Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2S-1309-265-2014].docx
Bylos nr.: 2S-1309-265/2014
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "Rumpiškės " 141785769 atsakovas
Butų ūkio valdos 300611261 Ieškovas
"Inesitas" 242102540 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:
3.3.2.2. Atskirojo skundo nagrinėjimas

Pranešėja J

Pranešėjas A. Žerlauskas              Civilinė byla Nr. 2S-1309-265/2014

Teisėja L. Šimanskienė              (Proceso Nr. 2-06-3-02095-2013-3)

              Procesinio sprendimo kategorija 122.2.(S) 

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2014 m. rugsėjo 24 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Butų ūkio valdos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-19 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Butų ūkio valdos“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Inesitas“,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 10 624,49 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo BUAB „Inesitas“ atliko statybos darbus atsakovei pagal 2008-11-25 rangos darbų sutartį Nr. 1230, atsakovė su BUAB „Inesitas“ neatsiskaitė, tarp BUAB „Inesitas“ ir ieškovės 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria BUAB „Inesitas“ perleido reikalavimo teisę pagal sutartį, sudarytą tarp BUAB „Inesitas“ ir atsakovės DNSB „Rumpiškės“.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-19 nutartimi civilinę bylą nutraukė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad UAB “Butų ūkio valdos” pareikštas ieškinys atsakovei DNSB “Rumpiškės” dėl skolos priteisimo yra tapatus ieškiniui, pareikštam civilinėje byloje
Nr. 2-165-642/2013 pagal ieškovės BUAB “Inesitas” ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo: abiejų ieškinių dalykas yra reikalavimas priteisti skolą, atsiradusią 2008-11-25 rangos darbų sutarties Nr. 1230 pagrindu, ieškinių reikalavimai yra grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis.

Atskiruoju skundu ieškovė prašė panaikinti skundžiamą nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodė, kad nutartis priimta nesant CPK 293 straipsnyje numatytų pagrindų. Pasak ieškovės, ginčas teismo nurodomoje byloje kilo ne tarp tų pačių šalių ir ne tuo pačiu pagrindu. Esant faktinei situacijai, kokią nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo bylą sustabdyti ir pasiūlyti ieškovei kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Apeliantė nurodo, kad ji ketina į teismą kreiptis dėl proceso atnaujinimo, o teismui neatnaujinus bylos ji nebegalės pareikšti ieškinio teismui nutraukus šią civilinę bylą.

Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pateikus ieškinį, teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškinio priėmimo, turi išsiaiškinti, ar dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, ar nėra įsiteisėjusios teismo nutarties dėl ieškovo atsisakymo nuo ieškinio ar patvirtintos taikos sutarties, taip pat ar teismo žinioje nėra bylos dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4, 5 punktai). Taip įstatymų leidėjas apsaugo, kad dėl vieno ir to paties ginčo nebūtų priimta kelių teismo sprendimų.

Tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tais atvejais, kai sutampa trys elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas. Ieškinio dalykas – ieškovo reikalavimas, kurį šis pareiškia atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Sprendžiant dėl ieškinio faktinio pagrindo tapatumo būtina įvertinti, kokiomis aplinkybėmis jie buvo grindžiami. Kaip matyti iš bylos duomenų, tarp šalių civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013 buvo patvirtinta taikos sutartis dėl skolos už atliktus rangos darbus, kylančius iš rangos sutarties Nr. 1230 tarp BUAB „Inesitas“ ir DNSB „Rumpiškės“. Šios taikos sutarties dalykas buvo atsiskaitymas už rangos darbus, atliktus pagal sutartį Nr. 1230. BUAB „Inesitas“ perleido reikalavimus į atsakovės DNSB „Rumpiškės“ skolą, kylančią iš rangos sutarties Nr. 1230. Dėl to yra pagrindas konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad taikos sutartis patvirtinta tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Pažymėtina, jog ieškovės argumentus, kad taikos sutartis buvo patvirtinta ne tarp tų pačių šalių ir ne tuo pačiu pagrindu, paneigia bylos aplinkybės ir teisinis reguliavimas. Taip pat negalima sutikti su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas turėjo stabdyti bylą ir pasiūlyti kreiptis apeliantei dėl proceso atnaujinimo. Pažymėtina, kad tokio bylos sustabdymo pagrindo, kaip nurodo apeliantė, įstatymas nenumato. Be to, pati ieškovė, pirmosios instancijos teisme prašydama palikti ieškinį nenagrinėtu ir ketindama kreiptis dėl proceso atnaujinimo, iš esmės pripažino, jog ginčas tarp šalių išspręstas ir nėra kitų teisinių priemonių apginti savo teises, kaip tik atnaujinus procesą.

Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinti atskirajame skunde nurodytų motyvų pagrindu nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

 

Vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjas                                                                                          Alvydas Žerlauskas


Paminėta tekste:
  • 2-165-642/2013
  • CPK