Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-11-27][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-660-415-2015].docx
Bylos nr.: 3K-3-660-415/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių ligoninė" 245386220 atsakovas
UAB Būsto švara 165169682 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos:
3.1.7.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas:
3.2.4.1. Įrodymai ir jų rūšys
3.2.4.4. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių
3.2.4.11. Įrodymų vertinimas
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.2.6.4. Galutinis sprendimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Motyvų projektas

Civilinė byla Nr. 3K-3-660-415/2015

Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00010-2015-7

Procesinio sprendimo kategorija 2.5.11.4 (S)

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. lapkričio 27 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas), Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Gedimino Sagačio,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 8 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo teisę ištaisyti pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovė UAB „Būsto švara“ (toliau – ieškovė, kasatorė, tiekėja) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau – atsakovė, perkančioji organizacija) 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. VPS-1773 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pasiūlymo atmetimo (pirkimo Nr. 154069)“, įpareigoti atsakovę priimti ieškovės pasiūlymo patikslinimą ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę, į ją įtraukiant UAB „Būsto švara“.

Byloje nustatyta, kad atsakovė Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdė atvirą konkursą „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės pastatų vidaus patalpų valymo ir lauko teritorijos valymo ir priežiūros paslaugos“ (toliau – Konkursas). Pirkimo objektas – perkančiosios organizacijos pastatų vidaus patalpų valymo ir dezinfekavimo bei lauko teritorijos valymo ir priežiūros paslaugos; paslaugos perkamos 36 mėn. laikotarpiui, išskyrus kelių Konkurso sąlygose nurodytų objektų, dėl kurių valymo sudarytos sutartys dar galioja, valymo paslaugas – jos perkamos trumpesniam laikotarpiui. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2014 m. rugpjūčio 29 d., pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausios kainos už 3 metų laikotarpį, bendrą pasiūlymo kainą vertinant pagal Konkurso dokumentuose nurodytą formulę. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 4 d. pateikė pasiūlymą Konkursui. Atsakovės 2014 m. lapkričio 26 d. raštais ieškovė informuota, kad jos kvalifikacija atitinka nustatytus minimalius reikalavimus, taip pat paprašyta iki 2014 m. lapkričio 28 d. 14.00 val. ištaisyti aritmetines klaidas ir patikslinti pasiūlymą. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nenurodė konkrečių klaidų pasiūlyme, tik pažymėjo, kad neteisingai užpildyta vidaus patalpų valymo lentelių 7 grafa, joje nurodyta vienos dienos viso paslaugų kiekio, o ne paslaugų teikimo mato vienetui kaina. Ieškovė 2014 m. lapkričio 27 d. CVP IS priemonėmis pateikė patikslintą pasiūlymą, tačiau atsakovės 2014 m. gruodžio 3 d. raštu buvo informuota, kad jos pasiūlymas atmestas, nes patikslintame pasiūlyme ištaisyta tik dalis aritmetin klaidų. Ieškovė 2014 m. gruodžio 17 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, prašydama panaikinti (atšaukti) jos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą, priimti kartu su pretenzija pateikiamą pasiūlymo patikslinimą ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę, į ją įtraukiant UAB „Būsto švara“. Perkančioji organizacija atmetė pretenziją, atsisakė vertinti savo veiksmų proporcingumą, nors pripažino, kad pati padarė skaičiavimo ir teisės taikymo klaidų. Savo sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą atsakovė pagrindė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 4 punktu, nors neprašė patikslinti ar pateikti tiekėjo įgaliojimo, jungtinės veiklos sutarties ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento; be to, nurodyta teisės norma nukreipia į VPĮ 28 straipsnio 10 dalį, pagal kurią terminas šiems dokumentams patikslinti, papildyti arba pateikti negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė nustatė 2 dienų terminą, kuris buvo deklaratyvus, objektyviai per trumpas klaidoms aptikti ir ištaisyti. Dėl to perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, prieš tai nustačius neproporcingai ir neprotingai trumpą terminą trūkumams ištaisyti, ieškovės manymu, prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintam protingumo principui ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytam proporcingumo principui bei yra neteisėtas. Perkančiosios organizacijos nurodyti pasiūlymo netikslumai yra neesminiai, jie nekeičia bendros paslaugų kainos; UAB „Būsto švara“ ištaisius aritmetines klaidas, pasikeitė paslaugų įkainiai, tačiau nesikeitė galutinė pasiūlymo kaina, paskelbta vokų atplėšimo metu.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, panaikino atsakovės 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. VPS-1773 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pasiūlymo atmetimo (pirkimo Nr. 154069)“ ir įpareigojo ieškovės pasiūlymą vertinti iš naujo; paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas sutiko su ieškove, kad atsakovės 2014 m. lapkričio 26 d. rašte, kuriuo ji kreipėsi į ieškovę, kad ši iki 2014 m. lapkričio 28 d. 14.00 val. ištaisytų pasiūlymo aritmetines klaidas, nenurodytos konkrečios klaidos, tik pažymėta, jog neteisingai užpildytas pasiūlymo lentelės 7 stulpelis „Paslaugų suteikimo mato vienetui vienos dienos kaina Lt su PVM“, jame nurodyta vienos dienos viso paslaugų kiekio, o ne paslaugų teikimo mato vienetui kaina. Teismo vertinimu, iš perkančiosios organizacijos rašto turinio galima suprasti, kad pasiūlyme aritmetinių klaidų yra ne tik lentelės 7 stulpelyje. Spręsdamas dėl pasiūlymo atmetimo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu ir atsakovės nustatyto termino klaidoms ištaisyti, kuris trumpesnis nei nurodytas VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje, teismas, atsižvelgęs į įstatymo nuostatas, į tai, kad tiekėjos pasiūlymas atmestas tuo pagrindu, jog ji per nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, sprendė, kad perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 3 d. sprendime suklydo nurodydama VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktą, ir dėl to atmetė ieškovės argumentus, kad atsakovė nurodytais pagrindais privalėjo nustatyti ne trumpesnį nei 3 dienų terminą. Iš ieškovės pateiktų 2014 m. rugsėjo 4 d. ir 2014 m. lapkričio 27 d. pasiūlymų turinio teismas nustatė, kad pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje UAB „Būsto švara“ apskaičiavo mėnesio įkainį, nors turėjo būti nurodyta vienos dienos vieneto kaina (7 stulpelyje nurodė paslaugų suteikimo mato vienetui vienos dienos kainą Lt su PVM – 44,03 (12,75 Eur), o 6 stulpelyje paslaugų suteikimo mato vienetui vieno karto kainą Lt su PVM – 0,065 (0,019 Eur), tačiau šis netikslumas nepakei UAB „Būsto švara“ metinės kainos – tiekėjai ištaisius aritmetines klaidas, pasikeitė įkainiai, tačiau nesikeitė galutinė pasiūlymo kaina, paskelbta susipažinimo su gautais tiekėjų pasiūlymais posėdžio metu. Šiuos pasiūlymo netikslumus, nors ir pagrįstai nurodytus kaip taisytinus, teismas pripažino neesminiais, nes jie nekeičia bendros paslaugų kainos. Teismas nustatė, kad kitų klaidų (pvz., šaligatvių valymo ir priežiūros paslaugų suteikimo mato vienetui vienos dienos kaina Lt su PVM) ieškovė neištaisė 2014 m. lapkričio 27 d. pasiūlyme, tai padarė 2014 m. gruodžio 17 d. su pretenzija pateiktame pasiūlyme (palikdama pirminę nurodytą paslaugų kainą 1 metams ir 3 metams, o pakeisdama paslaugų suteikimo mato vienetui vienos dienos kainą Lt su PVM iš 0,032 (0,009 Eur) į 0,00914286 (0,00264796 Eur), pažymėdama, kad anksčiau to negalėjo padaryti dėl laiko stokos ir skubėjimo. Teismas, atsižvelgęs į šalių argumentus, įvertinęs pasiūlyme pateiktinų duomenų gausą, aplinkybę, kad perkančioji organizacija nenurodė, kokios klaidos buvo padarytos, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, padarė išvadą, kad perkančiosios organizacijos nustatytas 2 dienų terminas buvo akivaizdžiai per trumpas. Teismas sutiko su atsakove, kad tiekėjams buvo suteiktas ilgesnis nei 30 dienų terminas pasiūlymams suformuluoti ir pateikti, ieškovė yra patyręs juridinis asmuo (veikia nuo 1993 metų), privalėjo pasidomėti Konkurso sąlygų reikalavimais ir, prieš pateikdama pasiūlymą, patikrinti jo teisingumą. Teisės aktai nenustato pareigos perkančiajai organizacijai kelis kartus prašyti, kad tiekėjai ištaisytų savo pasiūlymuose padarytas aritmetines klaidas. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija neprivalėjo nurodyti, kaip turėtų atrodyti teisingi skaičiavimai, tačiau nepagrįstai nenurodė, kokias klaidas prašo ištaisyti, be to, suteikė tiekėjai per mažai laiko pasiūlymui ištaisyti. Teismo manymu, nustatytas terminas neadekvatus, riboja galimybę ištaisyti trūkumus ir pateikti Konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Dėl to teismas konstatavo, kad perkančiosios organizacijos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. VPS-1173 pašalinti tiekėją iš Konkurso prieštarauja protingumo ir proporcingumo principams (CK 1.5 straipsnis, VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), todėl yra neteisėtas. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, šalių argumentus, įstatymo nuostatas, atsižvelgęs į įrodymų leistinumą ir sąsajumą, kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 177, 178, 180, 185 straipsniai), protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus principus, todėl panaikino atsakovės 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą ir įpareigojo iš naujo vertinti UAB „Būsto švara“ pasiūlymą.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės apeliacinį skundą, 2015 m. birželio 8 d. sprendimu panaikino Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalis suteikia perkančiajai organizacijai teisę prašyti ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, tačiau ne jį pakeisti (pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus). Iš bylos duomenų kolegija nustatė, kad ieškovė per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą neištaisė pasiūlymo aritmetinių klaidų. Kolegija, atsižvelgdama į viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog perkančioji organizacija privalėjo nurodyti ieškovei, kokias klaidas prašo ištaisyti. Perkančioji organizacija privalėjo vadovautis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta imperatyviąja įstatymo norma atmesti Konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė suteikė per trumpą 2 dienų terminą pasiūlymo aritmetinėms klaidoms ištaisyti. VPĮ 39 straipsnyje perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti dėl termino patikslintam pasiūlymui pateikti, tokia jos teisė nustatyta ir Konkurso sąlygų 68 punkte, kurio ieškovė įstatyme įtvirtinta tvarka neginčijo. Kolegija sutiko su atsakove, kad ieškovė neprašė pratęsti nustatyto termino pasiūlymo klaidoms ištaisyti, taip pat neprašė patikslinti, kokias aritmetines klaidas turi ištaisyti. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė yra patyręs, verslu užsiimantis ir dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose juridinis asmuo, kuriam taikytini didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl ji privalėjo pasidomėti Konkurso sąlygų reikalavimais ir, prieš pateikdama perkančiajai organizacijai, patikrinti pasiūlymo teisingumą. Kolegija atkreipė dėmesį į byloje nustatytas aplinkybes, kad ieškovė patikslintą pasiūlymą pateikė per pusę jai nustatyto termino, t. y. per 1 dieną. Be to, šis terminas buvo nustatytas ne visam pradiniam ieškovės pasiūlymui, o tik aritmetinėms klaidoms ištaisyti. Nurodytos aplinkybės, kolegijos vertinimu, patvirtina, kad perkančiosios organizacijos nustatytas terminas buvo pakankamas pasiūlymo aritmetinėms klaidoms ištaisyti. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiamu sprendimu įpareigodamas perkančiąją organizaciją trečią kartą vertinti ieškovės pasiūlymą, netinkamai taikė lygiateisiškumo principą kitų Konkurso dalyvių atžvilgiu, nepagrįstai pripažino, kad atsakovė ieškovei nustatė per trumpą terminą pasiūlymui ištaisyti, be pagrindo terminą vertino kaip neadekva, ribojan galimybę ištaisyti trūkumus ir pateikti Konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Kolegija konstatavo, kad nustatytu terminu neištaisytos ieškovės pasiūlymo aritmetinės klaidos turi reikšmę pasiūlymo kainai ir jo vertinimui. Kolegijos nuomone, patikslinto pasiūlymo pateikimo per pusę perkančiosios organizacijos nustatyto termino, neprašant pratęsti terminą, ir nesugebėjimo ištaisyti pasiūlymo aritmetines klaidas pasekmės tenka ieškovei.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 8 d. sprendimą ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

  1. Dėl tiekėjo teisės ištaisyti aritmetines pasiūlymo klaidas (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis). Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinės instancijos teismas atmetė ieškinį VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pagrindu, nors pasiūlymo esmės pakeitimo nekonstatavo nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai. Teismas neatsižvelgė į tai, kad įstatyme įtvirtintas klaidų taisymo institutas suteikia teisę tiekėjui pateikti ištaisytą pasiūlymą ir šia teise, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus, turi būti įmanoma pasinaudoti. Kadangi po pasiūlymo patikslinimo išlikusi klaida nebuvo esminė, tai ieškovė mano, kad skundžiamas sprendimas priimtas nukrypstant nuo kasacinio teismo praktikos, kurioje plėtojamas turiningasis požiūris į viešuosius pirkimus, ir pažeidžiant viešųjų pirkimų bei civilinės teisės principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis, CK 1.5 straipsnis). Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktikoje taip pat nedraudžiama taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191). Kasatorės manymu, atsakovės nustatytas 2 dienų terminas ne tik neatitinka VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje įtvirtinto 3 darbo dienų termino, bet ir viešųjų pirkimų bei civilinės teisės principų, kasacinio teismo praktikos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad perkančioji organizacija pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, kreipdamasi į tiekėją dėl papildomų dokumentų tikslinimo ar aiškinimo, o atsakymui pateikti nustačiusi tik keturias dienas, iš kurių dvi ne darbo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010). Atsakovė, nustatydama 2 dienų terminą, pažeisdama CK 6.163 straipsnį, nebendradarbiavo su kasatore – nenurodė, kur aptiko klaidų, taip suklaidindama, kad jų yra mažiau. Kasatorės manymu, perkančioji organizacija buvo kategoriška, nesivadovavo viešųjų pirkimų principais, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, pagal kurią formalus nukrypimas nuo VPĮ nustatytos konkrečios procedūros, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lemminkainen Lietuva“ v. VĮ „Kauno aerouostas“, bylos Nr. 3K-3-150/2010).
  2. Dėl perkančiosios organizacijos nustatyto termino pasiūlymo aritmetinėms klaidoms ištaisyti vertinimo. Nesutikdama su apeliacinės instancijos teismo motyvais dėl perkančiosios organizacijos nustatyto termino, kasatorė nurodo, kad ta aplinkybė, jog įstatymu perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė nustatyti terminą, nereiškia, kad ja galima naudotis beatodairiškai, neatsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus. Kasatorė teigia, kad atsakovės sprendimas nustatyti terminą jos rašte nurodytas imperatyviai, byloje nepaneigta, kad atsakovė buvo negatyviai nusiteikus ieškovės atžvilgiu, todėl kreipimasis pratęsti terminą nebūtų pakeitęs situacijos, tik būtų prarastas laikas. Kasaciniame skunde paaiškinama, kad kasatorė patikslintą pasiūlymą pateikė neišnaudojusi nustatyto termino, nes savo praktikoje turėjo patirties, kai dėl CVP IS sutrikimų negalėjo pateikti pasiūlymo paskutinę termino dieną; stengdamasi išvengti neigiamų pasekmių, kasatorė teigia pasiūlymą teikusi likus vienai dienai iki termino pabaigos.
  3. Dėl teisėtų lūkesčių pažeidimo. Kasatorė pažymi, kad teisėtumo imperatyvas lemia, jog perkančioji organizacija pasiūlymą gali atmesti tik įstatyme nurodytais pagrindais, o teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principai reikalauja, kad pasiūlymo atmetimas būtų pagrįstas ir tiekėjai nebūtų klaidinami. Atsakovė atmetė kasatorės pasiūlymą remdamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktu, nors neprašė patikslinti šioje normoje nurodytų dokumentų, todėl kasatorė laikosi pozicijos, kad buvo pasirinktas netinkamas jos pasiūlymo atmetimo pagrindas. Jei atsakovės valia buvo atmesti pasiūlymą remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktu, tai kasatorė mano, kad perkančioji organizacija tai padarė neteisėtai, nesilaikydama nurodytos normos ir VPĮ 28 straipsnio 10 dalies reikalavimų. Jei perkančioji organizacija suklydo, kasatorė kelia klausimą dėl skirtingų rūpestingumo standartų – kodėl perkančiosioms organizacijoms leidžiama suklysti, o tiekėjams neleidžiama ištaisyti aritmetinių klaidų per protingą laiką.

 

Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovė prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 8 d. sprendimą nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

  1. Dėl tiekėjo teisės ištaisyti aritmetines pasiūlymo klaidas (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis). Ieškovė nesutinka su kasatore ir nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog, ištaisius visas aritmetines klaidas, pradinis pasiūlymas būtų pakeistas iš esmės. Dalis pasiūlyme padarytų klaidų nedarė įtakos galutinei pasiūlymo kainai, tačiau dalis – netinkamai apskaičiuota tam tikrų paslaugų kaina 1 ir 3 metams – negalėjo būti ištaisyta nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos arba pasiūlymo esmės (dėl kasaciniame skunde detaliai aprašytų klaidų bendra pradinio pasiūlymo kaina 1 metams padidėja 10 084,09 Lt (2920,55 Eur), o 3 metams – 30 252,27 Lt (8761,66 Eur). Atsakovė pažymi, kad nurodytos klaidos patikslintame pasiūlyme nebuvo ištaisytos; jos negalėjo būti ištaisytos ir ateityje, nepakeičiant galutinės pasiūlymo kainos arba pradiniame pasiūlyme nurodytų paslaugų įkainių (sudėtinių kainos dalių). Jas ištaisius, būtų pakeistas pradinis pasiūlymas; tai patvirtina kasatorės kartu su pretenzija pateiktas 2014 m. gruodžio 17 d. pasiūlymas, kurio 2C lentelės 7 punkto, 6C lentelės 3 punkto 2 dalies ir 2D lentelės 4 punkto įkainiai (sudėtinės pasiūlymo kainos dalys) pakeisti. Atsakovės vertinimu, toks pasiūlymo patikslinimas prieštarauja VPĮ 29 straipsnio 4 dalyje nustatytam draudimui keisti pasiūlymus pasibaigus jų pateikimo terminui. Atsiliepime nurodoma, kad aplinkybę, jog taisant aritmetines klaidas negali būti keičiamos sudėtinės pasiūlymo kainos dalys patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-743/2010, 2012 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1642/2012, 2013 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1313/2013; 2015 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-258-180/2015). Atsakovė laikosi pozicijos, kad pagrindas atmesti ieškovės pasiūlymą egzistuoja ne tik dėl to, jog ištaisius klaidas pasikeičia bendra pasiūlymo kaina, bet ir dėl to, kad įstatyme nenustatyta tiekėjo teisė aritmetines klaidas taisyti pakartotinai. Kasatorei sudarius išskirtinę galimybę trečią kartą tikslinti pasiūlymą ir taisyti padarytas aritmetines klaidas, būtų pažeistas lygiateisiškumo principas kitų Konkurso dalyvių atžvilgiu, kurių pasiūlymai, jiems neištaisius aritmetinių klaidų, atmesti VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pagrindu.
  2. Dėl perkančiosios organizacijos nustatyto termino pasiūlymo aritmetinėms klaidoms ištaisyti vertinimo. Atsakovės manymu, byloje negalima remtis kasatorės nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010, nes skiriasi nurodytos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės (cituotoje byloje reikalauta pateikti kvalifikacijos duomenis, neįprastai mažos kainos pagrindimą, laidavimo raštą, patikslinti ir paaiškinti sutarties vykdymo duomenis, o šioje byloje – tik ištaisyti aritmetines klaidas). Atsakovės įsitikinimu, net ir nenaudojant kompiuterių programų, vienas darbuotojas per vieną darbo dieną gali perskaičiuoti pasiūlymo lentelėje nurodytas kainas, tam nereikalingas specialus išsilavinimas. Atsiliepime pažymima, kad VPĮ nenustatytas minimalus terminas pasiūlyme pastebėtoms aritmetinėms klaidoms ištaisyti, šio klausimo sprendimas paliktas perkančiosios organizacijos diskrecijai, be to, tiekėjas turi teisę prašyti pratęsti terminą, jei mano, kad jis yra per trumpas (kasatorė tokia teise nepasinaudojo).

