Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-10-13][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-1120-302-2016].docx
Bylos nr.: e2A-1120-302/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823 atsakovas
UAB "KRS" 133630961 Ieškovas
VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 191630223 kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
"Kavesta" 177388310 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:

 

Civilinė byla Nr. e2A-1120-302/2016

 

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00362-2016-7

 

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.3.1.; 2.5.35.

(S)

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. spalio 13 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KRS apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1293-460/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

I.              Ginčo esmė

 

Ieškovė UAB „KRS“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016-06-01 sprendimą dėl pretenzijos Nr. (4.44.)-R2-1644 ir 2016-05-26 raštu „Dėl pranešimo apie eilės nustatymą, laimėjusį pasiūlymą ir sutarties sudarymą“ Nr. (14.20.)-VP3-699 įformintą sprendimą; 2) tuo atveju, jei ieškinio pagrindinis reikalavimas būtų tenkintas, o viešojo pirkimo – supaprastinto atviro konkurso socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje, Savanorių g. 4, aplinkos ir gerbūvio sutvarkymo darbų pirkimo – sutartis teismo sprendimo priėmimo metu jau būtų sudaryta, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Nurodė, kad dalyvavo atsakovės supaprastinto atviro konkurso būdu organizuotame viešajame pirkime „Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje, Savanorių g. 4, aplinkos ir gerbūvio sutvarkymo darbų pirkimas“. Ieškovės teigimu, Konkursą laimėjusia pripažinta tiekėja UAB „Kavesta“ neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, t. y. paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, t. y. 2016-04-18, Sodrai UAB „Kavesta“ turėjo net 30 774,21 Eur dydžio įsiskolinimą. Nors atsakovė ir tvirtina, kad pasiūlymų pateikimo dieną, t. y. 2016-04-18, patikrinusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA) informacinėje sistemoje viešai teikiamus duomenis, kurie buvo užfiksuoti prieš dvi darbo dienas, t. y. 2016-04-14, nustatė, kad UAB „Kavesta“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 0 Eur, ir ši aplinkybė atitinka Pirkimo sąlygų 15.2 punktą, tačiau toks atsakovės traktavimas neatitinka susiklosčiusios praktikos. Ieškovės nuomone, Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatytas ne momentas, kuriuo tiekėjų kvalifikacija turi atitikti Pirkimo dokumentų reikalavimus, o momentas, kada SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti (t. y. prieš dvi darbo dienas) ir tai, kad atsakovė šiuos duomenis laikys aktualiais.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

Pirmos instancijos teismas sprendė, kad atsakovės 2016-06-01 sprendimas buvo priimtas nepažeidžia imperatyvių Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų bei užtikrinant lygiateisiškumą, kadangi visiems tiekėjams vertinant kvalifikaciją buvo taikomos konkrečios ir vienodos taisyklės.

Išanalizavęs Konkurso sąlygų aprašą, pirmos instancijos teismas atkreipė dėmesį į minėto aprašo 15.2 punkto pastabą: „Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas ir Perkančioji organizacija šiuos duomenis laikys aktualiais“. Ši pastaba, teismo nuomone, neabejotinai patvirtina, kad Konkurso sąlygose yra aiškiai ir konkrečiai nustatytas kvalifikacijos duomenų apie mokesčius VSDFV biudžetui tikrinimo ir aktualių duomenų laikas. Tiekėjai jokių prašymų paaiškinti ir (arba) patikslinti Pirkimo sąlygų nėra teikę, šios nuostatos Pirkimo procedūrų metu nebuvo ginčijamos, todėl ieškovės prielaidas, kad Pirkimo sąlygų 15.2. punkto nuostatos yra informacinio pobūdžio, neįpareigojančios ar neaiškios ir klaidinančios, teismas vertino kaip nepagrįstas.

Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų Pirkimo sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) atsižvelgti į kitus, ne iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Šiuo atveju atsakovė tiekėjų atitiktį Konkurso sąlygų 15.2 punktui tikrino 2016-04-18 ir aktualiais laikė sistemoje prieš dvi darbo dienas nurodytus duomenis (2016-04-14), patvirtinančius kvalifikacijos atitikimą (neatitikimą). Byloje nesant ginčo, jog būtent tokios Pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos atsakovė nuosekliai laikėsi Pirkimo procedūrų metu ir įvertino visų tiekėjų kvalifikaciją, teismas sprendė, kad atsakovė tinkamu būdu vertino trečiojo asmens kvalifikaciją.

Teismas nustatė, kad, VSDFV sistemos duomenimis, 2016-04-14 trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ jokių skolų biudžetui neturėjo, o tai reiškia, jog, vertinant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ atitiko 15.2 punkte imperatyviai ir aiškiai nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Nurodė, kad UAB „Kavesta“ skola, kuri atsirado po kvalifikacijos vertinimo, buvo trumpalaikė ir netęstinė, todėl nepagrįsta būtų teigti, kad trečiasis asmuo paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Remdamasis teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1465/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1116-302/2015), teismas pažymėjo, kad įsipareigojimai, susiję su mokesčių valstybei mokėjimu, yra reguliarūs, t. y. besikartojantys kas mėnesį, nustatyti įstatymų, todėl tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu į valstybės biudžetą, nuolatos kinta dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestines prievoles. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pagal bylos duomenis nėra pagrindo manyti, kad pasiūlymo pateikimo metu prievolės sumokėti nurodyto dydžio skolą UAB „Kavesta“ vengė ar objektyviai negalėjo jos įvykdyti, ar kad tokiais savo veiksmais ji siekė nesąžiningai konkuruoti su kitais ūkio subjektais.

Teismas, pažymėdamas, kad Konkurso sąlygų 15.2 punktas visiškai vienodai buvo taikytas visiems tiekėjams pirkime ir visų tiekėjų duomenys apie įsiskolinimą VSDFV biudžetui buvo tikrinami tą pačią dieną, t. y. 2016-04-18, ir aktualiais laikyti 2016-04-14 sistemoje nurodyti duomenys, atmetė kaip nepagrįstas ieškovės prielaidas, kad perkančioji organizacija siekia pasirinkti konkretų tiekėją.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Ieškovė „KRS apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, prašo prie bylos prijungti naują rašytinį įrodymą – duomenis apie trečiojo asmens UAB Kavesta“ įsiskolinimus VSDFV biudžetui už laikotarpį iki 2016-08-09.

Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

1. Perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus privalėjo atsižvelgti ir vertinti tiekėjo padėtį ne tik duomenų tikrinimo metu, bet ir pasiūlymų pateikimo termino paskutinę dieną. Gavus duomenų apie tiekėjo įsiskolinimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, perkančiajai organizacijai turėjo kilti pagrįstų abejonių dėl tiekėjo atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, todėl, siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija privalėjo patikrinti, ar tiekėjas turi teisę dalyvauti viešajame pirkime ir ar jis atitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus, t. y. įsitikinti, ar tiekėjas pasiūlymų pateikimo termino paskutinę dieną buvo neskolingas biudžetui, ir, jeigu tiekėjas iš tikrųjų pasiūlymų pateikimo dienai buvo skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai, jo pasiūlymą turėjo atmesti. Bylos nagrinėjimo metu buvo įrodyta, kad Pirkimo sąlygų 15.2 punkte nustatyto reikalavimo trečiasis asmuo paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną iš tiesų neatitiko, tačiau vis tiek jis išliko Konkurso laimėtoju.

2. Tiekėjai Pirkimo sąlygų 15.2 punkto nuostatas suprato taip, kaip ieškovė, todėl ir neprašė jų aiškinti ar tikslinti bei neginčijo. Jei tiekėjai būtų žinoję, kad atsakovė šias nuostatas aiškins ir taikys būtent taip, kaip kilus ginčui ji siekia tai daryti, tiekėjai galimai būtų su tuo nesutikę ir pasinaudoję VPĮ suteiktomis teisėmis – tačiau toks Pirkimo sąlygų 15.2 punkto traktavimas paaiškėjo tik ginčo ikiteisminėje stadijoje.

3. Jei neteisėtos viešojo pirkimo sąlygos ar neteisėtas jų aiškinimas visiems tiekėjams taikomas vienodai, tai nepanaikina tokio neteisėtumo aplinkybės ir nesudaro pagrindo jos ignoruoti. Be to, net ir Pirkime dalyvavusiems tiekėjams vienodai taikant Pirkimo sąlygų 15.2 punkto nuostatas, tiekėjų lygiateisiškumas de facto nebuvo užtikrintas – konkrečiai tikrinimo dienai panaikinęs, o paskui atnaujinęs ir paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną turėjęs iš esmės sisteminį ir nuolatinį savo įsiskolinimą VSDFV biudžetui trečiasis asmuo atsidūrė gerokai palankesnėje padėtyje, nei tiekėjai, kurie savo mokestines (socialinio draudimo) prievoles tinkamai vykdė visą laiką.

4. Pirkimo sąlygų taikymui pagal VPĮ reikalavimus (net jei tai lemtų jų paaiškinimą ar patikslinimą) turėtų būti teikiamas prioritetas prieš terminų trumpumą, kadangi tiekėjų interesus tai užtikrintų labiau. Be to, tinkamai parengti ir taikyti viešojo pirkimo dokumentus yra perkančiosios organizacijos, o ne tiekėjo pareiga ir pagal teismų praktiką neaiškių ar netinkamų viešojo pirkimo dokumentų sukeltos neigiamos pasekmės turėtų tekti perkančiajai organizacijai, o ne tiekėjui.

5. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad trečiojo asmens skola VSDFV biudžetui buvo trumpalaikė ir netęstinė, truko dvi dienas ir susiformavo po periodinės įmokos dienos, tačiau neatsižvelgė į tai, kad net ir ignoruojant įsiskolinimą būtent konkrečią paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, dėl nežinomų priežasčių tokias skolas trečiasis asmuo turi beveik kas mėnesį.

 

Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti.

Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

1. Pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad iš Pirkimo sąlygų 15.2 punkto pastabos turinio akivaizdžiai matyti, kad perkančioji organizacija Konkurso sąlygose aiškiai nustatė momentą, kada tiekėjai bus vertinami dėl jų atitikties Pirkimo sąlygų 15.2 punkto reikalavimams. Apeliantės nenoras šį argumentą suvokti ir įvertinti neatitinka protingumo kriterijų, bet yra visiškai suprantamas dėl asmeninių interesų laimėti Konkursą.

2. Konkurso sąlygų 15.2 punkte buvo aiškiai išdėstyta kvalifikacijos tikrinimo tvarka ir terminas, nebuvo jokių paslėptų ar menamų šios sąlygos prasmių. Tai, kad apeliantė nebuvo pakankamai atidi ir protinga susipažindama su Konkurso sąlygomis, neturėtų būti pagrindu atnaujinti terminus ginčyti Konkurso sąlygas, kurios buvo tinkamai pritaikytos. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad tiekėjai yra profesionalūs viešųjų pirkimų santykių dalyviai, todėl jie privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Toks teisinis reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu, t. y. elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises. Konkurso sąlygų 15.2 punktas buvo visiškai vienodai taikomas visiems tiekėjams ir visų tiekėjų duomenys apie įsiskolinimą VSDFV biudžetui buvo tikrinami tą pačia dieną, t. y. 2016-04-18. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus pagal Konkurso sąlygas, užtikrino Pirkimo procedūrų skaidrumą ir tai, kad tiekėjai nebūtų pašalinami iš Konkurso dėl neaiškių ir sąlygose nenumatytų pagrindų.

3. Pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad įsiskolinimo atsiradimas po kvalifikacijos tikrinimo laiko nepaneigia dalyvio kompetencijos ir kvalifikacijos.

 

Trečiasis asmuo UAB „Kavesta atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat nurodo, kad nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, prašo prie bylos prijungti naujus rašytinius įrodymus – informaciją apie draudėjo UAB „Kavesta“ viešus duomenis.

Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

1. Ieškovės apeliaciniame skunde pateikiamos prielaidos, kad Pirkimo sąlygų 15.2 punkto nuostatos yra neaiškios, klaidinančios ar neįpareigojančios, yra visiškai nepagrįstos. Pirkimo sąlygų 15.2 punkte buvo aiškiai nurodytas tiekėjų kvalifikacinių duomenų užfiksavimo, išsaugojimo ir tikrinimo momentas – tiekėjo duomenys paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną užfiksuojami, išsaugomi ir juos patikrina pati perkančioji organizacija. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija apie tiekėjų kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 15.2 punktui tikrino 2016-04-18 ir aktualiais laikė SODRA informacinėje sistemoje prieš dvi darbo dienas nurodytus duomenis (2016-04-14), patvirtinančius kvalifikacijos atitikimą/neatitikimą.

2. Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad, siekdamas teigiamo kvalifikacijos įvertinimo, trečiasis asmuo tyčia kvalifikacijos vertinimo dieną panaikino įsiskolinimą, o po to nedelsiant piktybiškai vėl atnaujino įsiskolinimą. Tokį ieškovės teiginį paneigia su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikiami vieši SODRA informacinėje sistemoje pateikiami duomenys, kurie patvirtina, jog UAB „Kavesta“ įsiskolinimo VSDFV biudžetui šiuo metu neturi. Ūkio subjektų atsiskaitymai su SODRA yra specifinis ir dinamiškas procesas, kadangi nuolat kinta kiekvieno subjekto turimų mokestinių įsipareigojimų apimtis ir jų vykdymo terminas. Atsižvelgdamas į teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus ir turinio viršenybės prieš formą principą, pirmos instancijos teismas pagrįstai nagrinėjamu atveju vertino, kad įsiskolinimas, kuris atsirado jau po tiekėjų atitikties Pirkimo sąlygų 15.2 punktui įvertinimo, buvo trumpalaikis ir padengtas, kas patvirtina, jog trečiasis asmuo negali būti vertinamas kaip nepatikimas ir nesugebantis vykdyti sutarties.

3. Ieškovės nepagrįstai trečiąjį asmenį apeliaciniame skunde kaltina įsiskolinimu Valstybei mokesčių inspekcijai. Trečiasis asmuo nei ginčo laikotarpiu, nei viešojo pirkimo procedūrų metu jokio įsiskolinimo Valstybei mokesčių inspekcijai neturėjo.

 

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų prie bylos

Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė duomenis apie trečiojo asmens UAB Kavesta įsiskolinimus VSDFV biudžetui už laikotarpį nuo 2016-04-18 iki 2016-08-09, kurie, ieškovės teigimu, patvirtina, jog po pasiūlymo pateikimo trečiojo asmens įsiskolinimai vis atsinaujina. Be to, ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus ir Viešųjų pirkimų tarnybos konsultaciją dėl susidariusios situacijos. Trečiasis asmuo UAV „Kavesta“ taip pat su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė VSDFV duomenis, jog atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimo dieną jis nėra skolingas VSDFV biudžetui.

CPK 323 straipsnyje nustatyta, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Šia įstatymo nuostata siekiama įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą (CPK 7 straipsnis). Kadangi pateikiamais rašytiniais paaiškinimais ieškovė iš esmės papildo apeliacinio skundo argumentus, paaiškinimus atsisakoma priimti.

Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymai turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015 ir kt.).

Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar trečiasis asmuo atitikimo Pirkimo sąlygų 15.2 punkte įtvirtintą kvalifikacijos reikalavimą neturėti neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Tuo tarpu tiek apeliantė, tiek trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teismui teikia rašytinius įrodymus, patvirtinančius trečiojo asmens atsiskaitymų su VSDFV biudžetu dinamiką, po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teisėjų kolegijos vertinimu, šalių pateikti rašytiniai įrodymai nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjamo ginčo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis, o būtinumas pateikti naujus įrodymus negali būti siejamas su ginčo šalių santykių visų aspektų detaliu tyrinėjimu, todėl šiuos įrodymus atsisakytina prijungti prie bylos.

Vertinant apeliantės prašymo prijungti prie bylos medžiagos Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-08-26 raštą Nr. 4S-2846 pagrįstumo, atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad šis rašytinis įrodymas galėjo būti pateiktas ir pirmos instancijos teismui. Nors iš šio rašto parengimo datos matyti, kad apeliantė gavo tik po pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo, tačiau pastebėtina, kad šio rašytinio įrodymo gavimo momentas priklausė tik nuo pačios ieškovės valios. Akivaizdu, kad ieškovės advokatas į Viešųjų pirkimų tarnybą kreipėsi tik po skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo, t.y. 2016-08-11. Įvertinus tai, jog šis Viešųjų pirkimų tarnybos raštas yra tik konsultacinio pobūdžio informacija, pateikta advokatų kontorai, neturinti esminės įtakos sprendžiant dėl skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, bei atsižvelgiant į tai, kad šio rašytinio įrodymo prijungimas prie bylos užvilkintų bylos nagrinėjimą, jį atsisakytina prijungti prie bylos.

 

Dėl faktinių bylos aplinkybių

 

Iš bylos medžiagos matyti, kad perkančioji organizacija Klaipėdos miesto savivaldybės administracija supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą – „Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje, Savanorių g. 4, aplinkos ir gerbūvio sutvarkymo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas, Konkursas). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-30 įsakymu Nr. AD1-945 buvo patvirtintos Konkurso sąlygos. Pirkimo sąlygų 15.2 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų“. CVP IS priemonėmis ieškovė UAB „KRS“ 2016-05-26 gavo atsakovės 2016-05-26 raštą „Dėl pranešimo apie eilės nustatymą, laimėjusį pasiūlymą ir sutarties sudarymą“ Nr. (14.20.)-VP3-699, kuriame pateikta pasiūlymų eilė, nurodyta, kad laimėjusiu pripažintas tiekėjos UAB „Kavesta“ pasiūlymas ir tai, kad pirkimo sutartis bus sudaryta pasibaigus atidėjimo terminui. Ieškovė, manydama, kad laimėjusiu pripažinta tiekėja UAB „Kavesta“ paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, t. y. turėjo neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, ir neįvykdytų įsipareigojimų suma viršijo Pirkimo sąlygų apraše nurodytą dydį, atsakovei 2016-05-27 pateikė pretenziją Nr. 998, kuria, remdamasi VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atitinkamomis Pirkimo sąlygų aprašo nuostatomis, atsakovės prašė pakartotinai įsitikinti, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną laimėjusia pripažinta tiekėja UAB „Kavesta“ atitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, o, paaiškėjus, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną tokio atitikimo nebuvo, minėtą atsakovės sprendimą panaikinti, UAB „Kavesta“ pasiūlymą atmesti ir veikti pagal Pirkimo sąlygų aprašo 68.3 punktą, t. y. atmetus pasiūlymą kreiptis į kitą tiekėją, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, ir, įvertinus jo kvalifikaciją, sudaryti pasiūlymų eilę. Atsakovei 2016-06-01 sprendimu Nr. (4.44.)-R2-1644 pretenziją atmetus, ieškovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismas su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016-06-01 sprendimą dėl pretenzijos Nr. (4.44.)-R2-1644 ir 2016-05-26 raštu „Dėl pranešimo apie eilės nustatymą, laimėjusį pasiūlymą ir sutarties sudarymą“ Nr. (14.20.)-VP3-699 įformintą sprendimą; 2) tuo atveju, jei ieškinio pagrindinis reikalavimas būtų tenkintas, o viešojo pirkimo – supaprastinto atviro konkurso socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje, Savanorių g. 4, aplinkos ir gerbūvio sutvarkymo darbų pirkimo – sutartis teismo sprendimo priėmimo metu jau būtų sudaryta, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Įvertinęs Pirkimo sąlygų 15.2 punkto pastabą, pagal kurią:Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas ir Perkančioji organizacija šiuos duomenis laikys aktualiais“, ir iš VSDFV duomenų nustatęs tai, jog 2016-04-14 trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ jokių skolų biudžetui neturėjo, pirmos instancijos teismas sprendė, kad trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ atitiko 15.2 punkte imperatyviai ir aiškiai nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl ieškovės ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

 

Dėl tiekėjų atitikties Pirkimo sąlygų 15.2 punkto reikalavimui vertinimo

 

Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju šalys nesutaria dėl to, ar Konkurso laimėtojas atitiko Pirkimo dokumentų 15.2 punkte įtvirtintą kvalifikacijos reikalavimą. Ieškovė nagrinėjamoje byloje nuosekliai laikosi pozicijos, kad Konkursų pasiūlymų pateikimo dieną, t.y. 2016-04-18, trečiasis asmuo UAB „Kavestabuvo skolingas VSDFV biudžetui, todėl jis neatitiko Konkursų sąlygų 12.5 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo ir jo pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. VPĮ 3238 straipsniuose įtvirtinti tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir patikimumo kriterijai (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir sąlygos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse), jų nustatymo bei vertinimo taisyklės. Tai – kokybinės atrankos kriterijai (žr. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45–50 straipsnius), reiškiantys, kad juos atitinkantiems tiekėjams leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. Šie reikalavimai suformuoti pozityviąja ir negatyviąja prasmėmis, t. y. tiekėjai privalo atitikti tam tikrus kriterijus (pvz., techninį pajėgumą) arba jų neatitikti (pvz., neturėti teistumo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-293/2011). Taigi tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį.

VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas atitinkantį reikalavimą nagrinėjamu atveju įtvirtino Pirkimo sąlygų 15.2 punkte. Be to, Konkurso sąlygų 15.2 punkto pastaboje nurodė, kad: Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas ir Perkančioji organizacija šiuos duomenis laikys aktualiais“. Pažymėtina, kad svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne. Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju Konkurso sąlygose yra aiškiai ir konkrečiai nustatytas kvalifikacijos duomenų apie mokesčius VSDFV biudžetui tikrinimo laikas ir tai, kokie duomenys bus laikomi aktualiais, vertinant tiekėjų atitiktį Pirkimo sąlygų 15.2 punkto reikalavimui. Pastebėtina, kad Pirkimo procedūrų metu dėl šios sąlygos neaiškumų nekilo nei ieškovei, nei kitiems tiekėjams, kas suponuoja išvadą, jog ši sąlyga visiems buvo aiški ir suprantama. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų Pirkimo sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) atsižvelgti į kitus, ne iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Nagrinėjamu atveju atsakovė tiekėjų atitiktį Pirkimo sąlygų 15.2 punkto reikalavimams tikrino 2016-04-18, ir, kaip ir nurodyta Pirkimo sąlygų 15.2 punkto pastabose, aktualiais laikė sistemoje prieš dvi darbo dienas, t. y. 2016-04-14, nurodytus duomenis. VSDFV sistemos duomenimis, 2016-04-14 trečiasis asmuo UAB „Kavesta jokių skolų biudžetui neturėjo, kas suponuoja išvadą, kad trečiasis asmuo UAB „Kavesta atitiko 15.2 punkte imperatyviai ir aiškiai nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tarp šalių nėra ginčo, jog būtent tokios Pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos perkančioji organizacija Pirkimo procedūrų metu nuosekliai laikėsi visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų atžvilgiu, todėl pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovė tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikacinius duomenis ir priėmė teisėtus sprendimus, vertintina kaip teisėta ir pagrįsta.

Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus pagal Konkurso sąlygas, užtikrino Pirkimo procedūrų skaidrumą ir užtikrino, kad tiekėjai nebus pašalinami iš Konkurso dėl neaiškių ir sąlygose nenumatytų pagrindų.

 

Dėl trečiojo asmens įsiskolinimo VSDFV biudžetui vertinimo

 

Apeliantės teigimu, nustačius, kad Pirkimo sąlygų 15.2 punkte nustatyto reikalavimo trečiasis asmuo paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną neatitiko, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Pastebėtina, kad nors apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, jog trečiasis asmuo buvo skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai, tačiau, atsižvelgiant į apeliacinio skundo turinį ir ginčo faktines aplinkybes, laikytina, kad tai yra rašymo apsirikimas, akivaizdu, jog ieškovė kalba apie trečiojo asmens įsiskolinimą VSDFV biudžetui.

į bylą pateiktų VSDFV Klaipėdos skyriaus oficialių duomenų matyti, jog trečiasis asmuo UAB „Kavestaiš tikrųjų 2016-04-18, t. y. paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, VSDFV biudžetui buvo skolingas 30 774,21 Eur, o 2016-04-20 minėta skola sumažėjo iki 14,72 Eur. Pasisakydamas šiuo aspektu, pirmos instancijos teismas įvertino trečiojo asmens skolos buvimo faktą, tačiau nurodė, kad skola buvo trumpalaikė ir netęstinė, todėl nėra pagrindo teigti, jog trečiasis asmuo paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo.

Periodinių mokesčių vertinimas turi tam tikrą specifiką, kurią privalo įvertinti tiek perkančioji organizacija, tiek ir patys tiekėjai. Atsiskaitymai su socialinio draudimo biudžetu, įmokų mokėjimas ir jų administravimas yra specifinis dinaminis procesas, susijęs su nuolatiniu mokestinių prievolių atsiradimu ir jų vykdymu. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas turi pareigą sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus. Iš į bylą pateiktų duomenų matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ didesnį nei 50 Eur įsiskolinimą turėjo tik dvi dienas, kuris susiformavo po tos dienos kai turėjo būti sumokėta periodinė įmoka. Nuo 2016-04-20 iki 2016-04-25 trečiojo asmens įsiskolinimas sudarė vos 14,72 Eur. Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad į bylą pateikti įrodymai, nesuteikia pagrindo išvadai, kad pasiūlymo pateikimo metu ir pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija būtų turėjusi objektyvų pagrindą trečiąjį asmenį vertinti kaip nepatikimą ir abejoti jo finansiniais pajėgumais, ypač įvertinant tai, kad trečiasis asmuo atitiko kitus Pirkimo sąlygose įtvirtintus reikalavimus tiekėjams, susijusius su ekonominiu ir finansiniu pajėgumu (Pirkimo sąlygų 15.6 - 15.8 punktai).

Pastebėtina, kad ir kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Tai, kad pakitimus, kai mokesčių mokėtojas vieną dieną skolos neturi, o kitą dieną jau biudžetui yra skolingas, apsprendžia įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nuolatinė (periodiška) kaita dėl vis atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, yra ne kartą yra akcentavęs ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1465/2014; 2015 m. spalio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1116-302/2015). Nors minėtų bylų faktinės aplinkybės ir nėra identiškos, tačiau yra pateikti bendro pobūdžio išaiškinimai, kurie, teisėjų kolegijos vertinimu, yra aktualūs bei taikytini ir šioje nagrinėjamoje byloje. Taigi, kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, nagrinėjamu atveju periodinių įmokų įsiskolinimo kaita turi būti vertinama kitaip nei profesinis pajėgumas, t.y. pripažįstama tokių įmokų periodiškumo trumpalaikė įtaka, tačiau trumpalaikis įsiskolinimas, susidaręs po tos dienos, kai turėjo būti sumokėta periodinė įmoka, negali paneigti dalyvio kompetencijos ir kvalifikacijos.

Nurodytų argumentų ir teismų praktikos kontekste spręstina, kad trečiojo asmens įsiskolinimas VSDFV biudžetui paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, kuris nedelsiant buvo padengtas, neturi esminės reikšmės vertinant trečiojo asmens atitiktį Pirkimo sąlygų 15.2 punkte įtvirtintam kvalifikacijos reikalavimui.

 

Dėl bylos procesinės baigties

 

Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais, todėl sprendžia, jog ieškovės apeliacinio skundo argumentais keisti arba naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą nėra jokio teisinio pagrindo.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, ieškovei bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nepriteistinos. Atsakovė ir trečiasis asmuo jokių įrodymų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

n u t a r i a:             

Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjai                                                                                                   Danutė Gasiūnienė

 

                                                                                                                              Romualda Janovičienė

 

                                                                                                                              Alvydas Poškus

 


Paminėta tekste:
  • 3K-3-340/2013
  • 2A-1465/2014
  • e2A-1116-302/2015
  • CPK
  • CPK 180 str. Įrodymų ryšys su byla
  • 3K-3-302/2014
  • 3K-3-66/2015