Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-04-08][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-490-934-2020].docx
Bylos nr.: e2A-490-934/2020
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Registrų centras 124110246 atsakovas
Daliveta 180774681 kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
Daliveda 126113846 trečiasis asmuo
Gastos 302767120 trečiasis asmuo
J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buchalterijos paslaugos 302346954 trečiojo asmens atstovas
Kategorijos:
2.6.1. Prievolės
2.6.18.1. Bendrosios rangos sutarties nuostatos
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
2.6.1.3. Prievolių rūšys
3. CIVILINIS PROCESAS
2.6.1.4. Prievolių vykdymas
2.6.1.5. Prievolės neįvykdymo teisiniai padariniai
2.6. Prievolių teisė
2.6.1.3.6. Piniginės prievolės
3.2.6. Teismo sprendimas
2.10. Kitos su prievolių teise susijusios bylos
2.6.18. Ranga

?

Civilinė byla Nr. e2A-490-934/2020

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-06035-2017-3

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.1.3.6;

2.6.1.4; 2.6.1.5; 2.6.18.1; 3.2.6.1

                                                                                                                                  (S)

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2020 m. balandžio 7 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės, Žilvino Terebeizos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Almos Urbanavičienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės valstybės įmonės Registrų centras apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-25 sprendimo, priimto civilinėje byloje ieškovų G. M., R. B., L. M., S. M., V. S. ieškinį atsakovams S. S. ir viešajai įstaigai Registrų centras dėl pažeistų teisių gynimo, tretieji asmenys – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Gastos“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Daliveda“.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

1.       Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiu (niekiniu) nuo jo priėmimo momento S. S. 2017-01-09 sprendimą, kuriuo nuspręsta nuo 2017-01-09 uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gastos“ direktore skirti S. S. ir atleisti iš direktoriaus pareigų G. M.; pripažinti neteisėtu ir panaikinti Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ duomenų pakeitimų įregistravimą, kuriuo S. S. buvo įregistruota kaip vienintelė UAB „Gastos“ akcininkė ir direktorė (2 t., b. l. 178-185).

2.       Ieškovai nurodė, kad UAB „Gastos“ vienintelis akcininkas R. M. 2015-09-11 akcijų pirkimo – pardavimo sutartimis perleido 100 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Gastos“ akcijų penkiems asmenims – ieškovams, kiekvienam po 20 vienetų. Visi ieškovai kreipėsi į įmonę, pateikus visus dokumentus buvo padaryti atitinkami įrašai akcijų apskaitos dokumentuose. UAB „Gastos“ direktorius nebuvo pakeistas, juo visada buvo G. M.. Nesikeitė ir akcininkai. 2017-01-31 G. M. iš viešosios įstaigos (toliau – VĮ) Registrų centras gavo dokumentus, kurių pagrindu buvo atlikti duomenų registracijos pakeitimai, t. y. įregistruotas akcininko ir vadovo pasikeitimas. Tai buvo S. S. vienasmeniškai surašytas 2017-01-09 sprendimas skirti ją direktore. 2017-01-23 Juridinių asmenų registre buvo padaryti neteisėti registro duomenų pakeitimai, įregistruojant vienintele akcininke S. S., taip pat įregistruoti duomenys apie jos paskyrimą UAB „Gastos“ direktore. S. S., nebūdama akcininke, neįgijusi nuosavybės teisės į UAB „Gastos“ akcijas, o tuo pačiu neįgijusi Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintų turtinių ir neturtinių akcininko teisių, suklastojo 2017-01-09 sprendimą, nes, nebūdama akcininke, pasirašė akcininko sprendimą ir jį panaudojo, pateikdama Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas atliko pakeitimą registre, pakeisdamas įrašą apie UAB „Gastos“ akcininką, neturėdamas duomenų apie tokio pakeitimo pagrindą ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas. Pažymėjo, kad VĮ Registrų centras, registruodamas vadovo pakeitimą, privalėjo patikrinti, ar asmuo, prašomas registruoti vadovu, buvo paskirtas vadovu priimant su turimais registro duomenimis sutampančius sprendimus, t. y. kokie asmenys priima sprendimą skirti asmenį vadovu. VĮ Registrų centras nesutikrino duomenų ir nepareikalavo pateikti įrodymų apie tai, kokiu pagrindu S. S. nurodė save akcininke ir teikia prašymą ją registruoti akcininke. Šiuo atveju vadovo duomenų pasikeitimo registravimas buvo išvestinis iš prašymo įregistruoti duomenų apie akcininką pasikeitimo. VĮ Registrų centras, pažeisdamas teisės normas, įregistravo duomenis apie akcininko pasikeitimą, priėmė S. S. prašymą registruoti duomenų pasikeitimą dėl vadovo skyrimo, kurį ji grindė suklastotu savo sprendimu dėl jos skyrimo UAB „Gastos“ direktore. Ieškovai nurodė, kad nei S. S., nei koks kitas asmuo neįgijo iš ieškovų nė vienos UAB „Gastos“ akcijos, jokia akcijų perleidimo sutartis neegzistuoja.

