Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-03-14][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-92-687-2019].docx
Bylos nr.: e3K-3-92-687/2019
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB „Sinota“ 302770586 atsakovas
UAB „Robinta“ 135670794 atsakovas
UAB „Viewrch“ 302649435 atsakovas
BKU „Nacionalinė kredito unija“ 112041454 Ieškovas
bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ 300107165 ieškovo atstovas
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje 300665654 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.6.10.2.4.1. Turtinė žala
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2.2. Juridiniai asmenys
2.2.2.3.2. Privatūs juridiniai asmenys
2.6.10.2. Civilinės atsakomybės sąlygos
2.6.29.2. Kreditavimas
2.6.10.5.2. Deliktinė atsakomybė
2.1.17.3. kitos bylos dėl paskolos
2.2.2.3. Juridinių asmenų rūšys
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.6.10.2.4. Žala
2.6.10.5. Civilinės atsakomybės rūšys
2.6. Prievolių teisė
2.2.2.3.2.6. Kredito unijos
2.2.2.7. Juridinio asmens organai
2.2.4.8. Kitos bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.6.10. Civilinė atsakomybė
2.1.17. Bylos dėl paskolos
2.6.10.5.2.17. Kiti žalos atlyginimo atvejai
2.6.29. Paskola

?PASTABA: D

Civilinė byla Nr. e3K-3-92-687/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01816-2014-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.2.2.3.2.6; 2.2.2.7; 2.6.10.2.4.1; 2.6.10.5.2.17; 2.6.29.2 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. kovo 14 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Antano Simniškio,  

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių N. B. ir A. Ž. kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 25 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės Nacionalinės kredito unijos patikslintą ieškinį atsakovams A. B., A. Ž., N. B., uždarajai akcinei bendrovei „Viewrch“, uždarajai akcinei bendrovei „Sinota“, uždarajai akcinei bendrovei „Robinta“, A. P. B., I. P., A. A., A. Ž., Ž. P., A. V., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje, „BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje, D. A., A. B. dėl žalos atlyginimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių kredito unijos paskolų komiteto statusą ir jo narių civilinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo. 

2.       Ieškovė (toliau – ir Kredito unija) patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti: 1) solidariai iš atsakovų UAB „Viewrich“, UAB „Sinota“, UAB „Robinta“, A. P. B., A. Ž., Ž. P., A. V., A. B., A. Ž., N. B., I. P. 1 641 210,28 Eur žalos atlyginimo; 2) solidariai iš atsakovų UAB „Viewrich“, UAB „Sinota“, UAB „Robinta“, A. P. B., A. Ž., Ž. P., A. V., A. B., A. Ž., N. B., I. P., A. A. 183 370,35 Eur žalos atlyginimo; iš atsakovų A. P. B., A. Ž., Ž. P., A. V., A. B., A. Ž., N. B., I. P., A. A. 5 proc. dydžio, iš UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, UAB „Robinta6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

3.       Ieškovė ieškinį grindė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalies, 6.245 straipsnio 1 dalies, 6.2466.249, 6.263 straipsnių, 6.279 straipsnio 1 dalies, 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1, 2 dalių, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies, Paskolų teikimo, grąžinimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Kredito unijos valdybos 2012 m. gegužės 15 d. protokolu (toliau – Taisyklės), Kredito unijos įstatų (toliau – ir Įstatai) nuostatomis.   

4.       Ieškovė nurodė, kad UAB „ViewrchKredito unijai pateikė prašymą suteikti 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) paskolą 7 metams, 2012 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Viewrch“ vienintelio akcininko D. A. sprendimą dėl UAB „Viewrch“ įstojimo į uniją ir planuojamo įsigyti nekilnojamojo turto įkeitimo, UAB „Viewrchir D. A. prašymą įstoti į Kredito uniją, UAB „Viewrch“ verslo planą paramai gauti, kuriame nurodyta, kad UAB Viewrch“ planuoja įsigyti UAB „Sinotapriklausantį trijų statinių kompleksą Jonavos rajone, 2012 m. liepos 27 d. UAB „Robinta“ ir A. P. B. atliktą visų statinių ir žemės, ant kurios jie stovi, turto vertės nustatymo ataskaitą, pagal kurią turto vertė 8 040 000 Lt  (2 328 544,95 Eur) (toliau – UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaita), UAB „Viewrch prašymą įsigyti pajaus dalį už 623 800 Lt (180 664,97 Eur). Kredito unijos paskolų komitetas 2012 m. rugsėjo 7 d. posėdyje nusprendė pritarti 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) Lt paskolos suteikimui 7 metų terminui su 6,5 proc. metinėmis palūkanomis. Buvo nutarta, kad visą paskolos laikotarpį kas mėnesį mokama fiksuota 1200 Lt (347,54 Eur) įmoka bei priskaičiuotos palūkanos pagal nustatytą grafiką, o likusi paskolos dalis (apie 5 130 000 Lt, 1 485 750,69 Eur) bus grąžinta termino pabaigoje; paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant Kredito unijai už paskolą įsigyjamą nekilnojamąjį turtą. Paskolų komitetas taip pat nutarė siūlyti valdybai paskolą išmokėti tiesiogiai nekilnojamojo turto pardavėjai UAB „Sinota. Visos paskolų komiteto susirinkime dalyvavusios narės (atsakovės A. B., A. Ž. ir N. B.) balsavo „už. Kredito unijos 2012 m. rugsėjo 7 d. valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas patenkinti UAB „Viewrch“ prašymą dėl paskolos suteikimo tokiomis sąlygomis, kurias nustatė paskolų komitetas. Už paskolos suteikimą balsavo kredito unijos valdybos nariai atsakovai A. Ž., Ž. P. ir A. V.. 2012 m. rugsėjo 12 d. UAB „Sinota“, atstovaujama A. B., ir UAB „Viewrch“, atstovaujama D. A., sudarė daiktų pirkimopardavimo, naudojimosi tvarkos nustatymo ir žemės sklypo nuomos teisės perleidimo sutartį, kuria UAB Sinota“ už 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) pardavė UAB „Viewrchpastatus ir nuomos teisę į 1,2424 ha dydžio dalį žemės sklypo Jonavos r., Čičinų k., Lauko g. 5. 2012 m. rugsėjo 17 d. pasirašyta paskolos sutartis, pagal kurią nekilnojamajam turtui pirkti UAB „Viewrchsuteikta 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) paskola, prievolių pagal šią sutartį įvykdymui užtikrinti kredito gavėja įkeitė pirmiau nurodytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypo nuomos teisę. Pagal 2013 m. sausio 10 d. VĮ Registrų centro Kauno filialo nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą UAB „Viewrch įsigyto turto (pastatų) vertė – 120 000 Lt (34 754,40 Eur) (toliau – Registrų centro turto vertinimo ataskaita). Kredito unija dėl atsakovų neteisėtų veiksmų patyrė žalą, kurią sudaro negrąžinta paskola, priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai.

5.       UAB „Viewrch neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji už akivaizdžiai per didelę kainą įsigijo turtą iš UAB „Sinota“, siekdama sudaryti įspūdį, kad tam reikalinga atitinkamo dydžio paskola ir kad iš įsigyto turto bus gautos pajamos, iš kurių paskola galėtų būti grąžinta. Įsigytas turtas negalėjo duoti Kredito unijai pateiktame UAB „Viewrch“ verslo plane nurodytų 30 000 Lt (8688,60 Eur) pajamų per mėnesį pagal nuomos sutartį. UAB „Viewrch“ buvo nesąžininga ir jau teikdama paraišką Kredito unijai dėl paskolos suteikimo žinojo, kad paskolos ieškovei negrąžins. UAB „Sinota, sudarydama su UAB „Viewrch“ pirkimopardavimo sandorį, žinojo, kad jis pažeidžia Kredito unijos teises, elgėsi nesąžiningai, nes, žinodama realią parduodamo turto rinkos vertę, sąmoningai ir tyčia perleido UAB „Viewrch“ už keliasdešimt kartų viršijančią rinkos vertę, taip apsunkindama ieškovės galimybes ateityje išieškoti iš šio turto. UAB „Sinota“ nurodytą nekilnojamąjį turtą įsigijo pagal 2012 m. birželio 25 d. pirkimopardavimo sutartį už 120 000 Lt (34 754,40 Eur), o šio turto VĮ Registrų centro tuo metu nustatyta vidutinė rinkos vertė buvo apie 100 000 Lt (28 962 Eur).

6.       UAB „Robinta“ ir turto vertintojo A. P. B. neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad UAB Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje nebuvo išskirta UAB „Sinota“ nuosavybės teise priklausančio turto (pastatų) kaina, o į vertinamo turto masę įtraukta valstybei priklausančios dalies žemės sklypo nuomos teisė. Aprašant vertinamą objektą nurodyta, kad statybos metai  20122013 m., ir nurodytas 100 proc. baigtumas plius rekonstrukcija, o po kelių mėnesių atliktoje Registrų centro turto vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad statinių statybos metai  19741980 m., taip pat nurodyta, kad pastatų būklė yra bloga. Taigi UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje turto vertė tyčia padidinta, taip siekiant gauti iš Kredito unijos 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) kreditą.

7.       Sprendimus dėl paskolos išdavimo Kredito unijoje bendrai priimdavo paskolų komitetas ir valdyba, įvertinę skolininko patikimumą, jo finansines galimybes pačiam grąžinti paskolą, skolininko pajamų šaltinius ir paskolų grąžinimo būdus, skolininko turimą turtą, finansinę būklę, mokumą, pajamas ir kitą reikšmingą informaciją. Paskolų komiteto pirmininkė ir valdybos nariai, kaip Kredito unijos vadovai, kuriems taikomi aukštesni atsakomybės standartai dėl priimamų sprendimų ir atsakomybė kyla CK 2.87 straipsnio 7 dalies, 6.245 straipsnio, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (toliau – ir KUĮ) 20, 28 straipsnių pagrindu, netinkamai vykdę savo funkcijas ir taip pažeidę fiduciarines pareigas, akivaizdžiai viršijo įprastą ūkinę komercinę riziką, todėl privalo Kredito unijos patirtus nuostolius atlyginti visiškai. Paskolų komiteto narių civilinė atsakomybė kyla CK 6.245 straipsnio, K 20 straipsnio pagrindu. Kredito unijos paskolų komiteto nariai, turėdami pareigą, nustatytą Kredito unijos vidaus teisės aktais, tikrinti skolininko pateiktus duomenis, turtinę būklę, registrų duomenis apie skolininką, atlikti finansinį vertinimą, įvertinti verslo plano ekonominį pagrįstumą, paskolos grąžinimo šaltinių pagrįstumą, šias pareigas vykdė aplaidžiai ir nerūpestingai. Paskolų komiteto ir valdybos nariai tinkamai neįvertino įkeičiamo turto vertės ir kokybės. Kredito unijos valdyba turėjo pareigą kritiškai išanalizuoti paskolų komiteto pateiktą medžiagą dėl UAB „Viewrch“ paskolos, dar kartą įvertinti visus paraiškos dokumentus ir priimti sprendimą dėl paskolos išdavimo. Paskolų komitetui pritarus paskolos suteikimui, valdyba pagal jai suteiktą kompetenciją galėjo priimti sprendimą paskolos nesuteikti. Paskolos išdavimo procese Kredito unijos valdybos sprendimas yra galutinis. Valdybos narių neteisėtas sprendimas patenkinti UAB Viewrch“ prašymą dėl paskolos išdavimo tiesiogiai lėmė žalos ieškovei atsiradimą.

8.       Kredito unijos valdybos narių A. Ž., Ž. P. ir A. V. sprendimas suteikti paskolą UAB „Viewrch priimtas pažeidžiant Taisyklių 3.1 punktą, pagal kurį sprendimas suteikti paskolą priimamas tada, kai visapusiškai įvertinamas skolininko mokumas, pajamos, turtas bei kiti galintys nulemti paskolos grąžinimą veiksniai. Nėra duomenų, kad valdyba būtų domėjusis Registrų centro nustatyta nekilnojamojo turto verte, aiškinusis žymaus skirtumo, lyginant su UAB „Robinta“ nustatyta verte, priežastis. Atsakovai privalėjo vertinti, ar įkeičiamo turto vertė atitinka suteikiamos paskolos sumą (Įstatų 3.6 punktas). Valdybos nariai neatliko Taisyklių 3.4, 3.5 punktuose nustatytų pareigų, sprendimą dėl paskolos suteikimo UAB Viewrch“ priėmė pažeisdami paskolos išmokėjimo nuostatas, išsamiai nesvarstė ir neįsitikino, ar UAB „Viewrch“ turės realias galimybes grąžinti suteiktą paskolą, mokėti palūkanas, kitus privalomus mokesčius. Valdybos narių sprendimas priimtas tinkamai neįvertinus UAB „Viewrch“ verslo plane nurodytų rizikų. Paskola išduota ne Kredito unijos narei. Atsakovai pažeidė ne tik Taisyklių, Įstatų nuostatas, bet ir Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatas.

9.       Atsakovės A. B., A. Ž. ir N. B., pritardamos paskolos suteikimui, neįvykdė teisės aktuose joms nustatytų pareigų, pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Paskolos suteikimui negalėjo būti pritarta, nes UAB „Viewrch nebuvo tapusi Kredito unijos asocijuota nare (Įstatų 2.4.1, 4.7 punktai); paskolos suteikimas neatitinka Įstatuose imperatyviai nustatytos skolinamos sumos ir nario turimo pajaus proporcijos (3.1 punktas); nustatytos atidumo, rūpestingumo ir sąžiningumo reikalavimų neatitinkančios paskolos suteikimo sąlygos – paskolų komitetas pasiūlė, kad iš esmės visa paskolos suma būtų grąžinta paskolos termino pabaigoje, iki tol mokant vien palūkanas ir nedidelę paskolos dalį (tokiam pasiūlymui pritarė valdybos nariai; paskolos grąžinimo tvarka neatitiko Kredito unijos interesų); nebuvo pateikta 2011 m. finansinė ataskaita, taigi atsakovės neturėjo duomenų apie UAB „Viewrchfinansinę padėtį (Taisyklių 1.4.2 punktas); atsakovės nepagrįstai UAB Viewrchpateiktą 2012 m. rugpjūčio 1 d. pastatų nuomos sutartį laikė tinkamu dokumentu, pagrindžiančiu paskolos grąžinimo šaltinį; verslo planas turėjo būti įvertintas kaip visiškai nepagrįstas (Taisyklių 1.4.2 punktas); atsakovėms turėjo kilti abejonių dėl tinkamo įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo; kadangi UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaita neatitiko teisės aktų reikalavimų, atsakovės turėjo tikrinti viešo registro duomenis apie įkeičiamą turtą (žymiai mažesnę jo vertę; Taisyklių 3.5, 1.4.3.3 punktai); nėra duomenų, kad UAB „Viewrchketino vykdyti veiklą, nes nebuvo registruota PVM mokėtoja. Taigi paskolų komiteto narių nutarimas finansuoti UAB „Viewrchbuvo neteisėtas.

10.       I. P., kaip Kredito unijos vadybininkė, neįvykdė pareigos veikti sąžiningai ir protingai, nes apie UAB „Viewrch“ nesurinko visų duomenų, reikalingų sprendimui dėl kredito suteikimo priimti. Atsakovės A. A. neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji nesilaikė valdybos narių sprendime nustatytos paskolos išmokėjimo tvarkos.

11.       Solidarūs atsakovų veiksmai nulėmė tai, kad iš ieškovės lėšų buvo sumokėta 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) juridiniam asmeniui, kuris įprastomis sąlygomis nebūtų gavęs tokio dydžio paskolos. Šiuo metu nėra galimybės išieškoti paskolos iš UAB „Viewrch“, nes ji neturi tokios vertės turto, jokios veiklos nevykdo. Valdyba turėjo pareigą išanalizuoti paskolų komiteto pateiktą medžiagą dėl UAB „Viewrch“ paskolos, dar kartą įvertinti visus paraiškos dokumentus ir priimti galutinį sprendimą dėl paskolos (ne)išdavimo. Kredito unijos valdybos narių A. Ž., Ž. P. ir A. V. sprendimas tiesiogiai lėmė žalos ieškovei atsiradimą. Paskolų komiteto narių A. B., A. Ž. ir N. B. balsavimas už 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) verslo paskolos išdavimą UAB Viewrch“ sudarė prielaidą toliau tęsti skolinimo procedūrą. Šiuo atveju paskola galėjo būti išduota tik su paskolų komiteto pritarimu. Jeigu atsakovės savo pareigas būtų atlikusios sąžiningai ir rūpestingai ir būtų balsavusios prieš paskolos suteikimą, procesas būtų buvęs sustabdytas ir nepagrįsta paskola nebūtų buvusi išduota (Įstatų 5.67, Taisyklių 2.5, 3.2 punktai).

12.       Atsakovų kaltė pasireiškia tuo, kad UAB „Viewrch“ savo tyčiniais veiksmais, derindama veiksmus su UAB „Sinota“ ir UAB „Robinta“, turto vertintoju A. P. B., parengė tikrovės neatitinkančius dokumentus, susijusius su nekilnojamojo turto pirkimu, juos pateikė Kredito unijai, o jos atsakingi asmenys veikė priešingai unijos interesams ir, pažeisdami paskolų išdavimo tvarką, veikė aplaidžiai (CK 6.248 straipsnis). Paskolų komiteto narių kaltė pasireiškia tuo, kad, turėdamos Kredito unijos vidiniais teisės aktais nustatytas pareigas tikrinti skolininko pateiktus duomenis, turtinę būklę, valstybinių ir privačių registrų duomenis apie skolininką, taip pat atlikti finansinį vertinimą, įvertinti verslo plano ekonominį pagrįstumą, įvertinti paskolos grąžinimo šaltinių pagrįstumą ir kt. (Taisyklių 2 punktas), šias savo pareigas vykdė aplaidžiai ir nerūpestingai ir tyčia priėmė neteisėtą sprendimą.

13.       Dėl atsakovų neteisėtų veiksmų iš esmės sutrukdyta Kredito unijai patenkinti reikalavimus iš skolininkės įkeisto turto, nes įkeisto turto vertės nepakanka atsiskaityti su ieškove. Ieškovei atlygintina padaryta žala (CK 6.249 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.263 straipsnis). Bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (CK 6.279 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovų, atskirais veiksmais prisidėjusių prie nepagrįsto paskolos išdavimo, priteistinas žalos atlyginimas solidariai.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

14.       Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž., N. B. ir I. P. 1 824 580,63 Eur nuostolių atlyginimo; iš atsakovų A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž., N. B. ir I. P. – 5 proc. dydžio procesines palūkanas, iš atsakovių UAB „Viewrch“ ir UAB Sinota“ – 6 proc. dydžio procesines palūkanas; paskirstė bylinėjimosi išlaidas; kitus ieškinio reikalavimus atmetė.

15.       Teismas nustatė, kad atsakovai A. Ž., Ž. P. ir A. V. sprendimų dėl paskolos išdavimo priėmimo laikotarpiu buvo Kredito unijos valdybos nariai; A. V. buvo unijos administracijos vadovas, atsakovė A. B.  paskolų komiteto pirmininkė, atsakovės A. Ž. ir N. B. – paskolų komiteto narės; visi atsakovai buvo ir Kredito unijos nariai. Ieškovė atsakovų civilinę atsakomybę už žalą kildina iš jų, kaip juridinio asmens valdymo organų, priimto sprendimo, kuriuo buvo nuspręsta suteikti UAB „Viewrch“ 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) paskolą, taip pat iš kredito unijos narių atsakomybės už unijai padarytą žalą pagal tuo metu galiojusį KUĮ 20 straipsnį. Įrodinėdama atsakovų neteisėtus veiksmus, ieškovė remiasi trimis aspektais: 1) atsakovai tinkamai neįvertino įkeičiamo turto vertės ir kokybės, 2) tinkamai neįvertino paskolos grąžinimo užtikrinimo pakankamumo, taip veikdami aiškiai aplaidžiai ir nelojaliai, 3) nepagrįstai bei neteisėtai priėmė sprendimą tenkinti UAB „Viewrch“ prašymą išduoti paskolą, akivaizdžiai viršydami protingos ūkinės komercinės rizikos ribas.

16.       Įvertinęs bylos duomenis, teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad atidus ir rūpestingas valdymo organo narys nebūtų pritaręs paskolos UAB „Viewrch“ suteikimui. Taisyklių 3.5 punkto nuostata įpareigoja tiek paskolų komitetą, tiek valdybą prieš suteikiant paskolą įvertinti įkeičiamo turto vertę ir kokybę ir (arba) gauti teisės aktų reikalavimus atitinkančią turto vertinimo ataskaitą. Jei pateikiama konsultacinio pobūdžio turto vertės nustatymo pažyma, Kredito unija gali vadovautis joje nustatyta verte, jei Kredito unijos valdyba, įvertinusi padėtį rinkoje, nustato, kad nustatyta vertė atitinka tikrąją rinkos vertę. Teismas sprendė, kad paskolų komitetas ir valdyba turi ne tik turėti dokumentą, kuris būtų neatskiriama paskolos išdavimo sąlyga, bet ir patikrinti jame esančius duomenis. Taisyklių 3.1 punkte nustatyta, kad sprendimas suteikti paskolą priimamas tada, kai visapusiškai įvertinamas skolininko mokumas, pajamos, turtas bei kiti galintys nulemti paskolos grąžinimą veiksniai.

17.       Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovų argumentą, kad nagrinėjamu atveju galima tik subsidiari atsakovų atsakomybė su UAB „Viewrch“, o aplinkybė, kad ieškovė nebandė ieškinyje nurodytos pinigų sumos prisiteisti ir išsiieškoti iš pačios skolininkės, daro reikalavimą negalimą, ir nurodė, kad šioje byloje ieškovė kelia deliktinės atsakomybės klausimą, todėl atsakovų argumentai dėl prievolės subsidiarumo nekeičia pareigos atsakyti už pareigų nevykdymą pagal CK 2.87 straipsnio dalį. Be to, pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kreditoriaus teisė pareikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui nesiejama su išieškojimo pagal kreditoriaus reikalavimą pagrindiniam skolininkui pabaiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2011).

18.       Atsižvelgdamas į tai, kad pagal Kredito unijos Valdybos darbo reglamento 3.1.12 punktą paskolų komitetas ir valdyba yra privalomi kredito unijos valdymo organai ir pagal Taisyklių 2.5 punktą abiejų organų teigiamas sprendimas yra būtina verslo paskolos suteikimo sąlyga, o Įstatų 5.78 punktas įtvirtina, kad valdybos nariai unijai padarytą žalą atlygina solidariai, įvertinęs tai, kad pagal Paskolų komiteto darbo reglamento 7 punktą paskolų komiteto narys gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės tik tuo atveju, jei jis veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio, remdamasis CK 6.6 straipsnio 3 dalimi, teismas sprendė, kad yra pagrindas atsakovų prievolę laikyti solidariąja.

19.       Teismas nurodė, kad atsakovų nelojalumas būtų paneigtas, jei jie būtų pateikę įrodymus, jog prieš priimdami sprendimą suteikti paskolą įvykdė visas pareigas, nurodytas Taisyklių 3.5 punkte, t. y. būtų įvertinę UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje nurodytus duomenis ir padėtį nekilnojamojo turto rinkoje, ir sprendė, kad atsakovų pareigų atlikimas ir lojalumas turi būti vertinami pagal tai, kaip kritiškai atsakovai įvertino ataskaitos duomenis paskolos davėjo naudai. Atsakovai rėmėsi vieninteliu argumentu, kad ataskaita atitiko Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, todėl teismas sprendė, kad ieškovė įrodė atsakovų neteisėtą veiką (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), pasireiškiančią netinkamu dokumentų, būtinų paskolai išduoti, įvertinimu (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Teismas taip pat sutiko, kad atsakovai netinkamai įvertino paskolos grąžinimo užtikrinimo pakankamumą. Investicinio turto vertinimo metodas nepakankamas, kad būtų galima spręsti, ar įkeičiamo turto vertės pakanka paskolos grąžinimui užtikrinti.

20.       Teismas pažymėjo, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamentas 2012 m. lapkričio 16 d. pateikė tikslinio inspektavimo ataskaitą, kurioje nurodė, kad per tikrinimo laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. paskolų komitetas ir valdyba netinkamai vykdė pareigas, nes balsuodami nenurodė motyvų, tinkamai nevertino sandorių rizikos. Ataskaitoje nurodyta, kad paskolos išdavimas UAB „Viewrch“ buvo ypač neapdairus, neatsakingas, neskaidrus, ekonomiškai nepagrįstas, neatitinkantis minimalių rizikos valdymo standartų, keleriopai padidinta įkeičiamo turto vertė turėjo būti pastebėta ir sukelti pagrįstų abejonių unijos vadovams ir darbuotojams. Teismas sprendė, kad paskolų komitetas ir valdyba paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę – žemės sklypo ir statinių įkeitimą – turėjo vertinti kaip ekonomiškai nepagrįstą, o paskolą – kaip rizikingą. Juridinio asmens valdymo organo nariai veikė aplaidžiai ir neprotingai, viršijo ūkinės komercinės rizikos ribas. Taigi atsakovai pažeidė bendras valdymo organo narių pareigas atidžiai ir rūpestingai spręsti juridinio asmens reikalus (CK 2.87 straipsnis), neteisėti atsakovų veiksmai yra įrodyti ir pakankami civilinei atsakomybei kilti.

21.       Teismas nurodė, kad atsakovai nepaneigė kaltės prezumpcijos (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).  UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje esant duomenų, kad ji nėra skirta įkeičiamam turtui įvertinti, atsakovams turėjo būti aišku, kad jie neturi būtinų dokumentų sprendimui dėl paskolos išdavimo priimti. Ieškovė pagrįstai atkreipė dėmesį ir į tai, kad ataskaitoje yra akivaizdžių aritmetin klaidų, skaičiuojant turto vertę, ir bent kiek apdairesnis asmuo galėjo pastebėti ataskaitos trūkumus. Pagrindo atleisti atsakovus nuo atsakomybės pagal Įstatų 5.78 punktą ar Paskolų komiteto darbo reglamento 7.3 punktą, teismo vertinimu, nėra, nes atsakovai akivaizdžiai veikė viršydami normalią ūkinę riziką.

22.       Teismas sprendė, kad atsakovai yra atsakingi už neteisėtą ir nepagrįstą skolininkės UAB Viewrch“ verslo finansavimą. Ieškovės nuostoliai turi būti siejami su išduotos paskolos verte (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Teismas atmetė atsakovų argumentą, kad pajaus dydis, sumokėtas UAB „Viewrch“ stojant į Kredito uniją, turi būti atimtas iš reikalaujamos priteisti sumos, nurodydamas, kad pajus negali būti įskaitomas į suteiktą paskolą ir, be kita ko, sukuria kitas materialines ir nematerialines teises ir pareigas (K 2 straipsnio 8 dalis, 18 straipsnio 3 dalis).

