Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-01-30][nuasmeninta nutartis byloje][e2S-387-781-2018].docx
Bylos nr.: e2S-387-781/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kauno sporto asociacija 301490599 Ieškovas
Kategorijos:
3.3.2. Atskirieji skundai
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2.4. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio atskirąjį skundą, teisės
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2S-387-781/2018

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-22376-2017-9

Procesinio sprendimo kategorija 3.3.2.4.

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. sausio 30 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo (apelianto) Kauno sporto asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno sporto asociacijos ieškinį atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Ieškovas Kauno sporto asociacija kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, patikslinęs reikalavimus, prašydamas: 1) Lietuvos lankininkų federacijos 2016 m. sausio 23 d. visuotinį narių susirinkimo protokolo 13 darbotvarkės priimtą sprendimą už eilę metų vykdomą agresyvią ir destruktyvią politiką, nukreiptą prieš LLF narius ir LLF valdymo organus, pašalinti KŠLA iš LLF narių, paliekant sportininkams teisę startuoti visokio rango varžybose” panaikinti ir apie tai paskelbti visuose interneto puslapiuose tose vietose, kuriose sprendimas pašalinti Kauno sporto asociaciją iš Lietuvos lankininkų federacijos narių vis dar yra viešinamas; 2) Kauno sporto asociacijai pripažinti visas Lietuvos lankininkų federacijos nario teises, numatytas tiek Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, tiek Lietuvos lankininkų federacijos įstatuose.

Atsakovas Lietuvos lankininkų federacija atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 20 d. nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovo Kauno sporto asociacijos ieškinį atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas jau buvo pateikęs ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuriuo iš esmės reiškė analogiškus reikalavimus kaip ir nagrinėjamoje byloje (civilinė byla Nr. e2-11893-905/2016). Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi ieškovo ieškinys minėtoje civilinėje byloje Nr. e2-11893-905/2016 buvo paliktas nenagrinėtas, nes ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka; Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi paliko nepakeistą nurodytą pirmosios instancijos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartį; Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi apeliacinės instancijos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį paliko nepakeistą.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas įrodymams, patvirtinantiems, jog jis pasinaudojo ginčo išankstine sprendimo ne teisme tvarka. Teismas pažymėjo, kad 2017 m. birželio 12 d. lydraštyje ieškovas nurodė, jog kartu su patikslintu ieškiniu pateiktas priedas (priedas Nr. 29) įrodo 2017 m. balandžio 20 d. skundo Etikos ir ginčų komisijai pateikimą. Teismo vertinimu, ieškovas turėjo omenyje pateiktus Lietuvos lankininkų federacijos ryšių duomenis, kuriuose yra įrašyta „puslapio administratoriusadmin (eta) archery.lt“; anot teismo, taip pat ieškovas pateikė išspausdintus 2017 m. balandžio 20 d. galimai išsiųsto elektroninio laiško duomenis su rusų kalba padarytais įrašais; šis laiškas nusiųstas asmeniui, turinčiam elektroninio pašto adresą info@archery.lt. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šie duomenys nepatvirtina, jog ieškovas pasinaudojo šio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Pažymėjo, kad ieškovas elektroninį laišką išsiuntė ne Lietuvos lankininkų federacijos Etikos ir ginčų komisijai, o Lietuvos lankininkų federacijos tinklapio internete administratoriui, todėl teismas konstatavo, jog ieškovas nesikreipė į Lietuvos lankininkų federacijos Etikos ir ginčų komisiją dėl nurodyto ginčo išsprendimo ir vis dar turi galimybę šia ginčo sprendimo tvarka pasinaudoti, dėl ko paliko ieškinį nenagrinėtą.

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Ieškovas (apeliantas) Kauno sporto asociacija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo Kauno sporto asociacijos ieškinį atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai dėl Kauno sporto asociacijos pašalinimo iš Lietuvos lankininkų federacijos narių priimti.

Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad ieškovas elektroninį laišką išsiuntė ne Lietuvos lankininkų federacijos Etikos ir ginčų komisijai, o atsakovo tinklapio internete administratoriui, bei pažymi, jog ieškovas elektroninį laišką su skundu išsiuntė atsakovo generalinei sekretorei L. U.-S. Ieškovas pažymi, kad 2017 m. birželio 12 d. teismui, be kita ko, pateikė visus atsakovo kontaktinius duomenis. Aiškina, kad minėtame dokumente atsakovo Etikos ir ginčų komisijai atskiras nei fizinis, nei elektroninis pašto adresas nesuteiktas, tuo tarpu vieninteliai atsakovo pateikti el. adresai yra puslapio internete administratoriaus, prezidento ir atsakovo generalinės sekretorės. Apeliantas nurodo, kad el. paštu info@archery.lt išsiųstas el. laiškas buvo skirtas atsakovo generalinei sekretorei L. U.-S., o minėtame el. laiške nurodyta, jog ieškovas siunčia pridedamą prašymo kopiją Etikos ir ginčų komisijai. Taigi, anot apelianto, šios aplinkybės paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą, jog ieškovas el. laišką su skundu išsiuntė ne Lietuvos lankininkų federacijos Etikos ir ginčų komisijai. Ieškovo teigimu, atsakovo Etikos ir ginčų komisijos darbo reglamentas nenumato jokios tvarkos dėl komisijai adresuotų skundų/prašymų teikimo; taip pat pažymi, jog atsakovo įstatų 4.31 punkte nustatyta, jog generalinis sekretorius atsako už susirašinėjimą atsakovo vardu su fiziniais ir juridiniais asmenimis, atsako už atsakovo raštvedybą. Be to, ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas neginčijo ieškovo skundo pateikimo Etikos ir ginčų komisijai fakto. Ieškovas pažymi, kad nežiūrint į tai, jog tiek Lietuvos lankininkų federacijos įstatuose, tiek Etikos ir ginčų komisijos darbo tvarką nustatančiuose teisės aktuose nėra numatyta, kad skundus Etikos ir ginčų komisijai būtina pateikti tik per kurjerį, Lietuvos lankininkų federacijos Etikos ir ginčų komisija skundus priimdavo ir nagrinėdavo, jeigu jie buvo pateikti el. paštu info@archery.lt.

Atsakovas Lietuvos lankininkų federacija atsiliepime į apelianto atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas pažymi, kad ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai nepatvirtina skundo gavimo atsakovo Etikos ir ginčų komisijoje. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovo Etikos ir ginčų komisijos darbo reglamentas nenumato aiškios skundų padavimo tvarkos ir pažymi, jog atsakovo Etikos ir ginčų komisijos darbo reglamentas bei veiklos taisyklės nenumato, jog skundai gali būti teikiami elektroniniu būdu, todėl skundai ir prašymai minėtai komisijai turi būti teikiami paprasta rašytine forma, kad juos galima būtų užregistruoti dokumentų gavimo žurnale.

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, ieškovui neįrodžius, kad jis pasinaudojo ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, teisėtumo ir pagrįstumo.

Byloje nustatyta, kad ieškovas jau buvo kreipęsis į teismą iš esmės su identišku ieškiniu, kuris buvo paliktas nenagrinėtas dėl to, jog ieškovo, kaip (buvusio) federacijos nario, reikalavimai dėl visuotinio narių susirinkimo (federacijos organo) sprendimo turėjo būti iš pradžių nagrinėjami Etikos ir ginčų komisijoje (pagal Lietuvos lankininkų federacijos įstatų 4.16 punkto nuostatas), todėl buvo nuspręsta, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą, nesilaikė išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, ja dar galima pasinaudoti (Etikos ir ginčų komisija neatsisakė nagrinėti ieškovo reikalavimų). Taigi, pirmosios instancijos teismas 2016 m. birželio 21 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-11893-905/2016, ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą; Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-1936-340/2016, paliko nepakeistą nurodytą pirmosios instancijos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartį, tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-206-684/2017, apeliacinės instancijos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį taip pat paliko nepakeistą. Kasacinis teismas, be kita ko, nurodė, kad nagrinėjamu atveju federacija (atsakovas), pasinaudodama Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 straipsnyje suteikta teise, vidaus dokumentuose nustatė ikiteisminę ginčų sprendimo tvarką, ir tiek įstatuose, tiek taisyklėse įtvirtinta ginčų sprendimo formuluotė leidžia daryti išvadą, kad Etikos ir ginčų komisija sprendžia federacijos narių ir jos organų kylančius ginčus. Tokia ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka, įtvirtinta tiek federacijos įstatuose, tiek patikslinta Etikos ir ginčų komisijos veiklos taisyklėse, tampa privaloma kiekvienam federacijos nariui, norinčiam apginti savo pažeistas teises.

Taigi, nagrinėjamu ieškovas, pakartotinai kreipdamasis į teismą, turėjo, visų pirma, įrodyti, kad jis pasinaudojo ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, t. y. jog ieškovo reikalavimai buvo išnagrinėti (bent jau tinkamai pateikti nagrinėti) Lietuvos lankininkų federacijos Etikos ir ginčų komisijai (minėtus reikalavimus buvo nurodęs ir Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 7 d. nutartyje).

Ieškovas nurodė, kad 2017 m. balandžio 20 d. išsiuntė Lietuvos lankininkų federacijos generalinei sekretorei L. U.-S. elektroniniu paštu info@archery.lt, kuris nurodytas Lietuvos lankininkų federacijos internetiniame puslapyje, prašymą/skundą, adresuotą Etikos ir ginčų komisijai; kaip tai patvirtinantį įrodymą, pateikė išrašą iš elektroninio pašto. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad šie duomenys nepatvirtina, jog ieškovas pasinaudojo šio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo pateiktas išrašas iš elektroninio pašto tik patvirtina, kad V. Š., ieškovo pirmininkas, 2017 m. balandžio 20 d. išsiuntė el. paštu info@archery.lt el. laišką, adresuotą Etikos ir ginčų komisijai, tačiau iš minėto išrašo negalima vienareikšmiškai nustatyti, jog ieškovo pirmininkas iš tiesų prikabino minėtą prašymo/skundo kopiją, adresuotą Etikos ir ginčų komisijai (tokių duomenų iš išrašo nesimato).

Viena vertus, iš dalies sutiktina su apelianto pozicija, kad Etikos ir ginčų komisijos darbo reglamente (toliau – Darbo reglamentas) ir veiklos taisyklėse (toliau – Veiklos taisyklės) nenustatyta aiškios (konkrečios) tvarkos dėl komisijai adresuotų skundų/prašymų teikimo būdo ir konkretaus adresato, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas turėjo būti aktyvus ir imtis visų įmanomų būdų, jog prašymas/skundas Etikos ir ginčų komisijai faktiškai būtų įteiktas. Nustatyta, kad pagal komisijos Darbo reglamentą ir Veiklos taisykles už komisijos veiklą atsako komisijos pirmininkas (Taisyklių 8 punktas), kuris, be kita ko, persiunčia gautą skundą visiems komisijos nariams, jį užregistruoja, persiunčia kitai šaliai (Taisyklių 6 punktas). Taigi, sistemiškai aiškinant minėtus Etikos ir ginčų komisijos veiklą reglamentuojančius vidaus dokumentus, galima daryti išvadą, jog komisijai adresuoti dokumentai pirmiausiai turi būti teikiami minėtos komisijos pirmininkui (nagrinėjamu atveju S. G.); siekiant išvengti ateityje galimų ginčų dėl tokių dokumentų pateikimo/nepateikimo komisijai (kas šiuo atveju ir atsitiko), besikreipiantis asmuo, nesant konkrečios tokio dokumento teikimo tvarkos, turi pasinaudoti bent keliais įteikimo būdais. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovas galimai skundą siuntė (kaip nurodyta aukščiau, šios aplinkybės ieškovas taip pat neįrodė) tik bendru atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos el. pašto adresu (info@archery.lt), kurį administravo atsakovo generalinė sekretorė. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog gavo bent tam tikrą patvirtinimą apie minėto laiško gavimą ir (ar) teiravosi dėl jo galimai pateikto prašymo/skundo nagrinėjimo eigos, rezultatų bei pan.; nustatyta, kad ieškovas po mažiau nei dviejų mėnesių nuo minėto laiško išsiuntimo pakartotinai pateikė pirmosios instancijos teismui ieškinį. Be to, pažymėtina, kad atsakovas dar 2017 m. birželio 26 d. teiktame atskirajame skunde (dėl nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės) nurodė, jog ieškovas nesilaikė nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūros, t. y. nesikreipė į Etikos ir ginčų komisiją, tačiau ieškovas ir po šių nurodytų aplinkybių jokių aktyvių veiksmų dėl kreipimosi į nurodytą komisiją neatliko (tokių įrodymų byloje nepateikta).

 

Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog išnaudojo visas galimybes pasinaudoti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka (formaliai prašymą/skundą galimai pateikęs tik bendru atsakovo el. pašto adresu, byloje nesant jokių įrodymų apie minėtos komisijos faktiškai gautą ieškovo prašymą/skundą), todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai paliko ieškinį nenagrinėtą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Ieškovo (apelianto) Kauno sporto asociacijos atskirojo skundo netenkinti.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartį, kuria ieškovo Kauno sporto asociacijos ieškinys atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus paliktas nenagrinėtas, palikti nepakeistą.

 

 

Teisėja                                                                                     Jūratė Varanauskaitė


Paminėta tekste:
  • CPK