Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [2A-343-278-2013].doc
Bylos nr.: 2A-343-278/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Panevėžio apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas (pirmininkas Andrius Navickas) 300577115 atsakovas
Adv, Chudenkovas atsakovo atstovas
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija 190204669 Ieškovas
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija 190203229 Ieškovas
Zarasų meno mokykla 190212420 Ieškovas
Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla 190203948 Ieškovas
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo "Santarvės" pradinės mokyklos profesinė organizacija (E.Naprienė) liudytojas
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos profesinė organizacija (pirmininkė Aušra Krištapavičienė) liudytojas
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo Pauliaus Širvio progimnazijos profesinė organizacija( pirmininkas Žydrūnas Dainys) 300577115 liudytojas
Zarasų rajono savivaldybės taryba trečiasis asmuo
Kategorijos:
1. BYLOS DĖL DARBO TEISINIŲ SANTYKIŲ
1.1. Bylos dėl kolektyvinių darbo santykių
1.1.9. bylos dėl streikų
1. DARBO TEISINIAI SANTYKIAI
1.2. Kolektyviniai darbo santykiai
1.2.3. Kolektyviniai darbo ginčai:
1.2.3.3. Kolektyvinio ginčo reguliavimas streikuojant (streiko paskelbimas, streikų apribojimai, streiko eiga, teisėtumas ir pasibaigimas, teisinė streikuotojų padėtis)
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas:
3.2.4.4. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių
3.2.4.11. Įrodymų vertinimas
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.4. Galutinis sprendimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
3.3.1.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

 

 

Pirmosios instancijos teismo                                          Civilinė byla Nr. 2A-343-278/2013

Teisėjas Vladimiras Kurasovas                                  Teisminio proceso Nr. 2-54-3-00616-2012-2

                                                                                    Procesinio sprendimo kategorija:

 (S)

                                                                           9.3; 114.4; 114.11; 116.4; 121.14; 121.18; 121.21

 

 

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2013 m. birželio 7 d.

Panevėžys

 

 

 Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Valiulienės,

kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo apeliacinį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10-420/2013 pagal ieškovių Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ir Zarasų meno mokyklos ieškinius atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimui, trečiajam asmeniui Zarasų rajono savivaldybės tarybai dėl streiko pripažinimo neteisėtu.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

n u s t a t ė :

 

ieškovės Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija ir Zarasų meno mokykla (toliau – mokymo įstaigos) prašė teismą pripažinti  neteisėtu 2012-09-12 Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo atitinkamų mokymo įstaigų profesinių organizacijų pradėtą ir vykdytą streiką mokymo įstaigose. Nurodė, kad streikas paskelbtas nesilaikant LR Darbo kodekso (toliau – DK) nuostatose nustatytos tvarkos ir reikalavimų, t. y. neišlaikytas 7 dienų pranešimo apie streiką terminas, reikalavimai nenagrinėti taikinimo komisijose, o streiko reikalavimai neapibrėžti ir nemotyvuoti. Be to, nurodė, kad keldamos reikalavimus darbdaviams (direktoriams), profesinės organizacijos nenurodė, kurį norminį darbo teisės aktą ar kolektyvinės sutarties nuostatos reikalavimą direktoriai nevykdė ar vykdė netinkamai ir dėl to buvo pažeisti kolektyviniai darbuotojų interesai ir teisės. Teigė, jog mokymo įstaigų direktoriai neturėjo nei teisinio, nei faktinio (finansinės galimybės) pagrindo įvykdyti pateiktus reikalavimus, o Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos streikui vadovavo neteisėtos sudėties streiko komitetas.

Atsakovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas ieškinius prašė atmesti ir nurodė, kad streikas buvo organizuotas savivaldybės lygmeniu, bendru Zarasų rajono švietimo sistemos darbuotojams atstovaujančių atstovų sprendimu. Nurodė, kad streiko tikslai neprieštaravo LR Konstitucijai, kitiems įstatymams ir buvo paskelbtas iš esmės laikantis Darbo kodekse nustatytos tvarkos  bei reikalavimų, net jei ir būtų pažeidę įspėjimo terminą viena diena, tai reiškia, kad sekančią dieną jie teisėtai būtų galėję streikuoti. Teigia, kad beveik visi reikalavimai savivaldybės buvo  įvykdyti, t.y. buvo pasirašytas susitarimas, kuriuo streikas pabaigtas, kas rodo, jog reikalavimai buvo teisėti.

Zarasų rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį patenkino. Patvirtino, kad Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ir Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos kolektyvinės sutartys pasirašytos, yra galiojančios ir vykdomos. Nurodė, kad ieškovėms buvo iškelti septyni reikalavimai, tačiau tarp jų nebuvo nė vieno reikalavimo dėl mokyklose pasirašytų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Reikalavimuose nenurodyta, kokie kolektyvinių sutarčių punktai ar kokie kiti norminiai darbo teisės aktai nebuvo darbdavių vykdomi ar vykdomi netinkamai, kaip darbdavių buvo pažeisti kolektyviniai darbuotojų interesai ir teisės. Teismas konstatavo, jog mokymo įstaigų kolektyvinės sutartys buvo vykdomos, o iškelti reikalavimai nelaikytini kolektyvinio ginčo pagrindu, nes ieškovių mokyklose nebuvo kilęs kolektyvinis darbo ginčas tarp darbdavių ir profesinės sąjungos, kaip darbuotojų atstovų. Darė išvadą, kad Lietuvos Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas, paskelbdamas streiką, pažeidė DK 78 straipsnio  3 dalies nuostatų nustatytą draudimą skelbti streiką, todėl streikas pripažintinas neteisėtu. Nurodė, jog nesant kolektyvinio darbo ginčo ir pagrindo skelbti streiką ir dėl to pripažinus streiką neteisėtu, procedūriniai streiko organizavimo klausimai (taikinimo procedūros organizavimas, įspėjimo termino apie būsimo streiko pradžią laikymasis ir kt.) juridiškai nereikšmingi, todėl nesvarstytini.

Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas prašo panaikinti Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 13 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinius atmesti. Nurodo, kad teismas iš esmės klaidingai kvalifikavo vykusį streiką vien kaip įmonės lygmens streiką. Teigia, kad teismas nesigilino į atsakovo teiktus argumentus dėl streiko buvimo teritorinio lygmens, neanalizavo DK normų tokiu būdu, kad galėtų pagrįstai atsakyti, kokiomis sąlygomis gali būti inicijuojamos teritorinio lygmens kolektyvinės derybos, keliami reikalavimai teritoriniu lygmeniu, sprendžiami kolektyviniai ginčai teritoriniu lygmeniu. Nurodo, kad teismo epizodinio (o ne teritorinio lygmens) streiko ištyrimas lėmė sistemiškai neteisingas teismo išvadas bylos aplinkybių atžvilgiu. Teigia, jog kolektyvinis ginčas vyko teritoriniu lygmeniu, tačiau teismas  neatsižvelgė į atsakovo argumentus dėl streiko galimumo net ir galiojant kolektyvinei sutarčiai. Be to, teismas neanalizavo  ar ieškovės šioje byloje yra tinkama šalis, nes reikalavimą dėl streiko neteisėtumo galėjo reikšti tik Zarasų rajono savivaldybė. Mano, kad jei bent dėl vieno reikalavimo, pareikšto įmonės ar teritorinio lygmens subjektui, streikas gali būti pripažintas teisėtu, pripažinti streiką neteisėtu nėra pagrindo. Daro prielaidą, jog ieškiniais Zarasų rajono savivaldybė siekia išvengti prisiimtų įsipareigojimų išmokėti streikavusiems darbuotojams kompensacijas. Prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes byloje kyla daug teisės klausimų, kurie pirmosios instancijos teismo nebuvo tinkamai ar visai netirti, atsakovas netektų teisės replikuoti į ieškovių poziciją dėl apeliacinio skundo. Nurodo, kad atstovauja daugiau kaip 120 darbuotojų, kurių dalis suinteresuoti viešu bylos nagrinėjimu, dalyvavimu teismo posėdžiuose.

Atsiliepimais į apeliacinį skundą Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų meno mokykla (toliau – mokymo įstaigos) prašo skundą atmesti. Nurodo, jog  apeliacinio skundo teiginiai dėl streiko teritorinio lygmens nepagrįsti, nes apie planuojamą streiką buvo informuotos tik ieškovės, iškelti atsakovo reikalavimai kilo ne iš darbo teisinių santykių, nebuvo kilę kolektyviniai ginčai tarp darbdavių ir profesinės sąjungos, kaip darbuotojų atstovų. Nurodo, jog streiku iš esmės atsakovas reiškė nepritarimą Zarasų rajono savivaldybės priimtiems sprendimams. Teigia, kad tarp atsakovo ir savivaldybės nėra sudarytos kolektyvinės sutarties ir kolektyvinis darbo ginčas galėjo kilti tik dėl tokios sutarties sudarymo. Be to, atsakovas neįrodinėjo, kad savivaldybė atsisako sudaryti kolektyvinę sutartį. Nepagrįstais laiko atsakovo teiginius dėl savivaldybės nenoro išmokėti streikavusiems darbuotojams kompensacijas, nes ieškovės yra išlaikomos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, todėl lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas. Prašymą dėl žodinio nagrinėjimo siūlo atmesti.

Trečiasis asmuo Zarasų rajono savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2013 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovo 2012-09-05 sprendime skelbti streiką nėra jokios informacijos apie savivaldybės netinkamus sprendimus, o sprendimo skelbti streiką prieš savivaldybę nebuvo. Teigia, kad savivaldybė, būdama mokyklų steigėja, negali būti prilyginama darbdaviui ir laikoma darbdaviu mokyklos darbuotojų atžvilgiu. Nurodo, kad jokio kolektyvinio ginčo tarp savivaldybės ir mokyklos darbuotojų nebuvo. Teigia, jog atsakovas nesąžiningai naudojosi savo konstitucine teise streikuoti, nes neturėjo tam jokio pagrindo, kaip ir kelti ieškovėms reikalavimus, kuriuos vykdyti savivaldybei priklauso pagal Vietos savivaldos įstatymą ir kurie nesusiję su kolektyviniais darbo ginčais. Nurodo, jog net jei streiką ir pripažinus buvus teritorinio lygmens, neaišku kokiu pagrindu atsakovas galėjo streikuoti, nes nebuvo sudarytos teritorinės kolektyvinės sutarties, nestreikavo visos rajono mokyklos, nebuvo savivaldybei pranešta apie 2012-09-12 streiką, nebuvo pateikta įrodymų dėl tarp savivaldybės ir atsakovo kilusio kolektyvinio darbo ginčo dalyko. Teigia, kad atsakovas piktnaudžiavo savo teise streikuoti, pareiškė nepagrįstus reikalavimus ieškovėms, painiodamas darbdavį su viešojo administravimo subjektu, iš esmės protestavo prieš savivaldybės sprendimus ir nepagrįstai pasirinko protesto formą – streiką. Nesutinka su atsakovo prašymu bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

Apeliacinis skundas tenkintinas.

Apeliantai prašo bylą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta  bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas  rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t.y., jei bylą nagrinėjantis  teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Tai reiškia, kad skirti apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka yra šį skundą nagrinėjančio apeliacinės instancijos teismo prerogatyva. Skirti žodinį apeliacinio skundo nagrinėjimą ar ne, yra skundą nagrinėjančio apeliacinės instancijos teismo teisė, o ne pareiga. Būtinumą skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka lemia tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė (neišaiškino) tam tikrų faktinių aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išsprendimui ir dėl to jas būtina nustatyti.  Teisėjų kolegija sutinka su teiginiu, jog apeliantas atstovauja pakankamai dideliam darbuotojų skaičiui, o  byloje sprendžiami  svarbūs klausimai,  tačiau šios aplinkybės nelemia žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, nes byloje pateikti šalių procesiniai dokumentai, rašytiniai įrodymai, nesutikimo su teismo sprendimu bei apeliaciniu skundu  motyvai.  Kolegija daro išvadą, jog  rašytinis šios bylos nagrinėjimas  nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą, todėl prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas (CPK 185 str.).

Byloje nustatyta, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo (toliau – susivienijimo) pirmininkų tarybos 2012-05-08 posėdyje buvo priimtas sprendimas inicijuoti kolektyvinį ginčą ir teikti 7 reikalavimus Zarasų rajono savivaldybės tarybos vadovui: 1) Suderinti su mokyklų bendruomenėmis ir mokyklų vadovais Mokinių maitinimo tvarkos pasikeitimo projektą ir tik tada teikti savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti; 2) Panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-50 „Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas“, kaip ekonomiškai nenaudingą, nepaisantį socialinių ir finansinių nūdienos mokyklų bendruomenių interesų. Grąžinti prieš privatizavimą veikusią, kaip labiau atitinkančią bendruomenės poreikius  Mokyklinių autobusų naudojimo tvarką; 3) Padidinti finansavimą, skiriamą mokyklų Aplinkai, siekiant  garantuoti minimalų darbuotojų darbo užmokestį; 4) Užtikrinti finansavimą Neformaliojo švietimo įstaigoms: Zarasų meno mokyklai ir sporto centrui; 5) Suderinti 6 proc. MK lėšų skaidrų perskirstymą su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo pirmininkų taryba, mokyklų vadovais, siekiant efektyviai naudoti  švietimui skirtas lėšas; 6) Patobulinti ir patvirtinti du kartus Zarasų rajono savivaldybės taryboje svarstytą teritorinę kolektyvinę sutartį, kaip būtiną garantą, siekiant strateginių tikslų; 7) Mažėjant mokinių skaičiui, mokytojų darbo krūviui ir atsižvelgiant į vieną iš didžiausių respublikoje nedarbo rodiklių bei specifines paribio rajono ypatybes, teritorinėje kolektyvinėje sutartyje nustatyti visų rajono švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimą, tarifikuojant maksimalius leistinus darbo užmokesčio koeficientus, maksimalias leistinas valandas už vadovavimą klasei, maksimalų valandų skaičių už papildomus darbus mokytojams ir pedagoginiams darbuotojams, pagal galiojančią darbo apmokėjimo tvarką. Iš bylos dokumentų matyti, kad  minėti reikalavimai Zarasų rajono savivaldybės merui buvo įteikti 2012-05-14 (2 t., b. l. 23-24, 63-65). Analogiškus reikalavimus mokymo įstaigų vadovams 2012 m. gegužės 15, 16, 22 d. pateikė ir Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ir Zarasų meno mokyklos švietimo darbuotojų profesinės organizacijos (1 t., b. l. 11-12, 57-58, 96-97, 161-162, 2 t., b. l. 79-80, 90-92, 95-97, 123-125). Zarasų rajono savivaldybės meras 2012-05-24 bei 2012-06-12 raštu atsakovą informavo, jog  profsąjungos keliami reikalavimai netraktuotini kaip kolektyvinio darbo ginčo reikalavimai ir nurodė nesant teisinio pagrindo sudaryti Taikinimo komisiją (2 t., b. l. 25, 35, 54-55); Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje 2012-05-29, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokykloje 2012-05-25 bei Zarasų meno mokykloje 2012-06-08 sudarytos Taikinimo komisijos posėdžiuose kolektyvinis ginčas nebuvo išspręstas, ar Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje minėta komisija buvo sudaryta, duomenų nepateikta  (1 t., b. l. 14-15, 99-101, 164-166, 2 t., b. l. 25, 35, 78). Iš byloje esančio Susivienijimo pirmininkų 2012-08-29 susirinkimo  protokolo matyti, kad minėta švietimo darbuotojų profesinė sąjunga nusprendė  nuo 2012 m. rugsėjo 12 d. skelbti neterminuotą streiką (2 t., b. l. 59-61). Skelbti neterminuotą streiką 2012-08-30 nutarė ir Pauliaus Širvio progimnazijos, Dusetų Kazimiero Būgos, Zarasų meno mokykloje gimnazijos visuotinių darbuotojų susirinkimai ir  2012-09-05 apie tai bei keliamus reikalavimus informavo mokymo įstaigų vadovus, o mokyklų direktoriai - Zarasų rajono savivaldybės merą, bei savivaldybės administracijos vadovą (1 t., b. l. 5-8, 51-57, 88-91,167-168, 2 t., b. l. 34, 75-77, 81-84, 93-94). Iš bylos duomenų matyti, kad  mokymo įstaigų vadovai profesinėms organizacijoms nurodė, kad nesant tinkamai suformuluotiems reikalavimams nėra teisinio pagrindo skelbti streiką bei siūlė streiko komitetams susitikti su mokymo įstaigų administracijomis dėl situacijos analizės ir tinkamų sprendimų priėmimo (1 t., b. l. 9, 53, 90, 170). Mokymo įstaigose paskelbtas streikas prasidėjo 2012-09-12, kuris buvo nutrauktas  2012-10-01 (2 t., b. l. 21-22). Tai, jog Zarasų rajono savivaldybei buvo žinoma apie mokyklose paskelbtą streiką, matyti ir iš šalių susirašinėjimo bei atsakovo sutikimo 2012-09-13  susitikti su savivaldybės atstovais ir aptarti streiko reikalavimus (2 t., b. l. 26, 62). Ieškovės teigia, jog streikas buvo neteisėtas ir prašo jį pripažinti neteisėtu.

Darbo kodekso (toliau – DK) 76 straipsnyje nustatyta, kad streikas – tai vienos įmonės, kelių įmonių ar šakos darbuotojų arba jų grupės laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba darbuotojus tenkinantis taikinimo komisijos, darbo arbitražo ar trečiųjų teismo sprendimas nevykdomas ar netinkamai vykdomas, arba kolektyvinio darbo ginčo nepavyko išspręsti pasitelkus tarpininką ar kai tarpininkavimo metu pasiektas susitarimas nevykdomas. Paminėta įstatymo nuostata reiškia, jog streikas, kaip kolektyvinių darbo ginčų sprendimo būdas, gali būti naudojamas tik esant įstatyme nustatytiems pagrindams, kai kitos įstatymuose įtvirtintos ginčo sprendimo galimybės yra išnaudotos. Nors atskirais atvejais streikas ar jo grėsmė gali būti vienintelė reali darbuotojų teisėto poveikio darbdaviui priemonė, skatinanti jį eiti į kompromisus, tačiaus jis gali sukelti neigiamų padarinių tiek darbdaviui, tiek darbuotojams, tiek ir kitoms visuomenės grupėms. Viena iš esminių streiko egzistavimo aplinkybių laikytina neišspręsto kolektyvinio ginčo buvimas. Pagal DK 68 straipsnį, kolektyviniu ginču laikytinas nesutarimas tarp darbuotojų ir jų atstovų bei darbdavio ir jo atstovų dėl kolektyvinės sutarties sudarymo, kolektyvinių sutarčių ir norminių darbo teisės aktų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, dėl kurio yra pažeidžiami kolektyviniai darbuotojų interesai ir teisės. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo komitetas 2012-05-08 vykusiame susirinkime svarstė susidariusią finansinę padėtį rajono švietimo įstaigose ir suformulavo reikalavimus, teiktinus Zarasų rajono savivaldybės tarybos vadovui (2 t., b. l. 63-64). Analogiški reikalavimai 2012 m. gegužės 16- 22 d. d. laikotarpiu buvo pateikti ir ieškovėms (1 t., b. l. 11-12, 57-58, 96-97, 161-162). Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintos savivaldybių savarankiškos funkcijos, tame tarpe savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimo ir išlaikymo; savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo; bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo; maitinimo paslaugų organizavimo teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, funkcijos. Minėto įstatymo 7 straipsnis reglamentuoja savivaldybių valstybines funkcijas, tame tarpe priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimo, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymo ir kt. funkcijas. Išanalizavus atsakovo 2012-05-08 suformuluotus bei ieškovėms pateiktus reikalavimus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog savo apimtimi reikalavimai yra susiję su viešojo administravimo subjekto – Zarasų rajono savivaldybės, vykdomomis funkcijomis. Byloje neginčijamai nustatyta, kad Zarasų rajono savivaldybė yra Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ir Zarasų meno mokyklos steigėja, tačiau minėtų mokyklų darbuotojų darbdavys yra mokykla, kuriai vadovauja mokyklos direktorius. DK 69 straipsnis reglamentuoja reikalavimų darbdaviui ar darbdavių organizacijai pateikimo tvarką. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimus darbdavių organizacijai turi teisę iškelti nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygiu veikiančios profesinės sąjungos ar jų organizacijos (susivienijimai, federacijos, centrai ir kt.).  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo įstatų 1.4 punkto nuostatos numato, kad  susivienijimas veikia Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose ir kitose ugdymo bei globos įstaigose, organizacijose, o  pagal 1.5.4 punkto nuostatas – turi teisę  skelbti streiką (1 t., b. l. 140-150). Minėtų įstatų 7.2 punktu sprendimą pradėti kolektyvinį ginčą priima profesinė organizacija ar susivienijimas, atsižvelgiant į tai, koks yra kolektyvinių ginčų subjektas, atstovaujantis darbdaviui (-iams). Sprendimą streikuoti priima susivienijimas. DK 24 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, jog socialinėje partnerystėje nacionaliniu, šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu), teritoriniu (savivaldybės, apskrities) lygiu darbdaviams – iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms – atstovauja šių įmonių, įstaigų, organizacijų steigėjas ar jo įgaliota institucija, kuriai tenka šiame Kodekse nustatytos darbdavių organizacijos teisės ir pareigos. Atsižvelgiant į minėtą įstatymo formuluotę, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Zarasų rajono savivaldybė, kaip mokymo įstaigų steigėja, laikytina Zarasų rajono mokyklų (darbdavių) atstove, turinčia darbdavių organizacijų teises ir pareigas. Kaip aukščiau minėta, 2012-05-08 susirinkime atsakovas suformulavo reikalavimus ir 2012-05-14 juos pateikė Zarasų rajono savivaldybės merui, o 2012 m. gegužės 15, 16, 22 d. reikalavimus įteikė ieškovių vadovams (2 t., b. l. 23-24). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo suformuluoti reikalavimai nebuvo patenkinti sudarytose taikinimo komisijose, arba šios komisijos nebuvo sudarytos,  todėl pagal DK 76 straipsnį atsakovas turėjo teisę priimti sprendimą skelbti streiką (1 t., b. l. 14, 15, 99-101, 165-166; 2 t., b. l. 35). Nors mokymo įstaigos teigia, kad iškelti reikalavimai nesusiję su sudarytomis kolektyvinėmis sutartimis, kurios streiko metu galiojo ir buvo vykdomos, tačiau pagal reikalavimų apimtį, tame tarpe ir teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo klausimu, bei jų gavėjus, laikytina, jog 2012-05-08 atsakovo reikalavimai buvo skirti Zarasų rajono savivaldybei, kaip darbdavių (mokymo įstaigų) organizacijai. Nustatyta, jog teritorinė kolektyvinė sutartis tarp Zarasų rajono savivaldybės ir atsakovo  iki streiko ir jo metu nebuvo sudaryta, todėl atsakovas turėjo teisę reikalauti ją sudaryti, o nesudarius - streikuoti (DK 78 str. 3 d.). DK nėra išaiškinta, kas laikytina streiku teritoriniu lygmeniu, kas jį organizuoja ir pan., tačiau sisteminiu ir loginiu metodu aiškinant minėto įstatymo nuostatas, darytina išvada, jog streikų lygis (lokalinis, teritorinis, šakinis ir pan.) sietinas su kolektyvinių sutarčių rūšimis (DK 50 str.). Šią išvadą suponuoja darbo įstatyme įtvirtinta streikų skelbimo tvarka bei reikalavimai, t. y. kokiu pagrindu turi būti keliami reikalavimai, kas turi teisę skelbti streiką ir pan.. Atsakovas iškėlė reikalavimus, tame tarpe ir dėl teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo, iš esmės priskirtinus spręsti Zarasų rajono savivaldybei ir, vadovaujantis įstatais pateikė streiko reikalavimus darbdaviams,  todėl darytina išvada, kad 2012-09-12 organizuotas streikas laikytinas teritorinio lygmens streiku (DK 69 str. 2 d., CPK 185 str.). Nors nėra įstatymiškai tiksliai apibrėžtas teritorinio lygmens streiko organizavimas, o nesant teritorinės kolektyvinės sutarties, logiška ir pagrįsta manyti, kad nedraudžiama pranešimą apie streiką įteikti tiesioginiam darbdaviui - ieškovėms, kurios, kaip matyti iš bylos medžiagos, nedelsiant  apie  organizuojamą streiką, keliamus reikalavimus informavo Zarasų rajono savivaldybę, savivaldybės administraciją (2 t. b. l. 34). Be to, streiko reikalavimai Zarasų rajono savivaldybei buvo žinomi dar 2012-05-14 (2 t., b. l. 23-24). Tai, kad su ieškovėmis sudarytos kolektyvinė sutartys galiojo ir buvo tinkamai vykdomos, esminės įtakos ginčo išsprendimui neturi, nes streiko reikalavimai reikšti dėl teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo, finansavimo, maitinimo, kt. reikalavimų ir Zarasų rajono savivaldybės, kaip darbdavių organizacijos, pareigų vykdymo. Atsakovo nutarimui skelbti streiką pritarė  dauguma streikavusių mokyklų darbuotojų, kas leidžia daryti išvadą, jog keliami reikalavimai yra svarbūs ir aktualūs (DK 62 str., 77 str.). Byloje nustatyta, kad 2012-09-12 streiko reikalavimai buvo iš esmės įvykdyti – 2012-11-26 savivaldybės taryba priėmė sprendimą pritarti Zarasų rajono savivaldybės tarybos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo teritorinei kolektyvinei sutarčiai, 2012-09-26 savivaldybė ir atsakovas susitarė dėl kitų reikalavimų sprendimo,  kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovo reikalavimai buvo pagrįsti, todėl konstatuoti, jog streikas buvo neteisėtas, nėra pagrindo (2 t., b. l. 21-22, 118-122).

DK 77 straipsnio 3 dalis nustato 7 dienų terminą, per kurį apie būsimo streiko pradžią darbdavys turi būti įspėtas. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad apie 2012-09-12 organizuojamą streiką, ieškovės 2012-09-05 buvo įspėtos raštu, pateikiant atsakovo sprendimą skelbti streiką (1 t., b. l. 5-6, 51-52, 88-89, 167-168). DK 26 straipsnio 1 dalis reglamentuoja termino skaičiavimo pradžią – terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos ar įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. DK 77 straipsnio 3 dalyje nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2012-09-06 ir 7 dienų terminas baigiasi 2012-09-12. Kaip matyti iš atsakovo ieškovėms pateikto sprendimo skelbti streiką, streiko pradžia nurodyta 2012-09-12, t.y., nesibaigus 7 dienų terminui. Įvertinus minėtą aplinkybę, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nors atsakovo įspėjimas apie skelbiamą neterminuotą streiką buvo pateiktas pažeidžiant DK nustatytą streiko organizavimo tvarką, tačiau 1 dienos praleidimas laikytinas formaliu pažeidimu, atsižvelgiant į tai, jog ginčo šalys yra nelygiaverčiai subjektai - darbdaviai ir darbuotojų – silpnesnės šalies, teises ginantis susivienijimas (DK 77 str. 3 d., 81 str. 2 d.). Įvertintina ir ta aplinkybė, jog ieškovės neįrodinėjo patyrusios kokią nors žalą dėl DK nustatyto informavimo apie streiką termino pažeidimo (CPK 178 str.). Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2012-09-10 Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos streiko komiteto ir administracijos susirinkime buvo sprendžiamas klausimas dėl pirmos streiko mokykloje dienos organizavimo (1 t., b. l. 10). Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 2012-09-12 streikas laikytinas teisėtu teritorinio lygmens streiku, nes streiko reikalavimai suformuluoti teritoriniu lygmeniu, t. y. bendri ir aktualūs Zarasų rajono savivaldybės teritorijai, reikalavimus iškėlė ir streiką paskelbė atsakovas, turintis tam teisę, reikalavimai skirti ir perduoti darbdavių organizacijos teises ir pareigas turinčiai Zarasų rajono savivaldybei per tiesioginius darbdavius – mokymo įstaigas, streikas paskelbtas nesant sudarytai teritorinei kolektyvinei sutarčiai ir reikalaujant ją sudaryti. Kadangi atsakovas išnaudojo Darbo kodekso X skyriaus normose nustatytas derybų, taikinimo būdus, kuriais pirmiausia turi būti sprendžiamas kolektyvinis darbo ginčas, darytina išvada, jog streikas neprieštaravo LR Konstitucijai (DK 81 str. 2 d., CPK 185 str.).

Apelianto teiginiai dėl pareikštų ieškinių tikslų, atmestini, nes DK 81 straipsnio 1 dalis numato teisę darbdaviui ar reikalavimus gavusiam subjektui kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. Iš ieškinių matyti, kad kilus abejonėms dėl streiko teisėtumo, ieškovės pagrįstai pasinaudojo savo teise reikšti ieškinį.

Ta aplinkybė, jog  streikavo tik dalis rajono mokyklų, nereiškia, jog streikas negali būti pripažintas vykęs teritoriniu lygmeniu. Kaip matyti iš bylos duomenų, Zarasų rajono savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui 2012-09-06 apie gautus reikalavimus bei skelbiamą streiką informavo Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė A. N.,  šios mokyklos streiko komiteto ir administracijos susirinkimo nutarimu 2012-09-11 susitikimui kviesti savivaldybės  atstovai,  kas rodo, jog savivaldybei buvo žinoma apie streiką ir jo reikalavimus. Kadangi Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos profesinė organizacija apie streiką informavo direktorę 2012-09-05, o streiko komitetas  buvo perrinktas 2012-09-10, todėl  konstatuoti, jog skelbiant streiką komiteto sudėtis nebuvo teisėta, ar jam vadovavo  neteisėtas komitetas, nėra pakankamo pagrindo (1 t., b. l. 88-89, 91-93).

Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino materialines teisės normas, todėl priėmė  nepagrįstą sprendimą (CPK 330 str.). Dėl paminėto  sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas ir ieškiniai atmestini.

Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas patyrė 3 300 Lt atstovavimo išlaidų, todėl ieškinius atmetus, šios išlaidos atsakovo naudai priteistinos iš  ieškovių (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.; 2 t., b. l. 130).

Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu teisėjų kolegija,

n u s p r e n d ž i a :

 

Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Ieškovių Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ir Zarasų meno mokyklos ieškinius atmesti.

Priteisti iš Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (j. a. k. 190203229), Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos (j. a. k. 190203948), Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos (j. a. k. 190204669) ir Zarasų meno mokyklos (j. a. k. 190212420)  po  825 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt penkis Lt) atstovavimo išlaidų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo (j. a. k. 300577115) naudai.

 

 

 

Teisėjų kolegija                                                                                Birutė Jonaitienė                                                                                                       

                                                                                             Laimantas Misiūnas

 

                                                                                              Birutė Valiulienė 


Paminėta tekste:
 • DK
 • DK 78 str. Streikų apribojimai
 • CPK
 • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
 • T-50
 • MK
 • DK 69 str. Reikalavimų iškėlimas
 • DK 24 str. Darbdavių atstovai
 • DK 50 str. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties turinys
 • DK 62 str. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas
 • DK 77 str. Streiko skelbimas
 • DK 26 str. Terminų skaičiavimas
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • DK 81 str. Streiko teisėtumas
 • CPK 330 str. Sprendimo panaikinimas ar pakeitimas pažeidus materialinės teisės normas
 • CPK 88 str. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu