Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-05-06][nuasmeninta nutartis byloje][2S-822-459-2016].docx
Bylos nr.: 2S-822-459/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"RUMPIŠKĖS" 141785769 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.2.4.6. Bylos dėl neturtinės žalos atlyginimo
2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.9. Pareiškimo palikimas nenagrinėto:
3.2.9.5. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:
3.3.2.3. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio atskirąjį skundą, teisėsPranešėja R. Andrulienė                                                              Civilinė byla Nr. 2S-822-459/2016

Teisėja R. Augustė                                                                       (Proceso Nr. 2-06-3-13925-2015-9)

                                            Procesinio sprendimo kategorijos

(S)

                                                                                                      3.2.9.5; 3.3.2.3.

 

   KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2016 m. gegužės 5 d.

                                                                           Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės DNSB „Rumpiškės“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės DNSB „Rumpiškės ieškinį atsakovei J. S. dėl žalos atlyginimo ir įpareigojimo perduoti buhalteriją,

 

n u s t a t ė :

 

bendrijos pirmininkė I. S. pateikė ieškinį, kuriame prašė įpareigoti atsakovę perduoti naujai buhalterei bendrijos buhalteriją, pasirašyti buhalterijos perdavimo - priėmimo aktą, atlyginti bendrijai padarytą materialinę ir moralinę žalą.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-03 nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, jog ieškovė į 2016-03-03 parengiamąjį teismo posėdį, apie kurį buvo informuota tinkamai, neatvyko, neatvykimo priežastys teismui nežinomos, prašymo nagrinėti bylą ieškovei nedalyvaujant negauta. CPK 230 straipsnio 1 dalis numato, kad į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvykus tinkamai apie teismo posėdžio datą ir vietą informuotai ieškovei, atsakovui neprašant priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, jame prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-03 nutartį ir perduoti bylą toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, jog daugiabučių namų savininkų bendrijos „Rumpiškės“ pirmininkė I. S., kuri inicijavo civilinę bylą Nr. 2-447-769/2016, žinojo bylos aplinkybes bei buvo informuota apie bylos nagrinėjimo datą 2016-03-03, išėjo iš darbo bendrijoje nuo 2016-02-02. Valdybos sprendimu laikinai eiti pirmininko pareigas buvo pavesta Ž. M., kuris perėmė iš I. S. bendrijos dokumentus. I. S. iš darbo išėjo esant konfliktinei situacijai su valdybos nariais bei tinkamai neperdavė su byla susijusių dokumentų. Ž. M. buvo žinoma, kad bendrija bylinėjasi su J. S.,  tačiau nebuvo žinoma aplinkybė, jog J. S. atžvilgiu yra užvestos dvi bylos, tai yra viena iš priežasčių, kodėl bendrijos atstovas neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį.

Atskirasis skundas tenkintinas.

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė DNSB „Rumpiškės“ pateikė ieškinį atsakovei J. S. dėl žalos atlyginimo ir įpareigojimo perduoti bendrijos buhalteriją. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-26 nutartimi byloje paskirtas parengiamasis posėdis, jis turėjo įvykti 2016-03-03, 9.30 val. Šaukimas į teismo posėdį 2016-01-29 įteiktas bendrijos pirmininkei I. S.. Į 2016-03-03 vykusį parengiamąjį teismo posėdį bendrijos atstovas neatvyko, todėl teismas 2016-03-03 nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą.

Civilinio proceso kodekso 230 straipsnio 3 dalyje teismui numatyta galimybė palikti ieškinį nenagrinėtą, į parengiamąjį posėdį be svarbių priežasčių neatvykus šaliai, kuriai buvo tinkamai pranešta apie posėdį. Šiuo atveju teismas tokia proceso kodekse numatyta galimybe pasinaudojo ir į parengiamąjį posėdį neatvykus ieškovės atstovui ieškinį paliko nenagrinėtą. Ieškovė skundžia šią pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, jog į posėdį neatvyko, nes buvusi pirmininkė, kuri jos prašymu atleista iš darbo ir kuriai buvo žinoma apie bylą, tinkamai neinformavo apie bylos nagrinėjimą. Iš ieškovės atstovo pateiktų dokumentų matyti, jog buvusi bendrijos pirmininkė, kuriai 2016-01-29 įteiktas šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį, 2016-01-21 parašė prašymą bendrijos valdybai atleisti ją iš pirmininkės pareigų nuo 2016-02-02. Prašyme nurodoma, jog I. S. nepasitiki valdyba, todėl prašo atleisti ją iš pirmininkės pareigų. Prašymą, sutikdamas su atleidimu, 2016-01-27 pasirašė ir Ž. M.. 2016-01-27 vykusio bendrijos valdybos susirinkimo metu buvo nutarta tenkinti I. S. prašymą atleisti iš bendrijos pirmininkės pareigų, bendrijos pirmininko pareigas laikinai pavesta eiti valdybos nariui Ž. M.. 2016-02-02 priėmimo-perdavimo aktu I. S. perdavė Ž. M. akte išvardintus dokumentus ir inventorių. Tarp perduotų dokumentų, be kitų, nurodytos tik neaktualios teismo sprendimų bylos, nėra nurodyta, jog būtų perduota informacija apie aktualias bylas. Visos šios aplinkybės rodo, jog labiau tikėtina, kad naujasis laikinai paskirtas bendrijos pirmininkas nebuvo informuotas apie 2016-03-03 vyksiantį parengiamąjį teismo posėdį. Todėl, teismo nuomone, tame, jog ieškovės atstovas neatvyko į teismo posėdį, nėra jokio piktybiško ar nepateisinamo neveikimo požymių. Ieškinio palikimo nenagrinėto institutas – tai neigiama procesinė pasekmė, kuri taikoma ieškovui tuo atveju, kai nustatomas ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis bei siekis nepagrįstai vilkinti procesą. Todėl ieškinį palikti nenagrinėtą galima tik išimtiniais atvejais, kai yra duomenų, jog ieškovas pasyvus, sistemingai neatlieka procesinių veiksmų, kai yra aišku, kad ieškovas iš esmės nusišalina nuo bylos nagrinėjimo, nėra suinteresuotas bylos baigtimi. Šiuo atveju ieškovė iki 2016-03-03 teismo posėdžio tinkamai įgyvendino savo procesines teises, dalyvavo teismo posėdžiuose, nepiktnaudžiavo procesu, taigi ieškinio palikimas nenagrinėto vertintinas kaip neproporcinga sankcija, prieštaraujanti proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principams.

Nurodytais motyvais konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 straipsniais,

 

nutari:

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

 

 

Teisėja                                                                                       Raimonda Andrulienė

 

 

 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
  • CPK 338 str. Apeliacinio proceso normų galiojimas
  • CPK 337 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės