Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-05][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-339-469-2018].docx
Bylos nr.: e3K-3-339-469/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos kariuomenė 188732677 atsakovas
Akcinė bendrovė „Higėja“ 133807283 Ieškovas
UAB „KEMITEK“ 300130751 trečiasis asmuo
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
3.3.1. Apeliacinis procesas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas
3.3.1.19.4. Sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų)
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
3.2.4.11. Įrodymų vertinimas
3.3.1.19. Absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai

?PASTABA: D

Civilinė byla Nr. e3K-3-339-469/2018

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01593-2017-3

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.2.4.11; 3.3.1.19.4

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 4 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gedimino Sagačio,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Higėja kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Higėja“ ieškinį atsakovei Lietuvos kariuomenei, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kemitek“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje nagrinėjami proceso teisės klausimai dėl įrodymų vertinimo ir teismo sprendimo tinkamo motyvavimo sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams, kai dalis tiekėjo pasiūlymo perkančiosios organizacijos pripažinta konfidencialia informacija.

2.       Ieškovė prašė panaikinti atsakovės Lietuvos kariuomenės 2017 m. birželio 6 d. sprendimą, priimtą vykdant viešąjį pirkimą „Valgyklų cheminių priemonių ir popieriaus gaminių pirkimas“, dėl I dalies „Indų plovimo priemonės“, kuriame nustatyta pasiūlymų eilė ir UAB „Kemitek pripažinta laimėtoja; 2017 m. birželio 19 d. sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su UAB Kemitek“ gaminių aprašymais ir saugos duomenų lapais ir 2017 m. birželio 28 d. sprendimą atmesti AB „Higėja“ pretenziją.

3.       Ieškovė nurodė, kad nors atsakovė neleido susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais – produktų aprašymais ir saugos duomenų lapais, jos turimomis žiniomis, pirkimo laimėtoja UAB „Kemitekdėl pirkimo 1 dalies „Indų plovimo priemonės“ pasiūlė prekes, neatitinkančias pirkimo dokumentų reikalavimų, pateikė su jomis susijusius dokumentus, neatitinkančius galiojančių teisės aktų reikalavimų, todėl toks šio dalyvio pasiūlymas turėjo būti atmestas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 8 dalis).

4.       Ieškovė teigė turinti pagrindą manyti, kad UAB „Kemitek“ kartu su pasiūlymu pateikti saugos duomenų lapai neatitiko teisės aktų reikalavimų, nes šios dalyvės turimi dokumentai nustato klasifikavimą pagal nebegaliojantį 1999/45 EG (dokumentai nėra atnaujinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus), be to, juose yra ženklinimo trūkumų ir galimai nurodyta per mažai atsargumo fazių. Netinkami saugos duomenų lapai negali įrodyti UAB „Kemitek“ siūlomų prekių atitikties techniniams reikalavimams taip, kaip nustatyta pirkimo dokumentų 1.8.2 punkte (atsakovė net negali nustatyti, ar UAB „Kemitek“ pasiūlyti produktai atitinka šį reikalavimą).

5.       Ieškovės žiniomis, UAB „Kemitek“ kaip reagentą pasiūlė produktą Mac19+. Pirkimo sąlygų 2-ame priede pateiktos techninės specifikacijos 7 punkte esančios lentelės 1.1 eilutėje nurodyta, kad reagentui keliamas reikalavimas sudėtyje turėti ne mažiau kaip 35 proc. natrio šarmo, ne mažiau kaip 5 proc. kalio šarmo mišinio; išfasavimas nuo 20 l iki 26 l; reagento tankis – ne mažiau kaip 1,3 kg/l. Nors atsakovės 2017 m. birželio 28 d. rašte nurodyta, kad reikalavimuose nenustatytas priemonės svoris kilogramais, tačiau tai matematiniais skaičiavimais išvedama iš reikalaujamų duomenų: masė apskaičiuojama pagal formulę m = V × d (kur V – tūris, d – tankis, m – masė), o pagal fizikines (chemines) medžiagų savybes techninėje specifikacijoje nurodytos sudėties (? 35 proc. natrio šarmo ir ? 5 proc. kalio šarmo mišinio) produkto tankis turėtų būti apie 1,4 kg/l. Taigi techninėje specifikacijoje apibūdinto produkto 20 l masė turėtų būti 28 kg (20 l × 1,4 kg/l = 28 kg). Tačiau trečiasis asmuo pasiūlė produktą, kurio tankis yra 1,3 kg/l ir 20 l masė yra 26 kg, tai savo ruožtu reiškia, kad produktas neatitinka pirkimo sąlygose reikalaujamos cheminės sudėties.

6.       Ieškovės žiniomis, UAB „Kemitek“ pasiūlė produktą Mac919H, kurio tankis neatitinka pirkimo sąlygų 2 priede pateiktos techninės specifikacijos 7 punkte esančios lentelės 1.2 eilutėje nustatyto reikalavimo, kad aktyvatoriaus tankis turi būti ne mažiau kaip 1,3 kg/l. Ieškovės žiniomis, UAB „Kemitek“ dokumentų pirminiame variante produkto tankis nurodomas 1,4 kg/l, o antriniame – 1,3 kg/l, nors produkto sudedamųjų medžiagų procentinė dalis išlieka ta pati. Tai neatitinka pirkimo dokumentų, be to, neleidžia nustatyti, kokį produktą UAB „Kemitek“ pasiūlė. UAB „Kemitek“ keitė savo pasiūlymą ir jis buvo pripažintas laimėjusiu. Atsakovė, pažeisdama viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, leido keisti pasiūlymą taip, kad pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

7.       Ieškovės žiniomis, UAB „Kemitek“ kaip neutralizatorių pasiūlė produktą Mac 921S. Pirkimo sąlygų 2-ame priede pateiktos techninės specifikacijos 7 punkte esančios lentelės 1.3 eilutėje jam nustatytas reikalavimas sudėtyje turėti ne mažiau kaip 20 proc. citrinos rūgšties ir etanolio. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad UAB „Kemitek“ pasiūlyto produkto sudėtis yra netinkama, nes jame yra tik 15 proc. citrinos rūgšties. Atsakovė 2017 m. birželio 28 d. rašte pažymėjo, kad reikalavimuose nebuvo įvardyta citrinos rūgšties koncentracija, tik nurodyta, jog citrinos rūgšties ir etanolio koncentracija ne mažiau kaip 20 proc. Ieškovės nuomone, atsakovė 2017 m. birželio 28 d. rašte netinkamai traktuoja reikalavimus, nes lingvistinis šio reikalavimo aiškinimas reikštų, jog sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 proc. citrinos rūgšties ir etanolio; toks aiškinimas neatitinka atsakovės suformuotos praktikos (anksčiau atsakovė yra paaiškinusi, jog neutralizatoriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 proc. citrinos rūgšties ir etanolio).

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

8.       Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė. 

9.       Teismas nustatė, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą – atvirą konkursą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis „Valgyklų cheminių priemonių ir popieriaus gaminių pirkimas“; atsakovė 2017 m. birželio 6 d. raštu informavo pirkimo dalyvius apie nustatytas pasiūlymų eiles; pirkimo 1 dalies „Indų plovimo priemonės“ pirmosios vietos laimėtoju pripažintas UAB „Kemitek“ pasiūlymas, kurio kaina su PVM – 7,44 Eur; ieškovės pasiūlymui (kaina su PVM – 8,08 Eur) pirkimo 1 dalyje skirta antroji vieta; 2017 m. birželio 15 d. ieškovė pateikė prašymą atsakovei susipažinti su kito dalyvio pasiūlymu (įskaitant gaminių aprašymus ir produkto saugos duomenų lapus); atsakovė 2017 m. birželio 19 d. raštu neleido ieškovei susipažinti su UAB „Kemitek“ dokumentais, nes ši nurodė, jog tokia informacija yra konfidenciali.

10.       Ieškovė 2017 m. birželio 21 d. pateikė pretenziją, prašydama panaikinti minėtus sprendimus, atmesti dėl pirkimo 1 dalies pateiktą UAB „Kemitek“ pasiūlymą, sudaryti naują pasiūlymų eilę ir nustatyti naują pirkimo 1 dalies laimėtoją, tenkinti prašymą susipažinti su kito dalyvio pasiūlymu. Atsakovė 2017 m. birželio 28 d. raštu pretenziją atmetė.

11.       Teismas, įvertinęs UAB „Kemitek“ pasiūlymą, nustatė, kad tiekėja pirkimo 1 dalyje pasiūlė indų plovimo priemones: Mac19+, Mac919H, Mac921S. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. liepos 14 d. rašte „Dėl UAB „Kemitekrinkoje tiekiamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapų“ nurodyta, kad UAB „Kemitek“ produktų Mac919H, Mac19+, Mac921S saugos duomenų lapai atitinka Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 9 straipsnio reikalavimus. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Kemitekpirkime pasiūlytų indų plovimo priemonių saugos duomenų lapai atitinka teisės aktų reikalavimus, o priemonės yra saugios.

12.       Teismas atmetė argumentus, kad UAB „Kemitek“ pasiūlytas produktas Mac19+ neatitinka pirkimo sąlygų 2 priede pateiktos lentelės 1.1 eilutės reagentui keliamų reikalavimų. Pagal pirkimo sąlygas produktas „Mac19+ turi būti sufasuotas į ne mažesnę kaip 20 l talpyklą, o jo tankis turi būti ne mažesnis kaip 1,3 kg/l. Ieškovės argumentas, kad produkto tankis turi būti 1,4 kg/l, prieštarauja pirkimo sąlygoms, kuriose leidžiama tiekėjams pateikti 1,3 kg/l tankio produktą (pirkimo sąlygos nenustatyta reikalavimų pakuotės svoriui). Mažesnio (1,3 kg/l) tankio medžiaga yra lengvesnė už 1,4 kg/l tankio medžiagą, todėl 20 l šio tankio medžiagos masė negali būti tapati ieškovės nurodytai 1,4 kg/l tankio medžiagos masei. Dėl to nepagrįstas argumentas, kad 20 l pakuotės masė pagal pirkimo sąlygas turi būti 28 kg. Pažymėtina, kad ieškovė neginčijo pirkimo sąlygų dėl produkto nustatyto minimalaus 1,3 kg/l tankio ir pirkimo sąlygose nenustatytų reikalavimų produkto pakuotės svoriui, todėl neturi teisės ginčyti trečiojo asmens pasiūlymo pagal kriterijus, kurių nenurodyta pirkimo sąlygose. 

13.       Teismas nustatė, kad UAB „Kemitek“ pasiūlytas produktas Mac919H atitinka pirkimo sąlygų 2 priede pateiktos techninės specifikacijos 7 punkte esančios lentelės 1.2 eilutėje nustatytą reikalavimą dėl produkto tankio. Atitinkamai teismas nustatė ir tai, jog UAB Kemitek“ pasiūlytas produktas Mac921S atitinka pirkimo sąlygų 2 priede pateiktos techninės specifikacijos 7 punkte esančios lentelės 1.3 eilutės reikalavimą dėl citrinos rūgšties dalies produkto sudėtyje.

14.       Teismas nepripažino, kad atsakovė pažeidė ieškovės teisę susipažinti su trečiojo asmens UAB „Kemitek“ pasiūlyme pateiktų gaminių aprašymais ir saugos duomenų lapais. Apie Pirkimą paskelbta 2017 m. vasario 1 d., t. y. iki specialaus įstatymo įsigaliojimo, todėl ginčui spręsti taikomos V nuostatos, galiojusios iki 2017 m. liepos 1 d. Pagal VPĮ  6 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. UAB „Kemitek“ pasiūlyme nurodyta, kad pasiūlymo priede Nr.  2 pateikta Techninė specifikacija, Priemonių techninės specifikacijos lapai, Priemonių saugos duomenų lapai yra tiekėjo konfidenciali informacija. UAB „Kemitek2017 m. birželio 27 d. rašte perkančiajai organizacijai paaiškino, kad kai kurie konkursui pateiktų priemonių saugos duomenų lapai ir techninės specifikacijos lieka konfidencialūs dėl to, kad priemonės neparduodamos ES rinkoje šiandien ir gamintojas planuoja juos pateikti į rinką kaip 20172018 m. naujieną. Atsižvelgdamas į ieškovės prašomos išviešinti informacijos pobūdį, į tai, kad trečiasis asmuo šią informaciją savo pasiūlyme įvardijo kaip konfidencialią, paaiškino informacijos neišviešinimo motyvus, teismas sprendė, jog atsakovės priimtas sprendimas neatskleisti ieškovei UAB „Kemitek“ pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos atitinka VPĮ  6 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, o ieškovė neturi teisės sužinoti tokios informacijos.

15.       Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 9 d. nutartimi leido ieškovei susipažinti su trečiojo asmens UAB ,,Kemitek“ viešojo pirkimo pasiūlymo gaminių aprašymais ir saugos duomenų lapais.

16.       Ieškovė, susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais, 2018 m. sausio 28 d. pateikė paaiškinimus, kuriuose ieškinyje nurodytus pasiūlymo trūkumus pagrindė nuorodomis į konkrečius produktų saugos duomenų lapų duomenis.

17.       Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2018 m. vasario 21 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 10 d. sprendimą.

18.       Kolegija atsisakė priimti su apeliaciniu skundu pateik UAB „Areta“ žaislų ir chemijos gaminių bandymų laboratorijos 2017 m. lapkričio 21 d. bandymų protokolą, nes jis negali būti laikomas patikimu įrodymu, be to, jis galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, jo priėmimas apeliaciniame teisme būtų užvilkinęs procesą. Kolegija netenkino prašymo skirti ekspertizę, nes prašymas grindžiamas deklaratyviais teiginiais ir prielaidomis, o byloje pakanka duomenų, kad būtų įvertinta pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms. 

19.       Kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino bylai reikšmingas faktines aplinkybes, pirkimo sąlygų reikalavimus ir trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį, todėl priėjo prie pagrįstos išvados, jog perkančioji organizacija nepažeidė viešąjį pirkimą reglamentuojančių nuostatų, tinkamai įvertino pasiūlymus ir nustatė laimėtoją. Trečiojo asmens pasiūlyti produktai Mac919H, Mac19+ ir Mac921S dėl tankio, masės, pakuočių dydžio ir sudėties atitiko konkurso sąlygų techninius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygų 2-ame priede pateiktos techninės specifikacijos 7 punkte esančios lentelės 1.1, 1.2, 1.3 eilutėse; pasiūlytų produktų (cheminių medžiagų) saugos duomenų lapai tinkami įrodymai, atitinka Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 9 straipsnio nuostatas, neprieštarauja 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) nuostatoms.

20.       Kolegija pažymėjo, kad atsakovė nepažeidė pasiūlymo turiningojo vertinimo principo, įvertino visus pateiktus dokumentus, kreipėsi į tiekėją UAB „Kemitek“ dėl I pirkimo dalies pasiūlymo paaiškinimo, gavo jos atsakymą į komisijos klausimus, prašytus gamintojo originalius saugos duomenų lapus (švedų kalba) ir jų vertimą į lietuvių kalbą. Byloje nepateikta duomenų (išskyrus įspėjimą) apie tikėtiną pasiūlymo keitimą.

21.       Teisėjų kolegija 2018 m. sausio 9 d. nutartimi pašalino ieškovės nurodytą jos teisių pažeidimą ir leido susipažinti su trečiojo asmens viešojo pirkimo „Valgyklų cheminių priemonių ir popieriaus gaminių pirkimas“ I dalies „Indų plovimo priemonės“ pasiūlymo gaminių aprašymais ir saugos duomenų lapais, pripažinusi, kad toks ribojimas buvo nepagrįstas VPĮ 6 straipsnio, Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 ir 2 dalių prasme. Kolegija nurodė, kad toks pažeidimas nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą atsakovės sprendimą dėl pirkimo laimėtojo neteisėtu, nepagrįstu ir panaikintinu.

22.       Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu dėl ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo ir laikė, kad vertinti šių įrodymų iš naujo nėra prasmės, nes ieškovė nenurodė naujų aplinkybių, dėl kurių įrodymų vertinimą būtų prasminga pakartoti.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

23.       Kasaciniu skundu ieškovė prašo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

23.1.                      Ieškovė, teismo proceso metu gavusi galimybę susipažinti su UAB „Kemitek“ pasiūlymu, jį išanalizavo ir 2018 m. sausio 29 d. procesiniame dokumente aiškiai nurodė ne abejones ar spėjimus, bet konkrečius UAB „Kemitek“ pasiūlymu pateiktų saugos duomenų lapų trūkumus ir neatitiktį teisės aktų reikalavimams (Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3.2.4.1, 3.3.3, 3.3.4.1 punktai, 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (toliau –Reglamentas (ES) 2015/830), 1.4 poskirsnis). Ieškovė taip pat pagrindė, kad UAB „Kemitek“ pasiūlyti produktai „Mac919H“ ir „Mac19+“ neatitinka reikalavimų ir (ar) netinkamai aprašyti, nes tokio tankio, kokį UAB „Kemitek“ nurodė, produktai objektyviai negali būti sufasuoti taip, kaip nurodo UAB „Kemitek“. Ieškovė nurodė ir tai, kad UAB „Kemitek“ pasiūlyto neutralizatoriaus sudėtis yra netinkama, nes jame yra tik 1–5 proc. citrinos rūgšties. Gavusi galimybę susipažinti su UAB „Kemitek“ pasiūlymo dokumentais, ieškovė įsitikino dėl šio UAB „Kemitek“ pasiūlymo trūkumo ir tai nurodė savo procesiniame dokumente. Apeliacinės instancijos teismas šio esminio ieškovės pateikto įrodymo netyrė ir dėl jo nepasisakė. Neištyrus ir neįvertinus esminio bylos įrodymo, įrodančio pasiūlymo netinkamumą, pirkimo 1 dalies laimėtoju išlieka neteisėtai nustatytas, teisės aktų ir Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas.

23.2.                      Apeliacinės instancijos teismas, neištyręs ir neįvertinęs ieškovės 2018 m. sausio 29 d. procesiniame dokumente pateiktų paaiškinimų, netaikė Komisijos reglamento (ES) 2015/830; Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, įtvirtinančio cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą; VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 8 dalies normų, kurias turėjo taikyti. Ieškovė byloje prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą pirkimo 1 dalies pasiūlymų eilės pirmoje vietoje įrašyti ir laimėtoja pripažinti UAB „Kemitek“ ir įrodė tokio reikalavimo pagrįstumą. Jei būtų buvusios taikytos materialiosios teisės normos, kurias reikėjo taikyti, ieškinys būtų buvęs tenkintas, todėl šių teisės normų netaikymas lėmė teismo sprendimo neteisėtumą. 

23.3.                      Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018), kurioje pateiktas aiškinimas dėl būtinybės apsvarstyti ekspertizės skyrimą, kai teismui reikia nustatyti, ar trečiojo asmens pateikta informacija tikrai atitinka konkurso reikalavimus. Ieškovės teigimu, nurodoma kasacinio teismo nutartyje aptariama situacija tiek faktiniais, tiek teisiniais aspektais panaši į nagrinėjamą, todėl teismas turėjo atsižvelgti į šioje kasacinio teismo nutartyje pateiktus išaiškinimus. Ekspertų išvados yra viena iš įrodinėjimo priemonių, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 212 straipsnio 1 dalį ekspertizės skyrimas suformuluotas kaip teismo teisė, ne pareiga. Ekspertizės skyrimas tokiose bylose yra itin probleminis, nes viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo laikas smarkiai apribotas, teismai šios kategorijos bylose nelinkę skirti ekspertizių, o bylos šalis (ieškinį pateikęs tiekėjas, ginčijantis kito tiekėjo pasiūlymo tinkamumą) tokios ekspertizės savarankiškai užsakyti taip pat negali (kito tiekėjo pasiūlymai bene visuomet laikomi konfidencialiais ir kitai šaliai neatskleistinais).

24.       Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti, o Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

24.1.                      Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pasiūlytų produktų (cheminių medžiagų) saugos duomenų lapai yra tinkami įrodymai, atitinka Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 9 straipsnio nuostatas, neprieštarauja Reglamentams (EB) Nr. 1907/2006 ir Nr. 1272/2008. Šių produktų saugumą įrodo ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento raštas.

24.2.                      Atsakovė, vertindama pasiūlymus, tikrino tiekėjų siūlomų cheminių priemonių saugos duomenų lapus vadovaudamasi Europos komisijos reglamentu (ES) 2015/830, kuriuo nustatomi naujausi saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai; Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Dėl to tiek perkančiajai organizacijai, tiek teismui vertinant pasiūlymo dokumentų atitiktį pirkimo dokumentams, vadovautasi aktualios redakcijos teisės aktais, taigi, materialiosios teisės normos, nors ir buvo netaikytos, nebuvo pažeistos. Pažymėta, kad viešojo pirkimo komisija nustatė, jog UAB „Kemitek“ kartu su pasiūlymu pateiktų cheminių priemonių saugos duomenų lapų struktūra atitinka Reglamento (ES) 2015/830 B dalyje išvardy, t. y. pateikti visi privalomi skirsniai ir poskirsniai, juose pateikta informacija atitinka pildymo reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) 2015/830 A dalyje.

24.3.                      Ekspertizės skyrimas šioje byloje nereikalingas, nes perkančioji organizacija ėmėsi visų būtinų veiksmų, kad įvertintų tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentams. Atsakovės nuomone, teismas šiuo atveju neturėtų perimti viešojo pirkimo komisijos funkcijų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nr. e3K-3-362-415/2015 pažymėjo, kad aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotų abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę. Šiuo atveju ieškovės abejonė nemotyvuota, todėl tai nėra pagrindas atlikti papildomus, ilgai trunkančius procesinius veiksmus, juolab kad trečiojo asmens saugos duomenų lapų atitiktis yra pagrįsta oficialiais rašytiniais dokumentais. Be to, atsakovė pateikė teismui trečiojo asmens pasiūlymą ir visus dokumentus, kuriuos šis buvo nurodęs kaip konfidencialius, siekdama įrodyti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumą, ir teismai, įvertinę šiuos dokumentus, nustatė jų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams bei Reglamento (ES) 2015/830 nuostatoms.

25.       Trečiasis asmuo UAB „Kemitekatsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

25.1.                       Ieškovė, pateikdama naujus įrodymus (bandymų protokolą), piktnaudžiauja procesu, taip jį vilkindama. Ieškovės prašymas skirti ekspertizę yra nepagrįstas.

25.2.                      UAB „Kemitek“ parduodamų produktų saugos duomenų lapai visada pateikiamai kartu su produktais ir juos lydinčiais dokumentais ir jie atitinka tuo metu galiojantį reglamentavimą. Tai patvirtinto ir Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento komisija, patikrinusi trečiojo asmens pateiktus dokumentus ir produkciją.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl įrodymų vertinimo ir teismo sprendimo tinkamo motyvavimo sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams, kai dalis tiekėjo pasiūlymo perkančiosios organizacijos pripažinta konfidencialia informacija

 

26.       Ieškovės kasaciniame skunde, inter alia, keliami įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo ir teismo sprendimo nepakankamo motyvavimo klausimai.

27.       Specialiosios civilinio proceso nuostatos, taikytinos sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus teisme, įtvirtintos CPK XX1 skyriuje ,,Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai“. Kasacinio teismo ne kartą pasisakyta, kad šių ypatumų esmė ta, jog viešųjų pirkimų bylos įstatymu priskirtos nedispozityviųjų bylų kategorijai, tai reiškia, kad jose teismas negali apsiriboti pasyvaus arbitro vaidmeniu, o yra įpareigotas ir įgalintas gindamas viešąjį interesą veikti aktyviai: savo iniciatyva rinkti įrodymus, atsižvelgdamas ne tik į ieškinio pagrindą sudarančias, bet ir bylos nagrinėjimo metu (teismo posėdyje) paaiškėjusias aplinkybes, viršyti pareikštus reikalavimus, taikyti alternatyvius asmens teisių gynimo būdus (CPK 4238 straipsnis); teismo diskrecija viešojo intereso gynimo bylose reiškia ne tik teisę aktyviai veikti, tačiau ir atitinkamą pareigą šią teisę įgyvendinti, kai to reikia teisingam bylos išnagrinėjimui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 51 punktą).

28.       Nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad CPK XX1 skyriuje nėra specifinių nuostatų dėl reikalavimų teismo sprendimo turiniui bei įrodinėjimo procesui viešųjų pirkimų bylose, išskyrus teismo teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, todėl šiais klausimais turi būti taikomos bendrosios CPK taisyklės ir jas aiškinanti teismų praktika.

29.       Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnis). Šie reikalavimai taikytini visų instancijų teismų priimamiems sprendimams ir, be kita ko, yra susiję su įstatymu pavesta teismo pareiga bylą nagrinėti nepažeidžiant procesinės tvarkos bei tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais. Nepagrįstas ar neteisėtas teismo sprendimas negali būti paliktas galioti nepakeistas. Teisiniai teismo procesinio sprendimo argumentai reiškia, kad teismas turi nustatyti, kokie įstatymai taikytini sprendžiant šalių ginčą, ir įvertinti šalių reikalavimų ar atsikirtimų pagrįstumą jų atžvilgiu. Faktiniai argumentai reiškia šalių reikalavimų ar atsikirtimų pagrįstumą aktualių bylos aplinkybių, bylą nagrinėjančio teismo konstatuotų laikantis įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų, atžvilgiu.

30.       Teismo sprendimo pagrįstumo reikalavimas detalizuotas CPK normose dėl teismo sprendimo turinio; teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje glausta forma turi būti nurodoma: teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus: įstatymai ir kiti teisės aktai bei kiti teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi darydamas išvadas (CPK 270 straipsnio 4 dalis, 331 straipsnio 4 dalis). 

31.       Dėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo pagrįstumo sprendžiama, be kita ko, ir pagal tai, ar teismas tinkamai išnagrinėjo apeliacinio skundo argumentus ir į juos pakankamai atsakė. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas turi teisę neanalizuoti tik tų apeliacinio skundo argumentų, kurie visiškai nesusiję su byla, tačiau kiekvienu atveju atsisakymas analizuoti apeliacinio skundo argumentus turi būti motyvuotas. Motyvuota nutartimi galima pripažinti tik tokią apeliacinės instancijos teismo nutartį, kurioje argumentuotai įvertinti visi, t. y. tiek faktiniai, tiek ir teisiniai, apeliacinio skundo argumentai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2008).

32.       Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama teismo pareigos išsamiai ištirti ir įvertinti įrodymus ir jų pagrindu nustatyti, kokios ginčo sprendimui reikšmingos aplinkybės egzistuoja, svarba. Bylą nagrinėjančio teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus, padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Tam, kad ši funkcija būtų tinkamai įvykdyta, turi būti išsamiai ir visapusiškai išnagrinėti šalių pateikti argumentai, o dėl jų padarytos išvados turi būti motyvuotos (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-248/2017 39 punktą; kt.).

33.       Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo našta, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-915/2017 27 punktą). Tais atvejais, kai abejojama tam tikrų faktų buvimu ir šioms aplinkybėms nustatyti reikalingos specialiosios žinios, tikslinga skirti ekspertizę. Teismas gali skirti ekspertizę savo arba byloje dalyvaujančių asmenų iniciatyva, jeigu teismui iškyla neaiškių, specialiųjų žinių reikalaujančių klausimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-378/2018 66 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

34.       CPK 185 straipsnio 2 dalyje nustatyta viena iš esminių įrodymų vertinimo taisyklių: jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse nustatytas išimtis. Vadovaujantis šia principine nuostata, kasacinio teismo nagrinėtose viešųjų pirkimų bylose atkreiptas dėmesys į tai, kad viešojo pirkimo dalyvio parengti techniniai dokumentai ir jo paaiškinimai dėl jo pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esant dalyvių pretenzijų (ar perkančiosios organizacijos abejonių) dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms ir (ar) dėl to kilus ginčui, nepripažinti pakankamais reikalaujamai atitikčiai įrodyti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Ta pati nuostata taikytina vertinant perkančiosios organizacijos teikiamus paaiškinimus dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties; kilus ginčui bylą nagrinėjantis teismas turi patikrinti šių paaiškinimų tikrumą, juos lygindamas su objektyviais bylos duomenis. 

35.       Bylą nagrinėjančio teismo pareiga įvertinti šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrįstumą ir tuo tikslu tinkamai ištirti įrodymus bei nustatyti reikšmingas ginčo sprendimui aplinkybes nesumenksta ir tais atvejais, kai dalis bylos įrodymų yra nevieši. Nors pagrįstai pripažintų konfidencialiais dokumentų turinio teismas negali išviešinti procesiniame sprendime, jis turi ištirti tokius įrodymus ir įvertinti jų įrodomąją reikšmę siekdamas CPK 176 straipsnyje įtvirtinto įrodinėjimo tikslo  formuodamas vidinį įsitikinimą dėl ginčo sprendimui svarbių aplinkybių buvimo. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tais atvejais, kai byloje kyla kolizija tarp procesinio sprendimo aiškumo ir motyvavimo išsamumo bei siekio apsaugoti proceso šalies komercinę paslaptį, teismas privalo kiek įmanoma labiau užtikrinti šių abiejų tikslų įgyvendinimą; atsižvelgiant į tai, kita proceso šalis (kaip ir bet kuris kitas subjektas) galėtų būti supažindinama su riboto turinio, nuasmenintu procesiniu sprendimu, o išsamiai motyvuotą, įskaitant ir konfidencialios informacijos panaudojimą, sprendimą galėtų matyti tik aukštesnės instancijos teismas, jei jame toliau būtų nagrinėjamas tas pats ginčas, arba kitas teismas, bylą nagrinėjantis iš naujo (pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-378/2018 75 punktas). 

36.       Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į  pakankamai gausią ir nuoseklią kasacinio teismo praktiką dėl bylos viešumo principo ir konfidencialios informacijos apsaugos santykio. Kaip ne kartą nurodyta kasacinio teismo, VPĮ įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais. Dėl to vien tai, kad kitais atvejais (įprastai) tam tikra su tiekėju ir jo veikla susijusi informacija nėra laisvai prieinama kitiems ūkio subjektams, nereiškia, kad viešųjų pirkimų procedūrose ji yra saugotina, jei neatitinka komercinės paslapties sampratos. Dokumentai, kuriais teikėjai turi pagrįsti savo pasiūlymų atitiktį viešiems techninės specifikacijos reikalavimams, dėl savo pobūdžio paprastai negali būti pripažįstama nevieša medžiaga  (žr.. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-234-469/2018  63 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką, 68 punktą).

37.       Bylą nagrinėjantis teismas bylos medžiagos pripažinimo nevieša pagrįstumą turi vertinti ex officio (pagal pareigas) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017 68 punktą). Jeigu teismas pripažįsta, kad viešojo pirkimo byloje tiekėjo pasiūlymo duomenys turi būti išviešinti, jis turi sudaryti galimybę dalyvaujantiems byloje asmenims su šiais duomenimis susipažinti ir juos panaudoti savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindimui. Priklausomai nuo to, kokioje proceso stadijoje tiekėjo pasiūlymo duomenys išviešinti ir nuo jų naujumo nagrinėjamo ginčo ribų požiūriu, teismas turi spręsti, ar užbaigti nagrinėti bylą toje pačioje instancijoje, ar grąžinti iš naujo nagrinėti žemesnės instancijos teismui, ar ginčą dėl naujai iškeltų pirkimo procedūrų neteisėtumo pagrindų grąžinti į ikiteisminę proceso stadiją (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).           

38.       Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo viešasis pirkimas paskelbtas iki naujos redakcijos VPĮ įsigaliojimo, be to, ginčijami procesiniai sprendimai priimti iki įsigaliojant (2018 m. birželio 1 d.) CPK 101 straipsniui, kuriame naujai sureglamentuoti komercinių paslapčių apsaugos ypatumai nagrinėjant civilines bylas; atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje neaktualūs ir neanalizuojami dabar galiojančio CPK 101 ir VPĮ 20 straipsnio dėl konfidencialios informacijos apsaugos viešojo pirkimo procedūrose nuostatų derinimo klausimai.

 

Dėl aptartų įstatymo ir teismų praktikos nuostatų taikymo nagrinėjamoje byloje

 

39.       Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti viešojo pirkimo konkurso laimėtoju trečiąjį asmenį ir siekia įrodyti, kad jo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų. Inicijuodama ginčą ikiteisminėje stadijoje ir pirmosios instancijos teisme, ieškovė neturėjo galimybės savo reikalavimų pagrįsti konkrečiais trečiojo asmens pasiūlymo duomenimis, kadangi UAB ,,Kemitek“ pasiūlyme pateiktų gaminių aprašymai ir saugos duomenų lapai perkančiosios organizacijos buvo pripažinti konfidencialia informacija. Pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimą leisti susipažinti su šia informacija atmetė. Vis dėlto ieškovė teigė turinti pagrindą manyti, kad trečiojo asmens pasiūlymas turi konkrečių trūkumų: netinkami saugos duomenų lapai, produktai Mac19+, Mac919H ir Mac 919H pagal savo chemines ir (ar) fizikines savybes neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.

40.       Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės teiginius dėl trečiojo asmens pasiūlymo trūkumų, nurodydamas, kad siūlomų produktų cheminės ir fizikinės savybės atitinka pirkimo sąlygas.  

41.       Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyti motyvai nepakankami spręsti, kad ieškovės reikalavimai atmesti pagrįstai. Pirma, teismo išvados dėl trečiojo asmens pasiūlymo konkrečia produktų aprašymų ar saugos lapų duomenų analize neparemtos, manytina, teismui vengiant išviešinti konfidencialia pripažintą informaciją. Be to, teismo sprendime neaptarti ieškovės ieškinyje nurodyti konkretūs trečiojo asmens pasiūlymo trūkumai – duomenų lapų atskirų rekvizitų nebuvimas ar klaidingas nurodymas, siūlomų produktų neatitiktis pirkimo sąlygose reikalaujamai cheminei sudėčiai. Teismo nuoroda į  Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento raštą ,,Dėl UAB ,,Kemitek“ rinkoje tiekiamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapų“ abstrakti, neparemta konkrečiais šio rašto teiginiais, teismo manymu, paneigiančiais ieškovės nurodytas aplinkybes dėl saugos duomenų lapų trūkumų.

42.       Apeliacinės instancijos teismui 2018 m. sausio 9 d. nutartimi pripažinus trečiojo asmens pasiūlymą vieša bylos medžiaga ir leidus ieškovei su juo susipažinti, ieškovė 2018 m. sausio 28 d. pateikė teismui patikslintus savo argumentus, nurodydama, be kita ko, konkrečius produktų saugos lapų  duomenis, kurie, jos manymu, įrodo ieškinyje nurodytus trečiojo asmens pasiūlymo trūkumus dėl saugos duomenų lapų pildymo klaidų, taip pat produktų Mac19+, Mac919H, Mac 919H cheminių savybių neatitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

43.       Apeliacinės instancijos teismas iš esmės ieškovės pateiktų patikslintų pagal trečiojo asmens pasiūlymo duomenis argumentų netyrė, tik apibendrintai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir pagrįstai atmetė ieškinį, kad kolegija su pirmosios instancijos teismo vertinimu sutinka ir iš naujo vertinti įrodymų nėra prasmės, o ieškovė savo poziciją grindžia prielaidomis. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad toks  apeliacinės instancijos teismo sprendimas neatitinka teismo sprendimo pagrįstumo ir tinkamo motyvavimo reikalavimų, nes liko neatsakyta į ieškovės apeliacinio skundo ir patikslintų pagal išviešinus dokumentus paaiškinimų argumentus.

44.       Nepakankamas ginčo sprendimui reikšmingų aplinkybių ištyrimas ir nustatymas yra procesinės teisės pažeidimas, dėl kurio teismo sprendimas laikomas nepagrįstu; pagal bendrą taisyklę, konstatavus tokio pobūdžio pažeidimą kasaciniame teisme, byla grąžinama iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, išskyrus CPK 360 straipsnyje nurodytus atvejus (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Tais atvejais, kai dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016 28 punktą).

45.       Teisėjų kolegija, įvertinusi procesinių bylos dokumentų turinį, konstatuoja, kad bylą nagrinėję abiejų instancijų teismai pažeidė pareigą visapusiškai ištirti įrodymus ir įvertinti šalių reikalavimų bei atsikirtimų pagrįstumą, ieškovės nurodytos aplinkybės dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties iš esmės liko neįvertintos, todėl byla iš naujo nagrinėtina iš esmės visa apimtimi. Dėl nurodytų argumentų teismų procesiniai sprendimai naikinami ir byla perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Bylą iš naujo nagrinėdamas ir įrodymus tirdamas teismas pagal įstatymuose jam suteiktą diskreciją, be kita ko, turės spręsti dėl ekspertizės reikalingumo.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

46.       Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme patirta 4,19 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 4 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Kasaciniam teismui nusprendus bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, šių išlaidų atlyginimo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 360 straipsniu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 21 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai        Birutė Janavičiūtė 

 

 

        Sigita Rudėnaitė

 

 

        Gediminas Sagatys


Paminėta tekste:
 • e3K-3-16-378/2018
 • CPK
 • e3K-3-362-415/2015
 • CPK 263 str. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas
 • 3K-3-231/2008
 • 3K-3-220-248/2017
 • 3K-3-215-915/2017
 • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
 • 3K-3-119/2011
 • 3K-3-72-421/2017
 • 3K-3-495/2013
 • 3K-3-201-687/2016