Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-12-29][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-577-415-2016].docx
Bylos nr.: e3K-3-577-415/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
VšĮ Molėtų ligoninė 267596470 atsakovas
Diagnostikos laboratorija 300598351 Ieškovas
UAB „Sosdiagnostika“ 300890633 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
UAB „Invitro diagnostika“ 302683455 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Civilinė byla Nr. e3K-3-577-415/2016

Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00060-2016-4

Procesinio sprendimo kategorija 2.5.11.4

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. gruodžio 29 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Vasarienės,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Diagnostikos laboratorija“ (uždarosios akcinės bendrovėsSosdiagnostika teisių perėmėja) kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sosdiagnostika“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Molėtų ligoninei dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Invitro diagnostika“; išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių reikalavimų dėl viešojo pirkimo objekto nustatymą, aiškinimo bei taikymo.
 2. Ieškovė UAB „Sosdiagnostika (jos teisių perėmėja kasaciniame procese UAB „Diagnostikos laboratorija“) (toliau – ir ieškovė, kasatorė) prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti supaprastinto atviro konkurso „Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimas“ sąlygų 11.1, 11.2, 13, 18.7 punktų reikalavimus; sutarties projekto (Konkurso sąlygų 2 priedas) 4.1, 4.2 punktų reikalavimus, sutarties projekto (Konkurso sąlygų 2 priedo tęsinys) 4.1, 4.3 punktų reikalavimus; pripažinti neteisėtu atsakovės VšĮ Molėtų ligoninės (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) 2016 m. vasario 12 d. sprendimą ta apimtimi, kuria atsisakyta tenkinti ieškovės pretenzijos reikalavimus pakeisti konkurso sąlygų 11.1, 11.2, 13 punktų reikalavimus ir panaikinti 18.7 punkto reikalavimą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 3. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimas“ (toliau – Konkursas), kuriuo siekė įsigyti medicinos laboratorijų paslaugas Molėtų ligoninės ir VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – ir Molėtų rajono PSPC) poreikiams tenkinti.
 4. Konkurso sąlygose, be kitų nuostatų, buvo nurodyta, kad:
  1. Molėtų ligoninės pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginius ir kitą medžiagą tyrimams ima ir laboratorinius tyrimus atlieka tiekėjas Molėtų ligoninės patalpose pagal poreikį, 24 valandas per parą (Konkurso sąlygų 11.1 punktas; Konkurso sąlygų 2 priedo Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties 4.1 punktas);
  2. Molėtų rajono PSPC pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginius ir kitą medžiagą tyrimams ima ir laboratorinius tyrimus atlieka tiekėjas Molėtų rajono PSPC patalpose įstaigos darbo valandomis (pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.00 iki 17.00 val. ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val.) (Konkurso sąlygų 11.2 punktas; Konkurso sąlygų 2 priedo tęsinio Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis 4.1 punktas);
  3. Ekstriniai (cito) tyrimai turi būti atliekami ir atsakymai pateikiami pacientui arba jį siuntusiam gydytojui nedelsiant (nuo kraujo paėmimo momento), tačiau ne ilgiau kaip per 20 min., 60 min. arba 2 val. (Konkurso sąlygų 13 punktas; Konkurso sąlygų 2 priedo Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties 4.2 punktas; Konkurso sąlygų 2 priedo tęsinio Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties 4.3 punktas);
  4. Tiekėjas turi turėti patirties vykdant laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugą II lygio stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (laboratorijos veiklą užtikrinant 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę), t. y. per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įgyvendinęs bent vieną sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (Konkurso sąlygų 18.7 punktas).
 5. Ieškovė nurodė, kad, ketindama dalyvauti Konkurse, įvertino jo sąlygas ir nustatė, jog jos dirbtinai suvaržo tiekėjų dalyvavimą Konkurse dėl neproporcingų ir perteklinių pirkimo objekto reikalavimų bei nepagrįstų Konkurso sąlygų. Ieškovė 2016 m. vasario 5 d. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai, kuria, be kita ko, reikalavo patikslinti Konkurso sąlygas – suteikti tiekėjams galimybę išsinuomoti patalpas objektuose, kuriuose turės būti teikiamos Konkurso sąlygų 11.1 ir 11.2 punktuose nurodytos paslaugos, atsisakyti Konkurso sąlygų 18.7 punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo, patikslinti Konkurso sąlygų 13 punkto reikalavimą – vietoj 20 bei 60 minučių nustatyti 2 valandų tyrimo atlikimo terminą.
 6. Perkančioji organizacija tenkino ieškovės pretenziją iš dalies – atmetė reikalavimą dėl Konkurso sąlygų 13 punkto pakeitimo ir 18.7 punkto atsisakymo; patikslino Konkurso sąlygų 11.1, 11.2 punktų ir atitinkamus sutarčių projektų reikalavimus:
  1. Molėtų ligoninės pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginius ir kitą medžiagą tyrimams ima ir laboratorinius tyrimus atlieka tiekėjas savo patalpose, nutolusiose ne daugiau kaip 500 metrų atstumu nuo Molėtų ligoninės (įstaigos steigėja numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti Konkurso sąlygas atitinkančias patalpas), pagal poreikį, 24 valandas per parą (Konkurso sąlygų 11.1 punktas; Konkurso sąlygų 2 priedo Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties 4.1 punktas);
  2. Molėtų rajono PSPC pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginius ir kitą medžiagą tyrimams ima ir laboratorinius tyrimus atlieka tiekėjas savo patalpose, nutolusiose ne daugiau kaip 500 metrų atstumu nuo Molėtų rajono PSPC (įstaigos steigėja numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti Konkurso sąlygas atitinkančias patalpas) įstaigos darbo valandomis (pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.00 iki 17.00 val. ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val.) (Konkurso sąlygų 11.2 punktas; Konkurso sąlygų 2 priedo tęsinio Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties 4.1 punktas).
 7. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu atsisakyti panaikinti nepagrįstą, viešųjų pirkimų principus pažeidžiantį Konkurso sąlygų 18.7 punkto reikalavimą, taip pat nekeisti Konkurso sąlygų 13 punkte nurodytų nepagrįstų tyrimų atlikimo terminų (20 ir 60 minučių), o Konkurso sąlygų 11.1 ir 11.2 punktų pakeitimus vertindama kaip netinkamus ir ydingus (neįmanoma tiekėjams per trumpą laiką surasti patalpas ir jas įsigyti valdymo, nuosavybės ar kita teise; perkančioji organizacija, siekdama įsigyti jai reikalingas paslaugas, turėjo kreiptis į savo steigėją ir ją informuoti apie ketinimą įsigyti atitinkamas paslaugas bei būtinybę turėti atitinkamas patalpas), pateikė ieškinį teismui.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad pasiūlymus dėl Konkurso pateikė 4 dalyviai, o atsakovės viešojo pirkimo komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją, pripažino, jog nustatytus reikalavimus atitinka dvi dalyvės – UAB „Invitro diagnostika“ ir UAB „Medicina practica laboratorija“. Teismo vertinimu, nustatytos faktinės aplinkybės paneigė ieškovės argumentus, kad Konkurso sąlygų 18.7 punkto reikalavimas yra diskriminuojantis (jį atitinka tik viena privati įmonė Lietuvoje).
 3. Spręsdamas dėl Konkurso sąlygų 13 punkto teisėtumo, teismas sutiko su ieškove, kad reikalavimai dėl pirkimo objekto turi būti suformuluoti taip, jog visiems dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos. Teismas nenustatė, kad ieškovei, skirtingai nuo nei kitiems dalyviams, suformuluoti itin aukšti reikalavimai; į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad visiems dalyviams buvo nustatyti vienodi reikalavimai, net du dalyviai juos atitiko. Teismas nurodė, kad ginčijamos Konkurso sąlygos yra priimtinos visiems pirkimo dalyviams, išskyrus ieškovę, todėl atmetė argumentus, jog šios sąlygos yra neproporcingos ir nepagrįstos.
 4. Teismas nustatė, kad, atsakovė, kurios steigėja ir dalininkė yra Molėtų rajono savivaldybė, nėra ligoninės ir poliklinikos patalpų savininkė, jomis naudojasi panaudos sutarties pagrindu. Molėtų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į atsakovės 2015 m. gegužės 14 d. raštą, 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimais nutarė išnuomoti 84,54 kv. m bendro ploto patalpas poliklinikos pastate Molėtuose, Graužinių g. 2, ir 23,29 kv. m bendro ploto patalpas ligoninės pastate Molėtuose, Graužinių g. 3, klinikinės diagnostikos laboratorijos veiklai. Byloje nėra duomenų, kad šie sprendimai negalioja, yra atšaukti ar panaikinti. Teismas pritarė atsakovės argumentams, kad, nebūdama patalpų savininkė, ji negali į Konkurso dokumentus įtraukti sąlygų dėl nekilnojamojo turto nuomos. Teismo nuomone, dėl nurodytų aplinkybių Konkurso sąlygų 11.1 ir 11.2 punktų bei atitinkamų Konkurso sąlygų 2 priedo ir 2 priedo tęsinio punktų sąlygos negali būti vertinamos kaip neaiškios ir dviprasmiškos. Kitiems Konkurse dalyvavusiems tiekėjams šios sąlygos taip pat yra aiškios.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2016 m. birželio 14 d. nutartimi paliko Panevėžio apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą nepakeistą.
 6. Kolegija nurodė, kad Konkursu siekiama įsigyti medicinos laboratorines paslaugas ypatingiems tikslams – medicinos įstaigų poreikiams tenkinti, todėl turi būti užtikrinta, kad teikiant perkamas paslaugas atliekami tyrimai būtų kokybiški bei nepadarytų žalos visuomenės saugomam gėriui – žmonių sveikatai ir gyvybei. Molėtų ligoninėje yra Geriatrijos ir vidaus ligų, priėmimo–skubiosios pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo skyriai, kurių veikla privalo būti užtikrinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl ir diagnostiniai atsakovės padaliniai privalo veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Dėl to Konkurso sąlygų 18.7 punkto reikalavimas yra adekvatus pirkimo pobūdžiui ir nėra perteklinis.
 7. Kadangi pasiūlymus dalyvauti Konkurse pateikė net keturi tiekėjai, kurie atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tai kolegija sprendė, kad vien nacionalinėje sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rinkoje yra bent keturi tiekėjai, kurie potencialiai pajėgūs įvykdyti užduotį, dėl kurios vykdomas Konkursas.
 8. Kolegijos vertinimu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas viešojo konkurso būdu išnuomoti atsakovės panaudos teise naudojamas patalpas (šios nutarties 11 punktas) atitinka galiojančius teisės aktus. Kolegija, įvertinusi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje, Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 7, 8, 10, 12, 13 punktuose nustatytą savivaldybės turto nuomos viešojo nuomos konkurso būdu tvarką, sutiko su atsakovės pozicija, kad nėra teisinio pagrindo Konkurso sąlygose nustatyti galimybės išnuomoti patalpas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka.
 9. Kolegija nurodė, kad, atsakovei patikslinus Konkurso sąlygų 11.1 ir 11.2 punktus, buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta galimybė tiekėjams teikti perkamas paslaugas savo patalpose, o tokių neturint – dalyvauti perkančiosios organizacijos steigėjos organizuojamame viešame turto nuomos konkurse; jokių neaiškumų ar prieštaravimų tarp šių pirkimo sąlygų nėra. Ieškovė nekėlė klausimo dėl šių Konkurso sąlygų išaiškinimo, o kitiems pasiūlymus Konkursui pateikusiems tiekėjams jos buvo aiškios.
 10. Kolegija pažymėjo, kad ieškovė, tvirtindama, jog per Konkurso sąlygose nustatytus terminus neįmanoma atlikti tyrimų tiekėjo patalpose, apeliaciniame skunde teigia, kad atitinkamus tyrimus įmanoma atlikti nustatytais terminais, tačiau tai reikalautų taikyti brangesnę tyrimų atlikimo metodiką, kuri padidintų medicininių laboratorinių tyrimų kainą. Kolegijos vertinimu, sveikatos priežiūros įstaiga, atsižvelgdama į savo pačios nustatytus kokybės reikalavimus, turi teisę nustatyti ir trumpesnius terminus, nei Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17, antrame priede „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratoriniai tyrimai“ nustatyta maksimali tyrimų atlikimo trukmė. Ieškovė nepaneigė atsakovės nurodytų aplinkybių, kad iki sprendimo laboratorinių tyrimų paslaugas pirkti iš trečiųjų asmenų atsakovė šiuos tyrimus atlikdavo Konkurso sąlygose nurodytais terminais. Dėl nurodytų aplinkybių, taip pat fakto, kad Konkursas susijęs su ypatingos reikšmės paslaugų pirkimu, kolegija pripažino, jog atsakovės nustatyti tyrimų atlikimo terminai yra pagrįsti, pateisinami ir įmanomi atlikti.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu ieškovė prašo pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 14 d. nutartį ir Panevėžio apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą; tenkinti ieškovės reikalavimąpripažinti neteisėtais ir panaikinti Konkurso sąlygų 11.1, 11.2 punktus, Konkurso sąlygų 2 priedo ir Konkurso sąlygų 2 priedo tęsinio 4.1 punktus, atsakovės 2016 m. vasario 12 d. rašto Nr. S-81 dalį, kuria patikslintos pirmiau nurodytos Konkurso sąlygos; pripažinti nepagrįstomis ir neteisėtomis Konkurso sąlygas ta apimtimi, kuria jose nenustatyta patalpų, pirkimo reikalingų objektui, nuoma; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Konkurso sąlygos apribojo tiekėjų galimybes dalyvauti Konkurse – apibrėždama pirkimo objektą, atsakovė pažeidė VPĮ 25 straipsnio 2 dalį, o ginčą nagrinėję teismai netinkamai taikė šią teisės normą, nesivadovavo kasacinio teismo praktika. Atsakovė Konkurso sąlygų 11.1 ir 11.2 punktuose bei Konkurso sąlygų 2 priede nustatė reikalavimus tiekėjui paslaugas teikti Molėtų ligoninės ir Molėtų rajono PSPC patalpose, tačiau į pirkimo objektą neįtraukė laboratorijų patalpų nuomos (ar panaudos). Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad, patikslinusi Konkurso sąlygas, atsakovė nustatė galimybę teikti paslaugas tiekėjų patalpose o neturintiems patalpų – galimybę dalyvauti perkančiosios organizacijos steigėjos organizuojamame viešame turto nuomos konkurse, tačiau neatsižvelgė į faktą, kad Konkurso metu tiekėjams nebuvo žinomos savivaldybės organizuojamo turto nuomos konkurso sąlygos ir vykdymo laikas, todėl jie negalėjo įsipareigoti Konkurso laimėjimo atveju teikti paslaugas Molėtų ligoninės ir Molėtų rajono PSPC patalpose, nes nežinojo, ar taps nuomos konkurso laimėtojais.
  2. Pirmiau nurodytos aplinkybės dirbtinai varžė tiekėjų galimybes dalyvauti Konkurse, jie negalėjo tinkamai apskaičiuoti savo pasiūlymų kainos arba turėjo ją labai didinti dėl rizikos ateityje nelaimėti patalpų nuomos konkurso, o perkančioji organizacija negalėjo patikrinti šių kainų pagrįstumo ir realumo, nes į paslaugų kainą įskaičiuotas planuojamas nuompinigių dydis yra konfidencialus ir negalėjo būti atskleistas atsakovei, kol savivaldybė neįvykdys patalpų nuomos konkurso.
  3. Teismų argumentai, kad atsakovė, neturėdama steigėjos įgaliojimo, negalėjo į Konkurso sąlygas įtraukti sąlygų dėl patalpų nuomos, prieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai, kad valstybės institucijų veikla ir jos rezultatai nelaikytini įvykiais, suteikiančiais teisę taikyti išimtis iš bendrojo viešųjų pirkimų reguliavimo (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1996 m. kovo 28 d. sprendimas byloje Komisija prieš Vokietiją, C-318/94, 2005 m. birželio 2 d. sprendimas byloje Komisija prieš Graikiją, C-394/02), taip pat kasacinio teismo praktikai, pagal kurią VPĮ nuostatų nesilaikymo negali pateisinti kitų (ne perkančiosios organizacijos) valstybės institucijų veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009). Atsižvelgdami į nurodytą praktiką, teismai turėjo pripažinti, kad Molėtų rajono savivaldybės institucijų neveikimas arba atsakovės ir jos steigėjos bendradarbiavimo stoka negalėjo sudaryti pagrindo diskriminuoti tiekėjus ir nesuteikti jiems galimybės varžytis tarpusavyje dėl geriausios bendros paslaugų ir patalpų nuomos kainos.
  4. Teismai neatsižvelgė į aplinkybę, kad galimybė organizuoti vieną konkursą dėl paslaugų pirkimo ir patalpų nuomos yra nustatyta Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-39, 4 punkte.
  5. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad perkančiosios organizacijos nustatyti pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Atsakovė nepateikė įrodymų, kad negalėjo gauti savo steigėjos įgaliojimo įtraukti patalpų nuomą į Konkurso sąlygas ir kad ši būtų atsisakiusi tokį įgaliojimą suteikti, todėl perkančiosios organizacijos specifiniai reikalavimai dėl paslaugų teikimo Molėtų ligoninės patalpose, nesant užtikrintos galimybės būsimam Konkurso laimėtojui naudotis ligoninės patalpomis, negalėjo būti pateisinti.
  6. Apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo po skundžiamos nutarties paskelbimo paaiškėjusių faktų – kad Molėtų rajono savivaldybės administracija 2016 m. birželio 22 d. (praėjus 5 mėnesiams po viešojo pirkimo paskelbimo) paskelbė patalpų nuomos konkursą, pagal kurio sąlygas konkurse galėjo dalyvauti bet kuris kvalifikuotas laboratorinių tyrimų paslaugų tiekėjas, t. y. nebūtinai tas dalyvis, kuris laimėjo viešąjį pirkimą. Patalpų nuomos konkurso rezultatai iki kasacinio skundo pateikimo nebuvo žinomi.
 2. Atsakovė atsiliepime į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 14 d. nutartį bei Panevėžio apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą nepakeistus. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Atsakovė tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžė pirkimo objektą, sudarydama vienodas galimybes Konkurse dalyvauti visiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti reikiamos kokybės paslaugas. Tiek savo reikalavimus, tiek kasacinį skundą atsakovė grindžia neegzistuojančiomis Konkurso sąlygomis neatsižvelgia į aplinkybę, kad Konkurso sąlygų 11.1 ir 11.2 punktai buvo pakeisti, juose papildomai nurodant, kad paslaugos gali būti teikiamos ir tiekėjo patalpose, nutolusiose ne daugiau kaip 500 m nuo Molėtų ligoninės ir Molėtų rajono PSPC. Ginčijamos Konkurso sąlygos nesudarė išskirtinių sąlygų nei ieškovei, nei kitiems Konkurso dalyviams.
  2. Nepagrįsti skundo argumentai, kad tiekėjai negalėjo tinkamai apskaičiuoti pasiūlymų kainos ar perkančioji organizacija negalėjo patikrinti kainų pagrįstumo ir realumo – atsakovė, atlikusi detalius tyrimų savikainos skaičiavimus, Konkurso sąlygose nurodė maksimalias ribas, kurias peržengus pasiūlymai būtų atmesti dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Be to, perkančioji organizacija, remdamasi VPĮ 40 straipsniu, ne tik turėjo galimybę, bet ir tikrino tiekėjų pasiūlymus dėl neįprastai mažos jų kainos. Ne perkančiosios organizacijos, o tiekėjai rengdami pasiūlymus turi įvertinti visą galimą riziką dėl pasiūlymuose nurodytų kainų.
  3. Teismų nustatytos aplinkybės (šios nutarties 11 punktas) patvirtina, kad atsakovė neturėjo teisinio pagrindo į Konkurso sąlygas įtraukti nuostatų dėl patalpų nuomos, tačiau ji pasirūpino, jog patalpų savininkė priimtų atitinkamus sprendimus.
  4. Atsakovė 2016 m. birželio 16 d. sudarė Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Invitro diagnostika“, todėl, teismui atsakovės veiksmus ir sprendimu pripažinus neteisėtais, Konkursas negalėtų būti tęsiamas, o turėtų būti organizuojamas naujas viešasis pirkimas, taip pat teismas turėtų spręsti dėl sudarytos sutarties (ne)galiojimo. Atsakovė nurodo, kad tokiu atveju, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę, spręstinas sutarties išsaugojimo klausimas.
 3. Daugiau atsiliepimų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

 1. Šioje byloje kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo aspektais pagal byloje nustatytus duomenis sprendžia dėl: a) perkančiosios organizacijos veiksmų nustatant ginčo Konkurso sąlygas; b) neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių.

 

Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų nustatant ginčo Konkurso sąlygas

 

 1. Šalių ginčas kilo dėl Konkurso sąlygų reikalavimų, susijusių su paslaugų teikimo vieta, ir jų taikymo. Atsakovė Konkurso sąlygose, nurodytose šios nutarties 6.1, 6.2 punktuose (toliau – ir ginčo Konkurso sąlygos), nustatė reikalavimus tiekėjui tyrimus atlikinėti savo patalpose, nutolusiose ne daugiau kaip 500 metrų atstumu atitinkamai nuo Molėtų ligoninės ar Molėtų rajono PSPC (įstaigos steigėja numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti Konkurso sąlygas atitinkančias patalpas).
 2. Apeliacinės instancijos teismas ginčo Konkurso sąlygas išaiškino kaip alternatyvius reikalavimus paslaugų teikimo vietoms, t. y. tiekėjai paslaugas gali teikti savo patalpose, nuo perkančiosios organizacijos nutolusiose iki 500 metrų atstumu, arba, jei tokių patalpų neturi, sutartį vykdyti Molėtų ligoninės patalpose. Teisėjų kolegija su tokiu ginčo Konkurso sąlygų aiškinimu kaip paslaugų teikimo vietos alternatyvų nustatymu sutinka.
 3. Kasatorės teigimu, dėl tokių reikalavimų buvo suvaržyta tiekėjų konkurencija. Ji mano, kad, Konkurso sąlygose nenustačius perkančiosios organizacijos valdomų patalpų, reikalingų perkamoms paslaugoms teikti, nuomos teisės, buvo apribota tiekėjų galimybė dalyvauti Konkurse, jie buvo diskriminuojami.
 4. Vertindamas kasatorės argumentų pagrįstumą, kasacinis teismas remiasi suformuota kasacinio teismo praktika dėl perkančiajai organizacijai taikytinų reikalavimų, tiesiogiai kylančių iš VPĮ, taip pat atsirandančių kitų teisės aktų pagrindu.
 5. Pagrindinės taisyklės, suformuluotos kasacinio teismo praktikoje šioje srityje, yra šios:
  1. VPĮ – lex specialis (specialusis teisės aktas) viešųjų pirkimų srityje; kitų teisės aktų nuostatos jo atžvilgiu taikytinos subsidiariai, tačiau nepaneigiant imperatyviųjų teisės nuostatų taikymo kitų teisinių santykių srityse;
  2. iš skaidrumo principo turinio išplaukia pareiga perkančiajai organizacijai laikytis su atitinkamu pirkimu susijusių specialiųjų teisės aktų reikalavimų, jei jie tiesiogiai susiję su viešojo pirkimo sutartimi, jos tinkamu vykdymu ir sėkmingu užbaigimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015, 2016 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016).
 6. Nurodytų teisės aiškinimų kontekste vertintinas teisinis reglamentavimas, aktualus šioje byloje, kuriame nustatyta savivaldybių turto valdymo ir naudojimosi juo tvarka ir sąlygos, savivaldybių institucijų įgaliojimai šioje srityje.
 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – VSTVNDĮ) 1 straipsnio 1 dalimi (2015 m. lapkričio 17 d. įstatymo Nr. XII-2023 redakcija), šiuo įstatymu nustatoma valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka ir sąlygos, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimai šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo, ir (ar) disponavimo juo įstatymai. Turto valdymas – teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį ir ūkinį poveikį (VSTVNDĮ 2 straipsnio 11 punktas). Turto valdytojas – valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija ir šio Įstatymo 10 ar 12 straipsnyje nustatytais atvejais kiti juridiniai asmenys, patikėjimo ar nuosavybės teise valdantys, naudojantys valstybės ar savivaldybės turtą ir disponuojantys juo (VSTVNDĮ 2 straipsnio 12 punktas). VSTVNDĮ 12 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos. Kitos savivaldybių institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybių turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka.
 8. Byloje nustatyta (CPK 353 straipsnio 1 dalis), kad atsakovė šioje byloje yra Molėtų rajono savivaldybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri savivaldybės turtą valdo ne patikėjimo, o panaudos sutarties pagrindu. Remiantis VSTVNDĮ 14 straipsnio 6 dalimi, asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (VSTVNDĮ 15 straipsnio 8 dalis).
 9. Atsakovės naudojamo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sąlygos, turto perdavimo nuomos pagrindais būdai ir jų taikymas, turto valdytojo teisės ir pareigos organizuojant nuomą, asmenų, siekiančių išsinuomoti savivaldybės turtą, teisės ir pareigos, taip pat pagrindiniai savivaldybės turto nuomos sutarties reikalavimai nustatyti Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-39. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos arba vartojamos VSTVNDĮ (Aprašo 2 punktas).
 10. Vertinant Apraše įtvirtintą teisinį reglamentavimą, aktualų nagrinėjamai bylai, t. y. kokias teises ar pareigas turi perkančioji organizacija, Konkurso dokumentuose perkamų paslaugų tiekėjui (būsimam viešojo pirkimo laimėtojui) nustatydama panaudos pagrindais naudojamo savivaldybės turto nuomos sąlygas, konstatuotina, kad šia prasme savivaldybės turto valdytojo teisės ir šio turto naudotojo panaudos pagrindais teisės iš esmės skiriasi. Nutarties 30 punkte minėta apie Apraše vartojamų sąvokų atitiktį VSTVNDĮ vartojamoms sąvokoms.
 11. Remiantis Aprašo nuostatomis, kai turto valdytojas vykdo viešąjį paslaugų, kurioms teikti bus naudojamas savivaldybės turtas, pirkimą, šis turtas išnuomojamas VPĮ nustatyta tvarka vykdomo paslaugų viešojo pirkimo metu. Tokiu atveju savivaldybės turto valdytojas gali išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą be atskiro savivaldybės tarybos sprendimo (Aprašo 10 punktas). Savivaldybės turto naudotojams panaudos sutarties pagrindais tokių teisių nesuteikta, todėl savivaldybės turto nuomos būdai ir sąlygos, kai savivaldybės įstaiga – atsakovė (turto naudotoja panaudos sutarties pagrindu) vykdo viešąjį paslaugų pirkimą, turi būti nustatomi savivaldybės tarybos sprendimu.
 12. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prieš tai nurodytą savivaldybių turto naudojimo ir disponavimo juo reguliavimą, kuris, kaip nurodyta pirmiau, taikytinas subsidiariai VPĮ atžvilgiu, konstatuoja, kad dėl perkančiosios organizacijos daiktinių teisių į patalpas pobūdžio ginčo Konkurso sąlygos šio specialaus reguliavimo nepažeidžia. Dėl šių priežasčių nagrinėjamoje byloje spręstinas ginčo Konkurso sąlygų teisėtumas tik pagal VPĮ nuostatas ir jas aiškinančią jurisprudenciją.
 13. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant teisę viešųjų pirkimų bylose, yra nurodęs, kad, siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų, be kita ko, skaidrumo principo, perkančiosios organizacijos, laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija. Pirkimo sąlygose jos taip pat turėtų vengti abstrakčių, dviprasmiškai suprantamų ar deklaratyvių formuluočių, nes šios sunkina tiekėjų dalyvavimą pirkime, dėl to gali kilti tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų. Perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar formuojamos pirkimo sąlygos reikalingos ir tikslingos, pernelyg nesuvaržys tiekėjų ar jų nesuklaidins, nelems ginčų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).
 14. Kasacinio teismo suformuotos teisės aiškinimo praktikos kontekste vertinant ginčo Konkurso sąlygų nuostatą, kad įstaigos steigėja numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti Konkurso sąlygas atitinkančias patalpas, yra pagrindas pripažinti, kad tokio turinio sąlyga yra pernelyg abstrakti, nesuponuojanti teisinio tikrumo tiek tiekėjo pasiūlymo formavimo, pvz., siūlomos paslaugų kainos skaičiavimo, etape (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013), tiek abiem viešojo pirkimo sutarties šalims paslaugų teikimo etape, nes tiekėjo teisių ir pareigų turinys nuomojant savivaldybės turtą tampa priklausomas nuo ateityje nustatytinų nuomos sąlygų arba nuomos viešojo konkurso rezultatų (šiame kontekste žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).
 15. Perkančioji organizacija dėl tiekėjo teisių ir pareigų patalpų nuomos teisiniuose santykiuose neapibrėžtumo nebūtų visiškai tikra, ar egzistuoja objektyvi galimybė gauti itin reikšmingas paslaugas taip, kaip nustatyta Konkurso dokumentuose. Pažymėtina ir tai, kad tokios Konkurso sąlygos vykdymas apskritai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos valios. Nutarties 32 punkte nurodyta, kad savivaldybei priklausančio turto nuomos būdai ir sąlygos, kai savivaldybės įstaiga – atsakovė (turto naudotojas panaudos sutarties pagrindu) vykdo viešąjį paslaugų pirkimą, nustatomos savivaldybės tarybos sprendimu. Kol nėra tokio sprendimo, Konkurso sąlyga dėl savivaldybei priklausančio turto nuomos vertintina kaip neaiški.
 16. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovės nustatytos ir ieškovės kvestionuojamos ginčo Konkurso sąlygos yra neaiškios, jas nustatant buvo pažeistas skaidrumo principas, nesilaikyta iš VPĮ išplaukiančios perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti aiškias ir tikslias pirkimo sąlygas, todėl kasaciniu skundu ginčijamos Konkurso sąlygų nuostatos pripažintinos neteisėtomis, ieškovės reikalavimas dėl ginčo Konkurso sąlygų tenkintinas, o atitinkamos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų dalys pripažintinos nepagrįstomis.

 

Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių ir procesinės bylos baigties

 

 1. Pagal nuoseklią kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai pagal neteisėtas konkurso sąlygas sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimo, nes jis pagal įstatymą dėl sudaryto sandorio laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas); tokiu atveju, byloje nustačius atitinkamas aplinkybes, pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis, pasibaigusio pirkimo procedūros nenutraukiamos, o sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).
 2. Atsakovė, apeliacinės instancijos teismui palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo atmestas ieškinys, t. y. jam įsiteisėjus (CPK 279 straipsnio 1 dalis), su Konkurso laimėtoja 2016 m. birželio 16 d. sudarė Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimopardavimo sutartį Nr. V9-45.
 3. Kasacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų vertinimas suponuoja prielaidas atsakovės ir UAB Invitro diagnostika viešojo pirkimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio (nuo sudarymo momento). Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio (pagal pareigas) pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78 straipsnio 5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016).
 4. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Skirdamas šio straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį.
 5. Įvertindama tai, kad medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos yra itin reikalingos gydymo paslaugų teikimo procese, šios paslaugos turi būti teikiamos nenutrūkstamai ir racionaliausiu būdu, jomis užtikrinamas didelio skaičiaus žmonių, besigydančių atsakovės gydymo įstaigose, interesas gauti kokybiškas gydymo paslaugas (viešasis interesas), o atsakovės veiksmai, nustatant ginčo Konkurso sąlygas, vertintini kaip aplaidumas neveikus taip, kaip turėjo galimybę veikti iki Konkurso sąlygų formulavimo, t. y. laiku neinicijavus atsakovės steigėjo veiksmų, kuriais iki Konkurso paskelbimo būtų aiški steigėjo valia dėl savivaldybės turto, reikalingo atsakovės viešųjų pirkimų būdu perkamoms paslaugoms teikti, nuomos būdo ir sąlygų, tačiau nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovė konstatuotą pažeidimą padarė tyčia, kad juo siekta neteisėto tikslo, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje taikytinos VPĮ 952 straipsnio nuostatos – neteisėtai sudarytas sandoris nepripažintinas niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirtina viena iš galimų alternatyvių sankcijų – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas (VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
 6. Kasacinis teismas sutrumpina 2016 m. birželio 16 d. Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimopardavimo sutarties Nr. V9-45 terminą iki 2017 m. liepos 1 d.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Kasaciniam teismui nusprendus, kad dalis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų naikintina ir dėl šios dalies priimtinas naujas sprendimas – ieškinį patenkinti, atitinkamai iš naujo turi būti paskirstytos šalių pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).
 2. Tiek ieškiniu, tiek apeliaciniu skundu ieškovė ginčijo atsakovės Konkurso sąlygas trimis pagrindais (juos kartu siedama su išvestiniais reikalavimais panaikinti į viešojo pirkimo sutarties projektą įtrauktas atitinkamas Konkurso sąlygas bei atsakovės sprendimą atmesti analogiškus pretenzijos argumentus). Kasaciniam teismui patenkinus kasacinį skundą, naikintina dalis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų ir dėl šios dalies priimtinas naujas sprendimas tenkinti vieną iš ieškovės reikalavimų. Atsižvelgiant į tai pripažintina, kad ieškovė turi teisę į 1/3 dalį pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 3. Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad, pateikdama ieškinį ir apeliacinį skundą, ieškovė sumokėjo po 217 Eur žyminio mokesčio. Remiantis šios nutarties 45 punktu, ieškovei iš atsakovės priteistina 144,67 Eur (217 x 2 / 3) sumokėto žyminio mokesčio.
 4. Už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme ieškovė turėjo 1813 Eur išlaidų, o apeliacinės instancijos teisme – 1355,2 Eur tokių išlaidų, jų atlyginimą prašo priteisti iš atsakovės. Prašomo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.2, 8.3, 8.9 punktuose nurodytų dydžių. Atsižvelgiant į šios nutarties 45 punktą, ieškovei iš atsakovės priteistina 1056,07 Eur ((1813 + 1355,2) / 3) bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atlyginimo.
 5. Atsakovė ir trečiasis asmuo duomenų apie pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas (CPK 98 straipsnis).
 6. Pateikdama kasacinį skundą ieškovė sumokėjo 217 Eur žyminio mokesčio ir turėjo 1815 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, jų atlyginimą prašo priteisti iš atsakovės. Patenkinus kasacinį skundą, ieškovės sumokėtas žyminis mokestis jai priteistinas iš atsakovės. Ieškovės prašomų atlyginti išlaidų advokato pagalbai dydis viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.13 punkte nurodytą dydį, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovei iš atsakovės priteistinas 1645 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).
 7. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 7,53 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Patenkinus ieškovės kasacinį skundą, šių išlaidų atlyginimas valstybės naudai priteistinas iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis)

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 14 d. nutarties dalis, kuriomis atmestas ieškinys dėl Konkurso sąlygų 11.1, 11.2 punktų, Konkurso sąlygų 2 priedo ir Konkurso sąlygų 2 priedo tęsinio 4.1 punktų pripažinimo neteisėtais bei jų panaikinimo ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – šias Konkurso sąlygas pripažinti neteisėtomis.

Sutrumpinti VšĮ Molėtų ligoninės ir UAB Invitro diagnostika 2016 m. birželio 16 d. sudarytos Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimopardavimo sutarties Nr. V9-45 terminą iki 2017 m. liepos 1 d.

Kitą Panevėžio apygardos teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 14 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Priteisti UAB „Diagnostikos laboratorija“ (j. a. k. 300598351) iš VšĮ Molėtų ligoninės (j. a. k. 267596470) 144,67 Eur pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose sumokėto žyminio mokesčio ir šiuose teismuose turėtų 1056,07 Eur išlaidų advokato pagalbai atlyginimą, iš viso 1200,74 Eur (vieną tūkstantį du šimtus Eur 74 ct).

Priteisti UAB „Diagnostikos laboratorija“ (j. a. k. 300598351) iš VšĮ Molėtų ligoninės (j. a. k. 267596470) 217 Eur žyminio mokesčio ir 1645 Eur atstovavimo kasaciniame teisme išlaidų atlyginimo, iš viso 1862 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt du) Eur.

Priteisti valstybei iš VšĮ Molėtų ligoninės (j. a. k. 267596470) 7,53 Eur (septynis Eur 53 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gintaras Kryževičius

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sigita Rudėnaitė

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dalia Vasarienė

 


Paminėta tekste:
 • 3K-3-505/2009
 • 3K-3-507/2011
 • CPK
 • 3K-3-654-378/2015
 • 3K-3-177-916/2016
 • CPK 353 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • 3K-3-411/2014
 • 3K-3-359/2012
 • 3K-3-272/2013
 • CPK 279 str. Sprendimo įsiteisėjimas
 • 3K-3-62-415/2016
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas