Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-06-12][nuasmeninta nutartis byloje][e2S-501-653-2015].docx
Bylos nr.: e2S-501-653/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB "VisiVisi" 300144669 atsakovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2S-501-653/2015

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-44890-2014-1

Procesinio sprendimo kategorijos: 110.1; 122.1

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

NUTARTIS

2015 m. birželio 11 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto atsakovo UAB „VisiVisi atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5404-937/2015 pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui UAB „VisiVisi“ dėl skolos priteisimo.

Teismas, išnagrinėjęs bylą,

n u s t a t ė:

 

I. Ginčo esmė

 

Ieškovas V. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „VisiVisi“ grąžinti ir įmontuoti užsakytus langus pagal 2014-11-25 sutartį, o atsakovui nesutikus grąžinti ir įmontuoti langų arba jų nebesant pas atsakovą, priteisti ieškovui iš atsakovo 3 316,33 Eur žalos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Ieškovas nurodė, kad įmonės direktorius pokalbio telefonu metu patvirtino, jog ši suma atsakovui yra didelė. Ieškovo teigimu, atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto, todėl konstatuotina, jog ieškinio suma atsakovui yra didelė, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 13 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino.

Pagal Juridinių asmenų registre esančio UAB „VisiVisi“ 2013-01-01 – 2013-12-31 balanso duomenis įmonė turėjo iš viso 230 587 Lt vertės turto, kurį sudarė materialus turtas 1 652 Lt,               228 935 Lt trumpalaikis turtas. Per vienerius metus skolininko mokėtinos sumos sudaro 35 677 Lt, o po vienerių metų – 288 428 Lt. Iš byloje esančios atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog UAB „VisiVisi“ 2013 m. turėjo 2 919 Lt nuostolių. Be to, natūralu, kad įmonės finansinė padėtis keitėsi, galėjo ir pablogėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 316,33 Eur sumą, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovui yra pareikštas pakankamai didelės apimties turtinis reikalavimas, skolininko finansinė padėtis nėra gera, todėl yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Dėl šios priežasties ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas ir tenkintinas.

 

III. Atskirojo skundo argumentai

 

Atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad

ieškovas neįrodė, kad jo interesų apsaugai yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankus teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas arba, kad jį įvykdyti taptų sudėtingiau. Byloje nėra aplinkybių, kurios įrodo, kad atsakovas yra nemokus, ar kad slepia savo turtą ar vengia kokių nors savo piniginių prievolių vykdymo, atsakovui nėra iškelta kitų bylų. Įmonė sėkmingai veikia nuo 2005-08-12. Ieškinio sumos dydis yra 3 316,33 EUR palyginus su atsakovo turimo turto verte yra nedidelis. Nurodė, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stabiliam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam, kaip atsakovui, pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Atskirasis skundas netenkintinas.

Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje, o atskirais atvejais – ir iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. konkrečios bylos aplinkybės. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-330/2009).

Nagrinėjamu atveju tarp šalių vyksta teisminis ginčas dėl skolos priteisimo ieškovui. Ieškovas, kreipęsis į teismą, pareikštų reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Atsakovas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodydamas, kad ieškovo prašoma priteisti iš atsakovo pinigų suma jam nėra didelė, dėl to šiuo atveju netaikytina prezumpcija, jog dėl didelės reikalavimo sumos būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika gali objektyviai padidėti.

Tik preliminariai įvertinus, ar ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, gali būti sprendžiama dėl to, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atsakovas atskirajame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškovo pareikšto ieškinio preliminaraus pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos išsamiai nepasisako. Pirmosios instancijos teismas išvadą dėl grėsmės teismo sprendimo pasunkėjimui ar neįvykdymui motyvavo tuo, kad ieškovo prašoma priteisti iš atsakovo suma yra didelė. Didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl tokiu atveju aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama. Nors atsakovas atskirajame skunde kvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvadą dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui teigdamas, jog ieškinio suma jam nėra didelė, tačiau, apeliacinės instancijos teismo manymu, atsakovo pateikti duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, jog ieškovo prašoma priteisti jam iš atsakovo suma atsakovui nelaikytina didele.

Vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo savaime taikyti laikinąsias apsaugos priemones - kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar reikalavimo suma yra didelė konkrečiam asmeniui, t. y., ar skolininko (atsakovo) turtinė padėtis yra tokia gera, kad teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

Atskirajame skunde atsakovas teigia, jog jo turtinė padėtis yra gera, jis yra sėkmingai veikianti bei moki įmonė, dėl ko ieškinio suma jam nelaikytina didele. 2013 m. balanso duomenimis įmonė turėjo 230 587 Lt vertės turto, o reikalaujama suma yra 20 kartų mažesnė nei bendrovės turimas turtas.

Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti. Bylos duomenimis nustatyta, kad įmonė veikia nuostolingai, įmonė neturi ilgalaikio turto. Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą, kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Atsakovas atsiliepimuose į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) atskirajame skunde gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jų gerą turtinę padėtį (CPK 12, 178 str.). Tai gali būti duomenys iš viešų registrų, kredito įstaigų duomenys apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.

Tuo tarpu apeliantas nepateikė pakankamai įrodymų apie savo gerą turtinę padėtį, leidžiančią neabejoti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo realumu (CPK 185 str.). Atsakovo pateikta finansinė atskaitomybė yra už 2013 m. ir gali neatitikti realios dabartinės atsakovo turtinės ir finansinės padėties.

Apibendrinant darytina išvada, jog nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes bei prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentus, pagrįstai ir teisingai išsprendė apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. ir 339 str., teismas

 

nutaria:

 

palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartį nepakeistą.

 

 

Teisėja                                                                                             Jelena Šiškina

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
  • CPK
  • 2-330/2009
  • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas