Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2-14213-512-2014].docx
Bylos nr.: 2-14213-512/2014
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Rumpiškės" 141785769 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.53.8. Taikos sutartis
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.2.8. Bylos nutraukimas:
3.2.8.5. Bylos nutraukimas, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 2-14213-512/2014

                                                                     (Proceso Nr. 2-06-3-12773-2014-8)

Procesinio sprendimo kategorija:

72.; 117.1.; 118.5.

 

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

N U T A R T I S

2014 m. gruodžio 1 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo DNSB „Rumpiškės“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos priteisimo

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės  17624,78 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

2014-11-28 teisme gauta šalių sudaryta 2014-11-28 taikos sutartis, kurią prašo teismo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti, klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo spręsti rašytinio proceso tvarka.

Prašymas tenkintinas.

Taikos sutartimi šalys išsprendė ginčą dėl ieškovo atsakovei pareikštų reikalavimų, bylinėjimosi išlaidų. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 140 str. 3 d.). Taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, neprieštarauja šalių bei viešajam interesui, imperatyvioms įstatymų normoms, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas, todėl  žyminio mokesčio grąžinimo klausimas nesprendžiamas (CPK 87 str. 2 d., CPK 83 str. 1 d. 14 p.).

Pažymėtina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

prašymą tenkinti.

Patvirtinti ieškovo DNSB „Rumpiškės, į.k. 141785769, ir atsakovės R. S., a.k. (duomenys neskelbtini), sudarytą 2014-11-28 taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Taikos sutarties šalims sutinkant, ieškovas atsisako nuo dalies turtinių reikalavimų, t.y. nuo 5824,06 Lt įsiskolinimo sumos pagal 2014-10-28 teismui pateiktą civilinį ieškinį 17624,78 Lt sumai, atsakovei pilnai atsiskaičius su ieškovu už komunalinius patarnavimus.
 2. Atitinkamai atsakovė per du metus nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos įsipareigoja pervesti likusią 11800,72 Lt sumą už namo renovaciją į DNSB „Rumpiškės“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, mokant po 500,00 Lt dydžio periodines išmokas iki kiekvieno einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.
 3. Sutarties šalys susitaria, kad vadovaujantis CPK 98 str., atsakovė atlygina ieškovui išlaidas advokato pagalbai apmokėti.
 4. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina atsakovė.
 5. Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d., taikos sutarties šalims išaiškintos, prieš pasirašant taikos sutartį. Šalims taikos sutarties sąlygos suprantamos ir aiškios, t.y. sutarties šalims yra žinoma, jog vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 6. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui, o kiti pasilieka pas sutarties šalis.
 7. Ši taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo galią (CK 6.985 str.).

 

          

           Civilinę bylą nutraukti.

Informuoti byloje dalyvaujančius asmenis, jog 2014-12-04, 10.00 val. paskirtas teismo posėdis neįvyks.

Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

 

 

 

Teisėjas                                                                           Egidijus Mickevičius

 


Paminėta tekste:
 • 2-14
 • CPK 140 str. Ieškinio atsisakymas, atsakovo pripažinimas ieškinio ir šalių taikos sutarties sudarymas
 • CPK 42 str. Šalių teisės ir pareigos
 • CPK 87 str. Žyminio mokesčio grąžinimas
 • CPK 83 str. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo
 • CPK 294 str. Bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
 • CK6 6.985 str. Taikos sutarties galia