Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [A-858-390-12].doc
Bylos nr.: A-858-390-12
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės ligonių kasos prie SAM 191351679 atsakovas
UAB "Baltic Orthoservice" 110866664 pareiškėjas
Kategorijos:
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.11. Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
1. ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1.15. Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
1.15.1. Civilinės atsakomybės samprata
1.15.2. Civilinės atsakomybės sąlygos:
1.15.2.1. Neteisėta veika:
1.15.2.1.1. Neteisėtas veikimas
1.15.2.3. Žala:
1.15.2.3.1. Turtinė žala
3. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
3.6. Teismo išlaidos
3.21. Teismo sprendimas

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr. A858-390/2012

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00880-2011-3

Procesinio sprendimo kategorija 59. (S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2012 m. spalio 24 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-390/2012 pagal pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl turtinės žalos atlyginimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (t. I, b. l. 1-11) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir VLK), 14 178,96 litų nuostolių ir 8,21 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 8 d. sprendimu (t. I, b. l. 155-164) pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice” apeliaciniu skundu (t. I, b. l. 167-174) prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti pareiškėjo skundą, priteisti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b. l. 1-7) prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu (t. II, b. l. 70-87) pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą panaikino ir pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” skundą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 14 178,96 litų nuostolių ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

 

II.

 

Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (t. II, b. l. 98-90) prašo priteisti jam patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodoma, jog pareiškėjo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, sudaro išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (1 800 litų) ir transporto išlaidos vykstant į 2012 m. kovo 19 d. ir 2012 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžius (135,54 litų).

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atsiliepime į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodo, jog transporto išlaidos turi būti priteistos atsižvelgiant į teismo proporcingai patenkintų reikalavimų dalį. Atsakovas prašo teismo įvertinti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą ir dydžius.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

III.

 

Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

Nagrinėjamoje byloje vertinamas pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice“ pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr. A858-390/2012, bylą sprendžiant apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (ABTĮ 45 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis nurodytomis normomis darytina išvada, kad ABTĮ numato teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimo mechanizmą, t. y. pirma, turi būti priimtas asmeniui (proceso šaliai) naudingas teismo sprendimas; antra, minėtas asmuo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o to nepadarius – ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, turi išreikšti valią, kad patirtos išlaidos jam būtų atlygintos; trečia, prašymas, kaip tokios valios išreiškimo procesinė forma, turi būti pateiktas raštu ir atitikti jam keliamus turinio reikalavimus, t. y. turi būti nurodytas išlaidų apskaičiavimas ir jų pagrindimas. Tik esant visų nurodytų sąlygų visumai gali būti sprendžiamas proceso šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas ir atitinkamai bylinėjimosi išlaidos priteistinos.

Šiuo atveju remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. priėmė galutinį sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-390/2012 (t. II, b. l. 70-87), o pareiškėjas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikė 2012 m. rugsėjo 18 d. (t. II, b. l. 98), t. y. nepraleidęs ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyto termino. Todėl šiuo atveju turi būti vertinamas pareiškėjo teisės į bylinėjimosi išlaidų buvimas ir jį nustačius sprendžiama dėl konkretaus bylinėjimosi išlaidų dydžio.

Kaip minėta, teismui sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmiausiai turi būti įvertinama, ar byloje galutinis procesinis teismo sprendimas buvo priimtas šalies, prašančios atlyginti jai bylinėjimosi išlaidas, naudai. Šiuo atveju remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ skundu (t. I, b. l. 1-11) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 14 178,96 litų nuostolių ir 8,21 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 8 d. sprendimu (t. I, b. l. 155-164) pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (t. I, b. l. 167-174) prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti pareiškėjo skundą, priteisti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu (t. II, b. l. 70-87) pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą panaikino ir pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” skundą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 14 178,96 litų nuostolių ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teisėjų kolegija nurodo, jog iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimo argumentų ir rezoliucinės dalies matyti, kad administracinė byla Nr. A858-390/2012 yra išspręsta patenkinus iš dalies pareiškėjo skundą ir priteisus jam prašomą žalos atlyginimą ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl konstatuotina, jog byla išspręsta pareiškėjo naudai ir jis turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Pastebėtina, jog proceso šaliai yra priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos. Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, bet ir būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-34/2009).

Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas prašo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, kurios sudaro 1 800 litų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 135,54 litų transporto išlaidų vykstant į teismo posėdžius apeliacinės instancijos teisme.

Kiek tai yra susiję su pareiškėjo prašymu atlyginti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato teikta teisine pagalba, teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

Šiuo atveju pareiškėjas prašo priteisti 1 800 litų, patirtų dėl apeliacinio skundo rengimo, ir šios išlaidos yra grindžiamos Teisinių paslaugų sutartimi Nr. EJ56-2008, sudaryta tarp pareiškėjo ir inter alia advokatės R. Č. (t. I, b. l. 54-55), 2011 m. liepos 22 d. sąskaita už teisines paslaugas EJ116-2011 (t. II, b. l. 91), 2011 m. rugpjūčio 1 d. banko sąskaitos išrašu, iš kurio matyti apmokėjimas už nurodytas teisines paslaugas (t. II, b. l. 92-93). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Rekomendacijų 8.10 punktą maksimali priteistina suma už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra 1 600 litų (koeficientas 1,5, padaugintas iš minimalios mėnesinės algos, kuri yra 800 litų (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“). Atsižvelgusi į tai, kad advokatė R. Č. dalyvavo pirmosios instancijos teisme (t. I, b. l. 1-11), remdamasi Rekomendacijų 2 punkte numatytais kriterijais, atsižvelgusi į bylos pobūdį, teisėjų kolegija nurodo, jog priteistina suma pareiškėjui už apeliacinio skundo parengimą yra 1 600 litų.

Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareiškėjo prašymo priteisti 135,54 litų transporto išlaidų vykstant į teismo posėdžius apeliacinės instancijos teisme, nurodo, jog ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis inter alia suteikia teisę pareiškėjui reikalauti atlyginti jam ir transporto išlaidas, kai teismo sprendimas yra priimamas jo naudai. Tačiau pabrėžtina, jog dėl transporto išlaidų, kai jos patiriamos proceso šaliai vykstant į teismą savo transporto priemone, atlyginimo teismui turi būti pateikti ir dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti patirtų išlaidų apskaičiavimui būtinus parametrus, t. y. degalų kainą, automobilio vidutines kuro sąnaudas, nuvažiuotą atstumą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-180/2011). Spręsdamas dėl tokių išlaidų pagrįstumo, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 patvirtintos Automobilių kuro normų nustatymo metodikoje (toliau – ir Metodika) pateiktais orientacinėmis kontrolinėmis kuro sąnaudomis pagal automobilio markę, modelį ir kuro rūšį (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-543/2011).

Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjo atstovas dalyvavo 2012 m. kovo 19 d. ir 2012 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžiuose (t. II, b. l. 37-39, 39). Remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos internetinio tinklalapio http://www.atstumai.lt duomenimis, atstumas tarp Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (teismo adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) ir pareiškėjo registruotos buveinės (registruotos buveinės adresas Taikos pr. 131 A, Kaunas) į vieną pusę yra 96,9 km, pareiškėjo atstovas į teismo posėdžius vyko du kartus, todėl bendras atstumas yra 387,6 km. Pareiškėjo atstovo vairuojamo automobilio Volvo XC60 bazinė degalų norma 100 km vasaros metu (balandžio 1 d. – spalio 31 d.) yra 8,30 l., degalų norma žiemos metu (lapkričio 1 d. – kovo 31 d.) 9,20 l. (t. II, b. l. 98-90). Remiantis Metodikoje nustatytu kuro sąnaudų apskaičiavimu, pareiškėjo pateiktais duomenimis darytina išvada, kad pareiškėjas vykimui į du apeliacinės instancijos teismo posėdžius iš Kauno į Vilnių ir atgal (t. y. iš viso 387,6 km) apytiksliai sunaudojo 35 litrus degalų (8,30x2+9,20x2). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytus argumentus, byloje esančius įrodymus (t. II, b. l. 94-97), mano, jog pareiškėjo prašomos priteisti transporto išlaidos nėra nepagrįstai didelės ir neproporcingos, todėl pareiškėjui priteistina 135,54 litų transportų išlaidų.

Pabrėžtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo patirtų išlaidų atlyginimą, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-422/2008, 2010 m. kovo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-106/2010). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo byloje pateiktus reikalavimus ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimą (2,97 proc. reikalavimų nebuvo patenkinta), vadovaudamasi teisingumo, protingumo principais, nurodo, jog pareiškėjui priteistina 1 684 litų ((135,54+1 600)x0,9703) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-390/2012 apeliacinės instancijos teisme, tenkinti iš dalies ir pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice” naudai iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, priteisti 1 684 litų bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-390/2012 apeliacinės instancijos teisme.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai                                                         Ramūnas Gadliauskas

 

                                                                      Irmantas Jarukaitis

 

                                                                      Dalia Višinskienė


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas