Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [e2S-280-479-2015].docx
Bylos nr.: e2S-280-479/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "RUMPIŠKĖS" 141785769 atsakovas
BUAB Inesitas 242102540 Ieškovas
Butų ūkio valdos 300611261 pareiškėjas
Citadelė bankas trečiasis asmuo
Butų ūkio valdos 300611261 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.8. Sutarčių teisė:
2.5.10. Civilinė atsakomybė:
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:
3.3.2.4. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo

Civilinė byla Nr

Pranešėjas Ž. Bertašius                                          Civilinė byla Nr. 2S-280-479/2015

Teisėjas V. Paulikas                            (Proceso Nr. 2-06-3-09451-2012-5)

                            Procesinio sprendimo kategorijos

                            122.4; (S) 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2015 m. vasario 26 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Būtų ūkio valdos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo,

 

n u s t a t ė :

 

Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-165-642/2013 pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-03 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė. Nutartis įsiteisėjo 2013-04-11.

Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2014-04-23 gautas pareiškėjos UAB „Butų ūkio valdos“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013 pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo pagal CPK 366 str. 1 d. 7 p. Pareiškėja nurodė, kad sprendimu buvo nuspręsta dėl jos materialiųjų teisių ir pareigų, kadangi reikalavimo teisė pagal ieškinį priklausė jai, o ne BUAB „Inesitas. Pareiškėja prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje ir priimti naują sprendimą priteisiant iš DNSB „Rumpiškėsjai 10 624,49 Lt skolą.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-19 nutartimi atmetė prašymą dėl proceso atnaujinimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja praleido trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Teismo vertinimu, prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti pradžia siejama su subjektyviu prašymą paduodančio asmens sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias pagrindą procesui atnaujinti, momentu. Teismas nesutiko su pareiškėjos nurodomomis aplinkybėmis, kad apie civilinės bylos 2-165-642/2013 išnagrinėjimą sužinojo tik 2014-03-18 su ja susipažinusi. Teismas tokius pareiškėjos argumentus laikė nepagrįstais. Teismo konstatavo, kad pareiškėja UAB „Butų ūkio valdos“ aktyviai dalyvavo procesuose dėl ginčų, nagrinėjamų tarp šių trijų įmonių ir jau 2010 m. pareiškėjai buvo žinoma, kad vyksta nesutarimai dėl skolos ir reikalavimo perleidimo sutarties, kurios pagrindu pareiškėjai atsirado teisė reikalauti grąžinti skolą iš DNSB „Rumpiškės“. Teismas nurodė, kad pareiškėja nenurodė esminių aplinkybių ir tai pagrindžiančių įrodymų kodėl ji nesidomėjo byla, kurioje     2013-04-03 priimta nutartis patvirtinti taikos sutartį ir nedelsiant nesikreipė į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje. Taip pat pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja neįrodė, jog prašyme nurodytos aplinkybės dėl proceso atnaujinimo turi esminės reikšmės bylai bei keistų įsiteisėjusį 2013-04-03 teismo procesinį sprendimą civilinėje byloje
2-165-642/2013.

Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Būtų ūkio valdos“ prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad UAB „Butų ūkio valdos" žinodama, jog vyksta ginčai tarp tų pačių šalių dėl tos pačios skolos ir reikalavimo perleidimo sutarties, galėjo pranešti teismui apie būtinumą įtraukti ją į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nes apie bylos nagrinėjimą neabejotinai turėjo būti žinoma. Pareiškėja nurodo, kad apie užvestą civilinę bylą Nr.                      2-165-642/2013 pareiškėja iki 2014-03-18 nežinojo ir negalėjo žinoti, nes tokios informacijos UAB „Butų ūkio valdos" niekas nepateikė. Apie patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, pareiškėja sužinojo tik susipažinusi su byla. Dėl to apeliantės vertinimu ji nėra praleidusi termino pateikti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Taip pat apeliantė nesutiko su teismo išvada, jog ji neįrodė, kad prašyme nurodytos aplinkybės turi esminės reikšmės bylai bei keistų įsiteisėjusio 2013-04-03 teismo procesinį sprendimą. Kaip nurodo apeliantė, tarp BUAB „Inesitas" ir UAB „Butų ūkio valdos" 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią DNSB „Rumpiškės" kreditorius UAB „Inesitas" perleido UAB „Butų ūkio valdos" reikalavimo teises į DNSB „Rumpiškės" skolą (10 624,49 Lt) UAB „Inesitas". Atsakovas DNSB „Rumpiškės" skolos ieškovui UAB „Butų ūkio valdos" nesumokėjo, todėl civilinėje byloje Nr.       2-165-642/2013 negalėjo būti sudaryta taikos sutartis. Apeliantės vertinimu BUAB „Inesitas" ir DNSB „Rumpiškės" neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo sudaryti taikos sutartį, nes UAB „Inesitas" 2010-03-29 buvo perleidęs reikalavimo teises Į DNSB „Rumpiškės" skolą (10 624,49 Lt) UAB „Butų ūkio valdos". Pareiškėja nurodo, kad taikos sutarties sudarymo momentu DNSB „Rumpiškės" žinojo, kad aukščiau nurodyta reikalavimo teisė yra perleista UAB „Butų ūkio valdos", nes pagal UAB „Butų ūkio valdos" ieškinį teisme jau buvo iškelta civilinė byla dėl skolos priteisimo iš DNSB Rumpiškės". Apeliantės vertinimu teismas, patvirtindamas taikos sutartį tarp BUAB „Inesitas" ir DNSB „Rumpiškės", pažeidė jos teises, kadangi nusprendė dėl jos teisių ir pareigų.

Atskirasis skundas tenkintinas.

Viena iš sąlygų procesui atnaujinti – CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Pareiškėjas, pateikdamas teismui prašymą atnaujinti procesą, turi nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas (CPK 369 straipsnio 1 dalies 4 punktas), t. y. nurodyti konkrečią datą, kada pareiškėjas sužinojo aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, ir tai patvirtinančius įrodymus. Įstatymų leidėjo nustatyta, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama ir tai, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta byloje V. I. v. A. R., bylos Nr. 3K-3-108/2009).

Nagrinėjamu atveju proceso atnaujinimo pagrindas suponuoja atitinkamai ir terminų skaičiavimo specifiką. Prašant atnaujinti procesą tuo pagrindu, jog šalis procese nedalyvavo esminę reikšmę turi objektyvusis kriterijus – kada asmuo sužinojo apie teismo sprendimą pažeidžiantį jo teises, tuo tarpu subjektyvusis elementas - kada turėjo ir galėjo sužinoti - nėra esminis, tačiau priklausomas nuo tam tikrų faktinių bylos aplinkybių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo teisių pažeidimą kildina iš aplinkybių, jog prašomoje atnaujinti civilinėje byloje ieškovė BUAB „Inesitaspareiškė ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo pagal reikalavimą, kuris priklauso pareiškėjai. Esant šiai aplinkybei pareiškėja apie nagrinėjamą civilinę bylą ir joje priimtą procesinį sprendimą galėjo sužinoti iš esmės esant bet kokioms aplinkybėms, kurios neapibrėžtos laiko prasme. Dėl to įvertinus susiklosčiusių aplinkybių visetą konstatuotina, jog esminę reikšmę šiuo atveju turi objektyvus kriterijus - kada pareiškėja sužinojo apie priimtą sprendimą. Nuo šio momento ir skaičiuojamas terminas pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Šios bylos aplinkybių visetas neleidžia taikyti subjektyvaus kriterijaus ir analizuoti, kada pareiškėja galėjo ir turėjo sužinoti apie šį sprendimą. Iki tol tarp šalių buvę teisiniai ginčai, į kuriuos atsižvelgė pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad terminas atnaujinti procesą praleistas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra susiję su prašymo padavimo dėl proceso atnaujinimo terminu, numatytu LR CPK 368 straipsnio 1 dalyje. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog civilinė byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą yra savarankiška, apie kurios nagrinėjimą pareiškėja nežinojo ir negalėjo žinoti, kadangi jai pranešta nebuvo. Dėl to nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja nesidomėjo byla, kurioje reiškia prašymą atnaujinti procesą. Kadangi pareiškėja apie bylą, kurioje teikia prašymą atnaujinti procesą, sužinojo tik     2014-03-18, o prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui pateikė 2014-04-24, konstatuotina, kad termino dėl proceso atnaujinimo pareiškėja nepraleido.

Taip pat nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog pareiškėja neįrodė, jog prašyme nurodytos aplinkybės dėl proceso atnaujinimo turi esminės reikšmės bylai bei keistų įsiteisėjusį 2013-04-03 teismo procesinį sprendimą civilinėje byloje 2-165-642/2013. Pagal LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam, todėl teismo procesas turi būti pakartotas, jog anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad prašyme atnaujinti procesą LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes; pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialiosios teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs pareiškėjo į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodė ir pateikė įrodymus, kad pagal teismo patvirtintą taikos sutartį atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei skolą, kuri galimai priklauso pareiškėjai. Pareiškėja nurodo, kad pagal ieškovės pareikštą ieškinį reikalavimo teisė priklauso būtent jai, o ne ieškovei. Kadangi tiek pareiškėjos, tiek ir ieškovės reikalavimas grindžiamas tuo pačia prievolės atsiradimo pagrindu – rangos sutartimi, buvo būtina išsiaiškinti, kam priklauso reikalavimo teisė. Taigi pareiškėjai apie posėdį ir galimybę pareikšti savarankišką reikalavimą turėjo būti pranešta, kad ji galėtų tinkamai apginti savo teises (LR CPK 45 straipsnio 2 dalis). Nurodytų aplinkybių pagrindu neįtraukus į bylą pareiškėjos buvo pažeistos jos turtinės teisės ir apribotos procesinės teisės, nes ji negalėjo pasinaudoti byloje dalyvaujančio asmens teisėmis numatytomis LR CPK 42 straipsnyje.

Esant nurodytų aplinkybių visetui pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėja yra praleidusi trijų mėnesių terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo, paduoti (CPK 368 straipsnio 1 dalis). Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu. Atsižvelgiant į tai pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir prašymas dėl proceso atnaujinimo tenkintinas, atnaujinant procesą civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013 (LR CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

Vadovaudamasis LR CPK 336?339 str., teismas

 

n u t a r i a :

 

panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį, patenkinti pareiškėjos UAB „Būtų ūkio valdos“ prašymą ir atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo.

 

 

Teisėjas                                                                                                                                       Žydrūnas Bertašius

 


Paminėta tekste:
  • 2-165-642/2013
  • CPK 366 str. Proceso atnaujinimo pagrindai
  • CPK
  • 3K-3-108/2009
  • CPK 368 str. Prašymo padavimo terminai
  • CPK 45 str. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama