Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2021-06-08][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-1544-661-2021].docx
Bylos nr.: e2A-1544-661/2021
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kauno sporto asociacija 301490599 Ieškovas
Kategorijos:
3.3.1. Apeliacinis procesas
6.2. Bylos dėl juridinio asmens reputacijos gynimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2.2. Juridiniai asmenys
2.6.10.2. Civilinės atsakomybės sąlygos
2.6.10.2.4.2. Neturtinė žala
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
2.6.10.2.4. Žala
6. BYLOS DĖL ASMENŲ NETURTINIŲ TEISIŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS
2.6. Prievolių teisė
2.6.10. Civilinė atsakomybė
2.2.2.12. Juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimas
3.3.1.20. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

?

Civilinė byla Nr. e2A-1544-661/2021

Teisminio proceso Nr. 2-06-3-00606-2019-5

Procesinio sprendimo kategorijos:

 (S)

2.2.2.12; 2.6.10.2.4.2; 3.3.1.20

img1 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2021 m. birželio 8 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Andriaus Ignoto ir Jelenos Šiškinos, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Kauno sporto asociacijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. kovo 8 d. sprendimo ir 2021 m. balandžio 2 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Kauno sporto asociacijos patikslintą ieškinį atsakovei Lietuvos lankininkų federacijai, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, G. M. dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo,

 

n u s t a t ė:

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė: 1) pripažinti atsakovės Lietuvos lankininkų federacijos 2016-01-23 LLF Visuotinio narių susirinkimo metu paskleistas žinias, kad: 1. visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai; 2. V. Š., naudodamas psichologinį smurtą, išreikalauja iš V. Š. pinigus už labdarinį lanką ir pinigus pasisavina; 3. ieškovė Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui pateikė dėl Lietuvos lankininkų federacijos melagingą skundą; 4. ieškovės atstovas V. Š. pateikė pareiškimą policijos įstaigai, kuriame nurodė, jog G. M. grasino fiziškai susidoroti su V. Š. ir jo šeima, dėl ko jis prašė skirti apsaugą; 5. ieškovė menkino LLF vardą prieš WA (Tarptautinė šaudymo iš lanko federacija) ir šmeižė bei teikė nepagrįstus skundus kriminalinei policijai; 6. V. Š. grasino ir gąsdino sugriauti ir išardyti federaciją, neatitinkančiomis tikrovės ir pažeidžiančiomis ieškovės dalykinę reputaciją; 2) įpareigoti atsakovę Lietuvos lankininkų federaciją per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos viešai paskelbti oficialiame Lietuvos lankininkų federacijos tinklalapyje www.archery.lt „PANEIGIMAS. 2016 m. sausio 23 d. Lietuvos lankininkų federacija visuotinio narių susirinkimo metu apie ieškovę Kauno sporto asociaciją paskleidė neatitinkančias tikrovės ir pažeidžiančias ieškovės dalykinę reputaciją žinias, kad: visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai; V. Š., naudodamas psichologinį smurtą išreikalauja iš V. Š. pinigus už labdarinį lanką ir pinigus pasisavina; ieškovė Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui pateikė dėl Lietuvos lankininkų federacijos melagingą skundą; ieškovės atstovas V. Š. pateikė pareiškimą policijos įstaigai, kuriame nurodė, jog G. M. grasino fiziškai susidoroti su V. Š. ir jo šeima, dėl ko jis prašė skirti apsaugą; ieškovė menkino LLF vardą prieš WA (Tarptautinė šaudymo iš lanko federacija) ir šmeižė bei teikė nepagrįstus skundus kriminalinei policijai, V. Š. grasino ir gąsdino sugriauti ir išardyti federaciją“; 3) priteisti ieškovei Kauno sporto asociacijai iš atsakovės Lietuvos lankininkų federacijos 4000 Eur dydžio neturtinės žalos; 4) priteisti iš atsakovės ieškovės naudai ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2.       Nurodė, kad:

2.1.                      Ieškovė yra iki 2016 m. gegužės 10 d. įregistruoto pertvarkymo veikusio juridinio asmens Kauno šaudymo iš lanko asociacijos, teisių ir pareigų perėmėja pastarajai pakeitus pavadinimą. KSA pirmininku nuo juridinio asmens įsteigimo momento yra V. Š.. Kauno šaudymo iš lanko asociacija iki 2016 m. sausio 23 d. buvo Lietuvos lankininkų federacijos (toliau – LLF) narė. 2016 m. sausio 23 d. LLF Visuotinio narių susirinkimo metu trečiasis asmuo G. M. užėmė LLF prezidento pareigas ir veikė šio juridinio asmens vardu. 2016 m. sausio 23 d. LLF Visuotinio narių susirinkimo metu išklausius LFF prezidento G. M. pasisakymą susirinkimo darbotvarkės 13 klausimu, t. y. Kauno šaudymo iš lanko asociacijos (dabartinė KSA) pašalinimas iš LLF narių paliekant sportininkams teisę startuoti visokio rango varžybose, buvo priimtas Visuotinio narių susirinkimo sprendimas pašalinti Kauno šaudymo iš lanko asociaciją (dabartinė KSA) iš LLF narių, paliekant sportininkams teisę startuoti visokio rango varžybose. 2016 m. sausio 23 d. LLF Visuotinio narių susirinkimo metu dalyvavo 12 iš 12 LLF narių, kurie išklausę LLF prezidento pasisakymų darbotvarkės 13 klausimu ieškovės atžvilgiu „už“ balsavo 9 nariai, o „prieš“ - 1 narys.

2.2.                      2016 m. sausio 23 d. LLF Visuotinio narių susirinkimo metu atsakovė LLF, veikdama per prezidentą G. M., kuris pristatydamas darbotvarkės 13 klausimą, viešai nurodė, kad V. Š. vadovavo LLF nuo 2009 m. iki 2010 m. Visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai. Tačiau ši atsakovės viešai pateikta žinia yra neteisinga ir neatitinkanti tikrovės.

2.3.                      Taip pat prezidentas G. M., veikdamas atsakovės vardu, žodžiu nurodė, kad gaunamas labdarai skriemulinis lankas, kurio prašė V. Š. su V. Š.. Lanką labdarai be pinigų padovanojo KSA klubui ir šia dovana paskyrė naudotis V. Š.. V. Š., naudodamas psichologinį smurtą, išreikalavo iš V. Š. pinigus už iš labdaros gautą lanką ir pinigus pasisavino. Ši atsakovės paskleista žinia yra neteisinga, neatitinkanti tikrovės.

2.4.                      Atsakovė per prezidentą susirinkimo metu taip pat paskleidė neteisingą žinią LLF nariams, kad ieškovė Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui pateikė dėl LLF melagingą skundą. Susirinkimo metu atsakovė taip pat pateikė neteisingą žinią apie tai, jog ieškovės atstovas V. Š. pateikė pareiškimą policijos įstaigai, kuriame nurodė, jog prezidentas G. M. grasino fiziškai susidoroti su V. Š. ir jo šeima, dėl ko prašė apsaugos. Atsakovė susirinkimo metu atstovaujant prezidentui kitiems LLF nariams viešai paskleidė žinią, kad ieškovė menkino LLF vardą prieš Tarptautinę šaudymo iš lanko federacijos akivaizdoje, ir šmeižė bei teikė nepagrįstus skundus kriminalinei policijai, nurodė, kad V. Š. apskundė Tarptautinę šaudymo iš lanko federaciją.

2.5.                      Atsakovės paskleistos žinios apie ieškovę yra neteisingos, neatitinkančios tikrovės, paskleistos turint tyčią suklaidinti susirinkime dalyvavusius kitus LLF narius, kad būtų priimtas sprendimas pašalinti ieškovę iš LLF narių. Atsakovę atstovaujantis prezidentas G. M., neteisėtų veiksmų atlikimo metu, t. y. 2016 m. sausio 23 d. savo žinioje turėjo visus dokumentus ir informaciją, kurie patvirtino, kad atsakovės atstovo išsakyti teiginiai yra neatitinkantys tikrovės, tačiau juos skleidė tyčia, siekiant pažeisti juridinio asmens reputaciją, kad 2016 m. sausio 23 d. visuotinio susirinkimo metu kiti federacijos nariai priimtų sprendimą pašalinti ieškovę Kauno šaudymo iš lanko asociaciją iš LLF narių.

2.6.                      Atsakovės neteisingos žinios buvo paskelbtos viešai LLF Visuotinio narių susirinkimo metu, po to ieškovė buvo ne tik pašalinta iš LLF narių, tačiau dėl paskleistos informacijos neigiamai pakito ieškovės veikla, nes nesant LLF nariu negaunamas finansavimas veiklai iš LLF, kas neigiamai atsiliepė ieškovės veiklai, sportininkų parengimui varžyboms, ieškovė prarado galimybes dėl nutraukto finansavimo įsigyti geresnį sporto inventorių už valstybės lėšas, kurias skirsto per LLF ir jį panaudoti sportininkų rengimui aukšto rango varžyboms. Ieškovė neteko galimybių gauti finansavimą trenerių licencijoms gauti arba pratęsti, prašyti lėšų sporto salės ir stadiono atnaujinimui ar remontui. Taip pat prarado galimybę teikti Kauno miesto savivaldybei projektus, susijusius su LLF veikla, sportininkų pasirengimo varžyboms. Ieškovė nuo 2013 m. tiekė sporto, šaudymo iš lanko įrangą į Lietuvą, dalis pirkėjų buvo LLF nariai.

2.7.                      Po minėtų įvykių, LLF nariai, kurie anksčiau buvo ieškovės klientai, nustojo pirkti įrangą iš ieškovės, dėl ko sumažėjo apyvartos, o ieškovės tiekėjas šiais metais nutraukė sutartį dėl mažų apyvartų. Ieškovė neteko galimybės ginti savo narių ir ieškovę atstovaujančių sportininkų teises LLF įstatais numatyta tvarka. Taip pat ieškovės vardas ir reputacija buvo sumenkinti kitų LLF narių akyse, dėl ko LLF nariai atsisako bendradarbiauti su ieškove, kas neigiamai atsiliepia ir ieškovės rengiamų sportininkų pasiekimams. Kadangi atsakovės atstovo visuotinio susirinkimo metu paskleistos apie ieškovę neatitinkančios tikrovės žinios pažeidė ieškovės dalykinę reputaciją, sumenkino ieškovę atsakovės narių akivaizdoje, dėl ko nariai priėmė sprendimą pašalinti ieškovę iš federacijos, ieškovė reikalauja neturtinės žalos atlyginimo, kurią vertina 4000 Eur suma.

 

3.       Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

3.1.                      Nagrinėjamu atveju ieškovės, kaip viešojo juridinio asmens atžvilgiu, buvo išsakyta tam tikra kritika dėl ieškovės ir jo atstovo, V. Š., bendravimo stiliaus su LLF bendruomene, destruktyvios veiklos atsakovės organizacijoje, žeminančio bendravimo su kitais nariais. Minėti teiginiai yra paskleisti diskutuojant viešojo juridinio asmens Visuotiniame narių susirinkime, kurio įrašą klausant, akivaizdu, kad ieškovė ir jo atstovas V. Š. konfliktavo ne tik su federacijos prezidentu, bet ir su kitais atsakovės nariais, elgėsi neetiškai, nepagarbiai. Diskusija ir ieškovės bei jo atstovo atžvilgiu išsakyta kritika vertintina ne kaip dalykinės reputacijos pažeidimas, o kaip situacijos, susidariusios LLF viduje, nušvietimas, sporto šakos federacijos narių informavimas, kokiais metodais, būdais veikia vienas iš federacijos narių ir ko jis siekia. Taigi ieškovės dalykinė reputacija nėra absoliuti, nes pati ieškovė savo veiksmais, savo destrukcija, bendravimo būdu ir metodais blogina savo dalykinę reputaciją.

3.2.                      Ieškovė konkrečiai nenurodė, kodėl asociacijos veiklos ribose pateikta informacija jai sukėlė, anot jos paties, nepatogumus, galimai įtakojo veiklą ir kokia apimtimi tai įvyko. Ieškovė niekaip nemotyvuoja patirtų sunkumų, išgyvenimų, kodėl būtent jų vertė yra 4 000 Eur ir su kuo tai siejasi. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

 

4.       Trečiasis asmuo G. M. teismui pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame dėstė, kad visiškai palaiko atsakovės teiginius, argumentus, poziciją, išsakytą atsiliepiant į ieškovės ieškinį.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

5.       Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. kovo 8 d. sprendimu patikslintas ieškinys buvo atmestas; atsakovei Lietuvos lankininkų federacijai iš ieškovės Kauno sporto asociacijos priteista 3 630 Eur bylinėjimosi išlaidų; trečiajam asmeniui G. M. iš ieškovės Kauno sporto asociacijos priteista 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidų; atmestas ieškovės Kauno sporto asociacijos prašymas dėl baudos skyrimo už priesaikos sulaužymą.

6.       Teismas nurodė, kad:

6.1.                      Iš 2016 m. sausio 23 d. Visuotinio narių susirinkimo garso įrašo nustatyta, kad informacija, kurią pateikė atsakovės prezidentas G. M. ir Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas, daugumai LLF narių nebuvo naujai išgirsta informacija, o atvirkščiai, dauguma narių jau buvo susipažinę su tokiu ieškovės atstovo elgesio modeliu, veiksmais ir vykstančiais ginčais tarp ieškovės atstovo ir atsakovės prezidento G. M..

6.2.                      Atsakovė 2016 m. sausio 23 d. Visuotinio narių susirinkimo metu kritikavo ieškovės veiklą, pasirinktus veikimo būdus šaudymo iš lanko sporto šakoje, nušvietė ieškovės bei jos atstovo veikimo būdus istoriniu požiūriu. Visuotinio narių susirinkimo metu, visiems LLF nariams, įskaitant ir ieškovei, nebuvo ribojama pasisakyti, išreikšti savo nuomonę dėl paskleistų teiginių ar teikti pasiūlymų, vyko laisva diskusija, laikantis tam tikrų LLF Visuotinių narių susirinkimo taisyklių, įstatų. Taigi, vyko viešos diskusijos prisidėjimas prie bendrojo intereso klausimo, leidžiant LLF nariams nuspręsti dėl ieškovės pasilikimo LLF nariu, aptariant Visuotinio narių susirinkimo metu pateiktus įrodymus ir paaiškinimus, išklausant narių pozicijas ir galiausiai balsuojant.

6.3.                      Visi ieškovės nurodomi teiginiai buvo aptariami 2016 m. sausio 23 d. Visuotinio narių susirinkimo metu esant diskusijai, pranešant kitiems LLF nariams žinią apie ieškovės ir ieškovės atstovo veiksmus, ieškovės ir atsakovės ginčus bei santykius, elgesį, leidžiant išreikšti savo nuomonę, prieštaravimus. Vykusi diskusija, išsakyta kritika, vertintina kaip situacijos susidariusios LFF viduje, narių informavimas, kaip veikia, ko siekia kitas LLF narys, t. y. ieškovė.

6.4.                      Teismas padarė išvadą, kad 2016 m. sausio 23 d. Visuotinio narių susirinkimo metu paskleista informacija laikytina žiniomis, kuri buvo pagrįsta įrodymais, paaiškinimais, kurie Visuotinio narių susirinkimo metu buvo pagarsinti visiems LLF nariams, siekiant išgirsti kitų LLF narių nuomonę, komentarus, taip prieinant vieningos nuomonės dėl ieškovės padėties LLF bendruomenėje. Teiginiai buvo išsakyti sąžiningai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų, nesiekiant jo žeminti ir menkinti, o turint pozityvų tikslą – išryškinti ieškovės ir jos veiklos trūkumus ir siekiant juos pašalinti, išspręsti esamą problemą.

6.5.                      Nagrinėjamu atveju ieškovė jokių konkrečių argumentų dėl jos dalykinės reputacijos sumenkėjimo, atsiradusios dėl to žalos, padarinių nepateikė. Ieškovė nurodė, kad atsakovė melagingą informaciją skleidė tyčia, siekdama pažeisti juridinio asmens reputaciją, t. y. dėl paskleistos informacijos neigiamai pakito ieškovės veikla, nes nesant LLF nariu negaunamas finansavimas veiklai iš LLF, kas neigiamai atsiliepė ieškovės veiklai, sportininkų parengimui varžyboms, ieškovė prarado galimybes dėl nutraukto finansavimo įsigyti geresnį sporto inventorių už valstybės lėšas, kurias skirsto per LLF ir jį panaudoti sportininkų rengimui aukšto rango varžyboms. Ieškovė teismui jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių jos teiginius nepateikė ir neįrodė, kad dėl ieškovės pašalinimo iš LLF narių padarinys yra ieškovės veiklos finansavimo praradimas ir prastesnių sąlygų atsiradimas kitų asociacijų atžvilgiu. Byloje nepateikta faktinių duomenų, kurie leistų daryti bent prielaidą, kad ieškovės dalykinė reputacija ar geras vardas suprastėjo. Todėl teismas sprendžia, kad tokie ieškovės teiginiai dėl pažeistos ieškovės dalykinės reputacijos yra deklaratyvūs, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

6.6.                      Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti neturtinę žalą – 4 000 Eur. Tačiau teismui byloje nenustačius bei nepripažinus, kad ieškovės dalykinė reputacija buvo pažeista, nėra pagrindo priteisti neturtinę žalą, todėl šis ieškovės reikalavimas atmestinas, juolab, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu neįrodė neturtinės žalos dydžio, savo patirtų išgyvenimų, nepatogumų, kuriuos jai sukėlė atsakovės pasisakymai, nedetalizavo, kokie netekimai buvo patirti, o rėmėsi tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kad neturtinė žala turi būti atlyginta vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

 

7.       Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. balandžio 2 d. papildomu sprendimu tenkintas atsakovės Lietuvos lankininkų federacijos ir trečiojo asmens G. M. prašymas ir iš ieškovės Kauno sporto asociacijos atsakovei Lietuvos lankininkų federacijai priteista 4174,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsakovei suteiktas advokato teisines paslaugas; iš ieškovės Kauno sporto asociacijos trečiajam asmeniui G. M. priteista 665,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už trečiajam asmeniui suteiktas advokato teisines paslaugas.

