Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-1239-460-2011].docx
Bylos nr.: 2A-1239-460/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Pranešėja D

Pranešėja Aušra Maškevičienė                                                                      Civilinė byla Nr. 2A-1239-460/2011

Teisėjas Vaclovas Paulikas                                                                                    (Proceso Nr. 2-06-3-11974-2010-6)Procesinio sprendimo kategorija

35.3.6; 36.1; 95.3; 121.21(S)

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2011 m. gruodžio 16 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės, Alvydo Žerlausko, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1394-794/2011 pagal ieškovės UAB „Universalūs pastoliai“ ieškinį atsakovei DNSB „RUMPIŠKĖS“, trečiajam asmeniui BUAB „INESITAS“ dėl skolos priteisimo bei atsakovės (apeliantės) DNSB „RUMPIŠKĖS“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimo.

Teisėjų kolegija

 

n  u  s  t  a  t  ė :

 

ieškovė UAB „Universalūs pastoliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės DNSB „RUMPIŠKĖS“ 32 000 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-09-14 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovės reikalavimai buvo visiškai patenkinti, teismas ieškinį tenkino ir priteisėatsakovės DNSB „RUMPIŠKĖS“ 32 000 Lt įsiskolinimą, 6 (šešių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2010-09-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 480 Lt sumokėtą žyminį mokestį, 1 000 Lt išlaidas už advokato padėjėjo pagalbą ieškovės UAB „Universalūs pastoliai“ naudai.

Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalaujamu 32 000 Lt skolos priteisimu, teigė, jog pagal 2010-01-19 atliktų darbų perdavimo aktą Nr. 10/01/19 atsakovė už atliktus darbus įmonei UAB „INESITAS“ yra atsiskaičiusi. Nurodė, kad 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartis tarp UAB „INESITAS“ ir UAB „Universalūs pastoliai“, kuria įmonė UAB „INESITAS“ įmonei UAB „Universalūs pastoliai“ perleido 32 000 Lt reikalavimą į DNSB „RUMPIŠKĖS“, yra negaliojanti, nes UAB „INESITAS“ yra bankrutavusi, todėl maža tikimybė, kad ši įmonė atliks rangos darbų sutartimi numatytus likusius darbus atsakovei. Teigia, kad DNSB „RUMPIŠKĖS“ ir UAB „Universalūs pastoliai“ nesieja jokie prievoliniai santykiai, nes atsakovė su trečiuoju asmeniu yra atsiskaičiusi.

Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino prieštaravimuose nurodytas aplinkybes ir prašė bylą sustabdyti, nes Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama byla pagal BUAB „INESITAS“ ieškinį atsakovei UAB „Universalūs pastoliai“ dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė atsakovės prieštaravimus atmesti, o preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Rėmėsi ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais. Patvirtino, jog jam žinoma, kad Klaipėdos apygardos teisme yra pareikštas minėtas ieškinys dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, tačiau ši byla neišnagrinėta. Teigė, kad sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra teisėta ir galiojanti. Apie šią sutartį ieškovė buvo informuota 2010 -06-26. Teigė, kad atsakovė iki bylos nagrinėjimo teisme sutarties neginčijo.

Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė pareikštus prieštaravimus, prašė preliminarų sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti. Teigė, kad 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartis yra negaliojanti, nes pažeidžia kreditorių interesus, sudaryta už akių. Nurodė, kad reikalavimų perleidimo sutarties neginčijo, nes tinkamai nebuvo supažindinę su ja. Sutarties tekstas atsakovei žinomas tik iš ieškovės pateiktos pretenzijos.

Trečiojo asmens atstovė teismo posėdyje nedalyvavo (b. l. 68, 80). Byla nagrinėta jai nedalyvaujant.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-31 galutiniu sprendimu nusprendė: 2010-09-14 preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovės DNSB „RUMPIŠKĖS 32 000 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-09-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 480 Lt  žyminio mokesčio ir 1 000 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai sumokėti ieškovei UAB „Universalūs pastoliai. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tarp šalių susiklostė reikalavimo perleidimas (cesija), kuris yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Iš byloje esančių duomenų manė, kad atsakovė buvo informuota apie skolos perleidimo sutartį, tačiau pretenzijų nereiškė, reikalavimo perleidimo sutarties neginčijo. Pažymėjo, kad raštas trečiojo asmens bankroto administratorei nelaikytinas skolos mokėjimą pagrindžiančiu dokumentu. Byloje nerado duomenų, kad atsakovė būtų reiškusi pretenzijas dėl darbų, atliktų pagal statybos rangos sutartį, kokybės. Atsižvelgė į išdėstytų aplinkybių visumą, todėl atsakovės argumentus dėl skolos priteisimo laikė nepagrįstais ir juos atmetė.

Apeliaciniu skundu atsakovė (apeliantė) prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo       2011-03-31 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantė nurodė, jog bankrutuojanti įmonė nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu; civilinė byla turėjo būti sustabdyta, nes Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1372-159/2011 nagrinėjo ieškovės BUAB „INESITAS“ ieškinį atsakovei UAB „Universalūs pastoliai“ dėl 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia; apeliantė 2008-11-25 buvo sudariusi rangos sutartį tik su UAB „INESITAS“, tačiau nebuvo sudariusi nė vienos sutarties su subrangovu, kuriam būtų privalu pagal prievoles atsiskaityti; dokumentų pasirašymo dieną deklaruota 63 999,34 Lt suma sumažėjo iki 32 000 Lt sumos.

Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, jog BUAB „INESITAS“ kreditoriai nėra ir negali būti trečiaisiais asmenimis nagrinėjamoje byloje; pirmosios instancijos teismas pagrįstai nestabdė bylos nagrinėjimo, nes nagrinėjama byla nėra taip susijusi su civiline byla Nr. 2-1372-159/2011 pagal ieškovės BUAB „INESITAS“ ieškinį atsakovei UAB „Universalūs pastoliai“ dėl 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia; atsakovė nesikreipė į teismą dėl sesijos sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl sesijos sutartimi trečiasis asmuo perdavė galiojantį reikalavimą naujajam kreditoriui – įmonei UAB „Universalūs pastoliai“.

Apeliacinis skundas tenkintinas.

Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo BUAB „INESITAS“ (rangovė) ir atsakovė DNSB „RUMPIŠKĖS“ 2008-11-25 sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. 1230, pagal kurią rangovė įsipareigojo atlikti namo šiltinimo darbus atsakovei,  o atsakovė įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus darbus sumokėti (b. l. 13). Byloje pateiktas 2010-01-19 šalių pasirašytas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas (b. l. 15). Byloje pateikta 2010-01-19 PVM sąskaita faktūra INS Nr. 0157, kurioje yra trečiojo asmens apeliantei išrašyta 63 999,34 Lt suma už namo remonto darbus (b. l. 14).

Ieškovė UAB „Universalūs pastoliai“ 2008-11-06 su trečiuoju asmeniu sudarė nuomos sutartį Nr. 01/06-11-2008, kuria nuomotoja – ieškovė įsipareigojo perduoti nuomininkei – trečiajam asmeniui už užmokestį naudotis nuomotojai nuosavybės teise priklausančiu turtu – įranga, o nuomininkė įsipareigojo mokėti nuomos  mokestį (b. l. 16–18).

UAB „INESITAS“ ir UAB „Universalūs pastoliai“ 2010-05-28 sudarė reikalavimų perleidimo sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo ieškovei perleido reikalavimo teisę į 32 000 Lt skolą iš skolininkės – apeliantės pagal 2010-01-19 trečiojo asmens apeliantei išrašytą PVM sąskaitą faktūrą INS Nr. 0157 (b. l. 14, 27–28).

Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-659-123/2011 trečiajam asmeniui UAB „INESITAS“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta V. Lukošienė.

Teisėjų kolegija pabrėžia, kad apeliacinio proceso metu atsirado naujų bylai reikšmingų aplinkybių. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog Klaipėdos apygardos teismas 2011-09-05 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1372-159/2011 pagal ieškovės BUAB „INESITAS“ bankroto administratorės ieškinį atsakovei UAB „Universalūs pastoliai“ dėl 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia nusprendė: ieškinį tenkinti visiškai; pripažinti negaliojančia 2010-05-28 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „INESITAS“ ir UAB ,,Universalūs projektai“. Minėtas Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-05 sprendimas už akių įsiteisėjo 2011-10-06.

Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas priimdamas sprendimą bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme neturėjo galimybės įvertinti aplinkybių, kurios atsirado Klaipėdos apygardos teismui 2011-09-05 priėmus sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-1372-159/2011, todėl dėl paaiškėjusių reikšmingų ir esminių aplinkybių, kurios gali turėti įtakos teismo šalių tinkamumo institutui, nors ir ne apeliantės nurodytais motyvais, apeliacinis skundas tenkintinas panaikintinas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 45 str., CPK 48 str., CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-333 str.,

 

n u t a r i a :

 

panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

 

 

 

Kolegijos pirmininkė                                                                                                             Aušra Maškevičienė

 

Kolegijos teisėjai                                                                                                                                         Eugenija Morkūnienė

 

                          Alvydas Žerlauskas