Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-25][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-385-219-2018].docx
Bylos nr.: 3K-3-385-219/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Minskii traktornyi zavod" filialas Lietuvoje 304067647 trečiasis asmuo
Kategorijos:
3.5.1. Antstolio ir kitų asmenų pareiškimų, paduotų teismui vykdymo proceso metu, nagrinėjimas
3. CIVILINIS PROCESAS
12.15.5. Kitos bylos nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka
3.5. Vykdymo procesas
12. KITOS BYLOS, NAGRINĖJAMOS YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA
12.15. Bylos, kurios pagal CK bei kitus įstatymus nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka

?

Civilinė byla Nr. 3K-3-385-219/2018

        Teisminio proceso Nr. 2-70-3-08916-2017-6

Procesinio sprendimo kategorija 3.5.1

(S)

 

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 25 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Vinco Versecko (pranešėjas),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Andriaus Liaškovo kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Andriaus Liaškovo pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių antstolio reikalavimų privalomumą ir baudos skyrimą už antstolio reikalavimų nevykdymą, aiškinimo ir taikymo.

2.       Pareiškėjas antstolis A. Liaškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė „OAO Minskii traktornyi zavod“ (atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos) filialo Lietuvoje direktorių V. K. (V. K.) už antstolio reikalavimų nevykdymą nubausti pinigine bauda už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dieną.

3.       Nurodė, kad antstolis vykdė skolos išieškojimą iš skolininkės „OAO Minskii traktornyi zavod trečios eilės išieškotojos bendrovės Suraleb, Inc naudai pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. vykdomąjį raštą Nr. 2T-54-370/2016. Vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01637 skolininkės filialui buvo išsiųstas antstolio 2017 m. liepos 26 d. patvarkymas Nr. S-17-159-35164 pateikti duomenis apie 3 339 797,55 Eur vertės kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą ir duomenis apie turtines teises ir lėšas. Antstolis 2017 m. spalio 13 d. priėmė patvarkymą Nr. S-17-159-47206 dėl dokumentų pateikimo, kuriuo prašė antstolio kontorai pateikti bendrovės ilgalaikio bei trumpalaikio turto apskaitos žurnalų nuorašus, kasos knygos nuorašą, debitorių sąrašą, ir patvarkymą Nr. S-17-159-47207 dėl informacijos pateikimo, kuriuo prašė informuoti, kaip vykdomas antstolio 2017 m. liepos 26 d. patvarkymas Nr. S-17-159-35164. Pareiškėjas nurodė, kad patvarkymai nebuvo įvykdyti.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių nutarčių esmė

 

4.       Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškimo netenkino.

5.       Teismas sprendė, kad antstolio prašomus pateikti turtą, informaciją bei dokumentus gali pateikti tik pagrindinė įmonė, bet ne jos filialas, todėl filialas, pats neturėdamas objektyvios galimybės pateikti antstolio prašomą turtą, informaciją ir dokumentus, tačiau informuodamas pagrindinę įmonę apie antstolio priimtus patvarkymus, tinkamai vykdė antstolio reikalavimus vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01637.

6.       Teismas nurodė, kad filialo vadovas nėra subjektas, kuriam taikytina atsakomybė už antstolio reikalavimų nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 585 straipsnio prasme.

7.       Teismas padarė išvadą, kad „OAO Minskii traktornyi zavod filialas Lietuvoje nekliudė vykdymo procesui vykdomojoje byloje Nr. 0159/17/01637, todėl nebuvo pagrindo filialo vadovui skirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

8.       Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal antstolio atskirąjį skundą, 2018 m. vasario 5 d. nutartimi paliko nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartį.

9.       Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad nagrinėjamu atveju skolininkė yra „OAO Minskii traktornyi zavod. Byloje nebuvo jokių duomenų, kad bendrovės filialo vadovas V. K. buvo atsakingas už minėto sprendimo vykdymą, todėl teismas vertino, jog nebuvo pagrindo filialo vadovui skirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

10.       Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus, kuriuose turi būti nustatyta filialo kompetencija (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.54 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo pateikti filialo nuostatai, todėl nebuvo galima spręsti, ar filialas turėjo teisę teikti antstolio prašomą informaciją. Iš vykdomosios bylos duomenų teismas nustatė, kad „OAO Minskii traktornyi zavod filialo Lietuvoje vadovas V. K. 2017 m. spalio 25 d. rašte nurodė, jog filialas informavo „OAO Minskii traktornyi zavod apie antstolio priimtus patvarkymus.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

11.       Kasaciniu skundu antstolis prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. nutartį ir Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti antstolio pareiškimą skirti baudą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

11.1.                      Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Antstolio patvarkymai yra teisėti ir privalomi vykdyti, kol nenustatyta priešingai.

11.2.                      Įstatymų leidėjas neįtvirtino galimybės, nenuginčijus antstolio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, asmeniui pačiam spręsti apie priežastis, dėl kurių jis gali nevykdyti antstolio reikalavimo.

11.3.                      Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles. Pagal CK 2.53 straipsnio 2 dalį į filialo turtą gali būti nukreiptas pagrindinės įmonės skolų išieškojimas. Antstolis 2017 m. liepos 26 d. patvarkymu įpareigojo OAO Minskii traktornyi zavod“ filialą Lietuvoje pateikti 3 339 797,55 Eur vertės įmonės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat pateikti duomenis apie įmonės turtines teises ir lėšas, priklausančias OAO Minskii traktornyi zavod filialui Lietuvoje ir esančias kredito įstaigose bei pas kitus trečiuosius asmenis. Taip pat šiuo patvarkymu buvo siekiama nustatyti OAO Minskii traktornyi zavod filialui Lietuvoje priklausantį turtą ir turtines teises.

11.4.                      Vykdomojoje byloje buvo pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad „OAO Minskii traktornyi zavod“ filialo Lietuvoje direktorius V. K., nevykdydamas teisėtų antstolio reikalavimų, kliudė antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą. 

12.       Atsiliepimu į kasacinį skundą suinteresuotas asmuo OAO Minskii traktornyi zavod“ filialas Lietuvoje prašo kasacinį skundą atmesti, palikti nepakeistas skundžiamas teismų procesines nutartis, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

12.1.                      Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo svarbu ne tik konstatuoti patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet ir įvertinti šio reikalavimo neįvykdymo priežastis, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes. Taikant atsakomybę už neteisėtus veiksmus pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį turi būti nustatyta asmens kaltė kaip atsakomybės pagrindas. Asmuo gali būti nepripažintas kaltu, jei atsisakė teikti informaciją dėl svarbių priežasčių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

12.2.                      Nagrinėjamu atveju skolininkė vykdomojoje byloje buvo OAO Minskii traktornyi zavod“, o ne jos filialas. Byloje nėra jokių duomenų, kad skolininkės OAO Minskii traktornyi zavod“ filialo direktorius būtų atsakingas už antstolio patvarkymų vykdymą.

12.3.                      Įmonės filialas Lietuvoje, pats neturėdamas objektyvios galimybės pateikti antstolio prašomą turtą, informaciją ir dokumentus, tačiau informuodamas pagrindinę įmonę apie antstolio priimtus patvarkymus, tinkamai vykdė antstolio reikalavimus. Pažymėtina, kad įmonės filialas, net ir neturėdamas pareigos pateikti antstolio prašomą informaciją, dokumentus, 2017 m. lapkričio 20 d. raštu antstoliui pateikė įmonės filialo debitorių sąrašą, kasos knygos kopiją, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos žurnalo kopiją bei informavo, kad turtinių teisių neturi, o lėšos saugomos antstolio areštuotose sąskaitose. Atskirai įmonės filialas informavo, kad OAO Minskii traktornyi zavod“, kaip užsienio valstybės juridinis asmuo, Lietuvoje neturi jokio turto (įskaitant kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, lėšas), išskyrus reikalavimo teisę ŽŪB „Džeirana“.

12.4.                      Be to, V. K. bylos nagrinėjimo metu nebebuvo įmonės filialo direktorius, todėl nebeliko baudos skyrimo subjekto.  

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl užsienio juridinio asmens filialo, registruoto Lietuvos Respublikoje, vadovo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus

 

13.       CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumo principas. Jis įgyvendinamas antstoliui vykdant teismo sprendimą. Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Atlikdamas savo funkcijas, antstolis turi teisę gauti reikalingus duomenis ir dokumentus apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti (Antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalis).

14.       CPK 585 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta antstolio reikalavimo privalomumo taisyklė. Ji nurodo, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą, o CPK 645 straipsnio 1 dalis įpareigoja skolininką gavus antstolio reikalavimą raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

15.       Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl užsienio juridinio asmens filialo, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, vadovo pareigos vykdyti antstolio reikalavimą dėl duomenų apie Lietuvoje valdomą juridinio asmens kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises ir turimas lėšas pateikimo. Teismai sprendė, kad antstolio prašomą pateikti informaciją bei dokumentus gali pateikti tik pagrindinė įmonė, bet ne jos filialas; nurodė, kad filialo vadovas nėra subjektas, kuriam taikytina atsakomybė už antstolio reikalavimų nevykdymą CPK 585 straipsnio prasme.

16.       Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 1.21 straipsnis nustato, jog užsienio juridinių asmenų filialams, registruotiems Lietuvos Respublikoje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė (1 dalis); asmenų, veikiančių Lietuvos Respublikoje registruoto filialo vardu, teises ir pareigas (kompetenciją) taip pat nustato Lietuvos Respublikos teisė (2 dalis).

17.       CK 2.53 straipsnis nustato, kad juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį juridinio asmens funkcijų (1 dalis). Juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles (2 dalis). Taigi užsienio juridinio asmens filialas, registruotas Lietuvos Respublikoje, veikia pagal nacionalinę teisę (nutarties 16 punktas), jis neturi juridinio asmens teisių ir atsako už kitoje valstybėje registruoto juridinio asmens prievoles, jei tokia prievolė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pripažinta ir vykdytina Lietuvos Respublikoje.

18.       Byloje nustatyta, kad antstolis vykdo išieškotojos bendrovės Suraleb, Inc prašymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės „OAO Minskii traktornyi zavod trečios eilės išieškotojos bendrovės Suraleb, Inc naudai pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. išduotą vykdomąjį raštą, kuriuo pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje 2006 m. užsienio valstybėse priimti arbitražo ir teismo sprendimai. Taigi antstolis turi teisę ieškoti duomenų apie skolininkės Lietuvos Respublikoje turimą turtą, juos rinkti ir reikalauti pateikti duomenis apie skolininkės Lietuvos Respublikoje turimą turtą ir turtines teises.

19.       Antstolis, įgyvendindamas savo teises, pateikė skolininkės Lietuvos Respublikoje veikiančio filialo vadovui reikalavimą dėl duomenų apie skolininkės Lietuvos Respublikoje turimą turtą pateikimo, tačiau teismai pripažino, kad skolininkės filialo vadovas neprivalo tokių duomenų teikti. 

20.       Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais teismų argumentus, kad, remiantis CPK 645 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, jog tuo atveju, kai reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas, informaciją bei dokumentus apie turimą turtą antstoliui gali pateikti tik pagrindinė įmonė, bet ne jos filialas, nes filialo vadovas nėra juridinio asmens vadovas ir nėra atsakingas už tokio reikalavimo įvykdymą.

21.       Įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo privalomumo principas įpareigoja bet kurį ir kiekvieną asmenį vykdyti teismo galiojančio sprendimo pagrindu Lietuvos Respublikos teritorijoje pareikštą antstolio reikalavimą (nutarties 13, 14 punktai), todėl užsienio valstybės juridinio asmens filialo, kuris atsako už užsienio juridinio asmens prievoles, vadovas, valdantis informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje užsienio valstybės juridinio asmens (skolininko) turimą turtą, privalo vykdyti teisėtus (nenuginčytus) antstolio reikalavimus (nutarties 18 punktas), t. y. filialo vadovas privalo pagal antstolio reikalavimą pateikti duomenis apie užsienio valstybės juridinio asmens Lietuvos Respublikos teritorijoje valdomą turtą. Šios pareigos nepaneigia teismų minima įstatymo CPK normos nuostata, kad tuo atveju, jei reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 straipsnio 2 dalis), nes, pagal CPK 585 straipsnio 3 dalį, jei antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje nustatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo nevykdymą atsakingam asmeniui. Taigi už antstolio reikalavimo neįvykdymą yra atsakingas kiekvienas kompetentingas jį įvykdyti asmuo. Užsienio juridinio asmens filiale toks asmuo yra jo vadovas. 

22.       Teismai netinkamai aiškino aptartas teisės normas, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad užsienio valstybės juridinio asmens filialo vadovas neprivalo teikti antstoliui duomenų apie valdomą turtą ir priėmė neteisėtas nutartis.

 

Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

 

23.       CPK 585 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo pateikti antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti baudą už kiekvieną reikalavimo nevykdymo dieną, o pagal šio straipsnio 3 dalį, jei antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje nustatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo nevykdymą atsakingam asmeniui.

24.       Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar neteikia informacijos apie skolininko turtinę padėtį, nesant įstatymo pagrindo ar teismo sprendimo, pripažįstamas atlikusiu neteisėtus veiksmus ir pažeidusiu įstatymo reikalavimus (CPK 18, 585 straipsniai). CPK normos, reglamentuojančios antstolio ir kitų asmenų veiksmus vykdymo procese, yra įsakmaus pobūdžio ir turi būti vykdomos arba turi būti ginčijami antstolio veiksmai. Jeigu neįvykdytas teisėtas antstolio reikalavimas, tai yra pagrindas šio reikalavimo nevykdžiusio asmens veiksmus vertinti kaip neteisėtus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

25.       Taikant atsakomybę už neteisėtus veiksmus, pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį, turi būti nustatyta asmens kaltė kaip atsakomybės pagrindas. Asmuo gali būti nepripažintas kaltu, jei atsisakė teikti informaciją dėl svarbių priežasčių, t. y. svarbios priežastys, dėl kurių informacija nebuvo ir negali būti pateikta: faktinės ar teisinės aplinkybės, dėl kurių objektyviai informacija negali būti pateikta, pvz., asmuo tokios informacijos neturi, jos neliko, ji neišsaugota ir pan. Svarbia priežastimi nelaikoma aplinkybė, kad, asmens, atsisakančio teikti informaciją, nuomone, antstoliui perduodama informacija gali būti šio panaudota pažeidžiant įstatymus ar tam tikrų asmenų teises ar teisėtus interesus. Asmuo, privalantis pagal įstatymą teikti informaciją pagal antstolio reikalavimą, turi įstatymą vykdyti ir neturi teisės atsisakyti ją teikti antstoliui, spręsdamas už antstolį, ar jam informacija reikalinga, ar ji bus pagal įstatymus panaudota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

26.       Remiantis aptartomis civilinio proceso normomis ir jas aiškinant suformuota teismų praktika, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, nagrinėdami antstolio pareiškimą, turėjo nustatyti, ar suinteresuoto asmens OAO Minskii traktornyi zavod“ filialo Lietuvoje vadovas nevykdė antstolio teisėtų reikalavimų, o jeigu nevykdė (atliko neteisėtus veiksmus), tai dėl kokių priežasčių, ir ar buvo jo kaltė bei visi teisiniai pagrindai skirti CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatytą baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Teismai, spręsdami ginčą, reikšmingų aplinkybių neištyrė ir teisiniu pagrindu jų nevertino. 

27.       Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis 2017 m. liepos 26 d. reikalavimu prašė įmonės filialo Lietuvoje vadovą pateikti duomenis apie 3 339 797,55 Eur vertės kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą ir duomenis apie turtines teises ir lėšas; 2017 m. spalio 13 d. reikalavimu prašė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, pateikti bendrovės (tikėtina, filialo) ilgalaikio bei trumpalaikio turto apskaitos žurnalų nuorašus, kasos knygos nuorašą ir debitorių sąrašą. Iš OAO Minskii traktornyi zavod“ filialo Lietuvoje direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. atsakymo antstoliui matyti, kad, be kita ko, 2017 m. birželio 6 d. raštu turto administratoriui L. T. buvo pateikta informacija apie filialo turtinius įsipareigojimus ir turtą, o iš 2017 m. lapkričio 20 d. atsakymo matyti, kad kartu su šiuo raštu buvo pateikti visi antstolio reikalauti dokumentai.

28.       Teismai aptartų dokumentų, įskaitant OAO Minskii traktornyi zavod“ filialo Lietuvoje direktoriaus raštus ir jo teiktus dokumentus, bei kitų antstolio pareiškimo pagrįstumui vertinti reikšmingų aplinkybių netyrė ir nevertino, todėl konstatavus, kad OAO Minskii traktornyi zavod“ filialo Lietuvoje vadovas privalėjo teikti antstolio reikalaujamus duomenis, apeliacinės instancijos teismas turi tirti ir vertinti pirmiau nurodytas faktines aplinkybes. Kasacinis teismas apskųstus sprendimus ir nutartis patikrina tik teisės taikymo aspektu ir yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Šios nutarties 27 punkte nurodytų teisiškai reikšmingų faktinių bylos aplinkybių nustatymas yra fakto klausimas, kurio kasacinis teismas nesprendžia (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Dėl to apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, sprendžiant antstolio pareiškimo pagrįstumo klausimą (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

 

29.       Suinteresuotas asmuo OAO Minskii traktornyi zavod“ filialas Lietuvoje, prašydamas priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į kasacinį skundą, atlyginimą, pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už advokato pagalbą sumokėjo 5201,25 Eur.

30.       Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 25 d. pažymą kasacinis teismas turėjo 8,25 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

31.       Kasaciniam teismui nusprendus, kad byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir ginčo šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti apeliacinės instancijos teismui (CPK 93 straipsnis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 362 straipsniu,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. nutartį ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Alė Bukavinienė

 

Janina Januškienė

 

Vincas Verseckas


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CK
  • CPK 585 str. Antstolio reikalavimų privalomumas
  • CK2 2.53 str. Juridinio asmens filialas
  • 3K-3-270/2011
  • CPK 645 str. Skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą
  • CK1 1.21 str. Užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų atstovybėms ir filialams taikytina teisė
  • CPK 353 str. Bylos nagrinėjimo ribos