23.       Teismas laikė, kad atsakovė I. P., būdama atsakinga už paskolos dokumentų parengimą ir būdama ir Kredito unijos narė, yra atsakinga už padarytą žalą ir privalo atlyginti žalą solidariai (CK 6.2456.249 straipsniai, 6.279 straipsnis, KUĮ 16 straipsnis).

24.       Teismas nustatė, kad UAB „Viewrch“ neteisėti veiksmai pasireiškė turto iš UAB „Sinota“ įsigijimu už akivaizdžiai per didelę kainą siekiant sudaryti įspūdį, kad tam reikalinga atitinkamo dydžio paskola ir kad iš įsigyto turto bus gautos pajamos, iš kurių paskola galėtų būti grąžinta, o atsakovė UAB „Sinota, sudarydama pirkimopardavimo sutartį, žinojo, kad sandoris pažeidžia Kredito unijos teises. UAB „Viewrch“ veiklos nevykdė, be to, visiškai nevykdė įsipareigojimų pagal su ieškove sudarytą paskolos sutartį. UAB „Sinota“ nekilnojamąjį turtą, kurį vėliau pardavė UAB „Viewrch“, įsigijo už 120 000 Lt (34 754,40 Eur). Teismo vertinimu, akivaizdu, kad, praėjus vos dviem mėnesiams nuo turto įsigijimo, parduodama tą patį turtą už 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur), atsakovė UAB „Sinota“ elgėsi nesąžiningai, apsunkino ieškovės galimybes ateityje išieškoti iš šio turto. Teismo vertinimu, tiek UAB „Viewrch“, tiek UAB „Sinota“ veiksmai neatitiko verslo logikos, protingumo, sąžiningumo kriterijų, todėl, remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas sprendė, kad ieškovės šioms atsakovėms pareikšti reikalavimai laikytini pagrįstais (CK 6.2456.249 straipsniai, 6.279 straipsnis).

25.       Teismas konstatavo, kad atsakovai UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. B., A. Ž., N. B., I. P., A. Ž., A. V. ir Ž. P. žalą padarė bendrais veiksmais ir kad tie veiksmai buvo ne atsitiktiniai, o būtini žalai atsirasti. Todėl, remiantis CK 6.6 straipsnio 3 dalimi, yra pagrindas atsakovų prievolę laikyti solidariąja (CK 6.279 straipsnis).

26.       Teismas atmetė ieškinio reikalavimus atsakovams UAB „Robinta“ ir A. P. B., konstatavęs, jog byloje nėra pagrįstų duomenų, kad šie asmenys, kaip vertintojai, turėjo bendrą ketinimą sukelti žalą, o jų atskiri veiksmai nebuvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis. Turto vertinimo ataskaita savaime žalos nepadaro ir ji nesudarė pagrindo Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams besąlygiškai ja vadovautis. Teismas taip pat atmetė ieškinio dalį dėl reikalavimų atsakovei A. A., konstatavęs, kad ieškovė neįrodė jos neteisėtų veiksmų.

27.       Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovų N. B., A. V., I. P., A. B., A. Ž., A. Ž. ir Ž. P. apeliacinius skundus, 2018 m. spalio 25 d. nutartimi         Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 29 d. sprendimą pakeitė – ieškovės ieškinį tenkino iš dalies; priteisė ieškovei iš atsakovų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. 1 493 678,95 Eur nuostolių atlyginimo; iš atsakovų A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. – 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014 m. rugsėjo 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovių UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“ – 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014 m. rugsėjo 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; paskirstė bylinėjimosi išlaidas; kitą ieškinio dalį atmetė. Taip pat 2018 m. spalio 25 d. nutartimi teismas paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi (kartu su jos pakeitimais) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones A. B., A. Ž., N. B., UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., Ž. P., A. V. iki teismo sprendimo įvykdymo, sumažino reikalavimams užtikrinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą – nustatė, jog atsakovų bendrai areštuoto turto vertė negali viršyti 1 493 678,95 Eur sumos; laikinąsias apsaugos priemones, taikytas UAB Robinta“, A. P. B., A. A. ir I. P., panaikino; paskirstė bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

28.       Kolegija rėmėsi CK 6.246 straipsnio 1 dalies, 2.87 straipsnio 7 dalies, KUĮ 21, 30 straipsnių, 32 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kasacinio teismo išaiškinimais 2018 m. birželio 29 d. nutartyse civilinėse bylose Nr. e3K-3-266-611/2018, Nr. e3K-3-268-687/2018 ir Nr. e3K-3-269-916/2018, pagal kuriuos valdybos, kaip kredito unijos valdymo organo, nariai turi laikytis CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintų fiduciarinių pareigų.

29.       Kolegija nesutiko su atsakovės N. B. argumentais, kad paskolų komitetas nėra kredito unijos valdymo organas, todėl šio komiteto nariams netaikytini aukštesni atsakomybės standartai, kurie taikomi unijos valdybos nariams ir paskolų komiteto pirmininkui. KUĮ 33 straipsnio 2 dalis reglamentuoja paskolų komiteto veiksmus – šis nagrinėja kredito unijos narių prašymus dėl paskolų, nustato paskolos išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir teikia pasiūlymus dėl šių klausimų kredito unijos valdybai ar administracijos vadovui. Paskolų komitetas taip pat svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia pasiūlymus valdybai ir (ar) administracijos vadovui. Negalima sudaryti paskolos sutarties su kredito unijos nariu, jei pagal kredito unijos nustatytas procedūras reikalingas paskolų komiteto sutikimas ir paskolos suteikimui nepritarė paskolų komitetas. Taigi, kolegijos vertinimu, atsakovė nepagrįstai teigia, kad paskolų komiteto sprendimas paskolos suteikimui nėra reikšmingas arba lemiamas.

30.       Kredito unijos valdyba ir paskolų komitetas pagal KUĮ yra privalomi kredito unijos organai, priimantys sprendimus dėl paskolų suteikimo. Atsižvelgdama į paskolų komitetui priskirtas funkcijas, reikalavimus jo nariams ir paskolų komiteto sprendimų sukeliamas teisines pasekmes, kolegija sprendė, kad paskolų komiteto nariams, veikiantiems pagal savo kompetenciją, taikytini ne žemesni atsakomybės standartai nei unijos valdybos nariams.

31.       Kolegija nurodė, kad pagal KUĮ 2 straipsnio 4 dalį ir Finansų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalį kredito unija yra finansų įstaiga. Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad finansų įstaiga, prieš priimdama sprendimą įsigyti kapitalo arba pinigų rinkos priemonių, skolinti, prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti, kad: 1) įsigyjamas finansinis turtas, įkeičiamas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas finansų įstaigos reikalavimas, tikrai yra ir iš jo gali būti tenkinamas įgytas finansų įstaigos reikalavimas; 2) kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus; 3) klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms.

32.       Kolegija rėmėsi Taisyklių 1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.5 punktų nuostatomis, pagal kurias, be kita ko, sprendimus suteikti paskolą priima kredito unijos valdyba, esant paskolų komiteto pritarimui, sprendimas suteikti paskolą priimamas tada, kai visapusiškai įvertinamas skolininko mokumas, pajamos, turtas bei kiti galintys nulemti paskolos grąžinimą veiksniai; prieš suteikdami paskolą, kredito unijos paskolų komitetas ir valdyba įvertina įkeičiamo turto vertę bei kokybę ir (arba) gauna teisės aktų reikalavimus atitinkančią turto vertinimo ataskaitą; jei pateikiama konsultacinio pobūdžio turto vertės nustatymo pažyma, kredito unija gali vadovautis joje nustatyta verte, jei kredito unijos valdyba, įvertinusi padėtį rinkoje, nustato, kad nustatyta vertė atitinka tikrąją rinkos vertę. Ieškovė ieškiniu reikalauja priteisti žalos atlyginimą iš atsakovų, įrodinėdama, kad žala jai buvo padaryta dėl solidarių atsakovų veiksmų jiems nevykdant savo pareigų, kurias nustato teisės aktai, ir bendro pobūdžio reikalavimo elgtis atsakingai bei rūpestingai, ir taip iš ieškovės lėšų UAB „Viewrch“ išmokant tokią sumą (paskolą), kurios ji įprastomis sąlygomis nebūtų gavusi. Patikslintu ieškiniu ieškovė sumažino prašomos priteisti žalos dydį 19 515,73 Eur iš varžytynių, pardavus įkeistą turtą, jai pervesta suma iki 1 824 580,63 Eur.

