Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-12-20][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-491-701-2018].docx
Bylos nr.: e3K-3-491-701/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Neviešas atsakovas
Neviešas atsakovas
Kategorijos:
3.1. Bendrosios nuostatos.
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2.4.3. Bylos, susijusios su sutartine atsakomybe
3. CIVILINIS PROCESAS
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.6. Prievolių teisė
3.1.7.6. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos
2.10. Kitos su prievolių teise susijusios bylos
2.6.11. Pirkimas-pardavimas
2.6.11.12. Vertybinių popierių ir valiutos pirkimas-pardavimas

?

Civilinė byla Nr. e3K-3-491-701/2018

Teisminio proceso Nr. 2-06-3-01941-2016-5 

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.11.12; 3.1.7.6

(N)

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. gruodžio 20 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virgilijaus Grabinsko, Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko, 

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. K. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės M. K. ieškinį atsakovams A. L., A. L., R. R., S. R., UAB „(duomenys neskelbtini)“, uždarajai akcinei bendrovei (duomenys neskelbtini), V. Š., D. F., G. N., D. R., J. D. R., R. K., E. K., R. E. J. dėl akcijų mainų sutarčių pripažinimo akcijų pirkimo–pardavimo sutartimis, akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo ir akcijų anuliavimo; tretieji asmenys: J. S., A. Ž., R. Ž., J. Ž., J. V. J., T. M., E. P., Č. S., A. I., A. G., F. K., L. L., V. L.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių apsimestinio sandorio negaliojimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.87 straipsnis), uždarosios akcinės bendrovės akcininko pirmumo teisę pirkti parduodamas akcijas (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 47 straipsnis), bendrovės akcijų anuliavimą ir pripažinimą negaliojančiomis (ABĮ 54 straipsnis), ieškinio senaties terminą ir jo taikymą reikalavimui dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis, taip pat dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą (CPK 176, 178, 185 straipsniai) bei bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnis), aiškinimo ir taikymo.

2.       (duomenys neskelbtini) atsižvelgiant į Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d nutarimo Nr. 13P-61-(7.1.2) „Dėl neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktą, taip pat  Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 13P- 146-(7.1.2) „Dėl teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ 9 punktą.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

3.       (duomenys neskelbtini) atsižvelgiant į Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d nutarimo Nr. 13P-61-(7.1.2) „Dėl neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktą, taip pat Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 13P- 146-(7.1.2) „Dėl teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ 9 punktą.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

 

4.       (duomenys neskelbtini) atsižvelgiant į Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d nutarimo Nr. 13P-61-(7.1.2) „Dėl neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktą, taip pat Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 13P- 146-(7.1.2) „Dėl teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ 9 punktą .

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

5.        (duomenys neskelbtini) atsižvelgiant į Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d nutarimo Nr. 13P-61-(7.1.2) „Dėl neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktą, taip pat Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 13P- 146-(7.1.2) „Dėl teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ 9 punktą.

 

Dėl ABĮ 54 straipsnio aiškinimo ir taikymo, akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis nagrinėjamoje byloje

 

6.       ABĮ 54 straipsnis (taikytina įstatymo redakcija, galiojusi 2006 m. kovo–balandžio mėn. ginčo akcijų pirkimopardavimo sandorių sudarymo metu) reglamentuoja bendrovės teisę įsigyti savas akcijas, jų įsigijimo tvarką, taip pat šios tvarkos nesilaikymo teisinius padarinius. Šio straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad bendrovės akcijos, įgytos pažeidžiant šio straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, turi būti perleistos kitų asmenų nuosavybėn ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo; jei akcijos neperleidžiamos per šį laiką, atitinkamai turi būti sumažintas įstatinis kapitalas, akcijos anuliuojamos ir paskelbiamos negaliojančiomis. Šio straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad jei bendrovė nepaskelbia akcijų negaliojančiomis ir jų neanuliuoja, kaip nurodyta šio straipsnio 11 dalyje, akcijos pripažįstamos negaliojančiomis ir atitinkamai sumažinamas įstatinis kapitalas teismo sprendimu; teisę kreiptis į teismą turi bendrovės vadovas, valdyba, akcininkas ir kreditorius.

7.       Šioje byloje teismai sisteminės ABĮ 54 straipsnio analizės pagrindu padarė išvadą, kad pagal ABĮ 54 straipsnio 11 dalį akcijos gali būti anuliuojamos tik tol, kol jos nėra perleistos. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad vien ta aplinkybė, jog ginčo akcijos buvo perleistos (duomenys neskelbtini), t. y. praėjus daugiau nei metams nuo šių akcijų įgijimo, nelemia (duomenys neskelbtini) sandorių negaliojimo, kadangi šių sandorių metu sprendimas dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis nebuvo priimtas.

8.       Ieškovė kasaciniame skunde argumentuoja, kad teismas netinkamai taikė ABĮ 54 straipsnio 11 dalį, nes vertino, jog akcijos gali būti anuliuojamos tik tol, kol bendrovė ar patronuojamoji bendrovė šių akcijų nėra perleidusi. Ieškovės teigimu, toks aiškinimas yra nepagrįstas, nes ABĮ 54 straipsnyje toks apribojimas nėra nustatytas, be to, teismai, spręsdami dėl ABĮ 54 straipsnio 11 dalies taikymo, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė nereiškė savarankiško reikalavimo dėl akcijų anuliavimo ir jų paskelbimo negaliojančiomis, o prašė pripažinti UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir atsakovų (duomenys neskelbtini) d. sudarytas (duomenys neskelbtini) sutartis negaliojančiomis bei taikyti restituciją remdamasi CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu sandorio negaliojimo pagrindu, taikant restituciją ginčijamas 1(duomenys neskelbtini) akcijas anuliuoti bei paskelbti negaliojančiomis, o ne grąžinti pirminiams jų savininkams. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kas buvo UAB (duomenys neskelbtini)“ akcininku laikotarpiu nuo (duomenys neskelbtini) iki (duomenys neskelbtini), netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus (CPK 176, 178, 183 ir 185 straipsniai).

9.       Vertinant šiuos kasacinio skundo argumentu pažymėtina, kad bendrovės akcijos gali būti anuliuojamos ir paskelbiamos (pripažįstamos) negaliojančiomis, kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą arba teismo sprendimu. Šio instituto tikslas – bendrovės įstatinio kapitalo palaikymas, kad būtų išvengta situacijos, kai bendrovės nominalioji akcijų vertė nėra padengta akcininkų įnašais. Įstatinio kapitalo funkcija – būti prievolių užtikrinimo priemone bendrovės kreditoriams, todėl bendrovės pareigos anuliuoti akcijas adresatas yra bendrovės kreditoriai, o šios normos tikslas – kreditorių interesų apsauga.

10.       Sistemiškai aiškinant ABĮ 54 straipsnio nuostatas darytina išvada, kad šio straipsnio 11 dalyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu siekiama išvengti situacijos, kai akcijos, įgytos pažeidžiant ABĮ 54 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, lieka jas įgijusios bendrovės nuosavybe ir taip pažeidžiamos bendrovės, kurios akcijos įsigytos, įstatinio kapitalo sandaros taisyklės. Įvykus tokių akcijų perleidimui, net jeigu jų perleidimas įvyksta pažeidžiant ABĮ 54 straipsnio 11 dalyje nustatytą terminą, tikslas, kurio siekiama šioje teisės normoje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, yra pasiekiamas ir pažeidimas pašalinamas. Dėl to, aiškinant ABĮ 54 straipsnio 11 dalį, konstatuotina, kad pagal šią teisės normą akcijos gali būti anuliuojamos tik tol, kol jos nėra perleistos kitų asmenų nuosavybėn, t. y. tol, kol egzistuoja bendrovės, kurios akcijos įsigytos, įstatinio kapitalo sandaros taisyklių pažeidimas.

11.       Pagal ABĮ 54 straipsnio 12 dalį akcijų pripažinimui negaliojančiomis yra būtinas teismo sprendimas, nes praėjus ABĮ 54 straipsnio 11 dalyje nustatytam terminui akcijos savaime netampa negaliojančios. Kol akcijos nėra anuliuotos ir paskelbtos (pripažintos) negaliojančiomis, jos gali būti sandorių objektas, o ABĮ 54 straipsnio 11 dalies nuostata negali būti panaudota prieš sąžiningus trečiuosius asmenis, įgijusius tas akcijas.

12.       Remiantis išdėstytais argumentais konstatuotina, kad šioje byloje teismai tinkamai aiškino ABĮ 54 straipsnio 11 dalį, padarydami išvadą, jog akcijos gali būti anuliuojamos tik tol, kol jos nėra perleistos kitų asmenų nuosavybėn. Pripažintina pagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvada, kad vien ta aplinkybė, jog ginčo akcijos buvo perleistos (duomenys neskelbtini), t. y. praėjus daugiau nei metams nuo šių akcijų įgijimo, nelemia (duomenys neskelbtini) sandorių negaliojimo, kadangi šių sandorių metu sprendimas dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo (pripažinimo) negaliojančiomis nebuvo priimtas.

13.       Kasacinio skundo teiginiai, kuriais nurodoma, kad ieškovė nereiškė savarankiško reikalavimo dėl akcijų anuliavimo ir jų paskelbimo negaliojančiomis, o prašė ginčo akcijas, taikant restituciją sandorius pripažinus negaliojančiais, ne grąžinti pirminiams jų savininkams, o anuliuoti ir paskelbti negaliojančiomis, vertintini kaip neteikiantys pagrindo kitaip, nei jau šioje nutartyje nurodyta, aiškinti ABĮ 54 straipsnio 11 dalį. Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas ieškovės reikalavimą dėl ginčo akcijų anuliavimo tinkamai kvalifikavo ne kaip išvestinį, o kaip savarankišką reikalavimą ir tokią išvadą dėl reikalavimo kvalifikavimo tinkamai motyvavo.

14.       Konstatuotina, kad kasacinio skundo argumentai, kuriais teigiama, kad teismai netinkamai taikė ABĮ 54 straipsnio 11 dalį, vertintini kaip nepagrindžiantys teismų ABĮ 54 straipsnio 11 dalies netinkamo aiškinimo ir taikymo, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

15.       Kasacinio skundo argumentai, kuriais teigiama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus spręsdamas, kas buvo UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcininku laikotarpiu nuo (duomenys neskelbtini) iki (duomenys neskelbtini), vertintini kaip neturintys įtakos skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir vienodos teismų praktikos formavimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. 

16.       (duomenys neskelbtini).

 

Dėl ieškinio senaties termino ir taikymo šioje byloje pareikštam reikalavimui dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis

 

17.       Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senaties institutas yra skirtas sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę ir kt. Ieškinio senatis yra nustatyta abiejų šalių interesais ir taikoma tuo atveju, kai viena šalis dėl reikalavimo nepareiškimo per tam tikrą laiką gali tikėtis, jog kita šalis atsisako ginti pažeistą teisę ar vertina ją kaip nesant pažeistą.

18.       CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai taikomi tik tiems reikalavimams, dėl kurių tokius terminus nustato CK bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CK 1.125 straipsnio 2 dalis). ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje (įstatymo redakcija, galiojusi ginčijamų sandorių sudarymo metu) įtvirtinta, kad CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose nurodyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

19.       Šioje byloje teismai sprendė, kad ieškovės reikalavimui dėl akcijų anuliavimo taikytinas ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje įtvirtintas 30 dienų ieškinio senaties terminas. Išvadą dėl ieškinio senaties termino pirmosios instancijos teismas grindė tuo, kad reikalavimas dėl akcijų anuliavimo iš esmės yra reikalavimas dėl valdymo organų neveikimo ir todėl pagal analogiją tokiam reikalavimui taikomas ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatytas senaties terminas, o apeliacinės instancijos teismas – tuo, jog teismų praktikoje (Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1006-368/2017) pažymėta, kad, nors ABĮ nuostatos tiesiogiai nenustato senaties termino per kiek laiko galima kreiptis dėl įgytų savų akcijų anuliavimo, tačiau ABĮ 54 straipsnio 2 dalis bendrovės savų akcijų įsigijimą sieja su priimtu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu; priimtas sprendimas gali būti ginčijamas pagal ABĮ 19 straipsnio 10 dalį – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Nustatę, kad ieškovė į teismą kreipėsi praleidusi šį terminą, teismai dėl šio reikalavimo taikė ieškinio senatį.

20.       Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai ieškovės reikalavimui dėl akcijų anuliavimo nepagrįstai taikė ieškinio senatį. Reikalavimas dėl akcijų anuliavimo ir jų paskelbimo negaliojančiomis yra ne reikalavimas dėl valdymo organų neveikimo, o išvestinis reikalavimas, kuris turėtų būti tenkinamas pripažinus (duomenys neskelbtini) UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir atsakovų sudarytas (duomenys neskelbtini) akcijų pirkimo–pardavimo sutartis negaliojančiomis. Teismai šiuo atveju nepagrįstai taikė tokiam reikalavimui pagal analogiją ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatytą sutrumpintą 30 dienų ieškinio senaties terminą, kuris taikomas tik reikalavimams dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo, o ne dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis, kuriam taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 1 dalis).

21.       Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais kasacinio skundo argumentus, kuriais teigiama, kad teismai netinkamai taikė materialiosios teisės normas, nustatydami taikytiną ieškinio senaties terminą, ir nepagrįstai taikė ieškinio senatį ieškovės pareikštam reikalavimui dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis.

22.       Teismų išvadų dėl ieškinio senačiai taikytinų materialiosios teisės normų ir ieškinio senaties termino motyvai teikia pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sutapatino nagrinėjamos bylos situaciją, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nesprendė klausimo dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis, su situacija, kai visuotinis akcininkų susirinkimas atsisakė priimti sprendimą akcijas anuliuoti ir paskelbti negaliojančiomis. Konstatuotina, kad situacija, kai visuotinis akcininkų susirinkimas atsisako priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą anuliuojant ir paskelbiant negaliojančiomis akcijas, negali būti prilyginta situacijai, kai įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant ir paskelbiant negaliojančiomis akcijas, klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo šaukiamas ir jame toks klausimas nebuvo sprendžiamas. Egzistuojant pirmajai situacijai iš nurodytųjų ieškinio reikalavimui dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis taikytinas ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatytas trisdešimties dienų ieškinio senaties terminas, tačiau, egzistuojant antrajai iš nurodytų situacijai, kai klausimas iš viso nebuvo spręstas visuotiniame akcininkų susirinkime, nėra pagrindo aptariamam ieškinio reikalavimui taikyti ABĮ 19 straipsnio 10 dalį ir joje nustatytą specialų sutrumpintą ieškinio senaties terminą, skirtą juridinio asmens organų sprendimams ginčyti, o taikytina CK 1.125 straipsnio 1 dalis ir joje nustatytas bendrasis dešimt metų ieškinio senaties terminas. Pastaroji išvada grindžiama tuo, kad egzistuojant nurodytai antrajai situacijai CK ir kiti įstatymai nenustato sutrumpinto ieškinio senaties termino reikalavimui dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis, todėl tokiam reikalavimui taikomas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendrasis ieškinio senaties terminas. CK 1.8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad neleidžiama pagal analogiją taikyti specialių teisės normų, t. y. bendrųjų taisyklių išimtis nustatančių normų.

23.       Šioje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovės reikalavimas dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis yra pareikštas praleidus jam taikytiną CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrąjį dešimties metų ieškinio senaties terminą, todėl konstatuotina, kad teismai šiam ieškovės reikalavimui be pagrindo taikė ieškinio senatį (CK 1.131 straipsnio1 dalis).

24.       Atsižvelgdama į tai, kad ieškovės reikalavimas dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis teismų yra atmestas dviem pagrindais, t. y. tiek konstatavus ieškovės teisės į šio reikalavimo patenkinimą neegzistavimą, tiek ir taikant ieškinio senatį, teisėjų kolegija sprendžia, kad, teismams pirmuoju iš nurodytų pagrindų teisėtai atmetus aptariamą ieškovės reikalavimą, nustatytas teismų netinkamas materialiosios teisės normų, nustatant taikytiną ieškinio senaties terminą ir nepagrįstai jį taikant, taikymas nesudaro teisinio pagrindo naikinti teismų sprendimų dalis, kuriomis atmestas aptariamas reikalavimas, nes nustatytas teismų netinkamas materialiosios teisės normų taikymas nevertintinas kaip galėjęs turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

25.       Konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismas teisėtai atmetė ieškinio reikalavimus dėl (duomenys neskelbtini) sandorių pripažinimo negaliojančiais, taip pat tinkamai sprendė, jog ginčo akcijos, nepriklausomai nuo galimo ABĮ 54 straipsnio 11 dalies nuostatų pažeidimo, galėjo būti (duomenys neskelbtini) sandorių objektas, darytina išvada, kad nebelieka pagrindų, kuriais remdamasi ieškovė ginčijo (duomenys neskelbtini) akcijų pirkimo–pardavimo sandorių galiojimą. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija nepasisako dėl kasacinio skundo argumentų, kuriais teigiama, kad teismai, nepagrįstai nepripažindami negaliojančiomis (duomenys neskelbtini) akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių, netinkamai taikė CK 1.80 straipsnį, taip pat kasacinio skundo argumentų, kuriais teigiama, kad teismai netinkamai aiškino restitucijos taikymą (CK 6.145, 6.146 straipsniai) reglamentuojančias teisės normas, kaip neaktualių ir neturinčių reikšmės bylos baigčiai. Nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma.

26.       (duomenys neskelbtini).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovės M. K. priteista (duomenys neskelbtini) Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme atlyginimo atsakovei (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme atlyginimo trečiajam asmeniui L. L., ir šią bylos dalį perduoti Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.

Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Priteisti iš ieškovės M. K. (a. k. (duomenys neskelbtini) 1446,36 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt šešis Eur 36 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovui R. R. (a. k. (duomenys neskelbtini).

Priteisti iš ieškovės M. K. (a. k. (duomenys neskelbtini) 1504,16 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturis Eur 16 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovui A. L. (a. k. (duomenys neskelbtini).

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Virgilijus Grabinskas

 

 

Antanas Simniškis

 

 

Vincas Verseckas


Paminėta tekste:
  • CK
  • CPK
  • CK1 1.80 str. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas
  • CK1 1.124 str. Ieškinio senaties samprata
  • CK1 1.125 str. Ieškinio senaties terminai
  • CK2 2.82 str. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos
  • 2A-1006-368/2017
  • CK1 1.8 str. Įstatymo ir teisės analogija
  • CK1 1.131 str. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės
  • CPK 346 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai