Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-3-295-2007].doc
Bylos nr.: 3K-3-295/2007
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

                        Civilinė byla Nr. 3K-3-295/2007

                                                                                                Procesinio sprendimo kategorijos: 45.4;                                                                                                93.2.9 (S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

 

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2007 m. birželio 22 d.

Vilnius

 

 

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus (kolegijos pirmininkas), Dangutės Ambrasienės ir Virgilijaus Grabinsko (pranešėjas),

 

            rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo ir 2006 m. lapkričio 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Abovita“ ieškinį atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Limedika“, dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

            Ieškovas UAB „Abovita“ prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimą dėl vienkartinių insulino pompų dalių nėščiosioms, sergančioms I tipo diabetu, gydyti pirkimo konkurso pasiūlymų preliminarios eilės nustatymo ir jo pagrindu priimtą atsakovo 2004 m. spalio 14 d. sprendimą dėl konkurso pasiūlymų eilės patvirtinimo. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2004 m. liepos 2 d. paskelbtame viešajame konkurse dėl vienkartinių insulino pompų dalių nėščiosioms, sergančioms I tipo diabetu, gydyti pirkimo. Konkursą laimėjo trečiasis asmuo UAB „Limedika“, tačiau atsakovo sprendimai nustatyti konkurso pasiūlymų preliminarią eilę, ją patvirtinti ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su trečiuoju asmeniu yra neteisėti. Trečiojo asmens UAB „Limedika“ konkurso pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, nes trečiasis asmuo, nenurodydamas tikslaus infuzijos rinkinio pavadinimo ir kodo, pateikė alternatyvų pasiūlymą. Atsakovas nepagrįstai nenustatė, kad trečiojo asmens konkurso pasiūlyme neteisingai nurodytas insulino pompos stūmoklio srieginio strypo, adapterio, diržo, baterijų ir infuzijos rinkinių reikalingas kiekis. Be to, trečiasis asmuo konkurso metu pakeitė pasiūlymą, t. y. nurodė, kad vieną adapterį duos papildomai, tai daryti draudžiama pagal konkurso sąlygas. Trečiojo asmens pasiūlyme buvo nurodyta, kad techninę insulino pompų priežiūrą 24 valandas per parą atliks Roche Diagnostics atstovybė, nors konkurso sąlygose nurodyta, kad tokią priežiūrą turi atlikti pats tiekėjas. Trečiojo asmens konkurso pasiūlyme net penkiose iš šešių perkamų objektų pozicijų nurodyti neteisingi duomenys, ir tai vertintina kaip didelis konkurso sąlygų pažeidimas. Atsakovas šių pažeidimų nenustatė, neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymosi.

 

II. Pirmosios instancijos teismų sprendimo ir

apeliacinės instancijos teismo sprendimo bei nutarties esmė

 

            Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlyti vienkartiniai infuzijos rinkiniai vertintini kaip lygiaverčiai, atitinkantys konkurso specifikacijos reikalavimus, ir jų pasiūlymas nedaro konkurso pasiūlymo alternatyvaus (Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnis). Trečiasis asmuo konkurso pasiūlyme nurodė, kad pagal gamintojo prekių aprašymą vienai pacientei mėnesiui reikės dvylikos vienkartinių infuzijos rinkinių. Kadangi trečiojo asmens pasiūlytus infuzijos rinkinius galima bus pritaikyti individualiems pacienčių poreikiams, tai vidutiniškai apskaičiuotas ir konkurso pasiūlyme nurodytas dvylikos infuzijos rinkinių poreikis vienai pacientei yra pagrįstas ir pakankamas. Stūmoklio srieginis strypas bus naudojamas devynis mėnesius, todėl trečiojo asmens konkurso pasiūlyme stūmoklio srieginio strypo poreikis mėnesiui vienai pacientei — 0,1 - yra pagrįstas ir teisingas. Tokiu pačiu būdu yra skaičiuojamas ir reikalingas pompos diržų kiekis. Trečiasis asmuo konkurso pasiūlyme nurodė, kad vienai pacientei reikia aštuonių insulino ampulių per mėnesį, todėl pagal insulino pompos naudojimo instrukciją anglų kalba vienai pacientei vienam mėnesiui reikės dviejų pompos baterijų, kaip ir nurodyta trečiojo asmens pasiūlyme. Teismas sprendė, kad trečiasis asmuo, nurodydamas, jog kiekviena nėščioji gaus dar ir papildomą pompos adapterį, nepakeitė pasiūlymo kainos, nes nurodė, kad papildomas adapteris bus suteiktas nemokamai. Trečiojo asmens konkurso pasiūlymo paaiškinimas, nurodant, kad prie kiekvienos pompos nemokamai bus pridėtas vienas papildomas adapteris, neprieštarauja konkurso sąlygoms ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams.

            Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 14 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša. Kolegija nurodė, kad prašymą pripažinti dalį bylos medžiagos - tiekėjų pateiktus dokumentus - nevieša pateikė perkančioji organizacija - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Nors perkančioji organizacija konkurso sąlygų 6.4 punkte įsipareigojo užtikrinti dalyvių pateiktos konkursui informacijos konfidencialumą, atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai, pateikdami pasiūlymą atsakovui, nenurodė pateikiamos medžiagos konfidencialumo, laikytina, kad nėra pagrindo pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša (Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, CPK 10 straipsnio 2 dalis).

            Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir pripažino negaliojančiais Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimą dėl vienkartinių insulino pompų (praleistas žodis – dalių) nėščiosioms, sergančioms I tipo diabetu, gydyti pirkimo atvirojo konkurso būdu preliminarios eilės nustatymo bei 2004 m. spalio 14 d. sprendimą dėl konkurso pasiūlymų preliminarios eilės patvirtinimo. Kolegija nurodė, kad konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatyta, jog konkursui tiekėjai dokumentus turi pateikti lietuvių kalba, o 3.4 punkte nurodyta, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti originalius gamintojo katalogus (prekių aprašymus). Techninė specifikacija yra vienas iš svarbiausių pirkimo dokumentų, nes joje apibūdinamos norimos įsigyti prekės, todėl atsakovas pirkimo dokumentuose ir nurodė tiekėjams pateikti gamintojų prekių aprašymus, kad galėtų spręsti, ar tiekėjų nurodytų prekių savybės atitinka jos techninėje specifikacijoje nustatytoms norimoms įsigyti prekių savybėms. Gamintojo prekių aprašymas (specifikacija, instrukcija) yra vienas iš dokumentų, kuriuo atsakovas vadovavosi vertindamas pasiūlymus, todėl turėjo būti pateiktas lietuvių kalba.

            UAB „Limedika“ pasiūlyme nurodyta, kad vienai pacientei devyniems mėnesiams reikia vieno insulino pompos adapterio. Pagal UAB „Limedika“ pateikto gamintojo prekių aprašymą vienas adapteris yra skirtas šešiems mėnesiams (gamintojo Disetronic insulino pompos H-Tron plius aprašymas anglų kalba), tai neatitinka trečiojo asmens pateikto pasiūlymo, t. y. trečiojo asmens pasiūlymas dėl adapterio neatitinka perkančios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų (Įstatymo 21 straipsnio 4 dalis).

            Trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta, kad insulino pompai vienai pacientei per mėnesį reikės dviejų baterijų. Trečiojo asmens pateiktoje gamintojo prekių aprašyme anglų kalba nurodyta, kad baterijos gali veikti mažiausiai keturias savaites. Gamintojo prekių aprašyme lietuvių kalba nurodyta, kad insulino pompos variklio baterijos yra keičiamos kas 7-9 ampulės, o elektroninės sistemos baterijos - kas 4-5 ampulės. Viena pacientė per mėnesį vidutiniškai sunaudoja aštuonias insulino ampules. Vienam mėnesiui vidutiniškai bus reikalinga viena variklio baterija, o elektroninei sistemai - dvi. Taigi pagal gamintojo prekių aprašymą lietuvių kalba vienai pacientei mėnesiui reikalingos ne dvi, o trys baterijos. Pagal trečiojo asmens pateiktų gamintojo prekių aprašymą lietuvių ir anglų kalbomis duomenys apie baterijų naudojimo trukmę yra nevienodi. Tai reiškia, kad trečiasis asmuo pateikė netikslius duomenis, nes vienu atveju vienai pacientei mėnesiui pagal gamintojo prekių aprašymą reikia trijų baterijų, kitu atveju — dviejų. Dėl to trečiojo asmens pasiūlymas dėl pompų baterijų kiekio yra neteisingas, nes neatitinka perkančios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų (Įstatymo 21 straipsnio 4 dalis, 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

            Trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė pateiksiąs vienai pacientei per mėnesį dvylikos vienkartinių infuzijos rinkinių. Pagal pateiktą pasiūlymą šie rinkiniai yra dviejų rūšių: Disetronic Tender su minkšta Tender kaniule, kurią reikia keisti mažiausiai kas 72 val., ir Disetronic Rapid D su plienine adata, kurią reikia keisti kas 48 val. Pagal gamintojo prekių aprašymus šių dviejų infuzijos rinkinių naudojimo laikas yra skirtingas, tai reiškia, kad vienų rinkinių vienai pacientei mėnesiui reikia penkiolikos, kitų - dešimties. Trečiasis asmuo, subendrinęs skirtingą infuzijos rinkinių naudojimo laiką, nustatė, kad vienai pacientei mėnesiui reikės dvylikos infuzijos rinkinių. Tačiau trečiasis asmuo, pasiūlyme nenurodęs, kokį kiekį pateiks vienos ir kitos rūšies infuzijos rinkinių, negalėjo skaidriai įvykdyti perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyto reikalavimo pagal gamintojo rekomendacijas pateikti infuzijos rinkinių reikalingą kiekį vienai pacientei mėnesiui. Aiškus ir skaidrus infuzijos rinkinių kiekio nustatymas yra labai svarbus, nes jų kiekis vienai pacientei tiesiogiai veikia pirkimo kainą. Be to, infuzijos rinkinių kaina sudaro pagrindinę vienos pacientės naudojimo priemonių per vieną mėnesį kainos dalį. Pateikus infuzijos rinkinių, kurių naudojimo trukmė 72 val., mažiau nei šešis, atitinkamai padidėja pateikiamų rinkinių, kurių naudojimo trukmė yra 48 val.,  kiekis. Tai reiškia, kad tokiu atveju vienai pacientei dvylikos rinkinių mėnesiui bus per mažai. Taigi trečiojo asmens apskaičiuotas pacientei dvylikos infuzijos rinkinių kiekis mėnesiui, nedetalizuojant pasiūlyme skirtingos infuzijos rinkinių naudojimo trukmės ir kiekio pagal skirtingą naudojimo laiką, neužtikrina atsakovo techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų pateikti vienai pacientei reikalingą infuzijos rinkinių kiekį pagal gamintojo rekomendacijas (Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas). UAB „Limedika“ veiksmai, kai perkančiai organizacijai teikia vienus duomenis apie siūlomą pirkti prekę, o vartotojui - gydymo įstaigoms, ligoniams - kitus, kelia abejonių tiekėjo patikimumu. Tokiu atveju, kai pirkimo objektas yra labai svarbus nėščių moterų sveikatai, atsakovas privalėjo išsiaiškinti, ar UAB „Limedika“ yra patikimas tiekėjas (Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalis).

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

 

            Kasaciniu skundu atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, taip pat panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir tenkinti atsakovo prašymą – pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša. Nurodomi šie kasacinio skundo argumentai:

            1. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 20, 21 straipsnių, 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo. Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta, kad, be kitų nuostatų, pirkimo dokumentuose turi būti pateikta techninė specifikacija. Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad techninė specifikacija turi būti nustatoma šiais būdais arba šių būdų deriniu: 1) nurodant standartą, techninį reglamentą ar normatyvą; 2) nurodant pirkimo objekto funkcines savybes ar apibūdinant norimą rezultatą. Dėl techninės pažangos nuolat atsiranda naujų techninių sprendimų, galinčių tenkinti perkančiosios organizacijos poreikius ir užtikrinti viešąjį interesą. Originalūs gamintojo katalogai (prekių aprašymai) negali būti vertinami kaip pirkimo dokumentų dalis, nes atsižvelgiant į techninę pažangą jie nuolat keičiasi. Pirkimo konkurso techninė specifikacija, kuri ir apibūdina perkamų prekių, savybes ir kuri, kaip reglamentuojama Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje, pateikta pirkimo dokumentuose. Techninė specifikacija pagal konkurso sąlygų 3.1 punktą tiekėjų buvo parengta ir pateikta lietuvių kalba. Apeliacinės instancijos teismo teiginys, kad gamintojo prekių aprašymas (specifikacija, instrukcija) yra vienas iš pirkimo dokumentų, yra klaidingas, nes pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį. Priešingu atveju nebūtų galimybės perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose tiksliai ir aiškiai nurodyti pirkimo objekto funkcines savybes tam, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija - įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Gamintojo rekomendacijos (prekių aprašymas) nėra pirkimo dokumentas, todėl konkurso sąlygų 3.1 punktas, kuriame nustatytas reikalavimas konkurso tiekėjams parengti ir pateikti dokumentus lietuvių kalba, joms netaikytinas.

            2. Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės neatitinka techninėje specifikacijoje nurodyto standarto, techninio reglamento ar normatyvo, jeigu dalyvis savo pasiūlyme perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Trečiasis asmuo nurodė 0,1 adapterio poreikį vienai pacientei mėnesiui, t. y. vienas adapteris devyniems mėnesiams. Trečiojo asmens atsakovei pateiktoje insulino pompos naudojimo instrukcijoje anglų kalba nurodyta, kad adapteris skirtas naudoti šešis mėnesius. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalį ir konkurso sąlygų 7.3 punktą, esant reikalui, Viešųjų pirkimų komisija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo konkurso pasiūlymus. Trečiasis asmuo, 2004 m. spalio 12 d. atsakydamas į atsakovo paklausimą, nurodė, kad insulino pompos pakuotėje bus vienas adapteris. Be to, kiekviena nėščioji gaus dar ir papildomą adapterį (pagal pirkimo pasiūlymą). Pagal paskutines gamintojo rekomendacijas, adapteris gali būti keičiamas kas šešis mėnesius. Dėl to per maksimalų devynių mėnesių naudojimo laikotarpį nėščioji bus aprūpinta pakankamu adapterių kiekiu. Atsakydamas į atsakovo paklausimą, trečiasis asmuo tik paaiškino konkurso pasiūlymą. Trečiasis asmuo nepakeitė pasiūlymo kainos, nes nurodė, kad papildomas adapteris bus suteiktas nemokamai. Orientacinis perkamų priemonių kiekis buvo nustatytas atsakovės konkurso specifikacijoje (penkiasdešimt adapterių). Kadangi pagal gamintojo rekomendacijas adapteris keičiamas kas šešis mėnesius, penkiasdešimt adapterių penkiasdešimčiai pacienčių devyniems mėnesiams neužtektų, tai trečiojo asmens konkurso pasiūlymo paaiškinimas, nurodant, kad prie kiekvienos pompos bus papildomas adapteris nemokamai, neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 daliai ir konkurso sąlygoms.

            3. Dėl infuzinių rinkinių ir baterijų. Kolegija nenustatinėjo svarbių aplinkybių ir nevertino kai kurių bylai svarbių įrodymų - Viešųjų pirkimų tarnybos 2004 m. spalio 29 d. pažymos ir 2004 m. spalio 12 d. posėdžio su specialistais protokolo (CPK 177 straipsnis).

            4. Kolegija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytais pirkimų principais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Kiekvienu konkrečiu atveju, teismui nustačius, kad pažeista viešųjų pirkimų organizavimo, pretenzijų nagrinėjimo tvarka ir kad nepagrįstai perkančioji organizacija atmetė vieno ar kito pirkimų dalyvio pasiūlymą, teismas turi spręsti dėl konkrečių pažeidimų pobūdžio, taip pat ar konkretus pažeidimas pateisina pirkimų komisijos sprendimo panaikinimą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką  pirkimų komisijos sprendimas naikinamas tik tada, kai nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai (2004 m. lapkričio 3d. nutartis, priimta  civilinėje byloje UAB „Vitrolabo servisas” v. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-597/2004).

            5. Dėl CPK 10 straipsnio 2 dalies taikymo. Nors pateiktos informacijos konfidencialumo ir nebuvo nurodęs nė vienas iš tiekėjų, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo (2002 m. gruodžio 3 d. redakcija) 5 straipsnio 1 dalyje, tačiau perkančioji organizacija viešojo pirkimo atvirojo konkurso sąlygų 6.4 punktu įsipareigojo užtikrinti pateiktos konkursui informacijos konfidencialumą. Didelę pirkimo dalyvių pasiūlymų dalį sudaro konfidenciali informacija (techniniai, marketingo sprendimai ir pan.), turinti svarią reikšmę konkurencinėje kovoje. Dėl to didesnis nei yra būtina pirkimo dalyvio pateikto pasiūlymo informacijos atskleidimas lemtų žalą pirkimo dalyvio konkurencinėms pozicijoms ir nebūtų pateisinamas (Lietuvos  Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos  Nr. 3K-3-416/2005).

            Atsakovas viešąjį pirkimą paskelbė 2004 m. liepos 2 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 50, t. y. iki Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. redakcija) įsigaliojimo, todėl atsižvelgiant į šio įstatymo 2 straipsnio nuostatas su šiuo pirkimu susiję skundai turi būti nagrinėjami remiantis 2002 m. gruodžio 3 d. redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymu. Taigi, kolegija, taikydama 2005 m. gruodžio 22 d. redakcijos įstatymą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostatas.

            Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas UAB „Abovita“ prašo kasacinio skundo dalį dėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo, kuriuo byla išspręsta iš esmės, atmesti, o dalį dėl apeliacinės instancijos nutarties bylos medžiagos viešumo klausimu spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime į kasacinį skundą nurodyta, kad kolegija tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir nustatė bylai reikšmingas aplinkybes (CPK 177 straipsnis). Kolegija pagrįstai konstatavo, kad gamintojo prekių aprašymai turėjo būti pateikti valstybine kalba, nes pagal šiuos dokumentus turėjo būti nustatyta, ar konkursui pateiktų pasiūlymų duomenys yra teisingi ir ar atitinka techninės specifikacijos sąlygas. Kolegija išaiškino pirkimo dokumentų sąvoką (Viešųjų pirkimų įstatymo 20, 21 straipsniai, 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Dėl techninės pažangos gali keistis tik techniniai  sprendimai - mechanizmai ar aparatai, o ne jų aprašymai ar naudojimo instrukcijos, kurios gali būti keičiamos tik pakeitus technines priemones. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl adapterio poreikio nustatymo ir  šios pasiūlymo dalies įvertinimo yra fakto klausimai, kurie nėra kasacijos dalykas. Kolegija konstatavo, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas dėl adapterio neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimų, nes joje buvo nurodyta, jog insulino pompų dalių kiekis vienai pacientei yra nustatomas pagal gamintojo rekomendacijas, o ne pagal kitus kriterijus. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimų tikslas - vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Šie principai - imperatyvūs. Dėl to kitos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios pirkimo dokumentų pateikimą ir pirkimo procedūras, yra skirtos viešųjų pirkimų skaidrumui, lygiateisiškumui viešųjų pirkimų srityje užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Eismas“ v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-416/2004). Pažymėtina, kad kolegija konstatavo, jog, priešingai nei teigia kasatorius, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, ir tai yra faktinės aplinkybės, kurių kasacinis teismas nenustatinėja.  

            Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovui pateikus prašymą dėl dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša, ieškovas šį klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra, nes nesuinteresuotas konkrečia šio klausimo sprendimo baigtimi. Ieškovas kaip tiekėjas nėra nurodęs perkančiajai organizacijai pateikto pasiūlymo konfidencialumo. Nesant suinteresuotumo ieškovas nepasisako dėl nutarties pagrįstumo ir teisėtumo. Pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios su ieškovu, yra teisingos.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytos aplinkybės

 

            Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (perkančioji organizacija) 2004 m. liepos 2 d. paskelbė vienkartinių insulino pompų dalių nėščioms, sergančioms I tipo diabetu, gydyti pirkimą atvirojo konkurso būdu. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2004 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1K-76 patvirtino Vienkartinių insulino pompų dalių nėščiosioms, sergančioms I tipo diabetu, gydyti (kodas 331015) pirkimo atvirojo konkurso sąlygas. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. lK-95 buvo pakeista dalis techninės specifikacijos. 2004 m. rugsėjo  30  d.  Viešųjų pirkimų komisija nustatė preliminarią pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, į kurią pirmąja eile įrašė UAB „Limedika“, antrąja - ieškovą UAB „Abovita“, ir 2004 m. spalio 14 d. patvirtino šią pasiūlymų eilę. 2004 m. spalio 26 d. atsakovas ir trečiasis asmuo sudarė pirkimo-pardavimo sutartį.

            Bylą nagrinėję teismai skirtingai vertino trečiojo asmens atsakovui pateikto pasiūlymo atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir konkurso sąlygų reikalavimams.

 

V. Kasacinio teismo argumentai

 

            Kasatorius (atsakovas), nesutikdamas su apeliacinės instancijos teismo sprendimu ir nutartimi, akcentuoja netinkamai byloje nustatytas faktines aplinkybes, netinkamą byloje esančių įrodymų vertinimą ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei CPK 10 straipsnio 2 dalies taikymą. Pagal CPK 353 straipsnį kasacinis teismas patikrina byloje priimtus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu, o kasacijos funkciją vykdo neperžengdamas kasacinio skundo ribų; kasacinė funkcija vykdoma remiantis bylą nagrinėjusių teismų procesiniuose sprendimuose nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, t. y. kasacinis teismas nenustatinėja bylos faktų. Dėl to kolegija nepasisako faktinių bylos aplinkybių nustatymo klausimu, o tik dėl šių aplinkybių vertinimo taikant ir aiškinant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, taip pat procesinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos medžiagos pripažinimą nevieša.

             Visų pirma kolegija atmeta kasatoriaus argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas taikė 2005 m. gruodžio 22 d. redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymą. Apeliacinės instancijos teismas, kaip ir reglamentuota Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, taikė būtent 2002 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų įstatymo (su vėlesniais pakeitimais) nuostatas, nes, kaip byloje nustatyta, viešasis pirkimas vienkartinių insulino pompų dalių nėščioms, sergančioms I tipo diabetu, gydyti buvo paskelbtas 2004 m. liepos 2 d., t. y. iki 2005 m. gruodžio 22 d. Viešųjų pirkimų įstatymo įsigaliojimo.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) nurodė, kad „pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą [...]. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y.  tiek  konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai“. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta viena iš imperatyviųjų įstatymo normų – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo principo. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija – atsakovas turėjo taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Kolegija iš esmės sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada.

Minėta, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą konkurso dalyvio pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams yra pagrindas atmesti jo pasiūlymą. Tai, kas turi būti nurodoma pirkimo dokumentuose, reglamentuota įstatymo 20 straipsnyje, kurio 2 dalies 6 punkte nustatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti pateikta techninė specifikacija. Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai pirkimo dokumentuose pateikiamai specifikacijai, t. y. 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad techninė specifikacija turi būti nustatoma šiais būdais arba būdų deriniu: 1) nurodant standartą, techninį reglamentą ar normatyvą; 2) nurodant pirkimo objekto funkcines savybes ar apibūdinant norimą rezultatą. Šiame punkte akcentuota, kad nurodomos pirkimo funkcinės savybės ir reikalavimai turi būti tikslūs ir aiškūs, tam, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija - įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje taip pat įtvirtinta imperatyvioji norma – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti pasiūlymus, kuriuose siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka techninės specifikacijos.

Nagrinėjamu atveju kasatorius, kaip perkančioji organizacija, savo pirkimo dokumentuose konkrečios techninės specifikacijos nepateikė, nurodydamas, kad perkamų prekių kiekis vienai pacientei mėnesiui turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Taigi šiuo atveju gamintojų prekių aprašymai iš tiesų buvo vienas iš svarbiausių dalyvių pateikiamų dokumentų, nes jais remiantis buvo vertinami dalyvių pateikti pasiūlymai. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad trečiasis asmuo pateikė atsakovui gamintojo prekių aprašymą anglų kalba. Konkurso sąlygų 3.4 punkte nustatyta pareiga tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikti originalius gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai ir visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitiktį konkurso specifikacijai, o 3.1 punkte įtvirtinta pareiga tiekėjams parengti ir pateikti visus dokumentus, taigi tarp jų - ir gamintojo prekių aprašymus, lietuvių kalba. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens pateiktais kasatoriui gamintojų prekių aprašymais buvo vadovaujamasi vertinant trečiojo asmens pasiūlymą, tai, kad byloje nustatyta neatitiktis tarp gamintojo prekių aprašymo anglų kalba ir byloje pateikto šio dokumento vertimo į lietuvių kalbą ir tai, kad tai lėmė atitinkamą trečiojo asmens pasiūlymo įvertinimą ir Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą (apie tai kolegija dar pasisakys), kolegija sprendžia, kad šis byloje nustatytas pažeidimas, t. y. kad gamintojo prekių aprašymas buvo pateiktas ne lietuvių kalba, buvo esminis, lemiantis išvadą, kad kasatorius, vykdydamas šį konkursą, neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo.

            Kasatorius, akcentuodamas netinkamą įrodymų vertinimą, pasisakant dėl trečiojo asmens pasiūlymo kasatoriui pirkti vienkartinius infuzijos rinkinius ir baterijas įvertinimo teisėtumo, nenurodo konkrečių argumentų, kodėl, jo manymu, apeliacinės instancijos teismo išvados yra nepagrįstos. Kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis, tarp jų – kasatoriaus akcentuojamus Viešųjų pirkimų tarnybos 2004 m. spalio 29 d. pažymą ir 2004 m. spalio 12 d. posėdžio su specialistais protokolą, sprendžia, kad apeliacinės instancijos išvados dėl šios trečiojo asmens pasiūlymo dalies yra pagrįstos.

            Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pagal gamintojo prekių aprašymą anglų kalba vienai pacientei mėnesiui reikės dviejų baterijų, taip buvo nurodyta ir trečiojo asmens pasiūlyme, o pagal byloje pateiktą gamintojo prekių aprašymą lietuvių kalba vienai pacientei mėnesiui reikės trijų baterijų. Taigi, kolegija sprendžia, kad tokia gamintojo prekių aprašymo anglų ir lietuvių kalbomis neatitiktis lėmė jau minėto Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimą. Aplinkybė, kad trečiojo asmens pasiūlyme buvo siūlomos pirkti dvi baterijos vienai pacientei mėnesiui, o pagal gamintojo prekių aprašymą lietuvių kalba nustatytas trijų baterijų poreikis, buvo pagrindas spręsti, kad pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos (minėta, bylos atveju – gamintojo prekių aprašymo; Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 4 dalis, 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Apeliacinės instancijos teismas taip pat nustatė, kad trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė pateiksiąs vienai pacientei mėnesiui dvylika vienkartinių infuzijos rinkinių. Pagal trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą šie rinkiniai yra dviejų rūšių: Disetronic Tender su minkšta Tender kaniule, kurią reikia keisti mažiausiai kas 72 val., ir Disetronic Rapid D su plienine adata, kurią reikia keisti kas 48 val. Pagal gamintojo prekių aprašymą šių dviejų infuzijos rinkinių naudojimo laikas yra skirtingas, o tai reiškia, kad vienos rūšies rinkinių vienai pacientei mėnesiui reikia penkiolikos, kitos - dešimt. Kolegija sutinka, kad pagal pateiktą pasiūlymą iš tiesų nėra aišku, kokios tiksliai vienkartinių infuzijos rinkinių rūšies ir kiek tiksliai vienetų vienai pacientei mėnesiui už atitinkamą kainą trečiasis asmuo siūlo įsigyti perkančiajai organizacijai. Šis klausimas nebuvo išspręstas ir 2004 m. spalio 26 d. sudarius pirkimo-pardavimo sutartį (T. 1, b. l. 63). Aiškus ir skaidrus infuzijos rinkinių kiekio nustatymas šiuo atveju iš tiesų yra labai svarbus, nes tiesiogiai veikia pirkimo kainą, kuri yra pasiūlymų vertinimo kriterijus (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies 2 punktas, konkurso sąlygų 7.6 punktas). Trečiojo asmens apskaičiavimas vienai pacientei dvylikos infuzijos rinkinių kiekio mėnesiui, nedetalizuojant pasiūlyme skirtingos infuzijos rinkinių naudojimo trukmės ir kiekio pagal skirtingą naudojimo laiką, neatitinka kasatoriaus techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų pateikti vienai pacientei infuzijos rinkinių kiekį pagal gamintojo rekomendacijas (Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

            Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino Viešųjų pirkimų komisijos išvadą dėl trečiojo asmens pasiūlymo pirkti insulino pompos dalį – adapterį ir netinkamai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo ir konkurso sąlygų nuostatas šiuo klausimu. Tačiau kolegija nesutinka su šiais kasacinio skundo argumentais. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad trečiasis asmuo siūlė kasatoriui pirkti 0,1 adapterį vienai pacientei mėnesiui ir nurodė, kad vieno adapterio užteks pacientei devyniems mėnesiams (T. 1, b. l. 81-83). Kasatoriui paprašius paaiškinimo, o tokia galimybė perkančiajai organizacijai nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir konkurso sąlygų 7.3 punkte, trečiasis asmuo nurodė, kad perkančiajai organizacijai siūloma pirkti vieną adapterį, kuris skirtas naudoti šešis mėnesius, o insulino pompos pakuotėje bus dar vienas adapteris (T. 1, b. l. 146). Kasatorius šį trečiojo asmens atsakymą vertina kaip paaiškinimą ir laiko, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalis šiuo atveju nebuvo pažeista, tačiau kolegija sprendžia, kad tokia kasatoriaus pozicija yra nepagrįsta. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atvirojo ar riboto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Tokia nuostata įtvirtinta ir kasatoriaus patvirtintų konkurso sąlygų 7.3 punkte. Trečiojo asmens pasiūlymas be pateikto paaiškinimo neatitiko gamintojo prekių aprašymo, kuriuo buvo remiamasi vertinant trečiojo asmens pasiūlymą, o tai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 4 dalį buvo pagrindas atmesti pateiktą pasiūlymą (minėta, perkančiosios organizacijos techninė specifikacija nukreipia į gamintojo prekių aprašymą). Trečiajam asmeniui pateikus paaiškinimą, kad adapteris skirtas naudoti šešis mėnesius (t. y. faktiškai pataisius pasiūlymą taip, kad jis atitiktų gamintojo adapterio aprašymą) ir kad insulino pompos pakuotėje bus dar vienas adapteris, o pasiūlymo kaina lieka ta pati, trečiojo asmens pasiūlymas dėl adapterio tapo atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Dėl to kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius duomenis ir teisingai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, laikydamas tokį trečiojo asmens paaiškinimą keičiančiu pasiūlymo pirkti insulino pompos adapterį esmę, ir pagrįstai konstatavo, kad trečiojo asmens pasiūlymas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, turėjo būti atmestas Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies pagrindu, nes įstatymas draudžia daryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

            Kasatorius taip pat nepagrįstai skundžia apeliacinės instancijos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. nutartį, kuria atsisakyta tekinti jo prašymą pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša. Pagal CPK 10 straipsnio 2 dalį priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus  asmens,  jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Nagrinėjamoje byloje pagal konkurso sąlygų 6.4 punktą kasatorius įsipareigojo užtikrinti dalyvių pateiktos konkursui informacijos konfidencialumą, tačiau patys dalyviai, pateikdami pasiūlymus kasatoriui, nenurodė pateikiamos medžiagos konfidencialumo. Be to, nei ieškovas, nei trečiasis asmuo šioje byloje prašymo pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša nereiškė; ieškovas teismo 2006 m. spalio 31 d. posėdyje neprieštaravo dėl atsakovo pareikšto prašymo teismui (T. 2, b. l. 100), o atsiliepime į kasacinį skundą nurodė, kad šį klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra ir kad nesuinteresuotas šio klausimo išsprendimu. Trečiojo asmens pozicija šiuo klausimu nežinoma, nes jo atstovas teismo 2006 m. spalio 31 d. posėdyje, kai buvo sprendžiamas šis klausimas, nedalyvavo (T. 2, b. l. 99, 100). Atsakovo prašymas pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša teismui buvo pateiktas 2006 m. spalio 18 d. raštu, pridedant konkurso dokumentus ir instrukcijų vadovus, kuriuos pateikti reikalavo teismas (T. 2, b. l. 94, 98). Atsakovas prašė teismo grąžinti šiuos dokumentus ir būtent šią pateikiamą medžiagą pripažinti nevieša. Pagal CPK 10 straipsnio 1 dalį bylos medžiaga tampa vieša ir su ja susipažinti gali ir byloje nedalyvavę asmenys tada, kai procesas civilinėje byloje yra baigtas, t. y. kai teismo sprendimas (nutartis) įsiteisėja, o jei byla gali būti nagrinėjama kasacine tvarka, – ją išnagrinėjus kasacine tvarka arba pasibaigus apskundimo kasacine tvarka terminui. Nagrinėjamos bylos atveju prašoma pripažinti nevieša teismo išsireikalauta medžiaga (konkurso dokumentai ir instrukcijų vadovai), kuri buvo apžiūrėta teismo posėdžio metu ir grąžinta kasatoriui (T. 2, b. l. 103, 113). Taigi byloje nedalyvavę asmenys neturės galimybės susipažinti su atsakovo prašyta pripažinti nevieša ir jam grąžinta medžiaga. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

            Nurodytais argumentais kolegija sprendžia, kad nenustatyti CPK 346 straipsnyje įtvirtinti pagrindai naikinti arba keisti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir nutartį.

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

            Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir 2006 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistus.

            Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai                                                                                                 Sigitas Gurevičius

 

 

                                                                                                                        Dangutė Ambrasienė

 

 

                                                                                                Virgilijus Grabinskas