Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-09-07][nuasmeninta nutartis byloje][e2FB-9157-1067-2018].docx
Bylos nr.: e2FB-320-1067/2019
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 304157094 kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
"Eurobankrotas" 302635574 pareiškėjo atstovas
"Rumpiškės" 141785769 suinteresuotas asmuo
" Lietuvos dujų tiekimas" 303383884 suinteresuotas asmuo
AB SEB bankas 112021238 suinteresuotas asmuo
" Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" 163743744 suinteresuotas asmuo
"Klaipėdos vanduo" 140089260 suinteresuotas asmuo
"Būsto paskolų draudimas 110076079 suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
3.1. Bendrosios nuostatos.
3.1. Bendrosios nuostatos.
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.4.2.3.1. Kreditorių reikalavimai ir jų tvirtinimas
3.4.2.1. Bankrutuojantis fizinis asmuo
3.4.2.1.1. Fizinio asmens nemokumo samprata
3.4.2.3.1. Kreditorių reikalavimai ir jų tvirtinimas
3.4.2.7.1. Teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą turinys
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3.4.2. Fizinių asmenų bankrotas
3.4.2. Fizinių asmenų bankrotas
3.4.2. Fizinių asmenų bankrotas
3.4.2.3.2. Kreditorių teisės fizinio asmens bankroto proceso metu
3.4.2.2. Fizinio asmens bankroto administratorius
3.4.2.2.2. Fizinio asmens bankroto administratoriaus paskyrimas
3.4.2.1.2. Fizinio asmens pareigos bankroto proceso metu
3.4.2.2. Fizinio asmens bankroto administratorius
3.4.2.3.2. Kreditorių teisės fizinio asmens bankroto proceso metu
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.4.2.3. Fizinio asmens kreditoriai
3.4.2.3. Fizinio asmens kreditoriai
3.4.2.1.3. Fizinio asmens teisės bankroto proceso metu
3.4.2.3. Fizinio asmens kreditoriai
3.1.14.4. Ieškinio priėmimas
3.1.18.4. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, fizinių asmenų ir įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, fizinių asmenų ir įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, fizinių asmenų ir įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
3.4.2.4. Fizinio asmens pareiškimas iškelti bankroto bylą
3.4.2.2.4. Fizinio asmens bankroto administratoriaus pareigos ir teisės
3.4.2.3.4. Kreditorių reikalavimų tenkinimas
3.4.2.4.5. Kiti su fizinio asmens pareiškimu iškelti bankroto bylą susiję klausimai
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos
3.4.2.7. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas
8. BYLOS DĖL FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO
3.1.14. Ieškinys
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2FB-9157-1067/2018

Proceso Nr. 2-06-3-05757-2018-6

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.4.2.1.1; 3.4.2.1.2; 3.4.2.1.3; 3.4.2.2.2;

3.4.2.3.1; 3.4.2.3.2; 3.4.2.7.1

(S)

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.img?p_id=318092&p_name=image006.jpg

 

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2018 m. rugsėjo 7 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė,

sekretoriaujant Gretai Gaudiešiūtei,

dalyvaujant pareiškėjo V. N. (V. N.) atstovei advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei,

viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. N. (V. N.) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, antstolis Jonas Petrikas, antstolis Aleksandras Selezniovas, akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, akcinė bendrovė ,,Klaipėdos vanduo“, Daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Rumpiškės“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Būsto paskolų draudimas“.

 

Teismas

 

nustatė:

 

pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti jam bankroto bylą, paskirti pareiškėjo bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę ,,Eurobankrotas“, patvirtinti 500 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti pareiškėjo bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalingą 420 Eur sumą, kurią pareiškėjas turėtų teise naudotis nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, nustatyti keturių mėnesių terminą nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Nurodė, jog pareiškėjas V. N. ir akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas 2007 m. gruodžio 4 d. sudarė kredito sutartį Nr. 0460718015316-57 dėl 121 944,14 Eur paskolos suteikimo būsto įsigijimui bei būsto remontui. 2007 m. gruodžio 17 d. pareiškėjas už suteiktą kreditą įsigijo butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Pareiškėjui nevykdant įsipareigojimų pagal pasirašytą kredito sutartį, 2009 m. birželio 5 d. AB SEB nutraukė kredito sutartį. 2011 m. liepos 14 d. reikalavimo perleidimo sutartimi naujajai kreditorei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Būsto paskolų draudimas“ bankas perleido visas reikalavimo teises pagal 2007 m. gruodžio 4 d. kredito sutartį. UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgijus visas reikalavimo teises skolininko atžvilgiu, kylančias iš 2007 m. gruodžio 4 d. kredito sutarties ir hipotekos lakšto Nr. 03120080000117, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 4 d. nutartimi areštavo įkeistą daiktą – butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, nuosavybės teise priklausiusį pareiškėjui, o 2012 m. rugsėjo 26 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7495-826/2012 teismas nutarė išieškoti UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ naudai iš V. N. 114 356,83 Eur skolą ir 8 488,66 Eur skolą bankui, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistinos 114 356,83 Eur skolos sumos kreditoriui nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki visiško skolos išieškojimo ir 100 Lt (28,96 Eur) kreditoriaus sumokėto žyminio mokesčio; už skolą parduoti iš varžytinių įkeistą daiktą butą, esantį adresu Ryšininkų g. 6-81, Klaipėda, unikalus Nr. 2199-2005-1017:0050. 2013 m. rugpjūčio 6 d. Turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0172/13/00246 nuosavybės teisė į butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, perėjo UAB ,,Būsto paskolų draudimas“.

Pareiškėjas nurodė, jog sudarant 2007 m. gruodžio 4 d. kredito sutartį bei 2007 m. gruodžio 17 d. įsigyjant būstą, pareiškėjas dirbo UAB ,,Arijus“. Įvykus pasaulinei ekonominei krizei, ženkliai pablogėjo pareiškėjo finansinė padėtis ir jis nebegalėjo laiku mokėti kredito įmokų, dėl ko bankas vienašališkai nutraukė kredito sutartį bei pareikalavo grąžinti visą likusią paskolos dalį. Skolos suma UAB „Būsto paskolų draudimas“ sudaro 82 791,04 Eur, vykdymo išlaidos 3 311,64 Eur (priverstinį išieškojimą vykdo antstolis J. Petrikas), viso išieškotina suma 86 102,68 Eur. 2014 m. spalio 29 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. L2-14159-792/2014 priėmė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko V. N. 4 439,19 Lt (1 285,68 Eur) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 400 Lt (115,85 Eur) išlaidų už teisines paslaugas kreditorei Daugiabučių namų savininkų bendrijai (toliau – DNSB) Rumpiškėsbei 33 Lt (9,56 Eur) žyminio mokesčio valstybės naudai. Skolos likutis su palūkanomis sudaro 568,48 Eur, vykdymo išlaidos antstoliui – 81,56 Eur (priverstinį išieškojimą vykdo antstolis A. Selezniovas vykdomoji byla Nr. 0010/15/02550). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 12 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-921-328/2016 dėl 52,64 kur skolos ir 6,41 kur palūkanų išieškojimo išieškotojui AB „Klaipėdos vanduo“; skolos suma vykdomojoje byloje Nr. 0172/16/00614 sudaro: 59,41 Eur skola, 20 Eur būtinosios vykdymo išlaidos, 2,38 Eur kitos vykdymo išlaidos, viso išieškotina suma 81,79 Eur (priverstinį išieškojimą vykdo antstolis J. Petrikas). 2016 m. birželio 16 d. Klaipėdos apygardos administracinis teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr. I-568-609/2016 dėl 116,74 Eur skolos išieškojimo išieškotojui UAB Klaipėdos regionų atliekų tvarkymo centras; priverstinį skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0075/16/00902 vykdo antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, viso išieškotina suma sudaro 281,33 Eur (116,74 Eur skolos suma, 164,59 Eur vykdymo išlaidos). Esant tokioms aplinkybėms akivaizdu, kad pareiškėjas pagal savo turtinę padėtį negali įvykdyti minėtų skolinių įsipareigojimų nurodytiems kreditoriams, kadangi pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma yra didelė, ženkliai viršija 25 minimalių mėnesių algų sumą, tokių įsipareigojimų pagal savo gaunamas pajamas pareiškėjas negali įvykdyti.

Pareiškėjas pažymėjo, jog jokių sandorių per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo nesudarė, taip pat pareiškėjas nėra atlikęs tyčinių veiksmų, nukreiptų prieš kreditorius, ar sąmoningai neveikęs, siekiant išvengti atsiskaitymo.

Pareiškėjas nurodė, kad neturi skolininkų. Nėra jokių teismuose iškeltų civilinių bylų, taip pat baudžiamųjų bylų. Nėra vykdomas išieškojimas ne ginčo tvarka.

Pareiškėjas nurodė, jog turi vieną išlaikytinį – sūnų A. N., gimusį 2006 m. liepos 12 d., kuriam 2018 m. vasario 28 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi nustatytas 200 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018 m. sausio 1 d. iki vaiko pilnametystės išlaikymas, išmokas kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

Pareiškėjas pažymi, jog laikydamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, pranešė kreditoriams apie ketinimą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Kreditoriams, taip pat galimiems pareiškėjo kreditoriams išaiškinta teisė pateikti atsiliepimus į pareiškėjo pareiškimą, išaiškinta, kad jie turi teisę pareikšti teismui prašymus dėl įstojimo į bylos nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis, visi galimi kreditoriai informuoti apie teismo posėdį.

2018 m. liepos 11 d. gautas kreditoriaus AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepimas. Kreditorius nurodė, jog atsiliepimo pateikimo dieną pareiškėjo įsiskolinimas kreditoriui sudaro 50 Eur sumą. Prašo klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui spręsti teismo nuožiūra, iškėlus pareiškėjui bankroto bylą, kreditorę AB ,,Klaipėdos vanduo“ įtraukti į procesą su 50 Eur kreditoriniu reikalavimų. Bylą prašo nagrinėti kreditorės atstovui nedalyvaujant.

2018 m. liepos 13 d. gautas kreditoriaus UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ atsiliepimas į pareiškimą. Prašo įtraukti UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ į bylą suinteresuotu asmeniu, bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui klausimą spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į teismui pateiktus dokumentus bei nepažeidžiant kreditorių interesų. Nurodė, jog aplinkybės, jog pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas, abejonių nekyla, pareiškime nurodytos aplinkybės tai patvirtina. Kreditoriaus reikalavimas skolininko atžvilgiu sudaro 71 940,16 Eur skolos su 5 proc. dydžio metinėmis palūkanomis, 28,96 Eur žyminio mokesčio, 1 698,72 Eur vykdymo išlaidų, 12,74 Eur hipotekos išregistravimo išlaidų. Nurodė, jog tik pareiškėjui pateikus duomenis apie jam išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (dienpinigius) galima nustatyti, ar pareiškėjas nurodė teismui visas gaunamas pajamas ir, atitinkamai, būtų galima spręsti dėl pareiškėjo mokumo ar nemokumo. Prašo bylą nagrinėti UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ atstovui nedalyvaujant. 

2018 m. liepos 17 d. kreditorius AB SEB bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo klausimą dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo spręsti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti kreditoriaus atstovui nedalyvaujant. Kreditoriaus nuomone, formaliai pareiškėjo būsena atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatyme įtvirtintą nemokumo būseną, tačiau priimant galutinį sprendimą būtina tiksliai įvertinti visus aspektus, patvirtinančius galimybę bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimui. Kreditoriaus AB SEB bankas nuomone, pareiškėjas privalo siekti maksimalaus galimo kreditorinių reikalavimų patenkinimo, būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, o tuo pačiu ir sąžiningai vykdyti įstatymo nustatytas pareigas. Pareiškėjas turi aiškiai nurodyti visus pajamų šaltinius, pateikti išsamią bei aiškią informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus kaip bus įgyvendinama pagrindinė Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis, dengiamos administravimo išlaidos bei tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai.

2018 m. rugpjūčio 3 d. teisme gautas kreditoriaus UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo V. N.. Kreditorius nurodo, jog 2016 m. sausio 19 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimu iš pareiškėjo yra priteista 116,74 Eur vietinės rinkliavos skola, šio sprendimo vykdymas yra perduotas antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, skola nėra išieškota. Klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui prašo spręsti teismo nuožiūra, įtraukti kreditorių UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras į bylą suinteresuotu asmeniu.

Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais ir argumentais, prašė pareiškėjui V. N. iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

 

Teismas

 

konstatuoja:

 

iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškimo padavimo teismui dieną V. N. skoliniai įsipareigojimai yra apie 91 110,41 Eur kreditoriams: AB SEB bankas, UAB ,,Būsto paskolų draudimas“, DNSB ,,Rumpiškės“, AB ,,Klaipėdos vanduo“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, bei vykdymo išlaidos išieškojimą iš skolininko vykdantiems antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, antstoliui Jonui Petrikui, antstoliui Aleksandrui Selezniovui. Pareiškėjas dirba UAB ,,Antarena“, pareiškėjui darbo sutartimi sulygtas 495 Eur mėnesinis bruto (ikimokestinis) darbo užmokestis. Iš pareiškėjo pateiktų duomenų apie jam priskaičiuotas ir išmokėtas sumas matyti, jog V. N. apskaičiuojamas 524 Eur darbo užmokestis bei kintamo dydžio dienpinigiai, pareiškėjo vidutinės mėnesio pajamos su dienpinigiais sudaro apie 1 476,54 Eur. Pareiškėjas skolininkų neturi. Jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi. Piniginių lėšų banko sąskaitoje, grynųjų pinigų, viršijančių 1 MMA, akcijų, kitų vertybinių popierių ar kito turto pareiškėjas neturi. Pareiškėjas turi išlaikyti nepilnametį sūnų, vaiko išlaikymui pagal Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį pareiškėjas įsipareigojo skirti po 200 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA.

Teismas pažymi, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita FABĮ numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui – FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atvejų nebuvimas. FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kurių dalis siejami su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

Nagrinėjamu atveju teismui nepateikta jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą. Minėtas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas detalizuoja, kokiais skolininko nesąžiningumo atvejais teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą. Kaip minėta, pagal FABĮ teismas turi atsisakyti iškelti bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar atliko kitokius tyčinius veiksmus, išvardintus FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte, ir dėl šių veiksmų asmuo tapo nemokus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas jokių sandorių per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo nesudarė. Byloje taip pat nėra duomenų, jog pareiškėjas tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių, ar yra kitų FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjui bankroto bylą, nes pareiškėjas yra nemokus ir nenustatytos FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytos sąlygos. Aplinkybės, kokiu būdu pareiškėjas sieks atkurti savo mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais vertintinos sprendžiant pareiškėjo kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą.

Vadovaudamasis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti administratorių. Pareiškėjas prašo bankroto administratoriumi skirti ,,Eurobankrotas“, UAB. FABĮ 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti ,,Eurobankrotas“, UAB bankroto administratoriumi, nenustatyta. Atsižvelgęs į tai, teismas bankroto administratoriumi skiria Eurobankrotas“, UAB pareiškėjo V. N. bankroto procedūroms atlikti (FABĮ 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą, laikytina, kad nurodyta 500 Eur suma yra protinga ir pagrįsta, todėl nustatytina 500 Eur lėšų suma, kurią bankroto administratorius turi teisę panaudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

Teismas pažymi, kad bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo įstatymo keliamiems reikalavimams (FABĮ 24 straipsnio 10 punktas).

Atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytas sumas, reikalingas kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti, taip pat įvertinus tai, kad kreditoriai prieštaravimų dėl tokių sumų nereiškė, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtintina pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų suma – 420 Eur per mėnesį (FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas, CPK 688 straipsnio 1 dalis).   

Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu bei atsižvelgiant į kreditorių skaičių, nustatytinas 4 mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu,

 

nutaria:

 

pareiškimą tenkinti.

Iškelti V. N. (V. N.), asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), Klaipėda, bankroto bylą.

Pareiškėjo V. N. (V. N.) bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Eurobankrotas“, buveinės adresas Bokštų g. 8-18, Klaipėda, sąrašo Nr. B-JA142.

Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

Patvirtinti 500 Eur (penkių šimtų eurų) lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti V. N. (V. N.) bankroto procedūroms atlikti per visą laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

Patvirtinti 420 Eur (keturių šimtų dvidešimt eurų) lėšų sumą reikalingą kiekvieną mėnesį V. N. (V. N.) būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir paskirtam bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei ,,Eurobankrotas.

Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją nė vėliau kaip kitą darbo dieną išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

 

 

Teisėja                                                                                       Justė Visakavičienė


Paminėta tekste:
  • 2-7495-826/2012
  • I-568-609/2016
  • CK
  • CPK 688 str. Išieškojimo nukreipimas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis ar priklausantį skolininkui iš kitų asmenų