Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-2103-2013].doc
Bylos nr.: 2A-2103/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
BICenter 301746671 atsakovas
"Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" 300083878 atsakovas
"Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" 300083878 atsakovas
BICenter 301746671 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.12. Procesinių dokumentų įteikimas:
3.1.12.3. Įteikimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 2A-2103/2013

Teisminio proceso Nr. 2-58-00199-2013-4

Procesinio sprendimo kategorijos: 45.4

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. rugsėjo 6 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BICenter apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovėsBICenter“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bedrovei „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

 

n u s t a t ė :

  1. Ginčo esmė

 

Ieškovas UAB „BICenter“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ viešojo pirkimo komisijos 2013 m. kovo 22 d. priimtą sprendimą S-178, kuriuo atsisakyta pateikti atsakymus į ieškovo UAB „BICenter“ pateiktus klausimus ir prašė įpareigoti atsakovą atsakyti į visus UAB „BICenter“ perkančiai organizacijai pateiktus klausimus: a) ar skaidant pirkimą į dvi dalis buvo teikta atnaujinta paraiška APVA; b) ar teiktoje paraiškoje buvo išskirtos dvi atskiros konkrečios sumos kiekvienai pirkimo daliai, c) ar paraiška buvo patvirtinta APVA-os; d) kokios sumos(biudžetai)  įvardinti šioje paraiškoje kiekvienai pirkimo daliai? Nurodė, kad atsakovui pateikė pretenziją, tačiau per įstatymų nustatytą terminą atsakovas pretenziją atmetė. Atsakovas nei atsiliepimu į ieškinį, nei tripliku su ieškiniu nesutiko, nurodė kad ieškovų teisių nepažeidė.

 

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Panevėžio apygardos teismas 2013 m. birželio 7 d. sprendimu ieškovo UAB „BICenter“ ieškinį atsakovui UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atmetė. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2013 m. vasario 25 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė viešą atvirą konkursą (pirkimo Nr.133346) „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kuriuo yra perkamos mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, tiekimo ir statybos paslaugos. Atsakovas pirkimo dokumentuose nurodė atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus, techninę specifikaciją, visas kitas privalomas pirkimo sąlygas. Ieškovas UAB „BICenter“, siekdamas gauti atsakymus į apsisprendimą dalyvauti nurodytame konkurse įtakojančius ir konkurso sąlygas paaiškinančius klausimus, ieškovo tvirtinimu, tiesiogiai susijusius su paskelbto viešojo konkurso organizavimu ir finansavimu, 2013 m. kovo 18 d. pateikė perkančiai organizacijai paklausimą : a) ar skaidant pirkimą į dvi dalis buvo teikta atnaujinta paraiška APVA; b) ar teiktoje paraiškoje buvo išskirtos dvi atskiros konkrečios sumos kiekvienai pirkimo daliai, c) ar paraiška buvo patvirtinta APVA-os; d) kokios sumos (biudžetai) įvardinti šioje paraiškoje kiekvienai pirkimo daliai. Perkančioji organizacija UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2013 m. kovo 22 d. raštu Nr. S-178 atsisakė atsakyti nustatyta tvarka į UAB „BICenter“ pateiktus klausimus, nurodydama, kad perkančioji organizacija nėra įpareigota teikti informacijos apie projekto administravimo procedūras bei pirkimui numatytą skirti biudžetą, nes tai neįeina į organizuojamo viešo konkurso sąlygas. Po to ieškovas 2013 m. balandžio 8 d. pateikė pretenziją, kuri 2013 m. balandžio 9 d. atsakovo buvo atmesta. Byloje iškilo ginčas dėl to, ar ieškovo UAB „BICenter“ pateikti atsakovui paklausimai tiesiogiai susiję su pirkimo sąlygomis, kurios pagal Konkurso sąlygų I skyriaus pirmo skirsnio 10 dalį „Konkurso sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas“ dalyvio prašymu turi būti paaiškinamos ir tikslinamos. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnyje, apibrėžiantis pirkimo dokumentuose skelbiamus ir nurodomus duomenis, nenurodo ir imperatyviai neįpareigoja perkančios organizacijai skelbti ieškovo paklausimais siekiamos gauti informacijos. Paskelbto atviro konkurso dokumentų pirmo skyriaus 1 skirsnio 10 straipsnyje nustatytos konkurso sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo taisyklės.  Konkurso sąlygas lemia  pirkimo objektas ir perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai tiekėjų pasiūlymams dėl pirkimo objekto pagal pirkimo dokumentuose nurodytas pasiūlymų pateikimo formos ir turinio nurodytas taisykles. Teismas, vertindamas ieškovo ieškinio turinį, padarė išvadą, kad ieškovas iš tiesų tiesiogiai neginčija Konkurso sąlygų, nenurodo, kas yra neaišku, bet tik siekia apsispręsti dėl dalyvavimo  paskelbtame konkurse pagal tai, koks yra pirkimo biudžetas kiekvienai paskelbto pirkimo daliai, ar tikrai abi dalis administruos APVA, ar šioji sutinka, kad pirkimas būtų skaidomas į dvi dalis. Tiesioginės įtakos pasiūlymui šie duomenys negali turėti, nes turi būti teikiami techniniai ir finansiniai pasiūlymai, kurie vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, nurodytos ekonominio naudingumo kriterijų sudarančios dalys: kaina, eksploatavimo išlaidos ir antrai pasiūlymo daliai dar pagaminamos elektros energijos kiekis ( Konkurso sąlygų I  skyriaus 1 skirsnio 13.1 str.). Paskelbtuose pirkimo dokumentuose aiškiai apibrėžtas pirkimo objektas ir sutarties sudarymo sąlygos, o ieškovo pateikti paklausimai nėra susiję su trukdymu tinkamai ir objektyviai vykdyti viešojo pirkimo procedūras, nes tokių įrodymų nepateikta. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas savo paklausimais subjektyviai siekia užvilkinti procedūras, nes nustatytu laiku neteikė pasiūlymo, bandė laikinųjų apsaugos priemonių pagalba sustabdyti konkursą. Nustatytas viešojo pirkimo skaidymas į dalis nepažeidžia viešojo pirkimo įstatymo reikalavimų ta prasme, jog paskelbus atvirą konkursą, nepakeistas pirkimo būdas. Nepateikta jokių duomenų apie tai, kad tai perkančiai organizacijai pirkimo skaidymas į dalis kainuos brangiau ar atsiras kitų neigiamų pasekmių, kaip spėja ieškovas.

 

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „BICenter“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

1. Teismas skundžiamame sprendime padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas sutapatina konkurso sąlygų ir sutarties vykdymo sąlygų turinį. Biudžetas svarbus pačioje pirkimo procedūroje, t.y. iki sutarties sudarymo. Būtent turimas biudžetas ir lemia pasiūlymo tinkamą įvertinimą, t.y. ar pasiūlyta kaina nėra per didelė ir tinkama perkančiajai organizacijai. Taigi pirkimo biudžetas turi tiesioginę įtaką teikiamo pasiūlymo turiniui, kadangi perkamas yra mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statybos darbai, taigi teikdamas pasiūlymą tiek ieškovas, tiek kiti dalyviai siūlo savo unikalų projektą ir įrangą. Dalyviai, tame tarpe ieškovas, privalo įvertinti atsakovo turimas lėšas, kad galėtų įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas sudaryti su atsakovu sutartį racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Esant dabartinei situacijai, kai atsakovas nepaskelbė turimų lėšų ir vykdo pirkimą, atsiranda rizika, kad dalyvavimas pirkime vėl bus beprasmis, kadangi nebuvo aiškios galimos finansavimo galimybės, todėl pirkimo nutraukimo tikimybė didelė ir vėl dalyvaujančių tiekėjų patirtos išlaidos rengiant pasiūlymą bus negrąžintos.

2. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, pasilieka šiuo nagrinėjamu atveju teisę pagal gautus pasiūlymus atitinkamai skirti lėšų dydį, nes jeigu būtų pirkimo dokumentuose projektui įgyvendinti skirtų lėšų dydis apibrėžtas, tai skirtinų lėšų dydžio koreguoti nebegalės, yra nepagrįstos. Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sudaroma pirkimo sutartis turi visa apimtimi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytas kainas bei kitas sąlygas. Sudarant pirkimo sutartį negali būti kaina nei padidinta, nei sumažinta, o nustatytos pirkimo sutarties sąlygos ją vykdant negali būti keičiamos.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nesutinka su apelianto argumentu, kad būtent biudžetas ir lemia pasiūlymo tinkamą įvertinimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalimi bei viešojo pirkimo „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: Mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje, skelbto 2013 m. vasario 25 d. (pirkimo numeris 133346), Konkurso sąlygų 12 skyriumi „Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų atmetimo priežastys, visų pirma yra vertinimas tiekėjo kvalifikacijos atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei pateikto pasiūlymo atitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas ir tik po to visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlymų kainų priimtinumas perkančiajai organizacijai bei kitais VPĮ 39 straipsnio 1 dalies ir 40 straipsnio 1 dalies nustatytais pagrindais. Apelianto argumentas, kad paklausimas buvo svarbus tam, kad visi tiekėjai, tame tarpe ir ieškovas, tinkamai įsivertintų apimtis ir pirkimo procedūros įvyktų yra nepagrįstas, kadangi normaliomis sąlygomis tiekėjas pasiūlymo kainą turi apskaičiuoti vadovaujantis pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje pateiktu perkamo objekto apibūdinimu bei būsimos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis, o ne vadovaujantis perkančiosios organizacijos viešajam pirkimui skirto finansavimo viršutine riba. Iš apelianto atsakovui pateiktos 2013 m. balandžio 4 d. pretenzijos matyti, kad apeliantui yra žinoma projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ vertė, vadinasi apeliantas turėjo galimybę įsivertinti perkančiosios organizacijos perkamo objekto finansavimo galimybes. 2013 m. vasario 13 d. viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu atsižvelgiant į perkamo objekto infrastruktūros sudedamąsias dalis bei vadovaujantis parengtos Galimybių studijos duomenimis, kainų lygio pokyčiu rinkoje, viešųjų pirkimų komisija patvirtinto kiekvienai viešojo pirkimo „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: Mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“ daliai skiriamą finansavimą, vadovaujantis kuriuo įvertino tiekėjų pasiūlytas kainas bei užtikrino VPĮ 39 straipsnio 2 dalies bei Konkurso sąlygų 12 skyriaus „Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų atmetimo priežastys“ nuostatų laikymąsi. Apeliantas 2013 m. balandžio 9 d. atsakovo raštu Nr. S-195 buvo informuotas, kad perkančioji organizacija yra nustačiusi perkamam objektui skiriamą finansavimą atskirai kiekvienai pirkimo daliai.

 

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta tiekėjų (dalyvių) teisė prašyti perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų paaiškinimų (VPĮ 24 str. 2 d. 15 p., 27 str. 3 d.). Atsakovo (perkančiosios organizacijos) pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ I skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 10 dalyje nurodyti būdai ir terminai, per kuriuos tiekėjai turi teisę pateikti prašymus paaiškinti konkurso sąlygas.

Byloje nustatyta, kad ieškovas 2013 m. kovo 18 d. atsakovui pateikė prašymą atsakyti į šiuos klausimus: 1) Ar skaidant pirkimą į dvi dalis buvo teikta atnaujinta paraiška Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai (taip/ne); 2) ar teiktoje paraiškoje buvo išskirtos dvi atskiros konkrečios sumos kiekvienai pirkimo daliai (taip/ne); 3) ar paraišką patvirtino Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra; 4) kokios sumos (biudžetai)  įvardinti šioje paraiškoje kiekvienai pirkimo daliai (t.1, b.l. 149).

Perkančioji organizacija atsisakė pateikti informaciją. 2012 m. kovo 22 d. rašte ieškovui nurodė, kad pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas konkurso dalyviai turi teisę prašyti konkurso sąlygų paaiškinimų/patikslinimų, tuo tarpu paraiškos pateikimas Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai nėra susijęs su konkurso sąlygomis, todėl perkančioji organizacija nėra įpareigota dalyviams teikti informaciją apie projekto administravimo procedūras (t.1, b.l. 150). Ieškovas, gavęs iš atsakovo minėtą atsakymą, pateikė pretenziją dėl nepagrįsto atsisakymo atsakyti į pateiktus klausimus ir pareikalavo ieškovą atsakyti į klausimus (t.1, b.l. 154-155). Atsakovas pretenzijos netenkino, motyvuodamas tuo, kad paraiška bei veiksmai, susiję su projekto finansavimo ir administravimo sutarties (sutartis sudaryta su Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra) vykdymu, negali būti vertinami kaip duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas, o suinteresuotas tiekėjas (ieškovas) nesikreipė dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų ar patikslinimų (t.1, b.l. 155-156).

Atsakovas perkamą objektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“ skaidė į dvi dalis (skelbimo apie pirkimą II dalies 1.8. punktas, B priedas). Iš ieškovo pateiktų klausimų atsakovui, procesinių dokumentų byloje, ieškovo paaiškinimų matyti, kad ieškovui yra svarbu žinoti, kiek lėšų yra skiriama atskirai kiekvienai pirkimo daliai. Pagal VPĮ 9 straipsnio 2 dalį perkančioji organizacija turi teisę skaidyti pirkimą, tačiau jeigu pirkimo skaidymo galėtų būti išvengta VPĮ nustatytos pirkimo tvarkos, skaidyti pirkimo negalima. VPĮ leidžia perkančiajai organizacijai skaidyti pirkimą į dalis ir nereikalauja pirkimo dokumentuose būtinai nurodyti, kiek lėšų yra skiriama visam pirkimui ar atskirai kiekvienai pirkimo daliai, tačiau perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali ir nurodyti pirkimui skirtų lėšų dydį. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra nurodytas skirtų lėšų dydis, vertindama pasiūlymus perkančioji organizacija lėšų, skirtų pirkimui, dydžio nebegali keisti, nes tai būtų pirkimo sąlygų pakeitimas, atliktas pasiūlymų vertinimo procedūros metu.

Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo atsakovui pateikti pirmieji trys klausimai, susiję su paraiškos pateikimu Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, nepriskirtini viešojo pirkimo dokumentams, kurie pagal VPĮ 2 straipsnio 21 dalį, 24 straipsnį yra teiktini vykdant viešąjį pirkimą, reglamentuojamą VPĮ, todėl ieškovui atsakovas, atsisakydamas pateikti informaciją apie paraišką Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, VPĮ reikalavimų teikti tiekėjams paaiškinimus nepažeidė.

Pagal VPĮ 2 straipsnio 21 dalį apibūdintą pirkimo dokumentų sąvoką pirkimo dokumentais laikomi perkančiosios organizacijos raštu pateikti tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Atsakovas tiekėjams duomenų apie lėšas (biudžetą), skirtas visam pirkimui ar atskiroms dalims, nepateikė. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo reikalavimas nurodyti atskirai kiekvienai pirkimo daliai skirtų lėšų (biudžeto) dydį yra ne prašymas pirkimo dokumentus patikslinti ar paaiškinti, o reikalavimas pirkimo dokumentuose įrašyti naują sąlygą, nurodant, koks lėšų (biudžeto) dydis yra skirtas atskirai kiekvienai pirkimo daliai. VPĮ 24 straipsnis numato, kokius duomenis perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose. Duomenų apie lėšų (biudžeto) skirtų pirkimui dydį pateikimas VPĮ 24 straipsnyje nenumatytas. Tai reiškia, kad pati perkančioji organizacija sprendžia pateikti ar nepateikti tiekėjams duomenis apie pirkimui skirtų lėšų dydį. Šiuo atveju buvo atsakovo sprendimas nenurodyti pirkimui skirtų lėšų (biudžeto) dydžio ir toks jo sprendimas dėl pirmiau išdėstytų argumentų nėra neteisėtas.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai, nesudaro CPK nustatytų pagrindų panaikinti pirmosios instancijos sprendimą ir ieškinį tenkinti.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Teismas šaliai, kuris naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą prašo priteisti 2420 Lt (t.2, b.l. 77). Iš atsakovo pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos – faktūros, SEB banko 2013 m. liepos 12 d. mokėjimo nurodymo) matyti, kad atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą sumokėjo 2420 Lt.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą ir atsiliepimo į apeliacinį skundą apimtį, ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas mažina iki 1200 Lt (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti iš  ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BICenter“ (j.a.k. 301746671) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (j.a.k.300083878)  1200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidų.

 

 

Teisėjai                                                                       Rasa Gudžiūnienė

 

                                                                      Danguolė Martinavičienė

 

                                                                      Danutė Milašienė                                                                     

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 88 str. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu