Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-1484-2012].doc
Bylos nr.: 2A-1484/2012
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Butų ūkio valdos" 300611261 atsakovas
Daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Rumpiškės" atsakovas
"Inesitas" 242102540 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.6. Kreditoriaus interesų gynimas:
2.5.1.6.1. Actio Pauliana
2.5.3. Reikalavimo perleidimas (cessio)
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas:
3.2.4.4. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.4. Galutinis sprendimas
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4.2. Įmonių bankrotas:
3.4.2.8. Kiti su bankroto procesu susiję klausimai

                                                                                                                                       Civilinė byla Nr. 2A-1484/2012

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00299-2011-1

                                                 Procesinio sprendimo kategorijos: 35.6.1; 37; 126.8 (S)

 

 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2012 m. gruodžio 28 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rimvydo Norkaus ir Nijolės Piškinaitės,

              teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo daugiabučių namų savininkų bendrijos Rumpiškės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr.2-1565-125/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inesitas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Butų ūkio valdos, daugiabučių namų savininkų bendrijai „Rumpiškės” dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010 m. birželio 9 d., UAB „Inesitas“ iškelta bankroto byla pagal šios įmonės administracijos vadovo pareiškimą, teismui paduotą 2010 m. gegužės 4 d., administratoriumi paskirta V. Lukošienė. Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-328-123/2012).

Ieškovas BUAB ,,Inesitas 2011-03-28 kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydamas pripažinti negaliojančia 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Butų ūkio valdos“ (buvęs pavadinimas UAB „Artvista“).

Bankroto administratorius teigė, kad apie šiuos sandorius sužinojo 2010-06-22, perėmęs BUAB „Inesitasdokumentus iš buvusio direktoriaus, todėl prašė laikyti nepraleistu ieškinio senaties terminą. Nurodė, kad minėta ginčo sutartimi ieškovas BUAB ,,Inesitas“ (rangovas) 2010-03-29 perleido naujajam kreditoriui atsakovui UAB „Butų ūkio valdos (subrangovas) reikalavimo teisę į atsakovą DNSB „Rumpiškės“ 10 624,49 Lt skolą pagal sutartį Nr. 08/11/26.

Tvirtino, kad egzistuoja CK 6.66 straipsnyje įtvirtintų sąlygų visetas pripažinti šį ginčo sandorį negaliojančiu, nes ieškovas jo sudaryti neprivalėjo, pagal balanso duomenis jį sudarydamas buvo nemokus, tuo buvo pažeista atsiskaitymo tvarka su pirmos, antros eilės kreditoriais pagal Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 straipsnį, nes pirmiausia patenkintas trečios eilės kreditoriaus UAB „Butų ūkio valdosreikalavimas, o tuo pačiu sumažintos kitų kreditorių galimybės visiškai ar iš dalies patenkinti savo reikalavimus. Nurodė, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo UAB „Butų ūkio valdos“ veiksmai, sudarant minėtą sandorį, laikytini nesąžiningais, nes UAB „Butų ūkio valdos“ yra 100 procentų ieškovės akcijų savininkė, be to, abi šalys buvo verslininkai, todėl turėjo bendro pobūdžio pareigą domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, suprasti, kad verslo santykių ieškovas turi ir su kitais asmenimis.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nustatė, kad pagal 2008-11-25 rangos sutartį Nr. 1230, sudarytą tarp ieškovo ir DNSB „Rumpiškės“, ieškovas įsipareigojo renovuoti gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), pasitelkdamas galimus subrangovus UAB „Hefestas“, UAB „Peri“, UAB „Erra“, UAB „Gedimex“ ir UAB „Mūsų namas“. Daliai darbų atlikti ieškovas pagal 2009-05-04 subrangos sutartį Nr. 05/04/01 pasitelkė UAB „Artvista“ (šiuo metu UAB „Butų ūkio valdos“). Pagal 2010-01-19 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ieškovas atliko ir perdavė DNSB „Rumpiškės“ darbų už 1 313 168,44 Lt. Teismas nustatė, kad ginčo reikalavimo sutartimi ieškovas atsakovui UAB „Butų ūkio valdos“ perleido reikalavimo teisę, atsiradusią ne iš minėtos 2009-05-04 subrangos sutarties, bet iš 2007-10-04 rangos sutarties, vykdant Plungės pašto pastato remontą. Remdamasis bylos įrodymais, teismo nutartimi, kuria ieškovui iškelta bankroto byla, teismas konstatavo, kad ginčo sandorio ieškovas neprivalėjo sudaryti, jo sudarymo metu bendrovė buvo nemoki ir nepagrįstai suteikė pirmumo teisę atsakovui UAB „Butų ūkio valdos“ prieš kitus kreditorius, tuo pažeisdamas kitų kreditorių teises.

Tačiau teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė atsakovo UAB „Butų ūkio valdos“ nesąžiningumo (nepreziumuojama), t. y. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas buvo vienintelis bendrovės akcininkas, kad žinojo, ar privalėjo žinoti, jog šiuo sandoriu pažeidžiamos kitų kreditorių teisės. Dėl nurodytų priežasčių teismas ieškinį atmetė (CPK 178 str. 6.66 str. 2 d.). Teismas nevertino atsakovo DNSB „Rumpiškės“ argumentų dėl skolos ieškovui BUAB ,,Inesitas nepripažinimo, nurodęs, jog tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CK 6.105 str.).

 

III. Apeliacinio skundo argumentai

 

Apeliaciniu skundu atsakovas DNSB „Rumpiškės“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų patenkintas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nustatė visas būtinas sąlygas actio Pauliana teisės institutui taikyti, tačiau padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas žinojo, ar privalėjo žinoti, kad šiuo sandoriu pažeidžiamos kitų kreditorių teisės.
 2. Teismas neįvertino, kad ginčo sandoris negalėjo būti sudarytas ir dėl to, kad atsakovas UAB „Butų ūkio valdos“ jokių darbų DNSB „Rumpiškės“ renovuojamame objekte neatliko. Be to, apelianto teigimu, perimant turtinio reikalavimo teisę turėjo būti perimta ir reikalavimą perleidusio kreditoriaus atsakomybė už prievoles, kurios neatsiejamai susijusios su kreditoriaus BUAB „Inesitas“ asmeniui. Tai reiškia, kad minėta situacija priskirtina prie draudžiančių pradiniam kreditoriui perleisti tokį reikalavimą (CK 6.102 str. 3 d.), kas sudaro pagrindą pripažinti ginčijamą sutartį negaliojančia (CK 1.80 str. 1 d.). Pažymėtina, kad pradinis kreditorius jam nėra įvykdęs prievolės, už kurią reikalaujama sumokėti.
 3. Kitoje Klaipėdos apygardos teismo identiškoje šiai civilinėje byloje Nr. 2-1372-159/2012 šio ieškovo ieškinys, ginant kreditorių interesus, yra patenkintas.

 

              Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl bankrutuojančios įmonės (ieškovo) sudaryto sandorio, kuriuo siekiant atsiskaityti su kreditoriumi (atsakovu) šiam buvo perleista reikalavimo teisė į skolininką, pripažinimo negaliojančia pagal CK 6.66 straipsnį (actio Pauliana).

 

Pagal CPK 263 straipsnį teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes, atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti faktinį bei teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str.). Be to, pažymėtina tai, jog ieškovas UAB ,,Inesitas“ yra bankrutuojanti bendrovė, tuo tarpu pagal susiklosčiusią teismų praktiką bylose, kuriose dalyvauja tokį teisinį statusą turintis asmuo, teismai privalo būti aktyvūs, privaloma atsižvelgti tiek į šios bendrovės, tiek į jos kreditorių interesus ir laikoma, jog tokioje byloje yra ginamas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2006, etc.). Remdamasi įsakmia teismų praktikoje suformuota nuostata, kad šios kategorijos bylose teismas privalo būti aktyvus, teisėjų kolegija, spręsdama dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, neapsiriboja atsakovo DNSB „Rumpiškės“ pateikto apeliacinio skundo faktiniu bei teisiniu pagrindu (CPK 320 str.).

