Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-06-14][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-162-219-2016].docx
Bylos nr.: 3K-3-162-219/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
G.Branicko PĮ bankroto administratorius UAB "Pacta Servanda" 302739651 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.9. Teismo nuobaudos
3.1.12. Procesinių dokumentų įteikimas:
3.1.12.8. Įteikimas kuratoriui
3.1.12.9. Įteikimas viešo paskelbimo būdu
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.4. Proceso atnaujinimas:
3.3.4. Proceso atnaujinimas:
3.3.4.2. Proceso atnaujinimo pagrindai:
3.3.4.2. Proceso atnaujinimo pagrindai:
3.3.4.2.2. Proceso atnaujinimas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu
3.3.4.2.2. Proceso atnaujinimas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 3K-3-162-219/2016

Proceso Nr. 2-68-3-15593-2009-1

Procesinio sprendimo kategorija 3.2.6.10.2.

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

PAPILDOMA NUTARTIS

 

2016 m. birželio 14 d.

Vilnius

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Janinos Stripeikienės ir Vinco Versecko (pranešėjas),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Š. (M. Š.) prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. Š. ieškinį atsakovams M. A. (teisių perėmėja S. R.), A. R. , G. B. dėl pažeistų teisių gynimo, tretieji asmenys E. B. (E. B.), I. B..

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. balandžio 29 d. paskelbė nutartį, priimtą išnagrinėjus atsakovo A. R. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. Š. ieškinį atsakovams M. A. (teisių perėmėja S. R.), A. R. , G. B. dėl pažeistų teisių gynimo, tretieji asmenys E. B., I. B. .

Ieškovas M. Š. 2016 m. gegužės 14 d. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo šioje civilinėje byloje. Prašyme nurodyta, kad 2015 m. lapkričio 30 d. teismui buvo pateiktas ieškovo atsiliepimas, kartu su juo pateikta: atstovavimo sutartis, advokato pažymėjimo nuorašas, advokato kvitas Nr. LAT 839559, 650 Eur sumai; 2015 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi nurodė pašalinti trūkumus, kuriuos pašalinus kasacinio teismo 2016 m. sausio 4 d. nutartimi atsiliepimas priimtas. Kadangi įrodymai, patvirtinantys ieškovo kasaciniame teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas buvo pateikti 2015 m. lapkričio 30 d., todėl prašo jas priteisti priimant papildomą nutartį.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

Papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo klausimas nereglamentuojamas CPK XVII skyriuje, kuriame įtvirtinta bylų proceso kasaciniame teisme tvarka, tačiau pagal CPK 340 straipsnio 5 dalį, jeigu nurodytame CPK skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas nereglamentuojamas, taikomi CPK 1–300 straipsniai, kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms. Papildomo sprendimo priėmimas reglamentuotas CPK 277 straipsnyje, kurio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 straipsnio 2 dalis). Ieškovo prašymas išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą papildomu sprendimu paduotas nepraleidus CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino tokiam klausimui iškelti.

Teisėjų kolegija nurodo, kad kasacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 4 d. nutartį paliko nepakeistą; priteisė iš atsakovo A. R. kasacinio teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Spręsdamas klausimą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, kasacinis teismas, netenkinęs kasacinio skundo, bylinėjimosi išlaidų nepriteisė atsiliepimą į kasacinį skundą pateikusiai šaliai (ieškovui) nurodydamas, kad nepridėti išlaidas patvirtinantys dokumentai.

Nagrinėjamu atveju CPK reikalavimų neatitinkantis atsiliepimas į kasacinį skundą su priedais, tame tarpe duomenimis apie atstovavimo išlaidas, teismui buvo pateiktas 2015 m. lapkričio 30 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškovui nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Nustatytu terminu kasaciniam teismui buvo pateiktas CPK reikalavimus atitinkantis atsiliepimas (be priedų), kuris 2016 m. sausio 4 d. nutartimi priimtas.

Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas už atsiliepimą į kasacinį skundą surašymą patyrė 650 Eur bylinėjimosi išlaidų (t. 4, b. l. 71). Netenkinus kasacinio skundo, šios ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsniu, 340 straipsnio 5 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Priteisti ieškovui M. Š. (M. Š. ) (a. k. (duomenys neskelbtini) iš atsakovo A. R. (a. k. (duomenys neskelbtini) 650 (šešis šimtus penkiasdešimt) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai                                                                       Antanas Simniškis

 

 

               Janina Stripeikienė

 

 

               Vincas Verseckas

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 277 str. Papildomas sprendimas
  • CPK 88 str. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
  • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas