Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-02-13][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-26-916-2017].docx
Bylos nr.: e3K-3-26-916/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Aplinkos apsaugos agentūra 188784898 atsakovas
"ZIP TRAVEL" 135474614 Ieškovas
"Estravel Vilnius" 110781452 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
3.3.1. Apeliacinis procesas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
2.6.11. Pirkimas-pardavimas
3.3.1.13. Apeliacijos dalykas ir ribos
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Civilinė byla Nr. e3K-3-26-916/2017

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00344-2016-5

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.11.4; 3.3.1.13.

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. vasario 13 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Vasarienės (pranešėja),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ir atsakovės biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos agentūros kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. liepos 15 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei „Estravel Vilnius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų viešuosiuose pirkimuose vertinimą, proceso teisės normų, reglamentuojančių bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, pažeidimo.
 2. Ieškovė UAB „ZIP Travel“ (toliau – ir ieškovė) prašė teismo: panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovė, kasatorė, perkančioji organizacija) sprendimą sudaryti viešojo pirkimo pasiūlymų eilę ta apimtimi, kiek į šią eilę įtrauktas trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ (toliau – trečiasis asmuo, kasatorė) pasiūlymas; panaikinti atsakovės sprendimą pripažinti viešojo pirkimo laimėtoja UAB „Estravel Vilnius“; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 3. Ieškovė nurodė, kad atsakovė netinkamai išnagrinėjo jos pretenziją (nemotyvavo sprendimo), pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 941 straipsnio 3 dalies nuostatas. Atsakovė netinkamai atliko jai pateiktų pasiūlymų vertinimą, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus (VPĮ 3 straipsnis), Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkursas) sąlygų 64.1, 64.4 punktų nuostatas, pagal kurias atsakovė turėjo pareigą atmesti Konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus, neįprastai mažos kainos pasiūlymus, kai tokia kaina tinkamai nepagrindžiama. Konkurso pirmųjų vietų laimėtojų kainos yra perpus mažesnės, kas objektyviai sunkiai paaiškinama tokio pobūdžio paslaugų pirkimuose, nes iš esmės yra siūlomos trečiųjų asmenų paslaugos, jų kainas grindžiant dokumentais ir ribojant tiekėjo galimybę taikyti nuolaidą siūlomoms paslaugoms. Ieškovės nuomone, dideli pasiūlymų kainų skirtumai galėjo atsirasti dėl Konkurso sąlygų, tarp jų – 3.2.1, 3.2.2, 4.3 punktų nuostatų, pažeidimo.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas rėmėsi VPĮ 40 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis, kasacinio teismo išaiškinimais, pateiktais 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010, 2011 m. lapkričio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011, 2013 m. birželio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad perkančioji organizacija pareikalavo UAB „Estravel Vilnius“ iki 2013 m. sausio 13 d. pateikti įrodymus, pagrindžiančius neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Trečiasis asmuo pateikė paaiškinimus ir rezervavimo sistemosAmadeus“ išrašus, kuriuose nurodytos skrydžių 2015 m. gruodžio 14 d. iš Vilniaus ir 15 d. į Vilnių lėktuvo bilietų kainos, galiojusios 2015 m. gruodžio 4 d., kurios buvo nurodytos ir UAB „Estravel Vilnius pasiūlyme.
 3. Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl „Air Baltic“ bilieto tarifo į Vieną, nes trečiojo asmens pasiūlymas nesirėmė ieškovės nurodoma iki 2015 m. gruodžio 2 d. galiojusia tarifų YIF+WR5PRM kombinacija; argumentus, kad trečiasis asmuo pasiūlyme galėjo nurodyti Konkurso sąlygų neatitinkantį skrydį iš Berlyno, nes trečiojo asmens pasiūlyme nurodomas ištisinis skrydis iš Berlyno į Vilnių; kad trečiojo asmens pasiūlyme galėjo būti nurodytos 2015 m. gruodžio 4 d. negaliojusios skrydžių Palanga–Briuselis–Palanga bei Palanga–Helsinkis –Palanga kainos. Ieškovės pateikti rezervavimo išrašai bei pasiūlyme nurodyti duomenys, teismo vertinimu, patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos minėtų skrydžių bilietų kainos galiojo 2015 m. gruodžio 4 d.
 4. Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos lėktuvo bilietų kainos yra grindžiamos objektyviais, patikrinamais duomenimis – lėktuvo bilietų rezervavimo sistemos išrašais, ir padarė išvadą, jog trečiasis asmuo pirkime nurodė realią kainą, įrodė perkančiajai organizacijai, kad sugebės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, todėl pasiūlymas negalėjo būti atmestas, jis teisėtai ir pagrįstai įtrauktas į pasiūlymų eilę ir pripažintas vienu iš laimėtojų.
 5. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad atsakovė neatsakė į ieškovės pretenzijoje keltus klausimus. Remdamasis VPĮ 941 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju atsakovė ieškovės pretenziją išnagrinėjo, priėmė motyvuotą sprendimą ir apie jį informavo ieškovę. Įstatymas neįpareigoja perkančiosios organizacijos atsakyti į pretenzijoje formuluojamus klausimus. Ieškovės pretenzijoje keliami klausimai yra susiję su trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo duomenimis, kurie, išskyrus galutinę kainą, yra konfidencialūs, todėl perkančioji organizacija negalėjo šiais duomenimis remtis ir atskleisti jų ieškovei. 
 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės apeliacinį skundą, 2016 m. liepos 15 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą panaikino, priėmė naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkino, pripažino neteisėtomis atsakovės 2016 m. sausio 14 d. rašte nurodytų sprendimų dalis dėl trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ įtraukimo į pasiūlymų eilę ir pripažinimo Konkurso laimėtoja, priteisė ieškovei iš atsakovės 434 Eur žyminio mokesčio ir 3572,08 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.   
 7. Kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi įpareigojo atsakovę pateikti trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pateikto pasiūlymo ir kainos pagrindimo dokumentus, šią informaciją pripažino UAB „Estravel Vilnius“ komercine paslaptimi ir neleido ieškovei su ja susipažinti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 10 straipsnio 4 dalis). Remdamasi kasacinio teismo išaiškinimais, pateiktais 2013 m. spalio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013, 2015 m. kovo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalies, VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kolegija nurodė, kad trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija nėra viešai žinoma ir laisvai prieinama, kas ir suteikė trečiajam asmeniui pranašumą dalyvaujant Konkurso procedūrose. VPĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 31 straipsnio 7 dalies nuostatose nustatyta pareiga viešai atskleisti galutinę kainą neturėtų būti prilyginama pareigai atskleisti ir šios kainos sudedamąsias dalis. 
 8. Įvertinusi Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 Kelionių organizavimo paslaugų techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 3.2.1. ir 3.2.2. punktų turinį, kolegija sprendė, kad šiomis nuostatomis atsakovė siekė optimizuoti galimus nuostolius, keičiant ar grąžinant lėktuvų bilietus. Tiekėjai galėjo siūlyti ir negrąžinamus bilietus. Išanalizavusi UAB Estravel Vilnius“ kartu su pasiūlymu pateiktus išrašus iš rezervavimo sistemos (2015 m. gruodžio 4 d.), kolegija nustatė, kad išrašai pateikti apie visus skrydžius, kurie buvo nustatyti Konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Pasiūlymas dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo“; informacija apie bilieto grąžinimo kainą ir bilieto keitimo mokestį nurodyta prie visų aviabilietų pagrindimo, pabrėžiant Techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodytą leidimą teikti negrąžintinus ir nekeičiamus bilietus.
 9. Atsižvelgdamas į Techninės specifikacijos 4.3. punkte įtvirtintus reikalavimus dėl pasiūlyme nurodomų duomenų pagrindimo, dalyvis, kolegijos vertinimu, tiek teikdamas pasiūlymą, kuriame siūlomi negrąžinami ir nekeičiami bilietai, tiek pasiūlymą, kuriame siūlomi grąžinami ir keičiami bilietai, rezervavimo sistemos išrašais turi pagrįsti, kad perkančioji organizacija nepatirs didesnių nuostolių, nei jie nurodyti Techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose. Kolegija konstatavo, kad, nors trečiojo asmens nurodytos bilietų grąžinimo ir keitimo kainos dėl kiekvieno lėktuvo bilieto neviršija Techninėje specifikacijoje nustatytų maksimalių dydžių, tačiau šios kainos nepagrįstos Techninės specifikacijos 4.3. punkte įvardytais dokumentais. Deklaratyvus galimų nuostolių dydžio nurodymas nepakankamas pagrįsti pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktams.
 10. Kolegija pažymėjo, kad trečiasis asmuo nepagrindė pasiūlymo atitikties Vilnius–Briuselis–Vilnius maršrutu. Pagal Techninės specifikacijos 3.2.2. punktą, kaip nurodė kolegija, Konkurso dalyviai galėjo siūlyti ir lėktuvo bilietus, kurie pagal vežėjo tarifo taisyklę yra nekeičiami, tačiau tokio bilieto keitimo atveju perkančiosios organizacijos nuostoliai neturi viršyti 85 Eur. Trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad perkančiosios organizacijos nuostoliai neviršys nurodyto dydžio. Trečiojo asmens pasiūlyme maršrutu VilniusViena–Vilnius panaudotas lėktuvo bilietas, kurio keitimo atveju būtų patiriami 100 Eur dydžio nuostoliai, o aplinkybė, kad bilieto negrąžinimo atveju perkančioji organizacija patirs mažesnius nuostolius, nenustatyta, todėl teisėjų kolegija sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Techninės specifikacijos 3.2.2 punkto.
 11. Kolegija akcentavo, kad išrašuose apie lėktuvo bilietus maršrutais Vilnius–Briuselis–Vilnius, Vilnius–Viena–Vilnius, Vilnius–Berlynas–Vilnius, Vilnius–Liuksemburgas–Vilnius skrydžių datos nurodytos gruodžio 14–15 dienomis, tačiau šių bilietų galiojimas nurodytas kitomis datomis – šie bilietai galioja nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 8 d. Taigi trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti lėktuvo bilietai pirma minėtais maršrutais gruodžio 14–15 dienomis negaliojo, todėl jie negali būti laikomi atitinkančiais Konkurso sąlygų reikalavimus.
 12. Vykdant ginčo Konkursą, kaip sprendė kolegija, buvo padaryta esminių pažeidimų vertinant trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą, kas lėmė nepagrįstų ir neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimą.

 

III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. liepos 15 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nes, netinkamai aiškindamas Konkurso sąlygas, pripažino, kad turi būti atmestas pasiūlymas, kuris iš esmės atitiko Konkurso dokumentuose (Techninės specifikacijos 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose) nustatytus reikalavimus (kiek tai susiję su perkančiosios organizacijos prisiimamų nuostolių dydžiu), bet kurio atitiktis iš dalies buvo pagrįsta tiekėjo parengtu patvirtinimu, pagrįstu objektyviais ir patikrinamais duomenimis. Kartu buvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančias įrodymų vertinimą civiliniame procese (CPK 185 straipsnis).
  2. Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, dalyvis patvirtino, kad siūlomos paslaugos atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Sutarties su tiekėju projekto 3.3, 3.5, 5.1, 6.1 papunkčiuose yra nustatyta tiekėjo atsakomybė už tinkamos kokybės paslaugų teikimą, o sutarčių su tiekėjais įvykdymas užtikrintas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo priemonėmis (banko garantijomis ir laidavimo draudimo raštais).
  3. Trečiojo asmens patvirtinimas dėl galimų nuostolių prisiėmimo (įsipareigojimas padengti nuostolius, jeigu grąžinant ar keičiant bilietą jie bus didesni atitinkamai nei 100 Eur ir 85 Eur) yra pakankamas konstatuoti pasiūlymo atitiktį pirmiau nurodytiems Techninės specifikacijos reikalavimams. Konkurso sąlygose nenustatyta konkrečių aptariamo patvirtinimo formos reikalavimų. laidų bilietų grąžinimo (keitimo) atveju dydis nelaikytinas pasiūlyme nurodytos kainos sudėtine dalimi, todėl nėra pagrindo teigti, kad jis turėjo būti pagrįstas rezervavimo sistemų pažymomis ir kainų išrašais.
  4. Teismas pažeidė CPK 98 straipsnio 1 ir 2 dalis. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, formaliai ir neatsižvelgdamas į bylos sudėtingumą bei kitas CPK 98 straipsnio 2 dalyje nurodytas svarbias aplinkybes, taikė maksimalius rekomenduojamus priteisti užmokesčio dydžius, be to, priteisė išlaidas advokato pagalbai apmokėti nepateikus prašymo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.
 2. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepimu į atsakovės kasacinį skundą prašo tenkinti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi argumentai, kurie pateikti atsakovės ir paties trečiojo asmens kasaciniuose skunduose.
 3. Kasaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. liepos 15 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nes pripažino, kad turi būti atmestas pasiūlymas, kuris iš esmės atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pagrįsti pasiūlymo atitiktį techninei specifikacijai ir atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams gali būti konstatuota, remiantis paties tiekėjo parengtu patvirtinimu, su sąlyga, kad toks patvirtinimas yra pagrįstas objektyviais ir patikrinamais duomenimis. Trečiojo asmens pateikti rezervavimo sistemos Amadeusišrašai patvirtina jo pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms. Jis pateikė perkančiajai organizacijai Konkurso sąlygose nurodytus įrodymus, siekdamas pagrįsti pasiūlymo kainą. Išrašų pateikimas, siekiant pagrįsti perkančiajai organizacijai tenkančių išlaidų dydį bilietų grąžinimo (keitimo) atveju nebuvo privalomas.
  2. Teismas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, neužtikrino skaidrumo ir lygiateisiškumo principų įgyvendinimo. Nors laimėjusiais pripažinti keturių tiekėjų pasiūlymai, teismas išimtinai tik vieną iš jų vertino pagal naują, Konkurso sąlygose nenustatytą kriterijų. Jeigu yra keliamas tiekėjo pateikto pasiūlymo atitikties Konkurso dokumentams klausimas, remiantis visiems tiekėjams taikytinu kriterijumi, tai turėtų būti vertinami visų laimėjusių tiekėjų, kurie turėtų būti įtraukti į nagrinėjamą bylą, pateikti pasiūlymai. Lygiateisiškumo principas yra neišvengiamai pažeidžiamas, jeigu skirtingiems tiekėjams yra nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2012).
  3. Teismas pažeidė CPK 320 straipsnį, nes neinformavo byloje dalyvaujančių asmenų apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas, ir dėl tokio pažeidimo nebuvo užtikrinta byloje dalyvaujančių asmenų teisė pateikti savo atsikirtimus ir paaiškinimus dėl teismo iškelto naujo pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygomsaspekto bei jo pagrįstumo. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas rėmėsi iš esmės naujais, netirtais ir nevertintais įrodymais, nustatė naujas faktines aplinkybes, dėl šatsakovė ir trečiasis asmuo neturėjo galimybės pasisakyti. Ieškovė apeliaciniame skunde nekėlė trečiojo asmens pateiktų bilietų galiojimo, jo pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms klausimo šiuo aspektu.
 4. Atsakovė atsiliepimu į trečiojo asmens kasacinį skundą prašo jį tenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovė palaiko trečiojo asmens poziciją, sutinka su išdėstytais argumentais.
 5. Ieškovė atsiliepime į atsakovės ir trečiojo asmens kasacinius skundus prašo juos atmesti, priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Nepagrįstas kasatorių argumentas, kad siūlomų lėktuvo bilietų atitiktis Techninės specifikacijos 3.2.1, 3.2.2 punktų reikalavimams galėjo būti grindžiama paties tiekėjo patvirtinimu (deklaracija), jis prieštarauja Konkurso sąlygoms (4.3, 4.7 punktams), pagal kurias, be kita ko, reikalavimai dėl lėktuvo bilieto grąžinimo ir keitimo turi būti grindžiami rezervavimo sistemų pažymomis ir jas papildančiais rezervavimo sistemų kainų išrašais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011 pažymėta, kad tiekėjo vadovo vienašališkai sudaryta pažyma, tvirtinanti, jog pateiktas pasiūlymas tenkina tam tikrą techninės specifikacijos reikalavimą, yra nepriimtina, nes joje pateiktas paties tiekėjo teiginys, kad jis atitinka suformuluotus reikalavimus, negrindžiamas jokiais patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti. Konkurso dokumentuose esant nustatytoms aiškioms, konkrečioms taisyklėms, trečiasis asmuo, įrodinėdamas perkančiosios organizacijos galimą nuostolių dydį dėl siūlomų bilietų keitimo bei grąžinimo, nepateikė reikiamų dokumentų.
  2. Trečiojo asmens kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad teismo sprendimu buvo pažeistos VPĮ 3 straipsnio 1 dalies nuostatos. Byloje nedalyvaujant kitiems Konkurso dalyviams (ieškovei ir trečiajam asmeniui neprašius jų įtraukti į bylą), nesant jų pasiūlymų pagrindimo duomenų, nėra pagrindo teigti, kad kiti Konkurso dalyviai padarė tuos pačius pažeidimus.
  3. Apeliacinės instancijos teismas neišėjo už apeliacinio skundo ribų. Ieškiniu ieškovė kėlė klausimą dėl to, kodėl ir kaip trečiajam asmeniui pavyko smarkiai sumažinti savo pasiūlymo kainą, lyginant ją su kitais pasiūlymais, argumentavo, kad jis galėjo siūlyti negaliojančias lėktuvo bilietų kainas. Apeliacinį skundą ieškovė grindė tuo, kad pirmosios instancijos teismas galbūt dėl bylos sudėtingumo, specifiškumo negalėjo tinkamai įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo pagrindimo medžiagos, todėl teismo išvados dėl ieškinyje nurodytų argumentų galėjo būti nepagrįstos. Be to, bylose dėl viešojo pirkimo rezultatų atsižvelgtina į viešąjį interesą, kad pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymų reikalavimų.
  4. Atsakovės argumentas dėl nepagrįsto (per didelio, nepakankamai detalizuoto) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo nepagrįstas.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Šalių ginčui spręsti aktualios Konkurso nuostatos

 

 1. Techninės specifikacijos 3.2.1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, nusprendusi grąžinti lėktuvo bilietą bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip iki registracijos į pirmąjį kelionės skrydį pabaigos, paslaugų teikėjui mokės ne daugiau kaip 100 Eur. Grąžinimas suprantamas kaip užsakyto lėktuvo bilieto atsisakymas, kai perkančiosios organizacijos keleivis nevyksta į kelionę numatytu laiku ir bilietas nėra keičiamas šios Techninės specifikacijos 3.2.2 punkte nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija pažymi, kad paslaugų teikėjai gali siūlyti ir tokius lėktuvo bilietus, kurie pagal vežėjo tarifo taisyklę yra negrąžinami, jei tokio bilieto grąžinimo atveju perkančioji organizacija patirs ne didesnį nei 100 Eur nuostolį.
 2. Techninės specifikacijos 3.2.2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija, nusprendusi pakeisti lėktuvo bilietą kitu, paslaugų teikėjui mokės ne daugiau kaip 85 Eur. Keitimas suprantamas kaip užsakyto lėktuvo bilieto skrydžio datos ar laiko pakeitimas dėl pasikeitusios kelionės laiko, kai lėktuvo bilieto keitimas yra galimas pagal vežėjo nustatytas lėktuvo bilieto keitimo taisykles bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip iki registracijos į pirmąjį kelionės skrydį pabaigos. 85 Eur keitimo mokestis (toje pačioje rezervavimo klasėje) turi būti taikomas visam maršrutui, t. y. bilietui pirmyn ir atgal. Perkančioji organizacija pažymi, kad paslaugų teikėjai gali siūlyti ir tokius lėktuvo bilietus, kurie pagal vežėjo tarifo taisyklę yra nekeičiami, jei tokio bilieto keitimo atveju perkančioj i organizacija patirs ne didesnį nei 85 Eur nuostolį.
 3. Techninės specifikacijos 4.1. punkte nustatyta, kad kiekvieno pasiūlyme nurodyto maršruto lėktuvo bilieto kaina laikoma kelionės kaina į priekį ir atgal. Paslaugų teikėjas turi siūlyti vieną ištisinį lėktuvo bilietą kelionei (pirmyn ir atgal). Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu pasilieka teisę pirkti ir neištisinius bilietus (lėktuvo bilietai gali būti perkami atskirai skrydžiams į priekį ir atgal) bei bilietus tik į vieną pusę, apie tai informuodama paslaugų teikėjus atnaujinto varžymosi metu.
 4. Techninės specifikacijos 4.2. punkte nustatyta, kad paslaugų teikėjas kiekvienu pasiūlyme nurodytu maršrutu turi pateikti bilieto kainą, į kurią turi būti įskaityta oro transporto bendrovės kaina (tarifas), visi privalomi mokesčiai (oro uosto, degalų, saugos mokesčiai) bei kiti teisės aktais nustatyti mokesčiai. Pasiūlyme kainos (jos sudedamosios dalys) nurodomos eurais, nurodant du skaitmenis po kablelio, suapvalinant (jei reikia) matematiškai.
 5. Pagal Techninės specifikacijos 4.3 punktą visos pasiūlyme nurodytos oficialios lėktuvo bilietų kainos turi būti pagrįstos rezervavimo sistemų pažymomis ir rezervavimo sistemų kainų išrašais. Kartu su pasiūlymu pateikiamos kainas pagrindžiančios pažymos bei jas pagrindžiantys (papildantys) rezervavimo sistemų kainų išrašai turi patvirtinti oro transporto bendrovės kainą (tarifą) ir privalomus mokesčius. Pateikti dokumentai turi pagrįsti pasiūlyme nurodytos kainos atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams dėl bilieto rezervavimo, buvimo laiko kelionės paskirties mieste, grąžinimo ir keitimo; paslaugų teikėjo taikomo aptarnavimo mokesčio pagrįsti nereikia, tačiau aptarnavimo mokestis negali būti išreikštas neigiamu skaičiumi (su minuso ženklu); perkančioji organizacija pasilieka teisę patikrinti teikiamų išrašų bei tarifų taisyklių teisingumą.
 6. Techninės specifikacijos 4.7 punkte nurodyta, kad paslaugų teikėjo pasiūlymas turi atitikti visus Konkurso dokumentuose ir jų prieduose pateiktus reikalavimus bei pasiūlymų rengimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus raštiškus Konkurso dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), jeigu tokių bus. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai turi atitikti oro transporto bendrovių siūlomų tarifų dydžius ir jų apribojimų reikalavimus pagal pagrindimo dokumentus.

 

Dėl Konkurso sąlygų aiškinimo ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo

 

 1. Nagrinėjamoje byloje spręstina, ar Konkurso sąlygos, susijusios su siūlomų lėktuvo bilietų grąžinimo ir keitimo išlaidomis bei dokumentais, kuriais turi būti grindžiamas jų grąžinimas ir keitimas, buvo tinkamai išaiškintos ir pritaikytos vertinant trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams.
 2. Kasatoriai (atsakovė ir trečiasis asmuo) teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas (pasiūlymas atmestinas, jei neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų), nes netinkamai aiškino Konkurso sąlygas ir padarė nepagrįstą išvadą, jog kasatorės UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas perkančiosios organizacijos turėjo būti atmestas.
 3. Skundžiamoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 4.3 punkte įtvirtintus reikalavimus pasiūlyme nurodomų duomenų pagrindimui, dalyvis, teikdamas pasiūlymą, nepriklausomai, ar jame siūlomi negrąžinami ir nekeičiami, ar grąžinami ir keičiami bilietai, rezervavimo sistemos išrašais turi pagrįsti, jog perkančioji organizacija nepatirs didesnių nuostolių, nei jie nurodyti Techninės specifikacijos 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose.
 4. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus). Tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška. Toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016, 31 punktą).
 5. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą kasacinio teismo praktiką, pažymėtina, kad, sistemiškai aiškinant Techninės specifikacijos 4.1 ir 4.2 punktų nuostatas, kuriose apibrėžta bilietų kainos samprata, su Techninės specifikacijos 4.3 punktu, darytina išvada, jog bilieto grąžinimo ir keitimo išlaidos neįeina į bilieto kainos sudėtį, nes bilieto kainos sudėtinės dalys – tai kelionės kaina į priekį ir atgal (tarifas), visi privalomi mokesčiai (oro uosto, degalų, saugos) bei kiti teisės aktuose nustatyti mokesčiai.
 6. Padariusi pirmiau nurodytą išvadą, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, kaip teisingai nurodoma kasaciniuose skunduose, nepagrįstai aiškino Techninės specifikacijos 4.3. punktą, kaip nustatantį reikalavimą rezervavimo sistemų pažymomis ir rezervavimo sistemų kainų išrašais pagrįsti ne tik visas pasiūlyme nurodytas oficialias bilietų kainas, įskaitant privalomus mokesčius, bet ir grąžinimo bei keitimo išlaidas, kurios teks perkančiajai organizacijai ir kurie neįeina į pasiūlymo kainos sudėtį.
 7. Dėl to kasatoriaus (trečiojo asmens) pasiūlymo atitiktis šioms sąlygoms, priešingai, nei sprendė apeliacinės instancijos teismas, galėjo būti pagrįsta tiekėjo (trečiojo asmens) pateiktu patvirtinimu. Bet kokiu atveju, atsižvelgiant į aptariamas Konkurso nuostatas, negalėjo būti padaryta vienareikšmė išvada apie UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo neatitiktį iškeltiems reikalavimams, nes iš Konkurso sąlygų visumos neišplaukia aiški tiekėjų pareiga atsakovei taikytinus mokesčius už bilietų keitimą ar grąžinimą pagrįsti rezervavimo sistemų pažymomis ar išrašais. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas Konkurso sąlygas turėjo aiškinti trečiojo asmens naudai, nebent nustatytas reikalavimų neaiškumas, dviprasmiškumas būtų tokio pobūdžio, kad dėl jo tiekėjai skirtingai aiškintų Konkurso sąlygas, galimai pateiktų nepalyginamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija negalėtų jų įvertinti.
 8. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Techninės specifikacijos 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose įtvirtintomis Konkurso sąlygomis siekta apriboti perkančiosios organizacijos, kaip ji pati pripažįsta, nuostolius bilietų grąžinimo ir (ar) keitimo atveju, o ne nustatyti reikalavimus dėl tiekėjo pasiūlymo. Atsižvelgiant į šios nutarties 31 punkte pateiktą sisteminį Konkurso sąlygų išaiškinimą, taip pat darytina išvada, kad Konkurso metu tiekėjai tarpusavyje nesivaržė dėl Techninės specifikacijos 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose įtvirtintų perkančiosios organizacijos piniginių prievolių tiekėjui atsisakius ar pakeitus lėktuvo bilietą.
 9. Teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurso sąlygos dėl pirmiau nurodytų atsakovės piniginių prievolių yra daugiau susijusios su sutarties vykdymu, o ne su viešojo pirkimo procedūromis. Šios nuostatos prilygsta sutartinėms nuostatoms dėl netesybų ar kitų sutartinių santykių aspektų, kurie tampa aktualūs viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu ir kurių atitikties nereikia įrodinėti prieš tai (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011).
 10. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurso sąlygas ir padarė nepagrįstą išvadą, jog trečiojo asmens pasiūlymas perkančiosios organizacijos turėjo būti atmestas dėl neatitikties Konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams.     

Dėl teisės peržengti apeliacinio skundo ribas (CPK 320 straipsnio nuostatų pažeidimo) 

 

 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas teismas praneša dalyvaujantiems byloje asmenims. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra šio Kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).
 2. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad viešųjų pirkimų bylose teismai turi teisę savo iniciatyva šalių ginčą spręsti kaip aktyvus arbitras (be kita ko, peržengti skundo ribas), kurio nesaisto proceso šalių rungimosi ribos. Toks vaidmuo laikytinas diskrecine teise, tačiau ne absoliučia bei ribojama perkančiosios organizacijos galimai neteisėto veiksmo (sprendimo) akivaizdumu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016, 83 punktą).
 3. Kai teismas ex officio peržengia ginčo ribas, savo aktyvaus procesinio elgesio priežastis turi pagrįsti, motyvuoti, tinkamai ir iš anksto apie tai informuoti proceso šalis, suteikti joms galimybę pateikti savo poziciją tiek dėl poreikio peržengti ginčo ribas, tiek dėl naujų aplinkybių vertinimo.
 4. Kasatorė UAB „Estravel Vilnius“, teisėjų kolegijos vertinimu, pagrįstai teigia, kad nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas peržengė apeliacinio skundo ribas. Skundžiamoje nutartyje (žr. nutarties 26 punktą) apeliacinės instancijos teismas pateikė išvadą dėl trečiojo asmens bilietų rezervavimo sistemos išrašų neatitikties Konkurso sąlygoms. Teismas nurodė, kad išrašuose apie lėktuvo bilietus maršrutais Vilnius–Briuselis–Vilnius, Vilnius–Viena–Vilnius, Vilnius–Berlynas–Vilnius, Vilnius–Liuksemburgas–Vilnius skrydžių datos nurodytos gruodžio 14–15 dienomis, tačiau šių bilietų galiojimas nurodytas kitomis datomis – šie bilietai galioja nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 8 d. Teismas konstatavo, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti lėktuvo bilietai pirmiau minėtais maršrutais gruodžio 14–15 dienomis negaliojo, todėl negali būti laikomi atitinkančiais Konkurso sąlygų reikalavimus.
 5. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė apeliaciniame skunde nebuvo pateikusi argumentų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymo neatitiktimi Konkurso sąlygoms šiuo, bilietų pirmiau nurodytais maršrutais galiojimo gruodžio 14–15 dienomis, aspektu. Apeliaciniame skunde pateikti argumentai tik dėl lėktuvo bilietų maršrutu Palanga–Briuselis–Palanga ir Palanga–Helsinkis–Palanga kainos galimo negaliojimo 2015 m. gruodžio 4 d.
 6. Nors apeliacinės instancijos teismui, kuriam tenka aktyvus vaidmuo nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, proceso teisės normos suteikia diskrecijos teisę peržengti apeliacinio skundo ribas, tačiau tokiu atveju būtina pagrįsti, motyvuoti tokį sprendimą bei tinkamai ir iš anksto informuoti byloje dalyvaujančius asmenis. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas šių reikalavimų nesilaikė, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad buvo pažeistos CPK 320 straipsnio 2 dalies nuostatos. Šis proceso teisės normų pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisingo sprendimo (dėl šioje nutarties dalyje aptarto trečiojo asmens reikalavimo atitikties Konkurso sąlygoms aspekto) priėmimui.

 

 

 

Dėl procesinės bylos baigties  

 

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmiau konstatavus proceso teisės normų pažeidimą nėra galimybės patikrinti apskųstą apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą dėl šios nutarties 40 punkte nurodyto pažeidimo egzistavimo, t. y. ar pagrįstai teismo buvo konstatuota, jog trečiojo asmens pateikti dokumentai (bilietų rezervavimo sistemos išrašai) neatitinka Konkurso sąlygų, nepatvirtina pasiūlymo atitikties šioms sąlygoms, nes pasiūlyme nurodyti lėktuvo bilietai maršrutais Vilnius–Briuselis–Vilnius, Vilnius–Viena–Vilnius, Vilnius–Berlynas –Vilnius, Vilnius–Liuksemburgas–Vilnius negaliojo gruodžio 14–15 dienomis. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo pažeidimo egzistavimą, tačiau byloje dalyvaujantiems asmenims nesudarė galimybės pirmiau nurodytu aspektu pateikti savo poziciją ir jos pagrindimą, įrodinėjant trečiojo asmens pasiūlymo (ne)atitiktį Konkurso sąlygoms, todėl, minėta, kasacinis teismas negali nei patvirtinti, nei paneigti šios Lietuvos apeliacinio teismo išvados teisėtumo ir pagrįstumo   
 2. Remdamasi išdėstytais argumentais, šios nutarties 36, 4143 punktuose nurodytomis išvadomis, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą. Kadangi, atsižvelgiant į šios nutarties 4143 punktus, būtina pašalinti proceso teisės normų pažeidimus, byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kuris, tinkamai vadovaudamasis proceso teisės normomis, užtikrintų byloje dalyvaujantiems asmenims teisę pateikti savo poziciją dėl poreikio peržengti ginčo ribas ir naujų aplinkybių, nurodytų šios nutarties 41,43 punktuose, vertinimo.
 3. Pažymėtina, kad teismo procesinis sprendimas yra vientisas dokumentas, todėl, vykdant jį, privalu įvykdyti ne tik rezoliucinėje dalyje išdėstytą nutarimą, bet ir laikytis motyvuojamojoje dalyje pateiktų išaiškinimų. Atsižvelgiant į tai, bylą nagrinėjant iš naujo apeliacinės instancijos teisme šalių ginčo dalis, susijusi su trečiojo asmens pasiūlymo atitiktimi Techninės specifikacijos nuostatoms dėl bilietų keitimo ar grąžinimo mokesčių pagrindimo, neįeis į teismo vertinimo apimtį.
 4. Teisėjų kolegija nepasisako dėl trečiojo asmens kasacinio skundo argumentų dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimo apeliacinės instancijos teismui netinkamai aiškinant Konkurso sąlygas ir vien trečiojo asmens pasiūlymą vertinant pagal naują kriterijų (atitiktį reikalavimui konkrečiais dokumentais pagrįsti bilietų grąžinimo, keitimo išlaidas). Šie argumentai yra teisiškai nereikšmingi, teisėjų kolegijai konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurso sąlygas ir nepagrįstai taikė šį kriterijų trečiajam asmeniui

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 13 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 5,63 Eur tokių išlaidų. Perdavus bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, šių išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti apeliacinės instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 straipsnis).
 2. Apeliacinės instancijos teismas, tenkinęs ieškovės apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą jai priteisė tik iš atsakovės. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad kasacinio teismo viešųjų pirkimų ginčų praktikoje ne kartą spręsta, jog kai tiekėjas (ieškovas) savo interesus gina prieš du procesinius varžovus – perkančiąją organizaciją ir kitą tiekėją (dalyvį), nustačius šių šalių argumentų nepagrįstumą ir elgesį procese, yra teisinga procesą laimėjusios šalies patirtas išlaidas lygiomis dalimis atlyginti iš pralaimėjusiųjų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. liepos 15 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti šiam teismui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjos               Birutė Janavičiūtė

 

 

              Sigita Rudėnaitė

 

 

                                          Dalia Vasarienė

 


Paminėta tekste:
 • 3K-3-216/2010
 • 3K-3-458/2011
 • 3K-3-333/2013
 • CPK
 • 3K-3-495/2013
 • 3K-3-122-690/2015
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
 • 3K-3-498/2012
 • 3K-3-297/2011
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
 • e3K-3-175-415/2016
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • 3K-3-60-378/2015