3.       Atsakovas VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pirmąjį patikslinto ieškinio reikalavimą spręsti teismo nuožiūra, o antrąjį atmesti (bylos lapai nenurodomi, nes dokumento nepavyko skaitmenizuoti, 2 t., b. l. 194). Nurodė, jog ieškovai šioje civilinėje byloje neturi reikalavimo teisės, nes ginčijamų dokumentų sudarymo bei sprendimų priėmimo metu nebuvo nei UAB „Gastos“ akcininkai, nei vadovai, nei kokiu nors kitokiu būdu su šiuo juridiniu asmeniu susiję asmenys, turintys teisę ginčyti šio juridinio asmens dokumentus ar duomenis. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje iki 2017-01-23 vienintelės akcininkės S. S. duomenų įregistravimo, buvo registruoti trijų UAB „Gastos“ akcininkų duomenys: UAB „Daliveda“ (turinčios 51 akciją), S. M. (turinčios 29 akcijas) ir G. M. (turinčio 20 akcijų), todėl ieškinyje pateikta informacija apie UAB „Gastos“ akcininkus G. M., R. B., L. M., S. M., V. S. yra klaidinga, kadangi šie asmenys, vadovaujantis viešais Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenimis, savo akcijas perleido dar 2016-02-02. Šie duomenys per savitarnos sistemą pateikti paties šios bylos bendraieškio G. M., buvusio registruoto tuo metu UAB „Gastos“ direktoriaus, įgalioto asmens A. R., todėl abejoti jų tikrumu nėra pagrindo, juolab, kad šie duomenys nėra nuginčyti ir neginčijami. Atsakovas nesutinka su ieškovų ieškinyje išdėstytais teiginiais ir argumentais, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojo veiksmai, 2017-01-23 įregistruojant UAB „Gastos“ duomenis ir duomenų pakeitimus, buvo neteisėti. Nurodė, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 2017-01-12 buvo pateiktas UAB „Gastos“ S. S. pasirašytas 2017-01-10 prašymas forma JAR-1, įregistruoti Juridinių asmenų registre vienintelio akcininko duomenis, pakeistus vadovo duomenis, juridinio asmens kontaktinius duomenis bei 2017-01-09 vienintelio akcininko S. S. sprendimas, kuriuo nuspręsta nuo 2017-01-09 atšaukti iš UAB „Gastos“ direktoriaus pareigų G. M. ir nuo tos pačios dienos UAB „Gastos“ naująja direktore paskirti S. S.. Registro tvarkytojas gavęs UAB „Gastos“ prašymą dėl vienintelio akcininko duomenų, vadovo duomenų, bendrovės kontaktinių duomenų pakeitimo registravimo, patikrino, ar nėra kliūčių įregistruoti į registrą registro objekto duomenis ir duomenų pakeitimus. Kartu su 2017-01-10 prašymu forma JAR-1, UAB „Gastos“ 2017-01-09 vienintelio akcininko sprendimu bei vienasmenio valdymo organo forma JAR-VO-V, pateiktoje akcininko formoje JAR-AF, kuri pildoma ir teikiama Registro tvarkytojui registruojant uždarosios akcinės bendrovės akcininką, jei visų uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, nurodyti vienintelio bendrovės akcininko S. S. duomenys, kuri 2017-01-09 įgijusi visas bendrovės akcijas, tos pačios dienos vienintelio akcininko sprendimu, turėdama UAB „Gastos“ 100 proc. akcijų, nusprendė nuo 2017-01-09 atleisti G. M. iš UAB „Gastos“ direktoriaus pareigų ir nuo tos pačios dienos UAB „Gastos“ direktore paskirti S. S.. S. S., būdama UAB „Gastos“ vadove, nepraleidusi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 37 straipsnio 6 ir 14 dalyse nustatyto 5 dienų termino, pateikė Registro tvarkytojui UAB „Gastos“ prašymą ir dokumentus registruoti Registre bendrovės vienintelio akcininko duomenis, vadovo pakeistus duomenis ir bendrovės kontaktinių duomenų pakeitimus. Registro tvarkytojas, patikrinęs, ar nėra kliūčių registruoti Registro objekto duomenis ir duomenų pakeitimus bei neturėdamas jam teisės aktais suteiktos kompetencijos spręsti ir aiškintis dėl, ieškovų teigimu, galimai neteisėtai užvaldytų akcijų ir perimto įmonės valdymo, nenustatęs įstatyme nurodytų kliūčių duomenų pakeitimams registruoti, pagrįstai ir teisėtai 2017-01-23 įregistravo UAB „Gastos“ vienintelio akcininko duomenis, vadovo duomenų pakeitimą, juridinio asmens kontaktinių duomenų pakeitimą. Pažymėjo, kad ieškovai nepagrįstai teigia, jog Registro tvarkytojas privalėjo pareikalauti pateikti įrodymus ir patikrinti, kokiu pagrindu S. S. nurodo save UAB „Gastos“ akcininke.

4.       Teismo posėdžio metu dalyvaujantys byloje asmenys palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas.

II. Byloje priimto teismo procesinio sprendimo esmė

5.       Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-25 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – patenkino ieškovų G. M. ir S. M. pareikštus reikalavimus ir pripažino negaliojančiu (niekiniu) nuo jo priėmimo momento atsakovės S. S. 2017-01-09 sprendimą, kuriuo nuspręsta nuo 2017-01-09 UAB „Gastos“ direktore skirti S. S.bei atleisti iš direktoriaus pareigų G. M.; taip pat pripažino neteisėtu ir panaikino Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ duomenų pakeitimų įregistravimą, kuriuo S. S. buvo įregistruota kaip vienintelė UAB „Gastos“ akcininkė ir direktorė; atmetė ieškovų R. B., L. M. ir V. S. pareikštus reikalavimus; priteisė ieškovui G. M. iš atsakovų S. S. ir VĮ Registrų centro bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis po 511,00 Eur; priteisė valstybei iš atsakovų S. S. ir VĮ Registrų centro po 20,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (3 t., b. l. 1-7).

6.       Teismas sprendimą iš esmės grindė tokiais motyvais:

6.1.       Iš ieškovo pateiktų duomenų apie UAB „Gastos“ dalyvius išrašo su istorija (1 t., b. l. 114-116) matyti, kad iki ieškovų ginčijamo paskutinio šių duomenų pakeitimo buvo įregistruoti duomenys apie tris nurodytos bendrovės akcininkus: UAB „Daliveda“, S. M. ir G. M., todėl tik šie asmenys gali ginčyti paskutinius UAB „Gastros“ duomenų pakeitimus, nes jie yra registre nurodyti minėto juridinio asmens dalyviai, kurie gali panaudoti savo teises prieš trečiuosius asmenis. Ieškovai R. B., L. M. ir V. S. neturi teisės reikšti reikalavimų, susijusių su UAB „Gastos“ dalyvių teisėmis, todėl šių trijų ieškovų reikalavimai atmetami;

6.2.       Byloje nėra duomenų, kad atsakovė S. S. būtų įgijusi UAB „Gastos“ akcijų. S. S. neįgijo UAB „Gastos“ akcijų, todėl negalėjo įgyvendinti ir A, CK ir kituose įstatymuose suteikiamų uždarosios akcinės bendrovės akcininkams turtinių bei neturtinių teisių, be kitų ir dalyvauti bendrovės valdyme (Akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas);

6.3.       UAB „Gastos“ tuometinis vadovas G. M. nepranešė Juridinių asmenų registrui apie akcijų perleidimą vienam asmeniui, kadangi tokių duomenų neturėjo, o būdamas vienu iš bendrovės akcininkų žinojo, kad akcijų neperleido (2016-02-01 m. akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, pasirašyta su kitais asmenimis, dėl neįvykusio apmokėjimo 2016-07-01 nutraukimo protokolu šalių susitarimu buvo nutraukta (1 t., b. l. 16). Su atsakove S. S.darbo sutartis nebuvo pasirašyta, S. S. niekada nebuvo UAB „Gastos“ darbuotoja (1 t., b. l. 47);

6.4.       Registro tvarkytojas, bendrovės vadovui G. M. nepateikus duomenų apie visų UAB „Gastos“ akcijų perleidimą, vien pagal S. S. vienasmeniškai surašytą 2017-01-09 sprendimą skirti ją direktore, neužtikrino registro duomenų teisingumo, pakeitęs duomenis apie akcininkus viešajame registre (1 t., b. l. 8-14). Registro tvarkytojas neįvykdė CK 2.68 straipsnyje nustatytos pareigos atsisakyti įregistruoti juridinio asmens duomenų pasikeitimą;

6.5.       Juridinių asmenų registre esantys duomenys apie akcininkus neatitiko atsakovės S. S. pateiktų duomenų apie akcininkus, kadangi nebuvo įregistruotas akcininkų pasikeitimas, todėl negalėjo būti registruojamas asmens, neturinčio UAB „Gastos“ akcijų, sprendimas dėl jo skyrimo bendrovės vadovu. Įregistravęs akcininkų pasikeitimą pagal 2017-01-09 vienintelio akcininko sprendimą dėl bendrovės vadovo pasikeitimo, registro tvarkytojas pažeidė teisės aktuose įtvirtintą pareigą tikrinti registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima;

6.6.       Atsakovė VĮ Registrų centras neišsiaiškino nei akcininkų pasikeitimo aplinkybių, nei bendrovės vadovo, paskirto vienintelio akcininko (neįregistruoto registre) teisės veikti bendrovės vardu, neįvertino pateiktų duomenų patikimumo ir išsamumo, todėl reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ duomenų pakeitimų įregistravimą, kuriuo S. S. buvo įregistruota kaip vienintelė UAB „Gastos“ akcininkė ir direktorė, tenkintinas.

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7.       Atsakovė VĮ Registrų centras apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-25 sprendimo dalį, kuria teismas pripažino neteisėtais Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktus UAB „Gastos“ duomenų pakeitimus ir iš atsakovės priteisė 511,00 Eur bylinėjimosi išlaidas G. M. naudai bei 20,16 Eur pašto išlaidas valstybės naudai, ir šioje dalyje ieškinį atmesti (bylos lapai nenurodomi, nes dokumento nepavyko skaitmenizuoti, 3 t., b. l. 27).