8.       Teismas nurodė, kad atsakovė byloje iš viso patyrė 7 804,50 Eur ir trečiasis asmuo - 968 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo vertinimu, atsakovės ir trečiojo asmens prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis nagrinėjamu atveju yra atitinkantis Rekomendacijoje įtvirtintus priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydžio nustatymo kriterijus, neviršija Rekomendacijoje nurodytų maksimalių dydžių, byla sudėtinga dėl jos apimties, didelio įrodymų kiekio, byloje buvo sprendžiami teisiniai klausimai, reikalaujantys specialių žinių, procesinių dokumentų parengimas bei atstovavimas žodiniuose teismo posėdžiuose pareikalavo didelių advokato laiko sąnaudų, todėl šios išlaidos laikytinos pagrįstomis ir protingomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kadangi 2021 m. kovo 8 d. teismo sprendimu buvo išspręstas dalies bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas, yra pagrindas priimti papildomą sprendimą dėl sprendimu nepriteistų atsakovės ir trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų dalies. Taigi, iš ieškovės papildomai priteistina 4 174,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės naudai bei 665,50 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens naudai (CPK 277 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 

9.       Ieškovė apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. kovo 8 d. sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. balandžio 2 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

10.       Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

10.1.                      Teismas netinkamai taikė įrodymų vertinimą  reglamentuojančias teisės normas, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

10.2.                      Ieškovės 2010-09-27 visuotinio susirinkimo metu buvo nuspręsta priimti V. Š. kaip atsakovo  prezidento ataskaitą. Kartu šio susirinkimo metu visuotinis narių susirinkimas priėmė analogišką sprendimą tiek dėl viceprezidento, tiek ir generalinio sekretoriaus ataskaitų. Toks sprendimas visiškai atitiko tuo metu  galiojusių 2008-09-27 įstatų redakciją, kuri nenumatė galimybės  rezoliucinėje dalyje prezidento ataskaitą vertinti pagal rezultatą – teigiamai, ar neigiamai. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, jog pasibaigus kadencijai, 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakovės  visuotiniame narių susirinkime V. Š. veikla nebuvo įvertinta teigiamai.

10.3.                      Teismo išvada, jogbyloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad V. Š. būtų kandidatavęs kitai kadencijai prieštarauja byloje esantiems ieškovo pateiktiems rašytiniams įrodymams – 2012 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos lankininkų federacijos Visuotinio narių susirinkimo protokolui.

10.4.                      Priimant skundžiamą sprendimą ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, susiję su teiginiais dėl pinigų pasisavinimo už gautą lanką, liko nevertinti, o teismas tik atkartojo atsakovės ir trečiojo asmens nurodytas aplinkybes, tačiau jų pagrįstumo neįvertino ieškovės pateiktų įrodymų kontekste, todėl padarė neteisingą išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad paskleistas teiginys melagingas, pramanytas ar išgalvotas bei pasakytas neturint tam jokio faktinio pagrindo.

10.5.                      Teismas, spręsdamas dėl teiginių dėl rašto Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, nesigilino į ginčo esmę. Nei ieškovės, nei atsakovės ar trečiojo asmens teiginių, laikant, jog G. M. dėstė susirinkimo metu faktus ir juos patvirtinančius duomenis, nepatikrino su byloje esančiais įrodymais, todėl ši sprendimo dalis yra neaiški ir net nemotyvuota.

10.6.                      Teismas netinkamai įsigilino kokią žinią yra prašoma paneigti, todėl apsiribojo ik fakto nustatymu buvo kreiptasi į policijos įstaigą su pareiškimu ar ne ir nevertino ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų bei nurodytų faktinių aplinkybių.

10.7.                      Ieškovė kėlė klausimą dėl trečiojo asmens G. M. teiginio kad ieškovė menkino LLF vardą prieš WA, tačiau šių aplinkybių teismas nesiaiškino.

10.8.                      Teismas neturėjo teisės vertinti kitoje civilinėje byloje tarp atsakovės bei ieškovės, arba tarp atsakovės ir ieškovės atstovo, V. Š., apklaustų liudytojų parodymų.

10.9.                      Teismui sprendimui priimti teismui užteko tik atsakovės ir trečiojo asmens paaiškinimų, o tai teismo sprendimą daro neteisėtą, nes įrodymų tyrimo pažeidimai sukliudė teismui išsamiai išnagrinėti bylą.

10.10.                      Teismas tiesiog patenkino atsakovės ir trečiojo asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau nevertino patirtų išlaidų atitikties nei nurodytoms rekomendacijoms, nei nepatikrino ar tokios išlaidos buvo pagrįstos, juolab, kad tiek atsakovę, tiek trečiąjį asmenį atstovavo tas pats advokatas.

 

11.       Atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o sprendimą ir papildomą sprendimą palikti nepakeistus; priteisti atsakovo ir trečiojo asmens naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliaciniame procese.

12.       Nurodė, kad:

12.1.                      Atsakovės teiginys, jog visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai, laikytinas pagrįstu ir atitinkančiu atsakovės bei trečiojo asmens tiesos suvokimą bei nėra prieštaraujantis nei atsakovės įstatams, nei atsakovės 2010 m. rugsėjo 27 d. visuotinio narių susirinkimo protokolui. Pirmosios instancijos teismui pakako faktinių duomenų padaryti išvadą, jog teiginys „visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai.“ turėjo pakankamą faktinį pagrindimą praeities atsakovės visuotinių susirinkimų kontekste.

12.2.                      Teismas pagrįstai konstatavo, jog teiginys „V. Š., naudodamas psichologinį smurtą išreikalauja iš V. Š. pinigus už labdarinį lanką ir pinigus pasisavina“ nepažeidžia ieškovės dalykinės reputacijos, nes ši išvada padaryta išanalizavus trečiojo asmens paaiškinimus bei byloje surinktus įrodymus, įskaitant minėto visuotinio susirinkimo garso įrašą, t. y. tuos įrodymus, kurie yra aktualūs pagrįsti, kad atsakovė darydama tam tikrą pareiškimą rėmėsi faktiniais duomenimis tokiais, kokius turėjo teiginio padarymo metu.

12.3.                      Teismas tinkamai išanalizavo byloje esančius įrodymus ir patvirtino, kad ieškovės 2015 m. liepos 2 d. raštas Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui yra melagingas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovės atstovas V. Š. 2015 m. nebuvo vienintelis sportininkas atstovaujantis atsakovę olimpinių lankų pogrupyje. Olimpinių lankų pogrupyje kaip ir skremulinių lankų pogrupyje dar dalyvavo sportininkas V. M., t. y. abu sportininkai dalyvavo abejose lankų varžybų grupėse ir buvo vieninteliai vyrai sportininkai, kurie atstovauja tiek olimpinio lanko grupę, tiek tuo pačiu metu skremulinių lankų grupę.

12.4.                      Byloje nustatyta, kad 2015 m. birželio 15 d. V. Š. pateikė pareiškimą Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkui. Šio pareiškimo pateikimo fakto neginčija ir pati ieškovė bei jos atstovas. Ieškovės atstovo V. Š. pareiškime policijai yra aiškiai nurodytas jo susirūpinimas savimi ir savo šeima dėl trečiojo asmens veiksmų ir galimo susidorojimo ir pareiškime prašoma: „Dėl galimo pavojaus man ir mano šeimai, prašau atlikti tyrimą ir informuoti“.

12.5.                      Trečiasis asmuo teismo posėdžio metu nurodė, kad jis kaip vyriausiasis rinktinės treneris su komanda buvo nuvykę į Kopenhagą, kur susitiko su WA vadovais ir kalbėjosi apie situaciją federacijoje. Taigi 2016 m. sausio 23 d. atsakovė turėjo pakankamą pagrindą viešai informuoti narius ir teigti, kad Pasaulinė šaudymo iš lanko federacija žino apie atsakovės ir ieškovės, jos atstovo V. Š. ginčus.

12.6.                      Pirmosios instancijos teismui pateiktuose kitos civilinės bylos (Nr. e2-10229-918/2018) garso įrašuose, t. y. nuorodose, kur galima tokius garso įrašus rasti, atsispindi ne vieno asmens liudijimas, jog jie yra girdėję ieškovės atstovo pasakymus, kad jis “sugriaus federaciją”.

12.7.                      Visos tiek atsakovės, tiek trečiojo asmens šioje byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ne tik sąskaitomis, apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais, bet ir detaliomis specifikacijomis, kokios buvo sąnaudos kiekvienam konkrečiam procesiniam veiksmui.

 

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

 

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

13.       Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

14.       Šioje byloje sprendžiama ar pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes ir ar tinkamai taikė teisės normas reglamentuojančias juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą.

15.       Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti atsakovės Lietuvos lankininkų federacijos 2016-01-23 Visuotinio narių susirinkimo metu paskleistus tam tikrus teiginius. Apeliacinės instancijos teismo nuomone pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė dėl kiekvieno prašomo paneigti teiginio ir motyvuotai atmetė visus ieškovės reikalavimus. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė argumentus, kodėl nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir dėl ko, jos manymu, yra būtina paneigti visus ginčijamus teiginius išsakytus Lietuvos lankininkų federacijos 2016-01-23 Visuotinio narių susirinkimo metu. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliacinio skundo teiginiais nesutinka ir todėl pasisakys dėl kiekvieno iš jų.

 

Dėl V. Š. ataskaitos tvirtinimo ieškovės 2010-09-27 visuotinio susirinkimo metu

 

16.       Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad 2010-09-27 susirinkimo metu buvo nuspręsta priimti V. Š. kaip atsakovo prezidento ataskaitą. Kartu šio susirinkimo metu visuotinis narių susirinkimas priėmė analogišką sprendimą tiek dėl viceprezidento, tiek ir generalinio sekretoriaus ataskaitų. Toks sprendimas visiškai atitiko tuo metu galiojusių 2008-09-27 įstatų redakciją, kuri nenumatė galimybės rezoliucinėje dalyje prezidento ataskaitą vertinti pagal rezultatą – teigiamai, ar neigiamai. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, jog pasibaigus kadencijai, 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakovės visuotiniame narių susirinkime V. Š. veikla nebuvo įvertinta teigiamai. Anot apeliantės 2010 m. rugsėjo 27 d. vykusio atsakovės visuotinio susirinkimo metu tuometinio atsakovės prezidento V. Š. ataskaitos priėmimas visuotiniame susirinkime laikytinas tuo, jog atsakovės visuotinio susirinkimo dalyviai įvertino V. Š. ataskaitą teigiamai. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelentės teiginiu nesutinka.

17.       Patikslintu ieškiniu, ieškovė įrodinėja, jog atsakovės teiginys „visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai“ žemina ieškovės dalykinę reputaciją. Siekiant nustatyti ar toks teiginys žemina ieškovės dalykinę reputaciją, yra būtina išanalizuoti ar buvo žinių paskleidimo faktas, ar atsakovės išsakyta nuomonė, ar paskleista informacija turi pakankamą faktinį pagrindą.

18.       Dėl šio teiginio buvo apklaustas buvęs atsakovės prezidentas K. J., atsakovė taip pat pateikė į bylą įrodymus – 2012 m. rugsėjo 22 d. ir 2015 m. sausio 17 d. atsakovės visuotinio narių susirinkimo protokolus. Taigi pirmosios instancijos teismas išanalizavo ne tik ieškovės, atsakovės, trečiojo asmens pozicijas, bet ir apklausė liudytoją, išnagrinėjo rašytinius įrodymus.

19.       Atsakovė šioje byloje rėmėsi liudytojo K. J. parodymais, kuris patvirtino, jog 2010 m. rugsėjo 27 d. tuometinio atsakovės prezidento V. Š. ataskaita nebuvo įvertinta teigiamai, nes tiesiog atsakovės visuotinis susirinkimas nebalsavo dėl tokios ataskaitos patvirtinimo.

20.       Būtina atsižvelgti į tai, kad 2012 m. rugsėjo 22 d. ir 2015 m. sausio 17 d. atsakovės visuotinio narių susirinkimo protokolai patvirtina, jog: 2012 m. rugsėjo 22 d. K. J. kaip tuometiniam atsakovės prezidentui pristačius atsakovės veiklos ataskaitą, tokia ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai (nors atsakovės įstatai galioję šio visuotinio susirinkimo metu reglamentavimo dėl prezidento ataksiatos tvirtinimo ar netvirtinimo nenumatė); 2015 m. sausio 17 d. K. J. kaip tuometiniam atsakovės prezidentui pristačius atsakovės veiklos ataskaitą, tokia ataskaita taip pat buvo patvirtinta vienbalsiai (nors taip pat kaip ir 2010 m. rugsėjo 27 d. galiojusių atsakovės įstatų redakcija nereglamentavo situacijos ar procedūros dėl atsakovės prezidento ataskaitų tvirtinimo, netvirtinimo).

21.       Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakovės visuotinis narių susirinkimas nepatvirtino V. Š. kaip tuometinio atsakovės prezidento ataskaitos, nes vėlesni atsakovės visuotiniai susirinkimai vykę analogiškų įstatų pagrindu dėl tokių ataskaitų spręsdavo, jog atsakovės prezidento ataskaitos yra tvirtinamos arba ne, t. y. visuotinis susirinkimas turi tokią prerogatyvą, net ir nesant tiesiogiai tokiai situacijai apibrėžtai atsakovės įstatuose. Jeigu 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakovės visuotinis narių susirinkimas būtų patvirtinęs V. Š. ataskaitą arba patvirtinęs tokią ataskaitą teigiamai, tai būtų identifikuota ir pačiame aptariamo atsakovės visuotinio susirinkimo protokolo tekste, tačiau 2010 m. rugsėjo 27 d. atsakovės visuotinio narių susirinkimo tekste nėra nurodyta, kad V. Š. ataskaita būtų buvusi patvirtinta ar patvirtinta teigiamai.

22.       Dėl išvardintų priežasčių atsakovės teiginys, kad visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai, laikytinas pagrįstu ir atitinkančiu atsakovės bei trečiojo asmens tiesos suvokimą, o kartu nėra prieštaraujantis nei atsakovės įstatams, nei atsakovės 2010 m. rugsėjo 27 d. visuotinio narių susirinkimo protokolui.

23.       Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė aptariamo atsakovės pasisakymo kontekste. Pirmosios instancijos teismui pakako faktinių duomenų padaryti išvadą, jog teiginys „visuotinis susirinkimas įvertino V. Š. veiklą nepatenkinamai“ turėjo pakankamą faktinį pagrindimą praeities atsakovės visuotinių susirinkimų kontekste.

 

Dėl V. Š. kandidatavimo į atsakovės prezidento postą

 

24.       Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo išvada, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad V. Š. būtų kandidatavęs kitai kadencijai prieštarauja byloje esantiems ieškovo pateiktiems rašytiniams įrodymams – 2012 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos lankininkų federacijos Visuotinio narių susirinkimo protokolui.

25.       Pažymėtina, kad atsakovė 2016 m. sausio 23 d. visuotinio susirinkimo metu neteigė jokio teiginio apie V. Š. kandidatavimą į atsakovės prezidento postą. Be to, pati ieškovė patikslintame ieškinyje nereiškė jokio reikalavimo, susijusio su teiginiais apie V. Š. kandidatavimą į atsakovės prezidento postą. Taigi, argumentai apie V. Š. kandidatavimą ar nekandidatavimą į atsakovės prezidento postą nepagrįstai įtraukti į apeliacinį skundą, nes tai nebuvo ginčo dalykas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

 

Dėl pinigų pasisavinimo už kaip labdarą gautą lanką

 

26.       Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog priimant skundžiamą sprendimą ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, susiję su teiginiais dėl pinigų pasisavinimo už gautą lanką, liko nevertinti, o teismas tik atkartojo atsakovės ir trečiojo asmens nurodytas aplinkybes, tačiau jų pagrįstumo neįvertino ieškovės pateiktų įrodymų kontekste, todėl padarė neteisingą išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad paskleistas teiginys melagingas, pramanytas ar išgalvotas bei pasakytas neturint tam jokio faktinio pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais teiginiais nesutinka.

27.       Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, teiginys „V. Š., naudodamas psichologinį smurtą išreikalauja iš V. Š. pinigus už labdarinį lanką ir pinigus pasisavina“ panaudotas esant diskusijai tarp apeliantės, jos atstovo V. Š. ir atsakovės, bei trečiojo asmens. Diskusija vyko atsakovės 2016 m. sausio 23 d. visuotinio susirinkimo metu, diskusijos tonas aršus, matomas nesusikalbėjimas tarp skirtingų asmenų.

28.       Pirmosios instancijos teismas nuspręsdamas, jog teiginys „V. Š., naudodamas psichologinį smurtą išreikalauja iš V. Š. pinigus už labdarinį lanką ir pinigus pasisavina“ nepažeidžia ieškovės dalykinės reputacijos, tai atliko išanalizavęs trečiojo asmens paaiškinimus bei byloje surinktus įrodymus, įskaitant minėto visuotinio susirinkimo garso įrašą, t. y. tuos įrodymus, kurie yra aktualūs, pagrįsti, kad atsakovė darydama tam tikrą pareiškimą rėmėsi faktiniais duomenimis tokiais, kokius turėjo teiginio padarymo metu.

29.       Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu teiginiu, kad atsakovei ir trečiajam asmeniui negalėjo būti žinomos detalės ar sutartinės nuostatos dėl tam tikro objekto pasisavinimo ar nepasisavinimo. Atsakovė, ir trečiasis asmuo negali būti laikomi atsakingais už praeities teiginius, nes jie pasakyti praeityje turint tik tam tikrą informaciją.

30.       Šioje byloje ieškovė yra pateikus Garantinį raštą, kuriame nurodyta, jog 2014-01-30 lankas perduotas V. Š. už 1380 Lt, o pinigus asmeniškai gavo V. Š.“. Bylos nagrinėjimo metu atsakovei pasiteiravus, ar tokį dokumentą pasirašė ieškovės atstovas V. Š., buvo gautas patvirtinimas.

31.       Nesant 2016 m. sausio 23 d. atsakovės visuotinio susirinkimo metu jokių kitų įrodymų (išskyrus nurodytą raštą), kurie paneigtų pinigų pasisavinimo faktą, nes yra aiškiai nurodyta „pinigus asmeniškai gavau“, o tai reiškia, jog Kauno šaudymo iš lanko asociacijai priklausančius pinigus asmeniškai gavo V. Š., atsakovė ir negalėjo pateikti jokio kito teiginio.

32.       Pažymėtina, kad atsakovės teiginys „V. Š., naudodamas psichologinį smurtą išreikalauja iš V. Š. pinigus už labdarinį lanką ir pinigus pasisavina“ atitiko situaciją buvusią 2016 m. sausio 23 d. atsakovės visuotinio susirinkimo metu, nes trečiasis asmuo nebūdamas teisininku ir nežinodamas atitinkamų teisinių terminų ir sužinojęs, jog V. Š. asmeniškai gauvo pinigus už ieškovei priklausančio lanko perdavimą V. Š., tik taip ir galėjo konstatuoti, kad ieškovės atstovas pasisavino pinigus. Atsakovė nurodė, kad pagal jos supratimą, jei pinigai nebūtų pasisavinti V. Š., tai minėtame rašte nei nebūtų sakinio “Pinigus asmeniškai gavau 2014-01-30 d.”.

33.       2016 m. sausio 23 d. vykusio atsakovės visuotinio narių susirinkimo metu, nei atsakovė, nei trečiasis asmuo savo žinioje neturėjo jokio kasos pajamų orderio, kuris būtų patvirtinęs, kokį nors aptariamo lanko pirkimo-pardavimo sandorį. Jeigu operacijos vykdomos grynaisiais pinigais, pinigus gaunančioji šalis privalo įforminti pinigų gavimo faktą kasos pajamų orderiu. Nei atsakovei, nei trečiajam asmeniui nebuvo žinoma apie tokio dokumento egzistavimą 2016 m. sausio 23 d. Būtent dėl to, tai yra vienas iš motyvų, kodėl atsakovė pasakė tokį teiginį, jog pinigai buvo pasisavinti.

34.       Taigi, aptariama atsakovės išsakyta frazė visiškai atitinka faktinę ir loginę atsakovės, trečiojo asmens supratimo situaciją 2016 m. sausio 23 d. atsakovės visuotinio susirinkimo metu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai analizavo teiginio tikrumo faktą 2016 m. sausio 23 dienai ir pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą dėl teiginio „V. Š., naudodamas psichologinį smurtą išreikalauja iš V. Š. pinigus už labdarinį lanką ir pinigus pasisavina“ pripažinimo pažeidusiu ieškovės dalykinę reputaciją.

 

Dėl rašto Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui

 

35.       Apeliaciniame skunde yra teigiama, jog teismas spręsdamas dėl teiginių dėl rašto Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui nesigilino į ginčo esmę. Nei ieškovo, nei atsakovės ar trečiojo asmens teiginių, laikant, jog G. M. dėstė susirinkimo metu faktus ir juos patvirtinančius duomenis, nepatikrino su byloje esančiais įrodymais, todėl ši sprendimo dalis yra neaiški ir net nemotyvuota. Su tokiais ieškovės teiginiais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

36.       Pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo byloje esančius įrodymus ir patvirtino, kad ieškovės 2015 m. liepos 2 d. raštas Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui yra melagingas.

37.       2015 m. liepos 2 d. ieškovės skunde Lietuvos olimpiniam komitetui buvo nurodyta: „Aš esu vienintelis LLF lankininkas, atstovaujantis LR skremulinių ir olimpinių lankų pogrupyje“. Tačiau byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovės atstovas V. Š. 2015 m. nebuvo vienintelis sportininkas atstovaujantis atsakovę olimpinių lankų pogrupyje. Olimpinių lankų pogrupyje kaip ir skremulinių lankų pogrupyje dar dalyvavo sportininkas V. M., t. y. abu sportininkai dalyvavo abejose lankų varžybų grupėse ir buvo vieninteliai vyrai sportininkai, kurie atstovauja tiek olimpinio lanko grupę, tiek tuo pačiu metu skremulinių lankų grupę.

38.       Analizuojant pasaulinius reitingus olimpinių lankų kategorijoje 2015 m. liepos 2 dienai, ieškovės atstovo V. Š. net nebuvo tarp reitinguotų sportininkų pasaulio reitinge. Be to, ieškovės atstovas V. Š. nebuvo Baltijos šalių čempionas olimpinių lankų pogrupyje, o vicečempionas vienose varžybose.

39.       Taigi Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog 2015 m. liepos 2 d. ieškovės skundo Lietuvos olimpiniam komitetui teiginiai neatitinka tikrovės, todėl atsakovė nepažeidė ieškovės dalykinės reputacijos 2016 m. sausio 23 d. pasakydama, jog ieškovės skundas Lietuvos olimpiniam komitetui yra melagingas.

 

Dėl skundo kriminalinei policijai

 

40.       Apeliantė nurodė, kad teismas netinkamai įsigilino kokią žinią yra prašoma paneigti, todėl apsiribojo ik fakto nustatymu buvo kreiptasi į policijos įstaigą su pareiškimu ar ne ir nevertino ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų bei nurodytų faktinių aplinkybių. Apeliacinės instacijos teismas tokį teiginį atmeta kaip nepagrįstą.

41.       Patikslintame ieškinyje ieškovė teigė, kad atsakovės teiginys, jog V. Š. pateikė pareiškimą policijos įstaigai, kuriame nurodė, jog trečiasis asmuo grasino fiziškai susidoroti su V. Š. ir jo šeima, dėl to prašė apsaugos, neatitinka tikrovės ir pažeidžia ieškovės dalykinę reputaciją.

42.       Byloje nustatyta, kad 2015 m. birželio 15 d. V. Š. pateikė pareiškimą Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkui. Šio pareiškimo pateikimo fakto neginčija ir pati ieškovė bei jos atstovas. Ieškovės atstovo V. Š. pareiškime policijai yra aiškiai nurodytas jo susirūpinimas savimi ir savo šeima dėl trečiojo asmens veiksmų ir galimo susidorojimo ir pareiškime prašoma: „Dėl galimo pavojaus man ir mano šeimai, prašau atlikti tyrimą ir informuoti“.

43.       Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovė visiškai įrodė, jog aptariamas teiginys yra teisingas (todėl nežemina ieškovės dalykinės reputacijos), nes atsakovės išsakyto teiginio teisingumą patvirtina 2015 m. birželio 15 d. pareiškimo policijai turinys.

 

Dėl kreipimosi į World Archery

 

44.       Apeliantė nurodo, jog ji kėlė klausimą dėl trečiojo asmens G. M. teiginio kad ieškovė menkino LLF vardą prieš WA, tačiau šių aplinkybių teismas nesiaiškino. Toks apeliantės teiginys yra nepagrįstas.

45.       Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo paaiškino, jog jo manymu, bendravimas su Pasaulinės šaudymo iš lanko federacijos atstovais ir aiškinimasis jiems, kas dedasi Lietuvos lankininkų federacijoje pagal ieškovės skundą, atrodo kaip atsakovės vardo menkinimas prieš Pasaulinę šaudymo iš lanko federaciją (World Archery). T. y. trečiasis asmuo nurodė, kad jis kaip vyriausiasis rinktinės treneris su komanda buvo nuvykę į Kopenhagą, kur susitiko su WA vadovais ir kalbėjosi apie situaciją federacijoje, tačiau jokių rašytinių įrodymų pateikti negali.

46.       Taigi 2016 m. sausio 23 d. atsakovė turėjo pakankamą pagrindą viešai informuoti narius ir teigti, kad Pasaulinė šaudymo iš lanko federacija žino apie atsakovės ir ieškovės, jo atstovo V. Š. ginčus, ir tai, atsakovės nuomone, žemina atsakovės vardą prieš Pasaulinę šaudymo iš lanko federaciją. Todėl Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovės teiginiai, susiję su World Archery turėjo faktinį pagrindą.

 

Dėl ieškovės atstovo V. Š. grasinimų sugriauti federaciją

 

47.       Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo vertinti kitoje civilinėje byloje tarp atsakovės bei ieškovės, arba tarp atsakovės ir ieškovės atstovo, V. Š., apklaustų liudytojų parodymų. Su tokia motyvacija nesutiktina.

48.       Pažymėtina, kad kitose bylose, kuriose dalyvavo tie patys asmenys, nustatytos aplinkybės turi prejucinę galią ir jomis turi vadovautis teismas, nagrinėdamas bylą (CPK 182 str. 2 p.). Pirmosios instancijos teismui pateiktuose kitos civilinės bylos (Nr. e2-10229-918/2018) garso įrašuose, t. y. nuorodose, kur galima tokius garso įrašus rasti, atsispindi ne vieno asmens liudijimas, jog jie yra girdėję ieškovės atstovo pasakymus, kad jis “sugriaus federaciją”.

49.       Pirmosios instancijos teismui pateiktose ištraukose iš kitos civilinės bylos (Nr. e2-10229-918/2018), kurio yra paminėti liudijimai, ieškovė neprašė tokių liudytojų parodymų pripažinti melagingais, arba jais apskritai nesivadovauti. Priešingai – parodymus civilinėje byloje Nr. e2-10229-918/2018 analizavo ir vertino jų svarbumą, svarumą visi proceso dalyviai.

50.       Svarbu pažymėti, kad atsakovė 2016 m. sausio 23 d. visuotinio susirinkimo metu pagarsinusi tokius V. Š. ketinimus atsakovės atžvilgiu, tiesiogiai rėmėsi tų pačių asmenų, kurie ir liudijo civilinėje byloje Nr. e2-10229-918/2018, pasakyta informacija pačiai atsakovei.

51.       Dėl išvardintų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi liudytojų parodymais kitoje civilinėje byloje, todėl tinkamai įvertino šio epizodo faktinį pagrįstumą 2016 m. sausio 23 dienai.

 

Dėl sprendimo motyvacijos

 

52.       Ieškovė apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismui sprendimui priimti užteko tik atsakovės ir trečiojo asmens paaiškinimų, o tai teismo sprendimą daro neteisėtą, nes įrodymų tyrimo pažeidimai sukliudė teismui išsamiai išnagrinėti bylą. Toks teiginys yra nepagrįstas.

53.       Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir detaliai išnagrinėjo šią bylą. Šioje byloje vyko ne vienas teismo posėdis, abi šalys reiškė daug įvairių prašymų. Teismas leido šalims teikti įvairiausius parodymus, rašytinius įrodymus, paaiškinimus. Teismas ištyrė ir pasisakė iš esmės dėl visų į bylą pateiktų įrodymų, šalių ir kitų asmenų paaiškinimų, suteikė pakankamai laiko išdėstyti savo poziciją kiekvienai iš šalių.

54.       Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog žala ieškovės dalykinei reputacijai nebuvo padaryta ir dėl to nėra pagrindo iš atsakovės priteisti neturtinės žalos atlyginimą ieškovei.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

 

55.       Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas tiesiog patenkino atsakovės ir trečiojo asmens prašymą dėl išlaidų priteisimo, tačiau nevertino patirtų išlaidų atitikties nei nurodytoms rekomendacijoms, nei nepatikrino ar tokios išlaidos buvo pagrįstos, juolab, kad tiek atsakovę, tiek trečiajį asmenį atstovavo tas pats advokatas.

56.       Pažymėtina, kad visos tiek atsakovės, tiek trečiojo asmens šioje byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ne tik sąskaitomis, apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais, bet ir detaliomis specifikacijomis, kokios buvo sąnaudos kiekvienam konkrečiam procesiniam veiksmui.

57.       Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovės ir trečiojo asmens atliktus procesinius veiksmus, bylos sudėtingumą bei apimtį, sprendžia, kad šioje byloje atsakovės ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos yra protingos, pagrįstos ir atitinka realiai patirtas atsakovės ir trečiojo asmens atstovo darbo laiko sąnaudas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė atsakovei ir trečiajam asmeniui visas jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

 

Dėl bylos baigties

 

58.       Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas bei teismų praktiką susijusią su dalykinės reputacijos gynimu, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

59.       Kiti apeliacinio skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 

60.       Atsakovė pateikė įrodymus apie 1452 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 įsakymu patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (2015 m. kovo 20 d. redakcija) nurodyto maksimalaus dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Minėtas bylinėjimosi išlaidas teismas laiko pagrįstomis, todėl jas priteisia atsakovei iš ieškovės (CPK 93, 98 str.).

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. kovo 8 d. sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. balandžio 2 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

Priteisti atsakovei Lietuvos lankininkų federacijai (į. k. 191960388) iš ieškovės Kauno sporto asociacijos (į. k. 301490599) 1452 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

 

Teisėjai                                Alvydas Barkauskas

 

                                        Andrius Ignotas

                                        

                                        Jelena Šiškina


Paminėta tekste:
  • CPK 277 str. Papildomas sprendimas
  • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
  • CPK 312 str. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus
  • CPK 182 str. Atleidimas nuo įrodinėjimo
  • 3K-7-38/2008
  • 3K-3-252/2010
  • 3K-3-107/2010
  • CPK