Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-31][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-467-690-2018].docx
Bylos nr.: 3K-3-467-690/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB "Kauno dujotiekio statyba" 133276384 atsakovas
Žemnera 301694349 Ieškovas
Požeminių linijų statyba 300011327 Ieškovas
UAB "RYWAL LT" 301523654 Ieškovas
ZETA LAW advokatų profesinė bendrija 300085249 ieškovo atstovas
Kauno vandenys 132751369 trečiasis asmuo
KAUNO ARENA 302505310 trečiasis asmuo
BUAB „Būsto industrijos grupė“ 125443684 trečiasis asmuo
Luminor Bank 112029270 trečiasis asmuo
Požeminės linijos 160427431 trečiasis asmuo
Šakių hidrotechnika 174443463 trečiasis asmuo
Pajūrio šaltinis 152663916 trečiasis asmuo
UAB "Elmeida" 303176914 trečiasis asmuo
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 188677437 trečiasis asmuo
Eltecha 135148052 trečiasis asmuo
"ICC Engineering" 300066260 trečiasis asmuo
Dujotiekis 132121146 trečiasis asmuo
Mažeikių statybos kompanija 167368448 trečiasis asmuo
"Ingeo" 300071349 trečiasis asmuo
SRS SERVISAS 301558858 trečiasis asmuo
"HOTREMA" 302747986 trečiasis asmuo
“Klaipėdos administratoriai”, UAB 304719971 trečiojo asmens atstovas
Kategorijos:
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2.8.4. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir teismas atsisakymą priėmė
7.5. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
3.2.8. Bylos nutraukimas

?

                                 Civilinė byla Nr. 3K-3-467-690/2018

                                Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01097-2017-3

Procesinio sprendimo kategorija 3.2.8.4

                 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 31 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Andžej Maciejevski ir Donato Šerno,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rywal LT“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. B2-1183-254/2018, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas V. L., priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto byloje.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl kasacinio skundo atsisakymo priėmimo.

2.       Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB ,,Kauno dujotiekio statyba“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Baklis. Dėl šios neįsiteisėjusios nutarties atsakovė UAB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikė atskirąjį skundą. Sutikęs su atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atskiruoju skundu, Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2018 m. sausio 8 d. nutartimi panaikino 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį ir įpareigojo atsakovės vadovą iki 2018 m. sausio 25 d. pateikti teismui Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, reikalingus nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei nutarė šį klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pripažino atsakovės vadovo atvykimą į 2018 m. sausio 29 d. teismo posėdį būtinu.

3.       Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 8 d. nutarties kopija išsiųsta dalyvaujantiems byloje asmenims, turto arešto aktų registro tvarkytojui, Centrinei hipotekos įstaigai, Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri vykdo bankroto administratorių atranką.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

4.       Kauno apygardos teismas, 2018 m. vasario 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė V. L..

5.       Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, kad atsakovė UAB „Kauno dujotiekio statyba“ laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai).

6.       Teismas nurodė, kad 2018 m. sausio 8 d. nutartimi panaikinus 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį, kuria buvo iškelta bankroto byla, visas procesas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo pradėtas iš naujo, kartu pradėta ir nauja administratoriaus atrankos procedūra. Teismas pažymėjo, kad administratoriaus kandidatūra yra parenkama atsitiktine tvarka pagal atrankos kompiuterinę programą iš administratorių, pareiškusių sutikimą administruoti įmonę, įvertinant administratorių darbo krūvį (užimtumą) ir patirtį. Todėl, teismo vertinimu, tinkamo administratoriaus atrankos vykdymas prieš pat sprendimo priėmimą garantuoja administratorių atrankos taisyklių tinkamą įgyvendinimą, be to, tokia administratoriaus atrankos ir jo paskyrimo procedūra įtvirtinta įstatyme. Teismas sprendė, kad įmonės bankroto administratoriumi skirtinas V. L. atrinktas pagal administratorių atrankos taisykles.

7.       Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs kreditorės UAB „Rywal LT“ atskirąjį skundą, 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi nutraukė apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditorės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties dalies, kuria UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas V. L.. 

8.       Įvertinęs tai, kad teismo nutartis dėl administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismas konstatavo, jog atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius V. L., turėjo būti atsisakyta priimti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Kadangi aplinkybė dėl apeliacinio proceso negalimumo paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, šis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

9.       Kasaciniu skundu kreditorė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti kreditorės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties dalies, kuria UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto administratoriumi paskirtas V. L. ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas argumentais dėl netinkamo ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo. 

10.       Atsakovės bankroto administratorius V. L. atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį procesą nutraukti; jeigu kreditorės kasacinis skundas bus nagrinėjamas kasacine tvarka – skundą atmesti, skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad kadangi nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama ir negali būti apeliacijos objektu (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys, CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis), todėl tokia nutartis ar nutarties dalis nėra peržiūrima apeliacine tvarka, o CPK 341 straipsnyje įtvirtinta, jog kasacija negalima dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų ir nutarčių, neperžiūrėtų apeliacine tvarka. Sisteminis CPK teisės normų aiškinimas leidžia teigti, kad neperžiūrėjus teismo sprendimo ir nutarties apeliacine tvarka, negalimas kasacinis procesas, o toks procesas pradėtas turi būti nutrauktas (CPK 341 straipsnis, 350 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 356 straipsnio 6 dalis), todėl šiuo atveju yra pagrindas nutraukti pagal pareiškėjos skundą pradėtą kasacinį procesą.

11.       Kasaciniame teisme 2018 m. spalio 25 d. gautas kreditorės UAB „Rywal LT“ pareiškimas dėl kasacinio skundo atsisakymo.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl šalių teisės atsisakyti kasacinio skundo

 

12.       Kiekvienas asmuo turi subjektinę teisę nuspręsti, ar jo teisės ir įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, ar reikalinga jų teisminė gynyba. Kasacinio skundo atsisakymas yra viena iš kasacinį procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 340 straipsnio 5 dalis, 349 straipsnis). Pagal CPK 349 straipsnio 1 dalį kasatorius turi teisę atsisakyti paduoto kasacinio skundo iki dalyvaujančių byloje asmenų kalbų pabaigos teismo posėdyje, o rašytinio proceso metu – iki teismo posėdžio pradžios. Vėliau atsisakyti kasacinio skundo negalima).

13.       CPK 42 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos šalių teisės, tarp jų ir ieškovo teisė atsisakyti ieškinio. Nurodyta norma taikytina ir kasaciniame procese, nes, pagal CPK 340 straipsnio 5 dalį, jeigu šiame skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas nereglamentuojamas, taikomi šio kodekso 1–300 straipsniai, kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms.

14.       Teisės atsisakyti kasacinio skundo įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, nes kasacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (kasatoriaus) iniciatyva, kai šis įgyvendina procesinę teisę atsisakyti inicijuoto kasacinio proceso. Kasacinio skundo atsisakymas nėra besąlygiškas pagrindas teismui nutraukti kasacinį procesą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima kasacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia kasatoriaus, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 349 straipsnio 3 dalis).

15.       Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad kreditorės UAB „Rywal LT“ pateiktas kasacinio skundo atsisakymas prieštarauja įstatymams ar pažeidžia jos ir (ar) kitų asmenų teises bei interesus. Iš pareiškimo dėl kasacinio skundo atsisakymo turinio matyti, kad pareiškėjai teisiniai kasacinio skundo atsisakymo padariniai yra žinomi, t. y. kad atsisakius kasacinio skundo kasacinis procesas nutraukiamas (CPK 349 straipsnio 2 dalis), kasacine tvarka byla dėl to paties įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties gali būti nagrinėjama tik vieną kartą, o pakartotiniai kasaciniai skundai dėl to paties įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties negalimi (CPK 340 straipsnio 3 dalis).

16.       Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kasacinio skundo atsisakymas priimtinas ir kasacinis procesas nutrauktinas (CPK 349 straipsnio 2 dalis).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

17.       CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla šios dalies nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį vadovaujantis šiomis sąlygomis konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir šaliai atsisakant paduoto kasacinio skundo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012; 2012 m. sausio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012; kt.). Nagrinėjamu atveju kreditorė UAB „Rywal LT“ atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už kasacinį skundą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

18.       Byloje nėra duomenų apie šalių patirtas dėl pateikto kasacinio skundo išlaidas, todėl jų priteisimo klausimas nespręstinas (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

19.       Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 64,13 Eur tokių išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorė atsisako kasacinio skundo, šios išlaidos valstybei priteistinos iš kreditorės.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 349 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Priimti kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rywal LT“ kasacinio skundo atsisakymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo ir kasacinį procesą nutraukti. 

Priteisti valstybei iš kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rywal LT“ (j. a. k. 301523654) 64,13 Eur (šešiasdešimt keturis Eur 13 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                        Egidijus Laužikas  

 

                                        Andžej Maciejevski  

 

                                        Donatas Šernas


Paminėta tekste:
 • CPK
 • CPK 315 str. Apeliacinio skundo priėmimas
 • CPK 341 str. Apribojimai pateikti kasacinį skundą
 • CPK 42 str. Šalių teisės ir pareigos
 • CPK 349 str. Kasacinio skundo atsisakymas
 • CPK 340 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka
 • CPK 87 str. Žyminio mokesčio grąžinimas
 • 3K-3-3/2012
 • 3K-3-33/2012
 • CPK 83 str. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo
 • CPK 94 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai ieškinio atsisakoma ar sudaroma taikos sutartis