Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-01-17][nuasmeninta nutartis byloje][e2-300-330-2017].docx
Bylos nr.: e2-300-330/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
,,Memel City Projects" 302642177 atsakovas
VALEKSA 123703158 atsakovo atstovas
"Siregita" 301150949 Ieškovas
Įmonių bankroto valdymo departamentas 188727872 kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
Juridinių asmenų registras 140042759 kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
Palangos kredito unija 110085313 trečiasis asmuo
Kategorijos:
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.6. Bylos dėl įmonės restruktūrizavimo

Civilinė byla Nr. e2-300-330/2017

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00572-2015-9

                                   Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.6  

                                   (S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. sausio 17 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Memel City Projects“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Memel City Projects“ restruktūrizavimo byloje (Nr. eB2-721-730/2016) patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Siregita“ finansinis reikalavimas.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

 1. Ginčo esmė

 

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi UAB „Memel City Projects“ iškelta restruktūrizavimo byla, įmonės restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Valeksa“. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi įmonės kreditoriams nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 2. UAB „Siregitapareiškė reikalavimą įtraukti į RUAB „Memel City Projectskreditorių sąrašą su 12 365,28 Eur finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. įsakymu buvo patenkintas UAB „Siregita“ pareiškimas dėl 33 995,90 Lt (9 845,89 Eur) skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš UAB „Memel City Projects“. Paaiškino, kad UAB „Siregita“ ir po teismo įsakymo priėmimo toliau teikė paslaugas UAB „Memel City Projects, tačiau skolininkė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir liko papildomai (prie teismo įsakymu jau priteistos sumos) skolinga 1 618,67 Eur, todėl bendra tvirtintino finansinio reikalavimo suma sudaro 12 365,28 Eur.
 3. RUAB „Memel City Projectsrestruktūrizavimo administratorė su UAB „Siregitaprašymu patvirtinti finansinį reikalavimą nesutiko. Nurodė, kad UAB „Siregita“ 2016 m. sausio 12 d. atsiuntė administratorei susidariusių skolų lentelę ir sąskaitas faktūras. Be to, administratorei buvo nurodyta, kad teismo sprendimą pateiks antstolis. Administratorė paaiškino, kad pareiškėjos žadėtas teismo sprendimas nebuvo pateiktas, todėl pareiškėja nepasinaudojo savo teise per teismo nustatytą terminą pareikšti finansinį reikalavimą. Administratorė akcentavo aplinkybę, kad pareiškėjos siekis patvirtinti finansinį reikalavimą jau po restruktūrizavimo plano patvirtinimo nėra sąžiningas kitų kreditorių atžvilgiu. Vien termino praleidimas yra teisinis pagrindas atmesti prašymą ir pareiškėjos pareikšto finansinio reikalavimo netvirtinti. Taip pat administratorė pažymėjo aplinkybę, jog priimdamas įsakymą teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo.

 

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Siregita“ prašymą patenkino iš dalies – į RUAB „Memel City Projects“ kreditorių sąrašą įtraukė UAB „Siregita“ su 10 746,61 Eur finansiniu reikalavimu. Likusioje dalyje pareiškėjos prašymo netenkino.
 2. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad tuo atveju, kai kitoje civilinėje byloje yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl lėšų priteisimo iš restruktūrizuojamos įmonės, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas atlieką tik formalų procesinį veiksmą – įtraukia įmonės kreditorių į įmonės kreditorių sąrašą su kitoje išnagrinėtoje byloje teismo patvirtintu finansinio reikalavimo dydžiu. Pažymėjo, jog tokiu atveju nėra aktualus įstatyme nustatytas laikotarpis, per kurį kreditoriai turėjo pareikšti finansinius reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs aplinkybę, jog pareiškėjos finansinio reikalavimo dalį sudaro lėšos, priteistos teismo įsakymu, kurį administratorei pateikė jį priverstinai vykdęs antstolis, nusprendė patvirtinti pareiškėjos 10 746,61 Eur dydžio finansinį reikalavimą.
 3. Įvertinęs pareiškėjos pareikšto finansinio reikalavimo likusios dalies pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja neįvykdė pareigos įrodyti, kad ji per laikotarpį nuo 2014 m. spalio 21 d. iki 2015 m. liepos 31 d. teikė UAB „Memel City Projects paslaugas šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.

 

 1. Atskirojo skundo argumentai

 

 1. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo RUAB „Memel City Projects“ administratorė UAB „Valeksa“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutarties dalį, kuria UAB „Memel City Projects“ restruktūrizavimo byloje patvirtintas  UAB „Siregita10 746,60 Eur finansinis reikalavimas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Per nustatytą terminą pareiškėja konkretaus finansinio reikalavimo nesuformulavo, todėl negalima daryti išvados, kad ji pasinaudojo įstatymo jai suteikta teise per teismo nustatytą terminą pareikšti finansinį reikalavimą.
  2. Pareiškėjos siekis jau po restruktūrizavimo plano patvirtinimo  patvirtinti finansinį reikalavimą nesąžiningas kitų kreditorių atžvilgiu. Termino finansiniam reikalavimui pareikšti atnaujinimas prieštarautų operatyvumo principui, pažeistų įmonės kreditorių interesus.
  3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad pareiškėjos finansinį reikalavimą sudaranti skola priteista ne teismo sprendimu, o įsakymu. Tokiu atveju (priimant teismo įsakymą) kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas nėra vertinamas. Atsižvelgiant į tai, kad likusioje dalyje pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjos finansinį reikalavimą, darytina išvada, jog ir teismo įsakymu skola buvo priteista nepagrįstai.
  4. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad teismo įsakymą ir kitus teismo procesinius dokumentus paėmė ne UAB „Memel City Projects“ įgalioti asmenys, o pareiškėjos direktorius.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

 

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB Memel City Projects restruktūrizavimo byloje buvo patvirtintas pareiškėjos UAB „Siregita finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Pareiškėja UAB „Siregita“ prašė UAB „Memel City Projects“ restruktūrizavimo byloje patvirtinti 12 365,28 Eur finansinį reikalavimą, kurį sudaro 10 746,60 Eur suma, pareiškėjos naudai priteista UAB „Memel City ProjectsKlaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. įsakymu, priimtu civilinėje byloje Nr. L2-13939-793/2014, taip pat 1 618,67 Eur įsiskolinimas, susidaręs laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. įmonei suteiktas paslaugas. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą patenkino iš dalies – UAB „Memel City Projectsrestruktūrizavimo byloje patvirtino UAB „Siregita10 746,61 Eur finansinį reikalavimą. Likusioje dalyje (dėl 1 618,67 Eur sumos) pareiškėjos prašymo teismas netenkino. Atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pateikė tik RUAB Memel City Projects administratorė, prašydama panaikinti nutarties dalį, kuria patvirtintas pareiškėjos finansinis reikalavimas. Tuo pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmestas pareiškėjos prašymas patvirtinti 1 618,67 Eur finansinį reikalavimą, yra už apeliacinio nagrinėjimo ribų (CPK 320 straipsnis), todėl šios pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo dalies apeliacinė kontrolė neatliekama. 
 3. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Juridinių asmenų restruktūrizavimo procesą (tuo pačiu ir kreditorinių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ). Restruktūrizavimo byloje kreditorių reikalavimai pagal jų pateikimo momentą gali būti pateikiami ir kreditoriais tampama skirtingais būdais. Tai gali būti kreditorių reikalavimai, kurių pagrįstumas jau patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, taip pat tai gali būti nauji kreditorių reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo skolininkui dienos. Šie kreditorių reikalavimai tvirtinami laikantis ĮRĮ 23 straipsnyje apibrėžtos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusių kreditorių reikalavimų tvirtinimo procedūros, kurios įgyvendinimas sietinas su kreditorių reikalavimų pateikimu administratoriui per teismo nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą nustatytą laikotarpį.
 4. Analizuojamu atveju pirmosios instancijos teismas pareiškėjos UAB „Siregita 10 746,61 Eur finansinį reikalavimą UAB „Memel City Projects“ restruktūrizavimo byloje patvirtino nustatęs, kad dėl šio reikalavimo (jo dalies) restruktūrizuojamai bendrovei yra priimtas ir įsiteisėjęs Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. įsakymas civilinėje byloje L2-13939-793/2014. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog šis teismo įsakymas buvo priimtas ir įsiteisėjo dar iki UAB „Memel City Projectsrestruktūrizavimo bylos iškėlimo, o pirmosios instancijos teismo nutartimi patvirtintą finansinį reikalavimą sudaro būtent tik minėtu teismo įsakymu priteista išieškoti suma. Atskirajame skunde nesutikimą su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu  restruktūrizuojamos įmonės administratorė grindžia tuo, jog pareiškėja (kreditorė) finansinį reikalavimą pareiškė praleidusi teismo nustatytą terminą, taip pat iš esmės kvestionuodama Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. įsakymą, teigiant, kad teismo įsakymo priėmimo procese kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas nėra vertinamas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kuriomis remiantis į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą įtraukta pareiškėja su 10 746,61 Eur finansiniu reikalavimu.
 5. Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai teismas priėmė baigiamąjį aktą byloje, kuriuo nustatė kreditoriaus prievolės dydį skolininkui ir šis aktas įsiteisėjo, jis (aktas) įgyja res judicata galią ir nebegali būti kvestionuojamas kitose bylose. Ši pamatinė proceso teisės taisyklė galioja ir sprendžiant klausimą dėl kreditoriaus įtraukimo į kreditorių sąrašą restruktūrizavimo byloje. Restruktūrizavimo proceso ypatumai, t. y. kad restruktūrizavimo byloje vyrauja viešasis interesas ir joje restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai iš esmės sprendžia dėl restruktūrizuojamos įmonės tolesnio teisinio ir faktinio likimo pagal teismo patvirtintus reikalavimus, nelemia kitokio aiškinimo.
 6. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis aktualia teismų praktika, pagrįstai nurodė, kad restruktūrizuojamos bendrovės kreditoriais galima tapti dviem būdais. Pirma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas nutartimi išsprendžia pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą ir, esant įstatyme nustatytam pagrindui, tvirtina reikalavimą, tuo pačiu įtraukdamas kreditorių į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punktas, 23 straipsnis). Antra, tuo atveju, jeigu kitoje civilinėje byloje yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo iš restruktūrizuojamos bendrovės priteista tam tikra suma, sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, jeigu teismo sprendimas yra vykdomas (ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktas), o visi su išnagrinėta civiline byla susiję dokumentai perduodami restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teisėjui. Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teisėjas šiuo atveju atlieka tik formalų procesinį veiksmą – nutartimi įtraukia restruktūrizuojamos įmonės kreditorių į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą su kitoje išnagrinėtoje byloje teismo patvirtintu finansinio reikalavimo dydžiu. Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas šiuo atveju negali revizuoti kitoje byloje priimto ir įsiteisėjusio procesinio sprendimo nei dėl skolos fakto, nei dėl skolos dydžio bei su tuo susijusių kitų sumų (palūkanų, delspinigių ir pan.) priteisimo (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1768/2011).
 7. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, jeigu kitoje civilinėje byloje yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, nėra aktualus įstatyme nustatytas laikotarpis, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punktas). Šis terminas aktualus tik tiems restruktūrizuojamos bendrovės kreditoriams, kurie iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisminio proceso tvarka nebuvo pareiškę reikalavimų (ieškinių) tokiai bendrovei (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-555-381/2016). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Siregita“ reikalavimą dėl įsiskolinimo priteisimo UAB „Memel City Projects“ buvo pareiškusi iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kreditorės pareiškimo pagrindu buvo išduotas įsiteisėjęs teismo įsakymas, kurį priverstinai vykdė antstolis, restruktūrizavimo administratorė neturėjo pagrindo prieštaravimą dėl šios pareiškėjos įtraukimo į RUAB „Memel City Projects“ kreditorių sąrašą grįsti ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punkte nustatyto termino praleidimu.
 8. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstą atmeta atskirojo skundo argumentą, jog aptariamu atveju esą būtina atsižvelgti į tai, jog ginčijamas finansinis reikalavimas buvo patvirtintas ne teismo sprendimu, o teismo įsakymu. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirajame skunde teismo sprendimo sąvoka nepagrįstai susiaurinama iki CPK 259 straipsnyje išdėstytos teismo sprendimo apibrėžties. Šiuo atveju teismo sprendimo sąvoka aiškintina plačiau, t. y. kaip bet kuris priimtas ir privalomai vykdytinas teismo procesinis sprendimas (pvz., teismo sprendimas, nutartis, įsakymas, nutarimas). Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Šiame kontekste teisėjų kolegija teisiškai nereikšmingu pripažįsta atskirojo skundo argumentą, kuriuo akcentuojami bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai (CPK XXIII skyrius). Iš tiesų, teismo įsakymą teismas išduoda iš esmės nevertindamas kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, tačiau ši aplinkybė leistų abejoti tokios rūšies procesinio sprendimo prejudicine reikšme, bet ne jo res judicata galia. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, atmestinos objektyviais duomenimis nepagrįstos apeliantės prielaidos, jog įsiteisėjusiu teismo įsakymu patvirtinto finansinio reikalavimo pagrįstumą esą paneigia tai, kad pirmosios instancijos teismas kaip nepagrįstą atmetė pareiškėjos prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą likusioje dalyje, t. y. dėl įsiskolinimo, susidariusio per vėlesnį laikotarpį (įsiskolinimo, nepriteisto teismo procesiniu sprendimu, dalis). Kolegijos vertinimu, ši aplinkybė nepaneigia restruktūrizuojamos įmonės atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio teismo įsakymo res judicata galios.
 9. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. įsakymas įsiteisėjo dar iki restruktūrizavimo bylos UAB „Memel City Projects iškėlimo, išieškojimas pagal jį buvo pateiktas vykdyti antstoliui ir šio privestinai vykdomas. Atskirajame skunde restruktūrizuojamos įmonės administratorės reiškiamos abejonės, jog šis teismo įsakymas galėjo būti įteiktas ne įmonės įgaliotiems asmenims, nėra reikšmingos.
 10. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirajame skunde nepagrįstai akcentuojamas nepakankamas pareiškėjos aktyvumas ir bendradarbiavimas įmonės restruktūrizavimo procese, esą lėmęs tai, kad finansinis reikalavimas buvo suformuluotas netiksliai ir praleidus teismo nustatytą terminą. Kaip nurodyta nutarties 13 ir 14 punktuose, aptariamu atveju procesinis terminas finansiniam reikalavimui pagal įsiteisėjusį teismo procesinį sprendimą pareikšti yra neaktualus. Kita vertus, kolegija taip pat neturi pagrindo pareiškėjos elgesio UAB „Memel City Projects restruktūrizavimo procese laikyti nepateisinamai pasyviu arba neteisėtu. Restruktūrizavimo bylos medžiaga patvirtina, kad ginčijamą pareiškėjos finansinio reikalavimo dalį patvirtinantys duomenys (antstolio patvarkymas, 2014 m. spalio 23 d. teismo įsakymas) UAB „Memel City Projects restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikti dar 2016 m. sausio 12 d. Apie šių dokumentų persiuntimą teismui buvo informuota ir RUAB „Memel City Projects administratorė. Be to, iš administratorės prieštaravimų turinio matyti, kad ji per teismo nustatytą terminą buvo informuota tiek apie pareiškėjos finansinio reikalavimo dydį, pagrindą, tiek apie tai, jog didžioji finansinio reikalavimo dalis patvirtinta teismo procesiniu sprendimu. Todėl sprendžiama, kad kilusios abejonės dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo pagrįstumo galėjo būti pašalintos pačios administratorės procedūriniais veiksmais.
 11. Kiti RUAB „Memel City Projects“ administratorės atskirajame skunde nurodyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).
 12. Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas, UAB „Memel City Projects“ restruktūrizavimo byloje patvirtinęs pareiškėjos UAB Siregita“ 10 746,61 Eur finansinį reikalavimą, priėmė teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą, todėl apskųsta teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas toks finansinis reikalavimas, paliekama nepakeista.

          Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

           Klaipėdos  apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Memel City Projects“ restruktūrizavimo byloje patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Siregita“ 10 746,61 Eur finansinis reikalavimas, palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjai                                                                                                                Rasa Gudžiūnienė

 

 

                                                                                                                                            Gintaras Pečiulis

 

 

                                                                                                                              Alvydas Poškus

 

 


Paminėta tekste:
 • eB2-47-730/2020
 • CPK
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK 1 str. Civilinio proceso įstatymai
 • 2-1768/2011
 • 2-555-381/2016
 • CPK 18 str. Teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumas
 • 3K-7-38/2008
 • 3K-3-252/2010
 • 3K-3-107/2010