sausio 12 d. apie 18.05 val. atlikę A. P. IĮ degalinės patikrinimą (pagrindas – 2018 m. sausio 11 d. pavedimas Nr. 20-IL-1734 (b. l. 44)), degalinės patalpose surado 9 pakelius cigarečių „Minsk Capital QS“ be banderolių, 10 pakelių cigarečių „Fest“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 5 pakelius cigarečių nepaženklintų banderolėmis, pavadinimu „Minsk Super Slims“. Degalinės darbuotoja negalėjo paaiškinti kam priklauso rastos cigaretės.

              Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato surinkta medžiaga 2018 m. sausio 16 d. raštu Nr. 20-S-4407(1.16) (b. l. 41) buvo perduota Departamentui.

              Departamentas išnagrinėjęs surinktą medžiagą priėmė 2018 m. kovo 8 d. nutarimą Nr. ATK2-21/18, kuriuo pripažino, kad pareiškėja pažeidė Įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 1 dalį bei 3 dalies 1, 4, 6 punktų reikalavimus.

              Pareiškėja nesutikdama su Nutarimu, su skundu kreipėsi į teismą.

              3. Įstatymo (redakcija, galiojanti Nutarimo priėmimo metu ) 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas. Šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius neturint licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus. Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų; be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu ir kitais teisės aktais tabako gaminių specialūs ženklai – banderolės nėra privalomos (3 dalies 4 punktas); jeigu tabako gaminių ženklinimas neatitinka šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų (3 dalies 6 punktas).

              4. Byloje nėra ginčo, kad A. P. IĮ neturi nustatyta tvarka išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Faktą, kad pareiškėjos patalpose buvo rasti 44 cigarečių pakeliai, kurių dalis buvo be banderolių, dalis su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus tyrėjo 2018 m. sausio 15 d. tarnybinis pranešimas (b. l. 42); Daiktų ir (ar) dokumentų paėmimo protokolas (b. l. 45); Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato 2018 m. sausio 12 d. Patikrinimo aktas (b. l. 46); degalinės darbuotojos J. B. 2018 m. sausio 12 d. paaiškinimas (b. l. 47); įmonės savininko A. P. 2018 m. kovo 2 d. Paaiškinimas (b. l. 63). Taigi pareiškėja, kaip neturinti jai išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, tačiau savo patalpose laikydama 44 pakelius cigarečių, kurių dalis su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kita dalis be banderolių, pagrįstai pripažinta padariusi sudėtinį Įstatymo nuostatų pažeidimą.

              5. Pareiškėja neginčija fakto, kad jos patalpoje buvo rasti 44 pakeliai cigarečių. Pareiškėja Nutarimo neteisėtumui prieštarauja tuo aspektu, kad rastos cigaretės įmonei nepriklauso. Kaip nurodė pareiškėja, rastas cigaretes asmeniniais tikslais slapčia į įmonės patalpas atsinešė realizavimui įmonės degalinės operatorė D. K..

Pažymėtina, kad prekybą vykdantys pareiškėjos darbuotojai veikia pareiškėjos įmonės vardu, todėl pareiškėjos atsakomybei už Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 4, 6 punktų reikalavimų pažeidimus atsirasti pakanka nustatyti pažeidimo, numatyto šių įstatymo normų dispozicijoje faktą.

Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 4, 6 punktuose nustatyti pažeidimai pagal savo pobūdį yra formalios sudėties, o tai reiškia, kad padarius tokio pobūdžio pažeidimus, pareiškėjos, taip pat kaip ir jos darbuotojos, kaltė yra suponuojama, nenurodant konkrečios jos išraiškos. Taigi, nustatyto draudimo pažeidimo faktas yra pakankamas pagrindas taikyti ekonomines sankcijas. Šiuo atveju įmonei ekonominė sankcija paskirta už tai, kad nepakankamai kontroliavo savo darbuotojus dėl taisyklių, reglamentuojančių tabako gaminių laikymą. Vien ta aplinkybė, jog ne pareiškėja, o jos darbuotoja laikė teisės aktų reikalavimų neatitinkančius tabako gaminius, nors ir nėra nustatyta, kad jais buvo prekiaujama, nelaikytina aplinkybe, atleidžiančia pareiškėją nuo atsakomybės. Tokį ginčui aktualių teisės nuostatų išaiškinimą savo praktikoje yra pateikęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pareiškėjos, kaip juridinio asmens kaltė nustatoma nurodant jam pareigą atidžiai ir rūpestingai kontroliuoti savo darbuotojus, todėl atmestini pareiškėjos teiginiai, kad tabako gaminiai priklauso darbuotojams, o pareiškėja už tai nėra atsakinga. Juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos, todėl jis visuomet atsako už savo atstovo ar darbuotojo (fizinio asmens) padarytą pažeidimą (administracinės bylos Nr. A-858-123/2013, A-858-1168/2010).

              Nustatytas faktines aplinkybes įvertinus teisės aktų normų, reguliuojančių ginčo teisinius santykius, kontekste, darytina išvada, kad Departamentas turėjo teisinį pagrindą patikrinimo metu nustatytas faktines aplinkybes įvertinti kaip Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 1 dalies bei 3 dalies 1, 4, 6 punktų reikalavimų pažeidimus.

6. Atsižvelgiant į aptartų duomenų visumą, vertinant juos nagrinėjamos bylos kontekste, matyti, kad visos aplinkybės, turinčios reikšmės pareiškėjos veiksmų kvalifikavimui buvo ištirtos, tinkamai įvertintos ir pagrįstai pripažintos įrodymais, pagrindžiančiais pareiškėjos kaltę padarius nustatytus pažeidimus. Departamento 2018 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. ATK2-21/18 yra tinkamai pagrįstas tiek objektyviomis aplinkybėmis, tiek aktualiomis teisės aktų normomis (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis), priimtas nepažeidžiant pagrindinių procedūrų, paskirta nuobauda atitinka Įstatymo reikalavimus (pažeidimas sudėtinis, pagrįstai įvertintas analogiškų pažeidimų pakartotinumas 2013 m. 2017 m.), todėl nėra pagrindo jo panaikinti. Teismas taip pat nenustatė kitų Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytų aktų panaikinimo pagrindų, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 133 straipsniu,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Pareiškėjos A. P. individualios įmonės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                    Tomas Blinstrubis