Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-07-25][nuasmeninta nutartis byloje][AS-521-525-2018].docx
Bylos nr.: AS-521-525/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 atsakovas
Šiaulių rajono savivaldybė, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 188726051 atsakovas
Kategorijos:
43.3. Skundo priėmimas ir trūkumų šalinimas
21. Vietos savivalda
38. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje
43. Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas

Administracinė byla Nr. AS-521-525/2018

Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00613-2018-7

Procesinio sprendimo kategorija 43.3

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. liepos 24 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Dalios Višinskienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. B. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybei, atstovaujamai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

I.

 

Pareiškėja R. B. (toliau – ir pareiškėja) 2018 m. gegužės 15 d. kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus su 2018 m. gegužės 14 d. patikslintu skundu, prašydama: 1) panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. (2018-569-SPR)-7 (9.10) arba įpareigoti jį priėmusį viešojo administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį patvarkymą, 2) priimti atskirąją nutartį dėl tarnybinio patikrinimo pradėjimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų ir dėl valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. (8.6.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo šiame skunde išdėstytų aplinkybių pagrindais, 3) priteisti iš Šiaulių rajono savivaldybės, kuriai atstovauja Šiaulių rajono savivaldybės administracija, pareiškėjai 83 402 Eur turtinę ir neturtinę žalą.

 

II.

 

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 1 dalimi, pareiškėjos 2018 m. gegužės 14 d. patikslinto skundo dalį, kuria prašoma priimti atskirąją nutartį (ABTĮ 110 str. ir 111 str. pagrindais) dėl valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nutarė laikyti nepaduota, o pareiškėjos 2018 m. gegužės 14 d. patikslinto skundo kitą dalį priėmė.

Teismas nurodė, kad Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutartyje buvo nurodoma, jog trečiuoju reikalavimu pareiškėja prašo priimti sprendimą dėl Registrų centro Šiaulių skyriaus sprendimo Nr. (8.6.16) ŠS-450 ištyrimo ir buvo pažymėta, kad suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio pagrindu dėl klaidingai įrašytų duomenų ištaisymo, jei ginčo duomenų neatitikimas registro tvarkytojui pateiktiems dokumentams buvo akivaizdus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-157-492/2017), ir teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą patikslinti ir ištaisyti Nekilnojamojo turto registro netikslius ir klaidingus duomenis arba papildyti neišsamius duomenis skundžiamas centriniam registratoriui Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. 4 d.). Pareiškėja buvo įpareigota pateikti rašytinius įrodomus, jog su skundu kreipėsi į teritorinį registratorių (valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialą) ir į centrinį registratorių, prašydama panaikinti teritorinio registratoriaus (valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo) sprendimą. Pareiškėja minėtų rašytinių įrodymų su 2018 m. gegužės 14 d. patikslintu skundu nepateikė, todėl pareiškėjos 2018 m. gegužės 14 d. patikslinto skundo dalį dėl antrojo reikalavimo dalies “priimti atskirąją nutartį (ABTĮ 110 str. ir 111 str. pagrindais) dėl Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ teismas nutarė laikyti nepaduota.

 

III.

 

Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 17 d. nutarties dalį dėl valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo laikyti nepaduotu, ir pripažinti reikalavimą priimtu; priimti nutartį dėl VĮ Registro centro veikos ištyrimo prokuratūroje ar STT, jų išvadas pateikiant į administracinę bylą, priimti nutartį dėl administracinės bylos sustabdymo, iki kol bus gautos ikiteisminio tyrimo institucijų išvados.

Pareiškėja nurodo, jog neskundžia ,,VĮ Registrų centro (rezultato) 2017 m. balandžio 18 d. klaidų taisymo (ar netaisymo) veiksmų 33 str. pagrindu“. Pareiškėja skundžia paties Registrų centro veiksmus, kuriais tokie ,,taisymai“ buvo vėliau atliekami, norint paslėpti galbūt ankstesnį pažeidimą. Pareiškėja prašė nukreipti Registrų centro veikų tyrimą į teisėsaugos institucijas. Pareiškėja prašo priimti skundo dalį dėl VĮ Registrų centro sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

IV.

 

Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 17 d. nutarties dalis, kuria pareiškėjos 2018 m. gegužės 14 d. patikslinto skundo dalį, kuria prašoma priimti atskirąją nutartį (ABTĮ 110 str. ir 111 str. pagrindais) dėl valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nutarta laikyti nepaduota, teisėtumas ir pagrįstumas.

Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu teismas nustato, kad skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, teismo nutartimi pareiškėjui nustatomas terminas nurodytiems trūkumas pašalinti. Skundo trūkumų nepašalinimas per teismo nustatytą terminą sukelia ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas procesines pasekmes – skundas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas pateikto skundo trūkumus, suteikia asmeniui galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-442-502/2018).

Nagrinėjamu atveju Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 1 d. nutartyje dėl trūkumų šalinimo, be kita ko, buvo nurodyta, kad pareiškėja, prašydama priimti sprendimą dėl Registrų centro Šiaulių skyriaus sprendimo Nr. (8.6.16) ŠS-450 ištyrimo, nepateikė rašytinių įrodomų, jog su skundu kreipėsi į teritorinį registratorių (valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialą) ir į centrinį registratorių Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio pagrindu, prašydama panaikinti teritorinio registratoriaus (valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo) sprendimą.

Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja minėtų rašytinių įrodymų su 2018 m. gegužės 14 d. patikslintu skundu nepateikė, pareiškėjos 2018 m. gegužės 14 d. patikslinto skundo dalį   ,,priimti atskirąją nutartį (ABTĮ 110 str. ir 111 str. pagrindais) dėl Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ nutarė laikyti nepaduota.

Pareiškėja atskirajame skunde su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka ir nurodo, kad neskundžia VĮ Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio pagrindu, bet skundžia paties VĮ Registrų centro veiksmus, kuriais buvo atliekami ,,taisymai“, norint paslėpti galbūt ankstesnį pažeidimą, ir prašo nukreipti VĮ Registrų centro veikų tyrimą į teisėsaugos institucijas. Pareiškėja prašo priimti skundo dalį dėl VĮ Registrų centro  sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

Teisėjų kolegija pažymi, kad prašymas priimti atskirąją nutartį (ABTĮ 110 str. ir 111 str. pagrindais) dėl valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. (8.16.16) ŠS-450 ikiteisminio tyrimo pradėjimo yra ne materialus teisinis reikalavimas, o procesinio pobūdžio prašymas, kuris byloje negali būti savarankišku skundo reikalavimu, todėl negali būti priimtas nagrinėti.  Toks reikalavimas skundo priėmimo stadijoje nespręstinas. Tuo pačiu nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą priimti nutartį dėl administracinės bylos sustabdymo, iki kol bus gautos ikiteisminio tyrimo institucijų išvados. Pagal ABTĮ 111 straipsnio 1 dalį, jeigu nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustato proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša prokurorui. Kartu pažymėtina, kad pareiškėjas, manydamas, jog buvo padaryta nusikalstama veika, turi teisę pats kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti. Pirmosios instancijos teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Pareiškėjos R. B. atskirąjį skundą atmesti.

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai                                                                   Laimutis Alechnavičius

                   

                                         Audrius Bakaveckas

 

                            Dalia Višinskienė


Paminėta tekste:
  • eA-157-492/2017
  • AS-442-502/2018