8.       Atsakovės apeliacinio skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:

8.1.       Teismas klaidingai išaiškino, kad šiuo atveju teisės aktuose nurodytas pranešimas Juridinių asmenų registrui pateiktas nebuvo, o UAB „Gastos“ tuometinis vadovas G. M. nepranešė Juridinių asmenų registrui apie akcijų perleidimą vienam asmeniui, kadangi tokių duomenų neturėjo, o būdamas vienu iš bendrovės akcininkų žinojo, kad akcijų neperleido. Registro tvarkytojo 2017-01-09 priimto sprendimo metu galiojusio A 411 straipsnio 8 dalyje buvo išskirta išimtis, kuomet A 411 straipsnio 2 dalies 2-6 dalyje įvardinti duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus, jų nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičių, nominalią vertę ir kt. nėra teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui JADIS nuostatų nustatyta tvarka, t. y. esant vieninteliam uždarosios akcinės bendrovės akcininkui;

8.2.       Priešingai nei nurodė teismas, vienintelio akcininko duomenys teikiami ne elektroniniu būdu Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui JADIS nuostatų nustatyta tvarka, o Juridinių asmenų registrui tik popierine forma (forma – JAR-AF, patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. v-63, pildoma, jei visų akcijų savininkas yra vienas asmuo) ir duomenys apie vienintelį akcininką registruojami Juridinių asmenų registre (Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 (toliau – Juridinių asmenų registro nuostatai), 31.1.2 punktas). Vienintelio akcininko duomenis teikia juridinio asmens vadovas, kuris savo pareigas pradeda eiti nuo išrinkimo dienos (A 37 straipsnio 3 dalis);

8.3.       Šiuo konkrečiu atveju, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, teisę pateikti vienintelio akcininko duomenis nuo 2017-01-09 turėjo UAB „Gastos“ direktore paskirta S. S.. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB „Gastos“ buvęs direktorius G. M. pranešti apie akcijų perleidimą vienam akcininkui Juridinių asmenų registrui, juolab elektroniniu būdu Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui JADIS nuostatų nustatyta tvarka, neturėjo nei teisės, nei pareigos, o Teismo atliktas išaiškinimas prieštarauja Registro tvarkytojo sprendimo metu galiojusioms imperatyvioms įstatymo normoms, kas neabejotinai sudaro pagrindą naikinti skundžiamą sprendimą;

8.4.       Registro tvarkytojas, 2017-01-23 registruodamas vienintelio akcininko duomenis Juridinių asmenų registre, neturėjo jokio įstatyminio pagrindo reikalauti bendrovės akcininkų sudarytų akcijų perleidimo sandorių, paskirto direktoriaus darbo sutarties, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymų. Registro tvarkytojas, patikrinęs teisės aktuose nustatytus pateiktus dokumentus – vienintelio UAB „Gastos“ akcininko duomenis, įvykdė savo pareigą visoje apimtyje ir elgėsi atidžiai ir rūpestingai, t. y. išsamiai ištyrė ir įvertino pateiktų dokumentų atitiktį įstatymams, įsitikino, kad pateikti Registrui duomenys ir dokumentai atitiko vieni kitus, buvo aiškūs ir neklaidinantys, todėl teisėtai priėmė 2017-01-23 sprendimą įregistruoti UAB „Gastos“ akcininko ir vadovo duomenų pakeitimus Registre;

8.5.       Patikslinto ieškinio reikalavimas – panaikinti 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ Registro duomenų pakeitimą – turėjo būti nagrinėjamas ir pripažintas išvestiniu iš pirmojo reikalavimo, kadangi visi pakeitimai buvo įregistruoti registravimo metu galiojusių ir nenuginčytų dokumentų pagrindu. Ieškovai, antrąjį patikslinto ieškinio reikalavimą laikė išvestiniu reikalavimu ir už šį reikalavimą nesumokėjo žyminio mokesčio, o teismas patikslintą ieškinį priėmė ir šį reikalavimą išnagrinėjo, tačiau išsprendė kaip savarankišką ir iš atsakovės valstybės įmonės Registrų centro, kurios atžvilgiu buvo reikštas žyminiu mokesčiu neapmokėtas išvestinis reikalavimas, nepagrįstai priteisė 1/2 dalį (15,50 Eur) žyminio mokesčio, sumokėto už pirmąjį – pagrindinį – atsakovei S. S. reikštą reikalavimą, kuris visiškai nesusijęs su atsakove patraukta valstybės įmonės Registrų centro veiksmais.

9.       Ieškovai G. M. ir S. M. pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, kuriuo prašė atmesti apeliacinį skundą ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovės ieškovo G. M. naudai 320,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (3 t., b. l. 47-52).

10.       Ieškovų atsiliepimo į apeliacinį skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:

10.1.                      CK nuostatos įpareigoja Registro tvarkytoją registruoti tik dokumentais pagrįstus ir vienas kitam neprieštaraujančius duomenis apie juridinius asmenis. CK 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad kartu su prašymu registruoti pakeitimus, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys registrui pateikiamų duomenų tikrumą. Atsakovė 2017-01-23 įregistravo duomenų pasikeitimą, pažeisdama aukščiau minėtas CK nuostatas, nes registro duomenų pakeitimą registravo ne pagal juridinio asmens prašymą ir nepareikalaudama pateikti CK 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte išvardintų dokumentų;

10.2.                      Priešingai nei teigia apeliantė, CK 2.68 straipsnio 1 dalyje yra išvardinti atvejai, kai registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus, tarp jų šios dalies 1 punkte numatytas atvejis pateiktas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenį ir dokumentų pakeitimus, išbraukti duomenis) neatitinka nustatytos formos arba pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.63 ir 2.64 straipsniuose ir 3 punkte numatytas atvejis kai pateikti registruoti duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys;

10.3.                      Vien prašymo registruoti pakeitimus nepakanka, o turi būti pateikti dokumentai, pavirtinantys tokio prašymo ir prašyme nurodomų duomenų tikrumą pagrindžiantys dokumentai. Taip pat pažymėtina, kad jeigu ir pateikiami dokumentai, tai registro tvarkytojas, kuriam šie dokumentai ir duomenys pateikti kartu su prašymu juos registruoti Juridinių asmenų registre, privalo atlikti jų turinio ir formalios išraiškos analizę, palyginant juos atitikimo tarpusavyje bei registre esantiems dokumentams ir duomenims aspektais, ir juos įvertinti patikimumo bei išsamumo aspektais;

10.4.                      Apeliantė taip pat teigia, kad ji neturi ne tik pareigos, bet ir teisés tikrinti pateikiamų duomenų, kas yra absoliučiai nepagrįsta. Atsakovė jokia dokumentų, patvirtinančių įrašo apie S. S. tapimą akcininke, pagrįstumą, nebuvo gavusi, todėl toks įrašas neatitiko atsakovei pateiktų duomenų ir informacijos, todėl negalėjo būti registruojamas;

10.5.                      Ieškovai pareiškė du tarpusavyje susijusius reikalavimus ir sumokėjo 31,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Teismas ieškinį priėmė, abu reikalavimus išnagrinėjo ir priėmė sprendimą, kuriuo reikalavimus patenkino. Jeigu teismas būtų nustatęs, kad reikia primokėti žyminį mokesį, ieškovai būtų jį sumokėję;

10.6.                      Ar reikalavimai yra išvestiniai, ar savarankiški, nustatyti šioje situacijoje yra pakankamai sudėtinga, kadangi lemiamą pažeidimą padarė Registro tvarkytojas, kuris be teisinio pagrindo pakeitė duomenis apie akcininką ir apie direktorių. Jei Registro tvarkytojas būtų tinkamai vykdęs savo pareigas, jis būtų atsisakęs registruoti S. kaip akcininkę, ir jos sprendimas dėl direktoriaus skyrimo nebūtų sukėlęs jokių teisinių pasekmių.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Dėl bylos nagrinėjimo ribų

11.       Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

12.       Apeliacinis procesas vyksta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo ieškovų ieškinys dėl dėl pažeistų teisių gynimo patenkintas iš dalies, pagrįstumo ir teisėtumo.

13.       Byloje nustatyta, kad UAB „Gastos“ vienintelis akcininkas R. M. 2015-09-11 akcijų pirkimo – pardavimo sutartimis perleido 100 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Gastos“ akcijų penkiems asmenims – ieškovams, kiekvienam po 20 vienetų (1 t., b. l. 15-29, 30-41). Įmonės direktoriumi nuo 2015-07-23 buvo paskirtas G. M. (1 t., b. l. 9). VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 2017-01-12 buvo pateiktas UAB „Gastos“ S. S. pasirašytas 2017-01-10 prašymas (forma JAR-1) įregistruoti Juridinių asmenų registre vienintelio akcininko duomenis, pakeistus vadovo duomenis, juridinio asmens kontaktinius duomenis (1 t., b. l. 120- 127) bei 2017-01-09 vienintelio akcininko S. S. sprendimas, kuriuo nuspręsta nuo 2017-01-09 atšaukti iš UAB „Gastos“ direktoriaus pareigų G. M. ir nuo tos pačios dienos UAB „Gastos“ naująja direktore paskirti S. S. (1 t., b. l. 46). 2017-01-23 Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „Gastos“ vienintelio akcininko duomenys, vadovo duomenų pakeitimas, juridinio asmens kontaktinių duomenų pakeitimas (1 t., b. l. 128). 

14.       Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiu (niekiniu) nuo jo priėmimo momento S. S. 2017-01-09 sprendimą bei pripažinti neteisėtu ir panaikinti Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ duomenų pakeitimų įregistravimą, kuriuo S. S. buvo įregistruota kaip vienintelė UAB „Gastos“ akcininkė ir direktorė (2 t., b. l. 178- 185).

15.       Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-07-25 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir pripažino negaliojančiu (niekiniu) nuo jo priėmimo momento atsakovės S. S. 2017-01-09 sprendimą, kuriuo nuspręsta nuo 2017-01-09 UAB „Gastos“ direktore skirti S. S. bei atleisti iš direktoriaus pareigų G. M., taip pat pripažino neteisėtu ir panaikino Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ duomenų pakeitimų įregistravimą, kuriuo S. S. buvo įregistruota kaip vienintelė UAB „Gastos“ akcininkė ir direktorė. Teismas savo sprendimą grindė tuo, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovė S. S. būtų įgijusi UAB „Gastos“ akcijų, todėl ji negalėjo įgyvendinti A, CK ir kituose įstatymuose suteikiamų uždarosios akcinės bendrovės akcininkams turtinių bei neturtinių teisių, be kitų ir dalyvauti bendrovės valdyme. Teismo vertinimu, Registro tvarkytojas, pakeitęs duomenis registre vien pagal S. S. vienasmeniškai surašytą 2017-01-09 sprendimą skirti ją direktore, neužtikrino registro duomenų teisingumo bei pažeidė Juridinių asmenų registro nuostatų 44 punkte įtvirtintą pareigą tikrinti registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima.

Apeliacinis skundas atmestinas.

16.       Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo klausimas, kokius veiksmus turi atlikti Registro tvarkytojas, asmeniui pasikreipus dėl duomenų Juridinių asmenų registre pakeitimo.

17.       Apeliaciniame skunde VĮ Registrų centras nurodė, kad nagrinėjamu atveju teisę pateikti vienintelio akcininko duomenis nuo 2017-01-09 turėjo UAB „Gastos“ direktore paskirta S. S., todėl UAB „Gastos“ buvęs direktorius G. M. Juridinių asmenų registrui pranešti apie akcijų perleidimą vienam akcininkui neturėjo nei teisės, nei pareigos. Apeliantės teigimu, VĮ Registrų centras neturėjo jokio įstatyminio pagrindo reikalauti bendrovės akcininkų sudarytų akcijų perleidimo sandorių, paskirto direktoriaus darbo sutarties, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymų.

18.       Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CK 2.66 straipsnio 1 dalis numato, jog Juridinių asmenų registre, be kita ko, turi būti nurodyti juridinio asmens valdymo organų nariai bei juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos. Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte (CK 2.66 straipsnio 3 dalis). CK 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, jog siekiant įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys registrui pateikiamų duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.

19.       Pagal CK 2.68 straipsnio 1 dalį, registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinį asmenį, taip pat registruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus tik tuo atveju, jeigu: 1) pateiktas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenų ir dokumentų pakeitimus, išbraukti duomenis) neatitinka nustatytos formos arba pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.63 ir 2.64 straipsniuose; 2) praleisti šio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai; 3) pateikti registrui duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys; 4) dokumentų forma ar turinys prieštarauja įstatymams.

20.       Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo formuojamoje praktikoje yra nurodęs, kad registro tvarkytojas, kuriam dokumentai ir duomenys pateikti kartu su prašymu juos registruoti Juridinių asmenų registre, privalo atlikti jų turinio ir formalios išraiškos analizę, palyginant juos atitikimo tarpusavyje bei registre esantiems dokumentams ir duomenims aspektais, ir juos įvertinti patikimumo bei išsamumo aspektais. Naujai pateiktų dokumentų ir duomenų palyginimas su registre esančiais yra būtinas ir privalomas registro tvarkytojui, atsižvelgiant į Nuostatų 9.11 punkte jam nustatytą priedermę „užtikrinti, kad registre nebūtų įrašyti skirtingi nei nurodytieji dokumentuose ir registro tvarkytojui nepateikti duomenys ir informacija“. Registro tvarkytojui kartu su paminėtu prašymu dėl registro duomenų pakeitimo turėjo būti pateiktas ir, atitinkamai, registro tvarkytojo įvertintas dokumentas, patvirtinantis ir nurodantis trečiojo suinteresuoto asmens vienintelio akcininko pasikeitimo pagrindą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-01-14 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A-76-662/2016; 2011-10-19 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A-143-2744/2011).

21.       Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas teisės normas ir jų pagrindu formuojamą teismų praktiką, prieš atlikdamas duomenų apie akcininkų ir vadovų pasikeitimus registre, Registro tvarkytojas turėjo patikrinti ir įsitikinti, ar tinkamas subjektas pateikė prašymą dėl duomenų pakeitimo ir ar teikiami duomenys yra pagrįsti, t. y. registruodamas akcininko ir vadovo pasikeitimą, VĮ Registrų centras privalėjo patikrinti, ar asmuo, prašomas registruoti vadovu (S. S.), buvo paskirtas vadovu priimant su turimais registro duomenimis sutampančius sprendimus.

22.       Nagrinėjamu atveju byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad iki ginčijamų registro duomenų pakeitimo, UAB „Gastos“ akcininkais buvo įregistruoti UAB „Daliveda“ (51 vienetas vardinių paprastųjų akcijų), S. M. (29 vienetai vardinių paprastųjų akcijų) ir G. M. (20 vienetų vardinių paprastųjų akcijų) (1 t., b. l. 114-116). Prašydama pakeisti UAB „Gastos“ duomenis Juridinių asmenų registre, S. S. Registro tvarkytojui pateikė 2017-01-09 vienintelio UAB „Gastos“ akcininko sprendimą, kuriuo S. S. nusprendė nuo 2017-01-09 atleisti iš užimamų pareigų G. M. ir nuo 2017-01-09 UAB „Gastos“ direktoriumi paskirti S. S. (1 t., b. l. 129), taip pat užpildytas formas JAR-1, JAR-AF, JAR-VO-V ir KD-1 (1 t., b. l. 121-127).

23.       Teismų praktikoje yra pažymėta, kad perleidžiant uždarosios akcinės bendrovės nematerialiąsias akcijas pagal sutartį, nuosavybės teisės į akcijas įgijimo pagrindas yra sutartis, o momentas, nuo kurio įgijėjas įgyja nuosavybės teisę į jas – įrašų akcijas perleidžiančio ir jas įsigyjančio asmenų akcijų sąskaitose įrašymas. Asmuo tampa uždarosios akcinės bendrovės nematerialiosios akcijos savininku, turinčiu teisę disponuoti įsigytu turtu, ne nuo sutarties dėl nematerialiųjų akcijų perleidimo sudarymo dienos, bet nuo to momento, kai jo vardu atidaroma asmeninė vertybinių popierių sąskaita, t. y. nuosavybės teisė į nematerialiąsias akcijas pereina jas įrašius į įgijėjo sąskaitą. Nuosavybės teisei į nematerialiąsias akcijas atsirasti reikalinga juridiškai reikšmingų faktų visuma: rašytinės formos sutartis ir akcijų perleidimo fiksavimas perleidėjo ir įgijėjo vertybinių popierių sąskaitose. Įvykdžius šias sąlygas, nematerialiąsias akcijas įgijęs asmuo turi teisę visa apimtimi įgyvendinti Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas turtines ir neturtines akcijų suteikimo teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1309-464/2018; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2010; 2013-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2013). 

24.       Registro tvarkytojui nebuvo pateikti duomenys, patvirtinantys, kokiu pagrindu S. S. įgijo UAB „Gastos“ akcijų ir tapo vienintele UAB „Gastos“ akcininke. Byloje taip pat nėra akcijų pirkimo – pardavimo ar kitokio perleidimo sutarčių, kuriomis S. S. būtų įgijusi UAB „Gastos“ akcijų iš ankstesnių įmonės akcininkų UAB „Daliveda“, S. M. ar G. M.. Į bylą pateiktos Vertybinių popierių sąskaitos taip pat patvirtina, kad S. S. vardu asmeninė vertybinių popierių sąskaita nebuvo atidaryta (1 t., b. l. 30-41). Byloje taip pat nėra duomenų, kad su atsakove S. S. būtų pasirašyta darbo sutartis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2017-02-01 duomenimis, S. S. niekada nebuvo UAB „Gastos“ darbuotoja (1 t., b. l. 47).

25.       Atsižvelgęs į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą ir teismų praktikoje suformuotus išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog registro tvarkytojas nei bendrovės vadovui G. M., nei akcijas įsigijusiam asmeniui nepateikus duomenų apie visų UAB „Gastos“ akcijų perleidimą, vien S. S. vienasmeniškai surašyto 2017-01-09 sprendimo skirti ją direktore pagrindu pakeitęs duomenis apie akcininkus viešajame registre, neužtikrino Registro duomenų teisingumo bei neįvykdė CK 2.68 straipsnyje nustatytos pareigos atsisakyti įregistruoti juridinio asmens duomenų pasikeitimą. Kaip jau buvo minėta, Juridinių asmenų registre esantys duomenys apie akcininkus neatitiko atsakovės S. S. pateiktų duomenų apie akcininkus, kadangi nebuvo įregistruotas akcininkų pasikeitimas, todėl negalėjo būti registruojamas neįregistruoto akcininko vienasmeniškas sprendimas dėl jo skyrimo bendrovės vadovu.

26.       Įregistravęs akcininkų pasikeitimą 2017-01-09 vienintelio akcininko sprendimo dėl bendrovės vadovo pasikeitimo pagrindu Registro tvarkytojas tinkamai neužtikrino Juridinių asmenų registro nuostatų 9.11 punkte nustatytos pareigos įgyvendinimą, kad registre nebūtų įrašyti skirtingi nei nurodytieji dokumentuose ir registro tvarkytojui nepateikti duomenys ir informacija. Įvertinus tai, kad atsakovė VĮ „Registrų centras“ neišsiaiškino nei akcininkų pasikeitimo aplinkybių, nei bendrovės vadovo, paskirto vienintelio akcininko (neįregistruoto registre) teisės veikti bendrovės vardu, neįvertino pateiktų duomenų patikimumo ir išsamumo aspektais, nepareikalavo pateikti papildomų dokumentų, galinčių pagrįsti bendrovės valdymo organo, išrinkto registre akcininku neįregistruoto asmens teisę veikti Bendrovės vardu bei teikti dokumentus Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtais Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktus UAB „Gastos“ duomenų pakeitimus, kuriais S. S. buvo įregistruota kaip vienintelė UAB „Gastos“ akcininkė ir direktorė.

27.       Apeliaciniu skundu atsakovė taip pat nesutiko su pirmosios instancijos teismo priteistomis bylinėjimosi išlaidomis. Skunde nurodė, kad reikalavimas panaikinti 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ Registro duomenų pakeitimą turėjo būti nagrinėjamas ir pripažintas išvestiniu iš pirmojo reikalavimo, kadangi visi pakeitimai buvo įregistruoti registravimo metu galiojusių ir nenuginčytų dokumentų pagrindu. Apeliantės vertinimu, teismas šį reikalavimą išsprendė kaip savarankišką ir iš atsakovės  Registrų centro, kurios atžvilgiu buvo reikštas žyminiu mokesčiu neapmokėtas išvestinis reikalavimas, nepagrįstai priteisė 1/2 dalį (15,50 Eur) žyminio mokesčio, sumokėto už pirmąjį – pagrindinį – atsakovei S. S. reikštą reikalavimą, kuris visiškai nesusijęs su atsakove patraukta VĮ „Registrų centras“ veiksmais. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliantės pozicija nesutinka.

28.       Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalį kiekvienas ieškinys (pradinis ar priešieškinis) yra apmokamas žyminiu mokesčiu. Už apeliacinius ir kasacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas paduodant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose). CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas nurodo, kad kiekvienas ieškinys neturtiniame ginče apmokamas vieno šimto eurų žyminiu mokesčiu. Pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 10 punktą ieškinį sudarant keliems savarankiškiems reikalavimams, ieškinio suma nustatoma pagal bendrą visų reikalavimų sumą. Įvertinus šias teisės normas sisteminiu, gramatiniu ir loginiu būdu, darytina išvada, kad žyminiu mokesčiu yra apmokestinamas kiekvienas savarankiškas reikalavimas, pareikštas iškeltoje byloje. Tuo tarpu už byloje pareikštus nesavarankiškus reikalavimus žyminis mokestis nemokamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-303-196/2017).

29.       Esminiai savarankiško reikalavimo atskyrimo nuo nesavarankiško požymiai yra siejami su tuo, kad nesavarankiškas reikalavimas turi būti išvestinis iš pagrindinio (savarankiško) reikalavimo bei turi būti neatskiriamai su juo susijęs. Vadinasi, išvestinio reikalavimo tenkinimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio (savarankiško) reikalavimo tenkinimo; tokiu atveju nereikia nustatinėti naujų aplinkybių, susijusių su išvestinio reikalavimu pagrįstumu, bei tokio reikalavimo tenkinimas nesukelia naujų savarankiškų teisinių padarinių (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-303-196/2017; 2013-05-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1456/2013).

30.       Nagrinėjamu atveju patikslintu ieškiniu ieškovai pareiškė du reikalavimus – pripažinti negaliojančiu (niekiniu) nuo jo priėmimo momento S. S. 2017-01-09 sprendimą ir pripažinti neteisėtu, ir panaikinti Juridinių asmenų registre 2017-01-23 atliktą UAB „Gastos“ duomenų pakeitimų įregistravimą (2 t., b. l. 178-185). Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais, jog ieškovo pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję, tačiau tiek ieškinio reikalavimas dėl sprendimo panaikinimo, tiek reikalavimas dėl duomenų pakeitimo įregistravimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, sudaro savarankišką įrodinėjimo dalyką, todėl pripažinus duomenų įregistravimo pakeitimą neteisėtu, savaime nėra pagrindas panaikinti ginčijamą sprendimą, ir atvirkščiai, pripažinus ginčijamą vienasmenį sprendimą neteisėtu, savaime nėra pagrindas pripažinti, jog atlikti duomenų įregistravimo pakeitimai yra neteisėti. Kita vertus, taip pat sutiktina su ieškovų argumentais, jog apeliantei atsisakius registruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre pagal S. S. 2017-01-09 vienasmenį sprendimą, ieškovams nebūtų pagrindo reikšti reikalavimo dėl S. S. 2017-01-09 sprendimo pripažinimo negaliojančiu, nes šis nebūtų sukėlęs teisinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei į formuojamą teismų praktiką, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė žyminio mokesčio priteisimo klausimą.

Dėl procesinės bylos baigties

31.       Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias duomenų registravimą Juridinių asmenų registre, įrodinėjimo procesą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 

32.       Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie nelemia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010-12-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.). 

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

33.       CPK 79 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, ši taisyklė taikoma ir žyminiam mokesčiui, kurį šalis sumoka paduodama apeliacinį skundą (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys). Teismui netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra priteistinos.

34.       Maksimalūs advokato ar advokato padėjėjo atlyginimo už suteiktas teisines paslaugas civilinėse bylose dydžiai ir jų nustatymo kriterijai yra pateikti Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija) (toliau – Rekomendacija).

35.       CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip patvirtintų Rekomendacijoje. Ieškovas G. M. nurodė, kad jis patyrė 320,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, kurias prašo priteisti iš atsakovės (3 t., b. l. 53-54). Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, neviršija Rekomendacijoje nustatytų maksimalių dydžių, todėl atmetus apeliacinį skundą priteistinos iš atsakovės ieškovo naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a :

Atsakovės  Registrų centras apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-25 sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti ieškovui G. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini), atsakovės Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, apeliacinės instancijos teisme patirtas 320,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

 

Teisėjai         Loreta Bujokaitė  

Žilvinas Terebeiza

Alma Urbanavičienė


Paminėta tekste:
 • CK
 • CK2 2.68 str. Atsisakymas registruoti
 • CPK
 • CK2 2.66 str. Juridinių asmenų registro duomenys
 • CK2 2.64 str. Juridinių asmenų registravimas
 • A-76-662/2016
 • e2-1309-464/2018
 • 3K-3-549/2010
 • CPK 80 str. Žyminio mokesčio dydis
 • CPK 85 str. Ieškinio suma
 • 3K-3-376/2014
 • e2-303-196/2017
 • 2-1456/2013
 • CPK 326 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės
 • 3K-3-382/2010
 • 3K-3-536/2010
 • CPK 79 str. Bylinėjimosi išlaidos
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas