Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-05-17][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-276-232-2018].docx
Bylos nr.: e2A-276-232/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos Respublika 0000 atsakovas
Lietuvos Respublikos valstybė 0000000 atsakovas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 188659948 atsakovo atstovas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 188604955 atsakovo atstovas
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 288603320 atsakovo atstovas
Kauno miesto apylinkės teismas 302942349 kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.10.5.2. Deliktinė atsakomybė
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.2.4.4. Bylos, susijusios su deliktine atsakomybe
2.2.4.4.4. dėl atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
2.6.10.5. Civilinės atsakomybės rūšys
2.6.10.5.2.5. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
2.6. Prievolių teisė
2.6.10. Civilinė atsakomybė

Civilinė byla Nr. e2A-276-232/2018

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-40171-2015-0

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.10.5.2.5

(S)

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. gegužės 17 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Uckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ramunės Mikonienės, Vido Stankevičiaus,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. L. ir atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos, apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. L. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo veiksmų, atlyginimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo patirtą 22 094,13 Eur dydžio turtinę žalą, kurią sudaro: 12 094,13 Eur tiesioginiai nuostoliai nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu negavus darbo užmokesčio ir 10 000 Eur turtinė žala dėl baudžiamojo proceso metu ieškovui teiktos advokato T. M. teisinės pagalbos, taip pat priteisti 100 000 Eur neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 2. Paaiškino, kad 2010 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2012 m. liepos 2 d. ieškovas buvo pripažintas įtariamuoju dėl dviejų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 225 straipsnio 2 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų padarymo (kyšininkavimo). Ieškovas teismo nutartimi nuo 2012 m. liepos 3 d. iki 2015 m. sausio 5 d. (iki išteisinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos) buvo nušalintas nuo pareigų. 2013 m. gegužės 7 d. ieškovui įteiktas patikslintas pranešimas apie įtarimą dėl keturių nusikalstamų veikų, nurodytų BK 225 straipsnio 1 dalyje (kyšininkavimas), padarymo. 2013 m. birželio 28 d. ikiteisminis tyrimas dėl trijų nusikalstamų veikų buvo nutrauktas, o 2013 m. liepos 8 d. ieškovui įteiktas patikslintas pranešimas apie įtarimą padarius BK 225 straipsnio 1 dalyje nustatytą nusikalstamą veiką. 2013 m. gruodžio 12 d. iš šio ikiteisminio tyrimo buvo atskirta dalis tyrimo Nr. 20-9-01155-13, šis tyrimas 2013 m. gruodžio 16 d. baigtas, o 2014 m. sausio 24 d. baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Nurodė, kad Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 15 d., išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 1-830-288/2014 pagal nurodytą tyrimą, priėmė išteisinamąjį nuosprendį, nenustatęs ieškovo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką, nurodytą BK 225 straipsnio 1 dalyje. Nuosprendis įsiteisėjo 2015 m. sausio 5 d.
 3. Prašydamas priteisti iš valstybės žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 straipsnio pagrindu, nurodė šiuos neteisėtus valstybės institucijų pareigūnų veiksmus: neteisėtą ieškovo atžvilgiu ikiteisminio tyrimo pradėjimą, slapto sekimo neteisėtumą, nušalinimo nuo pareigų (nuo 2012 m. liepos 3 d. iki 2015 m. sausio 5 d.) nepagrįstumą, per ilgą tyrimo trukmę (2,5 m.), nepagrįstą ikiteisminio tyrimo medžiagos perdavimą teismui, surašant kaltinamąjį aktą. Pažymėjo, kad patyrė išlaidų už advokato T. M. suteiktą teisinę pagalbą ikiteisminio tyrimo metu ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu, šios išlaidos dar nėra apmokėtos (išrašytos sąskaitos suma – 10 000 Eur). Taip pat patyrė ir neturtinę žalą, kuri atsirado dėl ieškovo reputacijos ir gero vardo viešo pažeminimo bei nekaltumo prezumpcijos pažeidimo (prokurorui pasisakius visuomenės informavimo priemonėse); didelio streso, sukelto ieškovui vykdomo baudžiamojo persekiojimo metu, dėl ko pablogėjo jo sveikata (2012 m. lapkričio 29 d. patyrė infarktą, gydėsi dėl šio sukeltų padarinių, nuo 2013 m. balandžio 15 d. iki 2015 m. gruodžio 17 d. buvo nustatytas 40 proc. darbingumo lygis, 2014 m. sausio 29 d. patyrė antrą infarktą, buvo taikoma intensyvi reabilitacija).
 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-19655-734/2016 patvirtino G. L. ir advokatų profesinės sąjungos bendrijos „Meidus ir Juzukonis“ sudarytą taikos sutartį, pagal kurią G. L. įsipareigojo apmokėti 10 000 Eur sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas baudžiamajame procese Nr. 07-1-00113-10.
 5. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog baudžiamojoje byloje nėra konstatuoti jokie šiurkštūs ar akivaizdūs baudžiamojo proceso pažeidimai, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagrįstai, turint pakankamą pagrindą įtarti ieškovą kyšininkavimu. Aplinkybė, kad dėl ieškovo buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis, nėra pagrindas civilinėje byloje savaime konstatuoti, kad ikiteisminio tyrimo pradėjimas bei kiti su ikiteisminiu tyrimu susiję procesiniai veiksmai buvo neteisėti ab initio. Pažymėjo, kad Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs ieškovo gynėjo prašymą dėl bylos perdavimo prokurorui kaltinamojo akto trūkumams pašalinti, 2014 m. gegužės 30 d. nutartyje pažymėjo, kad teismas, perduodamas bylą nagrinėti teisiamajam posėdžiui, nenustatė jokių kaltinamojo akto trūkumų. Teismas 2014 m. gruodžio 15 d. nuosprendyje konstatavo, jog operatyviniai veiksmai buvo atlikti teisėtai, nepažeidžiant baudžiamojo įstatymo normų. Procesinės prievartos priemonės, laikino nušalinimo nuo pareigų taikymo pagrindai ir tikslingumas nagrinėjamu atveju buvo nulemti ieškovo einamų pareigų ir nusikaltimo, kuriuo jis buvo įtariamas, pobūdžio. Nurodė, kad nėra nustatyta ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo neteisėtų veiksmų, todėl nėra ir teisinio pagrindo tenkinti ieškinį.
 6. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujamas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos, atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovas, nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad sumokėjo už T. M. suteiktas teisines paslaugas.
 7. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujamas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, jog teismo priimti procesiniai sprendimai buvo teisėti ir pagrįsti, ikiteisminio tyrimo duomenys leido teismui daryti išvadą, kad procesinės prievartos priemonės – laikino nušalinimo nuo pareigų taikymas buvo būtinas. Teigė, kad ieškovas ieškinyje nenurodė išsamaus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų sąrašo.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos, 18 000 Eur turtinės ir 3 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.
 2. Pirmosios instancijos teismas pripažino neteisėtais valstybės pareigūnų veiksmus atliekant slaptą sekimą, nepakankamą valstybės pareigūnų rūpestingumą ir atidumą sprendžiant klausimą dėl ieškovo nušalinimo nuo pareigų pratęsimo ir atnaujinimo ir sprendė, kad šie veiksmai priežastiniu ryšiu susiję su ieškovo patirtais baudžiamajame procese turtiniais ir neturtiniais nuostoliais.
 3. Spręsdamas klausimą dėl turtinės žalos atlyginimo, teismas, atsižvelgdamas į ieškovo pateiktą teisinių paslaugų sutartį su jam baudžiamajame procese atstovavusiu gynėju T. M. ir advokato išrašytą 10 000 Eur sąskaitą už suteiktas paslaugas, kuri iki šiol neapmokėta, taip pat į baudžiamosios bylos duomenis (advokatas yra surašęs ne vieną prašymą, skundą, yra dalyvavęs ne viename teismo posėdyje, taip pat ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose; ieškovui nebuvo paskirtas valstybės garantuojamas gynėjas) bei į tai, kad atsakovės atstovės dėl nurodytos sąskaitos nuginčijimo nepateikė joje nurodytų duomenų neteisingumo įrodymų, pripažino šias išlaidas pagrįstomis. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo nušalinimo nuo pareigų faktinius duomenis (nušalintas nuo 2012 m. liepos 3 d. iki 2014 m. balandžio 3 d. ir nuo 2014 m. gegužės 6 d. iki 2015 m. sausio 5 d., kad nušalinimas galėjo būti pagrįstas tik pirminiame tyrimo etape, o vėliau pratęstas (antrą kartą paskirtas) nepakankamai motyvuojant jo būtinumą), konstatavo, kad ieškovo prašomas priteisti nušalinimo laikotarpiu negautas 12 094,68 Eur darbo užmokestis mažintinas iki 8000 Eur.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

 1. Ieškovas apeliaciniu skundu prašė panaikinti sprendimą dalyje dėl nepripažintų neteisėtais valstybės institucijų veiksmų ir padidinti ieškovui priteistą neturtinę žalą iki 100 000 Eur bei priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis visas apelianto patirtas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas. Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo teisėtumo nurodė, kad neteisėtų valstybės institucijų veiksmų metu surinktais ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paneigtais duomenimis grindžiamas ikiteisminio tyrimo pradėjimas yra neteisėtas, kadangi priešingu atveju tyrimas net nebūtų pradėtas. Teigia, kad nebuvo prielaidų pradėti ikiteisminį tyrimą. Nurodė, kad vykdyto baudžiamojo proceso trukmė buvo nepateisinamai per ilga. Pažymėjo, kad teismas nepagrįstai nesutiko su tuo, kad prokuroras surašė įstatymo reikalavimų bei ultima ratio principo neatitinkantį kaltinamąjį aktą ir perdavė jį kartu su byla teismui. Tokią išvadą pagrindžia tai, kad įtarimas apeliantui pareikštas ir ikiteisminis tyrimas apelianto atžvilgiu pradėtas remiantis iš esmės tik neteisėtų sekimo veiksmų metu surinktais ir bylos nagrinėjimo teisme metu paneigtais duomenimis, apelianto atžvilgiu atliktame ikiteisminiame tyrime nebuvo surinkta iš esmės jokių papildomų duomenų, kurie didintų tikimybę iki pakankamos kaltinamajam aktui surašyti ir bylai perduoti į teismą, nors apeliantui pareikštas įtarimas padarius BK 225 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką akivaizdžiai nepasitvirtino, prokuroras vis tiek bylą perdavė teismui; nagrinėjamu atveju teismas apeliantą išteisino, nors baudžiamasis procesas apelianto atžvilgiu privalėjo būti nutrauktas dar ikiteisminio tyrimo stadijoje.
 2. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, apeliaciniu skundu prašė panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas netinkamai įvertino procesinės prievartos priemonės laikino nušalinimo nuo pareigų taikymo pagrindus ir tikslingumą, visiškai nevertino ieškovo einamų pareigų ir nusikaltimo, kuriuo jis buvo įtariamas (kaltinamas), pobūdžio, procesiniuose dokumentuose nurodytų laikino nušalinimo nuo pareigų motyvų ir tikslo. Pažymėjo, kad Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 1-830-288/2014, kurioje G. L. buvo kaltinamas pagal BK 225 straipsnio 1 dalį, įvertinęs liudytojų parodymus, 2014 m. gruodžio 15 d. nuosprendyje konstatavo, kad operatyviniai veiksmai buvo atlikti teisėtai, prisilaikant baudžiamojo proceso įstatymo. Nurodė, kad teismui pateikta advokato T. M. 2015 m. gegužės 5 d. sąskaitos už teisines paslaugas kopija nepatvirtina paties ieškovo turėtų išlaidų fakto ir jų pagrįstumo, objektyvumo. Ieškovas nepateikė teismui pinigų priėmimo kvito ar kito atlikto mokėjimą patvirtinančio dokumento, o ieškovo atstovas teisme patvirtino, kad ieškovas nėra sumokėjęs už advokato teiktas paslaugas baudžiamajame procese. Teigė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovas patyrė baudžiamajame procese išlaidas. Pažymėjo, kad iš sąskaitos neaišku, už kokias konkrečiai teisines paslaugas baudžiamajame procese prašoma sumokėti.
 3. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovui buvo priteistas turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas, tenkindamas dalį ieškovo reikalavimų, visiškai nepagrįstai konstatavo pareigūnų nepakankamą rūpestingumą, atidumą, sprendžiant klausimus dėl laikino nušalinimo nuo pareigų pratęsimo ir atnaujinimo, taip pat nustatė slapto sekimo sankcionavimo tvarkos pažeidimus. Nurodo, kad slapto sekimo veiksmai buvo atlikti nepažeidžiant įstatymo reikalavimų. Laikinas nušalinimas nuo pareigų buvo paskirtas ir pratęstas, vadovaujantis BPK 157 straipsnio reikalavimais. Apelianto nuomone, atsižvelgiant į tai, kad ne visi teisėsaugos institucijų veiksmai baudžiamajame procese buvo neteisėti, teismas nepagrįstai priteisė visas ieškovo patirtas išlaidas baudžiamajame procese, kadangi tokiu būdu iš esmės reikalauja, kad valstybė atlygintų žalą, padarytą ne tik neteisėtais veiksmais, bet ir tais veiksmais, kurie nepripažinti neteisėtais.
 4. Ieškovas atsiliepime į atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, apeliacinį skundą, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apeliantas netinkamai rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais, nepagrįstai paneigia pirmosios instancijos teismo įvykdytą teisingumą. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-19655-734/2016 yra patvirtinęs tarp ieškovo ir advokatų profesinės bendrijos „Meidus ir Juzukonis“ sudarytą taikos sutartį, pagal kurią ieškovas yra įsipareigojęs apmokėti sąskaitą už teisines paslaugas – 10 000 Eur sumai.
 5. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos, apeliacinį skundą prašė jį atmesti. Prie atsiliepimo pridėjo vykdytiną teismo nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo ir šios nutarties įvykdymą patvirtinančius duomenis.
 6. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
 7. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašė ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o STT ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros skundus tenkinti.
 8. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašė jį atmesti.
 9. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra atsiliepime į atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujančios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos apeliacinį skundą, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad visiškai palaiko apeliacinį skundą ir sutinka su jame išdėstytais argumentais.
 10. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime į Generalinės prokuratūros apeliacinį skundą, prašė jį tenkinti.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

 1. Civilinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama antrą kartą. Pirmą kartą Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 21 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. sprendimą pakeitė, priteistą ieškovui iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 18 000 Eur turtinės žalos atlyginimo sumą sumažino iki 4 434,71 Eur sumos. Kitą sprendimo dalį iš esmės paliko nepakeistą.
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovo kasacinį skundą, 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutarties dalį, kuria netenkintas reikalavimas priteisti turtinę žalą, padarytą dėl teisinių paslaugų suteikimo baudžiamojo proceso metu ir nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, panaikino ir šias bylos dalis perdavė apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 3. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš naujo nagrinėjant bylą kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi (CPK 362 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio proceso paskirtis nustatyti ir ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir (ar) fakto klaidas. Nagrinėjamu atveju apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir (ar) pagrįstumas vertinami atsižvelgiant į kasacinio teismo suformuluotus išaiškinimus. Vis dėlto kasacinio teismo išaiškinimai ir motyvai nereiškia, kad teismas nurodė, kaip turėtų būti išspręsta byla, t. y. apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, turi teisę priimti sprendimą savo nuožiūra, tačiau privalomai atsižvelgdamas į kasacinio teismo argumentus.
 4. Perduodamas bylą nagrinėti iš naujo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad byloje nėra faktinių duomenų, kokiu laikotarpiu ir kokios konkrečiai atstovavimo paslaugos buvo suteiktos, nes sąskaita už advokato suteiktas teisines paslaugas nedetalizuota. Nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas netyrė ir nevertino bylos faktinių aplinkybių dėl advokato darbo apimties tuo baudžiamojo persekiojimo ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu, kai pripažinti neteisėtais prokuroro veiksmai dėl ikiteisminio tyrimo medžiagos perdavimo teismui, surašant kaltinamąjį aktą, ir vėliau.
 5. Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ieškovui turėtų būti priteista 10 000 Eur turtinės žalos, susijusios su teisinių paslaugų teikimu, atlyginimo. Pažymėjo, kad 10 000 Eur nuostolių patyrė dėl teisinių paslaugų suteikimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-830-288/2014 bylą nagrinėjant teisme. Išvardijo, kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos ieškovui po bylos perdavimo į teismą. Nurodė, kad teismo posėdžiuose praleista 16 val., paruošta 51 procesinių dokumentų lapų, kurių paruošimas užėmė 25,5 val., susipažinimas su byla ir prokuroro teikiamai procesiniais dokumentais užėmė 5 val., ruošimasis teismo posėdžiams ir baigiamajai kalbai – 10 val. Paaiškino, kad viso suteikta 56,5 val. teisinių paslaugų už 11 300 Eur (tarifas pagal sutartį – 200 Eur/val.). Pritaikius nuolaidą išrašyta sąskaita už 10 000 Eur.
 6. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, nurodė, kad sąskaita už advokato suteiktas teisines paslaugas nedetalizuota, išrašyta už gynybą viso baudžiamojo proceso metu. Pažymėjo, kad ieškovą advokatas gynė nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, t. y. nuo 2012 m. liepos 2 d.
 7. Atsakovą Lietuvos Respubliką, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūra, nurodė, kad sąskaita už teisines paslaugas išrašyta viena, į ją įtraukiant atlygį už gynėjo visas teiktas paslaugas baudžiamajame procese, t. y. tiek ikiteisminio tyrimo byloje, tiek ikiteisminiame tyrime, tiek baudžiamojoje byloje, todėl ieškovas nepagrįstai prašo, kad valstybė atlygintų 10 000 Eur žalą, padarytą ne tik neteisėtais veiksmais, bet ir tais veiksmais, kurie nepripažinti neteisėtais, susidariusią laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2015 m.
 8. Apeliacine instancija nagrinėjamos bylos objektas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl turtinės žalos atlyginimo už suteiktas teisines paslaugas, pagrįstumas ir teisėtumas.
 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. liepos 2 d. ieškovas ir advokatų profesinė bendrija „Meidus ir Juzukonis“ sudarė teisinių paslaugų sutartį Nr. TM-110/12, t. y. tada, kai ieškovo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2015 m. gegužės 5 d. buvo išrašyta 10 000 Eur sąskaita už teisines paslaugas Nr. 003/2015, kurioje nurodyta, kad sąskaita išrašyta už gynimą baudžiamajame procese, įkainis už valandą be PVM – 200 Eur, darbo laikas – 50 val. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-19655-734/2016 patvirtintoje taikos sutartyje nurodyta, kad teisnių paslaugų sutartis sudaryta dėl ieškovo gynybos ikiteisminiame tyrime Nr. 07-1-00173-10 ir jo pagrindu Kauno apylinkės teisme vėliau nagrinėtoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-830-288/2014. Nurodytų aplinkybių kontekste, teisėjų kolegija sprendžia, kad 10 000 Eur sąskaita buvo išrašyta už advokato teisines paslaugas suteiktas tiek ikiteisminiame tyrime, tiek nagrinėjant bylą teisme, t. y. už visas teiktas paslaugas baudžiamajame procese skaičiuojant nuo 2012 m. liepos 2 d. Nustatytą aplinkybę taip pat patvirtinta ieškovo pozicija ieškinyje, kuriame ieškovas nurodė, kad viso jo atžvilgiu pradėto baudžiamojo proceso metu ikovas privalėjo gintis nuo jam neteisingai pareikšto kaltinimo dėl nusikalstamos veikos padarymo bei, kad ieškovo už jam teiktas teisines paslaugas mokėtina suma sudarė 10 000 Eur.
 10. Teisėjų kolegija pažymi, kad pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas detalizavo tik tas teisines paslaugas, kurios buvo suteiktos ieškovui po bylos perdavimo į teismą, tačiau nedetalizavo tų teisinių paslaugų, kurios buvo suteiktos atliekant ikiteisminį tyrimą. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas neginčijo aplinkybės, jog ieškovui buvo suteiktas jo 2018 m. kovo 15 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas teisinių paslaugų mąstas. Baudžiamosios bylos Nr. 1-830-288/2014 duomenimis nustatyta, kad advokatas T. M., gindamas ieškovą, ikiteisminio tyrimo metu iki 2014 m. sausio 24 d. dalyvavo ieškovo 2012 m. liepos 12 d., 2013 m. gegužės 7 d., 2013 m. rugsėjo 3 d. apklausose, kurios truko atitinkamai 10 min., 20 min. ir 50 min., 2013 m. lapkričio 8 d. susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga, taip pat parengė arba padėjo parengti ieškovui įvairaus pobūdžio prašymus.
 11. Kadangi baudžiamasis procesas ieškovo atžvilgiu pripažintas neteisėtu nuo ikiteisminio tyrimo medžiagos perdavimo teismui, surašant kaltinamąjį aktą, ir vėliau, tai prašoma priteisti turtinė žala, patirta už advokato suteiktas teisines paslaugas, turėtų būti priteistas tik už laikotarpį nuo kaltinamojo akto surašymo, t. y. nuo 2014 m. sausio 24 d.
 12. Atsižvelgiant į suteiktų teisinių paslaugų mastą ikiteisminio tyrimo metu ir bylą vėliau nagrinėjant teisme, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas sumažinti pirmosios instancijos teismo priteistos turtinės žalos dydį už advokato suteiktas teisines paslaugas nuo ikiteisminio tyrimo medžiagos perdavimo teismui surašant kaltinamąjį aktą iki 7 000 Eur.
 13. Ieškovas teikė prašymus priteisti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kadangi iki bylos išnagrinėjimo kiekvienos instancijos teisme pabaigos nebuvo pateikti ieškovo turėtas išlaidas ir jų dydį patvirtinantys įrodymai, tai šis ieškovo prašymas netenkinamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 1 d. sprendimo dalį pakeisti ir priteistą ieškovui G. L. iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 10 000 Eur turtinės žalos atlyginimo sumą už suteiktas teisines paslaugas sumažinti iki 7 000 Eur (septynių tūkstančių eurų) sumos.

 

 

Teisėjai                                                                                                                              Liuda Uckienė

 

 

Ramunė Mikonienė

 

 

Vidas Stankevičius


Paminėta tekste:
 • BK
 • BK 225 str. Kyšininkavimas
 • 1-830-288/2014
 • CK
 • BPK 157 str. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla sustabdymas
 • CPK 362 str. Kasacinio teismo nutarties įsiteisėjimas ir privalomumas
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas