Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-02-11][nuasmenintas nuosprendis byloje][1-163-201-2016].docx
Bylos nr.: 1-163-201/2016
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:
4. Nusikaltimai žmogaus sveikatai (BK XVIII skyrius)
4.5. Nesunkus sveikatos sutrikdymas (BK 138 str. 1d.)
1. BAUDŽIAMOJI TEISĖ
1.1. Bendroji dalis
1.1.6. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės (BK VI skyrius)
1.1.6.3. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko ( BK 38 str.)
1.2. Specialioji dalis
1.2.4. Nusikaltimai žmogaus sveikatai (BK XVIII skyrius)
1.2.4.5. Nesunkus sveikatos sutrikdymas (BK 138 str. 1 d.)
2 BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ
2.3. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme
2.3.6. Nuosprendžio priėmimas (BPK XXIII skyrius)
2.3.6.4. Nuosprendžių rūšys, surašymas ir paskelbimas (BPK 302 str., 308 str.)
2.3.6.4.2. Nuosprendžio surašymas ir paskelbimas (BPK 302, 308 str.)

                                                                                            

Baudžiamoji byla Nr. 1-163-201/2016

Teisminio proceso Nr. 1-04-2-00284-2015-9

Procesinio sprendimo kategorija

(S)

1.2.4.5.; 1.1.6.3.; 2.3.6.4.2.

dokpaieska

N U O S P R E N D I S

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VARDU

2016 m. vasario 11 d.

Klaipėda

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Adolfina Simaitienė, sekretoriaujant E. L., dalyvaujant prokurorei Ingai Mačiulienei, kaltinamojo gynėjui advokatui Jonui Špelveriui, nukentėjusiajam A. M., nukentėjusiojo gynėjui advokatui Mindaugui Kepeniui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

G. Š., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini) Klaipėdoje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

n  u  s  t  a  t  ė :

G. Š., 2015-07-28 apie 21.00 val. daugiabučio gyvenamojo namo laiptinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), Klaipėdos m., prie buto Nr. 3, konflikto metu, tyčia ne mažiau, kaip vieną kartą rankų kumščiais smogė A. M. į kairįjį šoną, bei ne mažiau, kaip tris kartus į nugaros sritį. Po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2015-07-28 apie 21.10 val. daugiabučio gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdos m., laiptinėje, A. M. stovint prie išėjimo iš gyvenamojo namo durų, jis (G. Š.) tyčia ne mažiau kaip vieną kartą rankos kumščiu smogė A. M. į kairįjį šoną. Tokiu būdu jis (G. Š.) padarė A. M. kairės pusės IX-X šonkaulių lūžius, kas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Kaltinamasis G. Š., teismo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2015 m. liepos mėnesio pabaigoje, apie 20.00 val. pas jį į namus atėjo A. T., ar K. G., tiksliai nepamena, ir paprašė eiti kartu kaip liudininkui, kad DNSB (duomenys neskelbtini) laikinai einančiai bendrijos pirmininkės pareigas Z. Š. įteikti pasirašytinai dokumentą. Nuėjo prie trečio buto, į pirmo aukšto laiptinę, buto duris atidarė Z. Š.. Tuo pačiu momentu pasirodė A. M., jis ją apėjo ir išėjęs į laiptinę uždarė duris, Z. Š. liko bute. Vyko toks tuščias pokalbis, ko jie atėjo ir ko jie nori. A. M. vaikščiojo nuo jo link K.. Jie buvo susilietę krūtinėmis, susistumdė, jis bijojo, kad nesuplėšytų dokumento, prasidėjo keiksmai. A. pravėręs duris Z. paprašė iškviesti policiją, pasakė, kad jį muša. Paskui, nepamena kam perdavė dokumentus, o pats nuėjo namo persimauti kelnes, nes buvo su šortais. Persirengęs grįžo į laiptinę. Kuriuo momentu prisijungė R. Č., nepamena. Pokalbyje dalyvavo ir Z., jos buvo prašoma pasirašyti dokumentą. Ji vis prašė A. pasikalbėti. Jie sakė, kad A. eitų pasikalbėti. Jie išėjo pasikalbėti į lauką. Kiti likę irgi ėjo į lauką, tačiau A. stovėjo tarp durų ir neleido išeiti. Jis pakėlė toną, keikėsi ir prasmunkant pro jį galėjo jį sužaloti, pripažįsta, kad nuo jo veiksmų galėjo lūžti A. šonkauliai. Nukentėjusiojo A. M. atsiprašė, jie susitaikė.

Nukentėjusysis A. M. teismo posėdžio  metu parodė, kad 2015-07-28 apie 21.00 val. būnant namuose, bute, esančiame (duomenys neskelbtini), kažkas paskambino į duris. Atidaręs buto duris pamatė, kad prie durų stovi kaimynai: G. Š. iš 10 buto, A. T. iš 8 buto ir K. G. iš 5 buto. Jis išėjo iš buto ir uždarė buto duris. Visi jie stovėjo laiptinės aikštelėje. Kaimynai paprašė pasikalbėti su jo žmona, kuri yra namo bendrijos pirmininkė, nes norėjo įteikti raštą. Jis pasakė, kad žmona šiuo metu negali ateiti, nes kalbasi telefonu. Prašė jų palaukti ir paklausė ką jie čia atnešė. Kaimynai pasakė, kad nori organizuoti susirinkimą. Jis paklausė kokiu klausimu nori organizuoti susirinkimą. Jie paaiškino, jog dėl valdymo organo rinkimo. Tuomet jis pasakė, kad neseniai dėl šito klausimo jau buvo organizuotas susirinkimas. Tada G. Š. susinervino, pradėjo keiktis, jie susistumdė ir rankų kumščiais smogė jam ne mažiau kaip vieną kartą į kairįjį šoną ir ne mažiau kaip tris kartus į nugaros sritį. Tuomet jis atidarė buto duris ir pasakė savo žmonai Z. Š., kad kviestų policiją. A. T. pasakė „aš tau pačiam iškviesiu policiją“. Po to jis paklausė G. Š., kodėl mušasi ir šis aprimo. Vėliau jie išsiskirstė , jis nuėjo į savo butą. Netrukus, gal po kokių 10 min. ar 15 min., jis su žmona Z. Š. išėjo iš buto ir nuėjo pasiimti rašto, kurį prieš tai buvo atnešęs G. Š.. Laiptinėje susitiko A. T., su kuriuo nusileido į laiptinės apačią prie išėjimo. Jis - A. M. stovėjo prie durų ir jas laikė, kad jos neužsidarytų. Žmona su A. T. kalbėjosi lauke, po laiptinės stogeliu. Viduje, prie išėjimo, stovėjo G. Š., kuris stovėjo ir klausėsi ką Z. Š. kalba su A. T.. Taip pat šalia stovėjo ir R. Č.. G. Š., sakydamas, kad jis jam neleidžia išeiti į kiemą, ne mažiau kaip vieną kartą rankos kumščiu smogė į kairįjį šoną. Tuomet R. Č. apkabino G. Š. ir laikė jį, nes pastarasis buvo agresyviai nusiteikęs. Po to G. Š. pasišalino. Jis dar kurį laiką pastovėjo prie durų, vėliau su žmona ir A. T. besikalbėdami nuėjo į namo vidų. Grįžęs su žmona į namus, jis išsikvietė policijos pareigūnus, kuriems paaiškino, kas įvyko. Bandė pasikalbėti su kaimynais, tačiau nei vieno nerado namuose. Dėl įvykio jis parašė pareiškimą. Be to, po įvykio jam skaudėjo kairysis šonas ir nugara, todėl jis 2015-07-29 apie 00:00 val. kreipėsi į Klaipėdos universitetinę ligoninę, kur jam padarė rentgenogramą ir konstatavo krūtinės ląstos sumušimą. Išleido gydytis ambulatoriškai. Jam gydytojai išrašė nedarbingumą. 2015-08-06 jam padarė pakartotinę rentgenogramą ir nustatė, kad yra lūžę kairės krūtinės pusės IX-X šonkauliai. Jis gydėsi iki 2015-08-14. G. Š. jo atsiprašė, jis jam atleido ir sutinka su kaltinamuoju susitaikyti.

Liudytoja Z. Š., kurios parodymai pagarsinti, parodė, kad 2015-07-28 apie 21.00 val. jai ir jos vyrui A. M. būnant savo bute kažkas paskambino į duris. Tiksliai neprisimena ar ji, ar jos vyras atidarė buto duris. Ji matė, kad prie durų stovi kaimynai G. Š., A. T. ir K. G.. Matė, kad kaimynai atsinešė, kažkokį raštą, tačiau tuo metu ji kalbėjo telefonu ir negalėjo išeiti pasikalbėti su jais, todėl iš buto išėjo jos vyras A. M.. Išėjęs A. M. uždarė buto duris, o ji liko buto viduje. Kas vyko už durų, nematė ir negirdėjo. Gal po kokių 2 minučių A. M. pravėręs buto duris sušuko „kviesk policiją, mušasi“. Ji pasiėmė telefoną ir su juo pribėgo prie durų. Prie durų stovėjo kaimynai G. Š., A. T. ir K. G. bei jos vyras A. M.. Tuo metu jie kalbėjosi, nesimušė. Po to kažkas uždarė buto duris ir ji dar kurį laiką žiūrėjo per buto durų akutę. Matė, jog vyrai stovėjo ir kalbėjosi. Netrukus A. M. parėjo į butą ir pasakė, kad jį mušė G. Š.. Kiek smūgių sudavė neminėjo, tačiau skundėsi, kad skauda nugarą. Apžiūrėjusi jo nugarą ji pamatė, kad ji yra raudona. Netrukus, gal po kokių 5 min., ji kartu su A. M. išėjo iš buto ir nuėjo pasiimti rašto, kurį prieš tai buvo atnešęs G. Š.. Laiptinėje susitiko A. T. su kuriuo jie nusileido į laiptinės apačią, prie išėjimo. Ji su A. T. kalbėjosi lauke. Prie durų stovėjo A. M.. Jai atrodo, kad A. M. laikė duris, bet tiksliai to negali pasakyti, nes neįsidėmėjo, kadangi tuo tarpu bendravo su A. T.. Kaimynas R. Č. buvo netoliese. Kažkuriuo momentu G. Š. greitai išbėgo pro duris į lauką norėdamas pasiklausyti ką ji kalba su A. T.. Ji girdėjo, kaip G. Š. pasakė, jog niekas jo nepraleidžia, o jam reikia važiuoti, ar kažką panašaus ir sugrįžo atgal prie laiptinės. Ji nuo G. Š. laikėsi atokiau, nes jis jai pasirodė agresyviai nusiteikęs, susinervinęs. Vėliau, tiksliai neprisimena kuriuo metu tai buvo, tačiau matė, kaip R. Č., suėmęs rankomis G. Š. bandė jį laikyti, nes šis mosikavo rankomis prieš A. M.. R. Č. dar truputį palaikė G. Š. ir kažkuriuo metu G. Š. pasišalino. Ji su A. M. dar kurį laiką pastovėjo prie durų, ir su A. T. besikalbėdami nuėjo į namo vidų. Grįžusi su A. M. į namus išsikvietė policijos pareigūnus, kuriems paaiškino kas įvyko. Apie tai, kad lauke G. Š. sudavė smūgius A. M., pastarasis jai papasakojo iki atvykstant policijos pareigūnams. A. M. pasakė, kad G. Š. kumščiu sudavė į šoną. Kiek kartų sudavė neminėjo. A. M. skundėsi, kad jam skauda kairįjį šoną. Po įvykio A. M. vis skaudėjo kairysis šonas ir nugara, dėl to jis 2015-07-29 apie 00:00 val., kreipėsi į Klaipėdos universitetinę ligoninę, kur jam padarė rentgenogramą ir konstatavo krūtinės ląstos sumušimą ir išleido gydytis ambulatoriškai. 2015-08-06 A. M. padarė pakartotinę rentgenogramą ir nustatė, kad yra lūžę kairės krūtinės pusės IX-X šonkauliai. Prieš konfliktą su kaimynais, įvykusį 2015-07-28 apie 21 val., A. M. nesiskundė jokiais skausmais, niekur nebuvo susižalojęs. Įvykio metu A. M. buvo blaivus, jokio alkoholio nebuvo vartojęs (1 t., b.l. 20-22, 23-24).

Liudytojas A. A. T., kurio parodymai pagarsinti, parodė, kad 2015 m. tikslios dienos neprisimena, bet tai galėjo būti liepos mėn. pabaigoje ar rugpjūčio mėn. pradžioje, vakare apie 18.00 ar 19.00 val. kartu su kaimynais G. Š. bei K. G. nuėjo prie laikinai einančios UAB (duomenys neskelbtini) bendrijos pirmininkės pareigas Z. Š., buto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje. Jie buvo surinkę namo gyventojų parašus dėl susirinkimo organizavimo, kadangi Z. ankščiau susirinkimo piktybiškai neorganizavo. Susirinkimą norėjo rengti dėl naujo valdymo organo išrinkimo. Duris atidarė Z., jie prašė Z. pasirašyti dokumentą dėl susirinkimo organizavimo. Ar Z. ką nors jiems atsakė, jis neprisimena. Pamena, kad pasirodė Z. Š. vyras ar sugyventinis A., kuris išėjo pro buto duris ir jas uždarė. A. paklausė jų ko jie čia atėjo. Atsakė, kad nori įteikti Z. raštą su žmonių parašais dėl susirinkimo organizavimo. Pokalbis vyko toliau, tačiau ką tiksliai jie kalbėjo jis neįsidėmėjo. Ar jie stumdėsi, jis nematė. Stovėjo gal 2 m. ar 3 m. atstumu, vaikščiojo nuo vieno buto durų prie kito, todėl nematė kad G. Š. būtų sudavęs smūgius A.. Išgirdo tik tai, kad A. pravėręs buto duris pradėjo šaukti „Z., kviesk policiją muša“. Po to Alvydas nuėjo atgal į butą. Ar Z. buvo išėjusi iš buto, neprisimena. Vėliau, po kelių minučių, jiems stovint laiptinėje, iš savo buto išėjo Z. ir A., prašė pasikalbėti su juo. Todėl jis su Z. Š. išėjo į lauką, prie laiptinės, kur kalbėjosi. Su Z. kalbėjosi apie raštą dėl susirinkimo organizavimo. Jiems kalbantis matė, kad A. stovėjo prie išėjimo į lauką durų ir pasilenkęs abiem rankomis buvo į jas įsirėmęs. Matė, kad G. Š. norėjo praeiti pro duris ir išeiti į lauką. Tiksliai negali pasakyti, bet jam atrodo, kad G. Š. ir A. M. tarpusavyje susistumdė. Kaip susistumdė ir kokius veiksmus atliko vienas kito atžvilgiu, neįsidėmėjo. Kad vienas kitam jie būtų sudavę smūgius - nematė. Kažkaip G. Š. pavyko išlįsti pro duris ir jis išbėgo į lauką. Jis - A. A. T. nuėjo į savo butą. Vėliau sužinojo, kad dėl šio įvykio buvo atvykusi policija. (1 t., b.l.  27-29).

Liudytojas R. Č., kurio parodymai pagarsinti, parodė, kad 2015 m. liepos mėn. pabaigoje ar rugpjūčio mėn. pradžioje, vakare, jam būnant savo bute į jo buto duris paskambino kaimynas, berods K. G. ir paprašė eiti kartu į laiptinę, kad pasižiūrėtų ir paliudytų, jog namo bendrijos pirmininkė Z. Š. nepriima kažkokio rašto. Jis išėjo į laiptinę, laiptinėje buvo Z., jos vyras, G. Š. ir K. G., kurie norėjo įteikti Z. raštą. Girdėjo, kaip Z. Š. sakė, kad nori pasikalbėti ir prašė išeiti į lauką. Visi išėjo į lauką. Z. vyras A. M. stovėjo prie išėjimo į lauką durų. Jis stovėjo kiek tolėliau nuo išėjimo ir su kažkuo kalbėjosi, su kuo, neprisimena. Jis išgirdo, kaip kažkas prie durų pradėjo kalbėti pakeltu balsu. Išgirdo kaip G. Š. pasakė „leisk man praeiti“, ar kažką panašaus, prie durų stovėjo A. M. ir rankomis laikė duris. Lygtai A. M. su G. Š. susistumdė, kad būtų smūgiavę vienas kitam rankomis, jis nematė. Jis - R. Č. buvo priėjęs prie G. Š. ir ranka liesdamas jam petį pasakė, kad nusiramintų ir elgtųsi kultūringai. Kiek jam žinoma, tarp G. Š. ir Z. šeimos jau seniai vyksta nesutarimai dėl įvairių bendrijos reikalų (1 t., b.l. 32-33).

Liudytojas K. G., kurio parodymai pagarsinti, parodė, kad 2015 m. liepos mėn. 28 d. vakare apie 18.00 ar 19.00 val. kartu su kaimynais G. Š. bei A. T. nuėjo prie Z. Š., kuri laikinai eina UAB (duomenys neskelbtini) bendrijos pirmininkės pareigas, buto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje. Buvo surinkę namo gyventojų parašus, dėl susirinkimo organizavimo. Į laiptinę išėjo Z. Š. vyras A. M. ir uždarė buto duris, o Z. Š. liko bute. A. M. paklausė ko jie atėjo, o jie paaiškino, kad atnešė dokumentą, dėl susirinkimo organizavimo, kurį nori įteikti Z. pasirašytinai. Pokalbio metu A. M. ir G. Š. stovėjo vienas priešais kitą įsitempę. Jie buvo susirėmę pilvais. Ar G. Š. sudavė smūgius A. M. nematė, išgirdo tik tai, kad A. M. pravėręs buto duris pradėjo šaukti „Z., kviesk policiją muša“. Po to A. M. nuėjo atgal į butą. Vėliau, po kelių minučių, jiems stovint laiptinėje iš savo buto išėjo Z. Š. ir A. M., kurie pasakė, kad nori pasikalbėti su A. T.. Z. Š. ir A. T. išėjo į lauką, prie laiptinės, kalbėjosi. Matė, kad A. M. stovėjo prie išėjimo į lauką durų ir pasilenkęs viena ar abiem rankomis buvo į jas įsirėmęs. G. Š. norėjo praeiti pro duris ir išeiti į lauką, nes buvo minėjęs, jog nori kažkur išvažiuoti. Ar A. M. ir G. Š. tarpusavyje stumdėsi, ar vienas kitam jie būtų sudavę smūgius, jis nematė. (1 t., b.l. 36-38).

Liudytojas E. V., kurio parodymai pagarsinti, parodė, kad dirba Klaipėdos apskrities VPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio patruliu. 2015-07-28 apie 21.00 val., patruliuojant nustatytu maršrutu iš Klaipėdos apskr. VPK budėtojo per radijo stotelę gavo pranešimą, kad (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, tarp kaimynų vyksta konfliktas. Nuvykus nurodytu adresu pasitiko vyriškis, kuris prisistatė esąs A. M. ir paaiškino, kad tarp jo ir kaimyno iš 10 buto kilo konfliktas, kurio metu kaimynas jam  sudavė smūgius rankomis. A. M. buvo blaivus. Kiek prisimena, A. M. minėjo, kad skauda šoną, tačiau kurią tiksliai vietą neprisimena. Medikų kviesti A. M. neprašė. A. M. priėmė pareiškimą (1 t., b.l. 40-41).

Iš 2015-12-04 VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės rašto Nr. 17-4392 matyti, kad A. M., gim. (duomenys neskelbtini) m., 2015-07-29 VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo paimtas kraujas etanolio koncentracijos nustatymui. Išvada: etanolio koncentracija kraujo serume 0,00 promilių – 2015-07-29 00:15 val. tyrimas Nr. 1217 (1 t., b.l. 64).

Iš 2015-08-18 Valstybinėje teismo medicinos tarnybos specialisto išvados Nr. G 1501/15(03) matyti, kad specialistas D. V., remdamasis A. M. apžiūros ir pateiktų medicininių dokumentų duomenimis bei atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodytas įvykio aplinkybes, padarė išvadą nurodyta, kad A. M. nustatytas kairės pusės IX-X šonkaulių lūžis. Sužalojimas atitinka pareiškėjo nurodytą laiką ir aplinkybes, gavosi nuo krūtinės ląstos kairės pusės sumušimo. A. M. padarytas šonkaulių lūžis sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą (1 t. b.l. 66-67).

Iš 2015-11-30 Valstybinėje teismo medicinos tarnybos papildomos specialisto išvados Nr. pG2223/15(03) matyti, kad vyresnysis teismo medicinos ekspertas D. V., remdamasis specialisto išvados Nr. 1501/15(03) ir papildomai pateiktų medicininių dokumentų duomenimis bei atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, nurodė, kad A. M. nustatytas kairės pusės IX-X šonkaulių lūžis atitinka užduotyje nurodytą laiką ir aplinkybes. A. M. šonkauliai lūžo nuo krūtinės ląstos apatinės dalies kairės pusės sumušimo, galėjo gautis smogiant kumščiu ar spiriant koja, sudavus vieną ar du smūgius iš priekio ar kairiojo šono. Nukentėjusysis galėjo būti sužalotas įvairiose pozose, labiausiai tikėtina - stovint. Mažai tikėtina, kad A. M. šonkauliai lūžo griūvant, nes nėra kitų griuvimui būdingų sužalojimų. A. M. padarytas šonkaulių lūžis sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą (1 t., b.l. 68-69).

Iš 2015-08-25 apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėtas CD su 2015-07-28 garso įrašu, iš kurio matyti, kad vyko konfliktas tarp G. Š. ir A. M. (...G. Š. pašol tu bled, kas tu man čia aiškini... A. M. – nešauk. G. Š. – ko tu man čia aiškini, ką? Kas tau yra ble ką? Kas tau yra? (girdisi šmėžesys) G. Š. – kas tau yra.. (vėl girdisi šmėžesys) A. M. – kviesk policiją, daužosi, kviesk policiją greičiau. Ateik, ateik... Kviesk policiją greičiau. Vyriškis Nr. 1 – aš tau iškviesiu policiją... G. Š. – kas yra, kas yra? A. M. – kviesk policiją, Zina, greitai, kas yra, ko tu mušiesi) (1 t., b.l. 45-47).

Ištirtų įrodymų visuma sąlygoja išvadą, kad kaltinamojo G. Š. veika tinkamai kvalifikuota pagal LR BK 138 straipsnio 1 dalį, ir jo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką yra visiškai įrodyta.

Kaltinamojo G. Š. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad jis savo kaltę pripažino visiškai ir dėl įvykio nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino žalą Klaipėdos teritorinei ligonių kasai – 43,83 Eur.

Iš 2016-02-09 susitarimo matyti, kad G. Š., gyv. (duomenys neskelbtini), Klaipėdos m., ir A. M., gyv. (duomenys neskelbtini), Klaipėdos m., susitaikė ir prašo bylą nutraukti, kurioje jis yra kaltinamas pagal LR BK 138 str. 1 d. Dėl nukentėjusiajam A. M. padarytos neturtinės žalos 1000 eurų atlyginimo pasižada atlyginti per 30 dienų. Advokato atstovavimo išlaidas 500 eurų atlygins per 30 dienų. Dėl šių aplinkybių, vadovaujantis LR BK 38 straipsniu, teismo prašo šią baudžiamąją bylą nutraukti kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius ir prašo teismo šį susitarimą patvirtinti bei kaltinamąjį G. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 138 str. 1 d. atleisti.

G. Š. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str. Yra visos sąlygos, numatytos šiame baudžiamojo kodekso straipsnyje, kad atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu baudžiamąją bylą nutraukti. Jis pilnai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi, nukentėjusiojo atsiprašė, jis jam atleido, Valstybinei ligonių kasai atlygino padarytą žalą bei pateikė susitarimą su nukentėjusiuoju, kuriuo įsipareigojo per 30 dienų atlyginti neturtinę 1000 eurų žalą bei 500 eurų advokato atstovavimo išlaidoms apmokėti, anksčiau teismo neteistas, darbdavio charakterizuojamas teigiamai, todėl teismas daro išvadą, jog ateityje jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - CD diskas su garso įrašu, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinas saugoti byloje.

Kaltinamajam G. Š. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 301 – 304 str.,306-307 str., baudžiamojo kodekso 38 str.,

n  u  s  p  r  e  n  d  ė :

Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., padarymo G. Š. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, nukentėjusiajam ir kaltininkui susitaikius, baudžiamąją bylą nutraukti.

Patvirtinti susitarimą dėl žalos atlyginimo. Nustatyti, kad kaltinamasis G. Š. A. M. atlygina 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) neturtinės žalos ir 500 Eur (penkis šimtus eurų) advokato atstovavimo išlaidoms atlyginti, per 30 kalendorinių, šio termino pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Kaltinamajam G. Š. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - CD diską su garso įrašu, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje.

Informuoti kaltinamąjį G. Š., kad jei jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdys susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl kaltinamojo atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jei kaltinamasis per vienerius metus padarys  naują tyčinį nusikaltimą, sprendimas dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl kaltinamojo atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per šį Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

 

Teisėja                                                                                               Adolfina Simaitienė


Paminėta tekste:
  • BK 138 str. Nesunkus sveikatos sutrikdymas
  • BK
  • BK 38 str. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko