Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [1K-102-209-2010].doc
Bylos nr.: 1K-102-209-2010
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:
2 BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ
2.1. Baudžiamojo proceso bendrosios nuostatos
2.1.16. Procesinės prievartos priemonės
2.1.16.1. Kardomosios priemonės
2.1.16.1.2. Suėmimas
2.1.16.1.2.1. Suėmimo skyrimas, pagrindai ir sąlygos
2.1.16.1.2.1.1. Kai yra pagrįstas manymas, kad kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo (BPK 122 str. 1 p., 2 d. ir kt. str.)
2.1.16.1.2.1.2. Kai yra pagrįstas manymas, kad kaltinamasis trukdys procesui (BPK 122 str. 2 p., 3 d. ir kt. str.)
2.1.16.1.2.1.3. Kai yra pagrįstas manymas, kad kaltinamasis darys BPK 122 str. 4 dalyje nurodytus nusikaltimus (BPK 122 str. 3 p., 4 d. ir kt. str.)
2.1.16.1.2.2. Skundų dėl suėmimo skyrimo, nepaskyrimo; suėmimo termino pratęsimo, nepratęsimo; suimtojo paleidimo į laisvę išsprendimas (BPK 130, 131 str.)

 

Skundas Nr. 1K-102-209-2010

Procesinio sprendimo kategorija:

2.1.16.1.2.1.1.; 2.1.16.1.2.1.2.; 2.1.16.1.2.1.3.; 2.1.16.1.2.2.; (S).

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2010 m. balandžio 30 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Stasys Lemežis,

sekretoriaujant Vaidai Jurkeviciutei,

dalyvaujant prokurorui Linui Kupruseviciui,

gynejui advokatui Tomui Meidui,

teismo posedyje, išnagrinejes suimtojo A. G., gimusio (duomenys neskelbtini), a/k (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos piliecio, gyvenancio adresu (duomenys neskelbtini), vedusio, teisto, registruoto darbo biržoje, itariamo pagal Lietuvos Respublikos BK 181 str. 3 d., 260 str. 1 d., 226 str. 1 d., gynejo Tomo Meidaus skunda del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejo 2010 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria pratestas kardomosios priemones – suemimo terminas dviem menesiams, termina skaiciuojant nuo 2010 m. balandžio 24 d.,

 

n u s t a t e:

 

A. G. itariamas tuo, kad jis, iš anksto susitares ir veikdamas bendrininku grupeje kartu su M. R., neturedami teiseto pagrindo, atvirai, panaudodami psichine prievarta, verte UAB „I. ir K.“ direktoriu A. G. perduoti bendrovei priklausanti turta, t.y. laikotarpiu nuo 2009-07-29 iki 2009-11-04 skambindami telefonu, rašydami grasinancio turinio trumpasias žinutes, elektroniniais laiškais, o taip pat 2009-09-23 ar 24 d. dienos metu ir 2009-11-04 apie 10.30 val. UAB „I. ir K.“ patalpose, esanciose (duomenys neskelbtini), reikalavo iš A. G. perduoti jiems 40.000 EUR, kas sudaro 138.000 Lt neva už tarpininkavima pratesiant komercinio transporto lizingo sutartis Nr. LT038103, LT038104, LT038105, LT038106, sudarytas tarp AB S., UAB „S. l.“ ir UAB „I. ir K.“, kuriu terminas baigiasi 2009-08-30, t.y. itariamas padares nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 181 str. 3 d.

Be to, A. G. itariamas tuo, kad jis, iš anksto susitares ir veikdamas bendrininku grupeje kartu su M. R. , 2009-2010 metais, pasinaudodami pažintimis AB S., už ivairaus dydžio kyšius pažadejo paveikti mineto banko darbuotojus, kad jie priimtu sprendimus, palankius finansiniu problemu turintiems juridiniams asmenims - banko klientams, t.y. itariamas padares nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 226 str. 1 d.

A. G. sulaikytas BPK 140 str. tvarka 2010-02-22 17.55 val.

2010-02-24 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejo nutartimi itariamajam A. G. buvo paskirta kardomoji priemone - suemimas 2 menesiams, termina skaiciuojant nuo 2010-02-24 d. 2010-04-22 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejo nutartimi itariamajam A. G. pratestas kardomosios priemones -suemimo terminas dviem menesiams, termina skaiciuojant nuo 2010-04-24.

Skundu itariamojo A. G. gynejas Tomas Meidus prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010-04-22 nutarti. Skunde atkartojama LAT Senato 2002-06-21 nutarimo Nr. 36 nuostata, kad „spresdamas kardomosios priemones paskyrimo klausima, teismas privalo patikrinti ar pateiktoje medžiagoje yra pakankamai duomenu, leidžianciu manyti, kad butent itariamasis padare nusikalstama veika“, teigiama, kad byla teismui buvo pateikta tik prieš pat posedi, todel teisejas neturejo jokios galimybes išsamiai ar iš viso susipažinti su byla, priimant nutarti vadovaujamasi tik prokuroro pateiktais argumentais, nevertinant gynejo nurodytu aplinkybiu, kurioms esant baudžiamojo proceso tikslai gali buti pasiekti paskiriant viena ar kelias švelnesnes kardomasias priemones. Skunde atkartojamos BPK 122 str. 2 d. nuostatos, teigiama, kad LAT yra suformaves teismine praktika, pagal kuria BPK 122 str. 1 d. 1 p. nurodytu pagrindu skiriant arba pratesiant suemima, butina atsižvelgti i visas BPK 122 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, kad vien tik gresiancios sankcijos griežtumu BPK 122 str. 1 d. 1 p. itvirtinto pagrindo buvimas negali buti irodytas, aplinkybe, kad suimtasis niekur nedirbo, šiuo metu neaktuali, kadangi itariamasis pagal darbo sutarti užima UAB „V. k. b.“ projektu vadovo pareigas. Akivaizdu, jog suemimo termino pratesimas šiuo pagrindu yra negalimas. Itariamasis, net ir neturedamas darbo, neišvyko uždarbiauti i užsieni, bet užsiregistravo darbo biržoje, kas patvirtina, jog jis tvirtais ryšiais susietas su šia šalimi ir neketina nei begti, nei sleptis. Jis turi nuolatine gyvenamaja vieta Lietuvoje. Faktas, jog itariamasis begs (slepsis), negali buti konstatuojamas, kadangi baudžiamojoje teiseje, kaip ir procese, galioja nekaltumo prezumpcija ir tik galima prognozuoti, kad yra tokia tikimybe. Šiuo metu duomenu, neabejotinai patvirtinanciu, jog A. G. begs (slepsis) byloje nera. Mineta nutartis analogiška nutarciai, kuri buvo priimta skiriant suemima, nors praejo daug laiko. Nutartis priimta tiketinai šališko teismo, kuris pareiškus prašyma nusišalinti, to nepadare. Tyrimas yra pradetas dar 2009 metais, itariamasis suimtas 2010 vasario menesi, todel jau iki suemimo buvo praeje puse metu surinkti duomenis. Asmuo gali buti laikomas suimtas tik tol, kol bus atlikti neatideliotini ikiteisminio tyrimo veiksmai, o jie laikant A. G. suimta du menesius galejo butu atlikti, taciau su itariamuoju per ta laika nebuvo atliktas ne vienas ikiteisminio tyrimo veiksmas. Nauju duomenu apie šiuos nusikalstamos veikos epizodus negauta, nepateikta nauju itarimu. Tai, kad ikiteisminis tyrimas sudetingas, o pareigunai nesuspejo atlikti visu butinu ikiteisminio tyrimo veiksmu, negali buti pagrindas skiriant suemima, kadangi tokiu veiksmu atlikimas gali trukti itin ilga laika del paciu pareigunu kaltes, taip butu pažeidžiamas proporcingumo principas. Kad vienas iš nusikalstamos veikos bendrininku dare poveiki liudytojui, niekaip nesisieja su A. G.. Teismas nurodo, jog itariamieji M. R. ir A. G. taresi, kiek skirti lešu tyrima atliekanciu pareigunu papirkimui, taciau iki šiol nežinomas šio pokalbio turinys, teismas vien tik tuo tarnybiniu pranešimu remtis negali, nes nera istatymo nustatyta tvarka gauto pirminio informacijos šaltinio, nežinoma ar pokalbis iš viso ivyko. Tai paneigia, kad A. G., jam pakeitus kardomaja priemone, darys didele itaka ir trukdys procesui. Teismo teiginiai, kad A. G. buvo teistas pagal BK 183 str. 2 d., 300 str. 1 d., itariamas sunkaus ir nesunkaus nusikaltimu padarymu, niekur nedirbo, buvo registruotas darbo biržoje, ruošesi naujai nusikalstamai veikai, tera deklaratyvus, objektyviais duomenimis nepagristi, kurie negali buti pakankamas pagrindas pratesiant kardomosios priemones – suemimo termina dviem menesiams. Kad itariamasis neturejo darbo, priklause nuo šalyje susiklosciusios ekonomines situacijos. Nuteistasis yra atlikes bausme – sumokejes bauda, todel del to, jog jis teistas, skiriant jam kardomaja priemone, jis butu baudžiamas antra karta. Skunde teigiama, kad turi buti svarstoma švelnesniu kardomuju priemoniu skyrimo galimybe. A. G. esant suimtam, vienas iš ikiteisminio tyrimo pareigunu dažnai net nedalyvaujant gynejui aplanko itariamaji jo suemimo vietoje ir ragina duoti parodymus, teigdamas, kad priešingu atveju jo atžvilgiu bus priimami nepalankus sprendimai.

Teismo posedyje suimtojo gynejas praše skunda tenkinti, prokuroras praše skunda atmesti.

Skundas atmestinas.

Susipažinus su baudžiamosios bylos medžiaga nustatyta, kad byla yra dideles apimties, atliktas didelis darbas, dirbama pastoviai ir intensyviai. Po paskutinio termino pratesimo gautas dar vienas pareiškimas kito nukentejusiojo del nusikalstamos veikos, atliekamas tyrimas. Todel šioje tyrimo stadijoje naikinti teisejo 2010-04-22 nutarti del suemimo termino pratesimo nera istatyminio pagrindo.

Ikiteisminio tyrimo teisejas nepagristai konstatavo, kad suimtasis A. G. begs (slepsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigunu, prokuroro ir teismo bei gali daryti naujus nusikaltimus. Tam nera jokio pagrindo, faktiniu ir objektyviu duomenu, todel šie suemimo pagrindai (BPK 122 str. 1 d. 1 p. ir 2 d., 122 str. 1 d. 3 p. ir 4 d.) iš nutarties šalinami.

Taciau pagristai ir objektyviai manoma, kad A. G. gali trukdyti procesui (BPK 122 str. 1 d. 2 p. ir 3 d.). Ikiteisminio tyrimo teisejas prokuroro pareiškima tenkino iš dalies ir suemimo termina pratese 2 menesiams. Per ta laika tyrimo organai gales atlikti butinus tyrimo veiksmus. Be to, išnykus butinumui taikyti suemima, prokuroras nutarimu pakeicia kardomaja priemone i švelnesne nelaukiant suemimo termino pabaigos, apie tai pranešdamas teisejui, paskyrusiam suemima (BPK 139 str.).

Atkreiptinas demesys ir i tyrimo trukumus. Per suemimo laika surinkti faktiniai duomenys apie kitas nusikalstamas veikas, taciau pradinis itarimas taip ir likes nepakeistu, kas provokuoja pagristus itariamojo ir gynejo priekaištus. Be to, yra isiteisejusi Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejo 2010-04-13 nutartis nepratesti suemimo termino itariamajam A. U., kuris suemime išbuvo 14 dienu. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matosi, kad butent A. U. buvo inkriminuojamu veiku iniciatoriumi ir organizatoriumi. Teisejo nutartyje smulkiai išdestyti motyvai del suemimo termino A. U. nepratesimo. I tai turi buti atsižvelgta ir A. G. atžvilgiu. Atlikus neatideliotinus tyrimo veiksmus butina atsižvelgti i tai, kad nusikalstamos veikos organizatorius A. U. yra laisveje, todel esant reikalui gali trukdyti tyrimo procesui, todel A. G. laikymas suemime taps beprasmišku.

Nutarties priemimo metu ji buvo teiseta, todel ja naikinti nera pagrindo, bet suemimo tikslingumas gali buti išsprestas prokuroro nutarimu.

Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,

 

n u t a r e:

 

              suimtojo A. G. gynejo Tomo Meidaus skunda atmesti.

              Nutartis yra galutine ir neskundžiama.

 

 

Teisejas                                                                                                                       Stasys Lemežis