Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-03-07][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-634-790-2019].docx
Bylos nr.: e2A-634-790/2019
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių apskrities vyriausias policijos komisariatas 190521648 atsakovas
UAB Tomadas 302308932 Ieškovas
BĮ Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
UAB "Automagija" 145187954 trečiasis asmuo
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
2.6.11. Pirkimas-pardavimas

?

Civilinė byla Nr. e2A-634-790/2019

Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00283-2018-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.11.4.1.

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. kovo 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Kačinskienės ir Jūratės Varanauskaitės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Automagija apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovui Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl viešajame pirkime priimto sprendimo nutraukti pirkimo procedūras panaikinimo ir įpareigojimo jas tęsti, byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė „Automagija“, išvadą teikia – Viešųjų pirkimų tarnyba.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.       Ginčo esmė

 

1.       Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tomadas(toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė panaikinti atsakovo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir atsakovas) viešųjų pirkimų komisijos 2018 m. spalio 23 d. sprendimus atmesti ieškovės pretenziją ir nutraukti Transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste pirkimo Nr. 397512 (toliau – ir ginčo pirkimas) procedūras bei įpareigoti nutrauktas procedūras tęsti.

2.       Ieškovė pateikė pasiūlymą ginčo pirkime, kuriame atsakovas siekė įsigyti transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste paslaugas (toliau – ir paslaugos). Ieškovės pasiūlyta kaina buvo mažiausia iš visų pasiūlymus teikusių tiekėjų. Atsakovas paprašė pagrįsti neįprastai mažą ieškovės pasiūlymo kainą, ieškovė tą tinkamai atliko. Nepaisant to, atsakovas ieškovės pasiūlymą atmetė pagal ginčo pirkimo sąlygų 86.4 papunktį, nes pasiūlymas neva neatitiko atsakovo viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir pirkimo procedūras užbaigė. Ieškovė su tokiu sprendimu nesutiko, pateikė pretenziją, kuri buvo pripažinta pagrįsta. Tačiau 2018 m. spalio 12 d. ieškovė gavo pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad atsakovas nutraukia pirkimo procedūras atsiradus aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Atsakovas rėmėsi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 29 straipsnio 3 dalimi. Toks atsakovo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, ieškovė jį skundė ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, tačiau ieškovės pretenzija dėl tokio sprendimo panaikinimo buvo netenkinta.

3.       Atsakovas aplinkybe, kurios jis negalėjo numatyti, laikė tai, kad pirkimo procedūrų vykdymo metu trečiasis asmuo UAB „Automagija (toliau – ir trečiasis asmuo), ankstesnių sutarčių pagrindu atsakovei teikęs analogiškas paslaugas, pakeitė savo sprendimą nebepratęsti paslaugų teikimo ir nutarė paslaugas atsakovui teikti dar vienerius metus. Dėl to, atsakovo nuomone, ginčo pirkimas jam tapo nebeaktualus. Ieškovės įsitikinimu, atsakovo sprendimas nutraukti pirkimo procedūras yra nepagrįstas. Atsakovo veiksmai ir viešajame pirkime priimti sprendimai dėl ieškovės pasiūlymo patvirtina, kad atsakovas tiesiog nenori sudaryti viešojo pirkimo sutarties su ieškove. Atsakovas ginčo pirkimą paskelbė po to, kai ilgametis paslaugų tiekėjas informavo, kad nepratęs 2017 m. rugpjūčio 29 d. su atsakovu pasirašytų analogiškų paslaugų sutarčių, nes šių sutarčių vykdymas jam tapo nuostolingas ir tiekėjas ėmė nebesutarti su jungtinės veiklos partneriu. Atsakovas neteisėtai (praktiškai jau įvykus pirkimui ir esant sudarytai pasiūlymų eilei) nutraukė viešojo pirkimo procedūras.

4.       Atsakovas su ieškinio reikalavimas nesutiko, nurodė, kad 2018 m. spalio 2 d. su trečiuoju asmeniu buvo pasirašytas susitarimas dėl anksčiau sudarytų sutarčių pratęsimo iki 2018 m. spalio 15 d. Atsakovas 2018 m. spalio 10 d. gavo iš trečiojo asmens raštą, kuriuo jis atsakovą informavo, kad pratęsia anksčiau sudarytas sutartis ir kad savo raštą „Dėl sutarčių galiojimo terminų nepratęsimo“ anuliuoja. Kadangi išnyko poreikis pirkimo objektui, atsakovas pirkimo procedūras nutraukė teisėtai. Atsakovas negalėjo numatyti, kad trečiasis asmuo atšauks savo sprendimą nepratęsti paslaugų teikimo ir nuspręs jį pratęsti.

 

II.        Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

5.       Šiaulių apygardos teismas 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2018 m. spalio 23 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją ir nutraukti pirkimo Nr. 397512 procedūras, įpareigojo atsakovą tęsti pirkimo procedūras, priteisė ieškovei iš atsakovo 788 Eur bylinėjimosi išlaidų, valstybei iš atsakovo priteisė 3,44 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6.       Teismas nagrinėjamos bylos atveju sprendė, kad atsakovo sprendimas nutraukti pirkimo procedūras VPĮ 29 straipsnio 3 pagrindu negali būti vertinamas kaip protingas, sąžiningas, skaidrus. Tai, kad trečiasis asmuo realiai nebeketino dalyvauti pirkime kaip tiekėjas, matyti iš UAB „Osvaldasubtiekėjų sąrašo, kuriame trečiasis asmuo nurodytas tik kaip UAB „Osvalda“, teikusios pasiūlymą ginčo pirkime, subtiekėjas. Atsakovo veiksmų eiga patvirtina, kad jis bet kokiu teisėtu būdu siekė eliminuoti ieškovę iš pirkimo. Paaiškėjus, kad UAB „Osvalda“ siūloma paslaugų kaina yra didesnė nei ieškovės pasiūlyta, atsakovas pratęsė sutartis su trečiuoju asmeniu. Teismas taip pat pažymėjo, kad trečiojo asmens paslaugų kainos taip pat yra žymiai aukštesnės nei ieškovės pasiūlytos. Kadangi trečiasis asmuo nuo 2018 m. gegužės 3 d. informavo, kad sutarčių nepratęs, atsakovas buvo laisvas nuo kokių nors įsipareigojimų trečiajam asmeniui. Tokiu atveju yra nesuprantamas atsakovo neūkiškumas naudojant biudžeto lėšas.

7.       Teismas sprendė, kad atsakovas nepagrįstai pripažino, jog trečiasis asmuo turėjo teisę toliau teikti paslaugas atsakovui, nepriklausomai nuo to, kad jau vyksta kitas pirkimas, kurį galimai gali laimėti kiti asmenys. Teismas darė išvadą, kad trečiajam asmeniui, kuris paslaugas atsakovui teikė nuo 2017 m. spalio 2 d., turėjo būti žinoma reali situacija, t. y. kad organizuojamas naujas pirkimas, kuriame jis savo noru nedalyvauja. Trečiajam asmeniui jau nebebuvo galima grįžti į šias paslaugas teikiančių subjektų ratą. Atsakovas neturėjo suteikti šiam tiekėjui prioriteto, juolab kad nebaigus visų paslaugų pirkimo procedūrų ir pirkimą nutraukus VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu, buvo aiškiai matyti, jog ieškovės pasiūlymas buvo gerokai patrauklesnis kainos prasme. Teismas nepripažino atsakovo teisės užbaigti pirkimo procedūras VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu.

8.       Teismas nurodė, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytų sutarčių pratęsimas ne tik pažeidė viešąjį interesą gauti atsakovui paslaugas už optimaliausią kainą, bet ir tokiais atsakovo veiksmais buvo apriboti ir tiekėjų teisėti lūkesčiai dėl pirkimo sutarties sudarymo. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovei yra trukdoma dalyvauti pirkime. Net kelis kartus buvo tenkintos ieškovės atsakovui pateiktos pretenzijos.

9.       Tenkinęs ieškinį, teismas ieškovei iš atsakovo priteisė 788 Eur byloje sumokėto žyminio mokesčio.

 

III.        Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

 

10.       Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Atsakovo apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

10.1.                      Teismas pažeidė proceso teisės normas neįtraukdamas į bylą trečiuoju asmeniu UAB Osvalda“. Atsakovas atsiliepime buvo nurodęs, kad būtina į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu ne tik UAB „Automagija“, bet ir šio juridinio asmens jungtinės veiklos partnerį UAB „Osvalda. Teismas šiuo klausimu nepriėmė jokio sprendimo, nors skundžiamas sprendimas ne tik turi įtakos šio asmens interesams, tačiau ir jo materialinėms teisėms ir pareigoms.

10.2.                      Bylos duomenų visuma patvirtina, kad atsakovas negalėjo numatyti, jog UAB Automagija“ nuspręs anuliuoti savo raštą ir pratęs paslaugų teikimą.

10.3.                      Privaloma ikiteisminė ginčo spendimo tvarka viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu yra reglamentuota įstatyme. Todėl faktas, kad ieškovė nesutiko su atsakovo sprendimais ir dėl jų teikė pretenzijas, o atsakovas jas tenkino, nepagrindžia atsakovo veiksmų trukdant ieškovei dalyvauti pirkime.

10.4.                      Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovės pasiūlymas buvo gerokai patrauklesnis kainos prasme, o atsakovo veiksmai nepagrįstai įvertinti kaip neūkiški. Atsakovui nėra aišku, kaip teismas vertino paslaugos kainą ir kokių faktinių duomenų pagrindu konstatavo atsakovo neracionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą.

10.5.                      Teismas skundžiamame sprendime nepateikė argumentų, kodėl atsakovas turėjo vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartis, sudarytas su trečiuoju asmeniu, kai kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog šalys turi stengtis išsaugoti sutartis, sudarytas viešojo pirkimo metu. Nagrinėjamu atveju neegzistavo priežastys, dėl kurių atsakovas galėjo vienašališkai nutraukti sudarytas sutartis.

10.6.                      Teismas, tenkindamas ieškinį, ieškovei priteisė sumokėtą žyminį mokestį už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nors toks prašymas byloje buvo netenkintas.

 

11.       Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo UAB „Automagija“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Trečiojo asmens apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

11.1.                      Atsakovas niekaip negalėjo žinoti ir nežinojo trečiojo asmens galimų veiksmų ir ketinimų dėl sudarytų sutarčių, t. y. dėl trečiojo asmens sprendimo nepratęsti sutarčių pasikeitimo.

11.2.                      Tai, kad atsakovas ginčo pirkimo procedūrų metu ėmėsi veiksmų įsitikinti ieškovės pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygų reikalavimams, nepagrindžia trukdymo ieškovei dalyvauti pirkime. Be to, trečiojo asmens turimais duomenimis ieškovės pirkime pasiūlyta kaina susideda iš nemokamai teikiamos paslaugos, o tai prieštarauja VPĮ ir logikai.

11.3.                      Ginčo pirkimo procedūra pagal naują pirkimą nebuvo užbaigta ir nėra aišku, ar ieškovės pasiūlymas buvo įvertintas kaip atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Dėl šios priežasties ra pagrindo teigti, kad atsakovas paslaugas perka pažeisdamas ekonomiškumo ir racionalumo principus.

11.4.                      Atsakovo sprendimas nutraukti pirkimo procedūras neprieštarauja teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai. Pirkimo sutartis dar nebuvo sudaryta, o pirkimo procedūrų metu paaiškėjo aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo pradėjimo momentu ir jos turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai.

11.5.                      Sužinojęs apie tai, kad paslaugas pagal analogiškas anksčiau sudarytas sutartis teikęs asmuo nusprendė pratęsti sutarčių galiojimą, atsakovas pagrįstai nutraukė ginčo pirkimą. Tokiu būdu atsakovas išvengė galimų teisminių procesų, neapibrėžtumo. Neturėdamas pretenzijų dėl trečiojo asmens paslaugų teikimo kokybės, atsakovas neturėjo pagrindo nepratęsti sutarčių galiojimo vienerių metų laikotarpiui, juo labiau, kai tokia sutarčių pratęsimo galimybė jose buvo aiškiai įvardyta. Atsakovas taip pat neturėjo pagrindo ir sutartis nutraukti. Atsakovo veiksmai pratęsiant sutartis nepažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų.

 

12.       Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais: 

12.1.                      Priešingai nei teigia atsakovas, ginčo baigtis neturi jokios įtakos UAB „Osvalda“ materialinėms teisėms ir pareigoms. UAB „Osvalda“ yra ilgamečio analogiškos paslaugos atsakovui tiekėjo UAB „Automagija“ partneris pagal 2017 m. liepos 3 d. jungtinės veiklos sutartį. Akivaizdu, kad UAB „Osvalda“ neabejotinai žinojo apie vykstantį procesą, tačiau nepasinaudojo teise įstoti į procesą trečiuoju asmeniu. Tai patvirtina, kad šis juridinis asmuo neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Be to, faktinių aplinkybių visuma patvirtina, kad UAB „Automagija“ yra vadovaujantis partneris, kuris sprendžia visus su sudarytomis sutartimis susijusius klausimus. Būtent UAB „Automagija“ priėmė ir visus sprendimus dėl sudarytų sutarčių galiojimo (ne)pratęsimo. Kadangi bendravimas dėl sutarčių galiojimo vyko tik tarp UAB „Automagija“ ir atsakovo, todėl lieka neaišku, dėl kokių priežasčių atsakovas apeliaciniame skunde ėmė atstovauti UAB „Osvaldas“ ir ginti tariamai skundžiamu sprendimu pažeistus šio asmens interesus, kai iki tol su UAB „Osvalda“ joks bendravimas nevyko. 

12.2.                      Neegzistavo pagrindas pirkimo procedūras nutraukti VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu. Vertinant atsakovo veiksmus būtina atsižvelgti į tikslią įvykių ir veiksmų seką, išdėstytą ieškovės pirmosios instancijos teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose.

12.3.                      Atsakovo sprendimas nutraukti pirkimo procedūras yra nulemtas to, kad jam nepavyko pašalinti ieškovės iš pirkimo procedūrų kitais būdais. Kadangi ši byla yra susijusi su viešuoju interesu, ieškovės nuomone, apeliacinės instancijos teismas turėtų įvertinti atsakovo neskaidrius, nesąžiningus veiksmus, veikiant išvien su UAB „Automagija“. Atsakovas neleistinais būdais riboja konkurenciją, proteguodamas sau palankius tiekėjus. Ieškovė, dalyvaudama pirkime, turėjo pagrįstų lūkesčių, kad pirkimo procedūros vyks skaidriai. Nenuoseklūs ir logiškai nepaaiškinami atsakovo veiksmai patvirtina desperatišką atsakovo siekį išvengti viešojo pirkimo sutarties sudarymo su ieškove, kuri, kaip paaiškėjo po vokų atplėšimo, pasiūlė mažiausią paslaugų kainą.

12.4.                      Duomenys, kuriuos atsakovas pateikia apie viešojo pirkimo sutartis, sudarytas su trečiuoju asmeniu, negali būti pagrindas panaikinti skundžiamą sprendimą, nes ginčo dėl atsakovo ir trečiojo asmens sudarytų sutarčių įkainių nėra.

 

13.       Atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą ieškovė prašo trečiojo asmens apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

13.1.                      Nėra ir nebuvo jokio pagrindo pirkimo procedūras nutraukti pagal VPĮ 29 straipsnio 3 dalį.

13.2.                      Atsakovo sprendimas nutraukti pirkimo procedūras yra tiesiogiai susijęs su nepavykusiu bandymu pašalinti ieškovę iš pirkimo procedūrų, bet ne dėl aplinkybių, kurių neva atsakovas negalėjo numatyti.

13.3.                      Trečiasis asmuo skunde pateikia argumentus dėl ieškovės pasiūlyme pateiktos pirkimo kainos sudedamųjų dalių – dalies paslaugų teikimo nemokamai. Tačiau pirkimo procedūrų metu atsakovas kreipėsi į ieškovę dėl mažos kainos pagrindimo, ieškovė savo kainą pagrindė ir atsakovas pagrindimą laikė tinkamu. Be to, byla nėra susijusi su ieškovės pasiūlymo vertinimu.

 

14.       Atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą atsakovas prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinys būtų atmestas. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad trečiasis asmuo teisingai pastebėjo, jog teismas nepagrįstai įvertino bylos faktines aplinkybes, neteisingai aiškino teisės normas, dėl ko buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV.        Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

15.       Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo panaikintas atsakovo sprendimas atmesti ieškovės pretenziją, nutrauktos ginčo pirkimo procedūros ir atsakovas įpareigotas pirkimo procedūras tęsti toliau.

16.       Su ginčijamu teismo sprendimu nesutinka atsakovas ir trečiasis asmuo. Atsakovas savo apeliaciniame skunde nurodo šiuos argumentus: bylos baigtis turi įtakos į bylą neįtrauktos UAB „Osvalda“ materialinėms teisėms ir pareigoms; trečiojo asmens pareiškimas apie sutarčių galiojimo termino pratęsimą yra aplinkybė, kuri atsakovui nebuvo žinoma ir kurios jis negalėjo protingai numatyti pradėdamas pirkimo procedūras; teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovei sąmoningai trukdoma dalyvauti pirkime ir kad ieškovės pasiūlymas buvo gerokai patrauklesnis kainos prasme, o atsakovo veiksmai nepagrįstai įvertinti kaip neūkiški; teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo šiuos argumentus: atsakovas pirkimo paskelbimo metu nežinojo, kad trečiasis asmuo pakeis savo sprendimą dėl sutarčių pratęsimo; teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas paslaugas šiuo metu perka pažeisdamas ekonomiškumo ir racionalumo principus; atsakovas, nutraukdamas pirkimo procedūras, pasielgė teisėtai ir pagrįstai, nes išvengė galimų teisminių procesų, ypač tokioje situacijoje, kai UAB „Automagijapaslaugas atsakovui teikia tinkamai.

 

Dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens materialiųjų teisių ir pareigų

 

17.       Su UAB „Automagija“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu atsakovui transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste paslaugas teikė ir UAB „Osvalda. Atsakovo nuomone, UAB „Osvalda“ turi teisinį suinteresuotumą byloje, šio asmens teisėms ir pareigoms turi įtakos skundžiamas sprendimas, todėl jis yra absoliučiai negaliojantis.

18.       Teisėjų kolegija, atmesdama kaip nepagrįstus šiuos atsakovo argumentus, pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais atvejais, kai tai susiję su įstatyme nurodytais padariniais – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų teisių ir pareigų. Tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nustatytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokius įstatyme nustatytus teisinius padarinius teismo sprendimas šiam asmeniui sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-695-219/2015, kt.). Taigi, teisinio suinteresuotumo ginčo baigtimi turėjimas pats savaime nelemia išvados, kad byloje priimtu sprendimu yra nuspręsta dėl konkretaus asmens materialiųjų teisių ir pareigų. Tais atvejais, jei byloje priimtu sprendimu nėra modifikuotos konkretaus suinteresuoto asmens materialiosios teisės ir pareigos, aptariamo asmens neįtraukimas į bylos procesą trečiuoju asmeniu gali sukelti (negatyviuoju aspektu) procesinius padarinius, t. y. šios bylos išsprendimas neturės prejudicinės reikšmės tokiam asmeniui (CPK 279 straipsnio 4 dalis), tačiau tokių padarinių kilimo galimybė nesudaro absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-201-695/2018).

19.       Priešingai nei nurodo atsakovas, tai, kad UAB „Osvalda“ nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą. Tokią išvadą patvirtina tai, kad skundžiamu sprendimu buvo panaikintas atsakovo sprendimas nutraukti ginčo pirkimo procedūras ir atsakovas įpareigotas jas tęsti. Jokie įpareigojimai sprendime UAB „Osvalda“ nėra nustatyti, taigi dėl šio asmens teisių ar pareigų skundžiamu sprendimu nėra nuspręsta. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas apeliaciniame skunde, nurodydamas tokį argumentą, nedetalizavo, kokią konkrečią įtaką UAB „Osvalda“ teisėms ir pareigoms turi priimtas sprendimas. UAB „Osvalda“ paslaugas atsakovui teikė kaip UAB „Automagija“ jungtinės veiklos partneris, o ginčo pirkime UAB „Osvalda“ dalyvavo savarankiškai. Tai reiškia, kad šis juridinis asmuo yra išreiškęs suinteresuotumą viešojo pirkimo sutarties sudarymu naujai paskelbtame pirkime. Be to, teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodytais argumentais, kad UAB „Osvalda“ neabejotinai buvo žinoma apie teismo procesą, nes ji atsakovui paslaugas teikė kartu su UAB „Automagija“. UAB „Osvalda“, turėdama teisinį suinteresuotumą ginčo baigtimi, galėjo prašyti ją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, tačiau šia savo teise nusprendė nesinaudoti. Taigi, nagrinėjamu atveju neegzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas absoliutus spendimo negaliojimo pagrindas.

20.       Teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė ir kitų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis), todėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai.

 

Dėl atsakovo teisės nutraukti ginčo pirkimą pagal VPĮ 29 straipsnio 3 dalį

 

21.       VPĮ 29 straipsnyje yra reglamentuota pirkimo procedūrų pradžia ir pabaiga. Šio straipsnio 3 dalyje yra nustatyta perkančiosios organizacijos teisė bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

22.       Nurodyta įstatymo formuluotė suponuoja, kad tam, jog būtų galima pirkimą nutraukti dėl paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo galima numatyti, turi būti nustatytos šios dvi sąlygos: 1) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta; 2) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmoji sąlyga yra formalioji ir ji nagrinėjamu atveju yra tenkinama. Antroji sąlyga, t. y. ar egzistuoja aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti, pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką yra vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011; 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; kt.).

23.       Nagrinėjamu atveju atsakovas pasinaudojo nurodytoje įstatymo nuostatoje įtvirtinta teise ir ginčo pirkimą nutraukė. Naujai atsiradusia aplinkybe, kurios negalėjo numatyti, atsakovas laikė UAB „Automagija, iki ginčo pirkimo kartu su jungtinės veiklos partneriu teikusiu paslaugas, pareikštą sutikimą ir toliau tęsti paslaugų teikimą. Atitinkamai, atsakovas, gavęs tokį tiekėjo sutikimą, pasinaudojo su UAB „Automagija“ sudarytų sutarčių 14 punktu ir pratęsė sutarčių galiojimą. Tuo pačiu atsakovas konstatavo, kad nebeliko poreikio įsigyti tokias paslaugas.

24.       Bylos duomenų visuma patvirtina, kad atsakovas ir UAB „Automagija“, veikiantis su jungtinės veiklos partneriu, 2017 m. rugpjūčio 29 d. sudarė sutartis dėl transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų pirkimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorijose. Visos sutartys įsigaliojo 2017 m. spalio 3 d. ir galiojo iki 2018 m. spalio 2 d. Sutarčių 14 punkte buvo nustatyta galimybė sutartis pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių (iki bendro trejų metų termino). Apie sutarties galiojimo nepratęsimą paslaugos gavėjas įsipareigojo informuoti paslaugos teikėją prieš protingą terminą. Šioje nuostatoje taip pat įtvirtinta, kad paslaugos gavėjo sprendimas nepratęsti sutarties galiojimo termino yra išimtinė paslaugos gavėjo (atsakovo) teisė.

25.       UAB „Automagija“ 2018 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 1805/03.1 informavo atsakovą, kad sudarytų sutarčių nepratęs. Tačiau, kaip jau buvo nurodyta, ne paslaugos teikėjui, o gavėjui sutartyje buvo nustatyta teisė spręsti dėl sutarčių pratęsimo. Visgi, tiekėjo ketinimas (noras) tęsti sutartinius santykius gali būti reikšmingas atsakovo valios dėl sutarčių galiojimo (ne)pratęsimo formavimosi procese. Atsakovas paskelbė naują viešąjį pirkimą, todėl nagrinėjamu atveju toks atsakovo veiksmas patvirtina valinį jo sprendimą nepratęsti sutarties su UAB Automagijagaliojimo. Priėmęs tokį sprendimą ir pradėjęs naujas viešojo pirkimo procedūras, atsakovas jau negalėjo tokio savo apsisprendimo pakeisti, nes atsakovo sprendimas dėl sutarčių galiojimo nėra priklausomas nuo paslaugų tiekėjo valios. Dėl šių priežasčių paslaugų tiekėjo pasikeitusi valia dėl sutartinių santykių su atsakovu tęsimo negali būti vertinama kaip aplinkybė, daranti negalimą tolesnį pirkimo procedūrų vykdymą (VPĮ 29 straipsnio 3 dalis). Paslaugas teikusio tiekėjo pranešimas apie norą ir toliau teikti paslaugas atsakovui neturi įtakos paslaugų, siekiamų įsigyti ginčo pirkimu, poreikiui. Atsakovas buvo ir šiuo metu yra suinteresuotas pirkimo objektu, todėl ginčo pirkimo procedūros gali būti tęsiamos toliau.

26.       Tiekėjai, atsakovui paskelbus ginčo pirkimo procedūras, teikė pasiūlymus jame, siekė, kad atsakovas su jais sudarytų viešojo pirkimo sutartį. Pirkimo procedūrų nutraukimas dėl to, kad UAB „Automagija“ pakeitė nuomonę ir nusprendė, jog visgi norėtų tęsti sutartinius santykius su atsakovu, pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus. Ankstesnių sutarčių nepratęsimas suformavo ginčo pirkimo susidomėjusių tiekėjų teisėtus lūkesčius, kad atsakovas sudarys vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Vykstant ginčo pirkimo procedūroms, prioritetas negalėjo būti suteiktas UAB „Automagija“, kuri net neišreiškė suinteresuotumo dalyvauti ginčo pirkime. Kaip jau minėta, galimybė pratęsti su UAB „Automagija“ sudarytas sutartis buvo atsakovo apsvarstyta iki ginčo pirkimo paskelbimo.

27.       Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju neegzistuoja sąlygos ginčo pirkimui pagal VPĮ 29 straipsnį nutraukti. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo panaikintas atsakovo sprendimas nutraukti ginčo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą jas tęsti, yra teisėtas ir pagrįstas.

28.       Nustačius prieš tai šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, teisiškai nereikšmingi nagrinėjamam ginčui išspręsti tapo apeliacinių skundų argumentai, kuriais buvo siekiama paneigti skundžiamo teismo išvadas dėl trukdymo ieškovei dalyvauti pirkime, ieškovės pasiūlymo ekonomiškumo, todėl teisėjų kolegija šioje nutartyje jų neaptaria.

 

Dėl pretenzijos atmetimo

 

29.       Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė ieškinyje prašė panaikinti ir perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti jos pretenziją, t. y. prašė panaikinti išnagrinėjus ieškovės pretenziją priimtą sprendimą. Šį reikalavimą, kaip ir kitus ieškinio reikalavimus, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu tenkino. Tačiau pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką perkančiųjų organizacijų veiksmai dėl tiekėjų pretenzijų neįeina į peržiūros procedūros objektą, nes šie nėra savarankiški jų sprendimai, tiesiogiai ūkio subjektams sukeliantys teisinius padarinius. Dėl to kasacinis teismas savo praktikoje bylos dalis pagal pareikštus ieškinio reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti tiekėjo pretenzijas ar jų neišnagrinėti nutraukia, jeigu to nebūna padarę bylą nagrinėję žemesnės instancijos teismai CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017, 2018 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-160-469/2018, 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-378/2018).

30.       Atsižvelgdama į nurodytą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo panaikinti sprendimą dėl pretenzijos atmetimo turėjo nutraukti, o ne šį reikalavimą tenkinti. Kadangi ieškovės reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti jos pretenziją nenagrinėtinas, ši bylos dalis nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

 

31.       Atsakovas apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, kad teismas, tenkindamas ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteisė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro ir už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones 38 Eur sumokėtas žyminis mokestis. Atsakovo nuomone, toks bylinėjimosi išlaidų paskirstymas yra nepagrįstas, nes prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo netenkintas. Teisėjų kolegija su tokiu atsakovo argumentu nesutinka.

32.       CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šios teisės normos prasme proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, suprantama kaip šalis, kuriai sprendimas yra palankus, kuri laimėjo ginčą byloje. Nagrinėjamu atveju ginčą laimėjo ieškovė, nes skundžiamu sprendimu, kuris paliekamas iš esmės nepakeistas šia nutartimi, jos ieškinys buvo patenkintas. Todėl ieškovei pagal aptariamą teisės normą pralaimėjusioji šalis (atsakovė) turi kompensuoti civilinių teisių gynybai išleistas lėšas – patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir žyminį mokestį, sumokėtą už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priteisė ieškovei, kaip laimėjusiai ginčą, iš atsakovo. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi pagrindiniu bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu – ginčą byloje pralaimėjusi šalis atlygina laimėjusiai šaliai jos patirtas išlaidas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-7-701/2018).

33.       Aplinkybė, kad byloje spręsto atskiro procesinio klausimo rezultatas buvo nepalankus bylą laimėjusiai šaliai, galėtų būti reikšminga dėl CPK 93 straipsnio 4 dalies, nustatančios galimybę nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1 dalies taisyklės, taikymo. Tačiau teisėjų kolegija nagrinėjamoje situacijoje nenustatė kriterijų, dėl kurių būtų pagrindas tą padaryti. Ieškovės procesinis elgesys buvo tinkamas, o jos bylinėjimosi išlaidų susidarymą lėmė neteisėti atsakovės veiksmai viešajame pirkime.

34.       Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad aplinkybė, jog bylos dalis dėl vieno ieškovės ieškinyje pareikšto reikalavimo buvo nutraukta, nesudaro pagrindo keisti skundžiamame sprendimas atlikto bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nes ieškovės ieškinys iš esmės buvo patenkintas.

35.       Atsakovas ir trečiasis asmuo už apeliacinius skundus sumokėjo po 750 Eur žyminio mokesčio. Kadangi jų apeliaciniai skundai dėl ginčo esmės netenkinami, šios išlaidos jiems iš ieškovės nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis).

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a:

 

Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

Nutraukti civilinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti atsakovo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018 m. spalio 23 d. sprendimą atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadaspretenziją.

 

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Marius Bajoras

Dalia Kačinskienė

Jūratė Varanauskaitė


Paminėta tekste:
 • CPK
 • 3K-3-265/2008
 • 3K-3-391/2009
 • 3K-3-695-219/2015
 • CPK 279 str. Sprendimo įsiteisėjimas
 • e3K-3-201-695/2018
 • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • 3K-3-433/2011
 • 3K-7-32/2013
 • CPK 293 str. Bylos nutraukimo pagrindai
 • e3K-3-219-690/2017
 • e3K-3-160-469/2018
 • e3K-3-212-378/2018
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • e3K-3-7-701/2018