Kaip žinoma, CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu jie pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Tokio interesų gynimo būdo paskirtis užkirsti kelią galimam skolininko piktnaudžiavimui savo teisėmis ir užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų pareigų kreditoriams įvykdymą, ginant juos nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas jo mokumas ir kartu mažinamos galimybės, kad kreditorių reikalavimai bus visiškai patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-06-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-710/2002; 2003-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2003; 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; etc.). Skolininko bankroto atveju tai reiškia, kad patenkinus ieškinį pagal nuginčytą sandorį visas turtas yra grąžinamas į bankrutuojančios įmonės turto masę ir naudojamas visų kreditorių reikalavimams tenkinti Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

Nagrinėjamoje byloje teismas, kaip minėta, nustatė, kad ieškovo UAB ,,Inesitas“ skola UAB „Butų ūkio valdos“ atsirado iš rangos teisinių santykių pagal 2007-10-04 sutartį dėl Plungės pašto pastato remonto (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1692-563/2011). Siekiant padengti šią skolą UAB ,,Inesitas“ (skolininkas) bei UAB „Butų ūkio valdos“ (kreditorius) 2010-03-29 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria kreditoriui buvo perleista 10 624,49 Lt reikalavimo teisė į DNSB „Rumpiškės“, kuri, kaip teigia skolininkas, jam priklausė pagal sutartį Nr. 08/11/26 . Remdamasis bylos medžiaga bei ieškovo BUAB ,,Inesitas“ bankroto bylos duomenimis (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1863-123/2010), teismas konstatavo, jog yra pagrindas teigti, kad, sudarydamas ginčijamą reikalavimo teisių perleidimo ir skolos padengimo sutartį, ieškovas buvo nemokus ir atsakovui suteikė pirmenybės teisę prieš kitus kreditorius atgaunant skolą; jog ieškovo direktorius šio sandorio sudaryti neprivalėjo ir jį sudarė prieš pat bankroto iškėlimą, tuo pažeisdamas kitų kreditorių teises. Tačiau sprendė, jog ieškovas BUAB ,,Inesitas“ nepateikė įrodymų, kad atsakovas UAB „Butų ūkio valdos“, sudarydamas šį sandorį, buvo nesąžiningas, tai yra žinojo ar privalėjo žinoti, kad juo pažeidžiamos kitų ieškovo kreditorių teisės, ir dėl to atmetė ieškinį (CK 6.66 str. 2 d., CPK 178 str.).

Spręsdama dėl tokios išvados pagrįstumo, teisėjų kolegija pažymi, kad tiek ieškovas savo ieškininiame pareiškime, tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, teisingai nurodė, jog tam, kad ginčijamą sandorį būtų galima pripažinti negaliojančiu, privalo būti įrodytas asmens, perėmusio reikalavimo teisę, nesąžiningumas, jeigu nėra CK 6.67 straipsnyje nurodytų faktinių aplinkybių, kurioms esant tokio asmens nesąžiningumas yra preziumuojamas. Ši sąlyga, kaip žinia, yra viena iš būtinųjų actio Pauliana sąlygų. Ieškovas šiuo klausimu nurodė, kad atsakovas UAB „Butų ūkio valdos“, būdamas verslininku, turėjo pareigą visomis jam prieinamomis priemonėmis pasidomėti šį reikalavimą perleidžiančio ieškovo ūkine finansine padėtimi, tuo, ar šis asmuo neturi kreditorių, kurių teisės gali būti pažeidžiamos sudarius tokį sandorį, ar nebus sukeltas/sustiprintas jo nemokumas. Teigė, jog šiam atsakovui turėjo būti žinoma apie jo skolininko UAB ,,Inesitas“ finansinius sunkumus, nes Klaipėdos apygardos teismo tinklalapyje jau buvo įregistruotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliantas DNSB „Rumpiškės“ tvirtina, kad naujojo kreditoriaus nesąžiningumas preziumuojamas. Iš tiesų, verslininko, kaip subjekto, nuolat sudarančio jo veiklai užtikrinti būtinus sandorius, statusas sustiprina reikalavimą domėtis kita sandorio šalimi, jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir interesai, kad sandoris užtikrintų stabilius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2007-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007, ir kt.). Tai daroma ir jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi. Teismų praktikoje toks elgesys pripažįstamas turto įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

Tačiau nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog atsakovo UAB „Butų ūkio valdos“ nesąžiningumas nėra preziumuojamas, o sąžiningumo prezumpcija byloje nėra paneigta (CPK 185 str.). Vien faktas, kad Klaipėdos apygardos teismo tinklalapyje jau buvo įregistruotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, o taip pat nurodymas, kad atsakovas nepatikrino viešųjų duomenų, teisėjų kolegijos nuomone, yra nepakankamas išvadai, kad jis neatitiko sąžiningam sandorio dalyviui nustatytos pareigos CK 6.66 straipsnio 2 dalies prasme. Iš tiesų, ši aplinkybė galėtų būti vertinama kitų faktinių aplinkybių visete, atsižvelgiant į šalių sutartinius bei kitus tarpusavio santykius, jų intensyvumą, trukmę, faktiškai susiklosčiusią atsiskaitymų pagal prievoles tvarką, etc. Tačiau ieškovas BUAB ,,Inesitas“ kitų aplinkybių, suteikiančių pagrindą spręsti dėl atsakovo UAB „Butų ūkio valdos“ nesąžiningumo, ieškininiame pareiškime iš viso nenurodė, nereiškė prašymų išreikalauti įrodymus, kurių pats negali pateikti, ar duoti leidimą juos gauti, o 2011 m. lapkričio 7 d. teismo posėdžio metu pareiškė, kad įrodymų, jog šis atsakovas buvo nesąžiningas, neturi (188-189 b. l.). Taip pat pažymėtina, kad teismui atmetus šį ieškinį ieškovas neteikė apeliacinio skundo, taip pat nepateikė atsiliepimo į DNSB „Rumpiškės“ apeliacinį skundą.      

              Kaip žinia, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra nurodęs, kad ir tokiose bylose galioja rungimosi principas, kad ir bankrutuojančiai įmonei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Taigi bankrutuojanti bendrovė, kaip savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu atveju ieškovas, naudodamasis savo teisėmis jos pasirinktu būdu, privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o teismas, įvertinęs konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, privalo vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais ir iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 12, 13, 178 str., 42 str. 5 d., 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; kt.).

Remdamasi paminėtu, teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei savo apeliaciniame skunde teigia apeliantas ir skolininkas DNSB „Rumpiškės“, teismas nenustatė visų būtinųjų sąlygų actio Pauliana taikyti. Tuo tarpu nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, kaip teisingai nurodyta sprendime, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2011; 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2011; 2012-01-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2012; kt.).

Pasisakydama dėl kitų DNSB „Rumpiškės“ apeliacinio skundo motyvų, susijusių su ginčijamos sutarties dalyku esančios reikalavimo teisės pagrįstumu, teisėjų kolegija pažymi, kad, visų pirma, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo klausimu ne kartą yra pasisakęs, jog skolininkas negali turėti įtakos sprendžiant, kam gali būti perleista teisė (CK 6.101 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-603/2001). Taigi reikalavimo perleidimo sutarties galiojimui neturi įtakos tai, ar yra galiojantis reikalavimas, nes, kaip žinoma, šis klausimas yra pradinio ir naujojo kreditorių tarpusavio reikalas, kadangi skolininkas naujajam kreditoriui turi teisę reikšti visus atsikirtimus, kuriuos turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, o reikalavimo galiojimas yra užtikrinamas tuo, kad pradinis kreditorius už tai atsako naujajam kreditoriui (CK 6.105, 6.107 str.). Tuo remdamasi, teisėjų kolegija nenagrinėja kitų DNSB „Rumpiškės“ apeliacinio skundo argumentų, kuriais grindžiamas reikalavimas panaikinti teismo sprendimą, tai yra motyvų, jog ginčo sandoris negalėjo būti sudarytas, nes atsakovas UAB „Butų ūkio valdos“ jokių darbų apeliantui priklausančiame renovuojamame objekte neatliko, nes su ieškovu BUAB „Inesitas“ (rangovas) už darbus, padarytus minimame objekte, yra visiškai atsiskaityta, etc. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog minimi klausimai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (CPK 265 str.). Antra, nagrinėjamos sutarties dalykas yra ginčo reikalavimo perleidimo sutarties galiojimas, todėl perleisto reikalavimo galiojimo klausimas šioje byloje yra svarbus tik tiek, kiek tai susiję su įstatymo nustatytu draudimu jį perleisti (CK 6.101 str. 1 d., 6.102 str.). Apeliantas teigia, kad ginčo sutartimi perleista prievolė yra neatsiejamai susijusi su pradinio kreditoriaus BUAB „Inesitas“ asmeniu, todėl reikalavimas priskirtinas prie tų, kuriuos perleisti draudžiama (CK 6.102 str. 3 d.). Teisėjų kolegija atmeta ir ši motyvą, nes perleistas reikalavimas yra kildinamas iš statybos rangos teisinių santykių ir pagal byloje esančius duomenis be pagrindo traktuojamas kaip susijęs su ieškovo asmeniu (asmeninės turtinės teisės, asmeninės neturtinės vertybės ir kt.). Trečia, atmetamas apelianto argumentas, jog kitoje, apelianto žodžiais tariant, identiškoje šiai bylai Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1372-159/2012, to paties ieškovo BUAB „Inesitas“ ieškinys atsakovui UAB ,,Universalūs pastoliai“, yra patenkintas, todėl teismas pažeidė reikalavimą užtikrinti vienodą teismų praktiką. Šie motyvai nepagrįsti, nes iš esmės skiriasi nagrinėjamos bylos ir apelianto nurodytos civilinės bylos faktinės aplinkybes, be kita ko, apibūdinančios sandorio šalių susietumą, tarpusavio santykių ypatumus ir kt., kuriomis teismas motyvavo šalių nesąžiningumą. Taigi šių bylų ratio decidendi yra visiškai skirtingas (CPK 185 str.). Kartu teisėjų kolegija dar kartą pažymi, jog ši nutartis neužkerta kelio apeliantui DNSB „Rumpiškės“ gintis nuo naujojo kreditoriaus UAB „Butų ūkio valdos“ reikalavimo tuo atveju, jeigu šis pakartotinai kreiptųsi dėl skolos priteisimo, pareiškiant visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą (CK 6.107 str. 1 d.). Pagal bylos medžiagą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi toks ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 5 p., 297 str.) (civilinė byla Nr. 2-1692-563/2011).

Esant tokioms aplinkybėms, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias actio Pauliana ieškinį bei reikalavimo perleidimą (CK 6.66 str., 6.101-6.110 str.), laikėsi įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių, suformuluotų CPK 177–185 straipsniuose ir, atmesdamas ieškovo BUAB ,,Inesitas“ ieškinį, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Apelianto skunde išdėstyti argumentai nesuteikia pagrindo šį teismo sprendimą naikinti (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjai                                                                                                                             Virginija Čekanauskaitė  

                                                        Rimvydas Norkus

 

                                                        Nijolė Piškinaitė


Paminėta tekste:
 • CK
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CK6 6.105 str. Perleidusio reikalavimą kreditoriaus atsakomybė
 • CK6 6.102 str. Atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą
 • CK1 1.80 str. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas
 • CPK
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • 2-1692-563/2011
 • CK6 6.66 str. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana)
 • 3K-3-94/2010
 • 3K-3-168/2007
 • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
 • 3K-3-335/2009
 • 3K-3-98/2008
 • 3K-3-392/2011
 • 3K-3-511/2011
 • 3K-3-25/2012
 • CK6 6.101 str. Kreditoriaus teisė perleisti reikalavimą
 • CPK 265 str. Klausimai, išsprendžiami priimant sprendimą
 • CK6 6.107 str. Skolininko atsikirtimai naujojo kreditoriaus reikalavimams
 • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
 • CPK 326 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės