Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [A-492-1574-12].doc
Bylos nr.: A-492-1574-12
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Administracinė byla Nr. A492-1574/2012

Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00114-2011-5

Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1 (S)

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2012 m. kovo 1 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

dalyvaujant pareiškėjų atstovei A. K. T.,

atsakovo atstovei Jolantai Laužikaitei,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. M. PĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų G. M. PĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei dėl turtinės žalos priteisimo (tretieji suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, AB „Klaipėdos vanduo“).

 

Teisėjų kolegija

 

nustatė:

I.

 

pareiškėjai G. M. PĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ (toliau – ir pareiškėjai) skundu (I t., b. l. 7–8) ir patikslintais skundais (I t., b. l. 3340, 112, 137146) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydami priteisti 617 280,14 Lt turtinės žalos atlyginimą G. M. PĮ „Mados oazė“ už 20082010 metus ir 108 503,31 Lt turtinės žalos atlyginimą UAB „Smart Solutions“ už 6 mėnesių laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. birželio 1 d.

Paaiškino, kad G. M. PĮ „Mados oazė“ nuomoja valstybinės žemės sklypą, Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėdoje, kuriame įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Teigė, kad turtinę žalą patyrė dėl Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) neveikimo, t. y. dėl nuotekų sistemos neįrengimo, dėl to aikštelėje būna potvyniai po lietaus ar sniego tirpimo taip pat dėl šalia įrengtos sniego vežimo aikštelės, kurioje tirpdamas sniegas užlieja automobilių stovėjimo aikštelę, dėl kanalizacijos sistemų neįregistravimo viešajame registre, dėl nenuvalyto kelio, dėl sugadintos kanalizacijos. Teigė, jog Savivaldybė neveikimu žlugdo pareiškėjų verslą, nes jie neteko klientų. Aiškino, jog G. M. PĮ „Mados oazė“ 2008–2010 metais dėl tokio atsakovo neveikimo negalėjo vykdyti ūkinės komercinės veiklos, dėl to nurodytu laikotarpiu susidarė 617 280,14 Lt turtinė žala: 536 775,57 Lt negautos pajamos; 27 100 Lt įmonės savininko G. M. investuotos lėšos; 30 000 Lt direktorės A. K. T. investuotos lėšos; 18 150 Lt skola UAB „Finslita“; 2 048,6 Lt skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai; 1 900 Lt skola Valstybinei mokesčių inspekcijai; 765,97 Lt skola įmonės darbuotojams; 540 Lt išlaidos devynių šunų skiepams. Dėl tų pačių priežasčių nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. birželio 1 d. UAB „Smart Solutions“ susidarė 108 503,31 Lt turtinė žala: 103 368 Lt negautos pajamos (17 590 Lt 2010 m. gruodžio mėnesį ir 85 778 Lt nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 1 d.); 2 904 Lt skola UAB „Finslita“; 1 691,31 Lt skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai; 540 Lt išlaidos devynių šunų skiepams.

Atsakovas Savivaldybė atsiliepimuose į pareiškėjų skundus (I t., b. l. 77–78, 169–171) nurodė, kad su jais nesutinka.

Nurodė, kad pareiškėjai nepateikė įrodymų, jog Savivaldybė nevykdė ar netinkamai vykdė kurią nors Savivaldybei priskirtą funkciją, ir įrodymais nepagrindė teiginių dėl patirtų nuostolių. Teigė, jog pareiškėjų pateikti dokumentai neįrodo žalos dydžio bei to, kad žala atsirado dėl konkrečių Savivaldybės veiksmų ar neveikimo. Pažymėjo, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiu 2010 m. sausio 21 d. sprendimu administracinėje byloje
Nr. 1-92-162/2010 (Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartis šioje byloje Nr. A525-1740/2010), buvo atmestas tapatus pareiškėjo G. M. PĮ „Mados oazė“ reikalavimas Savivaldybei dėl turtinės 97 004,86 Lt žalos už laikotarpį nuo 2006 m. spalio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. atlyginimo dėl sniego aikštelės įrengimo, nuotekų tinklų neįrengimo, šunų nugaišinimo. Nurodė, jog minėtoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad G. M. PĮ „Mados oazė“ yra sudaręs sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ dėl lietaus nuotekų tinklų eksploatavimo, todėl reikalavimas dėl žalos, padarytos netinkamu nuotekų šalinimu, turėtų būti reiškiamas AB „Klaipėdos vanduo“ ieškinio teisenos tvarka bendrosios kompetencijos teisme, taip pat nurodė, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas yra priėmęs sprendimą atmesti pareiškėjų reikalavimą dėl žalos, kilusios dėl netinkamos gatvės priežiūros, o reikalavimai dėl, pareiškėjų teigimu, permokėto žemės nuomos mokesčio, yra išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2A-78-360/2010. Nurodė, jog šioje dalyje byla turėtų būti nutraukta. Pažymėjo, jog vanduo aikštelėje galėjo susilaikyti dėl inžinerinių įrenginių nepakankamos priežiūros, už kurią yra atsakingi pareiškėjai pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.555 ir 6.556 straipsnius.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) atsiliepimu (1 t., b. l. 9495) pareiškėjų skundo tenkinimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

Nurodė, jog pagal CK 6.556 straipsnio nuostatas nuomininkas privalo savo lėšomis atlikti nuomotojui priklausančių melioracijos įrenginių, kelių, tiltų, kitų inžinerinių įrenginių smulkius priežiūros darbus, jeigu nuomos sutartyje nenumatyta ko kita. Teigė, jog 2003 m. vasario 17 d. valstybinės žemės nuomos sutarties 4.1 punkte numatyta, kad pasibaigus nuomos terminui už pastatytus statinius ir įrenginius nuomotojas nuomininkams gali kompensuoti įstatymų nustatyta tvarka. Nurodė, jog žemės sklype Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėdoje, nekilnojamojo turto registre nėra įregistruoti nei melioracijos įrenginiai, nei keliai, nei tiltai nei kiti inžineriniai objektai. Tarnybos atstovė teismo posėdyje pareiškėjų skundus prašė atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, jog 2003 metais buvo sudaryta nuomos sutartis su G. M. PĮ „Mados oazė“ ir kad neturi duomenų apie kitas įmones, vykdančias ūkinę veiklą šiame žemės sklype. Teigė, jog turėjo būti sudaryta nauja nuomos sutartis, jeigu kita įmonė vykdo veiklą žemės sklype, kuris išnuomotas G. M. PĮ „Mados oazė“.  Pažymėjo, jog  Tarnyba negavo prašymų  sudaryti naują nuomos sutartį ir nedavė sutikimo tai padaryti.

Trečiais suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepimu (1 t., b. l. 155156) pareiškėjų skundus prašė atmesti kaip nepagrįstus.

Pažymėjo, jog lietaus nuotekų tinklus, kuriais surenkami paviršiniai vandenys iš aikštelės Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėdoje, turi prižiūrėti objektų savininkai. Teigė, jog lietaus nuotekų tinklai nėra 2003 m. gruodžio 29 d. Lietaus nuotekų tinklų eksploatavimo sutarties Nr. 16-1122, sudarytos su  Savivaldybe, objektas ir AB „Klaipėdos vanduo“ neturi pareigos juos prižiūrėti ir jų neeksploatuoja. Aiškino, jog miesto paviršinių nuotekų tinklų naudotojas yra G. M. PĮ „Mados oazė“ pagal jo prašymu 2004 m. birželio 1 d. sudarytą sutartį dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais Nr. LT01-200402669. Nurodė, jog Sutarties 2.2.1 punktu mokėtojas (G. M. PĮ „Mados oazė“) įsipareigojo prižiūrėti ir remontuoti savo teritorijoje esančią paviršinių nuotekų sistemą, o vykdytojas (AB „Klaipėdos vanduo“) įsipareigojo eksploatuoti bendrus miesto paviršinių nuotekų tinklus (2.1.2 punktas). Pažymėjo, jog Klaipėdos apygardos administraciniame teisme išnagrinėta administracinė byla
Nr. 1-92-162/2010 tarp tų pačių šalių dėl 93 432,85 Lt turtinės žalos (negautų pajamų) atlyginimo už laikotarpį nuo 2006 m. spalio iki 2009 m. gruodžio, kurioje pareiškėjo reikalavimas atmestas kaip nepagrįstas.

II.

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 27 d. sprendimu
(II t., b. l. 35–41) pareiškėjų skundą atmetė.

Teismas vertino, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-92-162/2010 ir administracinėje byloje Nr. I-190-243/2011 įsiteisėję teismų sprendimai nėra priimti dėl ginčo tarp tų pačių šalių ir dėl to paties dalyko ir visiškai tuo pačiu pagrindu. Aiškino, kad nagrinėjamoje byloje pasikeitė proceso šalys, nes byloje dalyvauja nurodytose bylose nedalyvavęs trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba, keičiasi skundo reikalavimo dalykas ir pagrindas ne tik savo dydžiu, bet ir turiniu, nes pareiškėjai prašo priteisti ne tik negautas pajamas, bet ir turėtas išlaidas. Pažymėjo, kad iš pareiškėjų skundų turinio matyti, jog pareiškėjas G. M. PĮ „Mados oazė“ padarytą žalą sieja su negalėjimu vykdyti ūkinės komercinės veiklos automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėdoje, dėl atsakovo Savivaldybės pareigos organizuoti nuotekų tvarkymą nevykdymu, t. y. nuotekų sistemos neįrengimo, dėl ko, pareiškėjo teigimu, aikštelė nuolat užtvindoma po lietaus ir tirpstant sniegui, kuris vežamas į šalia įrengtą sniego vežimo aikštelę. Teismas akcentavo, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 6 straipsnio 30 punktą, savarankiškosioms savivaldybių funkcijos priskiriamos šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimas. Nurodė, kad plačiau ši savivaldybės funkcija atskleidžiama Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (toliau – Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas). Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta ir pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad atsakovas nevykdė ar netinkamai vykdė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje įtvirtintas funkcijas, susijusias su nuotekų šalinimu. Rėmėsi Klaipėdos apygardos administracinio teismo byloje Nr. I-92-162/2010 padarytomis išvadomis, jog Savivaldybė, vykdydama minėtas funkcijas, 2003 m. gruodžio 29 d. sudarė Lietaus nuotekų tinklų eksploatavimo sutartį Nr. 16-1122 su AB „Klaipėdos vanduo“, kuria pavedė AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoti Klaipėdos miesto lietaus nuotekų tinklus ir nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog Savivaldybė netinkamai įgyvendino jai Vietos savivaldos įstatymu priskirtas funkcijas, susijusias su nuotekų šalinimu. Pažymėjo, jog iš byloje esančių duomenų matyti, kad Savivaldybei žemės sklype Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėda, nuosavybės teise nepriklauso jokie inžineriniai įrenginiai, be to AB „Klaipėdos vanduo“ ir G. M. PĮ „Mados oazė“ 2004 m. birželio 1 d. sudarė sutartį dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais Nr. LT01-200402669, pagal kurios 1.1, 2.1.2 ir 2.2.1 punktus AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja bendrus miesto paviršinių nuotekų tinklus, o prižiūrėti ir remontuoti savo teritorijoje esančią paviršinių nuotekų sistemą turi pats pareiškėjas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog AB „Klaipėdos vanduo“ netinkamai eksploatuoja bendrus miesto paviršinių nuotekų tinklus ir nepriima iš pareiškėjo teritorijos paviršinių (lietaus, tirpstančio sniego) nuotėkų į miesto tinklus. Iš AB „Klaipėdos vanduo“ pateikto lietaus nuotekų tinklų schemos nuo teritorijos Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėda, matyti, jog minimame žemės sklype nėra įrengtų lietaus nuotekų tinklų, nei esančių AB „Klaipėdos vanduo“ balanse, nei statytų savivaldybės, nei kitų įmonių, ir sklype nėra lietaus išleidėjų, o lietaus surinkimo šulinėlius, kuriuos pareiškėjas klaidingai vadina lietaus nuotekų tinklais, pagal minėtą sutartį turi prižiūrėti ir tvarkyti pareiškėjas. Teismas nurodė, kad pareiškėjo atstovės iniciatyva 2011 m. kovo 14 d. darytame Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos agentūros patikrinimo akte Nr. LT28-14 užfiksuotos aplinkybės, jog du paviršinių nuotekų šuliniai buvo pilni vandens, šią aplinkybę patvirtina ir tą pačią dieną darytos fotonuotraukos, iš kurių matyti, jog šuliniai yra atidengti, šalia jų pilna šiukšlių, šakų, sudžiūvusios žolės ir pan. Šias aplinkybes teismas vertino kaip pareiškėjo netinkamus veiksmus, nes nevalant ir netvarkant teritorijos, joje esančios šiukšlės patenka į lietaus surinkimo šulinius ir juos užkemša, nors jų tvarkymas ir priežiūra yra pareiškėjo pareiga. Pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktose fotonuotraukose pavaizduota apsemta automobilių garažų teritorija, kurios teismas neturėjo pagrindo susieti su pareiškėjo automobilių saugojimo aikštele, nes tai yra kita teritorija. Teismas taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-1740/2010 padarytomis išvadomis, jog Klaipėdos miesto sniego aikštelių vietos yra nustatytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AD1-2363 ir kad nėra duomenų, jog šis viešojo administravimo aktas panaikintas ar pripažintas neteisėtu. Teismas konstatavo, jog dėl šios priežasties atsakovo sprendimą dėl sniego aikštelių vietos parinkimo pripažinti neteisėtu veiksmu (CK 6.246 str. požiūriu) nėra pagrindo. Teismas byloje esančių įrodymų pagrindu padarė išvadą, jog sniego surinkimo aikštelė yra ne mažesniu nei 100 metrų atstumu nuo pareiškėjo eksploatuojamos automobilių aikštelės, o tarp automobilių aikštelės bei sniego surinkimo aikštelės iš dalies įsiterpia pelkė. Aplinkybę, jog šalia pareiškėjo valdomos automobilių stovėjimo aikštelės yra pelkė, patvirtina ir nagrinėjamoje byloje esantis planas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertinęs šias aplinkybes, pareiškėjo argumentus, kad automobilių saugojimo aikštelę tvindo sniego surinkimo aikštelėje tirpstantis sniegas, nes tarp automobilių saugojimo aikštelės bei sniego surinkimo aikštelės esanti pelkė pašalina galimybę tirpstančio sniego vandeniui iš sniego surinkimo aikštelės patekti į automobilių aikštelę, pripažino nepagrįstais ir konstatavo, jog pareiškėjas, reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo dėl automobilių aikštelės užtvindymo vandeniu, atsirandančiu tirpstant sniegui sniego surinkimo aikštelėje, neįrodė, kad atsakovas veikė neteisėtai, taip pat neįrodė priežastinio ryšio tarp automobilių aikštelės užtvindymo ir sniego tirpimo sniego surinkimo aikštelėje. Teismas akcentavo, kad ir nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo kitaip vertinti Savivaldybės veiksmų, susijusių su šalia ginčo teritorijos esančios sniego aikštelės eksploatavimu ir pareiškėjo argumentų, jog į aikštelę atvežtas sniegas tirpsta ir užtvindo automobilių stovėjimo aikštelę, nes faktinės ir teisinės aplinkybės yra nepasikeitusios. Teismas konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kad Savivaldybė netinkamai įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punkte numatytą savarankiškąją savivaldybių funkcijoms priskiriamą funkciją nuotekų surinkimo ir valymo organizavimą. Teismas taip pat konstatavo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog Savivaldybė netinkamai įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punkte numatytą savarankiškąją savivaldybių funkcijoms priskiriamą funkciją savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas. Taip pat nurodė, kad byloje nustatyta, jog žemės sklype Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėdoje neįrengti lietaus nuotekų tinklai, sklype nėra lietaus išleidėjų, todėl nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog viešajame registre turi būti įregistruoti nuotekų ir kanalizacijos įrenginiai ir kad teisinės registracijos nebuvimu jam padaryta turtinė žala. Teismas pažymėjo, kad kitos pareiškėjo G. M. PĮ „Mados oazė“ skunde nurodytos patirtos išlaidos ir susidariusios skolos, t. y. 27 100 Lt įmonės savininko G. M. investuotos lėšos; 30 000 Lt direktorės A. K. T. investuotos lėšos; 18 150 Lt skola UAB „Finslita“; 2 048,6 Lt skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai; 1 900 Lt skola Valstybinei mokesčių inspekcijai; 765,97 Lt skola įmonės darbuotojams, aukščiau aptartų motyvų pagrindu negali būti siejamos su Savivaldybės neveikimu ar neteisėtais veiksmais. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog nurodytos išlaidos ir skolos susidarė ne kaip įmonės ūkinės veiklos rezultatas, o dėl Savivaldybės veiksmų ar neveikimo. Teismas pažymėjo, kad Savivaldybė tinkamai vykdo jai įstatymų priskirtas funkcijas, todėl nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad ji turi pareigą atlyginti pareiškėjo nuostolius ir skolas, kilusius kaip jo paties ūkinės veiklos pasekmes. Taip pat teismas iš L. V. veterinarijos klinikos vakcinacijų pažymėjimų nustatė, jog visi vakcinuoti šunys priklauso ne pareiškėjui, o R. P., kuris paaiškino, kad šunys registruoti jo vardu, tačiau priklauso G. M. PĮ „Mados oazė“. Teismas vertino, kad dėl šunų vakcinavimo ir gydymo pareiškėjas žalos nepatyrė nepriklausomai nuo šunų priklausomybės, nes šunis vakcinuoti privalo savininkai, todėl bet kuriuo atveju turėtos išlaidos nesusijusios su Savivaldybės veikimu ar neveikimu. Įvertinęs visą tai, teismas konstatavo, jog G. M. PĮ „Mados oazė“ neįrodė neteisėtų Savivaldybės veiksmų ar neveikimo, neįrodė žalos fakto, taip pat neįrodė priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Teismas spręsdamas dėl UAB „Smart Solutions“ reikalavimo teisės rėmėsi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-190-243/2011 padarytomis išvadomis, jog pareiškėjas UAB „Smart Solutions“ neturi reikalavimo teisės dėl žalos atlyginimo priteisimo iš Savivaldybės. Teismas akcentavo, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, jog pasikeitė minėtu teismo sprendimu nustatytos faktinės aplinkybės. Teismas vadovavosi CK 1.75 straipsnio 2 dalimi ir konstatavo, jog nagrinėjamu atveju UAB „Smart Solutions“ neturi reikalavimo teisės dėl žalos atlyginimo priteisimo iš Savivaldybės.

 

III.

 

Pareiškėjai G. M. PĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 44–45), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 27 d. sprendimą ir priimti teisingą sprendimą.

Apeliaciniame skunde nurodo, kad dešimt metų Klaipėdos apygardos administraciniame teisme yra įteisinami nusikaltimai, yra sudaromos sąlygos plauti Europos Sąjungos ir biudžeto pinigus. Teigia, kad dešimt metų nelegalios statybos sukelia potvynius, dešimt metų nevalomi keliai žiemos metu, nors įmonė mokėjo mokesčius už kelius. Nurodo, kad per dešimt metų nebuvo peržiūrimos bylos aukščiausiame teisme, nes pareiškėjai yra neįgalūs.

Atsakovas Savivaldybė su pareiškėjų apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti.

Atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 53–54) nurodo, kad apeliacinis skundas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, todėl atsakovas negali pateikti išsamaus atsiliepimo. Mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, įvertino byloje pateiktus įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba su pareiškėjų apeliaciniu skundu taip pat nesutinka ir prašo jo netenkinti.

Atsiliepimą į apeliacinį skundą (II t., b. l. 55–56) grindžia tokiais pačiais argumentais kaip ir atsakovas.

 

Teisėjų kolegija

 

konstatuoja:

IV.

 

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

 

Nagrinėjamos apeliacine tvarka administracinės bylos dalyką sudaro pareiškėjų teisė į žalos atlyginimą, kurią jie patyrė dėl neteisėtų savivaldybės veiksmų  (neveikimo) – netinkamai atliekamų nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijų, kurios jai pavestos teisės aktais.

Pareiškėjai nurodė, kad G. M. PĮ „Mados oazė“ nuomoja valstybinės žemės sklypą, Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėdoje, kuriame įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Pareiškėjai nurodė, kad automobilių stovėjimo aikštelė per metus kelis kartus po stipraus lietaus ir sniego tirpimo būna apsemiama, dėl to negali būti naudojama ūkinėje komercinėje veikloje. Byloje pateikiamas Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūros 2011 m. kovo 14 d. patikrinimo aktas Nr. LT 28-14 patvirtina, kad apžiūrėjus automobilių stovėjimo aikštelę adresu Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), nustatyta, kad jos dalis užlieta vandeniu. Du paviršinių nuotekų šuliniai buvo pilni vandens. Šalia automobilių stovėjimo aikštelės esantys paviršinių nuotekų šuliniai taip pat pilni vandens, patikrinimo metu padarytos nuotraukos (b. l. 9, 2025). Liudytoju apklaustas R. P. parodė, kad Kaštonų gatvė, prasidėjus žiemai, yra „maudoma“, todėl prarandami klientai; nurodė, kad iš šios teritorijos vanduo nuteka gerai, bet toliau patenka į savivaldybės prižiūrimus tinklus ir ten užliejama (b. l. 31).

Pirmosios instancijos teismas, įvertindamas byloje esančius duomenis, padarė išvadą, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas nevykdė ar netinkamai vykdė Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje įtvirtintas funkcijas, susijusias su nuotekų šalinimu; pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, jog AB „Klaipėdos vanduo“ netinkamai eksploatuoja bendrus miesto paviršinių nuotekų tinklus ir nepriima iš pareiškėjo teritorijos paviršinių (lietaus, tirpstančio sniego) nuotekų į miesto tinklus; konstatavo, kad pareiškėjas reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo dėl automobilių aikštelės užtvindymo vandeniu, atsirandančiu sniego surinkimo aikštelėje tirpstant sniegui, neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp automobilių aikštelės užtvindymo ir sniego tirpimo; konstatavo, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad savivaldybė netinkamai įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punkte numatytą savarankiškąją funkciją – nuotekų surinkimo ir valymo organizavimą, bei 32 punkte numatytą – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą.

Su šiomis pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis teisėjų kolegija negali sutikti, nes jos padarytos iš esmės neištyrus reikšmingų faktų byloje – nėra galimybės konstatuoti, kad atsakovas veikė teisėtai, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, kai nėra tinkamai nustatytas automobilių stovėjimo aikštelės Kaštonų g. (duomenys neskalbtini), Klaipėdos mieste pats užliejimo lietaus ir polaidžio vandeniu faktas, jo intensyvumas bei trukmė, bei neištirtos užliejimo priežastys.

Pareiškėjai šioje byloje siekė gauti žalos atlyginimą, kurį patyrė dėl to, kad užlietos automobilių stovėjimo aikštelės per 2008–2010 metus negalėjo naudoti ūkinei komercinei veiklai. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 21 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-92-162/2010 buvo atmestas pareiškėjo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ skundas dėl nuostolių atlyginimo, kuriuos patyrė dėl tų pačių priežasčių, kurios sudaro skundo pagrindą ir šioje byloje, per laikotarpį nuo 2006 m. spalio mėnesio iki 2009 m. gruodžio mėnesio. Taigi pareiškėjai nuosekliai siekia apginti savo teises teisme nurodydami tas pačias neigiamas pasekmes, tuos pačius kasmet besikartojančius savo interesų pažeidimus, kurie pasireiškia dažnu automobilių aikštelės užlijimu lietaus ir polaidžio vandeniu. Aplinkybė, kad yra išnagrinėtos administracinės bylos dėl nuostolių atlyginimo, patiriamų automobilių stovėjimo aikštelę užliejant vandeniu ankstesniais metais, nesudaro prielaidų nevertinti užliejimo faktų arba juos vertinti taip pat paskesniais metais. Priešingai, tokia aplinkybė tik patvirtina, kad pareiškėjų netenkinanti situacija nesikeičia. Kita vertus, vien nustatyti automobilių stovėjimo aikštelės ir gatvės šalia pasikartojantys užliejimo faktai gali suponuoti atsakingo subjekto pareigą atlyginti žalą, nes jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.).

Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, turi aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus bei nustatant visas bylai svarbias aplinkybes, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str.). Prireikus teismas gali pasiūlyti byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomų įrodymų, šių asmenų arba savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų (ABTĮ 57 str. 4 d.). Teismo aktyvus vaidmuo itin svarbus nagrinėjamos kategorijos bylose, kai asmens galimybės pateikti įrodymus, kuriais būtų grindžiami neteisėti valdžios institucijų veiksmai, yra ribotos.

Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismo išvados apie tai, kad pareiškėjas neįrodė neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio (CK 6.271 str. 1 d., 6.247 str.), yra formalaus pobūdžio, padarytos nenustačius reikšmingų faktų byloje. Tiek pareiškėjų atstovė, tiek liudytoju apklaustas R. P. paaiškino, kad automobilių stovėjimo aikštelė dažnai užliejama lietaus ir polaidžio vandeniu, tokį faktą pareiškėjas įrodinėjo 2011 m. kovo 14 d. patikrinimo aktu. Teismas šių faktų iš esmės netyrė, nesiaiškino, kada tiksliai buvo užlieta aikštelė ir gatvė šalia, kokiu mastu, kiek tai truko, tokių klausimų neuždavė nei pareiškėjų atstovei, nei liudytojui, nepasiūlė pareiškėjams pateikti papildomų įrodymų, savo iniciatyva neapklausė liudytojais patikrinimo aktą sudariusių asmenų bei kitų asmenų, kuriems galėtų būti žinomos reikšmingos aplinkybės. Atsakovas iš esmės neneigė fakto (neteikė jį paneigiančių duomenų), kad pareiškėjų aikštelė dažnai tvindoma lietaus ir polaidžio vandeniu, todėl byloje teismas privalėjo nustatyti tikslias užliejimo priežastis ir tik po daryti išvadą, kaip jos gali būti susijusios su atsakovui teisės aktais pavestų funkcijų tinkamu atlikimu. Aikštelės užliejimo priežastims nustatyti gali prireikti specialių techninių žinių, kurių teismas neturi, todėl byloje turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl teismo ekspertizės paskyrimo ABTĮ 62 straipsnio nustatyta tvarka. Tik nustačius visas su pareiškėjų automobilių stovėjimo aikštelės užliejimo faktu susijusias aplinkybes ir išsiaiškinus tikslias to priežastis, galėtų būti sprendžiama dėl atsakovo veiksmų teisėtumo ir jo pareigos atlyginti žalą. Remdamasi aukščiau aptartais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad bylos esmė yra neatskleista, apeliacinės instancijos teismas negali išnagrinėti bylos visa apimtimi, nes reikia rinkti daug naujų įrodymų, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas, o byla grąžintina pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti (ABTĮ 141 str. 1 d. 2 p.).

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

 

nutaria:

 

pareiškėjų G. M. PĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai

Artūras Drigotas

 

 

 

Romanas Klišauskas

 

 

 

Virginija Volskienė