Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-12-20][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-495-248-2018].docx
Bylos nr.: 3K-3-495-248/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB "Talša" 144806535 pareiškėjas
Kategorijos:
3.5.8.1. Privalomas vykdomosios bylos sustabdymas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.5. Vykdymo procesas
3.5.8. Vykdomosios bylos sustabdymas
12.9. Bylos dėl antstolių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti
3.5.11. Vykdomosios bylos užbaigimas
12. KITOS BYLOS, NAGRINĖJAMOS YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA

?

                                Civilinė byla Nr. 3K-3-495-248/2018

Teisminio proceso Nr. 2-70-3-00027-2018-2

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.5.8.1; 3.5.11

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. gruodžio 20 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (pranešėja), Algio Norkūno ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolio Andriaus Liaškovo kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos (išieškotojos) uždarosios akcinės bendrovės ,,Talša“ skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų; suinteresuotas asmuo (skolininkas) A. S. 

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių antstolio atliekamą vykdomosios bylos, kurioje vykdomas išieškojimas iš individualios įmonės savininko, sustabdymą, užbaigimą ir vykdomojo dokumento persiuntimą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kai individualiai įmonei iškeliama bankroto byla, aiškinimo ir taikymo.

2.       Pareiškėja UAB „Talša“ pateikė skundą antstoliui Andriui Liaškovui dėl antstolio procesinių veiksmų ir nurodė, kad 2017 m. gruodžio 13 d. antstolis A. Liaškovas patvarkymu dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo (toliau – patvarkymas) užbaigė vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiuntė bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui. Pareiškėja teigė, kad vykdomojoje byloje skolininkas yra A. S., o ne individuali įmonė „Centrion“, todėl vien tik bankroto bylos iškėlimas IĮ „Centrion“ nėra pagrindas vykdomąją bylą užbaigti ir vykdomąjį dokumentą perduoti Šiaulių apygardos teismui, o yra pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą, kurioje buvo vykdomas išieškojimas iš A. S.

3.       Antstolis A. Liaškovas pareiškėjo skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0159/15/02480 persiuntė Šiaulių apylinkės teismui.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

4.       Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. kovo 5 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Talša“ skundą tenkino, panaikino antstolio A. Liaškovo 2017 m. gruodžio 13 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0159/15/02480/2015 užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo.

5.       Teismas nustatė, kad pagal Šiaulių miesto 4-ojo notarų biuro 2015 m. spalio 28 d. vykdomąjį įrašą notarė nurodė iš vekselio davėjo A. S. išieškoti vekselio turėtojai (išieškotojai) UAB ,,Talša“ 1735,57 Eur ir 20,24 Eur papildomų išlaidų. Išieškotojos atstovas 2015 m. lapkričio 3 d. pateikė antstoliui A. Liaškovui minėtą vykdomąjį įrašą išieškojimui atlikti. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. liepos 27 d. iškėlė bankroto bylą IĮ „Centrion“, kurios savininkas yra A. S. Antstolis 2017 m. liepos 5 d. patvarkymu sustabdė vykdymo veiksmus dėl skolos iš A. S. išieškojimo, o kitu priimtu patvarkymu antstolis 2017 m. gruodžio 13 d. nusprendė vykdomąją bylą Nr. 0159/15/02480 užbaigti ir grąžinti vykdomąjį dokumentą jo turėtojui.

6.       Teismas nurodė, kad vykdomoji byla turėjo būti sustabdyta, iki bus užbaigta IĮ ,,Centrion“ bankroto byla. Pareiškėjai (išieškotojai) priklausančios pinigų sumos išieškojimas iš skolininko kaip fizinio asmens toliau bus galimas remiantis materialiosios ir proceso teisės normomis (remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011 išaiškinimais). Individualios įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui patvirtinus kreditoriaus (ginčo atveju – pareiškėjos) reikalavimą, kilusį ne iš sandorio, sudaryto su įmone, o su jos savininku kaip fiziniu asmeniu, ir negavus šio reikalavimo patenkinimo įmonės bankroto procese, įmonės savininko prievolės kreditoriui savaime nesibaigia.

7.       Bylos duomenys sudaro teisinį pagrindą pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 626 straipsnį vykdomąją bylą sustabdyti, bet ne užbaigti. Nors CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad vykdomoji byla, persiųsta bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, yra užbaigiama, tačiau ši teisės norma taikytina tik tuomet, kada teisme yra nagrinėjama bankroto byla, kuri iškelta ribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui.

8.       Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. Vykdomasis dokumentas pakartotinai gali būti pateiktas vykdyti ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po jo grąžinimo išieškotojui, išskyrus tam tikras išimtis (CPK 631 straipsnio 3 dalis). Visiškai kitas teisines pasekmes sukelia vykdomosios bylos nutraukimas. Nutraukta vykdomoji byla negali būti pradedama iš naujo. Vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų baigtinis sąrašas įtvirtintas CPK 629 straipsnio 1 dalyje.

9.       Antstoliui nėra teisinio pagrindo grąžinti išieškotojai vykdomąjį įrašą, nes toliau turi būti tęsiamas šiame dokumente nurodytų sumų išieškojimas iš skolininko kaip fizinio asmens. Teismas nenustatė teisinių pagrindų, dėl ko antstolis turėtų nutraukti vykdomąją bylą.

10.       Bylą apeliacine tvarka pagal pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Talša“ atskirąjį skundą išnagrinėjęs Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. nutartį paliko nepakeistą.

11.       Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad jeigu prievolę kreditoriui turėjo individuali įmonė, ją dėl bankroto išregistravus prievolė baigiasi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.128 straipsnio 3 dalis). Tačiau jeigu individualios įmonės savininko prievolė yra asmeninė, jis įstatymo nustatyta tvarka turi pareigą atsakyti visu savo turtu už savo skolas kreditoriams ir po įmonės likvidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2008; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2010).

12.       Įmonės savininko, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, teisinis statusas, pasibaigus bankroto procedūrai, nesikeičia. Todėl įmonės savininko prievolės nesibaigia ir jo kreditoriai turi teisę reikalauti vykdyti prievoles vykdymo proceso nustatyta tvarka. Todėl ir į individualios įmonės bankroto bylą perduotas vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš įmonės savininko gali būti grąžintas kreditoriui, kad jis įstatymų nustatyta tvarka tęstų iki bankroto bylos iškėlimo pradėtą vykdyti išieškojimą iš įmonės savininko turto.

13.       Jeigu užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualios įmonės savininko įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualios įmonės dalyvių prievoles turi grąžinti individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams, kurie vykdė priverstinį išieškojimą iš įmonės dalyvių. Tai būtų pagrindas antstoliui atnaujinti vykdomąją bylą, kurioje toliau būtų tęsiami vykdymo veiksmai (nes vykdomoji byla buvo sustabdyta, o ne užbaigta) (CPK 628 straipsnio 1 dalis).

14.       Antstolis neprivalėjo užbaigti vykdomosios bylos CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, nes, iškėlus bankroto bylą individualiai įmonei, asmeninė skolininko A. S. prievolė išieškotojai UAB „Talša“ išliko. Pasibaigus individualios įmonės bankroto procesui vykdomasis raštas privalėtų būti grąžintas antstoliui toliau vykdyti, ir tai sudarytų pagrindą tęsti išieškojimą iš įmonės savininko, turinčio pareigą atsakyti už asmenines skolas ir pasibaigus individualios įmonės bankroto procesui, kurio metu nebuvo patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Todėl antstoliui nebuvo teisinio pagrindo užbaigti vykdomąją bylą.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

15.       Kasaciniu skundu antstolis A. Liaškovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. ir Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. nutartis bei klausimą išspręsti iš esmės – išieškotojos skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

15.1.                      Skolos išieškojimas iš skolininko išieškotojos naudai buvo pradėtas pagal Šiaulių miesto 4-ojo notarų biuro 2015 m. spalio 28 d. vykdomąjį įrašą, t. y. kreditorės reikalavimas pareikštas ir išieškojimas pradėtas dar iki bankroto bylos IĮ „Centrion“ iškėlimo. Teismai klaidingai nurodė, kad nors CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad persiuntus bankroto bylą nagrinėjančiam teismui vykdomąją bylą, pastaroji yra užbaigiama, tačiau ši teisės norma taikytina tik tuomet, kada teisme yra nagrinėjama bankroto byla, kuri iškelta ribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui.

15.2.                      Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pripažįstama, kad tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti ĮBĮ nustatyta tvarka nepaisant to, su kuo – įmone ar jos savininku (savininkais), kaip privačiu fiziniu asmeniu (privačiais fiziniais asmenimis), – buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; ir kt.). Bankrutuojant neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui ir jo turto nepakankant atsiskaityti su kreditoriais, yra realizuojamas ne tik juridinio asmens, bet ir jo dalyvio – fizinio asmens – turtas, kurį šis asmuo turėjo bankroto bylos nagrinėjimo metu (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 33 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2010).

15.3.                      Bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje teismas perima iš antstolių vykdomuosius dokumentus, pagal kuriuos vykdomi išieškojimai iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas, 18 straipsnio 1 dalis) (jei bankrutuojanti įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, bankroto bylą nagrinėjančiam teismui perduodami ir vykdomieji dokumentai, pagal kuriuos išieškoma iš tokios įmonės dalyvio (savininko)). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 1 dalies, CK 2.50 straipsnio 4 dalies analizė bei šių normų tarpusavio funkcinis ryšys teikia pagrindą konstatuoti, jog tais atvejais, kai turtinio pobūdžio išieškojimas iš įmonės dalyvio vykdomas vykdymo proceso tvarka, tai tokie vykdomieji dokumentai perduotini bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, vadovaujantis CPK 626 straipsnio 3 punkto nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-162/2009).

15.4.                      ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad, teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, iki tol vykdyti išieškojimai iš skolininko pagal kitus vykdomuosius dokumentus turi būti sustabdomi. Aptariama įstatymo norma yra imperatyvioji ir savo esme sukelia tokius pačius, kaip ir CPK 626 straipsnyje nustatyti, procesinius padarinius, t. y. privalomąjį vykdomosios bylos sustabdymą, pagal kurį vykdomoji byla, kartu ir išieškojimas, sustabdoma iki tol, kol teismas išspręs bankroto bylos iškėlimo klausimą. Priklausomai nuo šio klausimo sprendimo rezultato, arba vykdomoji byla ir išieškojimas yra atnaujinami (teismui atsisakius iškelti įmonei bankroto bylą), arba vykdomasis dokumentas, išskyrus neturtinio pobūdžio bylas, persiunčiamas teismui (kai teismas iškelia įmonei bankroto bylą) ir vykdomoji byla laikoma baigta (CPK 626 straipsnio 3 punktas, 632 straipsnio 6 punktas).

15.5.                      CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktas taikomas ir vykdomoji byla sustabdoma tik laikotarpiui nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui, iki kol bankroto bylą nagrinėjantis teismas išsprendžia klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tuo tarpu teismui iškėlus bankroto bylą antstolis privalo užbaigti vykdomąją bylą, kaip šiuo atveju ir pasielgė antstolis, priimdamas 2017 m. gruodžio 13 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo (persiuntimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui) (CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

16.       Atsiliepimu į kasacinį skundą pareiškėja (išieškotoja) UAB „Talša“ prašo atmesti kasacinį skundą. Atsiliepime nurodoma:

16.1.                      Vykdomojoje byloje skolininkas yra A. S., o ne IĮ „Centrion“, todėl vien tik bankroto bylos iškėlimas IĮ „Centrion“ nėra pagrindas vykdomąją bylą užbaigti ir vykdomąjį dokumentą perduoti Šiaulių apygardos teismui, o yra pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą, kurioje buvo vykdomas išieškojimas iš A. S. 

16.2.                      Antstolis neprivalėjo užbaigti vykdomosios bylos CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, nes, iškėlus bankroto bylą individualiai įmonei, asmeninė skolininko A. S. prievolė išieškotojai UAB „Talša“ išliko. Tai reiškia, kad vykdomasis raštas privalėtų būti grąžintas antstoliui toliau vykdyti, ir tai sudarytų pagrindą tęsti išieškojimą iš įmonės savininko, turinčio pareigą atsakyti už asmenines skolas ir pasibaigus individualios įmonės bankroto procesui, kurio metu nebuvo patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismai pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta pagrindų, dėl ko antstolis turėtų užbaigti vykdomąją bylą.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl antstolio, vykdančio išieškojimą iš fizinio asmens, veiksmų, iškėlus bankroto bylą šio asmens individualiai įmonei

 

17.       Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad, be kita ko, įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas, kurio 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas bei jų administravimą bankroto proceso metu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Taigi nurodytoje įstatymo normoje įtvirtintas ĮBĮ nuostatų prioritetas kitų įstatymų normų atžvilgiu, vykdant bankroto procedūras (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-192/2009). Tai reiškia, kad ir vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos, iškėlus įmonei bankroto bylą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ normoms. Dėl to ir antstolio veiksmų teisėtumas, kai įmonei iškeliama bankroto byla, vertintinas ĮBĮ normų ir CPK nuostatų, neprieštaraujančių toms normoms, kontekste.

18.       Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalį teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai arba kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka duoti antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš įmonės sąskaitos, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

19.       Įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoda bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šios įmonės, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, ir praneša apie minėtų dokumentų perdavimą arba apie turto pardavimą šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju turto saugotojui ir ieškovui. Kreditoriaus reikalavimai įmonei, kurių nepatenkino antstolis, yra tenkinami šio įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 18 straipsnio 1 dalis).

20.       Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis šio kodekso nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui.

21.       Vienas privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo atvejų įtvirtintas CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte: antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui. CPK 632 straipsnio, reglamentuojančio vykdomosios bylos užbaigimą, 1 dalies 6 punktu nustatyta, kad vykdomoji byla laikoma baigta, persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

22.       Taigi ĮBĮ nustato antstolio pareigą sustabdyti išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, kai priimamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, ir perduoti vykdomuosius dokumentus į bankroto bylą, kai įsiteisėja nutartis iškelti bankroto bylą. Atlikti šiuos veiksmus antstolis turi laikydamasis CPK nustatytos tvarkos, inter alia (be kita ko), priimdamas atitinkamus CPK nustatytus patvarkymus (CPK 613 straipsnis).

23.       ĮBĮ nurodyta, kad šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas. Juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose įstatymuose gali būti nustatyti bankroto proceso ypatumai (ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalis). Individualių įmonių įstatyme nuostatų, susijusių su šios rūšies įmonių bankroto proceso ypatumais, nėra. Jų nėra ir ĮBĮ, išskyrus 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, nustatantį, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Ši įstatymo nuostata koreliuoja su CK 2.50 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis, bei pastarajai normai taikyti skirtu CPK 673 straipsniu, nustatančiu, kad kai individuali (personalinė) įmonė neturi pakankamai lėšų išieškomoms sumoms padengti, antstolis išieškojimą nukreipia į kitą jos turtą ir savininko turtą.

24.       Nors ĮBĮ tiesiogiai neįtvirtinta, kad reikalavimus individualios įmonės bankroto byloje gali pareikšti ne tik pačios individualios įmonės kreditoriai, bet ir individualios įmonės savininko kreditoriai, tačiau, atsižvelgiant į individualios įmonės ir jos savininko atsakomybės specifiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su kuo – įmone ar jos savininku, kaip privačiu fiziniu asmeniu, – buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011 ir joje nurodytą praktiką). Toks pats aiškinimas taikomas ir sprendžiant dėl vykdymo dokumentų perdavimo į bankroto bylą: tais atvejais, kai turtinio pobūdžio išieškojimas iš įmonės dalyvio vykdomas vykdymo proceso tvarka, tokie vykdomieji dokumentai perduotini bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, vadovaujantis CPK 626 straipsnio 3 punkto nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-192/2009).

25.       Pagal CK 6.128 straipsnio 3 dalį, likvidavus individualią įmonę, pasibaigia tos įmonės prievolės, tačiau šiuo pagrindu nepasibaigia neįvykdytos likviduotos individualios įmonės savininko prievolės. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tais atvejais, kai kreditorius turimą reikalavimą į skolininką (individualios įmonės savininką, kaip fizinį asmenį) buvo pareiškęs individualios įmonės bankroto procedūrų metu, ir jas atlikus paaiškėja, kad visa ar dalis kreditoriaus reikalavimo nepatenkinta likvidavus individualią įmonę, t. y. neužtekus turto kreditoriaus reikalavimui padengti, skolininko prievolė nesibaigia. Dėl to tokiu atveju pasibaigus bankroto procesui kreditoriui išlieka galimybė nukreipti reikalavimą į individualios įmonės savininką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2009; 2011 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2011; kt.).

26.       Nagrinėjamu atveju visų pirma pažymėtina, kad ginčo objektas šioje byloje yra antstolio patvarkymas, pavadintas „dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo“. Iš skundžiamo patvarkymo turinio akivaizdu, kad juo nuspręsta vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir užbaigti vykdomąją bylą. Toks dokumento persiuntimas nereiškia dokumento grąžinimo išieškotojui CPK 631 straipsnio prasme, nes vykdomasis dokumentas bus toliau vykdomas bankroto teisės normų nustatytų subjektų ir nustatyta tvarka. Pareiškėja skundė visą patvarkymą: tiek jo dalį dėl vykdomojo dokumento perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, tiek ir dalį dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

27.       Pirmosios instancijos teismas antstolio patvarkymą panaikino, nurodęs, kad šiuo atveju vykdomasis dokumentas išieškotojui grąžintas ir vykdomoji byla užbaigta neteisėtai. Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties galima spręsti, kad šis teismas pripažino vykdomojo dokumento perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui teisėtumą ir neteisėtu laikė antstolio vykdomosios bylos užbaigimą; tačiau paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria panaikintas visas antstolio patvarkymas. Teismas dėl vykdomosios bylos užbaigimo nurodė, kad tais atvejais, kai po individualios įmonės bankroto procedūrų pabaigos lieka neįvykdytų individualios įmonės savininko įsiskolinimų, esant neužbaigtai vykdomajai bylai, jų išieškojimas gali būti tęsiamas toje pačioje atnaujintoje vykdomojoje byloje (CPK 628 straipsnio 1 dalis). Priešingu atveju, t. y., vykdomąją bylą užbaigus, tolesnis išieškojimas pagal tą patį vykdomąjį dokumentą taptų negalimas ir taip būtų pažeisti kreditoriaus interesai.

28.       Teisėjų kolegija su tokiomis bylą nagrinėjusių teismų išvadomis nesutinka. Visų pirma paminėtina, kad nuostata dėl vykdomosios bylos užbaigimo, persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, tiesiogiai įtvirtinta CPK normose (632 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Sprendžiant dėl to, ar, užbaigus vykdomąją bylą nebus pažeisti kreditoriaus interesai, pažymėtina, kad, priešingai nei nurodyta bylą nagrinėjusių teismų procesiniuose dokumentuose, vykdomosios bylos užbaigimas nedaro negalimo išieškojimo iš skolininko individualios įmonės savininko, pasibaigus individualios įmonės bankroto procesui ir likus nepatenkintų savininko asmeninių kreditorių reikalavimų. Šiuo atveju CPK 629 straipsnio 3 dalyje nustatyta taisyklė, kad negali būti pradedama iš naujo nutraukta vykdomoji byla, netaikytina, kadangi vykdomosios bylos užbaigimas (CPK 632 straipsnis) nereiškia jos nutraukimo. Priešingai, bylos nutraukimas yra vienas iš pagrindų užbaigti bylą (CPK 632 straipsnio 1 dalies 3 punktas) ir tik šiuo pagrindu užbaigus bylą išieškojimas negali būti pradedamas iš naujo. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas po individualios įmonės pripažinimo bankrutavusia ir išregistravimo iš registro, jei įmonės savininko asmeninio kreditoriaus reikalavimai bankroto byloje lieka nepatenkinti, vykdomąjį dokumentą turėtų grąžinti išieškotojui, kad šis įstatymų nustatyta tvarka tęstų iki bankroto bylos iškėlimo pradėtą vykdyti išieškojimą iš įmonės savininko turto. Tai atitiktų CPK 631 straipsnio 2 punkte nustatytą vykdomojo dokumento grąžinimo pagrindą – kai skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma. Esant tokiam grąžinimo pagrindui vykdomasis dokumentas gali būti iš naujo pateiktas antstoliui vykdyti (CPK 631 straipsnio 3 dalis). Tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota, grąžinamas, naujas terminas dokumentui pateikti vykdyti skaičiuojamas nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos (CPK 607 straipsnio 3 dalis). Taigi vykdomosios bylos užbaigimas dėl vykdomojo dokumento persiuntimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui savaime nereiškia skolininko interesų pažeidimo.

29.       Apibendrinant pažymėtina, kad skundžiamas antstolio patvarkymas atitinka tiek ĮBĮ, tiek CPK normų reikalavimus, tiek ir kasacinio teismo išaiškinimus, todėl nėra pagrindo jį pripažinti neteisėtu.

30.       Bylą nagrinėję teismai minėtas normas aiškino ir taikė netinkamai, todėl jų procesiniai sprendimai naikintini ir priimtinas naujas sprendimas – skundo netenkinti.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

31.       Kasacinis teismas turėjo 10,08 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei priteistinas iš pareiškėjos UAB „Talša(CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartį ir Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos UAB ,,Talšaskundo dėl antstolio veiksmų netenkinti.

Priteisti iš pareiškėjos UAB „Talša(j. a. k. 144806535) 10,08 Eur (dešimt Eur 8 ct) valstybei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                        Birutė Janavičiūtė 

 

 

                                        Algis Norkūnas

 

 

                                        Sigita Rudėnaitė 

 

 


Paminėta tekste:
 • CPK
 • CPK 631 str. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas
 • CPK 629 str. Vykdomosios bylos nutraukimas
 • CK
 • 3K-3-123/2008
 • 3K-3-159/2010
 • CPK 628 str. Vykdomosios bylos sustabdymo terminai
 • CPK 632 str. Vykdomosios bylos užbaigimas
 • 3K-3-160/2011
 • CK2 2.50 str. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles
 • 3K-7-162/2009
 • CPK 626 str. Privalomasis vykdomosios bylos sustabdymas
 • CPK 625 str. Vykdymo veiksmų atidėjimas, vykdomosios bylos sustabdymas, vykdomojo dokumento grąžinimas
 • CPK 613 str. Antstolio patvarkymas
 • CPK 673 str. Išieškojimas iš individualių (personalinių) įmonių turto
 • CK6 6.128 str. Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį
 • 3K-3-357/2009
 • 3K-3-331/2011
 • CPK 79 str. Bylinėjimosi išlaidos