Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas nutarimas byloje [A2.11.-3240-642-2012].doc
Bylos nr.: A2.11.-3240-642/2012
Bylos rūšis: administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Administracinė byla Nr. A2.11.-3240-642/2012

(Proceso Nr. 4-06-3-03010-2012-2)

                                                                          Procesinio sprendimo kategorija 39.1;39.2;50.21; 52.3.                                                                                                                                                  

                                                                                             Registro objektas ROIK:07-12-6961802

(S)

 

                                                                                                   

 

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

NUTARIMAS

 

2012 m. rugpjūčio 9 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė (daromas garso įrašas), dalyvaujant G. M. (G. M.), išnagrinėjusi G. M., a. k. (duomenys neskelbtini) gyvenamoji vieta(duomenys neskelbtini),

 

n u s t a t ė:

 

administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, jog G. M., dirbdamas DNSB „Rumpiškė“ bei būdamas atsakingas už Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos iškėlimą, 2012 -07-06 neiškėlė valstybinės vėliavos ant Ryšininkų g. 2, 6, 8 bei ant Rumpiškės g. 27, 31 namų. Tokia savo veika G. M. padarė administracinį teisės pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1881 straipsnio 1 dalyje.

G. M. teismo posėdyje prisipažino įvykdęs teisės pažeidimą.

Pažeidimas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu, pareiškimu, paaiškinimais bei kita bylos medžiaga. Administracinė nuobauda skirtina (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1881 straipsnio 1 dalis).

Byloje nustatyta atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinanti aplinkybė – kaltininkas prisipažino įvykdęs teisės pažeidimą (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Byloje nenustatyta atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančių aplinkybių.

Taikytinas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnis.

                           Teisingumas ir protingumas reikalauja, jog paskirta bausme būtų realizuoti administracinės nuobaudos tikslai, t.y., kad teisės pažeidėjas suvoktų padaryto pažeidimo esmę, pasitaisytų. G. M. prisipažino dėl įvykdyto teisės pažeidimo, nebaustas administracinėmis nuobaudomis, todėl yra pagrindo manyti, jog G. M. supras savo poelgio esmę ir pasitaisys.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso  30, 301, 31, 1881, 287, 3022, 3024 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

G. M., a. k. (duomenys neskelbtini) gyvenamoji vieta – (duomenys neskelbtini), skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui tiesiogiai arba per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

 

 

 

Teisėja                                                                                                            Danutė Žvinklytė