Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-10-02][nuasmenintas nutarimas byloje][AN2-147-468-2017].docx
Bylos nr.: AN2-147-468/2017
Bylos rūšis: administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Vilniaus teritorinė muitinė 290733470 institucija/pareigūnas, atlikęs AN tyrimą
Kategorijos:
1. Bendrieji administracinės atsakomybės klausimai
1.4. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės
8. Administraciniai nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika (ANK 150-223 straipsniai)
1.4.8. Turto konfiskavimas (ANK 29 str.)
21.9. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
21.11.10. Apygardos teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo (ANK 653 str.)
21.11. Apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų
21.9.12. Klaidų nutarime (nutartyje) administracinio nusižengimo byloje ištaisymas (ANK 638 str.)
21. Administracinių nusižengimų teisena
21. Administracinių nusižengimų teisena

Administracinio nusižengimo byla Nr. AN2-147-468/2017

                                                                     Teisminio proceso Nr.: 4-39-3-00351-2017-8 Procesinio sprendimo kategorijos: 1.4.8.; 21.11.10.

 

(S)

 

V I L N I A U S  A P Y G A R D O S  T E I S M A S

 

N U T A R I M A S

 

2017 m. rugsėjo 26 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daiva Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą pagal Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017-07-28 nutarimo, kuriuo     P. V. (P. V.) pripažintas kaltu, padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 3 dalyje,

 

n u s t a t ė :

 

Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017-07-28 nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. A8.-416-419/2017 P. V. (P. V.) pripažintas kaltu pagal ANK 208 straipsnio 3 dalį už tai, kad jis 2017-06-13 apie 22.05 val. Pamurinės k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r., magistralinio kelio „Vilnius-Lyda“ 49-ame km, vykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką per Šalčininkų kelio postą, vairuodamas mikroautobusą „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), nepateikdamas muitinės kontrolei (muitinio tikrinimo metu žodžiu deklaravo, kad nedeklaruotų akcizinių prekių kiekis neviršija leistinos normos), slėpdamas automobilyje specialiai cigarečių gabenimui įrengtose slėptuvėse, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neteisėtai gabeno 679 pakelius cigarečių „Minsk Super Slims“, 310 pakelių cigarečių „Queen Menthol“, 480 pakelių cigarečių „Minsk Super Slims Red“, 450 pakelių cigarečių „NZ Super Slims“, bendros 5565,10 Eur vertės. Šiuo nutarimu P. V. paskirta 2700 Eur dydžio bauda, konfiskuojant 679 pakelius cigarečių „Minsk Super Slims“, 310 pakelių cigarečių „Queen Menthol“, 480 pakelių cigarečių „Minsk Super Slims Red“, 450 pakelių cigarečių „NZ Super Slims“ su baltarusiškomis banderolėmis, grąžinant transporto priemonę – mikroautobusą „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), savininkui ar teisėtam valdytojui su transporto priemonės registracijos liudijimu Nr. (duomenys neskelbtini).

Apeliaciniu skundu Vilniaus teritorinė muitinė prašo pakeisti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017-07-28 nutarimą dalyje dėl transporto priemonės grąžinimo ir paskirti administracinio poveikio priemonę – lengvojo automobilio „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), konfiskavimą. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino ANK 29 straipsnio 4 dalies nuostatas ir priimant nutarimą nepagrįstai netaikė ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punkto, kuriame yra numatytas transporto priemonės konfiskavimo pagrindas. Skunde pažymima, kad lengvasis automobilis „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis D. K. (D. K.), remiantis ANK straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, turėtų būti konfiskuotas.

Skunde atkreipiamas dėmesys, jog P. V. paaiškino automobiliu naudojęsi pagal įgaliojimą, slėptuves įrengęs ir jose cigaretes paslėpęs be automobilio savininko žinios. Vilniaus teritorinė muitinė nesutinka su išvada, jog vien tik atsakomybėn traukiamo asmens parodymai apie tai, kad automobilio savininkas nežinojo apie gabenamas cigaretes, suponuoja ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų nebuvimą. Automobilio savininko nerūpestingumas ir aplaidumas, dėl ko buvo suteikta galimybė kitam asmeniui gabenti didelį kiekį cigarečių ir daryti pažeidimą, neturėtų būti pagrindu grąžinti pažeidimo padarymo įrankį. Pabrėžtina, kad administracinio nusižengimo padarymo būdas ir pasiruošimas, gabentų cigarečių kiekis (1919 pakelių) bei aplinkybė apie automobilio perdavimą pagal įgaliojimą, rodo, jog D. K. negalėjo nežinoti apie jo automobilio panaudojimą administraciniam nusižengimui daryti.

Skunde taip pat nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į susiformavusią teismų praktiką apie transporto priemonės konfiskavimą, kuomet ji buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. P. V. 1919 pakelių cigarečių gabenimui ir slėpimui panaudojo automobilio „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), gamyklinėse ertmėse įrengtas slėptuves. Atsižvelgiant į cigarečių kiekį ir jų slėpimo būdą, yra akivaizdu, jog P. V. naudojosi automobiliu, norėdamas nuslėpti kontrabanda gabenamas prekes nuo muitinio tikrinimo. Be to, minėtų slėptuvių įrengimas yra sudėtingas procesas, nes tam reikia išardyti automobilį bei pakeisti jo gamyklines konstrukcijas.

Vilniaus apygardos teisme gautas D. K. atsiliepimas į apeliacinį skundą, kuriuo prašoma netenkinti Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinio skundo ir palikti galioti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017-07-28 nutarimą. Atsiliepime į apeliacinį skundą D. K. nurodo, kad 2017 m. birželio mėn. jis perdavė jam nuosavybės teise priklausantį automobilį „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), P. V., jog jis galėtų išspręsti savo asmenines problemas. Pats P. V. jam nurodė, kad transporto priemonė jam reikalinga pervežti tėvų daiktus į kaimą, nuvežti bulves ir kitas daržoves. Atsiliepime D. K. pažymi, kad pagal Baltarusijos Respublikos įstatymus nėra būtinybės išrašyti įgaliojimą, perduodant kitiems asmenims transporto priemonę laikinai valdyti ar ja naudotis, pakanka perduoti transporto priemonės dokumentus, todėl jis nesupranta, apie kokį įgaliojimą kalba P. V., duodamas paaiškinimus. Atsiliepime nurodoma, kad išvažiuojant iš Baltarusijos Respublikos teritorijos svetima transporto priemone yra būtinas specialus įgaliojimas, kuris nebuvo duotas P. V.. Ši aplinkybė turėjo užkirsti kelią P. V. eksploatuoti automobilį „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kitų valstybių teritorijoje, tuo labiau gabenti kontrabandines cigaretes. Atsiliepime D. K. pabrėžia, kad sąžiningai manė nesant galimybei, jog jam priklausantis automobilis bus panaudotas neteisėtiems veiksmams kitos valstybės teritorijoje. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Vilniaus teritorinė muitinė klaidingai prilygino jo automobilio perdavimą nerūpestingam elgesiui. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2017-07-28 priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą nekonfiskuoti jam nuosavybės teise priklausančio automobilio „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), apsiribojant pažeidėjo P. V. nubaudimu.

 

Apeliacinis skundas tenkintinas.

ANK 652 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą.

Šioje administracinio nusižengimo byloje nėra skundžiamas administracinio nusižengimo padarymo faktas ir už jį paskirta nuobauda. Ginčas byloje kilo dėl to, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017-07-28 nutarimu nebuvo paskirtas turto - automobilio „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), konfiskavimas.

Pagal ANK 29 straipsnio 2 dalį administracinio nusižengimo padarymo priemonė pripažįstama konfiskuotinu turtu. Teismo vertinimu, šioje byloje pakanka faktinių duomenų pripažinti, kad automobilis buvo nusižengimo padarymo priemonė - kontrabandos dalykas (cigaretės) buvo gabenamos automobilyje, specialiai įrengtose slėptuvėse. Atsižvelgiant į gabentų cigarečių kiekį, pripažįstama, kad be automobilio P. V. nebūtų padaręs šio nusižengimo. Tačiau iš automobilio registracijos liudijimo (t. 1, b. l. 7-8) matyti, kad automobilis „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), priklauso trečiajam asmeniui - D. K.. Atsižvelgiant į šį faktą, turi būti nustatyta bent viena ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatyta sąlyga, rodanti automobilio savininko ryšį su neteisėtais veiksmais ar savininko nepakankamą rūpestį jam priklausiusiu automobiliu, kad kiti asmenys galėjo juo pasinaudoti priešingai visuomenės interesams. ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatyta, kad gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, jeigu perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti.

Teismo posėdžio metu P. V. parodė, kad mikroautobusą naudojo pagal įgaliojimą, tačiau slėptuves įrengė ir jose cigaretes paslėpė be savininko žinios. Atsiliepime į apeliacinį skundą automobilio savininkas D. K. nurodė, kad 2017 m. birželio mėn. jis perdavė jam nuosavybės teise priklausantį automobilį „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), P. V., jog pastarasis galėtų išspręsti savo asmenines problemas - pervežtų tėvų daiktus į kaimą, nuvežtų bulves ir kitas daržoves. D. K. teigia nedavęs specialaus įgaliojimo P. V. išvažiuoti iš Baltarusijos Respublikos teritorijos jam priklausančia transporto priemone, nors šis specialus įgaliojimas yra būtinas. Atsiliepime į apeliacinį skundą D. K. pabrėžia, kad jis sąžiningai manė, jog neegzistuoja jokių galimybių, jog jam priklausantis automobilis bus panaudotas neteisėtiems veiksmams kitos valstybės teritorijoje.

Apeliacinės instancijos teismas automobilio savininko D. K. paaiškinimus vertina tik kaip jo pasirinktą gynybinę poziciją, siekiant išvengti jam nuosavybės teise priklausančio automobilio konfiskavimo, nes šie paaiškinimai neparemti jokiais objektyviais duomenimis.

Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino transporto priemonės perleidimo aplinkybes bei jo savininko D. K. ryšį su P. V. padarytu administraciniu nusižengimu ir nepagrįstai netaikė transporto priemonės konfiskavimo. Šioje byloje D. K. žinojimą apie neteisėtus P. V. veiksmus patvirtina administracinio nusižengimo padarymo aplinkybės. P. V. automobilį eksploatavo tokiu būdu, tarsi būdamas jo savininkas - iš kito asmens paimtas/pasiskolintas automobilis nebūtų ardomas, mechaniškai pažeidžiamas tam, kad būtų panaudotas gabenti kontrabandos dalyku esančias prekes (b. l. 10-12). Tai rodo, kad P. V. žinojo, jog automobilio savininkas neprieštarauja/neprieštaraus jo veiksmams, t.y. automobilis jam yra perduotas sąmoningai. Taip pat turi būti įvertintas didelis gabentų cigarečių kiekis, kas rodo, jog šiam nusižengimui buvo iš anksto ruoštasi, atliekant pasirengimo veiksmus, įrengiant slėptuves transporto priemonėje.

Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog siekiant prevencinių tikslų, transporto priemonės kurios buvo specialiai pritaikytos nusižengimams daryti konfiskavimas yra privalomas, todėl net jei ir transporto priemonės savininkas nežinojo, apie jo transporto priemonėje mechaniškai įrengtas slėptuves, tokios transporto priemonės grąžinimas nėra galimas. Nekonfiskuojant transporto priemonės, teisinės atsakomybės poveikis būtų formalus ir prieštarautų ANK 22 straipsnio ir ANK 27 straipsnio nuostatų tikslams, būtų sudaromos prielaidos formuoti suvokimą, jog darant administracinius nusižengimus, naudojant kitam asmeniui priklausantį turtą, jis nebus konfiskuojamas, o transporto priemonės su jose įrengtomis slėptuvėmis galės būti ir toliau naudojamos neteisėtiems ir/ar nusikalstamiems tikslams. Atkreiptinas dėmesys, jog konfiskavus transporto priemonę su specialiai joje įrengtomis slėptuvėmis, o ne grąžinus ją jos savininkui, ginčas dėl transporto priemonės vertės nustatymo ir teisingo atlyginimo už konfiskuotą transporto priemonę, tarp transporto priemonės savininko ir asmens, vairavusio šią transporto priemonę, gali būti sprendžiami civiline tvarka. 

Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė ANK 29 straipsnio 2 dalies nuostatų.  Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017-07-28 nutarimo dalis dėl automobilio „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), bei jo registracijos liudijimo Nr. (duomenys neskelbtini) grąžinimo teisėtam savininkui D. K. naikintina, minėtas automobilis konfiskuotinas kaip administracinio nusižengimo padarymo priemonė.

Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 29 straipsnio 2 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2017-07-28 nutarimo dalį dėl transporto priemonės - automobilio „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), bei jo registracijos liudijimo Nr. (duomenys neskelbtini) grąžinimo teisėtam savininkui D. K. (D. K.).

Vadovaujantis ANK 29 straipsnio 2 dalimi, konfiskuoti transporto priemonę – mikroautobusą „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini).

Automobilio „Mercedes Benz 208D“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), registracijos liudijimą Nr. (duomenys neskelbtini) perduoti konfiskavimą vykdančiai institucijai.

 

Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

 

 

 

Teisėja                                                                          Daiva Kazlauskienė

 

 

 

 

 


Paminėta tekste: