Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-04-29][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-162-219-2016].docx
Bylos nr.: 3K-3-162-219/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
G.Branicko PĮ bankroto administratorius UAB "Pacta Servanda" 302739651 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.9. Teismo nuobaudos
3.1.12. Procesinių dokumentų įteikimas:
3.1.12.8. Įteikimas kuratoriui
3.1.12.9. Įteikimas viešo paskelbimo būdu
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.4. Proceso atnaujinimas:
3.3.4. Proceso atnaujinimas:
3.3.4.2. Proceso atnaujinimo pagrindai:
3.3.4.2. Proceso atnaujinimo pagrindai:
3.3.4.2.2. Proceso atnaujinimas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu
3.3.4.2.2. Proceso atnaujinimas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Civilinė byla Nr. 3K-3-162-219/2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Teisminio proceso Nr. 2-68-3-15593-2009-1

Procesinio sprendimo kategorija 3.3.4.2.2.

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. balandžio 29 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Janinos Stripeikienės ir Vinco Versecko (pranešėjas),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. R. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. Š. (M. Š.) ieškinį atsakovams M. A. (teisių perėmėja S. R.), A. R. , G. B. dėl pažeistų teisių gynimo, tretieji asmenys E. B. (E. B. ), I. B. .

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių proceso atnaujinimą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu: naujai paaiškėjusioms aplinkybėms keliamų reikalavimų ir bylos nagrinėjimo ribų (CPK 370 straipsnio 4 dalis), aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovas prašė teismo pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2003 m. rugsėjo 23 d. žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbiami), (duomenys neskelbiami), pirkimo–pardavimo sutartį (registro Nr. (duomenys neskelbiami), sudarytą atsakovo G. B. per įgaliotinę atsakovę M. A. ir atsakovo A. R., taip pat šio žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktą (registro Nr. duomenys neskelbiami); pripažinus nurodytus sandorius negaliojančiais, taikyti restituciją, atkuriant G. B. nuosavybės teises į šį žemės sklypą.
 3. Nurodė, kad pagal 1999 m. birželio 14 d. paskolos sutartį (toliau – ir Paskolos sutartis) jis atsakovui G. B. paskolino 35 000 Lt (10 136,70 Eur), kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 1999 m. rugsėjo 14 d. Atsakovui pinigų negrąžinus, 2006 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas išdavė įsakymą išieškoti iš skolininko G. B. kreditoriaus M. Š. naudai 68 808 Lt (19 928,17 Eur) skolos (skola susidariusi pagal Paskolos sutartį, 2000 m. ir 2002 m. susitarimus, 2006 m. birželio 12 d. priedą prie Paskolos sutarties), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Išieškojimas buvo nukreiptas į (duomenys neskelbiami) esantį 0,6889 ha žemės sklypą (iš šio turto buvo vykdomas išieškojimas ir kreditoriaus E. B. naudai). Iš priverstine tvarka parduodamo turto nebuvo galimybės susigrąžinti visos teismo įsakymu priteistos skolos, be to, antstolis informavo, kad G. B. niekur nedirba, neturi pajamų ir kito turto, nes dar 2003 m. per įgaliotinę M. A. už 6000 Lt (1737,72 Eur) atsakovui A. R. perleido sau nuosavybės teise priklausantį 0,1511 ha žemės sklypą, (duomenys neskelbiami). Atsakovai G. B. (per įgaliotinę M. A.) ir A. R. (nesąžiningas turto įgijėjas, atsakovės M. A. dukters sutuoktinis), sudarė apsimestinį (iš tikrųjų žemės sklypą ketino įsigyti atsakovė M. A.) neatlygintinį (6000 Lt (1737,72 Eur) faktiškai nebuvo sumokėti) žemės sklypo perleidimo sandorį.
 4. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškovo M. Š. ieškinį tenkino. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi sprendimas paliktas nepakeistas.
 5. 2013 m. liepos 2 d. pareiškėjai M. A. ir A. R. pateikė teismui pareiškimą dėl proceso atnaujinimo (civilinė byla Nr. 2-195-592/2011). Nurodė, kad paaiškėjo nauja esminė aplinkybė, kuri buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, tačiau bylos nagrinėjimo metu pareiškėjams nebuvo ir negalėjo būti žinoma, o tapo žinoma jau įsiteisėjus teismo sprendimui. Pareiškėjai teismui pateikė: VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, patvirtinantį, kad G. B. įregistruotas kaip žemės sklypo (duomenys neskelbiami), naudotojas (daiktinės teisės į šį žemės sklypą neįregistruotos), ir Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 19 d. sprendimą „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui G. B. Nr. (duomenys neskelbiami), patvirtinantį, kad jau 2008 m. buvo nuspręsta atkurti nuosavybės teises į G. B. tenkančią nekilnojamojo turto dalį, t. y. 0,6889 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą grąžinant jam natūra.
 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi pareiškėprašymas tenkintas – atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-195-592/2011 pagal ieškovo M. Š. ieškinį atsakovams M. A. , A. R. , G. B. dėl pažeistų teisių gynimo, tretieji asmenys E. B. , I. B. .

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 17 d. sprendimu ieškinį atmetė, išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą.
 2. Teismas nurodė, kad priimant 2011 m. gegužės 10 d. teismo sprendimą civilinė byla buvo išnagrinėta neturint duomenų apie tai, kad 2008 m. kovo 13 d. faktiškai skolininkui G. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į (duomenys neskelbiami) esantį 0,6889 ha žemės sklypą, todėl teismas negalėjo iki galo įvertinti skolininko mokumo.
 3. Teismas pažymėjo, kad 2003 m. rugsėjo 23 d. sudarant ginčo sandorį ieškovas turėjo reikalavimo teisę į 35 000 Lt (10 136,70 Eur) skolą, o atsakovas G. B. nuo 2008 m. turėjo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą į (duomenys neskelbiami) esantį 0,6889 ha žemės sklypą, šis 2006 m. rugsėjo 15 d. antstolio įvertintas 68 808 Lt (19 928,17 Eur). Teismas nurodė, kad ieškovo M. Š. pateiktas 2006 m. lapkričio 2 d. prašymas antstoliui R. V. patvirtina, kad jis tuo metu buvo susipažinęs su Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbiami), kuriuo G. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,1511 ha žemės sklypą (duomenys neskelbiami), unikalus Nr. (duomenys neskelbiami). Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė actio Pauliana sąlygos – atsakovo G. B. nemokumo ginčo sandorio sudarymo dieną (2003 m. rugsėjo 23 d.).
 4. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo M. Š. apeliacinį skundą, 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą panaikino. Prašymą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. sprendimo pakeitimo arba panaikinimo atmetė, išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą.
 5. Kolegija pažymėjo, kad atsakovų nurodyta nauja aplinkybė dėl G. B. atkurtos nuosavybės teisės į 0,6889 ha žemės sklypą (duomenys neskelbiami), nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-195-592/2011, buvo žinoma ir įvertinta: Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 19 d. sprendimas nuo 2008 m. balandžio 27 d. buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre; ieškovas kartu su 2008 m. vasario 19 d. ieškiniu pateikė antstolių I. G., R. V. patvarkymus ir raštus, susijusius su šiuo sklypu. Kolegija sprendė, kad 2013 m. birželio 18 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo atspausdinimo faktas vertintinas kaip formalumas, nesudarantis pagrindo abejoti byloje 2011 m. gegužės 10 d. priimto ir įsiteisėjusio  teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.
 6. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, 2015 m. spalio 26 d. gavus atsakovo A. R. kasacinį skundą, Gyventojų registro duomenimis, paaiškėjus, kad 2015 m. spalio 10 d. atsakovė M. A. mirė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. vasario 24 d. nutartimi pakeitė atsakovę jos teisių perėmėja S. R. .

 

III. Kasacinio skundo, prisidėjimo prie jo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu atsakovas A. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepasisakė dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės, kad dalis paskolos buvo skirta šeimos poreikiams tenkinti – prievolė yra solidarioji, tačiau ieškovas atsakovo sutuoktinės I. B. atsakove nenurodė. Teismas nevertino aplinkybės, susijusios su ieškinio senaties terminu, – ieškovas jį yra praleidęs, ieškinį pateikė 2008 m. vasario 19 d., o apie A. R. parduotą sklypą sužinojo anksčiau nei 2008 m., tai patvirtina ieškovo 2006 m. lapkričio 2 d. raštas antstoliui, kuriuo neprašoma areštuoti žemės sklypo, o nukreipti išieškojimą į skolininko turtines teises.
  2. Teismas, pažeisdamas CK 6.66 straipsnį, taikė actio Pauliana institutą, nors byloje duomenų apie sumažėjusį skolininko mokumą sudarius 2003 m. rugsėjo 23 d. sandorį nebuvo. Sandorio sudarymo dienai skolininkas buvo skolingas ieškovui 35 000 Lt (10 136,70 Eur), reikalavimo teisė į 68 808 Lt (19 928,17 Eur) ieškovui atsirado tik 2006 m. rugsėjo 12 d., kai Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas priėmė įsakymą.
 2. Ieškovas M. Š. atsiliepimu į kasacinį skundą prašo skundą atmesti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovai prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje remdamiesi vien tik formaliu pagrindu. Nepagrįstai teigiama, kad: paskolos dalis panaudota šeimos poreikiams, nes buvusi skolininko sutuoktinė I. B. dalyvavo teismo posėdžiuose ir to nepatvirtino; neva nebuvo žinoma ir įvertinta aplinkybė dėl G. B. atkurtos nuosavybės teisės į 0,6889 ha žemės sklypą (duomenys neskelbiami). Tačiau išnagrinėtoje byloje buvo žinoma, kad G. B. teisės atkurti nuosavybės teises į šį žemės sklypą jau buvo pripažintos Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbiami) (pripažintos tik jo turtinės teisės, nes galutinis sprendimas galėjo būti priimtas tik po žemės projekto patvirtinimo, todėl ir buvo nuspręsta G. B. nuosavybės teises į šio žemės sklypo dalį atkurti vėliau).
  2. Kasatorius nepagrįstai kvestionuoja Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. teismo įsakymu priteistos skolos dydį, nes nepateikti įrodymai, kad 2003 m. rugsėjo 23 d. sudarius sandorį G. B. mokumas nepakito.
 3. Prisidėjimu prie kasacinio skundo S. R. prašo skundą tenkinti, skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą, taip pat nurodo, kad sutinka su skunde išdėstyta pozicija ir argumentacija.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismų sprendimus (nutartis) teisės taikymo aspektu, remdamasis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytomis aplinkybėmis. Nagrinėjant bylą kasacine tvarka fakto klausimai netiriami, todėl kasaciniuose skunduose pateikti faktinio pobūdžio argumentai nevertinami ir nauji faktai nenustatinėjami. Kasacinio nagrinėjimo dalyką sudaro kasaciniuose skunduose iškelti teisės klausimai. Šioje byloje nagrinėjamo kasacinio skundo argumentai iš esmės peržengia byloje atnaujinto proceso pagrindus, todėl kasacinis teismas, neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, pasisako tik dėl tokių kasacinio skundo argumentų, kuriais keliami CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo teisės klausimai.

 

 

Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu: naujai paaiškėjusioms aplinkybėms keliamų reikalavimų ir bylos nagrinėjimo ribų (CPK 370 straipsnio 4 dalis)

 

 1. Įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa bylos šalims privalomas (įgyja res judicata galią) (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Toks sprendimas yra privalomas ne tik bylos šalims, bet ir valstybės ar savivaldybės institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis).
 2. Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo naujai paaiškėja faktinių ir (ar) teisinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą – ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti (CPK 365 straipsnis).
 3. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir kt. v. UAB „Energo Development“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-431/2007; 2011 m. liepos 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Salta“ v. VĮ Turto bankas, bylos Nr. 3K-3-337/2011; kt.).
 4. Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. R. v. I. R. , bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. liepos 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Salta“ v. VĮ Turto bankas, bylos Nr. 3K-3-337/2011; kt.).
 5. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.
 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; 2011 m. liepos 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Salta“ v. VĮ Turto bankas, bylos Nr. 3K-3-337/2011; 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Panevėžio energija“ v. V. K. , bylos Nr. 3K-3-473-684/2015; kt.).
 7. Atnaujinus procesą, bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas nebegali svarstyti, buvo ar ne pagrindas atnaujinti procesą, nes šis klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl proceso atnaujinimo (CPK 370 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad atnaujintas procesas turi būti tęsiamas ir negali būti nutrauktas vien dėl to, kad pagrindo atnaujinti procesą iš tiesų nebuvo. Jeigu atnaujinus procesą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ar vėliau aukštesniuose teismuose instancine tvarka tikrinant procesinio sprendimo teisėtumą paaiškėja, kad proceso atnaujinimo pagrindą sudarančios aplinkybės neatitinka joms keliamų reikalavimų, pvz., jos pareiškėjui jau buvo žinomos ar galėjo būti žinomos nagrinėjant bylą pirmą kartą, tai teismas turi priimti vieną iš CPK 371 straipsnio 1 dalyje numatytų procesinių sprendimų – prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo ar panaikinimo atmesti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Salta“ v. VĮ Turto bankas, bylos Nr. 3K-3-337/2011).
 8. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisiniu reguliavimu proceso atnaujinimo procedūros reglamentuotos taip, jog atskirasis skundas gali būti paduotas tik dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą. Dalyvaujantys byloje asmenys negali skųsti teismo nutarties, kuria atnaujinamas procesas (CPK 334 straipsnio 1 dalis; 370 straipsnio 3 dalis), galimybės skųsti instancine tvarka nutartį, kuria procesas atnaujintas, įstatyme nenustatyta, nes tokios teismo nutarties priėmimas neužkerta tolesnės bylos eigos galimybės.
 9. Nurodyti proceso normų aiškinimai reiškia, kad pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą po proceso atnaujinimo nutartis dėl proceso atnaujinimo negali būti panaikinta ir bylos nagrinėjimo procesas nutrauktas, motyvuojant tuo, kad procesas atnaujintas nepagrįstai, nes jį atnaujinti nebuvo pagrindo. Toks draudimas grindžiamas tuo, kad argumentus dėl nepagrįsto atnaujinimo bylos dalyviai gali teikti ir nagrinėjant bylą po proceso atnaujinimo, o teismas turi teisę juos vertinti ir, pripažinęs pagrįstais, prašymą dėl teismo sprendimo panaikinimo ar pakeitimo atmesti (CPK 371 straipsnis).
 10. Ši taisyklė taikytina ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, kai pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą po proceso atnaujinimo, ankstesnį sprendimą pakeičia arba panaikina ir priima naują sprendimą.
 11. Aptartos proceso teisės normos ir kasacinė praktika nagrinėjamai bylai aktualios dėl to, kad  pirmosios instancijos teismas, tenkindamas atsakoA. R. (kasatoriaus) ir M. A. prašymą, atnaujino procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, jog dar 2008 m., t. y. iki šios bylos išnagrinėjimo atsakovui G. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,6889 ha žemės sklypą (duomenys neskelbiami). Ieškovas bylos atnaujinimo ir bylos nagrinėjimo po atnaujinimo pirmosios instancijos teismo proceso metu teigė, kad kasatoriaus nurodytos aplinkybės buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, tačiau teismas nurodė, kad jos naujos ir pakankamos konstatuoti, jog ieškovas neįrodė būtinosios actio Pauliana sąlygos – atsakovo G. B. nemokumo. Dėl to, atnaujinęs procesą, priėmė naują sprendimą ieškinį atmesti.
 12. Apeliacinės instancijos teismas padarė priešingą išvadą, konstatavo, kad procesas atnaujintas ir naujas (kitoks) sprendimas priimtas nepagrįstai, nes atsakovų nurodyta nauja aplinkybė dėl G. B. atkurtos nuosavybės teisės į 0,6889 ha žemės sklypą (duomenys neskelbiami), nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-195-592/2011, buvo žinoma ir įvertinta, o 2013 m. birželio 18 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo atspausdinimo faktas vertintinas kaip formalumas, nesudarantis pagrindo abejoti byloje 2011 m. gegužės 10 d. priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu (žr. šios nutarties 12 punktą). Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino, prašymą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. sprendimo pakeitimo arba panaikinimo atmetė.
 13. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia apeliacinės instancijos teismo išvada, nes iš bylos duomenų ir įsiteisėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų matyti, kad aplinkybės, susijusios su 0,6889 ha žemės sklypu, buvo žinomos ir  įvertintos: apskrities viršininko 2008 m. vasario 19 d. sprendimas Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke buvo registruotas nuo 2008 m. balandžio 27 d.; ieškovas M. Š. kartu su ieškiniu pateikė: antstolio I. G. patvarkymus, kuriuose nurodyta, kad areštuojamos G. B. turtinės teisės į 0,6889 ha žemės valdos dalį (duomenys neskelbiami), šio nekilnojamojo turto vertė nurodyta 68 808 Lt (19 928,17 Eur); antstolio R. V. 2007 m. rugpjūčio 20 d. raštą apie paskelbtas G. B. priklausančio turto (turtinių teisių), t. y. nuosavybės teisės į jam tenkančio 0,6889 ha žemės valdos dalį (duomenys neskelbiami), varžytynes; antstolio R. V. patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo bei kitus šio antstolio patvarkymus ir raštus, susijusius su minėtu žemės sklypu. 
 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 straipsnio 4 dalis), t. y. teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje atnaujinti procesą. Byloje dalyvaujančių asmenų galimybė naudotis procesinėmis teisėmis reikšti naujus reikalavimus, tikslinti ieškinio, priešieškinio dalyką ar pagrindą vertinama atsižvelgiant į proceso atnaujinimo pagrindą ir CPK 141, 143 straipsnių nuostatas.
 15. Kasatoriaus nurodoma aplinkybė, kad ieškovas, teikdamas ieškinį, praleido ieškinio senaties terminą, nebuvo nurodyta atsakovo pareiškime dėl proceso atnaujinimo ir nėra teismo nutartyje dėl proceso atnaujinimo nenurodyta kaip proceso atnaujinimo pagrindas, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo jo svarstyti ir dėl jo pasisakyti, tačiau pažymi: 1) iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas, siekdamas gauti teismo įsakymu jam priteistą iš atsakovo G. B. skolą, kreipėsi į antstolį dėl skolos išieškojimo iš skolininkui atkurtų teisių į 0,6889 ha žemės sklypą; 2) vykdymo procesas parodė, kad skolos išieškoti iš šio turto nėra galimybių, o kito turto skolininkas neturėjo, ir nuo tos dienos ieškovas sužinojo apie savo teisių pažeidimą (galimybių išieškoti skolą nebuvimą) dėl atsakovų sudaryto ginčo sandorio, todėl senaties termino byloje nagrinėtam ieškiniui pateikti  nepažeidė (CK 6.66 straipsnio 3 dalis).
 16. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai neteikia pagrindo pripažinti, jog apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą po proceso atnaujinimo, pažeidė teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos, todėl naikinti ar keisti priimtą apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą nėra teisinio pagrindo. Kasacinis skundas atmestinas, o apeliacinės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 961, 98 straipsnių nuostatos. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 98 straipsniai).
 2. Netenkinus kasacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsiliepimą į kasacinį skundą pateikusiai šaliai. Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau neprideda jas patvirtinančių įrodymų, todėl teisėjų kolegija šio prašymo netenkina (CPK 93, 98 straipsniai).
 3. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 29 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje kasaciniame teisme patirta 17,30 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis). Netenkinus kasacinio skundo, šių išlaidų atlyginimas priteistinas iš kasatoriaus (CPK 96 straipsnis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Priteisti iš atsakovo A. R. (a. k. (duomenys neskelbtini) 17,30 Eur (septyniolika Eur 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, į valstybės biudžetą (išieškotoja – Valstybinė mokesčių inspekcija (j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660).

Apie šią nutartį pranešti VĮ Registrų centrui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Antanas Simniškis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Janina Stripeikienė

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vincas Verseckas


Paminėta tekste:
 • CPK 366 str. Proceso atnaujinimo pagrindai
 • CPK 370 str. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas
 • CK
 • CPK 353 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK 279 str. Sprendimo įsiteisėjimas
 • CPK 18 str. Teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumas
 • CPK 365 str. Proceso atnaujinimas
 • 3K-3-431/2007
 • 3K-3-337/2011
 • 3K-3-403/2008
 • 3K-3-473-684/2015
 • CPK 371 str. Teismo teisės
 • CPK 334 str. Teisė paduoti atskirąjį skundą
 • CPK
 • CK6 6.66 str. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana)
 • CPK 346 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai
 • CPK 79 str. Bylinėjimosi išlaidos
 • CPK 96 str. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei