Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2-14209-639-2014].docx
Bylos nr.: 2-14209-639/2014
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Rumpiškės" 141785769 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos

           Civilinė byla Nr.2-14209-639/2014

                                                                                                (Proceso Nr.2-06-3-12769-2014-3)

                                                   Procesinio sprendimo kategorija:

(S)

                                            99.1.5.; 109.; 117.1.; 118.5.

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2014 m. gruodžio 11 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs šalių prašymą, dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo DNSB „Rumpiškės“ ieškinį atsakovams Ž. V. ir V. V. dėl skolos išieškojimo, ir

 

n u s t a t ė:

 

   ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakoŽ. V. ir V. V. 16736,56 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 16736,56 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

2014-12-05 teisme gauta šalių pasirašyta rašytinė taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti, civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos.

Prašymas tenkintinas.

Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.). Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia šalių, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta.

Šalims Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str., Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. ir 6.985 str. numatytos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Esant tokioms aplinkybėms taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

Šalims išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 straipsnio 2 dalis).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 150, 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 295 straipsniu, teismas

 

n u t a r i a:

             

prašymą patenkinti.

Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo DNSB „Rumpiškės“, į.k. 141785769, buveinės adresas (duomenys neskelbtini), atstovaujamo bendrijos atstovo advokato V. Ž., veikiančio pagal 2011-01-04 atstovavimo sutartį ir Ž. V., a.k. (duomenys neskelbtini) V. V., a.k. (duomenys neskelbtini) gyvenančių (duomenys neskelbtini), kuria šalys susitarė:

 1. Sutarties šalys, siekdamos kilusį ginčą dėl skolos išieškojimo išspręsti geruoju, susitarė sudaryti šią taikos sutartį, kurią patvirtinus, civilinė byla Nr. 2-14209-563/2014 nutrauktina rašytinio proceso tvarka.
 2. Atsakovai pripažįsta ieškovės pareikštą ieškinį 17136,56 Lt sumai ir įsiskolinimą už komunalinius patarnavimus ir renovaciją (už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2014-09-30) įsipareigoja ieškovei sumokėti dalimis, o būtent, nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos iki galutinio atsiskaitymo, į DNSB „Rumpiškės“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą kas mėnesį sumokant 300,00 Lt dydžio periodines išmokas iki kiekvieno einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.
 3. Atitinkamai, ieškovė sutinka su pasiūlytomis atsakovų skolos grąžinimo sąlygomis ir įspėja juos, kad sutartu terminu neįvykdžius eilinių mokėjimų skolai padengti, skolos išieškojimas bus vykdomas per anstolius priverstinio išieškojimo tvarka, pateikus vykdymui teismo išduotą vykdomąjį raštą.
 4. Sutarties šalys susitaria, kad vadovaujantis LR CPK 98 str., ieškovės išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra įskaičiuotos į bendro atsakovų įsiskilinimo sumą.
 5. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina atsakovai.
 6. Atliekamo procesinio veiksmo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d., taikos sutarties šalims išaiškintos, prieš pasirašant taikos sutartį. Šalims taikos sutarties sąlygos suprantamos ir aiškios, t.y. sutarties šalims yra žinoma, jog vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama.
 7. Sutartis sudaryta trim egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui, o kiti pasilieka pas sutarties šalis.
 8. Ši taikso sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo galią.

 

Civilinę bylą nutraukti.

Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

 

 

 

 

Teisėjas                                                                                    Saulius Zajarskas                                         

 

 

 

 


Paminėta tekste:
 • CPK 42 str. Šalių teisės ir pareigos
 • CK6 6.983 str. Taikos sutarties samprata
 • CPK 140 str. Ieškinio atsisakymas, atsakovo pripažinimas ieškinio ir šalių taikos sutarties sudarymas
 • CK6 6.985 str. Taikos sutarties galia
 • CPK 294 str. Bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas