Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-03-15][nuasmeninta nutartis byloje][eAS-190-146-2017].docx
Bylos nr.: eAS-190-146/2017
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 288739270 atsakovas
Lexpro 300975578 pareiškėjo atstovas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 188675190 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
57.4. Sprendimo dėl išlaidų atlyginimo priėmimas
57.4. Sprendimo dėl išlaidų atlyginimo priėmimas
26. Nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansinė parama
56. Teismo sprendimo vykdymas
56. Teismo sprendimo vykdymas
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos

Administracinė byla Nr. eAS-190-146/2017

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03559-2015-3

Procesinio sprendimo kategorijos: 56; 57.4

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. kovo 15 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. K., A. K., A. Ž., A. Ž., T. B. ir D. B. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

 

n u s t a t ė:

I.

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 7 d. sprendimu tenkino pareiškėjų I. K., A. K., A. Ž., A. Ž., T. B. ir D. B. skundą, panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Panevėžio paramos administravimo skyriaus 2015 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. KP-862 (10.6.1), 2015 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. KP-915 (10.6.1), 2015 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. KP-916 (10.6.1), 2015 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. KP-877 (10.6.1), 2015 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. KP-854 (10.6.1), 2015 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. KP-974 (10.6.1) ir įpareigojo Agentūrą pakartotinai įvertinti pareiškėjų pateiktas paramos paraiškas.

 

II.

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų I. K. ir A. K. atstovo prašymą išaiškinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-2647-583/2016 ir pareiškėjų A. Ž., A. Ž., I. K. ir A. K. įgaliotos atstovės bei pareiškėjų T. B. bei D. B. prašymus išduoti vykdomuosius raštus administracinėje byloje Nr. eI-2647-583/2016 m., 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi:

  1. atsisakė priimti I. K. ir A. K. prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo administracinėje byloje Nr. eI-2647-583/2016;
  2. Netenkino A. Ž. prašymo išduoti vykdomąjį raštą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimo vykdymo;
  3. Netenkino A. Ž. prašymo išduoti vykdomąjį raštą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimo vykdymo;
  4. Tenkino I. K. prašymą išduoti vykdomąjį raštą ir nurodė išduoti vykdomąjį raštą vykdant Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjo I. K. skundas patenkintas;
  5. Tenkino A. K. prašymą išduoti vykdomąjį raštą ir nurodė išduoti vykdomąjį raštą vykdant Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjo A. K. skundas patenkintas;
  6. Tenkino T. B. prašymą išduoti vykdomąjį raštą ir nurodė išduoti vykdomąjį raštą vykdant Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria T. B. skundas patenkintas;
  7. Tenkino D. B. prašymą išduoti vykdomąjį raštą ir nurodė išduoti vykdomąjį raštą vykdant Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria D. B. skundas patenkintas.

 

III.

 

Atsakovas Agentūra  padavė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutarties dalies, kuria tenkinti pareiškėjų I. K., A. K., T. B. ir D. B. prašymai išduoti vykdomuosius raštus Klaipėdos apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-2647-583/2016, panaikinimo.

Atsakovas paaiškina, kad įvykdė Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimą – pakartotinai įvertino paraiškas. Agentūros teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrindė išvados, kad ji netinkamai įvykdė minimą sprendimą, ir nenustatė siekio nevykdyti teismo sprendimo. Priešingai, paraiškų vertinimo metu, po atrankos vertinimo (2 etapo) nustatyta, kad paraiškos nesurinko pakankamo balų skaičiaus, todėl negali būti teikiamos tinkamumo skirti paramą vertinimui.

Pareiškėjai I. K. ir A. K. atsiliepime prieštarauja atsakovo atskirojo skundo tenkinimui ir prašo priteisti 500 Eur dydžio atstovavimo išlaidas už atsiliepimo surašymą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

IV.

 

Konkrečiu atveju atsakovas nesutinka su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutarties dalimi, kuria teismas tenkino pareiškėjų prašymus išduoti jiems vykdomuosius raštus šio teismo administracinėje byloje Nr. eI-2647-583/2016.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi išnagrinėto klausimo esmę bei įvertinusi kitus administracinės bylos duomenis, daro išvadą, kad minėta nutartis negali būti apeliacijos objektas atsakovo atskirajame skunde ginčijamu aspektu.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija; toliau – ir ABTĮ), 149 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi atskirasis skundas gali būti paduotas ne dėl kiekvienos pirmosios instancijos teismo nutarties.

Pagal ABTĮ 97 straipsnio 1 dalį, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo skundas (prašymas) patenkinamas, jo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui, kurio veiksmai ar neveikimas buvo apskųsti, taip pat pareiškėjui. Jeigu per penkiolika dienų ar teismo nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ABTĮ 97 str. 2 d.).

Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą konstatuotina, kad vykdomojo rašto išdavimo klausimas nėra sprendžiamas teismo nutartimi ir atitinkamai ABTĮ nenustato proceso šalims teisės tokias nutartis skųsti apeliacinės instancijos teismui. Be to, kaip matyti iš pirmiau cituotų nuostatų, teismo sprendimo vykdymo procesas prasideda užbaigus administracinę bylą, t. y. įsiteisėjus teismo sprendimui, todėl nėra pagrindo išvadai, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. eI-2647-583/2016, įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 8 d.).

Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika, nesant ABTĮ 149 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų atskirajam skundui paduoti, teismas neturi pagrindo priimti pareiškėjo atskirąjį skundą ir apeliacinis procesas pagal pareiškėjo paduotą atskirąjį skundą iš viso neturi būti pradėtas (pvz.: administracinės bylos Nr. AS662-157/2014, eAS-1358-822/2015).

Šiuo atveju pripažinus, kad atsakovo atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutarties dalies, kuria tenkinti pareiškėjų prašymai išduoti vykdomuosius raštus, nagrinėjimas neturi prasmės, administracinis procesas pagal Agentūros atskirąjį skundą nutraukiamas.

 

Dėl teismo išlaidų atlyginimo

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. gegužės 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013 konstatavo, kad išlaidos, susijusios su atsiliepimu į atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, paduotą po bylos išnagrinėjimo iš esmės, yra priskirtinos kitoms išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, t. y. patenka į skirstytinas išlaidas, kurios gali būti atlyginamos šalims.

Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai I. K. ir A. K. laimėjo ginčą dėl materialiosios teisės, t. y. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 7 d. sprendimu tenkino jų skundo reikalavimus. Agentūros atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutarties išnagrinėjimo rezultatas taip pat yra jiems palankus, todėl pareiškėjai pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, atlyginimą.

Nustatyta, kad advokatas D. K. 2016 m. rugsėjo 20 d. atstovavimo sutarties pagrindu suteikė pareiškėjams 500 Eur vertės teisines paslaugas, kurias 2017 m. sausio 24 d. apmokėjo pareiškėjas I. K..

Pagal Rekomendacijose 8.16 punktą, didžiausia suma, kuri gali būti priteista už 2017 m. sausio 19 d. pareiškėjų vardu parengtą ir paduotą atsiliepimą į atskirąjį skundą, yra 317,32 Eur (793,3 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių)) x 0,4).

Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs I. K. finansines sąnaudas, patirtas atsakovo inicijuoto apeliacinio proceso metu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo požiūriu, konstatuoja, kad jos yra aiškiai per didelės, todėl priteistiną sumą mažina iki 250 Eur.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi, 133 ir 151 straipsniu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

apeliacinį procesą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutarties nutraukti.

Pareiškėjo I. K. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

Priteisti iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjo I. K. naudai 250 (du šimtus penkiasdešimt) Eur atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                            Laimė Baltrūnaitė

 

 

              Ričardas Piličiauskas

 

 

Dainius Raižys