33.       Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nei Kredito unijos valdybos, nei paskolų komiteto nariai, nei paskolų vadybininkė I. P. nevertino UAB „Viewrchgalimybių grąžinti paskolą, pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje nurodytas investicinio turto vertinimo metodas nėra pakankamas, jog būtų galima spręsti, ar įkeičiamo turto vertės pakanka paskolai užtikrinti. Turto vertinimas buvo atliktas pardavėjos UAB „Sinota“ užsakymu, UAB Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje apskaičiuota ne įkeičiamo turto rinkos vertė, kurią būtina nustatyti vertinant, ar įkaitas yra pakankamas prievolei užtikrinti, o tik būsimo (investicinio) turto vertė, t. y. kokia ji galėtų būti atlikus investicijas į ginčo turtą. Taigi nėra pagrindo teigti, kad atsakovai, priimdami sprendimą išduoti paskolą UAB „Viewrch, turėjo teisės aktų reikalavimus atitinkančią turto vertinimo ataskaitą, kuri juos atleistų nuo pareigos tikrinti įkeičiamo turto vertę. Be to, konstatavusi, kad buvo pažeisti Turto ir verslo vertinimo metodikos V skyriaus 17 ir 19 punktai, kolegija turto vertinimo ataskaitą kvalifikavo kaip konsultacinio pobūdžio turto vertės nustatymo pažymą, kurioje nustatyta verte atsakovai būtų galėję vadovautis tik jei Kredito unijos paskolų komitetas bei valdyba, įvertinę padėtį rinkoje, būtų nusprendę, jog ataskaitoje nustatyta turto vertė atitinka tikrąją rinkos vertę.

34.       Valdybos bei paskolų komiteto nariai nesiaiškino, kodėl egzistuoja reikšmingas skirtumas tarp turto verčių (ataskaitoje nurodyta ir lyginamosios vertės metodu apskaičiuota to paties turto rinkos vertė – 2 959 000 Lt (856 985,64 Eur), tai patvirtina aplaidų jų požiūrį į einamas pareigas bei Taisyklių 3.5. punkto, įtvirtinančio įpareigojimą Kredito unijos paskolų komitetui ir valdybai įvertinti įkeičiamo turto vertę ir kokybę, pažeidimą. Priimdami sprendimą išduoti paskolą unijos valdyba ir paskolų komitetas nesilaikė fiduciarinių pareigų: neveikė sąžiningai ir protingai, nebuvo rūpestingi, kad apsaugotų unijos interesus. Nerūpestingumas atliekant pareigas priimant sprendimą suteikti paskolą patvirtina didelį valdybos ir paskolų komiteto narių neatsargumą, pernelyg didelę riziką, kad suteikta paskola nebus grąžinta unijai ir taip ši patirs žalos. Priėmus aiškiai nepagrįstą sprendimą suteikti paskolą buvo išduota paskola, kurią susigrąžinti unija neteko galimybės, – tai lėmė atsiradusią žalą unijai bei tokiu būdu pasireiškė valdybos ir paskolų komiteto neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Kolegija sutiko, kad paskolų komiteto ir valdybos funkcijos nėra tapačios, tačiau sprendė, kad šiuo atveju ieškovės patirtą žalą nulėmė savo esme analogiškos pareigos – patikrinti ir įvertinti unijos nario paskolos paraiškos pagrįstumą – pažeidimas, t. y. pagal pirmosios instancijos teismo išsamiai aptartas paskolos išdavimo procedūras buvo įtvirtintas dvipakopis paskolų komiteto ir valdybos pritarimas suteikti paskolą.

35.       Nustačiusi, kad Kredito unijos paskolų vadybininkas nepriima sprendimų dėl paskolų suteikimo, kuriuos priima valdyba ir paskolų komitetas, kolegija sprendė, kad žalos atlyginimas iš I. P. priteistas nepagrįstai.

36.       Spręsdama dėl ieškovei atlygintinos žalos dydžio, kolegija nustatė, kad 2012 m. rugsėjo 3 d. ir 2012 m. rugsėjo 21 d. grynųjų pinigų įmokėjimo kvitai patvirtina 624 000 Lt (180 722,89 Eur) sumos už UAB „Viewrch“ pajus sumokėjimą Kredito unijai. Kolegija sprendė, kad netesybos nepagrįstai buvo įskaitytos į ieškovei atlygintinos žalos dydį, nes šiuo atveju netesybos neatitinka negautų pajamų kriterijų deliktinės atsakomybės aspektu, kadangi ieškovė negalėjo numatyti gauti netesybas iš anksto ir negalėjo pagrįstai tikėtis jų gauti esant normaliai savo veiklai, kartu negalėjo teigti, kad šių pajamų negauta tik dėl atsakovų veiksmų. Be to, netesybos, kaip sutartiniai nuostoliai, yra per daug nutolusios nuo žalingų atsakovų veiksmų, todėl teisiškai reikšmingo priežastinio ryšio, kaip būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, nėra pagrindo konstatuoti. Kolegija nurodė, kad jei nagrinėjamoje byloje nebūtų buvę žalingų atsakovų veiksmų, ieškovė, tikėtina, būtų atgavusi suteiktos paskolos sumą bei palūkanas, tačiau būtų praradusi įmoką už pajų, kurį būtų turėjusi teisę susigrąžinti UAB „Viewrch“. Taigi Kredito unija pagrįstai reikalauja atlyginti patirtą žalą negrąžintos paskolos kartu su palūkanomis forma, bet į atlygintiną žalą turi būti įskaitoma Kredito unijos gauta nauda, t. y. UAB „Viewrch“ sumokėtas pajus. Neįskaitant Kredito unijos gautos naudos į patirtą žalą, Kredito unija nepagrįstai praturtėtų. UAB „Viewrch“ įsigijo pajų, turėdama tikslą gauti paskolą, taigi, kolegijos vertinimu, nauda ir žala ieškovei kilo iš to paties veiksmo. Aptartos aplinkybės lemia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti CK 6.249 straipsnio 6 dalies nuostatas. Kadangi UAB „Viewrch“ neturi galimybės paskolos grąžinti (į bylą pateiktas 2016 m. lapkričio 2 d. antstolio išieškojimo negalimumo aktas), už pajų sumokėta suma lieka Kredito unijai, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 6 dalies nuostatas, turėjo įskaičiuoti ieškovės gautą naudą į žalos dydį bei į ieškovės žalą, patirtą dėl atsakovų veiksmų, neįtraukti delspinigių. Ieškovei iš atsakovų priteistą sumą kolegija sumažino UAB Viewrch“ įsigyto pajaus ir ieškovės apskaičiuotų delspinigių suma.

 

 

 

III. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į juos teisiniai argumentai

 

37.       Kasaciniais skundais atsakovės N. B. ir A. Ž. prašo pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 25 d. nutartį ir ieškovės ieškinį atsakovėms atmesti. Kasaciniai skundai grindžiami šiais argumentais:

37.1.                      Teismai be pagrindo atsakovėms taikė civilinę atsakomybę už Kredito unijai padarytą žalą, kaip ieškovės valdymo organo narėms, vadovaudamiesi CK 2.87 straipsnio nuostatomis. Atsakovės nepagrįstai prilygintos Kredito unijos valdymo organo narėms, o paskolų komitetas – valdymo organui (K 21 straipsnio 1, 2 dalys, 30 straipsnio 1 dalis).

37.2.                      Apeliacinės instancijos teismas teisiškai nemotyvavo dėl atsakovių civilinės atsakomybės kitų teisės normų pagrindu, pvz., Lietuvos Respublikos darbo kodekso normų, nustatančių darbuotojų atsakomybę už padarytą žalą, CK normų, reglamentuojančių deliktinę atsakomybę (CK 6.2636.291 straipsniai).

37.3.                      Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CK 6.247 straipsnio nuostatas, nes šiuo atveju nėra priežastinio ryšio kaip privalomos atsakovių civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Sprendimą išduoti paskolą priima išimtinai valdyba (K 28 straipsnis). Paskolų komitetas tokios savarankiškos teisės neturi. Pagal Taisyklių 3.4 punktą paskolų komiteto pritarimas dėl paskolos išdavimo valdybai neprivalomas, jos neįpareigoja, nes valdyba gali atsisakyti išduoti paskolą. Kadangi atsakovės neturėjo teisės priimti sprendimo dėl konkrečios paskolos išdavimo (tai neįėjo į funkcijas), o paskolų komiteto pritarimas valdybai buvo neprivalomas (neįpareigojantis), atsakovių veiksmai (balsavimas už pritarimą suteikti paskolą paskolų komitete) nėra faktiniu ar teisiniu priežastiniu ryšiu susiję su ieškovės patirta žala. Padariniai šiuo atveju per daug nutolę nuo atsakovių veiksmų.

37.4.                      Atsakovė N. B. kasaciniame skunde papildomai nurodo, kad teismas nukrypo nuo įrodymų vertinimo taisyklių, nes nepagrįstai nevertino aplinkybių, susijusių su jos asmenybe ir profesiniais įgūdžiais. Į paskolų komiteto nares išrinkta atsakovė turėjo tik vidurinį išsilavinimą, buvo ketvirto teisės kurso studentė, neturėjo teisinės patirties, darbo finansų įstaigoje praktikos, kreipėsi į Kredito uniją siekdama atlikti praktiką. Praktikos dokumentai nebuvo tinkamai įforminti, ji buvo informuota, kad gali dalyvauti paskolų komiteto veikloje, taip susipažinti su unijos veikla. Šios aplinkybės teisiškai svarbios sprendžiant dėl nuostolių atlyginimo sumažinimo (CK 6.251 straipsnio 2 dalis). Kadangi atsakovė neatliko neteisėtų veiksmų, nėra jos kaltės, tai jos civilinė atsakomybė negalima.

38.       Atsakovė I. P. atsiliepimu į kasacinius skundus prašo dėl jų spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas ieškovės reikalavimus jai atmetė pagrįstai, dėl šios dalies kasacinio skundo nepateikta, taigi kasacijos ribos neapima atsakovės civilinės atsakomybės klausimo.

     

Teisėjų kolegija

  

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

 

 

Dėl kredito unijos paskolų komiteto statuso ir funkcijų  

 

39.       Kredito unija tai kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi licenciją verstis, ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šiame įstatyme nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų KUĮ nustatytų finansinių paslaugų teikimu šio įstatymo nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę (KUĮ redakcija, galiojusi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d.; 2 straipsnio 4 dalis). Kredito unijos savo veikloje vadovaujasi CK, šiuo įstatymu, kitais įstatymais, priežiūros institucijos priimtais teisės aktais ir savo įstatais. Kredito unijos taip pat vadovaujasi Finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu, jeigu šis įstatymas nenustato kitaip (KUĮ 3 straipsnio 4 dalis).

40.       Finansų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d.) 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad finansų įstaiga, prieš priimdama sprendimą įsigyti kapitalo arba pinigų rinkos priemonių, skolinti, prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti, kad: 1) įsigyjamas finansinis turtas, įkeičiamas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas finansų įstaigos reikalavimas, tikrai yra ir iš jo gali būti tenkinamas įgytas finansų įstaigos reikalavimas; 2) kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus; 3) klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms.

41.       Pagal Kredito unijų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d.) 21 straipsnio nuostatas kredito unijoje turi būti šie organai: kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas (1 dalis); kredito unijos valdymo organai yra kredito unijos valdyba ir kredito unijos administracijos vadovas (2 dalis). Paskolų komitetas kredito unijoje yra privalomas (KUĮ 32 straipsnio 3 dalis; taip pat Kredito unijos įstatų 56 punktas).

42.       KUĮ 33 straipsnio 2 dalyje, reglamentuojančioje paskolų komiteto funkcijas, įtvirtinta, kad paskolų komitetas nagrinėja kredito unijos narių prašymus dėl paskolų. Jis nustato paskolos išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir teikia pasiūlymus dėl šių klausimų kredito unijos valdybai ar administracijos vadovui. Paskolų komitetas taip pat svarsto laiku negrąžinamas paskolas bei teikia pasiūlymus valdybai ir (ar) administracijos vadovui. Negalima sudaryti paskolos sutarties su kredito unijos nariu, jei pagal kredito unijos nustatytas procedūras reikalingas paskolų komiteto sutikimas ir paskolos suteikimui nepritarė paskolų komitetas.

43.       Kredito unijos įstatų 3.10 punkte įtvirtintas draudimas skolinti lėšas be paskolų komiteto pritarimo, išskyrus 3.8, 3.9 punktuose nustatytus atvejus. Įstatų 3.8 punkte reglamentuojama, kada unija gali skolinti administracijos vadovo sprendimu ne ilgesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui. Pagal įstatų 3.9 punktą unijos valdybos sprendimu savarankiškai, be paskolų komiteto pritarimo, galima skolinti, jei suteikiama paskola ir (ar) suteiktų paskolų vienam unijos nariui suma neviršija 10 000 Lt (2896,20 Eur), ir jos suteikiamos ne ilgesniam kaip 60 mėn. terminui; jei suteikiamos banko sąskaitos ir (ar) kredito kortelės limitas ir (ar) suteiktų banko sąskaitos (ar) kredito kortelės limitų vienam unijos nariui suma neviršija to nario vieno mėnesio įplaukų į jo banko sąskaitą dydžio, jei suteikiama ne ilgesniam kaip 36 mėn. terminui ir jei unijos narys neturi kitų paskolų unijoje.  

44.       Kredito unijos paskolų išdavimo sąlygas ir procedūras reglamentuoja Paskolų teikimo, grąžinimo ir administravimo taisyklės. Šių Taisyklių III dalies (Paskolų teikimo ir grąžinimo sąlygos) 1.2 punkte nustatyta, kad sprendimus suteikti paskolą priima kredito unijos valdyba, esant paskolų komiteto pritarimui. Taisyklių IV dalies (Paskolos išdavimo procedūra) 2.1, 2.2. punktuose nustatyta, kad, surinkus visus reikalingus dokumentus ir informaciją bei paraišką gauti paskolą perdavus paskolų komitetui, šis atlieka paraiškos nagrinėjimą, be kita ko, įvertina skolininko turtinę padėtį, tikrina registrų duomenis, atlieka finansinį vertinimą pagal unijos patvirtintą Skolininko būklės vertinimo tvarką; atlikęs paskolos paraiškos nagrinėjimą, paskolų komitetas siūlo valdybai arba patenkinti prašymą suteikti paskolą, arba atidėti prašymo nagrinėjimą, arba nepatenkinti prašymo (2.3 punktas). Prieš suteikdami paskolą, kredito unijos paskolų komitetas ir valdyba įvertina įkeičiamo turto vertę bei kokybę ir (arba) gauna teisės aktų reikalavimus atitinkančią turto vertinimo ataskaitą (Taisyklių III dalies 3.5 punktas). Sprendimus dėl verslo paskolų gali priimti tik unijos valdyba, esant paskolų komiteto pritarimui; teikiant verslo arba investicines paskolas, be 2.2 punkte nurodytų procedūrų, valdyba ir paskolų komitetas taip pat privalo įvertinti verslo plano ekonominį pagrįstumą ir jo įgyvendinimo galimybes bei numatyti galimus paskolos grąžinimo būdus, jei verslo planas būtų neįgyvendintas arba įgyvendintas nevisiškai; įvertinti paskolos grąžinimo šaltinių pagrįstumą (Taisyklių IV dalies 2.5 punktas). Sprendimas suteikti paskolą priimamas tada, kai visapusiškai įvertinamas skolininko mokumas, pajamos, turtas bei kiti galintys nulemti paskolos grąžinimą veiksniai (3.1 punktas). Valdyba negali sudaryti paskolos sutarties su Kredito unijos nariu, jei tam nepritaria paskolų komitetas (3.2 punktas).

45.       Šią bylą nagrinėję teismai nustatė, kad paskolų komitetas 2012 m. rugsėjo 7 d. protokoliniu sprendimu, kurį pasirašė komiteto pirmininkė A. B., pritarė 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) paskolos suteikimui UAB „Viewrch“ 7 metams, visą paskolos laikotarpį mokant fiksuotą 1200 Lt (347,54 Eur) įmoką bei priskaičiuotas 6,5 proc. dydžio palūkanas pagal nustatytą grafiką, likusią paskolos dalį (apie 5 130 000 Lt (1 485 750,69 Eur) grąžinant termino pabaigoje, paskolos grąžinimą užtikrinant už suteiktą paskolą įsigyjamo nekilnojamojo turto hipoteka. Kredito unijos valdyba 2012 m. rugsėjo 7 d. protokoliniu sprendimu nutarė patenkinti UAB Viewrch“ prašymą dėl paskolos nekilnojamajam turtui įsigyti bei išduoti paskolą tomis sąlygomis, kurios nurodytos paskolų komiteto 2012 m. rugsėjo 7 d. protokoliniame sprendime. 2012 m. rugsėjo 17 d. Kredito unija ir UAB „Viewrch“ pasirašė paskolos sutartį, kuria UAB Viewrchpaskola suteikta iki 2019 m. rugsėjo 17 d., paskolos grąžinimas užtikrintas įkeičiant Kredito unijai už paskolą įsigyjamą nekilnojamąjį turtą. Kredito unija ir UAB Viewrch“ 2012 m. rugsėjo 21 d. pasirašė sutartinės hipotekos sutartį.

46.       Pirmiau nurodytas teisinis reguliavimas bei faktinės bylos aplinkybės suponuoja, kad teismai pagrįstai sprendė, jog pagal Kredito unijos nustatytas procedūras buvo nustatytas dvipakopis paskolų komiteto ir valdybos pritarimas suteikti paskolą. Kredito unijos valdyba ir paskolų komitetas yra privalomi Kredito unijos organai, priimantys sprendimus dėl paskolų suteikimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskolų komiteto vaidmuo – pritarimas paskolos išdavimui, atsižvelgiant į komiteto statusą (privalomas Kredito unijos organas) ir priskirtas (dokumentų, duomenų patikrinimo, įvertinimo ir kt.) funkcijas (žr. šios nutarties 44 punktą), yra itin reikšmingas. Pagal KUĮ 33 straipsnio 2 dalį, Kredito unijos įstatus ir patvirtintas Taisykles, paskolų komiteto dalyvavimas nagrinėjant paskolos paraišką ir siūlymo dėl paskolos suteikimo pateikimas valdybai buvo būtinas paskolos suteikimo procese. Nesant paskolų komiteto siūlymo (sprendimo pritarti) valdybai patenkinti UAB „Viewrch“ prašymą suteikti paskolą, Kredito unijos valdyba pagal unijos nustatytas procedūras šiuo atveju nebūtų galėjusi priimti teigiamo sprendimo. Nagrinėjamas atvejis nepatenka į Kredito unijos įstatuose nurodytuosius, kada unijos valdyba gali priimti sprendimą skolinti be paskolų komiteto pritarimo (žr. šios nutarties 43, 45 punktus). 

 

Dėl paskolų komiteto narių civilinės atsakomybės už Kredito unijai padarytą žalą sąlygų

 

47.       KUĮ 20 straipsnyje nustatyta, kad Kredito unijos narys už kredito unijai padarytą žalą atsako CK nustatyta tvarka.

48.       CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

49.       Nagrinėjamu atveju ieškovė įrodinėjo, kad žala jai buvo padaryta dėl solidarių atsakovų veiksmų – jiems nevykdant savo pareigų, kurias nustato teisės aktai, ir bendro pobūdžio reikalavimo elgtis atsakingai bei rūpestingai (skundžiamos nutarties 53 punktas).

50.       Remiantis KUĮ 13 straipsnio 4 dalimi, kredito unijos įstatuose gali būti nustatyti asocijuoto nario teisių apribojimai – apribotas pajinio įnašo ir (ar) paskolos dydis, reglamentuota indėlio ir (ar) pajinio įnašo sugrąžinimo tvarka ir kita. Kredito unijos įstatų 3.1 punkte nustatyta, kad vienam kredito unijos nariui gali būti skolinama ne daugiau kaip dešimteriopo to nario pajinio įnašo dydžio suma bei 10 proc. unijoje sukauptų indėlių ir unijos paimtų paskolų sumos, nustatytos paskutinio unijos buhalterinio balanso pagrindu.

51.       Byloje teismų nustatyta, kad: UAB „Viewrchsumokėjo 624 000 Lt (180 722,89 Eur) už pajų Kredito unijoje. 2012 m. rugsėjo 17 d. paskolos sutartimi UAB „Viewrchsuteikta 5 200 000 Lt (1 506 024,10 Eur) paskola; prievolių vykdymui pagal paskolos sutartį užtikrinti UAB Viewrch“ įkeitė Kredito unijai už paskolą įsigyjamą nekilnojamąjį turtą; Kredito unijai pateiktoje UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad bendra šio investicinio turto vertė  8 040 000 Lt (2 328 544,95 Eur); šio vertinimo užsakovė – turto pardavėja (ne įkaito gavėja Kredito unija), turto vertinimas atliktas ne įkeitimo tikslu; ataskaitoje nurodyta ir lyginamosios vertės metodu apskaičiuota to paties turto rinkos vertė – 2 959 000 Lt (856 985,64 Eur); ataskaitos priedų (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų) duomenimis, šio turto vertė – 165 627,06 Lt (47 968,90 Eur); UAB „Viewrch“ neturi galimybės grąžinti paskolą, 2016 m. lapkričio 2 d. antstolio surašytas išieškojimo negalimumo aktas; iš varžytynių įkeistas turtas parduotas už 21 100 Eur ir Kredito unijai pervesta 19 515,73 Eur.

52.       Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad Kredito unijai atlygintina 1 493 678,95 Eur žalos. Šią sumą sudaro UAB „Viewrch“ Kredito unijai negrąžinta paskolos suma (1 506 024,10 Eur) ir priskaičiuotos bei nesumokėtos palūkanos (648 758,58 Lt (187 893,47 Eur), iš šios sumos atėmus UAB „Viewrch“ sumokėtą 180 722,89 Eur įnašą už pajų ir 19 515,73 Eur, gautų turtą pardavus iš varžytynių. Teismas sprendė, kad už Kredito unijai padarytą žalą dėl unijos 2012 m. rugsėjo 7 d. atsakovei UAB „Viewrch“ suteiktos ir negrąžintos paskolos solidariai atsako ne tik unijos valdybos nariai, bet ir paskolų komiteto pirmininkė bei paskolų komiteto narės – atsakovės N. B. ir A. Ž.. Paskolų komiteto pirmininkės solidarioji atsakomybė už ieškovei padarytą žalą kasaciniame teisme nekvestionuojama. Išvadą dėl paskolų komiteto narių atsakomybės teismas padarė įvertinęs paskolų komiteto funkcijas, reikalavimus komiteto nariams, komiteto sprendimų sukeliamas teisines pasekmes, jų reikšmę verslo paskolos išdavimo procese.

53.       Kasaciniuose skunduose atsakovės argumentuoja, kad teismai be pagrindo joms taikė civilinę atsakomybę už Kredito unijai padarytą žalą, kaip ieškovės valdymo organo narėms, vadovaudamiesi CK 2.87 straipsnio nuostatomis; atsakovės nepagrįstai prilygintos Kredito unijos valdymo organo narėms, o paskolų komitetas – valdymo organui; apeliacinės instancijos teismas nemotyvavo dėl atsakovių civilinės atsakomybės kitų teisės normų pagrindu.

54.       Teisėjų kolegija pažymi, kad teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475-684/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

55.       Pagal KUĮ 21 straipsnio 2 dalies nuostatas kredito unijos valdymo organai yra kredito unijos valdyba ir kredito unijos administracijos vadovas. Paskolų komiteto pirmininkas, kaip ir valdybos nariai, yra kredito unijos vadovas (KUĮ 30 straipsnio 1 dalies 2, 5 punktai). Kredito unijos vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai atlikti pareigas (KUĮ 30 straipsnio 2 dalis). Paskolų komiteto narius ir pirmininką iš ne mažiau kaip 3 kredito unijos narių renka visuotinis narių susirinkimas (KUĮ 33 straipsnio 1 dalis). Byloje esantis VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija patvirtina, kad atsakovės (kasatorės) buvo Kredito unijos paskolų komiteto narės.   

56.       Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad paskolų komiteto pirmininko statusas skiriasi nuo paskolų komiteto nario statuso, nes jis yra unijos vadovas. Toks paskolų komiteto pirmininko statusas reiškia, jog jis priskirtinas priežiūros funkcijas vykdančių valdymo organų nariams, todėl paskolų komiteto pirmininkui turėtų būti taikomos CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos fiduciarinės pareigos (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2017 37 punktą). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką Kredito unijos paskolų komiteto, kurio dalyvavimas paskolos suteikimo procese yra būtinas, pirmininkui atsakomybė taikoma kaip vadovui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-266-611/2018 44 punktą; 2018 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-268-687/2018 55 punktą).

57.       Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą ir kasacinio teismo išaiškinimus, teisėjų kolegija nurodo, kad atsakovėms taikyti atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatas teismams nebuvo teisinio pagrindo, nes atsakovės nepriskirtinos Kredito unijos vadovėms. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog apeliacinės instancijos teismas dėl atsakovų (Kredito unijos valdybos narių ir paskolų komiteto narių) civilinės atsakomybės motyvavo bendrai ir taikė ne vien CK 2.87 straipsnio nuostatas. Teismas, priešingai nei nurodo atsakovės kasaciniuose skunduose, joms taikė ir kitas – bendrąsias civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas (CK 6.2466.249 straipsniai; žr. skundžiamos nutarties 43, 57, 65, 6869 punktus).

58.       Teisėjų kolegija nurodo, kad skundžiamoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas išsamiai pasisakė dėl Kredito unijos paskolų komiteto veiklos, priskirtų funkcijų teisinio reguliavimo, įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes (žr. šios nutarties 45, 51 punktus) ir nustatė visas sąlygas taikyti atsakovėms (kasatorėms) civilinę atsakomybę. Teismas nustatė, kad atsakovių neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) pasireiškė netinkamu (aplaidžiu) savo, kaip paskolų komiteto narių, pareigų patikrinti ir įvertinti unijos narės UAB „Viewrch“ paskolos paraiškos pagrįstumą, galimybes grąžinti paskolą, vykdymu; atsakovės neturėjo teisės aktų reikalavimus atitinkančios turto vertinimo ataskaitos, duomenų, iš kurių būtų galima spręsti dėl įkeičiamo turto vertės pakankamumo įsipareigojimų pagal paskolos sutartį vykdymui užtikrinti; nesiaiškino, kodėl egzistuoja reikšmingas skirtumas tarp UAB „Robinta“ turto vertinimo ataskaitoje nurodytos (investicinio) turto vertės ir Nekilnojamojo turto registre fiksuotos (žymiai mažesnės) to paties turto vertės. Paskolų komiteto pritarimas šiuo atveju buvo būtinas paskolos UAB „Viewrch“ suteikimo procese ir valdyba juo rėmėsi. Esant pernelyg didelei rizikai priėmus nepagrįstą sprendimą ir suteikus paskolą UAB „Viewrch, kurią susigrąžinti unija neteko galimybės, unija patyrė žalos ir taip pasireiškė valdybos ir paskolų komiteto neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Teismas nenustatė, kad atsakovės būtų paneigusios savo kaltės prezumpciją (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatavo, kad Kredito unijos patirtos 1 496 678,95 Eur žalos (CK 6.249 straipsnis) atlyginimas priteistinas solidariai iš atsakovų.   

59.       Nors atsakovės kvestionuoja apeliacinės instancijos teismo išvadą dėl priežastinio ryšio tarp atsakovių veiksmų, kaip jos nurodo, balsavimo už pritarimą suteikti paskolą UAB „Viewrch, ir ieškovės patirtos žalos, teisėjų kolegija nurodo, kad tam nėra pagrindo. Šios bylos duomenys, kuriuos įvertino bylą nagrinėję teismai, suponuoja išvadą, kad atsakovės nebuvo pakankamai atidžios ir rūpestingos, netinkamai atliko savo, kaip paskolų komiteto narių, pareigas, vertinant esminius verslo paskolos išdavimui Kredito unijos nario pateiktus dokumentus, sprendžiant dėl kredito gavėjos UAB „Viewrch“ turtinės padėties, galimybių grąžinti paskolą, paskolos grąžinimo užtikrinimo pakankamumo, su paskolos išdavimu susijusių rizikų ir pan. Aplinkybę dėl skirtingos įkeičiamo turto vertės atsakovės turėjo pareigą įvertinti atidžiau. Net ir be papildomo tyrimo ir (ar) specialus išsilavinimo ar profesinių įgūdžių, į ką apeliuoja atsakovė N. B. kasaciniame skunde, atsakovėms negalėjo nekilti pagrįstų abejonių, jog paskolų komiteto teigiamam sprendimui priimti šiuo atveju trūko būtinų dokumentų, investicinio turto vertinimo nepakako. Tačiau atsakovės, savo valia prisiėmusios atsakingas paskolų komiteto narių pareigas, nesusilaikė nuo balsavimo, papildomų klausimų nekėlė, kiekviena balsavo už pritarimą suteikti paskolą, dėl to buvo priimtas valdybos sprendimas ir suteikta paskola, kurios, esant nepakankamai įkeisto turto vertei, Kredito unija neteko galimybės susigrąžinti. Taigi atsakovės kartu su paskolų komiteto pirmininke ir kredito unijos valdybos nariais bendrais neteisėtais veiksmais, pažeisdamos joms nustatytas pareigas, sudarė sąlygas žalai Kredito unijai atsirasti.

60.       Solidarioji civilinė atsakomybė atsiranda iš įstatymo arba prievolės dalykui esant nedaliam (CK 6.6 straipsnio 1 dalis). Nors pagal bendrą civilinės atsakomybės taisyklę skolininkų daugeto atveju prievolė yra dalinė (CK 6.5 straipsnis), bet deliktinės atsakomybės atveju nustatytos išimtys: CK 6.6 straipsnio 3 dalis bei CK 6.279 straipsnio 1 dalis įtvirtina solidariosios skolininkų pareigos prezumpciją, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu.

61.       Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad solidarioji atsakomybė taikoma, kai pagal neteisėtus veiksmus ir kilusią žalą saistančio priežastinio ryšio pobūdį nustatomas bendrininkavimas siaurąja prasme (bendrininkavimas plačiąja prasme apima visus skolininkų daugeto atvejus, įskaitant ir dalinės atsakomybės). Bendrininkavimo siaurąja prasme atvejai gali būti skirstomi į subjektyvųjį ir objektyvųjį bendrininkavimą. Subjektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai keli pažeidėjai veikia bendrai, t. y. turėdami bendrą ketinimą sukelti žalą. Objektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai žala atsiranda tik dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos, t. y. keli pažeidėjai veikia atskirai neturėdami bendro ketinimo sukelti žalą, vienas apie kito neteisėtus veiksmus dažniausiai nežinodami, tačiau žala atsiranda tik dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis. Objektyviojo bendrininkavimo atveju pažeidėjų veiksmų bendrumas nėra akivaizdžiai išreikštas. Jokio susitarimo sukelti žalą ar dalyvauti atliekant neteisėtus veiksmus nėra. Vis dėlto kiekvienas iš pažeidėjų prisideda prie žalos atsiradimo iš esmės – be jo žala (visa apimtimi) apskritai nebūtų atsiradusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Kadangi objektyviojo bendrininkavimo atveju kelios priežastys yra atskiros, tačiau priklausomos viena nuo kitos, tai atsižvelgiant į šią priklausomybę galima konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014; 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-665-969/2015; 2016 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-695/2016, 24 punktas).

62.       Nagrinėjamoje byloje nustatyta teisiškai reikšminga aplinkybė, kad 2012 m. rugsėjo 7 d. Kredito unijos paskolų komiteto susirinkimo metu ginčo paskolos suteikimui pritarti nutarta visų susirinkime dalyvavusių komiteto narių (pirmininkės ir kasacinius skundus pateikusių atsakovių) balsais. Taigi teigiamas sprendimas (pritarimas) šiuo atveju buvo būtinas verslo paskolos unijos narei UAB „Viewrch“ suteikimo procese ir paskolų komiteto narės jį priėmė vienbalsiai. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovės (kasatorės), pažeisdamos Taisyklių nuostatas, nesant tam pagrindo, kiekviena priėmė individualų sprendimą pritarti paskolos UAB „Viewrch“ suteikimui, vienbalsiai teigiamai balsavo šiuo klausimu kartu su paskolų komiteto pirmininke, toks sprendimas buvo būtina sąlyga paskolos išdavimo procese, taip pat į tai, jog šioje byloje paskolų komiteto pirmininkės solidarioji atsakomybė už ieškovei padarytą žalą teismų yra konstatuota ir kasaciniame teisme nekvestionuojama, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo solidariąją atsakomybę už paskolų komiteto narių vienbalsiai priimtą nepagrįstą sprendimą taikyti vien paskolų komiteto pirmininkei ir valdybos nariams. Žala (visa apimtimi) šiuo atveju atsirado tik dėl kelių atskirų, tačiau viena nuo kitos priklausomų priežasčių sąveikos, t. y. atsakovams (valdybos ir paskolų komiteto nariams) veikiant atskirai, tačiau kiekvieno jų neteisėtiems veiksmams esant būtinąja žalos Kredito unijai atsiradimo priežastimi (objektyvusis bendrininkavimas). Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovės N. B. ir A. Ž. solidariai atsako už Kredito unijai padarytą žalą (CK 6.6 straipsnio 3 dalis, 6.279 straipsnis), kurios dydžio kasaciniuose skunduose atsakovės nekvestionuoja.

63.       Kasaciniame skunde nurodoma skundžiamos nutarties motyvavimo stoka. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą kasacijos pagrindas yra tik esminis proceso teisės normų pažeidimas, be to, kai šis pažeidimas galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą nutartį. Jeigu nenustatoma kitų pagrindų, tai apeliacinės instancijos teismo nutartis nėra naikinama vien dėl to, kad jos motyvai neišsamūs, o visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas atmetė apeliacinį skundą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-408-687/2018 39 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad apeliacinės instancijos teismo nutartyje neatsakyta į esminius bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai.

64.       Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacin skundų argumentai neteikia pagrindo panaikinti ar pakeisti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

65.       Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus kasacin skundų, bylinėjimosi išlaidos atsakovėms neatlygintinos. Atsakovė I. P. nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė atsiliepimo į kasacinius skundus nepateikė. Taigi nėra pagrindo spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.

66.       Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 14 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 33,18 Eur tokių išlaidų. Šių išlaidų atlyginimas valstybei iš atsakovių priteistinas lygiomis dalimis po 16,59 Eur (CPK 92, 96 straipsniai).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Priteisti valstybei iš atsakovių N. B. (a. k. (duomenys neskelbtini) ir A. Ž. (a. k. (duomenys neskelbtini) po 16,59 Eur (šešiolika Eur 59 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

 

            Teisėjai        Gražina Davidonienė

 

        Janina Januškienė

 

        Antanas Simniškis

 


Paminėta tekste:
 • CK
 • CK2 2.87 str. Juridinio asmens organų narių pareigos
 • CK6 6.248 str. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga
 • CK6 6.249 str. Žala ir nuostoliai
 • CK6 6.6 str. Solidarioji skolininkų pareiga
 • CK6 6.246 str. Neteisėti veiksmai
 • e3K-3-266-611/2018
 • e3K-3-268-687/2018
 • e3K-3-269-916/2018
 • CK6 6.247 str. Priežastinis ryšys
 • CK6 6.251 str. Visiškas nuostolių atlyginimas
 • 3K-3-475-684/2015
 • e3K-3-234-469/2017
 • CK6 6.5 str. Skolininkų daugetas
 • CK6 6.279 str. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą
 • CPK
 • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
 • CPK 346 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai
 • 3K-3-408-687/2018
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas