Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2021-10-08][nuasmeninta nutartis byloje][A-1627-629-2021].docx
Bylos nr.: A-1627-629/2021
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
"Ecodumas" 303015964 pareiškėjas
Kategorijos:
34.1. Tabako kontrolė
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė

?

Administracinė byla Nr. A-1627-629/2021

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00141-2020-3

Procesinio sprendimo kategorija 34.1

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2021 m. spalio 6 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Ryčio Krasausko ir Mildos Vainienės (pranešėja),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ecodumas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. gegužės 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ecodumas“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo taikyti ekonominę sankciją (baudą) panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

nustatė:

 

I.

 

1.       Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ecodumas“ (toliau – ir Bendrovė) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) 2019 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. ATK2-193/19 (toliau – ir Nutarimas) taikyti ekonominę sankciją už Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) pažeidimus. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2.       Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai jį pripažino pažeidus Įstatymo 162 straipsnio 1 dalyje numatytą draudimą vykdyti nuotolinę elektroninių cigarečių prekybą, nes pareiškėjas nuotoliniu būdu nepardavė elektroninių cigarečių. Pareiškėjo darbuotojas, pardavęs nuotoliniu būdu elektronines cigaretes, veikė vienas, jo veiksmai nebuvo suderinti su pareiškėju. Pareiškėjo darbuotojui už šiuos veiksmus buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. 10ANR_P-96380-2019. Pareiškėjo darbuotojas su surašytu protokolu sutiko, savo kaltės neneigė.

3.       Pareiškėjas akcentavo, kad, net jei būtų pripažinta, jog pareiškėjas atliko pažeidimą, Nutarimo priėmimas pažeidžia non bis in idem (negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą) principą, nes pareiškėjas už tą patį nusižengimą yra baudžiamas du kartus.

4.       Pareiškėjas pažymėjo, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus 2019 m. spalio 18 d. Kontrolinio pirkimo ataskaitoje (toliau – ir Ataskaita) padarytos fakto klaidos. Ataskaitoje nurodyta, kad kontrolinis pirkimas atliktas 2019 m. spalio 18 d., tuo tarpu realiai pinigai kurjeriui sumokėti 2019 m. spalio 21 d. Trijų dienų skirtumas tarp atlikto kontrolinio pirkimo ir realiai sumokėtų pinigų nekeltų abejonių dėl ataskaitos teisėtumo, tačiau šiuo konkrečiu atveju pats pinigų priėmimo kvitas neįrodo, kad sumokėta už pareiškėjo internetinėje svetainėje nurodytas konkrečias prekes. Be to, kontrolinį pirkimą atlikęs pareigūnas nesilaikė kontrolinio pirkimų atlikimo tvarkos aprašo nustatytos tvarkos, nes už prekę sumokėta daugiau nei buvo leista pavedime atlikti kontrolinį pirkimą.

5.       Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

6.       Atsakovas nurodė, pareiškėjas neginčija, kad administruoja internetinę svetainę www.ecodumas.lt, todėl yra atsakingas už joje pateikiamą turinį, sudarytas sąlygas vartotojams užsisakyti elektroninėje parduotuvėje prekes. Elektroninėje parduotuvėje demonstruojamos įvairių rūšių elektroninės cigaretės bei jų pildyklės ir sudarytos sąlygos jas užsisakyti. Tokie pareiškėjo veiksmai laikytini viešąja oferta, tuo tarpu policijos pareigūnas, atlikęs kontrolinį pirkimą ir patvirtinęs užsakymą, vėliau apmokėjęs už prekes ir gavęs prekę, akceptavo ofertą. Tokiu būdu tarp pareiškėjo ir kontrolinį pirkimą vykdančio pareigūno buvo susiklostę nuotoliniai pirkimo–pardavimo sutartiniai santykiai, buvo sudaryta sutartis (už prekę apmokėta, ji gauta).

7.       Departamentas akcentavo, kad nebuvo pažeistas non bis in idem principas, nes pareiškėjo darbuotojas buvo nubaustas kaip fizinis asmuo, o nagrinėjamu atveju sprendžiamas pareiškėjo, kaip juridinio asmens, atsakomybės klausimas Įstatymo nustatyta tvarka, t. y. nėra asmenų tapatumo.

8.       Departamentas atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamo teisės pažeidimo kvalifikavimui juridinės reikšmės neturi pareiškėjo skunde dėstomas vienos iš subjektyviosios pažeidimo pusės dalis – kaltės pasireiškimas.

9.       Departamentas, įvertinęs Ataskaitą, teisės aktų reikalavimų neatitikimų nenustatė. Departamentas pabrėžė, kad nėra pagrindo abejoti policijos pareigūnų pateiktu kvitu ir jo teisingumu, taip pat Departamentas nenustatė policijos pareigūnų suinteresuotumo pateikti tyčia neteisingus duomenis, tokios informacijos nepateikė ir pareiškėjas. Byloje nurodyti duomenys sutampa su kvite pateikiamais duomenimis. Sumokėjus pareiškėjo internetinėje svetainėje nurodomą sumą už prekę ir kurjerio paslaugas, rinkinys buvo atiduotas policijos pareigūnui ir šiuo metu yra daiktinis įrodymas byloje. Be to, kvite nurodoma pinigų suma sutampa su pareiškėjo deklaruojama suma už prekę. Pinigus už rinkinį priėmė UAB „Omniva LT“ kurjeris, kuris nurodytas pareiškėjo internetinėje svetainėje, kaip kurjeris, pristatantis užsakytas prekes. Kvito mokėjimo paskirtyje nurodyta  siuntinys iš UAB „Ecodumas“.

 

II.

 

10.       Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. gegužės 18 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Ecodumas“ skundą atmetė.

11.       Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Nutarimo, kuriuo nuspręsta taikyti UAB „Ecodumas“ ekonominę sankciją (578 Eur baudą) už galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 162 straipsnio 1 dalies pažeidimą, pagrįstumo ir teisėtumo.

12.       Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nustatė:

12.1.                      Departamentas gavo iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus 2019 m. spalio 30 d. raštą Nr. 10-S-69038 (1.46-10-4). Policijos pareigūnai Departamentą informavo, kad 2019 m. spalio 18 d. policijos pareigūno kontrolinio pirkimo nuotoliniu būdu per pareiškėjo interneto svetainę www.ecodumas.lt už 32,99 eurus buvo įsigytas rinkinys „Joyetech Teros One Mini“, kurį sudaro elektroninė cigaretė (įrenginys „Teros One“) ir jos pildyklė „Pold Salt Blue Berg“ (nikotino 20 mg/ml). Draudžiamos prekės fiksavimas pateiktas fotonuotraukose.

12.2.                      Pareiškėjo internetinės svetainės momentinės nuotraukose užfiksuoti policijos pareigūno rinkinio užsakymo elektroninėje parduotuvėje žingsniai. Paskutiniame žingsnyje matyti, kad kontrolinį pirkimą atlikusio pareigūno užsakymas dėl el. cigaretės rinkinio yra patvirtintas, užbaigtas, pasirinktas apmokėjimas grynais pinigais atsiimant užsakymą, užsakymas netrukus bus išsiųstas. Byloje yra kontrolinį pirkimą atlikusio pareigūno tarnybinis pranešimas, kuriame aprašyta kontrolinio pirkimo eiga, patikrinimo kontroliniu pirkimu priežastys, nustatytos aplinkybės. Byloje yra pareiškėjo darbuotojo paaiškinimai apie klientų paskyrų patvirtinimą ir užsakymų priėmimą.

12.3.                      UAB „Omniva LT“ pinigų priėmimo kvite Serija Nr. 129061 užfiksuota, kad policijos pareigūnas M. B. UAB „Omniva LT“ kurjeriui 2019 m. spalio 21 d. sumokėjo 32,99 Eur (mokėjimo paskirtis siuntinys CE65057, 9884EV, Ecodumas). Rinkinio kaina 29,99 Eur, pristatymo per kurjerio tarnybą kaina 3 Eur.

12.4.                      Policijos pareigūnai 2019 m. spalio 22 d. patikrino pareiškėjo centrinį ofisą. Patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjo buveinėje prekyba elektroninėmis cigaretėmis nevyksta, tik patvirtinami užsakymai, kurie padaromi užsiregistravusių pareiškėjo interneto svetainės elektroninėje parduotuvėje. Patikrinime dalyvavo ir pareiškėjo atstovai, patikrinimo akte fiksuotas faktines aplinkybes patvirtino savo parašais be pastabų.

12.5.                      Pareiškėjo darbuotojas 2019 m. spalio 22 d. rašytiniame paaiškinime patvirtino, kad 2019 m. spalio 18 d. priėmė policijos pareigūno užsakymą, kurio metu buvo parduotas anksčiau minėtas rinkinys. Pareiškėjo darbuotojas nurodė, kad nežinojo apie draudimą prekiauti elektroninėmis cigaretėmis nuotoliniu būdu.

12.6.                      Nutarime nurodyta, kad, atsižvelgiant į policijos pareigūnų su 2019 m. spalio 30 d. raštu pateiktą medžiagą (2019 m. lapkričio 5 d. protokolą Nr. ATK2-190, kitą bylos medžiagą), nustatyta, kad pareiškėjas vykdo uždraustą vidaus nuotolinę prekybą elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis, tokiais savo veiksmais pareiškėjas pažeidžia Įstatymo 162 straipsnio 1 dalies reikalavimus, už ką pareiškėjui skirta 578 Eur bauda.

13.       Teismas, nagrinėdamas bylą, vadovavosi Įstatymo 162 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatomis (6.167 str., 6.171 str., 6.2288 str. 1 d., 6.352 str. 1–2 d.) Teismas pažymėjo, kad pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta kontrolinį pirkimą atlikusiam pareigūnui akceptavus pareiškėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktą viešąją ofertą dėl draudžiamų per nuotolį įsigyti elektroninių cigarečių pardavimo, pateikiant 2019 m. spalio 18 d. užsakymą ir pareiškėjui užsakymą priėmus. Pirkimo–pardavimo sutartis yra konsensualinė, kas reiškia, kad ji laikoma sudaryta nuo šalių valios dėl sutarties sudarymo išreiškimo (nuo susitarimo dėl esminių sutarties sąlygų), ir jos įsigaliojimas nesiejamas su daikto perdavimu pirkėjui. Atitinkamai daikto perdavimas pirkėjui yra sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties vykdymas, o ne jos sudarymo įrodymas, kaip ir sutartos už prekę kainos apmokėjimas yra tinkamo sutarties įvykdymo, o ne jos sudarymo, įrodymas. Teismas pabrėžė, kad byloje nenustatyta, jog pareiškėjas būtų atšaukęs viešąją ofertą draudžiamai per nuotolį įsigyti prekei, o byloje surinkti įrodymai patvirtina priešingas faktines aplinkybes apie užsakymo priėmimą, patvirtinimą (sutarties sudarymą), prekės išsiuntimą ir apmokėjimo priėmimą (sutarties įvykdymą).

14.       Teismas nurodė, kad pažeidimas, už kurį paskirta ginčijama ekonominė sankcija, fiksuotas atliekant kontrolinį pirkimą. Pareiškėjas kvestionuoja kontrolinio pirkimo teisėtumą dviem aspektais: pirma, kad pirkimas atliktas vėliau ir, antra, kad viršyta pirkimui skirtų lėšų suma. Kontrolinis pirkimas atliktas pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-549 patvirtintas Ūkio subjektų patikrinimo taisykles. Nustatyta, kad 2019 m. spalio 17 d. buvo duotas pavedimas Nr. 10-IL-23207 atlikti kontrolinį pirkimą iki 2019 m. spalio 18 d.  pareiškėjo el. parduotuvėje, nurodant, kad skiriama kontroliniam pirkimui 30 Eur lėšų suma. Teismas pažymėjo, kad kontrolinis pirkimas, kaip matyti iš užsakymo pareiškėjo elektroninėje parduotuvėje duomenų, pareigūno tarnybinio paaiškinimo ir paties pareiškėjo neginčijamų aplinkybių, atliktas būtent pavedime nurodytą diena, t. y. 2019 m. spalio 18 d. Tai, kad prekės pristatytos vėliau ir už jas sumokėta pristatymo metu, nekeičia kontrolinio pirkimo dienos aplinkybės, kadangi kontrolinis pirkimas atliktas, akceptuojant pareiškėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktą viešą ofertą įsigyti elektroninės cigaretės rinkinį.

15.       Teismas akcentavo, kad pareiškėjo skundo argumentai, jog kontrolinį pirkimą atlikęs pareigūnas nesilaikė nustatytos kontrolinio pirkimų atlikimo tvarkos, nes už prekę sumokėta daugiau nei buvo leista pavedime atlikti kontrolinį pirkimą, nėra reikšmingi vertinant jo atsakomybę pagal Įstatymo 162 straipsnio 1 dalį. Pavedime atlikti kontrolinį pirkimą buvo nurodyta „skiriamų lėšų suma“ ir ginčo nėra, kad pavedimo metu tiek lėšų, kiek kainavo prekė, pareigūnui atlikti kontrolinį pirkimą ir buvo skirta. Tai, kad pareigūnas papildomai sumokėjo už prekių pristatymą, nekeičia esminių faktinių aplinkybių apie aptariamos prekės pardavimą, gavimą, pristatymą, jos kainą, tai, kad prekę, kurią draudžiama per nuotolį parduoti, kad pardavė pareiškėjas (įmonė) ir tai, kad prekė įsigyta nuotoliniu būdu internetinėje parduotuvėje, o ne fiziškai pareiškėjo buveinėje, parduotuvėje ar kitoje pardavimo vietoje. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad teismų praktikoje ne kiekvienas procedūrinis pažeidimas pripažįstamas esminiu ir ne dėl kiekvieno procedūrinio pažeidimo pripažįstamas visas procesinis veiksmas ar priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas neteisėtu ir nepagrįstu. Pareiškėjas nepagrindė, kuo jo nurodyta aplinkybė yra esminė, kad dėl jos turėtų būti nepripažįstami kontrolinio pirkimo duomenys ir naikinamas Nutarimas.

16.       Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika ir bylos medžiaga, padarė išvadą, kad šiuo atveju pareiškėjas atsakingas už savo darbuotojo, kuris pažeidimo padarymo metu elektroninėje pareiškėjo svetainėje patvirtino pirkėjo (policijos pareigūno) užsakymą (elektroninės cigaretės ir jos pildyklės) ir prekę išsiuntė pirkėjui per kurjerio tarnybą, veiksmus kaip už savo neteisėtą veiką, todėl šiuo atveju ir pareiškėjo kaltė ekonominės sankcijos taikymo aspektu sutampa su pareiškėjo darbuotojo – pardavimo projektų vadovo kalte, nepaisant to, ar darbuotojas buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už administracinės teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo pažeidimą patvirtina byloje surinkti įrodymai: Policijos komisariato vyresniojo tyrėjo M. B. 2019 m. spalio 30 d. tarnybinis pranešimas „Dėl nustatytų aplinkybių“, 2019 m. spalio 22 d. patikrinimo aktas, pareiškėjo darbuotojo T. N. rašytiniai 2019 m. spalio 22 d. paaiškinimai, UAB „Omniva LT“ pinigų priėmimo kvitas, pareiškėjo internetinės svetainės momentinės nuotraukos, teismui pateiktos pačios parduotos ginčo prekės fotonuotraukos ir kiti byloje esantys duomenys.

 

III.

 

17.       Pareiškėjas UAB „Ecodumas“ apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

18.       Pareiškėjas pabrėžia, kad pareiškėjas yra laikomas pažeidęs Įstatymo 162 straipsnio 1 dalį, kadangi yra atlikęs šiuos veiksmus: 1) yra sudaręs elektroninių cigarečių, elektroninių 2 cigarečių sudedamųjų dalių ir elektroninių cigarečių pildyklių pirkimo–pardavimo sutartis su vartotoju nuotolinio ryšio priemonėmis pareiškėjo atstovui ir vartotojui fiziškai kartu nedalyvaujant; 2) yra pristatęs šias prekes vartotojui per siuntų pristatymo ar pašto paslaugas teikiančius asmenis. Pareiškėjas teigia, kad nurodytos aplinkybės nėra pagrįstos jokiais teisėtai surinktais įrodymais, yra iš esmės deklaratyvios bei neatitinkančios tikrovės. Pareiškėjui nustatytas Įstatymo 162 straipsnio 1 dalies pažeidimas nesant nei jokios konkrečios nuotolinės pareiškėjo pirkimo–pardavimo sutarties, nei nuotolinės prekybos pagrindu prekių pristatymo bei dar daugiau jų užsakymo ir jo vykdymo, kas sudaro šio pažeidimo turinio esminius elementus.

19.       Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad Departamento nustatytas Įstatymo 162 straipsnio 1 dalies pažeidimas yra grindžiamas klaidingai nustatytomis aplinkybėmis: 1) dėl sudarytos elektroninių cigarečių, elektroninių 2 cigarečių sudedamųjų dalių ir elektroninių cigarečių pildyklių pirkimo–pardavimo sutarties su vartotoju nuotolinio ryšio priemonėmis pareiškėjo atstovui ir vartotojui fiziškai kartu nedalyvaujant; 2) pristatytų prekių vartotojui per siuntų pristatymo ar pašto paslaugas teikiančius asmenis.

20.       Pareiškėjas pažymi, kad nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjo internetiniame puslapyje yra pateikiama informacija apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles. Taip pat nėra ginčo dėl to, jog vartotojai pareiškėjo internetiniame puslapyje, pasinaudodami pareiškėjo kvietimu pateikti ofertą, gali pateikti pareiškėjui pasiūlymą pirkti pareiškėjo internetiniame puslapyje nurodytas elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles. Tačiau nurodyti faktai nėra pakankami kvalifikuoti, jog pareiškėjas vykdo nuotolinę prekybą, kaip tai suprantama pagal Įstatymo nuostatas bei CK 6.2288 straipsnį. Pareiškėjas teigia, jog, pirkėjui pasinaudojus pareiškėjo kvietimu pateikti ofertą ir pateikus siūlymą pirkti pareiškėjo puslapyje pateiktą elektroninę cigaretę ir/ar elektroninių cigarečių pildyklę, pareiškėjas organizuoja pirkėjui aktualios prekės pristatymą, kurio metu yra užtikrinamas objektyvus pirkėjo amžiaus įvertinamas ir tik tuomet asmeniškai sudaroma pateiktos prekės pirkimo–pardavimo sutartis, jos sudarymo metu apsikeičiant atitinkama preke ir pinigais. Pareiškėjas nurodo, kad jo pasitelktas vykdomos veiklos modelis negali būti kvalifikuojamas nuotolinės prekybos vykdymu, o pareiškėjo internetiniame puslapyje patalpinta informacija apie elektronines cigaretes bei elektroninių cigarečių pildykles negali būti laikytina viešąja ofertą pagal CK 6.352 straipsnį.

21.       Pareiškėjas teigia, kad internetiniame puslapyje patalpintos informacijos apie prekę kvalifikavimas viešąja oferta prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 8 d. direktyvai 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (toliau – ir Direktyva 2000/31/EB), pagal kurios nuostatų sisteminį aiškinimą produktų reklamavimo ir siūlymo internete veikla yra kvalifikuojama kaip kvietimas pareikšti ofertą. Nagrinėjamu atveju viešosios ofertos ir kvietimo pareikšti ofertą atskyrimas internete yra svarbus civilinės apyvartos bei prekių pardavėjų rizikos valdymo užtikrinimui. Nagrinėjamu atveju, santykiams, kai pareiškėjas gauna pirkėjo, pasinaudojusio pareiškėjo kvietimu pateikti ofertą, pasiūlymą pirkti pareiškėjo internetiniame puslapyje patalpintą prekę, nėra ir negali būti taikomas CK 6.352 straipsnio (viešoji ofertą) nustatytas teisinis rėžimas, kas suteikia pareiškėjui teisę atsisakyti sudaryti prekės pirkimo–pardavimo sutartį su prekių pirkėju prekės pristatymo metu, nustačius aplinkybę, jog prekių pirkėjas neatitinka jam keliamų teisės aktų reikalavimų.

22.       Pareiškėjas pabrėžia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime vadovavosi argumentais, kurių pagrindu ydingai kvalifikavo pareiškėjo vykdomos veiklos modelį nuotoline prekyba, pareiškėjo prekių išdėstymą internetiniame puslapyje viešąja ofertą pagal CK 6.352 straipsnį, o pareiškėjo ir jo prekių pirkėjų asmeniškai (ne nuotoliu) sudaromas sutartis prekių pristatymo metu – nuotoline sutartimi pagal CK 6.2288 straipsnį.

23.       Pareiškėjas nurodo, kad Ataskaitoje buvo padarytos fakto klaidos. Ataskaitoje nurodyta, kad kontrolinis pirkimas atliktas 2019 m. spalio 18 d., tuo tarpu realiai pinigai kurjeriui sumokėti 2019 m. spalio 21 d. Trijų dienų skirtumas tarp atlikto kontrolinio pirkimo ir realiai sumokėtų pinigų nekeltų abejonių dėl Ataskaitos ir pačių faktinių aplinkybių teisėtumo, tačiau šiuo konkrečiu atveju pats pinigų priėmimo kvitas neįrodo, kad sumokėta už pareiškėjo internetinėje svetainėje Departamento nurodytas konkrečias užsakytas prekes. Esant aplinkybei dėl datų skirtumo tarp atlikto kontrolinio pirkimo ir realiai sumokėtų pinigų, Departamentas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė, kad buvo sudaryta elektroninių cigarečių, elektroninių 2 cigarečių sudedamųjų dalių ir elektroninių cigarečių pildyklių pirkimo–pardavimo sutarties su vartotoju nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip to reikalauja Įstatymo 162 straipsnio 1 dalies pažeidimo sudėtis. Nustačius, kad pats pinigų priėmimo kvitas neįrodo, jog sumokėta už pareiškėjo internetinėje svetainėje Departamento nurodytas konkrečias užsakytas prekes, negalima sutikti su Departamentu, kad buvo įrodyta aplinkybė dėl pristatytų prekių vartotojui per siuntų pristatymo paslaugas teikiančius asmenis.

24.       Pareiškėjas pažymi, jog Nutarime nustatytų aplinkybių ydingumą ir Nutarimo neteisėtumą pagrindžia aplinkybė, kad Ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriaus pareigūnai nesilaikė kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašo, t. y. už prekę sumokėta daugiau nei buvo leista pavedime atlikti kontrolinį pirkimą.

25.       Pareiškėjas akcentuoja, kad Departamento atliktas tyrimas ir jo medžiaga turi esminių trūkumų, todėl Įstatymo 162 straipsnio 1 dalies pažeidimo sudėties požymiai negali būti nustatyti.

26.       Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad administracine tvarka pareiškėjo darbuotojas už neteisėtai vykdytą veiklą yra nubaustas, todėl pareiškėjas pakartotinai už tą patį pažeidimą neturėtų būti baudžiamas.

27.       Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo  atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

28.       Departamentas kritiškai vertina pareiškėjo argumentus, kad byloje nėra nustatyta, jog su pareiškėju sudaryta nuotolinio prekybos elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildyklėmis sutartis. Departamentas akcentuoja, kad pirkimo–pardavimo sutartis yra konsensualinė, kas reiškia, jog ji laikoma sudaryta nuo šalių valios dėl sutarties sudarymo išreiškimo (nuo susitarimo dėl esminių sutarties sąlygų), ir jos įsigaliojimas nesiejamas su daikto perdavimu pirkėjui. Daikto perdavimas pirkėjui yra sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties vykdymas, o ne jos sudarymo įrodymas. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akceptą, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita (CK 6.181 str.).

29.       Departamentas akcentuoja, kad byloje nenustatyta, jog pareiškėjas būtų atšaukęs viešąją ofertą draudžiamai per nuotolį įsigyti prekei. Byloje surinkti įrodymai patvirtina priešingas aplinkybes, t. y. užsakymo priėmimą, patvirtinimą (sutarties sudarymą), prekės išsiuntimą ir apmokėjimo priėmimą (sutarties įvykdymą). Pareiškėjas neginčija, kad administruoja internetinę svetainę www.ecodumas.lt, todėl yra atsakingas už joje pateikiamą turinį, sudarytas sąlygas vartotojams užsisakyti elektroninėje parduotuvėje prekes. Elektroninėje. parduotuvėje demonstruojamos įvairių rūšių elektronines cigaretės bei jų pildyklės (nurodytos pagrindinės sąlygos joms įsigyti: kaina, pristatymo ir atsiskaitymo sąlygos) ir sudarytos sąlygos jas užsisakyti. Tokie pareiškėjo veiksmai laikytini viešąja oferta, tuo tarpu policijos pareigūnas, atlikęs kontrolinį pirkimą ir patvirtinęs užsakymą, vėliau apmokėjęs už prekes ir gavęs prekę, akceptavo ofertą. Tuo pagrindu buvo sudaryta sutartis, kuri įvykdyta visiškai (nes už prekę atsiskaityta ir gauta prekė). Tokiu būdu tarp pareiškėjo ir kontrolinį pirkimą vykdančio pareigūno buvo susiklostę nuotoliniai (pareiškėjo atstovui ir vartotojui fiziškai kartu nedalyvaujant) pirkimopardavimo sutartiniai santykiai. Tokiems santykiams įforminti nėra privaloma pasirašyta rašytinė sutartis. Konkrečiu atveju šalių sutartiniai santykiai patvirtinti konkliudentiniais veiksmais – pareiškėjas pateikė viešą pasiūlymą savo internetinės svetainės elektroninėje parduotuvėje, o policijos pareigūnas jį priėmė (pateikdamas užsakymą). Užsakymas buvo įvykdytas pristatant prekę ir apmokant už ją. Tiek Departamentas, tiek pirmosios instancijos teismas aiškiai nurodė, kad pareiškėjo internetinėje svetainėje skelbiama informacija laikytina viešąja oferta, o policijos pareigūno veiksmai (užsakymo pateikimas)  viešosios ofertos akceptu.

30.       Departamentas laikosi pozicijos, kad pareiškėjo argumentai, susiję su Direktyva 2000/31/EB, yra subjektyvus šio teisės akto vertinimas. Pareiškėjo teiginiai apsiriboja tik bendru nurodymu, kad teismo ir Departamento viešosios ofertos vertinimas prieštarauja Direktyvos 2000/31/EB sisteminiam vertinimui, tačiau nepateikiama nei konkreti direktyvos norma (nei normos kurios buvo įvertintos sistemiškai), nei nuoroda į Direktyvos 2000/31/EB įgyvendinamąjį aktą, nei jo konkreti nuostata.

31.       Departamentas paaiškina, kad pareiškėjo darbuotojas buvo nubaustas kaip fizinis asmuo, o nagrinėjamu atveju sprendžiamas pareiškėjo atsakomybės klausimas Įstatymo nustatyta tvarka, todėl konstatuotina, kad nėra asmenų tapatumo ir nebuvo pažeistas non bis in idem principas.

32.       Departamentas nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl Ataskaitos datos klaidingumo. Ataskaita pradėta pildyti užsakius rinkinį „Joyetech Teros One Mini“, t. y. 2019 m. spalio 18 d. Vėliau Ataskaita buvo papildyta gavus rinkinį „Joyetech Teros One Mini“, taip pat Ataskaita buvo papildyta pateikus susipažinti pareiškėjo darbuotojams. Departamentas, įvertinęs ataskaitą, teisės aktų reikalavimų neatitikimų nenustatė.

33.       Departamentas pabrėžia, kad byloje surinkti įrodymai yra išsamūs, vienas kitą papildantys, neprieštaraujantys, be to, patvirtinantys pirkėjo ir pardavėjo valią sudaryti pirkimo pardavimo sandorį. Departamentas neturi pagrindo abejoti policijos pareigūnų pateiktu kvitu ir jo teisingumu. Byloje nenustatyta policijos pareigūnų suinteresuotumo pateikti tyčia neteisingus duomenis, tokios informacijos nepateikė ir pareiškėjas. Byloje nurodyti duomenys sutampa su kvite pateikiamais duomenimis.

34.       Departamentas akcentuoja, kad, sumokėjus pareiškėjo internetinėje svetainėje nurodomą sumą už prekę tokia tvarka, kokia nurodyta pareiškėjo internetinėje svetainėje, prekė buvo atiduota policijos pareigūnui ir šiuo metu yra daiktinis įrodymas byloje. Be to, kvite nurodoma pinigų suma sutampa su pareiškėjo deklaruojama suma už prekę. Pinigus už rinkinį priėmė UAB „Omniva“ kurjeris, kuris nurodytas pareiškėjo internetinėje svetainėje, kaip kurjeris, pristatantis užsakytas prekes. Be to, kvito mokėjimo paskirtyje nurodyta  siuntinys iš UAB „Ecodumas“. Taip pat sutampa ant siuntinio nurodomas barkodas ir su kodu nurodytu pinigų priėmimo perdavimo kvite.

 

Teisėjų kolegija

 

konstatuoja:

 

IV.

 

35.       Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2019 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. ATK2-193/19, kuriuo pareiškėjui taikyta ekonominė sankcija už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus, teisėtumo ir pagrįstumo.

36.       Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, įvertinęs byloje pateiktus duomenis ir ginčui aktualias Įstatymo nuostatas, jį atmetė, konstatavęs, kad Departamentas teisėtai ir pagrįstai Nutarimu pripažino pareiškėją pažeidusiu Įstatymo 162 straipsnio 1 dalies nuostatas bei skyrė jam ekonominę sankciją. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir teisės taikymu bei aiškinimu, iš esmės apeliacinį skundą grįsdamas tais pačiais argumentais, kaip ir skundą pirmosios instancijos teismui.

37.       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik jeigu teismas pripažįsta, kad tai būtina. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013; 2017 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1855-575/2017). ABTĮ 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas peržengia apeliacinio skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Teismas taip pat patikrina, ar nėra šio įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija nenustatė sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos.

38.       Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tikrindamas pareiškėjo skunde išdėstytų teiginių teisingumą, pakankamai detaliai išanalizavo bylos proceso šalių argumentus, išsamiai išnagrinėjo byloje reikšmingas faktines aplinkybes, pritaikė ginčui aktualias teisės normas, todėl teisėjų kolegija iš naujo pirmosios instancijos teismo motyvų nebekartoja, pasisako tik tais aspektais, kuriais atsakant į apeliacinio skundo argumentus papildomos sprendime padarytos išvados.

39.       Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas. Šio Įstatymo nuostatomis siekiama mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui (Įstatymo 1 str. 2 d.)

40.       Įstatymo 162 straipsnio 1 dalyje (aktuali 2016 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XII-2419 redakcija) nustatyta, jog Lietuvos Respublikoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildyklėmis.

41.       Prekyba suprantama kaip ekonominė veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu. Prekyba gali vykti tiek realiose pardavimo vietose (pvz., parduotuvėse, mugėse ir pan.), tiek nuotoliniu būdu ir internetinėje erdvėje (pardavėjo elektroninė parduotuvė, jungtinės el. pardavimų platformos ir pan.). Tad pareiškėjas teisingai nurodo, kad prekyba siejama su prekių pardavimui ir užsakymu, sistemiškai aiškinant Įstatymo 2 straipsnio 48 ir 49 dalis. Nuotolinė sutartis yra sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo sistemą, pardavėjui ir pirkėjui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (CK 6.2288 str. 1 d.). Viešas paskelbimas apie parduodamą prekę ir jos pardavimo sąlygas nenustatytam asmenų skaičiui yra viešoji oferta (CK 6.171 str.). CK 6.352 straipsnyje detalizuojama viešoji oferta pirkimo-pardavimo atveju. Daiktų išdėstymas vitrinose, ant prekystalio ar kitose jų pardavimo vietose, taip pat daiktų pavyzdžių demonstravimas arba informacijos apie parduodamus daiktus pateikimas (aprašymai, katalogai, nuotraukos ir kt.) jų pardavimo vietoje laikomi viešąja oferta nepaisant to, ar nurodyta daiktų kaina arba kitos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, išskyrus atvejus, kai pardavėjas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad tam tikri daiktai nėra skirti parduoti (CK 6.352 str. 2 d.). Byloje nenustatytos aplinkybės, kad Bendrovės elektroninėje parduotuvėje būtų įrašai apie tai, kad prekės neskirtos pardavimui, o surinkti byloje faktai tokius pareiškėjo teiginius paneigia. Pažymėtina, kad netgi daiktų nurodymas reklamoje, visiems skirtuose kataloguose ar aprašymuose laikomas viešąja oferta, jeigu yra nurodytos esminės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos (CK 6.352 str. 1 d.). Tad viešoji oferta išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomam ir įsipareigojančiam akcepto atveju (CK 6.167 str.). Tokia faktinė situacija ir buvo nustatyta nagrinėjamoje byloje pareiškėjui išstatant savo parduodamas prekes, kurios draudžiamos parduoti nuotoliniu būdu, elektroninėje parduotuvėje, nurodant jų pardavimo kainas, sąlygas, pateikiant aprašymus, pristatymo sąlygas ir kitas aplinkybes, reikšmingas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui (prekybai), kurias įvertinęs vartotojas ir nusprendžia akceptuoti viešą ofertą ar ne.

42.       Pirkimo-pardavimo sutartis yra konsensualinė, kas reiškia, kad ji laikoma sudaryta nuo šalių valios dėl sutarties sudarymo išreiškimo (nuo susitarimo dėl esminių sutarties sąlygų), ir jos įsigaliojimas nesiejamas su daikto perdavimu pirkėjui. Atitinkamai daikto perdavimas pirkėjui yra sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas, o ne jos sudarymo įrodymas, kaip ir sutartos už prekę kainos apmokėjimas yra tinkamo sutarties įvykdymo, o ne jos sudarymo įrodymas. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akceptą, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita (CK 6.181 str.). Byloje nenustatyta, kad pareiškėjas būtų atšaukęs viešąją ofertą draudžiamai per nuotolį įsigyti prekei. Byloje surinkti įrodymai (vyresniojo tyrėjo M. B. 2019 m. spalio 30 d. tarnybinis pranešimas, 2019 m. spalio 22 d. patikrinimo aktas, pareiškėjo darbuotojo T. N. rašytiniai 2019 m. spalio 22 d. paaiškinimai, UAB „Omniva LT“ pinigų priėmimo kvitas, pareiškėjo internetinės svetainės momentinės nuotraukos, parduotos ginčo prekės fotonuotraukos ir kiti byloje esantys duomenys) patvirtina priešingas faktines aplinkybes, nei teigia pareiškėjas, o būtent, kad tarp pareiškėjo ir pateikusio užsakymą asmens buvo sudaryta konkreti elektroninės cigaretės rinkinio pirkimo-pardavimo sutartis (žr. nutarties 12 p.).

43.       Vadovaudamasi ir remdamasi nutarties 39-42 punktuose išdėstytu aktualiu nagrinėjamam ginčui teisiniu reguliavimu bei byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus, kad internetiniame puslapyje patalpintos informacijos apie prekę kvalifikavimas viešąja oferta prieštarauja Direktyvai 2000/31/EB, pagal kurios nuostatų sisteminį aiškinimą produktų reklamavimo ir siūlymo internete veikla yra kvalifikuojama kaip kvietimas pareikšti ofertą, teisėjų kolegija vertina kritiškai dėl pernelyg abstraktaus jų pobūdžio ir nepaneigiančių ginčo Nutarime padarytų teisinių išvadų.

44.       Pažymėtina, kad Įstatymo 162 straipsnio 1 dalis be jokių išlygų draudžia Lietuvos Respublikoje vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildyklėmis. Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad ginčo atveju pareiškėjui nėra ir negali būti taikomas CK 6.352 straipsnio (viešoji oferta) nustatytas teisinis rėžimas, nes suteikia pareiškėjui teisę atsisakyti sudaryti prekės pirkimo-pardavimo sutartį su prekių pirkėju prekės pristatymo metu, nustačius aplinkybę, jog prekių pirkėjas neatitinka jam keliamų teisės aktų reikalavimų, yra teisiškai nepagrįstas ir prieštaraujantis nustatytam draudimui.

45.       Įvertinusi kitus apeliacinio skundo argumentus, kuriais kvestionuojamas kontrolinio pirkimo teisėtumas bei keliamas klausimas dėl dvigubo nubaudimo principo pažeidimo, teisėjų kolegija pažymi, kad jais arba kartojami skunde pirmosios instancijos teismui išdėstyti argumentai, dėl kurių tikrinamame teismo sprendime motyvuotai atsakyta, arba reiškiamas abstraktus nesutikimas su pirmosios instancijos teismo motyvais ir jo atliktu byloje surinktų įrodymų vertinimu, iš esmės nenurodant, kokie konkretūs įrodymų vertinimo ir (arba) teisės normų aiškinimo ir taikymo pažeidimai buvo padaryti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Tokio pobūdžio apeliacinio skundo argumentai išsamiau nenagrinėjami.

46.       Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos. Tai, kad pirmosios instancijos teismas kitaip vertino pareiškėjo argumentus ir bylos duomenis ar jiems nepritarė (su jais nesutiko), nėra pagrindas konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso normas ir padarė bylos faktais ir galiojančios teisės normomis nepagrįstą neteisingą išvadą, kad minėti pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nereiškė reikalavimo sumažinti baudą dėl jos neproporcingo dydžio, todėl nurodytu aspektu nepasisakytina.

47.       Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl skundžiamo Nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas. Atsisakius tenkinti pareiškėjo skundą, pareiškėjas neįgijo teisės į savo išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 punktą, todėl pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

 

nutaria:

 

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ecodumas“ apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai        Arūnas Dirvonas

 

 

        Rytis Krasauskas

 

 

        Milda Vainienė

 


Paminėta tekste:
  • CK
  • CK6 6.352 str. Viešoji oferta
  • CK6 6.181 str. Sutarties sudarymo momentas ir vieta
  • A-1855-575/2017