Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-05-26][nuasmenintas sprendimas byloje][2A-453-883-2016].docx
Bylos nr.: 2A-453-883/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Šiaulių apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 atsakovas
"Meba" 144573262 Ieškovas
Rusnė 132754130 trečiasis asmuo
„BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje 300665654 trečiasis asmuo
UAB "Antikus" 302323496 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.7. Bylos dėl rangos
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5. Prievolių teisė
2.5. Prievolių teisė
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1. Prievolės:
2.5.1. Prievolės:
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.4. Prievolių vykdymas
2.5.1.4. Prievolių vykdymas
2.5.1.4. Prievolių vykdymas
2.5.1.4. Prievolių vykdymas
2.5.6. Prievolių pabaiga:
2.5.6. Prievolių pabaiga:
2.5.6. Prievolių pabaiga:
2.5.6. Prievolių pabaiga:
2.5.6.2. Įskaitymas
2.5.6.2. Įskaitymas
2.5.6.2. Įskaitymas
2.5.6.2. Įskaitymas
2.5.18. Ranga:
2.5.18. Ranga:
2.5.18. Ranga:
2.5.18. Ranga:
2.5.18.3. Statybos ranga
2.5.18.3. Statybos ranga
2.5.18.3. Statybos ranga
2.5.18.3. Statybos ranga
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

 

Civilinė byla Nr. 2A-453-883/2016

 

Teisminio proceso Nr. 2-70-3-03079-2015-9

 

Procesinio sprendimo kategorija:

(S)

2.5.1.4; 2.5.6.2; 2.5.18.3; 3.3.1.21.


vytis2

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. gegužės 26 d.

Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus ir Irenos Stasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Meba“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-63-907/2016 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Meba“ ieškinį atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Rusnė“, UAB „Antikus“ ir AAS „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, dėl skolos priteisimo.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Ieškovė RUAB „Meba“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 15 402,35 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2012-04-30 tarp ieškovės RUAB „Meba“ ir atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. SRZ-430 dėl Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams. Atlikus UAB „Rusnė“ rengto projekto korektūrą, paaiškėjo, jog reikia atlikti papildomus darbus, todėl UAB „Meba“ su Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2014-12-08 pasirašė papildomų darbų, reikalingų vykdyti Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams darbus, rangos sutartį Nr. SRZ-911(3.54), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti papildomus darbus – į vidurinę aikštelę užvežti gruntą, išlyginti ir pakelti jos lygį, atlikti archeologinius kasinėjimus, nutiesti vamzdyną, pravesti elektros kabelį per 10 dienų, o atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir už juos sumokėti. Ieškovė laiku atliko darbų už 53181,23 Lt (15402,35 Eur) sumą, atsakovė darbus priėmė, aktą pasirašė, pretenzijų dėl kokybės nepareiškė, tačiau už atliktus darbus ieškovei nesumokėjo.
 2. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad dėl ieškovės RUAB „Meba“ atliktų darbų pagal 2014-12-08 papildomų darbų sutartį Nr. SRZ-911(3.54) esminių trūkumų nebuvo, 2014-12-18 pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal papildomų darbų sutartį, tačiau darbai pagal pagrindinę 2012-04-30 sutartį Nr. SRZ-430 atlikti su trūkumais. Atsakovė 2012-04-30 pagrindinę sutartį ir 2014-12-08 papildomą sutartį nutraukė 2014-12-29 ir, remdamasi 2012-04-30 pagrindinės sutarties 12.4.2 punktu ir 2014-12-08 papildomų darbų sutarties 3.6 punktu, atliko įskaitymus: ieškovės RUAB „Meba“ prašomą priteisti 15402,35 Eur sumą 2015-02-26 įskaitė kaip delspinigius ir nuostolius už nekokybiškai atliktus darbus pagal pagrindinę sutartį, todėl dar kartą ieškovui minėtos sumos neturi mokėti. Galutinis darbų užbaigimo aktas pasirašytas 2015-11-17 ir atsakovė, paskaičiavusi nuostolius, patirtus dėl atliktų darbų trūkumų ištaisymo, kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovė RUAB „Meba“ pagal 2014-12-08 rangos sutartį savo įsipareigojimus įvykdė visiškai (laiku ir tinkamai atliko darbus ir juos perdavė atsakovui), atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė iš dalies (darbus priėmė, pretenzijų dėl jų kokybės nepareiškė, tačiau neatsiskaitė su ieškovu). Atsakovui tik iš dalies įvykdžius savo įsipareigojimus pagal sutartį (neatsiskaičius su ieškovu), ji galiojo, todėl atsakovas, pasinaudodamas sutarties 6.2.1 punktu, kuris teigia, jog užsakovas turi teisę nutraukti šią sutartį, jeigu nutraukiama pagrindinė sutartis, 2014-12-08 rangos sutartį nutraukė ir apie tai raštu pranešė ieškovei. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nei pagrindinės, nei papildomų darbų sutarties nutraukimo neginčijo.
 3. Teismas sprendė, kad jog atsakovės prievolė atsiskaityti su ieškove RUAB „Meba“ už atliktus papildomus darbus yra pasibaigusi, nes rangovas (ieškovė RUAB „Meba“) vėlavo atlikti darbus pagal 2012-04-30 pagrindinę rangos sutartį, darbai buvo atlikti nekokybiškai, rasta trūkumų, todėl kyla sutartį pažeidusios šalies atsakomybė pagal sutarties 6.3 punktą, 12.4.2 punktą. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nustatyti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo konstatavimui reikalingi juridiniai faktai. Įskaitomi reikalavimai yra aiškūs ir apibrėžti, juos lemia pagrindinės sutarties 12.4.2 punkte ir papildomų darbų sutarties 3.6 punkte šalių sutartos atsakomybės už sutarties termino pažeidimą sąlygos. Apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą užsakovas (atsakovas) pranešė rangovui (ieškovei RUAB „Meba“) 2015-02-06 raštu, pranešime nurodydamas įskaitymo pagrindą, t.y. jog remdamasis CK 6.131 str. 1 d., 2 d., pagrindinės sutarties 12.4.2 punktu ir papildomų darbų sutarties 3.6 punktu atsakovas atliko įskaitymą. Civilinė byla pagal ieškovės RUAB „Meba“ reikalavimą atsakovui dėl skolos už atliktus papildomus darbus iškelta 2015-04-22, o pagal atsakovo reikalavimą ieškovui dėl pagrindinės sutarties – 2015-12-21, įskaitymas atliktas iki minėtų bylų iškėlimo, kada įskaitymo draudimas pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą dar negaliojo. Teismas sprtendė, kad atsakovė turėjo teisę įskaityti, nes minėtos sumos ieškovo nebuvo ir iki šiol nėra ginčijamos teisme, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas šiai dienai yra atliktas ir nenuginčytas, ieškovė RUAB „Meba“ atsakovės atlikto įskaitymo neprašė pripažinti neteisėtu, o pasirinko kitą savo pažeistos teisės gynimo būdą – prašė priteisti skolą.

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 1. Apeliaciniu skundu ieškovė RUAB „Meda“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės RUAB „Meda“ ieškinį tenkinti bei priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Darbai pagal 2014-12-08 rangos sutartį buvo atlikti laiku, atsakovė juos priėmė, trūkumų nebuvo nustatyta, jokio teisės pažeidimo nebuvo, atsakovė jokios žalos nepatyrė, todėl  atsakovė neteisėtai išskaičiavo iš apeliantės RUAB „Meba“ delspinigius ir teismas šios aplinkybės tinkamai neįvertino.
  2. Teismo išvada, kad byloje nustatyti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo konstatavimui reikalingi juridiniai faktai, prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė yra patyrusi kokią nors žalą dėl darbų, atliktų pagal pagrindinę 2012-04-30 sutartį, todėl teismas negalėjo vadovautis deklaratyviais atsakovo teiginiais apie patirtą žalą. Atsakovė neturėjo jokio pagrindo daryti įskaitymus, kadangi nebuvo jokio ginčo dėl pagal pagrindinę 2012-04-30 sutartį atliekamų darbų.
 2. Prisidėjimu prie ieškovės RUAB „Meba“ apeliacinio skundo trečiasis asmuo AAS „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, pareiškė, kad prisideda prie ieškovės RUAB „Meba“ apeliacinio skundo bei prašo panaikinti 2016 m. vasario 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.
 3. Atsiliepimu į ieškovės RUAB „Meba“ apeliacinį skundą atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad įskaitymai buvo įvykdyti dėl blogai vykdytos pagrindinės 2012-04-30 sutarties Nr. SRZ-430, o ne dėl papildomos 2014-12-08 sutarties Nr. SRZ-911. Papildomos sutarties 3.6 punkte buvo numatyta teisė įvykdyti įskaitymą, jeigu rangovas tinkamai neįgyvendins pagrindinės sutarties, todėl teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.
 4. Atsiliepimu į ieškovės RUAB „Meba“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Rusnė“ nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka dėl jame išdėstytų klaidinančių teismą faktinių aplinkybių, tačiau dėl teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo palieka spręsti apeliacinės instancijos teismui, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad apeliantės teiginiai dėl projektuotojo UAB „Rusnė“ parengto Kuršėnų dvaro sodybos parko atkūrimo ir sutvarkymo darbų techninio projekto netinkamumo nėra pagrįsti jokiais byloje surinktais įrodymais. Pažymi, kad parengtas projektas yra aiškus, išsamus, atitinka techniniam projektui keliamus reikalavimus, tuo tarpu visi aktualūs techninio projekto sprendiniai turėjo būti detalizuoti darbo projekte, pagal kurį atliekami statybos darbai. Tai, kad UAB „Meba“ galimai netinkamai atliko rangos darbus, nėra susiję su tariamais techninio projekto trūkumais ar netinkamu projekto vykdymo priežiūros atlikimu. Pažymi, kad trečiasis asmuo UAB „Rusnė“ šalių santykiuose nedalyvavo.

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

 

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

 

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl reikalavimo sumokėti už ieškovės RUAB „Meba“ atliktus darbus po to, kai Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2015-02-06 raštu Nr. S-304 pranešė UAB „Meba“ apie įvykdytą priešpriešinį reikalavimų įskaitymą.

 

 1. Byloje nustatyta, kad 2014-12-08 atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija (užsakovas) ir ieškovė UAB „Meba“ (rangovas) sudarė Papildomų darbų, reikalingų vykdant Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams darbus, rangos sutartį; orientacinė sutarties kaina su PVM numatyta 15402,35 Eur (3.1.2.3 p.); sutarties 6.2.1 punktas numatė, kad užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu nutraukiama pagrindinė sutartis; sutarties 3.6 punktas numatė, kad nutraukus sutartį pagal sutarties 6.2 punktą, užsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus bet neapmokėtus darbus, tačiau užsakovas rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius bei papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties ir dėl pagrindinės sutarties; užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, likusią sumą privalo išmokėti rangovui (1t. 3–5 b. l.).

 

 1. Ieškovės UAB „Meba“ ieškinio reikalavimas dėl 15402,35 Eur skolos priteisimo yra grindžiamas minėta 2014-12-08 sutartimi, 2014-12-10 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 02204 (1 t. 7  b. l.), atliktų darbų aktais Nr. 2014/12/01 ir 2014/12/02 (1 t. 9-11 b. l.). Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija nurodo, kad, ieškovei UAB „Meba“ nesavalaikiai atlikus darbus pagal 2012-04-30 sutartį Nr. SRZ-430, 2013 metais buvo paskaičiuota 6104,37 Eur delspinigių, 2015 metais paskaičiuota 2686, 87 Eur delspinigių, už peraktuotus darbus pagal 2014-10-31 atliktų darbų aktą Nr. 2014/10/1N paskaičiuota 5396,13 Eur ir pagal aktą Nr. 2014/10/2N paskaičiuota 3199,74 Eur;  šios sumos yra atskaitytos iš PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 02204 sumos ir ieškovė lieka skolinga atsakovei 1984,76 Eur (2015-02-26 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. S-304(3.60)). Tai reiškia, kad atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašomą priteisti skolos sumą siekia įskaityti pagal šalių turėtus priešpriešinius finansinius reikalavimus. Pažymėtina, kad atsakovės prašymas taikyti įskaitymą iš esmės reiškia ieškovės reikalavimo pripažinimą.

 

 1. Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad nagrinėjamu atveju byloje nustatyti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo konstatavimui reikalingi juridiniai faktai, teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl to, sprendžiant skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, būtina atsižvelgti į tai, kokios sąlygos būtinos įskaitymui atlikti.

 

 1. Įskaitymas yra vienas iš prievolių pasibaigimo būdų, nustatytų CK. Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą; įskaitymui pakanka vienos šalies pareiškimo (CK 6.130 straipsnio 1 dalis, 6.131 straipsnio 1 dalis). Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje konstatuota, kad pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. 

 

 1. Nors, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė atskiru reikalavimu neginčijo atsakovės atlikto įskaitymo, tačiau reikalavo įvykdyti prievolę, t. y. sumokėti skolą. Reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu (toks ieškinys pareikštas šioje byloje), reiškia nesutikimą su įskaitymu, ir teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t. y., ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008). Pažymėtina ir tai, kad po atlikto įskaitymo kilus šalių ginčui, jį nagrinėjant, nesutinkanti su įskaitymu šalis turi galimybę prašyti teismą sumažinti įskaitytas sumas arba apskritai ginčyti jų teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-611/2012). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012, pabrėžė būtinybę kiekvieną kartą taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad vienašališkai nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai.
 2. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenims, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo visų sąlygų įskaitymui atlikti buvimą, nenagrinėjo įskaitymo pagrįstumo, o tik apsiribojo nuoroda, kad ieškovė UAB „Meba“ neginčijo įskaitymo.
 3. Šioje byloje ieškovė UAB „Meba“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos skolą, kurią pastaroji mano įskaičiusi pirmiau nurodytu 2015-02-06 įskaitymo aktu. Taigi ieškiniu ieškovė iš esmės nesutinka su atsakovės atliktu įskaitymu. Be to, ieškovė UAB „Meba“ su atliktu įskaitymu nesutiko ir anksčiau, savo 2015-02-27 rašte Nr. 66 nurodė, kad užsakovas elgiasi daugiau negu nesąžiningai, skaičiuodamas delspinigius už darbų užbaigimo termino neįvykdymą, kai darbų nebuvo galima atlikti dėl paties užsakovo kaltės, ir reikalavo apmokėti už papildomai atliktus darbus (2 t. 61 b. l.).
 4. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija, nesutikdama su pareikštu reikalavimu priteisti skolą, turėjo įrodyti, kad egzistavo visos pirmiau nurodytos būtinosios priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sąlygos ir kad apie įskaitymą buvo tinkamai pranešta ieškovei (CPK 178 straipsnis). Atliktą įskaitymą atsakovė įrodinėjo 2015-02-06 įskaitymo aktu (12 punktas), kuriuo įskaitė paskaičiuotus delspinigius dėl laiku neatliktų darbų pagal 2012-04-30 sutartį ir 2013-04-25 sutarties papildymą pagal 2013-07-16 Sąskaitą faktūrą serija SRA Nr. 006098 laikotarpiu nuo 2013-06-05 iki 2013-06-30 (4644,12 Lt), pagal 2013-08-19 sąskaitą faktūrą serija SRA Nr. 0006173 laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2013-07-31 (5537,22 Lt), pagal 2013-09-17 sąskaitą faktūrą serija SRA Nr.0006227 laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-08-31(5537,22 Lt), pagal 2013-09-30 sąskaitą faktūrą serija SRA Nr.0006253 laikotarpiu nuo 2013-09-01 iki 2013-09-30(5358,60 Lt), taip pat pagal 2015-01-30 sąskaitą – faktūrą Nr. 7458  laikotarpiu nuo 2014-11-01 už 58 dienas paskaičiuotus delspinigius (2686,87 Eur) pagal sutartį SRZ- 811 (2015-01-30 delspinigių pažyma).
 5. Įskaitymas yra galimas, kai yra pagrįstas, galiojantis reikalavimas. Taigi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą patikrinti, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos. Bylos duomenimis pagal 2012-04-30 pagrindinės sutarties 6.1 punktą darbų atlikimo terminas numatytas 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos; sutartis įsigaliojo 2012-05-04. 2013-04-25 šalys pasirašė 2012-04-30 rangos sutarties Nr. SRZ-430 papildomą susitarimą, kuriuo darbų atlikimo terminą pratęsė vienam mėnesiui (iki 2013-06-04). 2013-10-04 papildomu susitarimu prie 2012-04-30 rangos sutarties Nr. SRZ-430, šalys darbų atlikimo terminą pratęsė iki 2014 m. spalio 31 d., o sutarties galiojimo terminą pratęsė iki 2014-12-31; sutartis nutraukta 2014-12-29.
 6. Remiantis šiomis aplinkybėmis, daroma išvada, kad darbų pagal 2012-04-30 sutartį Nr. SRZ-430 atlikimo terminas 2013-04-25 ir 2013-10-04 papildomais susitarimais pratęstas iki 2014-10-31, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, delspinigiai už nesavalaikį darbų pagal pagrindinę 2012-04-30 sutartį atlikimą laikotarpiu nuo 2013-06-05 iki 2013-09-30 paskaičiuoti nepagrįstai. Taigi nurodytos aplinkybės leidžia pripažinti, kad atsakovės reikalavimas ieškovei dėl 6104,37 Eur delspinigių įskaitymo atlikimo momentu nebuvo galiojantis ir vykdytinas.
 7. Bylos duomenimis atliktų darbų aktai Nr. 2014/10/1N (5396,13 Eur) ir Nr. 2014/10/2N (3199,74 Eur) yra pasirašyti rangovo UAB „Meba“, statybos užbaigimo aktas surašytas 2015-11-17, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė turėjo pagrindą įskaityti 2686,87 Eur delspinigių, paskaičiuotų už 2015 metus, ir 8595,87 Eur už peraktuotus darbus, viso 11282,74 Eur. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir sprendžia, kad yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir nauju sprendimu ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ieškovei RUAB „Meba“ 4119,61 Eur (15402,35 Eur -11282,74 Eur).
 8. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, CK 6.210 straipsnį skolininkas – juridinis asmuo – privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovės UAB „Meba“ reikalavimas priteisti nurodyto dydžio procesines palūkanas iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstytinas šalims priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 str. 5 d.). Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Trečiasis asmuo UAB „Rusnė“ įrodymais pagrindė 550 Eur bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme, todėl ieškinį tenkinus 27 procentais, iš ieškovės UAB „Meba“ trečiajam asmeniui UAB „Rusnė“ priteistina 441,65 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme. Vadovaujantis CPK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, 93 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgiant į bylos šalių teisinį statusą, valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš šalių nepriteistinos.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 3  d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Ieškinį tenkinti iš dalies.

Priteisti ieškovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Meba“, į. k. 144573262, iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, į. k. 188726051, 4119,61 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniolika eurų 61 ct) skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4119,61 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-04-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Priteisti iš ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Meba“, į. k. 144573262, uždarajai akcinei bendrovei „Rusnė, į. k. 132754130, 441,65 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras 65 ct) bylinėjimosi išlaidų.

 

 

 

Teisėjai                                                                                        Rasa Bartašienė

 

Egidijus Mockevičius

 

Irena Stasiūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paminėta tekste:
 • CK6 6.131 str. Įskaitymo tvarka
 • CK6 6.134 str. Įskaitymo draudimas
 • CK
 • CK6 6.130 str. Prievolės pabaiga įskaitymu
 • 3K-3-408/2008
 • 3K-3-611/2012
 • 3K-3-502/2012
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CK6 6.37 str. Palūkanos pagal prievoles
 • CPK
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 3 str. Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę