Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-03-05][nuasmenintas nutarimas byloje][A20.-401-763-2020].docx
Bylos nr.: A20.-401-763/2020
Bylos rūšis: administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
Teismas: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrtas 188608252 pareiškėjas
Kategorijos:
1. Bendrieji administracinės atsakomybės klausimai
1.3.1. Mažai pavojinga veika (ANK 12 str.)
1.3. Aplinkybės, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn
1.3.5. Būtinasis reikalingumas (ANK 16 str.)                                Administracinė byla Nr.A20-401-763/2020

                                          (Teisminio proceso Nr.4-45-3-00053- 2020-8)

                                 Procesinio sprendimo kategorija: 8.5.;8.6.5.                  

 (S)

img1 

                    VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMAS

                           S P R E N D I M A S

                LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

                          2020 m. vasario 7 d.

                               Švenčionys

        Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Rūtai Lazauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Janinai Brovko, užsieniečiui Max C. S. B., jo atstovei advokatei Astai Astrauskienei, vertėjui A. P., teismo posėdyje išnagrinėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro teikimą dėl užsieniečio M. C. S. B.,   sulaikymo VSAT prie LR VRM užsieniečių registracijos centre.

        

        Teismas

n u s t a t ė :

        Pareiškėjas savo teikime ir jo atstovė Svetlana Semėnienė teismo posėdyje prašo sulaikyti Užsieniečių registracijos centre  (duomenys neskelbtini) Respublikos pilietį Max C. S. B.,  gim. (duomenys neskelbtini), kuris   2020-02-06 buvo sulaikytas   Lietuvos Respublikoje, Vilniuje,  kaip užsienietis neturintis  dokumentų suteikiančių teisę būti Šengeno valstybių teritorijoje. 2018m vasario 20 d.  jis atvyko į Lietuvą ir Migracijos skyriuje gavo D vizą/vizas , kurios galiojo iki 2019-04-22. Įpareigojus ją savanoriškai išvykti į į savo kilmės šalį per 10 dienų, jis to nepadarė ir nuo 2019-05-05 gyveno Lietuvoje neteisėtai. Užsienietis nėra prieglobsčio prašytojas, jam paskirti alternatyvią sulaikymui priemonę nėra galimybių, todėl prašo sulaikyti 3 mėnesiams Užsieniečių registracijos centre, bet ne ilgiau kol bus išsiųstas iš Lietuvos Respublikos. 

          Užsienietis M. C. S. B. teismo posėdyje paaiškino, kad jis į Lietuvą atvyko 2018 metų vasarį žaisti futbolą ir žaidė „(duomenys neskelbtini)“ klubo komandoje. Klubo administracija pasirūpindavo jo vizų pratęsimu ir viskas buvo gerai. Tačiau kai vėliau jis pradėjo žaisti (duomenys neskelbtini) futbolo komandoje, kilo problemos su vizos gavimu, kadangi klubas tuo nepasirūpino, nors vis žadėdavo tai padaryti, o kai Migracijos tarnyba jį įpareigojo išvykti iš Lietuvos, klubas patarė jam to nedaryti, nes pasižadėjo šį reikalą kaip nors sutvarkyti. Šiuo metu jis neturi nei pinigų pragyvenimui Lietuvoje, nei būsto, kuriame galėtų gyventi, todėl iš esmės neprieštarauja teikimui, tik nori kaip galint greičiau sugrįžti į savo tėvynę.

        Užsieniečio atstovė advokatė Asta Astrauskienė taip pat pareiškėjo teikimui neprieštaravo, nes teikimas nepažeidžia užsieniečio  teisių, jame nurodytas maksimalus sulaikymo terminas yra proporcingas užsieniečio teisinei padėčiai Lietuvos Respublikoje (tikėtina, kad jis bus žymiai anksčiaus išsiųstas iš Lietuvos), galimybės jam skirti alternatyvią sulaikymui priemonę nėra, be to jos atstovaujamasis  taip pat neprieštarauja būti sugrąžintam  į savo tėvynę.

        Teikimas tenkinamas

        Iš pareiškėjo atstovės, užsieniečio ir jo atstovės paaiškinimų teismo posėdyje bei teismui pateiktoje užsieniečio M. C. S. B., gim. (duomenys neskelbtini),  asmens byloje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių dokumentų, matyti, kad tai užsienietis, kuris nors ir teisėtai 2018-02-20 atvyko į Lietuvos Respubliką, tačiau jo buvimas šiuo metu Lietuvoje yra neteisėtas, kadangi jo vizos galiojimas Lietuvos Respublikoje pasibaigė 2019-04-22, jis neįvykdė 2019-04-26  Migracijos departamento prie LR VRM Panevėžio skyriaus sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo buvo įpareigotas išvykti į savo kilmės šalį per 10 dienų. Šio sprendimo jis neapskundė. Nors M. C. S. B. turi savo šalies galiojantį pasą, tačiau neturi dokumento, suteikiančio jam teisę būti Lietuvos Respublikoje, todėl įsigaliojus Migracijos departamento prie LR VRM sprendimui,  jo buvimas Lietuvos Respublikoje nuo 2019-05-05 laikomas neteisėtu.

Šiuo metu VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centras sprendžia dėl (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečio M. C. S. B., gim. (duomenys neskelbtini) išsiuntimo į jo kilmės šalį.

Atsižvelgiant į tai, kad M. C. S. B. yra neteisėtai Lietuvos Respublikoje, neturi gyvenamosios vietos, lėšų pragyvenimui, neįvykdė sprendimo dėl įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos, taip pat į tai, kad LR VRM Užsieniečių registracijos centre sprendžiama dėl šio užsieniečio išsiuntimo, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 113 str. 1 d. 2 p., 2d., 114 str. 2d., 116 str.,

 

n u s p r e n d ė:

 

 sulaikyti (duomenys neskelbtini) Respublikos pilietį M. C. S. B., gim. (duomenys neskelbtini), VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centre trims mėnesiams-iki 2020-05-06, bet ne ilgiau kol jis bus išsiųstas iš Lietuvos Respublikos.

        

        Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Užsieniečių registracijos centrą.

 

        Teisėjas                                                                        Rimvydas Petrauskas