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies aiškinimo

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, 1 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Aiškinant šio teisinio reglamentavimo tikslus ir atskleidžiant iš jo kylančių perkančiosios organizacijos pareigų bei dalyvio teisių turinį, pažymėtina Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija panašiame kaip šios bylos kontekste (išdėstyta byloje, kurioje vertintas pasiūlymų siaurąja prasme tinkamumas) aiškinant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – ir Direktyva 2004/18) nuostatas. Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad Direktyvoje 2004/18 nėra jokių nuostatų, kuriose būtų nurodyta, kaip turi elgtis perkančioji organizacija, nustačiusi, jog tiekėjo pasiūlymas yra neaiškus ar neatitinka techninių specifikacijų. Jei perkančiajai organizacijai būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą jį laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad perkančioji organizacija slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė vienodo vertinimo principą. Tačiau Direktyvos 2004/18 2 straipsniu [„Sutarčių sudarymo principai“] konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Perkančiosios organizacijos prašymas tiekėjui paaiškinti pasiūlymą turi būti susijęs su visais neaiškiais ar techninių specifikacijų neatitinkančiais pasiūlymo aspektais, ir perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl šiame prašyme nenurodyto neaiškumo (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191; jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija).

Kasacinis teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1673 redakcija, taikytina šioje byloje) priimtas įgyvendinant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 7 tomas, p. 132) su pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/97/EB (OL 2006 L 363, p. 107). Kadangi VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tiekėjo teisė taisyti pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidas pirmiau nurodytose direktyvose tiesiogiai nenustatyta, tai VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatos turinys aiškintinas atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), taip pat juos plėtojančią Teisingumo Teismo ir kasacinio teismo praktiką. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas aiškintina tapačiai, kaip Teisingumo Teismo SAG ELV Slovensko byloje pateikiamas ES teisės aiškinimas, t. y. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, reiškia dalyvio teisę taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi aritmetinė klaida VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos.

 

Dėl kasatoriaus pasiūlymo atmetimo teisėtumo

 

Šios bylos kontekste taikant tokį dalyvio teisės taisyti pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidas (aritmetines klaidas) turinio aiškinimą konstatuotina, kad ieškovė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą taisė pateikto pasiūlymo aritmetines klaidas, tačiau 2014 m. lapkričio 27 d. pateiktame pasiūlyme vidaus patalpų valymo lentelių 7 grafoje dėl dalies paslaugų vietoj reikalaujamos nurodyti paslaugų suteikimo mato vienetui vienos dienos kainos nurodė vienos dienos viso paslaugų kiekio kainą, taigi taisytinų vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi pasiūlymo trūkumų nepašalino. Be to, pažymėtina, kad pasiūlyme netinkamai apskaičiuota dalies paslaugų kaina 1 ir 3 metams, o jų perskaičiavimas reikštų galutinės pasiūlymo kainos (bendra pradinio pasiūlymo kaina 1 metams padidė 10 084,09 Lt (2920,55 Eur), o 3 metams – 30 252,27 Lt (8761,66 Eur) arba pradiniame pasiūlyme nurodytų paslaugų įkainių (sudėtinių kainos dalių) pakeitimą, o tai prieštarautų VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Dėl to darytina išvada, kad dalies kasatoriaus pasiūlymo vertinimo metu rastų neatitikčių Konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams taisymas VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pagrindu iki perkančiosios organizacijos nustatyto termino pabaigos bet kokiu atveju nesuponuoja 2014 m. lapkričio 27 d. pateikto kasatorės pasiūlymo atitikties Konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o kasatorės pasiūlymas teisėtai atmestas kaip neatitinkantis Konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ta aplinkybė, kad ginčijamame perkančiosios organizacijos sprendime nurodytas neteisingas pasiūlymo atmetimo teisinis pagrindas – VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktas vietoj 2 punkto, nekeičia pirmiau nurodyto situacijos teisinio vertinimo, nes iš rašto turinio galima suprasti, kuo remdamasi perkančioji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą.

 

Dėl perkančiosios organizacijos nustatyto termino pasiūlymo aritmetinėms klaidoms ištaisyti

 

Minėta, kad V 39 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas. Įstatymas nenustato šio procedūrinio termino trukmės, todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi viešųjų pirkimų principais, kaip viešųjų pirkimų turiningųjų tikslų pasiekimo garantu, privalo užtikrinti tokį perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendradarbiavimo procesą, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai, o ne vien perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai formaliai atitiktų teisės normas. Vertinant, ar dalyviui nustatytas terminas pasiūlymų vertinimo metu rastoms aritmetinėms klaidoms ištaisyti atitinka perkančiosios organizacijos procedūrinio elgesio standartus, kylančius iš viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo, būtina pažymėti, kad šiam elgesiui taikytini teisingumo, protingumo ir sąžiningumo imperatyvai. Kita vertus, aktualaus procedūrinio elgesio standartas gali ir turi varijuoti priklausomai ne tik nuo dalyviui tenkančių pareigų apimčių ir sudėtingumo, bet ir jo subjektiškumo ypatumų. Natūralu, kad viešųjų pirkimų dalyvio gebėjimai ištaisyti pasiūlyme nustatytas aritmetines klaidas gali priklausyti nuo jo teisinės formos, patirties ir pan. Ilgą laiką tam tikroje prekių, paslaugų ar darbų rinkoje veikiantis, nuolatinis viešųjų pirkimų konkursų dalyvis, kaip kvalifikuotas subjektas, turi pareigą naudodamasis savo įgūdžiais atlikti procedūrinius veiksmus per protingą įmanomai trumpiausią terminą. Šios bylos kontekste kasatorė, kaip kvalifikuotas subjektas, pasinaudojo savo įgūdžiais ir atliko procedūrinius veiksmus ne per dvi dienas, kaip buvo nustatyta perkančiosios organizacijos, o per vieną. Be to, teigdama, kad perkančiosios organizacijos nustatytas terminas buvo per trumpas, nesikreipė į ją su argumentuotu prašymu pratęsti terminą. Tokios teismų nustatytos faktinės ginčo aplinkybės ir Konkurso dalyvės elgesys nesudaro teisinio pagrindo pripažinti, kad perkančiosios organizacijos nustatytas dalyviui 2 dienų terminas pasiūlyme rastoms aritmetinėms klaidoms ištaisyti pažeidė perkančiosios organizacijos procedūrinio elgesio standartus, kylančius iš viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo. Vien ta aplinkybė, kad taisydama pasiūlymo aritmetines klaidas kasatorė nebuvo pakankamai atidi ir nepašalino jų visų, atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimus, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos pripažįstamos profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Akordas 1“ v. Visagino savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-158/2011), ne tik perkančiosios organizacijos, bet ir tiekėjai privalo elgtis atsakingai (mutatis mutandis žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos kariuomenė v. UAB „Molupis ir Ko“ ir UAB „Alytaus duona“, bylos Nr. 3K-3-541-690/2015), nesudaro pagrindo tenkinti jos reikalavimus ir priimti kartu su pretenzija pateiktą 2014 m. gruodžio 17 d. pasiūlymą, nes tai neatitiktų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų.

Dėl nurodytų argumentų kasacinis skundas atmetamas, o Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 8 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad pateikdama kasacinį skundą ieškovė sumokėjo 289 Eur žyminio mokesčio ir turėjo 958,32 Eur atstovavimo išlaidų, jas prašo priteisti iš atsakovės. Atsakovėatsiliepimo į kasacinį skundą parengimą turėjo 500 Eur atstovavimo išlaidų, jas prašo priteisti iš ieškovės.

Atmetus kasacinį skundą, kasatorės turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys). Atsakovės prašomų atlyginti išlaidų advokato pagalbai dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.14 punkte nurodyto dydžio, todėl priteistinas iš ieškovės (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 4,66 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 27 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Atmetus kasacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš kasatorės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei (j. a. k. 245386220) UAB „Būsto švara“ (j. a. k. 165169682) 500 (penkis šimtus) Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

Priteisti valstybei iš UAB „Būsto švara“ (j. a. k. 165169682) 4,66 Eur (keturis Eur 66 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. – 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                      Gintaras Kryževičius

                                                                      Egidijus Laužikas

Gediminas Sagatys